• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ЗДТГ-ЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

     БАТЛАВ.

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ

    ДАРГА                                           А.ЭРДЭНЭБААТАР

                                                                                                                                                                                          

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

----2015 ОН “ХАРИУЦЛАГАТАЙ АЛБАН ХААГЧДААС МАНЛАЙЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА ”-ЫН ЖИЛ----

 

Зорилт:

1. Хариуцлагатай төрийн албан хаагчдыг төлөвшүүлэх

2. Манлайлагч байгууллага болох

3. “Ухаалаг төлөвлөлтөөс-оновчтой гүйцэтгэл” уриаг хэрэгжүүлэх

4. “Нэгдмэл үйл ажиллагаа-Амжилтын үндэс” уриаг хэрэгжүүлэх

 

САРУУДЫН НЭРШИЛ:

1 сар- Ухаалаг төлөвлөлт-харилцааны соёлын

2 сар- Харилцаа соёл- харилцаа хандлагын

3 сар- Харилцаа хандлага-  хариуцлагын

4 сар- Хариуцлага-Арга барилын шинэчлэлийн

5 сар- Арга барилын шинэчлэл-Бүтээлч үйл ажиллагааны

6 сар- Бүтээлч үйл ажиллагаа-хамтын зүтгэл

7 сар- Хамтын зүтгэл-хамт олны

8 сар- Хамт олны- ажил жигдрүүлэх

9 сар- Ажил жигдрүүлж- эрчимтэй ажиллах

10 сар- Эрчимтэй ажил-багийн зүтгэл

11 сар- Багийн зүтгэл-оновчтой гүйцэтгэл

12 сар- Оновчтой гүйцэтгэл-үр дүнг тооцох

 

НЭГ. АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД:

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс, алба, тасаг

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

1.1.

2015 онд бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах

1 дүгээр сард

ХБХ

 

1.2.

Мөрөн, Түнэл сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

1.3.

Цэцэрлэг сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

1.4.

2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлж батлуулах

6 дугаар сард

СТСХ

 

1.5.

Багийн бүтцийг хүн амын тоонд үндэслэн оновчтой шинэчлэн зохион байгуулах

8 дугаар сард

ТЗУХ

 

1.6.

Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2008-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг дүгнэх, 2016-2030 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулах

9 дүгээр сард

ХБХ

 

1.7.

Хатгал тосгоныг сумын зэрэглэлтэй болгох асуудлыг хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх

10 дугаар сард

ТЗУХ

 

1.8.

2015 оны төсөвт тодотгол оруулах тухай

Шаардлагатай хугацаанд

СТСХ

 

1.9.

Аймгийн Эдийн засаг,нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2016 оны үндсэн чиглэлийн төсөл батлуулах

12 дугаар сард

ХБХ

 

1.10.

Аймгийн 2015 оны ОНХС, Замын сан, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалтыг батлуулах

12 дугаар сард

ХБХ

 

1.11.

2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

12 дугаар сард

ХБХ

 

1.12.

Аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 2016 оны төсвийг төслийг боловсруулан  хэлэлцүүлэх ,батлуулах

12 дугаар сард

СТСХ

 

1.13.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хйисэн дүн

12 дугаар сард

ХШҮТ

 

1.14.

Аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг батлах

12 дугаар сард

ХААА

 

 

ХОЁР.  АЙМГИЙН ИТХТ-ИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД:

 

·         Хэлэлцүүлэх асуудал бүр Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байна

·         Асуудлыг ЗДТГ-ын харъяалах хэлтсийн дарга оруулна

·         Гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулсан байх

Хуралдаанаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө цаас, цахим хэлбэрээр ажлын албанд хүргүүлэх

 

 

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс, алба, тасаг

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

2.1.

Аймгийн ХГБХХ-ийн бүтэц орон тоо, стратеги хөтөлбөрийн тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

2.2.

Монголын Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

2.3.

Хөвсгөл аймгийн Хүүхдийн байгууллагын шагналын журам батлах тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

2.4.

Тогтоолыг хүчингүй болгох, зарим тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

2.5.

“Насжилтийн стратеги” аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай

2 дугаар сард

НХХ

 

2.6.

Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бохирдлын хязгаарлалтын бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журам боловсруулна

2 дугаар сард

ХБХ

 

2.7.

Аймгийн агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг танилцуулах

2 дугаар сард

ХБХ

 

2.8.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай

3 дугаар сард

НХХ

 

2.9.

