• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2014-04-30.

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

 

2014-04-30.

 

/мян.төг-өөр/

 

Үзүүлэлт

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

0000    Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

1,003,441.3

 

0001    НИЙТ ЗАРЛАГА

30,848,205.9

24,355,659.1

79.0

0002        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

12,322,224.6

11,859,606.0

96.2

0003            Үндсэн цалин

11,050,630.3

10,727,061.4

97.1

0004            Нэмэгдэл

108,028.1

74,868.5

69.3

0005            Гэрээт ажлын цалин

574,826.6

519,885.6

90.4

0006            Унаа хоолны Хөнгөлөлт

29,276.4

16,176.9

55.3

0007            Урамшуулал

559,463.2

521,613.7

93.2

0008        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл

1,360,310.6

1,300,005.1

95.6

0015        Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

2,856,138.5

2,435,895.5

85.3

0016            Гэрэл, цахилгаан

114,613.1

135,247.6

118.0

0017            Түлш, халаалт

2,638,779.1

2,239,516.1

84.9

0018            Цэвэр, бохир ус

98,954.3

61,131.7

61.8

0019            Байрны түрээс

3,792.0

0.0

0.0

0020        Хангамж бараа материалын зардал

562,762.5

463,372.6

82.3

0021            Бичиг хэрэг

64,032.6

48,683.1

76.0

0022            Тээвэр, шатахуун

317,105.4

282,090.9

89.0

0023            Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

60,049.5

41,077.0

68.4

0024            Ном, хэвлэл

28,537.2

16,873.8

59.1

0025            Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

46,149.3

29,813.1

64.6

0026            Хог хаягдал зайлуулах зардал

46,888.5

44,834.8

95.6

0027        Нормативт зардал

1,105,663.4

626,377.8

56.7

0028            Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

68,328.7

30,224.4

44.2

0029            Хоол, хүнс

942,489.2

532,180.9

56.5

0030            Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

94,845.6

63,972.5

67.4

0031        Эд хогшил, урсгал засварын зардал

268,826.9

95,078.9

35.4

0032            Багаж, техник, хэрэгсэл

53,359.4

25,102.9

47.0

0033            Тавилга

82,971.0

17,796.5

21.4

0034            Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

1,800.0

485.1

26.9

0035            Урсгал засвар

130,696.5

51,694.5

39.6

0036        Томилолт зочны зардал

122,742.8

89,274.8

72.7

0037            Дотоод албан томилолт

114,582.8

87,684.5

76.5

0038            Гадаад албан томилолт

3,720.0

0.0

0.0

0039            Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

4,440.0

1,590.3

35.8

0040        Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр

364,828.5

191,127.1

52.4

0041            Уран бүтээл хийлгэх

17,930.0

7,956.6

44.4

0042            Төлбөр хураамж болон бусад зардал

61,117.1

32,343.2

52.9

0043            Холбооны суваг ашигласны хөлс

3,305.4

1,224.1

37.0

0045            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

21,584.0

8,898.6

41.2

0046            Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

60,653.5

17,786.1

29.3

0054            Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

32,872.1

32,512.1

98.9

0057            Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

112,586.9

70,168.8

62.3

0058            Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

9,334.9

1,290.0

13.8

0059            Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

2,821.9

1,412.0

50.0

0060            Банкны үйлчилгээний төлбөр

6,640.0

1,391.5

21.0

0061            Даатгалын үйлчилгээ

5,678.9

3,660.2

64.5

0062            Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

958.7

558.2

58.2

0064            Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

24,325.1

11,277.4

46.4

0065            Газрын төлбөр

1,494.8

81.7

5.5

0066            Тээврийн хэрэгслийн татвар

3,525.2

566.6

16.1

0067        Бараа үйлчилгээний бусад зардал

617,554.5

505,800.2

81.9

0068            Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

137,323.7

69,195.6

50.4

0069            Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

48,196.4

23,918.4

49.6

0070            Төвлөрсөн арга хэмжээ

4,000.0

0.0

0.0

0072            Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

378,698.1

208,669.1

55.1

0074            Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал

30,719.4

21,485.7

69.9

0079            Төсвийн урамшуулал

18,616.9

182,531.3

 

