• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Хөвсгөл  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.
 
Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2015 оны 04  дүгээр сарын 20-ны  өдөр хүртэл  10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.
Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 
1.     Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
2.     Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
3.     Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·          Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
·          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
·          Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
·          Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
·          Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
·          “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
·          Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
 
·          Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70383629   дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.


ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ   СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИЛГА

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

2015.04.06

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Хэдэн удаа мэргэшлийн шалгалт зарласан

Хүн бүртгүүлээгүй      байгаа шалтгаан

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

 

 

Ангилал

Нэр

Хариусан асуудал

 Орон тоо       

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

                                                                               

 

1

Эрдэнэбулган сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

ЗДТГ-ын Дотоод ажил эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцах

1

Дээд ,бакалавраас доошгүй

Эрх зүйч,төр,нийгэм,бизнесийн удирдлага

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

Харгалзахгүй

Хамт олныг удирдан зохион байгуулах,Орчноо мэдрэх,зөв үнэлэх,олон нийттэй харилцах,нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай байх,харилцааны соёлтой,хууль тогтоомжийг амьдралын жишээгээр баяжуулж тайлбарлаж чаддаг байх,баг бүрдүүлэх чадвартай байх,хүнтэй зөв боловсон харьцах чадвартай байх,комьютерийн өргөн хэрэглээний программууд ,интернет орчинд ажиллаж чаддаг байх,англи хэлний мэдлэгтэй мэдээлэл ашиглаж бичиг баримт боловсруулах,бүтээлч санаа дэвшүүлэх

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах,биеийн эрүүл мэнд сайн,ажлын ачаалал ихтэй үед илүү уагар ажиллах бололцоотой

 

 

 

 

2

Цагааннуур

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн Малын үржил бүртгэл хариуцна

1

бакалавр

Малзүйч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

 

 

 

 

 

3

Ханх

ЗДТГ

ТЗ-3

Нийгмийн ажилтан

Нийгмийн ажилтан

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, эдийн засагч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Харилцааны өндөр соёлтой, ур чдвар, компьютерын өргөн хэрэглээний мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай, хөдөө ажиллах боломжтой, англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Тогтвор суурьшилтай ажиллах орон нутгийн боловсон хүчин, ажлын ачаалал даах чадвартай, соёл спортын авьяастай бол давуу чанар болно.

 

 

 

 

 

4

Ханх

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн Хүнс, хоршоо, бэлчээр газар тариалан хариуцах

1

Бакалавр түүнээс дээш

Хүнсний эрүүл ахуйч, эдийн засагч, хөдөө аж ахуйн менежмент

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

компьютерын өргөн хэрэглээний мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай, хөдөө ажиллах боломжтой, англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай, соёл спортын авьяастай бол давуу чанар болно

 

 

 

 

5

Ханх

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал аж ахуй үйлдвэрлэл технологи, үржил, бүртгэл  хариуцах

1

Бакалавр түүнээс дээш

Био технологич, Малзүйч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

компьютерын өргөн хэрэглээний мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай, хөдөө ажиллах боломжтой, англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай, соёл спортын авьяастай бол давуу чанар болно

 

 

 

 

6

Цэцэрлэг сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн Мал аж ахуй үржил хариуцна

1

Дээд,бакалавр зэрэгтэй

Мал зүйч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

 

Морь унаж, мотоциколь жолооддог байх

 

 

 

 

7

Шинэ-Идэр

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн Малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал,  хариуцна

1

Дээд, бакалавраас дээш зэрэгтэй

Малын их эмч

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Архив албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандартын болон компьютерийн зохих мэдлэгтэй, монгол хэл бичгийн зохих мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                                                                                                

         ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ   СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИЛГА

                                                                                                          

ДЭС ТҮШМЭЛ

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Хэдэн удаа мэргэшлийн шалгалт зарласан

Хүн бүртгүүлээгүй      байгаа шалтгаан

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

 

 

Ангилал

Нэр

Хариусан асуудал

 Орон тоо          

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

                                                                                        

 

1

Аймгийн НХҮХ

Шинэ-Идэр сум

ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Сумын нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж,АЗД-ийн нарийн бичиг,сумын нийгмийн халамжийн асуудал

1

Дээд /Бакалавр/

Ня-бо,эдийн засагч,нийгмийн салбарын мэргэжилтэй

Нийгмийн ажилтаны чадавхижуулсах сургалтанд хамрагдсан бол сайн

Мэргэжлээрээ  1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Англи хэлний зохих мэдлэгтэй ,комьютерийн хэрэглээний болон интернетийн орчинд ажиллах чадвартай багаар ажиллах,асуудал шийдвэрлэх чадвартай,харилцааны соёлтой

Тухайн суманд тогтвор суурьшилтай ажиллах,Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих,бичиг баримт боловсруулах

 

 

 

 

2

Аймгийн ЗДТГ

СТСХ

ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо

1

Дээд,бакалавр зэрэгтэй

Нягтлан бодогч,эдийн засагч

 

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Баримт бичиг боловсруулах,Монгол хэл бичгийн дүрмийг хэрэглэж чаддаг байх,харилцааны өндөр соёлтой,багаар ажиллах,манлайлах чадвартай байх,компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх,санхүүгийн программ хангамжийг бүрэн ашиглаж чаддаг байх

Хууль журам төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих,байгууллага болон хувь хүний нууцыг хадгалах,оновчтой шийдэр гаргах,системийн дүн шинэчилгээ хийх

 

 

 

 

3

Аймгийн ЗДТГ

ХЗХ

ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Хуульзүйн албадтай харилцах, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогынмэдүүлэг хариуцах

1

Дээд бакалавр

Эрхзүйч, хуульч

 

Мэргэжлээрээ  3-аас дээш жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, Монгол хэл бичгийн дүрмийг хэрэглэж чаддаг байх, харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах,манлайлах чадвартай байх, компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх, санхүүгийн программ хангамжийг бүрэн ашиглаж чаддаг байх

Хууль журам төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих,байгууллага болон хувь хүний нууцыг хадгалах,оновчтой шийдэр гаргах

 

 

 

 

 

4

Аймгийн ЗДТГ

ХБХ

ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Ерөнхий архитектор

1

Дээд

Архитектор

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

Барилгын зураг унших чадвартай

Office –ийн болон  AutoCad, 3D max зэрэг зургийн программ дээр ажиллах чадвартай байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

Нийтэлсэн: 2015-04-08 09:34:21
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   6
Нийт хандалт:   191309
Таны IP:   44.197.197.23
Facebook messenger