• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2014 ОНЫ 2 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 оны эхний 02 сарын байдлаар орон нутгийн орлого 899,8 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 958,6 сая төгрөгийн  гүйцэтгэлтэй  буюу орон нутгийн орлого 106,5  хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. 

Орон нутгийн орлогоос үйл ажиллагааны орлого, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, ойн нөөц ашигласны төлбөр, ус рашаан ашигласны нөөцийн төлбөр, хог, хаягдлын үйлчилгээний хураамж, хүү, торгуулийн орлогууд төлөвлөгөөнөөс давж биелж байгаа боловч Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар, хөрөнгө борлуулсны орлого, орлогыг тодорхойлох боломжгүй иргэний орлогын албан татвар, бууны албан татвар, газрын төлбөр, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн орлогууд тасарч байна.

Аймгийн 2014 оны 2 сарын орлогын мэдээ /өссөн/

 

 

ЗАРЛАГЫН 2 САРЫН МЭДЭЭ

 

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2014 оны 2 дугаар сарын төсвийн зарлагын мэдээний тухайд:

Нийт батлагдасан төсөв 15608,8 сая төгрөг байсан бөгөөд үүний 7841,7 сая төгрөг нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээс, 5645.1 сая төгрөг нь төсвөөс, өмнөх оны үлдэгдэлээс 816.7 сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлогоос 9.3 сая, ОНХС-аас 1293,5 сая төгрөг, авто замын сангаас 2.4 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжсэн. 2 дугаар сарын 28-ний байдлаарх гүйцэтгэлээс харахад 11778.7 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 75.5% нь зарцуулагдсан дүнтэй байна.   

 

Хөвсгөл аймгийн төсвийн зарлагын 2014 оны 2 сарын гүйцэтгэл     /мян. төг/

 

Аймаг, сум

Байгууллага

2 сарын төлөвлөгөө /өссөн/

2 сарын гүйцэтгэл /өссөн/

 

Төвийн байгууллагууд

Аймгийн ЗДТГ

343,326.3

251,699.9

 

Аймгийн ИТХурал

179,875.8

39,269.7

 

Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газар

64,402.6

54,720.0

 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

93,020.9

81,405.8

 

Байгаль хамгаалах сан

17,944.1

0.0

 

Замын сан

55,478.4

25,623.5

 

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

284,493.8

85,344.0

 

ОН-ийн Өмчийн алба

6,897.0

6,417.3

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

1,846,663.4

1,253,427.4

 

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

183,333.8

87,325.3

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

9,750.7

8,058.8

 

Аймаг, хотын театр, чуулга

104,759.2

93,666.7

 

Музей

25,813.8

22,226.0

 

Номын сан

25,542.8

20,899.7

 

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

78,882.5

67,099.3

 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

41,435.2

39,287.5

 

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар

47,936.8

31,772.6

 

Алаг-Эрдэнэ сум

0

279,073.4

213,601.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

92,719.8

77,842.0

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

29,349.3

25,577.9

 

Багийн ЗДТГазар

8,056.2

7,187.8

 

Байгаль хамгаалах сан

1,595.5

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

16,961.4

0.0

 

Сумын ЗДТГ

27,875.0

23,944.4

 

Сумын ИТХурал

9,592.1

8,538.7

 

Халамжийн сан

49,610.0

35,681.8

 

Соёлын төв

8,474.2

5,119.1

 

Сумын хүн эмнэлэг

34,839.9

29,710.0

 

Арбулаг

0

431,571.0

261,347.1

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

106,284.0

105,875.2

 

Цэцэрлэг

25,252.1

21,277.4

 

Багийн ЗДТГазар

8,736.4

8,287.3

 

Байгаль хамгаалах сан

1,003.2

450.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

17,161.9

0.0

 

Сумын ЗДТГ

30,978.4

28,231.8

 

Сумын ИТХурал

9,441.2

5,537.2

 

Халамжийн сан

182,520.0

47,149.7

 

Соёлын төв

7,138.4

5,971.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

43,055.5

38,567.1

 