0090        Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас

19,751.0

19,581.0

99.1

0091            Бусад татаас шилжүүлэг

19,751.0

19,581.0

99.1

0095        Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

120,500.0

61,242.3

50.8

0096            УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

120,500.0

61,242.3

50.8

0118        Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

4,539,884.7

3,495,591.5

77.0

0136            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

284,751.9

226,894.3

79.7

0141            Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

78,458.4

64,540.9

82.3

0143            Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

692,041.8

640,248.1

92.5

0146        Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

425,255.0

284,985.7

67.0

0149            Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

750.0

587.9

78.4

0151            Үдийн цай хөтөлбөр

424,505.0

284,397.8

67.0

0155        Хөрөнгө оруулалт

5,092,510.7

1,991,555.0

39.1

0157            Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp

4,951,635.9

1,964,631.5

39.7

0158            Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

140,874.8

26,923.5

19.1

0184        Бусад

14,000.1

4,482.3

32.0

0185            Гудамжны гэрэлтүүлэг

14,000.1

4,482.3

32.0

0186    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

30,848,205.9

29,231,150.5

94.8

0187            Автозамын сангаас санхүүжих

109,697.4

109,697.4

100.0

0191            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

42,510.5

31,825.5

74.9

0195            Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих

2,315,324.9

2,315,324.9

100.0

0198            Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

16,504,316.4

16,504,316.4

100.0

0199            Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

3,245,273.1

1,638,902.70

50.5

0200            Төсвөөс санхүүжих

8,631,083.6

8,631,083.6

100.0

0201    Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.0

5,878,932.6

 

 

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2014 оны 4 дүгээр сарын төсвийн зарлагын мэдээний тухайд:

Нийт батлагдасан төсөв 30848,2 сая төгрөг байгаа бөгөөд үүний 16504,4 сая төгрөг нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээс, 8631,1 сая төгрөг нь орон нутгийн байгууллагуудад олгогдох санхүү дэмжлэгээс, өмнөх оны үлдэгдэлээс 2315,3 сая төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос  42,5 сая, ОНХС-аас 3245,3 сая төгрөг, авто замын сангаас 109,7 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжих төлөвлөгөөтэй байна. 

4 дүгээр сарын 30-ний байдлаарх гүйцэтгэлээс харахад зардлыг санхүүжих эх үүсвэр 29231,1 сая төгрөг буюу 94,8%-тай, зардлын гүйцэтгэл 24355,6 сая төгрөг буюу 79%-ийн гүйцэтгэлтэй  байна.  

 

 

 

 

 

 

 

