• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЄДЄЛМЄРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Аймгийн ЗДТГ-ын Даргын
            2012 оны ... дугаар тушаалаар
            батлав


ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ХЄДЄЛМЄРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

 

 

Нэг. Нийтлэг vндэслэл

 

1.1.Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /цаашид “Тамгын газар” гэх/-ын хєдєлмєрийн дотоод журмын зорилго нь Тамгын газрын жигд vйл ажиллагааг хангах, захиргаа, ажилтны эрх vvрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, ажилтныг албан тушаалд томилох, албан тушаалаас тvр чєлєєлєх, чєлєєлєх, халах, тэдний хєдєлмєрийг оновчтой зохион байгуулах, урамшуулах, хєдєлмєрийн дэг журмыг тогтоох, тvvнийг сахихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

 

 1.2. Тамгын газар нь vйл ажиллагаандаа Үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, Тєрийн албаны тухай, Тєсвийн байгууллагын удирдлага, санхvvжилтийн тухай, Хєдєлмєрийн тухай хууль ба тэдгээрт нийцvvлэн гаргасан дvрэм, журам, энэ журмыг мєрдлєг болгон ажиллана. 

 

1.3. Энэхүү журмыг Тамгын газрын төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон бусад албан хаагчид дагаж мөрдөнө. Нийтлэг үйлчилгээний албаны ажилтнуудад тусгайлсан дотоод журам үйлчилнэ.

 

 1.4. Тамгын газар нь тогтоосон журмаар vйлдсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх бєгєєд Засгийн газраас батлагдсан Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх зааврыг мєрдєж ажиллана.

 

 1.5. Хєдєлмєрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг нэгжийн дарга нар зохион байгуулж, гvйцэтгэлд Тєрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс хяналт тавих бєгєєд биелэлт, хэрэгжилтийн явцыг Тамгын газрын даргад танилцуулж байна.

 

1.6. Тамгын газрын аппаратын зөвлөлгөөнийг жилд нэгээс доошгүй удаа хийж, Тамгын газрын жил, улирлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, аппаратын ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт, Хөдөлмөрийн сахилга хариуцлага, аппаратын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл баталгааг хангах, “Төрийн албан хаагчийн сургалт”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, шаардлагатай асуудлаар Засаг даргын болон Тамгын газрын даргын шийдвэр гарган хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай бол аппратын зөвлөгөөнийг зарлан хуралдуулж болно.

 

1.7.  Тамгын газрын хэлтсүүд нь өөрсдийн дүрэмд заасан чиг үүрэг, хариуцаж байгаа ажлаа холбогдох хууль тогтоомжид тавигдсан шаардлагын хүрээнд чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх үүргийг Засаг дарга, Тамгын газрын өмнө хүлээнэ.

 

1.8. Тамгын газрын жигд, хэвийн үйл ажиллагаатай холбогдсон ажил үйлчилгээг Нийтлэг үйлчилгээний алба хариуцан гүйцэтгэнэ.

 

1.9. Тамгын газар нь ажлаа жил, улирлаар, хэлтэс албадууд жил, сараар ,ажилтнууд тухайн онд тавигдсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй байна.

 

1.10 Бичиг хэргийн эрхлэгч,архивч, бичээч, хэвлэл  мэдээлэлийн ажилтныг өдөр тутмын удирдлагаар ТЗУХ-ийн дарга хангаж, хяналт шаардлага тавьж ажиллана. Эдгээр албан хаагчид болон Тамгын газар, хэлтэст 1 жилээс дээш хугацаагаар гэрээгээр ажил, үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүмүүст энэхүү журам нэгэн адил үйлчилнэ.

Хоёр. Албан тушаалд томилох, албан тушаалаас
 чєлєєлєх, тvр чєлєєлєх, халах

 

 2.1.Тамгын газрын дарга /Ерєнхий менежер /  нь тєрийн жинхэнэ албан хаагчийг томилохдоо хэлтсийн дарга болон аймгийн Засаг даргатай зөвшилцөж Тєсвийн байгууллагын удирдлага, санхvvжилтийн тухай хуулийн 5.1.3-т заасан зарчмыг баримтлан Тєрийн албаны тухай хуулийн 17.1, 17.4-т заасны дагуу томилно.