Баянзүрх

0

376,342.2

289,566.0

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

151,643.4

131,878.5

 

Цэцэрлэг

23,219.6

19,186.7

 

Багийн ЗДТГазар

8,457.5

6,627.4

 

Байгаль хамгаалах сан

1,517.7

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

17,990.1

0.0

 

Сумын ЗДТГ

44,552.1

26,464.5

 

Сумын ИТХурал

7,038.7

4,812.2

 

Халамжийн сан

72,480.0

59,278.9

 

Соёлын төв

9,088.7

5,966.8

 

Сумын хүн эмнэлэг

40,354.4

35,351.0

 

Бүрэнтогтох

0

761,669.1

245,540.2

 

Бага сургууль

8,672.5

6,608.3

 

Бүрэнхаан цэцэрлэг

64,078.2

1,191.4

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

111,106.2

92,847.1

 

Цэцэрлэг

400,369.2

20,150.6

 

Багийн ЗДТГазар

8,510.0

7,883.6

 

Байгаль хамгаалах сан

2,686.3

720.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

15,620.3

0.0

 

Сумын ЗДТГ

34,800.8

29,086.7

 

Сумын ИТХурал

8,119.8

6,624.1

 

Халамжийн сан

55,180.0

38,164.2

 

Соёлын төв

7,127.6

5,482.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

45,398.2

36,781.6

 

Галт

0

561,944.3

355,814.6

 

ЕБСургууль

143,570.5

134,913.7

 

Зүрх ЕБСургууль

26,434.2

25,090.3

 

Зүрх цэцэрлэг

6,262.9

4,343.0

 

Цэцэрлэг

30,234.0

24,793.1

 

Багийн ЗДТГазар

9,612.8

6,779.6

 

Байгаль хамгаалах сан

2,026.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

17,984.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

40,033.4

35,995.3

 

Сумын ИТХурал

9,106.8

5,667.2

 

Халамжийн сан

207,120.0

51,666.8

 

Соёлын төв

8,437.6

6,473.9

 

Зүрх хүн эмнэлэг

10,761.2

10,650.3

 

Сумын хүн эмнэлэг

50,361.0

49,441.4

 

Жаргалант

0

441,765.7

335,156.2

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

167,332.4

115,317.9

 

Цэцэрлэг

35,610.9

33,317.2

 

Аж ахуйн тооцоот байгуулагууд

5,666.0

0.0

 

Багийн ЗДТГазар

10,552.6

7,400.7

 

Байгаль хамгаалах сан

2,334.0

2,011.9

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

18,716.8

0.0

 

Сумын ЗДТГ

35,680.7

29,516.0

 

Сумын ИТХурал

9,102.4

5,534.5

 

Халамжийн сан

101,080.0

89,931.7

 

Соёлын төв

10,121.1

8,772.7

 

Сумын хүн эмнэлэг

45,568.8

43,353.5

 

Их-Уул

0

515,172.1

302,136.5

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

180,439.9

165,077.4

 

Цэцэрлэг

33,902.0

27,916.9

 

Багийн ЗДТГазар

7,929.3

7,128.1

 

Байгаль хамгаалах сан

927.5

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

15,832.9

0.0

 

Сумын ЗДТГ

35,519.6

31,379.9

 

Сумын ИТХурал

7,284.6

5,696.1

 

Халамжийн сан

220,320.0

52,911.1

 

Соёлын төв

13,016.3

12,027.0

 

Мөрөн сум

0

3,438,110.6

2,620,836.6

 

"Мөрөн Гурван Эрдэнэ" сургууль

201,347.9

179,872.8

 

1-р 10 жил сургууль

332,879.2

298,822.4

 

2-р 10 жил сургууль

197,130.5

180,596.2

 

3-р 10 жил сургууль

310,204.4

251,818.6

 

Бүрэн хаан бага сургууль

70,260.6

63,190.6

 

Гэгээрэл хөгжлийн төв

7,980.4

7,811.6

 