Бизнес инкубацийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох замаар ЖДҮ-ийн тусгай бүс байгуулах

3 дугаар сард

ХБХ

 

2.10.

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын НДШ төлөлтийн талаар мэдээлэл оруулах

3 дугаар сард

СТСХ

 

2.11.

Иргэдийн эх оронч үзэл хүмүүжлийн хялбарчилсан ном товхимол гаргах

3 дугаар сарын сүүлийн хагаст

ЦШ

 

2.12.

ЕБСургуулиудад “Эх орончдийн булан” хүндэтгэлийн байр бий болгох

3 дугаар сарын сүүлийн хагаст

ЦШ

 

2.13.

Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлэх

1 дүгээр улиралд

ХЗХ

 

2.14.

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор “Иргэний боловсрол” аймгийн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ

1 дүгээр улиралд

ХЗХ, НХХ

 

2.15.

Аймгийн эрүү, хэв журмын нөхцөл байдал цаашид анхаарх асуудлын талаар Цагдаагийн газрын даргын мэдээлэл танилцуулга

1 дүгээр улиралд

ХЗХ

 

2.16.

Мөрөн, Түнэл сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

2.17.

Цэцэрлэг сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэлэлцүүлж батлуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

2.18.

Хөрөө рам ажиллуулах журам боловсруулж, шийдвэр гаргуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

2.19.

2014 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, цаашид авах арга хэмжээ

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

2.20.

ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд Статистикийн салбарыг 2011-2015 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн үр дүн

1 дүгээр улиралд

СТСХ

 

2.21.

Эрүүл мэндийн довтолгоо арга хэмжээний явц, үр дүн

4 дүгээр сард

НХХ

 

2.22.

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

4 дүгээр сард

ХБХ

 

2.23.

Үйлдвэржилтийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

4 дүгээр сард

ХБХ

 

2.24.

Аялал жуулчлал эрхэлдэг жуулчны баазуудад мөрдүүлэх “Ногоон гэрчилгээ” олгох журам боловсруулж, батлуулах

5 дугаар сард

НХХ

 

2.25.

Сумдын эрүүл мэндийн байгууламжийн усан хангамжийг сайжруулах хөтөлбөр гаргах

5 дугаар сард

НХХ

 

2.26.

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт явцыг дүгнэх

6 дугаар сард

ХБХ

 

2.27.

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

6 дугаар сард

НХХ

 

2.28.

Цэргийн албан хаагчдын орон сууцаар хангах ажлыг бүх талаар дэмжиж “Цэргийн хотхон” байгуулах ажлыг эхлүүлэх

6 дугаар сарын сүүлийн хагаст

ЦШ

 

2.29.

Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн

2 дугаар улиралд

ХБХ

 

2.30.

Уламжлалын тусламж үйлчилгээг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр батлуулах

9 дүгээр сард

НХХ

 

2.31.

Боловсролын салбарын зайн сургалт, цахим үйлчилгээг өргөжүүлж, техник хангамжийг сайжруулах тухай

9 дүгээр сард

НХХ

 

2.32.

“Боловсролын удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх  тухай

9 дүгээр сард

НХХ

 

2.33.

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн биелэлт, үр дүн

9 дүгээр сард

ХБХ

 

2.34.

“Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

3 дугаар улиралд

ХБХ

 

2.35.

“Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

3 дугаар улиралд

ХБХ

 

2.36.

Монгол улсад үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ

3 дугаар улиралд

ХЗХ

 

2.37.

“Архигүй монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ

3 дугаар улиралд

ХЗХ

 

2.38.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд ХШҮ хийсэн дүн

11 дүгээр сард

ХШҮТ

 

2.39.

Хангайн бүсийн хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэх

10 дугаар сард

ХБХ

 

2.40.

Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, үр дүн, цаашид авах арга хэмжээ

10 дугаар сард

ХААА

 

2.41.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 43, 2014 оны 39 дүгээр тогтоолоор батлагдсан худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, хяналт үнэлгээ хийх журмын хэрэгжилтийн явц, үр дүн

10 дугаар сард

ХААА

 

2.42.

Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

10 дугаар сард

ХБХ

 

2.43.

Хөвсгөл нуур-Эгийн голын, Шишхид голын, Дэлгэрмөрөн голын сав газрын захиргааны ажлын явц, холбогдох сум байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа ажлын үр дүнгийн талаар захиргааны даргын мэдээллийг хэлэлцэх

10 дугаар сард

ХБХ

 

2.44

Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төлөвлөгөө, дэд хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар дүгнэлт оруулах

10 дугаар сард

ХБХ

 

2.45.

Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар

10 дугаар сард

НХХ

 

2.46.

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийн /2010-2015/ биелэлт, үр дүнг хэлэлцүүлэх

11 дүгээр сард

НХХ

 

2.47.

“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт

11 дүгээр сард

НХХ

 

2.48.

Гар урчуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнах

11 дүгээр сард

НХХ

 

2.49.

2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

12 дугаар сард

ХБХ

 

2.50.

Аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан хэлэлцүүлэх тухай

12 дугаар сард

НХХ

 

2.51.

Аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 2016 оны төсвийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх

12 дугаар сард

СТСХ

 

2.52.

Төрийн дээд одон медалиар шагнуулах, шагналд нэр дэвшүүлэх тухай

Тухай бүрт

ТЗУХ

 

2.53.

2014 оны төсвийн гүйцэтгэл 2015 оны төсвийн тодотголын тухай

Тухайн үед

СТСХ

 

 

 

ГУРАВ. АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНД ОРУУЛЖ ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД:

 

·         Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд асуудлыг агентлагын даргаас дээш албан тушаалтан оруулна

·         Гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулсан байх

·         Долоо хоногийн баасан гаригт материалыг цаас, цахим хэлбэрээр хүргүүлэх

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

 

Хариуцах хэлтэс, тасаг, алба

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

3.1.

Сумдын Засаг дарга түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

 

3.2.

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

 

3.3.

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хэлтсүүдийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

 

3.4.

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

1 дүгээр сард

ХШҮТ

 

3.5.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэнд хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

1,  2,  3, 4 дүгээр  улиралд

ХШҮТ

 

3.6.

Холбогдох эрхзүйн актын хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

1, 7 дугаар сард

ХШҮТ

 

3.7.

Аймгийн засаг даргын 2012 оны А/166 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын хууль зүйн ажлын үзүүлэлтээр сумдын ажлыг дүгнэж, дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх

1 дүгээр сард

ХЗХ

 

3.8.

Аймгйин “Шилдэг баг” шалгаруулах болзол дүгнэх тухай

1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

3.9.

Аймгийн ЗДТГ-ын 2014 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний тухай

1 дүгээр сарын эхний хагаст

ТЗУХ

 

3.10.

Аймгийн ХГБХХ-ийн бүтэц орон тоо, стратеги хөтөлбөрийн тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

3.11.

Монголын Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

3.12.

Хөвсгөл аймгийн Хүүхдийн байгууллагын шагналын журам батлах тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

3.13.

Тогтоолыг хүчингүй болгох, зарим тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

1 дүгээр сард

НХХ

 

3.14.

Улсын сайн малчин, тэргүүний тариаланчдын материалыг хэлэлцүүлэн холбогдох газарт уламжлах

1 дүгээр сард

ХБХ

 

3.15.

Бизнес инкубацийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох замаар ЖДҮ-ийн тусгай бус байгуулах

2 дугаар сард

НХХ

 

3.16.

“Насжилтын стратеги” аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай

 

2 дугаар сард

НХХ

 

3.17.

Àéìãèéí сайн малчин, тэргүүний тариаланч, íîãîî÷èí, õ¿íñ ¿éëäâýðëýã÷, õ¿íñ ¿éëäâýðëýã÷ õàìò îëîí, òýðã¿¿íèé ÌÀÀ-í ìýðãýæèëòýí øàëãàðóóëàõ материалыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлэх

2 дугаар сард

ХБХ

 

3.18.

Аймгийн агнуурын менежментийн  төлөвлөгөөг танилцуулах

2 дугаар сард

ÕÁÕ

 

 

3.19.

Хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэх, хүүхдийн хөгжлийг хангах зориулалтаар барьж байгуулсан барилга, байгууламжийг зориулалтын дагуу ашиглуулах тухай

2 дугаар сард

НХХ

 

3.20.

Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

3 дугаар сард

ХШҮТ

 

3.21.

Аймгийн Засаг дарга, түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

3 дугаар сард

ХШҮТ

 

3.22.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай

3 дугаар сард

НХХ

 

3.23.

Цахим худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах шаардлага хангасан интернэттэй болох

1 дүгээр улиралд

 

ХААА

 

3.24.