 

 2.2.Тєрийн vйлчилгээний албан тушаалд ажиллах иргэнийг Тамгын газрын даргын тушаалаар томилж, чєлєєлнє. Тєрийн vйлчилгээний ажилтанд ажлын байр, гvйцэтгэх ажил, vvрэг, албан тушаалын жишиг, цалингийн хэмжээ зэрэг хєдєлмєрийн гэрээний гол нєхцєлийг танилцуулсаны vндсэн дээр хєдєлмєрийн хугацаатай, эсхvл хугацаагvй гэрээг заавал бичгээр байгуулна.

 

 2.3.ТЗУХ-ийн Хvний нєєцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн шинээр томилогдсон ажилтанд хєдєлмєрийн дотоод журам болон Тамгын газрын үйл ажиллагаанд холбогдолтой хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт, тєрийн албан хаагчийн эрх, vvрэг, vр дvнгийн гэрээний журам, албан тушаалын цалингийн сvлжээ ба нэмэгдэл хєлс, шагнал урамшуулал, ажиллах нєхцєл, баталгаа  зэргийг тайлбарлан танилцуулна.

 

 2.4.Ажилд томилогдсон єдрєєс хойш 5 хоногийн дотор ажилтанд нийгмийн болон эрvvл мэндийн даатгалын дэвтэр нээж, хувийн хэрэг хєтєлнє. Ажилтны хувийн хэрэг хєтлєлт нь Тєрийн албаны зєвлєлєєс баталсан журмын шаардлагыг хангасан байна.

 
 2.5.Албан ажлын зайлшгvй шаардлагыг vндэслэн тєрийн жинхэнэ албан хаагчийг тvvнтэй тохиролцож, тєрийн нэг байгууллагаас нєгєє байгуулагад єєр албан тушаалд шилжvvлэн ажиллуулж болно. Мєн єєрийнх нь зєвшєєрснєєр тухайн байгууллагын удирдлагатай тохиролцож Тєрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-д заасан хугацаагаар тєрийн байгууллага хооронд сэлгэн ажиллуулж болно.


  2.6.Тєрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулах, тєрийн албанаас чєлєєлєх, тvр чєлєєлєх, халахдаа Тєрийн албаны тухай хуулийн 23, 24, 25 дугаар зvйлд заасан vндэслэлээр шийдвэрлэх бєгєєд тєрийн vйлчилгээний албан хаагчийг Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 37, 38, 39, 40 дvгаар зvйлд заасан vндэслэлээр хєдєлмєрийн гэрээг цуцлах буюу дуусгавар болгоно.

 

 2.7.Ажлаас чєлєєлєгдєх, халагдах буюу єєрчлєгдєж буй ажилтан нь хамгийн сvvлд гаргасан тайлангийн хугацаанаас хойш хийж гvйцэтгэсэн ажлын тайланг холбогдох нэгжийн даргад, хариуцан гvйцэтгэж байсан албан хэргийн холбогдох материал, баримт бичгийг тухайн нэгж /газар, хэлтэс, алба/-ны даргыг байлцуулан ажил авах хvнд /хэрвээ ажил авах хvн томилогдоогvй тохиолдолд тэмдэглэл vйлдэж тухайн нэгжийн даргад/; тавилга, тєхєєрємж, техник хэрэгсэл зэрэг эд зvйлсийг санхvv /нярав/-д; гадаад албан паспорт, ажлын vнэмлэх, тvлхvvр, лацны тэмдэг зэрэг зvйлсийг Тєрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд тус тус хvлээлгэн єгнє.

 

 2.8.Ажлаас чєлєєлєгдєж, халагдаж байгаа ажилтны тойрох хуудсыг бєглvvлж, санхvvгийн эцсийн тооцоо хийсний дараа тvvнд ажлаас чєлєєлсєн, халагдсан тухай шийдвэр, нийгмийн ба эрvvл мэндийн даатгалын дэвтрийг хvлээлгэн єгнє.

 

 

Гурав. Захиргаа, ажилтны эрх vvрэг

 

 3.1.Захиргаа дараахь vvрэг хvлээж, эрх эдэлнэ.