Мөрөн 11-р цэцэрлэг

38,783.8

33,478.9

 

Нутг-н аваргууд спорт а/сургууль

89,329.3

84,738.6

 

ХӨ. 1-р цэцэрлэг

53,334.4

38,040.9

 

ХӨ. 2-р Цэцэрлэг

67,416.6

59,284.5

 

ХӨ. 3-р цэцэрлэг

89,888.1

75,925.3

 

ХӨ. 4-р цэцэрлэг

56,042.6

50,236.1

 

ХӨ. 5-р цэцэрлэг

76,200.8

58,638.2

 

ХӨ. 6-р Цэцэрлэг

52,316.1

46,993.9

 

Хө. 7-р цэцэрлэг

77,410.4

71,845.8

 

Хө. 8-р цэцэрлэг

44,845.0

32,030.2

 

Хө. 9 дүгээр цэцэрлэг

41,935.4

37,021.3

 

Хө. Бүрэн хаан цэцэрлэг

21,998.9

18,068.2

 

ХӨ. Далай ван сургууль

17,777.5

0.0

 

ХӨ. Ирээдүй цогцолбор сургууль

203,345.5

185,662.2

 

Хө. Мөрөн 10 дугаар цэцэрлэг

49,592.6

41,900.3

 

Хө.Мэр.Сур ЕБ-н 8-р сургууль

97,907.9

85,250.0

 

Аж ахуйн тооцоот байгуулагууд

5,628.2

0.0

 

Байгаль хамгаалах сан

3,189.2

1,888.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

160,606.0

34,395.8

 

Сум баг хор-ны

23,302.2

16,525.9

 

Сумын ЗДТГ

219,430.3

51,532.0

 

Сумын ИТХурал

64,462.8

13,901.1

 

Халамжийн сан

638,880.0

521,306.3

 

Хот тохижилтын алба

124,684.2

80,061.0

 

Рашаант сум

0

360,779.9

278,744.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

140,666.7

112,468.4

 

Цэцэрлэг

39,102.4

34,310.3

 

0

0.0

3,218.6

 

Багийн ЗДТГазар

8,018.0

7,284.6

 

Байгаль хамгаалах сан

0.0

3,218.6

 

Байгаль хамгаалах сан

1,524.3

313.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

16,726.9

0.0

 

Сумын ЗДТГ

31,595.7

26,133.5

 

Сумын ИТХурал

8,782.8

6,600.0

 

Халамжийн сан

66,580.0

46,863.8

 

Соёлын төв

7,519.9

6,218.2

 

Сумын хүн эмнэлэг

40,263.2

38,553.1

 

Ренчинлхүмбэ сум

0

562,874.8

287,713.6

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

149,470.8

122,265.2

 

Цэцэрлэг

23,934.9

14,592.0

 

Багийн ЗДТГазар

11,017.0

8,338.9

 

Байгаль хамгаалах сан

2,486.5

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

152,682.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

67,498.4

27,839.8

 

Сумын ИТХурал

10,041.2

4,716.7

 

Халамжийн сан

87,680.0

66,278.3

 

Соёлын төв

6,319.0

2,651.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

51,744.9

41,031.4

 

Тариалан сум

0

546,353.6

482,284.0

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

234,851.5

219,191.0

 

Цэцэрлэг

51,339.3

44,563.3

 

Багийн ЗДТГазар

10,206.8

9,061.6

 

Байгаль хамгаалах сан

1,978.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

19,471.8

0.0

 

Сумын ЗДТГ

44,447.2

39,303.5

 

Сумын ИТХурал

9,864.8

9,210.0

 

Халамжийн сан

88,380.0

80,643.7

 

Соёлын төв

23,169.8

21,443.9

 

Сумын хүн эмнэлэг

62,644.4

58,867.1

 

Тосонцэнгэл сум

0

361,468.0

291,843.6

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

155,200.5

136,304.0

 

Цэцэрлэг

29,584.0

25,168.8

 

Багийн ЗДТГазар

7,751.5

7,472.6

 