Хөрөө рам ажиллуулах журам боловсруулж шийдвэр гаргуулах

1 дүгээр улиралд

ХБХ

 

3.25.

Аялал жуулчлалын маршрут батлуулах

1 дүгээр улиралд

НХХ

 

3.26.

Аймгийн Засаг даргын 2013 оны “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөсурьдчилан сэргийлж, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” А/313 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн талаарх аймгийн дүнг мэдээлэх

1 дүгээр улиралд

ХЗХ

 

3.27.

2015 онд Шударга ёсыг бэхжүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хөвсгөл аймагт хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах

1 дүгээр улиралд

ХЗХ

 

3.28.

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

4 дүгээр сард

ХБХ

 

3.29.

Үйлдвэржилтийг дэмжих  дэд хөтөлбөрийн явц үр дүнг дүгнэх, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

4 дүгээр сард

ХБХ

 

3.30.

Иргэдийн эх оронч үзэл хүмүүжлийн хялбарчилсан ном товхимол гаргах

4 дүгээр сард

ЦШ

 

3.31.

Аж ахуйн нэгжүүдийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн дүнг ЗД-ынзөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх

4 дүгээр сард

СТСХ

 

3.32.

2015 оны төсвийн гүйцэтгэлийг улирал бүр хэлэлцүүлэх

4, 9, 10 дугаар  сард

СТСХ

 

3.33.

Сумуудын  эрүүл мэндийн байгууламжийн усан хангамжийг сайжруулах  хөтөлбөр гаргах

5 дугаар сард

НХХ

 

3.34.

“Зөв монгол хүүхэд” үндэсний  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт, явц үр дүнгийн тухай

5 дугаар сарын сүүл хагаст

НХХ

 

3.35.

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг Засаг даргын зөвлөлийн хуралаар хэлэлцүүлэх

6 дугаар сард

СТСХ

 

3.36.

Хөвсгөл аймгийн  “Урлаг спортын их наадам-2” зохион байгуулах

6 дугаар сард

 

НХХ

 

 

3.37.

Цэргийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах ажлыг бүх талаар дэмжиж “Цэргийн хотхон” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ

6 дугаар сард

ЦШ

 

3.38.

Төр хувийн хэвшлийн  түншлэлийн талаар баримтлах  бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

6 дугаар сард

НХХ

 

3.39.

“Боловсрол бирж” судалгаа, мэдээллийн багийн үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн тухай

6 дугаар сарын эхэн

НХХ

 

3.40.

Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт явцыг дүгнэх

6 дугаар сард

 

ХБХ

 

 

3.41.

Хүүхдийн спортын их наадам зохион байгуулах талаар

Эхний хагас жилд

НХХ

 

3.42.

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах

2 дугаар улиралд

ЦШ

 

3.43.

Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэрээ хааж байгаа иргэдийг зохион байгуулалттайгаар бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах

2 дугаар улиралд

ЦШ

 

3.44.

2014 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, цаашид авах арга хэмжээ

2 дугаар улиралд

 

ХБХ

 

 

3.45.

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр, Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанд танилцуулах

2 дугаар улиралд

 

ХБХ

 

 

3.46.

Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг ИТХТ-ийн хуралдаанд танилцуулах

2 дугаар улиралд

ХБХ

 

3.47.

Чацаргана аймгийн дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтийг аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанд танилцуулах

2 дугаар улиралд

ХБХ

 

3.48.

2016 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл хэлэлцэх

7 дугаар сард

ХААА

 

3.49.

Аймаг орон нутгийн төсвийн 2016 оны төсвийн төсөл-2017-2018 оны дунд хугацааны төсвийн төслийн саналыг танилцуулах

8 дугаар сард

СТСХ

 

3.50.

Багийн бүтцийг хүн амын тоонд үндэслэн оновчтой шинэчлэн зохион байгуулах

8 дугаар сард

ТЗУХ

 

3.51.

Цэргийн алба хааж байгаа ЦАХ-ын ар гарт туслах, халагдаж ирсний дараа буюу алба хаах хугацаанд нь мэргэжил олгож ажлын байраар хангах арга хэмжээ зохион байгуулах

8 дугаар сард

ЦШ

 

3.52.

ЕБСургуулиудад Эх орончдын булан, хүндэтгэлийн байр бий болгох

9 дүгээр сард

ЦШ

 

3.53.

Уламжлалын  тусламж үйлчилгээг сайжруулах аймгийн хөтөлбөр  батлуулах

9 дүгээр сард

НХХ

 

3.54.