 

  3.1.1.Тамгын газрын эрхэм зорилго, vйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг vндэслэн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой тогтоож мєрдvvлнэ;


  3.1.2.Албан хаагчийг ажлын байр, бичиг хэргийн хэрэгсэл, шаардлагатай тоног тєхєєрємж, техник хэрэгслээр хангана;


  3.1.4.Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлvvлэх, давтан сургах ажилд дэмжлэг, туслалцаа vзvvлнэ;


  3.1.5.Албан хаагчдын хєдєлмєрийн бvтээмж, ажил, vйлчилгээний чанарыг дээшлvvлэх, хєдєлмєрийн эрvvл ахуй, аюулгvй нєхцєлийг хангах, єрєє тасалгааны аятай тохитой байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авна;


  3.1.6.Цалин хєлсийг хууль тогтоомжид зааснаар тогтоох бєгєєд сард ... удаа тогтоосон хугацаанд тавьж олгоно;


  3.1.7.Хєдєлмєрийн сахилга, дэг журмыг бэхжvvлэх ажлыг зохион байгуулж, албан хэргийн эмх цэгц, ажлын цаг ашиглалтын байдалд хяналт тавина;


  3.1.8.Албан хаагчдын ажиллах нєхцєл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг зохион байгуулна;


  3.1.9.Албан хаагчдын ажлыг хагас жил, жилээр дvгнэх, шагнал урамшуулал олгох, ажлын vр дvнтэй нь холбогдуулан цалин хєлсийг нэмэгдvvлэх, нэмэгдэл хєнгєлєлт, нєхєн олговор олгох арга хэмжээг Тєрийн албаны болон Хєдєлмєрийн тухай хууль, холбогдох журмын хvрээнд шийдвэрлэж байна;


  3.1.12.Албан хаагчийн гэр бvлийн гишvvн, тєрєл садан /эцэг, эх, эхнэр, нєхєр, ах, эгч, дvv, хvvхэд, євєг эцэг, эмэг эх/, мєн тус Тамгын газарт ажиллаж байгаад єндєр насны тэтгэвэрт гарсан хvн нас барах, євчний улмаас хєдєлмєрийн чадваргvй болсон гэр бvлийн гишvvнээ тэтгэхэд нь зориулж ............. тєгрєгийн тусламж олгоно;


  3.1.13.Байгууллагын ємч хєрєнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллана;


  3.1.14.Албан хаагчдын эрvvл мэндийг хамгаалах зорилгоор жилд 1-ээс доошгvй удаа эрvvл мэндийн vзлэгт хамруулах арга хэмжээ авна.;


  3.1.15.Тєрийн албаны тухай хуулийн 29.2, Сангийн сайдын .... оны ... -р тушаалын дагуу тєрийн албан хаагчид албан томилолтын зардлыг сар тутам бодож олгоно. Тvvнчлэн албан хаагчдад олгох хоолны мєнгєний хэмжээг батлагдсан тєсвийн хvрээнд жил бvр тогтоон, сар тутам олгоно;

 

3.1.16 Ажилтнуудад өдөрт нэг удаа витаминжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчилж, мэргэжилтнүүдэд гар утсаар ярих тодорхой дэмжлэгийг сар бүр үзүүлнэ.

 

3.1.17.Амьдралын нөхцөл байдлыг харгалзан тодорхой тооны ажилчдад түлээ түлшний хөнгөлөлт үзүүлнэ.

 

3.1.18. Тамгын газарт ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад амралт сувилалд амрах зардлын 50 хувийг хариуцаж ахмадын өдөр, “цагаан сар”-аар хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.

 

3.1.19.Тамгын газар дотоод журмыг боловсронгуй болгох, тvvний хэрэгжилтийг хангахтай холбогдсон шаардлагатай арга хэмжээ авч байна.