Байгаль хамгаалах сан

1,442.2

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

15,230.5

0.0

 

Сумын ЗДТГ

37,656.0

30,093.7

 

Сумын ИТХурал

9,399.4

6,015.2

 

Халамжийн сан

53,780.0

41,374.4

 

Соёлын төв

10,760.6

9,449.0

 

Сумын хүн эмнэлэг

40,663.3

35,965.8

 

Төмөрбулаг сум

0

341,129.1

263,687.4

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

130,550.4

107,611.3

 

Цэцэрлэг

23,274.7

18,487.9

 

Багийн ЗДТГазар

8,697.6

6,195.3

 

Байгаль хамгаалах сан

1,248.3

100.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

16,005.6

0.0

 

Сумын ЗДТГ

35,230.4

26,430.7

 

Сумын ИТХурал

6,826.0

4,551.9

 

Халамжийн сан

70,880.0

60,203.3

 

Соёлын төв

7,978.2

6,267.7

 

Сумын хүн эмнэлэг

40,438.0

33,839.4

 

Түнэл сум

0

388,999.1

262,254.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

150,171.9

98,568.0

 

Цэцэрлэг

36,414.6

25,637.3

 

Багийн ЗДТГазар

11,336.7

8,895.2

 

Байгаль хамгаалах сан

2,322.8

478.2

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

16,197.7

0.0

 

Сумын ЗДТГ

46,580.6

32,136.4

 

Сумын ИТХурал

10,420.2

5,540.9

 

Халамжийн сан

63,447.5

48,172.4

 

Соёлын төв

10,000.5

9,306.1

 

Сумын хүн эмнэлэг

42,106.6

33,520.3

 

Улаан-Уул сум

0

345,555.7

265,197.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

152,609.1

133,417.1

 

Цэцэрлэг

22,154.7

22,671.4

 

Аж ахуйн тооцоот байгуулагууд

5,696.8

0.0

 

Багийн ЗДТГазар

8,344.2

7,038.2

 

Байгаль хамгаалах сан

1,530.0

1,500.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

23,649.7

0.0

 

Сумын ЗДТГ

42,397.7

34,819.0

 

Сумын ИТХурал

10,109.2

6,478.4

 

Халамжийн сан

68,040.0

49,072.1

 

Соёлын төв

11,024.3

10,201.7

 

Ханх сум

0

376,385.3

239,761.3

 

Сургууль

144,692.0

103,191.3

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

29,048.4

22,903.2

 

Багийн ЗДТГазар

12,149.7

3,709.9

 

Байгаль хамгаалах сан

1,159.1

134.2

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

20,132.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

58,758.5

30,709.1

 

Сумын ИТХурал

10,488.2

5,403.6

 

Халамжийн сан

53,100.0

34,098.2

 

Соёлын төв

7,112.8

5,011.9

 

Сумын хүн эмнэлэг

39,744.6

34,599.9

 

Хатгал сум

0

277,883.3

203,600.7

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

110,485.4

102,478.0

 

Цэцэрлэг

29,185.2

22,592.6

 

Багийн ЗДТГазар

2,951.0

2,027.4

 

Байгаль хамгаалах сан

1,551.6

313.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

13,107.3

0.0

 

Сумын ЗДТГ

58,078.3

25,542.4

 

Халамжийн сан

54,180.0

43,145.2

 

Соёлын төв

8,344.5

7,502.2

 

Цагааннуур сум

0

355,542.4

283,179.1

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

96,551.4

88,446.5

 

Цэцэрлэг

25,041.2

21,685.8

 

Багийн ЗДТГазар

3,718.4

2,930.9

 

Байгаль хамгаалах сан

994.5

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

19,768.7

0.0

 

Сумын ЗДТГ

47,696.0

30,025.3

 

Сумын ИТХурал

7,792.6

5,280.2

 

Халамжийн сан

108,720.0

103,966.8

 

Соёлын төв

8,728.6

2,790.1

 

Сумын хүн эмнэлэг

36,531.0

28,053.4

 