Боловсролын салбарын зайн сургалт, цахим үйлчилгээг өргөжүүлж, техник хангамжийг сайжруулах тухай

9 дүгээр сарын эхэн

НХХ

 

3.55.

Аялал жуулчлалын ажлын тайлан хэлэлцүүлэх

9 дүгээр сард

ХБХ

 

3.56.

“Боловсролын удирдах ажилтныг бэлтгэх, мэргэшүүлэх” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх тухай

3 дугаар улиралд

НХХ

 

3.57.

Эрүүл мэндийн салбарын  ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах  дэд  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн  талаар

10 дугаар сард

НХХ

 

3.58.

Хангайн бүсийн хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэх

10 дугаар сард

ХБХ

 

 

3.59.

Худалдан авах ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, үр дүн, цаашид авах арга хэмжээ

10 дугаар сард

ХААА

 

3.60.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 43, 2014 оны 39 дүгээр тогтоолоор батлагдсан худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, хяналт үнэлгээ хийх журмын хэрэгжилтийн явц, үр дүн

10 дугаар сард

ХААА

 

3.61.

Õºâñãºë íóóð -Ýãèéí ãîëûí, Øèøгэä ãîëûí, Äýëãýðìºðºí ãîëûí ñàâ ãàçðûí çàõèðãààíû  àæëûí  ÿâö,  õîëáîãäîõ ñóì, áàéãóóëëàãаòàé  õàìòðàí àæèëëàæ áàéãàà àæëûí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð çàõèðãààíû äàðãûí  ìýäýýëëèéã õýëýëöýõ

10 дугаар сард

ÕÁÕ

 

 

3.62.

Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төлөвлөгөө, дэд хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр дүнгийн талаар дүгнэлт оруулах  

10 дугаар сард

ÕÁÕ

 

 

3.63.

Гар урчуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнах

11 дүгээр сард

НХХ

 

3.64.

“Хүүхдэд ээлтэй боловсрол”-ын бодлогын хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээний тухай

11 дүгээр сарын сүүл

НХХ

 

3.65.

Аймгийн ХТЗ-ийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан хэлэлцүүлэх тухай

12 дугаар сарын эхэнд

НХХ

 

3.66.

Аймгийн 2016 оны бараа,ажил үйлчилгээхудалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэх

12 дугаар сард

ХААА

 

3.67.

Аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээний санал, зарцуулалтын тайланг   хэлэлцүүлэх

Тухай бүрт

 

НҮА, СТСХ

 

3.68.

Аймгийн шагналаар шагнуулах иргэдийн материалыг тухай бүрт бэлтгэн танилцуулж байх

Тухай бүрт

ТЗУХ

 

3.69.

Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын хэрэгжилтийн дүнгийн тухай

Тухай бүрт

ТЗУХ

 

3.70.

Олон нийтийн оролцоотойгоос бусад тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим систем ашиглан зохион байгуулах

 

 Жилдээ

 

ХААА

 

3.71.

Аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгийн гүйцэтгэл ийн  тайланг  сар бүр Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах

Сар бүр

НҮА

 

3.72.

Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод  хяналтын үр дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэх сангийн яаманд хүргүүлэх

Улирал бүр

СТСХ

 

3.73.

Улс орон нутгийн төсвийн урсгал болон хөрөнгийн зардлаар хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны явц, үр дүнд, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх арга хэмжээг зохион байгуулах 

 

2, 3 дугаар улиралд

 

 

ХААА

 

3.74.

Худалдан авах ажиллагаанд оролцогч талуудын хүний нөөцийг 2014-2016 онд хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

 

Жилдээ

 

ХААА

 

3.75.

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох,сунгах,түдгэлзүүлэх журмыг шинэчлэн боловсруулан батлуулж, мөрдүүлэх

4 дүгээр улиралд

ХЗХ

 

                 

 

 

ДӨРӨВ. АЖ АХУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД:

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс,алба,тасаг

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

 

4.1.

“А” корпусаас “Б” корпус руу 1 давхараар шилжин орох орц шийдэх

1 дүгээр сард

НҮА

 

4.2.

“Б” корпусын 1 давхарын зааланд эд хөрөнгө техник тоног

төхөөрөмж тавьж, ашиглалтанд оруулах

1 дүгээр сард

НҮА

 

4.3.

Б корпусын  заал тохижуулах

2 дугаар сард

НҮА

 

4.4.