   
 3.2.Тамгын газрын  ажилтан дараахь vvрэг хvлээж, эрх эдэлнэ:

 

  3.2.1.Өргєсєн тангараг болон хууль тогтоомжийн дагуу тєрийн албан ажилд тавигдах зарчим, шаардлага, тєрийн албан хаагчийн ёс зvйн хэм хэмжээг чанд сахина;


  3.2.2.Ажлын байрны тодорхойлолт, хєдєлмєрийн болон vр дvнгийн гэрээнд заасан чиг vvргийг хэрэгжvvлж, удирдлагаас єгсєн vvрэг даалгаврыг шуурхай гvйцэтгэж, биелэлтийг хугацаанд нь эргэн танилцуулж, захирах, захирагдах ёсыг чанд баримтлан ажиллана;


  3.2.3.Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль тогтоомж болон энэхvv журмаар тогтоосон журмыг хатуу чанд сахиж мєрдлєг болгон ажиллана;


  3.2.4.Эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачилга гаргаж, албан ажлын мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа байнга дээшлvvлж, ажлын цагийг vр бvтээлтэй бvрэн ашиглана;


  3.2.5.Албан хэрэг, бичиг баримтын нууцыг чандлан хадгалж, бичиг баримтыг стандартын дагуу боловсруулж, албан хэргийг архивт хугацаанд нь шилжvvлж байна;


  3.2.6.Эд хєрєнгє, техник хэрэгсэл, материалыг хайрлан хамгаалж, хэмнэлттэй зарцуулж, єрєє тасалгаа, ажлын байраа эмх цэгцтэй байлгана;


  3.2.7.Хєдєлмєрийн эрvvл ахуй, ариун цэврийг сайжруулах, галын аюулаас сэргийлэх болон архидан согтуурах, тамхины хор хєнєєлтэй тэмцэх талаар гарсан хууль, дvрэм, журмыг сахин биелvvлнэ;


  3.2.8.Ажлын байранд болон албан vvргээ гvйцэтгэж явахдаа согтууруулах ундаа хэрэглэхийг эрс цээрлэхийн хамт бусадтай чанга дуугаар маргалдах, хараалын vг хэллэг хэрэглэхгvй байна;


  3.2.9.Албан тасалгаанд удирдлагын зєвшєєрєлгvйгээр удаан /1 цагаас дээш/ хугацаагаар гадны хvн байлгах, ажлын цагаар vvрэгт ажилд холбогдолгvй vйл ажиллагаа явуулахгvй байх;


  3.2.10.Байгууллагын ємч, эд хогшил, техник хэрэгслийн ашиглалт хамгаалалтыг шаардлагын хэмжээнд байлгаж, ямар нэгэн зєрчил, дутагдалгvй ажиллаж, єєрийн буруугаас болж гэмтэл учруулсан тохиолдолд хохирлыг нєхєн тєлнє;


  3.2.11.Ажлын байранд албан бус буюу бохир хувцастай ирэхийг цээрлэж, ажилдаа ирэх, vдэд завсарлах болон ажлын єдєр дуусахад єєрийн биеэр цагаа жижүүрт бvртгvvлж байна.

  
  3.2.12.Жил бvрийн 1 дvгээр сарын 15-ны дотор тухайн жилд хийж гvйцэтгэх ажлын тєлєвлєгєєг гарган, vр дvнгийн гэрээ /төрийн жинхэнэ албан хаагч/ байгуулж ажиллана;


  3.2.13.Цалин хєлсєє нэмэгдvvлэх, албан тушаалын зэрэглэлээ ахиулах, ажиллах нєхцєл, нийгмийн баталгаагаа сайжруулах, техник хэрэгслээр хангуулах, дотоод, гадаадын сургалтад хамрагдахтай холбогдсон санал, хvсэлт болон шаардлагыг дээд шатны удирдах албан тушаалтанд амаар буюу бичгээр уламжлах эрх эдэлнэ;


  3.2.14.Өєрийн хувийн хэрэг болон vр дvнгийн гэрээг дvгнэсэн vнэлгээ зэрэгтэй танилцаж, шаардлагатай гэж vзвэл хувийн хэрэгтээ нэмэлт тайлбар хийлгэж болно;


  3.2.15.Албан ажлынхаа зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлж болно;


  3.2.16.Тєрийн албан хаагч нь Тєрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зvйлд заасан баталгаагаар хангагдана;


  3.2.17.Гадаад, дотоодод томилолтоор ажилласан, сургалтад хамрагдсан тохиолдолд ирснээс хойш ажлын 5 хоногт багтаан илтгэх хуудсыг холбогдох нэгж, албан тушаалтанд бичиж єгнє.