Цагаан-Уул сум

0

423,458.7

349,895.3

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

200,577.6

183,867.0

 

Цэцэрлэг

44,037.4

32,783.3

 

Багийн ЗДТГазар

10,756.8

6,338.3

 

Байгаль хамгаалах сан

1,655.4

100.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

20,458.1

0.0

 

Сумын ЗДТГ

41,279.6

39,602.9

 

Сумын ИТХурал

8,610.6

6,592.3

 

Халамжийн сан

82,780.0

68,075.7

 

Соёлын төв

13,303.2

12,535.6

 

Цагаан-Үүр сум

0

326,927.3

229,786.1

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

97,066.7

58,800.8

 

Цэцэрлэг

45,858.4

41,922.3

 

Багийн ЗДТГазар

7,980.7

5,793.6

 

Байгаль хамгаалах сан

1,523.8

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

21,157.4

0.0

 

Сум дундын ойн анги

5,504.2

0.0

 

Сумын ЗДТГ

47,591.4

36,642.1

 

Сумын ИТХурал

11,021.1

5,052.1

 

Халамжийн сан

44,274.0

38,724.8

 

Соёлын төв

6,331.8

5,435.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

38,617.8

37,415.1

 

Цэцэрлэг сум

0

613,053.0

381,929.1

 

Бага сургууль

22,157.3

19,585.0

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

193,179.5

154,330.5

 

Могой цэцэрлэг

28,631.6

10,650.1

 

Цэцэрлэг

11,318.9

26,175.8

 

Багийн ЗДТГазар

12,400.8

4,925.5

 

Байгаль хамгаалах сан

1,255.2

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

21,274.3

0.0

 

Сумын ЗДТГ

45,465.0

41,160.5

 

Сумын ИТХурал

6,762.4

3,966.8

 

Халамжийн сан

193,720.0

51,017.8

 

Соёлын төв

14,346.8

12,800.6

 

Могой хүн эмнэлэг

13,229.0

10,504.6

 

Сумын хүн эмнэлэг

49,312.2

46,811.9

 

Чандмань-Өндөр сум

0

457,334.1

275,908.3

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

142,401.5

117,013.6

 

Цэцэрлэг

29,626.9

26,269.3

 

Багийн ЗДТГазар

10,243.1

7,870.8

 

Байгаль хамгаалах сан

2,353.1

600.4

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

16,646.7

0.0

 

Сумын ЗДТГ

41,129.0

33,041.3

 

Сумын ИТХурал

7,737.2

6,069.2

 

Халамжийн сан

161,320.0

43,361.7

 

Соёлын төв

6,526.3

5,007.3

 

Сумын хүн эмнэлэг

39,350.2

36,674.7

 

шинэ-идэр сум

 

371,247.8

280,468.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

167,279.2

150,144.7

 

Цэцэрлэг

27,685.7

25,950.8

 

Багийн ЗДТГазар

6,351.5

5,380.0

 

Байгаль хамгаалах сан

588.5

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

15,224.1

0.0

 

Сумын ЗДТГ

74,173.4

30,408.8

 

Сумын ИТХурал

7,809.1

5,423.2

 

Халамжийн сан

56,184.0

48,368.5

 

Соёлын төв

15,952.3

14,792.8

 

Эрдэнэбулган сум

0

300,623.3

221,919.3

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

110,417.7

81,013.0

 

Цэцэрлэг

31,368.1

27,076.6

 

Багийн ЗДТГазар

7,506.8

6,835.7

 

Байгаль хамгаалах сан

2,976.5

985.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

18,974.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

31,598.9

26,974.9

 

Сумын ИТХурал

7,984.0

6,482.6

 

Халамжийн сан

44,968.0

34,526.2

 

Соёлын төв

7,037.3

6,251.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

37,792.0

31,773.9

 
         

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 
 

 

Нийтэлсэн: 2014-03-12 16:24:02
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   19
Нийт хандалт:   191387
Таны IP:   3.236.55.22
Facebook messenger