ЗДТГ-ын зарим мэргэжилтнүүдийн техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх

2 дугаар сард

НҮА

 

4.5.

Хэвлэлийн цехтэй болох

3 дугаар сард

НҮА

 

4.6.

Подвол тохижуулах

3 дугаар сард

НҮА

 

4.7.

“А” корпусын 2 давхарын вистиваль коридор доржлох,

хаалганууд солих

4 дүгээр сард

НҮА

 

4.8.

ХЗХ архивийн тасгийн өрөөнд урсгал засвар хийх

6 дугаар сард

НҮА

 

4.9.

Гадна усны цорго засварлах

2 дугаар улиралд

НҮА

 

4.10.

ЗДТГ-ын үүдэнд ХБИ-нд зориулж зам тавих

9 дүгээр сард

НҮА

 

 

 

 

 

ТАВ. ЗДТГ-ЫН ДОТООД АЖИЛ:

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс,алба,тасаг

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

5.1.

Аймгийн ЗДТГ-ын шинэ оны төлөвлөгөөг хэлтсүүдээс санал авсны үндсэн дээр боловсруулж батлуулах

1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.2.

“Үндсэн хуулийн өдөр” зохион байгуулах

1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.3.

Бүх сум, агентлаг, байгууллагууд аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гарагж хэрэгжүүлэх

1,9 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.4.

“Иргэдэд үйлчлэх төв”-ийн үйл ажиллагааг шинэчлэн зохион байгуулах

1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.5.

Ажлын байрны тодорхойлолт өөрчлөх

1 дүгээр сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.6.

Төриийн албан хаагчдын дунд “ Цасны баяр” зохион байгуулах

 

1 дүгээр сард

НХХ

 

5.7.

2014 оны материалуудыг архивт татах

1 дүгээр сард

ХЗХ

 

5.8.

Àéìãèéí Ýäèéí çàñàã íèéãìèéã õºãæ¿¿ëýõ 2015 оны үндсэн чиглэлээ тарааж, биелэлтийг хангуулах чиглэл өгөх 

1 дүгээр сард

ХБХ

 

5.9.

Иргэдэд үйлчлэх төвд өлгүүр тавих

1 дүгээр сард

НҮА

 

5.10.

Бараа материал худалдаж авдаг дэлгүүр тогтох, зөвшөөрлийн тусгай бичигтэй болгох

1 дүгээр сард

НҮА

 

5.11.

9 хөлт цагаан тугны асуудал шийдэх

 1 дүгээр сард

НҮА

 

5.12.

Харъяа агентлаг, байгууллага, сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт гаргаж хэрэгжүүлэх

1 дүгээр сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.13.

Аялалуудын зурагт альбом гаргах

1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.14.

Цахим хуралдаанд өгсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад албажуулж хүргүүлж байх

1 дүгээр сараас

ТЗУХ

 

5.15.

Харъяа агентлаг, байгууллагуудтайгаа ажиллах менежмент эргэж харах харилцах арга барилдаа өөрчлөлт оруулах

1 дүгээр сараас

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.16.

Хэлтсүүд зөвлөлтэй болох

2 дугаар сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.17.

Суудлын автомашин засварлах,ашиглах

2 дугаар сард

НҮА

 

5.18.

Камерийн тоог олшруулах

2 дугаар сард

НҮА

 

5.19.

Аймгийн эрх зүйн эмхтгэл гаргах

2 дугаар сард

ХЗХ

 

5.20.

Бүх журамуудаар тохимол гаргах

2 дугаар сард

ХЗХ

 

5.21.

3 танхимд нэр өгөх

2 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.22.

Хэвлэлийн алба байгуулах

2 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.23.

ЗДТГ-ын залуу ажилтнуудтай уулзах, тодорхой ажил зохион байгууллах, бодлого тодорхойлох

2 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.24.

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч Төрийн албан хаагчдын ХАСХОМ-ыг шинэчлэн авч холбогдох арга хэмжээ авах

2 дугаар сарын 15-ны дотор

ХЗХ

 

5.25.

Үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлгийг телевизүүдээр дахин давтах

1,2 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.26.

“Шилэн тендер-2015” арга хэмжээг зохион байгуулах

1 дүгээр улиралд

ХААА

 

5.27.

ЗДТГ-ын эрүүл агаар аялал зугаалга хийх

2,7 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.28.

Гадаад аялал зохион байгуулах

3,10 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.29.