  3.2.18.Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зvйлийн 10.4- д заасан хугацаанд хєрєнгє, орлогын мэдvvлэгээ гаргаж єгнє.

 

Дөрөв. Vйл ажиллагааны vр дvнг
тооцож дvгнэх, арга хэлбэр, шагнал урамшуулал

 

  4.1.Үр дvнгийн гэрээг улирал, хагас, бvтэн жилээр дүгнэх бєгєєд Тєсвийн ерєнхийлєн захирагчаас Ерєнхий менежертэй байгуулсан vр дvнгийн гэрээг Тєсвийн ерєнхийлєн захирагч буюу аймгийн Засаг дарга, Ерєнхий менежерээс нэгжийн менежертэй байгуулсан vр дvнгийн гэрээг Ерєнхий менежер, нэгжийн менежерээс тєрийн албан хаагчтай байгуулсан vр дvнгийн гэрээг нэгжийн менежер тус тус дvгнэнэ. Албан хаагчийн  үр дүнгийн гэрээний дүнг үндэслэн урамшуулалт цалин олгож болно.

 

4.2. Ажилтны үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан хэлтсийн даргын саналыг үндэслэн цалингийн шатлал ахиулах, зэрэг дэв олгуулах асуудлыг тогтоосон журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

 

  4.3.Vр дvнгийн гэрээг vнэлж дvгнэхдээ Тєрийн албаны зєвлєлєєс баталсан “Тєсвийн ерєнхийлєн захирагч Ерєнхий менежертэй байгуулсан vр дvнгийн гэрээг дvгнэх журам”, “Тєрийн жинхэнэ албан хаагчийн vйл ажиллагааны vр дvн, мэргэшлийн тєвшин, тєрийн vйлчилгээний албан хаагчийн vр дvнгийн гэрээг vнэлж, дvгнэх журам”-ыг баримтална.

 

4.4.Мэргэжлийн єндєр ур чадвар,  идэвх санаачилга гарган албан vvргээ тогтмол чанартай биелvvлж, ажлын єндєр амжилт гаргасан, албаны болон тєрийн албан хаагчийн ёс зvйн хэм хэмжээ, тєрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, байгууллагын болон албан хаагчийн нэр хvндийг эрхэмлэн дээдэлж, мэдлэг мэргэжлээ байнга дээшлvvлэн ажиллаж байгаа  тєрийн албан хаагчид дараахь урамшуулал олгоно:

 

   4.1.1.хамт олны ємнє сайшааж, баяр хvргэх;
   4.1.2.vнэ бvхий зvйлээр шагнах;
   4.1.3.мєнгєн шагнал олгох;
   4.1.4.Тамгын газрын даргын “Баярын бичиг”-ээр шагнах
   4.1.5.аймгийн “Засаг даргын жуух”-аар шагнах
   4.1.6.”Аймгийн тэргvvний ажилтан” тэмдгээр шагнах;
   4.1.7.Засгийн газрын болон тєрийн дээд шагналд нэр дэвшvvлэх.

 

 4. 2. Энэ журмын 7.1-д заасан шагналыг олгохдоо холбогдох “журам”-ыг баримтална.

 

  4.3. Тєрийн албан хаагчийн шагнаж урамшуулахдаа шууд харъяалах нэгжийн даргын саналыг vндэслэнэ.

 

 

Тав. Ажлын цагийн горим

 

  5.1.Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 70.1-д заасны дагуу Тамгын газрын албан хаагчдын 7 хоногийн ажлын нийт цагийн хэмжээ 40 цаг байна. Ажлын єдрийн vргэлжлэл 8 цаг, єглєє 9.00 цагт эхэлж, орой 18.00 цагт дуусна. Vдийн завсарлага 13.00 цагаас 14.00 цагийн хооронд байна. Долоо хоногийн “Даваа” гараг бүр 08 цаг 30 минутаас “Мэдээллийн цаг”-ийг хэлтсүүд хуваарийн дагуу хариуцан зохион байгуулна.

 

 5.2.Албан хаагч бvр ажилдаа ирэх, ажлаас явахдаа тухайн өдөр ээлжинд гарч байгаа “А” корпусын үүдний жижүүрт цагаа бvртгvvлж байна.

 

5.3.Ажлаас хvндэтгэх шалтгаангvйгээр хожимдсон, тасалсаныг албан vvргээ биелvvлээгvй гэж vзнэ.

 

5.4.Ажлын цаг ашиглалтын байдалд харъяалах нэгжийн дарга нар, цагийн бvртгэл, хєтлєлтийн байдалд Цэргийн штаб хяналт тавих бєгєєд дvнг Тамгын газрын даргад мэдэгдэж байна.

 

 5.5.Гачигдал тохиолдсон буюу хvндэтгэн vзэх бусад шалтгааны улмаас ажилтанд цалинтай чєлєє олгож болно. Ажлын 3 єдєр хvртэл хугацааны цалинтай  чєлєєг албан ёсны чєлєєний хуудсаар нэгжийн дарга, 4-7 хүртэлх хоногийн хугацаатай цалинтай чєлєєг Тамгын газрын дарга албан ёсны чөлөөний хуудсаар олгоно.

 

 5.6. Ажилтны ээлжийн амралтын хуваарийг цаг үеийн ажлын байдлыг харгалзан ЗДТГ-ын Даргын тушаалаар  эхний хагас, сүүлийн хагас жилээр батлан гаргаж амралтын хугацааг Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 79 дvгээр зvйлд заасны дагуу тогтооно. Ээлжийн амралтын хоорондох хугацаа 6 сараас доошгvй байна. Шинээр ажилд орсон тєрийн албан хаагч 11 сар ажилласны дараа амарна.

 

5.7.Ээлжийн амралт олгох мэдэгдлийг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсээс Тамгын газрын даргаар батлуулан санхvv болон ажилтанд хvргvvлж, ээлжийн амралтын мєнгєн олговрыг бодуулж олгоно. Ажилтан ажлаас халагдах тохиолдолд тvvнтэй ээлжийн амралтын тооцоог заавал хийж байна.

 

5.8.Захиргааны санаачилгаар ажлын зайлшгvй шаардлагыг харгалзан ажилтаныг илvv цагаар ажиллуулж болно.

 

5.9.Ажилтанд жил бvрийн ээлжийн амралтыг биеэр эдлvvлнэ. Захиргааны шийдвэрээр ажлын зайлшгvй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагvй тєрийн захиргааны албан хаагчид Тєрийн албаны тухай хуулийн 31.4-т заасны дагуу мєнгєн урамшуулал олгоно.

 

5.10.Нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын єдрvvдэд ажиллах ажилтнуудын нэрсийн жагсаалтыг Тєрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс нэгтгэн гаргаж жижүүрт єгч байна.

 

5.11.Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 103, 105, 106 дугаар зvйлд заасны дагуу ажилтан эх /ганц бие эцэгт нэгэн адил хамаарна/-д хvvхэд хєхvvлэх, асрах завсарлага, хvvхэд асрах чєлєє, мєн хуулийн 104 дvгээр зvйлд заасны дагуу ажилтан эхэд жирэмсэний ба амаржсаны амралт олгоно.

 

5.12. Ажилтан ажлын цагаар гадагш гарсан тохиолдолд нэгжийн даргадаа мэдэгдэж зөвшөөрөл авна.

                                                  Зургаа. Дотоодын дэг журам

 
 6.1.Нийт албан хаагчид албан vvргээ мэргэжлийн єндєр тvвшинд чин шударгаар гvйцэтгэж, ёс зvй, зан харилцааны єндєр соёлтой, албаны болон хувийн нууцыг хадгалах зарчмыг удирдлага болгоно. Албан vvргээ хэрэгжvvлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тєрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зvйн дvрэм”-ийг чанд мєрдєж ажиллана.

 

  6.2.Тамгын газрын албан хаагч бvр тєрийн албаны ажил vvргийн шаардлагад нийцvvлэн цэвэрхэн, тєлєв тvвшин албан маягаар хувцаслана. Ажлын байранд этгээд содон хэв маяг, чєлєєт загвараар хувцаслахыг хориглоно.