Төрийн албаны шинэчлэлийн асуудлыг эзэншүүлэх

3 дугаар сараас

ТЗУХ

 

5.30.

Оффис ажлын байраа тохижуулах хөдөлгөөн өрнүүлэх

3 дугаар сараас

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.31.

Стандарттай Хөвсгөл ISO 9001-г ЗДТГ-т эхлэн хэрэгжүүлэх

3 дугаар сараас

ХБХ

 

5.32.

Мөсний баяр зохион байгуулах

3 дугаар сард

ХБХ

 

5.33.

Мэргэжилтнүүд иж бүрэн судалгаатай болох

3 дугаар сараас

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.34.

Мэргэжилтнүүдийн хувцаслалтын асуудлыг шийдвэрлэж, нэрийн хаяг ашиглаж хэвших

3 дугаар сараас

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.35.

Цахим хувийн хэрэг /архив/-тай болгох

3 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.36.

Өөрийн өдөртэй болох асуудлыг шийдвэрлэх

3 дугаар сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.37.

“Б” корпуст өрөө түрээслэгчтэй уулзах

4 дүгээр сард

НҮА

 

5.38.

Байгууллагын нууцын журам гаргах

5 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.39.

ЗДТГ-ын дайчилгааны багж хэрэгсэл бэлтгэж байрлуулах

4 дүгээр сард

ЦШ

 

5.40.

Төрийн албанд шинэчлэл хийх бодлого төлөвлөлт хийх

4 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.41.

Засаг даргын өрөөнд ханын самбар хийх

5 дугаар сард

НҮА

 

5.42.

“Ìîä òàðèõ ¿íäýñíèé ºäºð”-èéã çîõèîí áàéãóóëàõ

5,10  дугаар ñàðä

ХБХ

 

5.43.

“Эх үрсийн баяр”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

6 дугаар сард

НҮА, хэлтсүүд

 

5.44.

Уламжлалт “Эв мод”-ны наадам зохион байгуулах, оролцох

6 дугаар сард

ТЗУХ,НХХ

 

5.45.

“Хоймор нутгаар” явган аялал зохион байгуулах

6 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.46.

Арын саадыг ногоон байгуулламж болгох,зураг гаргах

6 дугаар сард

НҮА

 

5.47.

Сумдын дотоод ажил,эрхзүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн,эрхзүйн хөтөч нарт сургалт зохион байгуулах

2 дугаар улиралд

ХЗХ

 

5.48.

Аймгийн баяр наадам, Чингүнжавын мэндэлсний 305 жилийн ойг зохион байгуулах

7 дугаар сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.49.

Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга, мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх

7, 12 дугаар сард

ХШҮТ

 

 

5.50.

Дотоод аялал зохион байгуулах

8 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.51.

Сумдын Засаг дарга ЗДТГ-ын эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг танилцуулах

8-9  дүгээр сард

ХШҮТ

 

5.52.

Аймгийн болон ЗДТГ-ын танилцуулга шинэчлэх

9 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.53.

ЗДТГ-ын түүхийн ном гаргах

9 дүгээр сард

ХЗХ

 

5.54.

Төвийн бүсийн аймгуудын ЗДТГ-ын ажилтнуудын спортын наадам зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХЗХ

 

5.55.

“ХААА-ны нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХААА

 

5.56.

Эмчийн үзлэгт оруулж, бие бялдарын хөгжлийн сорилд дүгнэлт хийх

10 дугаар сард

ТЗУХ

 

5.57.

Цахим архивтай болох /ЗДТГ/-т

1-11 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.58.

Улс тунхагласны баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэл, зохион байгуулалтыг хангаж, зохион байгуулах

11 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.59.

ЗДТГ-ын тэргүүний хэлтэс, тасаг, алба, мэргэжилтнүүд шалгаруулах журам шинэчлэн хэрэгжүүлэх

11 дүгээр сард

ХШҮТ

 

5.60.

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цомын тэмцээн зохион байгуулах

11 дүгээр сард

НХХ

 

5.61.

/ЗДТГ/-ын түүхийн фото альбомтой болох

11 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.62.

Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 39, 40 р зүйлийн дагуу  сумдын Засаг дарга болон шууд захирагч, төвлөрүүлэн захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг хуулийн

хугацаанд зохион байгуулах

12 дугаар сард

ТЗУХ, СТСХ

 

5.63.

Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулж явуулах, хяналт хийх.