 

6.3. Тамгын газрын ажлын байранд дараахь зvйлийг хориглоно:


  6.3.1.зєвшєєрєлгvйгээр ажлын байрнаас ямар нэг зvйл (эд хогшил, техник хэрэгсэл) гадагш гаргах;
   6.3.2.буу зэвсэг, хутга мэс, тэсэрч дэлбэрэх, шатамхай материал оруулах;
   6.3.3.согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хvнийг нэвтрvvлэх;
   6.3.4.хэт этгээд хувцасласан хvнийг нэвтрvvлэх;
   6.3.5.ажлын байранд чанга ярих, дуу чимээ гаргах, танхайрах, согтууруулах ундаа хэрэглэх, зєвшєєрєгдєєгvй газар тамхи татах;
  

Долоо. Сахилгын шийтгэл ногдуулах

 

  7.1.Тєрийн жинхэнэ албан хаагчийн vйл ажиллагаанд хуулиар хориглосон зvйлийг зєрчсєн болон албан vvргээ биелvvлээгvй, албан тушаалын бvрэн эрхээ хэтрvvлсэн, ажлын байранд болон ажлын цагаар албан vvргээ гvйцэтгэж яваа vедээ согтууруулах ундааны зvйл хэрэглэсэн, тvvнчлэн хvндэтгэн vзэх шалтгаангvйгээр ажлын цагаас хоцорсон, ажил тасалсан, ажлын цагийг хангалтгvй ашигласан  тохиолдолд тухайн зєрчлийн шинж байдал, анх буюу давтан vйлдсэнийг харгалзан Тєрийн албаны тухай хуулийн 26.1-д заасныг vндэслэн сахилгын шийтгэл ногдуулна.

 

  7.2.Хєдєлмєрийн дотоод журам болон хєдєлмєрийн гэрээгээр хvлээсэн vvргээ биелvvлээгvй Тєрийн vйлчилгээний албан хаагчид Хєдєлмєрийн тухай хуулийн 131.1-д зааснаар сахилгын шийтгэл ногдуулна.

 

  7.3.Сахилгын шийтгэл ногдуулах vндэслэлийг заавал шалгаж тогтоон, энэ тухай баримт, vндэслэлийг зєрчил гаргасан албан хаагчид урьдчилан танилцуулсан байна. Зєрчил гаргасан албан хаагч уг баримт материалтай танилцаад нэмэлт тайлбар хийх, дахин шалгалт явуулахыг шаардах эрхтэй.


  7.4.Сахилгын шийтгэлийг тухайн албан хаагчийн харъяалах нэгжийн саналыг vндэслэн Тамгын газрын даргын тушаалаар ногдуулна. Уг шийдвэрийг єєрт нь мэдэгдэх бєгєєд тушаалыг хувийн хэрэгт хавсаргаж, шаардлагатай гэж vзвэл хамт олонд мэдээлнэ.

 

  7.5.Сахилгын шийтгэл хvчинтэй байх хугацаанд Хєдєлмєрийн дотоод журамд заасан шагнал, урамшуулал олгохгvй.

 

  7.6.Хєдєлмєрлєх vvргээ биелvvлэх явцдаа єєрийн буруугаас Тамгын газарт эд хєрєнгийн хохирол учруулсан тохиолдолд сахилгын шийтгэл ногдуулсан эсэхийг харгалзахгvйгээр хуульд заасны дагуу эд хєрєнгийн хариуцлага хvлээлгэнэ.

 

Найм. Бусад

 

  8.1.Тєрийн болон байгууллага, хувь хvний нууцыг хариуцдаг, эсхvл тэдгээр нууцтай албан vvргийн дагуу танилцсан албан тушаалтан уг нууцыг задруулах, хувийн зорилгоор ашиглахыг хориглох бєгєєд уг албан тушаалтан ажлын шугамаар олж мэдсэн нууцыг бусдад задруулахгvй байх vvрэгтэй.

 

 

 

- - - о0о - - -

 

 

Нийтэлсэн: 2013-09-27 04:23:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   12
Нийт хандалт:   191380
Таны IP:   44.192.254.246
Facebook messenger