12 дугаар сард

СТСХ, СХ

 

 

5.64.

Санхүүгийн ажилтны өдрийг тэмдэглэх

12 дугаар сард

СТСХ

 

5.65.

Шинэ ажил шинэ санал цуглуулах

12 дугаар сард

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.66.

Таван хөтөлбөрийг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх

Жилд

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.67.

ЗДТГ-ын дотоод хяналтын үйл ажиллагаа явуулах

Жилд

ХШҮТ

 

5.68.

Хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх журам мөрдөх, чиглэл гаргаж хэрэгжүүлэх

Жилд

НҮА

 

5.69.

Бүх мэргэжилтнүүд өөрсдийн боловсруулсан албан бичгийг эцэслэн шийдвэрлэдэг байх /хяналт тавих хүнд нь өгөх /

Жилд

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.70.

Албан томилолтоор явах үед ажлаа албан ёсоор хариуцуулах

Жилд

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.71.

ЗДТГ-ын ажилтнуудад төрсөн өдрийн мэнд хүргэж байх

Жилд

ТЗУХ

 

5.72.

Аймгийн ЗДТГ-т “Угтах үйлчилгээ”, 7038-1111 төвийг өдөр тутам ажиллуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх

Жилдээ

ТЗУХ

 

5.73.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагийн  үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж,  үр дүнг үнэлж, зөвлөмж чиглэл өгөх

Жилдээ

 

ХШҮТ

 

5.74.

Ахлах мэргэжилтнүүдийн нэр хүндийг өсгөх арга хэмжээ авах

Жилдээ

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.75.

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, Аймгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээллийг аймгийн вэб сайт болон  шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд мэдээлэх.

Жилдээ

СТСХ

 

 

5.76.

ЗДТГ-ын хэлтэс, тасаг, албадын өдрөөр тайланчлал хийх

Тусгай графикаар

Бүх хэлтэс, тасаг, алба

 

5.77.

Аймгийн ЗДТГазрын даргаас өгөгдсөн нэмэлт ажил, үүргийн биелэлтийг тооцон хянуулах

Тухай бүр

ХБХ

 

5.78.

Төрийн албан хаагчийн ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх талаар мэдэгдэл,тайлбарыг бүртгэж хадгалах

Тухай бүр

ХЗХ

 

5.79.

ЗДТГ-ын мэдээллийн товхимол гаргах

Улирал бүр

ТЗУХ

 

5.80.

Сэтгэл ханамжийн судалгаа байнга авч нэгтгэн дүгнэлт хийж ажилдаа тусган ажиллаж байх

Улирал бүр

ТЗУХ

 

5.81.

ЗДТГ-ын ажилтнуудаас төрийн одон медальд тодорхойлох

Улирал бүр

ТЗУХ

 

5.82.

Аймгийн ЗДТГ-ын аппаратын зөвлөлгөөн зохион байгуулж, дотоод журмыг шинэчлэх

6,12 дугаар сард

НҮА

 

5.83.

ОХУ-ын Тува улсад айлчлал хийх

11 дүгээр сард

ТЗУХ

 

5.84

2014 оны онцлох,шинэлэг,бүтээлч ажлуудаар товхимол гаргах

Жилд

ТЗУХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧООЛОЛ

 

Бүлэг

Тоо

ХЭЛТЭС,ТАСАГ,АЛБАДЫН НЭР

ТЗУХ

СТСХ

ХБХ

НХХ

ХЗХ

ХШҮТ

ЦШ

НҮА

ХААА

Хэлтэс дундын

Бүх хэлтэс,алба,тасаг

1

Аймгийн ИТХуралд оруулах асуудал

14

2

3

7

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанд оруулах асуудал

53

1

4

19

18

4

1

3

 

2

1

 

3

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд оруулах асуудал

75

5

5

15

22

4

8

6

1

8

1

 

 

ДҮН

142

8

12

41

40

8

10

9

1

11

2

 

4

Бүтээн байгуулалтын ажлууд

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

5

Дотоод ажлууд

84

30

3

5

2

8

5

1

10

1

3

16

 

ДҮН

94

30

3

5

2

8

5

1

20

1

3

16

 

НИЙТ

236

38

15

46

42

16

15

10

21

12

5

16

 

 

Нийтэлсэн: 2015-02-01 14:25:36
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   7
Нийт хандалт:   192338
Таны IP:   35.175.107.77
Facebook messenger