2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ СУМ, БАЙГУУЛЛАГААР

/мян.төг-өөр/

ДД

Сум, байгууллага

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Алаг-Эрдэнэ сум

664,193,500.0

507,291,837.0

76.4

2

Арбулаг сум

698,368,900.0

603,689,541.4

86.4

3

Баянзүрх сум

837,651,000.0

695,699,213.0

83.1

4

Бүрэнтогтох сум

765,767,310.0

603,314,898.0

78.8

5

Галт сум

967,608,300.0

781,444,495.0

80.8

6

Жаргалант сум

958,661,400.0

821,496,680.0

85.7

7

Их-Уул сум

797,006,200.0

647,584,569.0

81.3

8

Мөрөн сум

7,076,073,100.0

5,886,716,166.8

83.2

9

Рашаант сум

771,900,400.0

634,530,191.0

82.2

10

Ренчинлхүмбэ сум

1,047,640,590.0

730,644,033.0

69.7

11

Тариалан сум

1,163,366,100.0

1,018,544,670.5

87.6

12

Тосонцэнгэл сум

794,137,880.0

666,841,014.0

84.0

13

Төмөрбулаг сум

742,206,000.0

583,360,219.5

78.6

14

Түнэл сум

772,127,300.0

642,773,037.0

83.2

15

Улаан-Уул сум

761,435,000.0

623,161,564.0

81.8

16

Ханх сум

748,436,000.0

565,282,823.0

75.5

17

Хатгал сум

608,099,350.0

475,705,819.0

78.2

18

Цагааннуур сум

803,832,500.0

648,556,784.0

80.7

19

Цагаан-Уул сум

916,200,660.0

780,515,343.0

85.2

20

Цагаан-Үүр сум

731,765,160.0

619,712,727.0

84.7

21

Цэцэрлэг сум

998,395,900.0

807,585,629.0

80.9

22

Чандмань-Өндөр сум

751,525,900.0

602,167,043.0

80.1

23

шинэ-идэр сум

675,100,700.0

572,761,180.0

84.8

24

Эрдэнэбулган сум

682,107,400.0

539,922,699.0

79.2

25

ГХБХБГ

115,483,400.0

91,024,049.0

78.8

26

Аймгийн ЗДТГ

540,742,600.0

498,889,704.6

92.3

27

Аймгийн ИТХурал

229,526,300.0

122,260,958.8

53.3

28

Асрамжийн газар

119,638,600.0

114,981,801.6

96.1

29

БОГ

188,279,300.0

171,238,421.0

90.9

30

Байгаль хамгаалах сан

17,944,100.0

4,424,900.0

24.7

31

Замын сан

160,405,800.0

46,454,500.0

29.0

32

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

334,851,900.0

246,119,945.0

73.5

33

ОН-ийн Өмчийн алба

12,376,000.0

10,007,400.0

80.9

34

Орон нутгийн хөгжлийн сан

2,625,689,700.0

1,301,245,204.0

49.6

35

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

193,333,800.0

160,021,318.0

82.8

36

Худалдан авах ажиллагааны алба

19,501,100.0

16,043,436.3

82.3

37

Аймаг, хотын театр, чуулга

211,444,500.0

203,707,651.0

96.3

38

Музей

52,852,700.0

45,903,060.0

86.9

39

Номын сан

50,385,900.0

46,550,293.6

92.4

40

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

158,703,900.0

138,228,704.0

87.1

41

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

83,439,700.0

79,255,626.0

95.0

ДҮН

30,848,205,850.0

24,355,659,149.2

79.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ

 

Өглөг зардлаар

     

/мян.төг/

ДД

Сум

Зардлын зүйл

Дүн

1

Нийт өглөг зардлаар

Їндсэн цалин

23,732.5

2

Гэрээт ажлын цалин

335.6

3

Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

46,112.5

4

Гэрэл цахилгаан

4,104.5

5

Тїлш халаалт

70,880.3

6

Цэвэр бохир ус

1,222.3

7

Бичиг хэргийн материал

1,479.2

8

Тээвэр шатахуун

10,687.5

9

Шуудан,холбоо,интернет төлбөр

19.5

10

Ном, хэвлэл

3.0

11

Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх

1,397.0

12

Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

4,002.2

13

Хоол,хїнс

39,264.1

14

Эм, бэлдмэл,эмнэлгийн хэрэгсэл

18,626.2

15

Урсгал засвар

470.5

16

Дотоод албан томилолт

135.0

17

Уран бїтээл хийлгэх

17,000.0

18

Тєлбєр хураамж болон бусад зар

3,894.5

19

Їдийн цай

4,440.5

20

ОН хєpєнгє оpуулалт, их засвар

7,318.6

НИЙТ ӨГЛӨГИЙН ДҮН

255,125.6

       

Нийт өглөг сум, байгууллагаар

ДД

Сум

Байгууллага

Дүн

1

Алаг-Эрдэнэ сум

Дүн

20,582.4

Ерөнхий боловсролын сургууль

11,035.5

Хүүхдийн цэцэрлэг

3,683.2

Багийн ЗДТГазар

231.0

Сумын ЗДТГ

1,375.0

Соёлын төв

1,395.0

Сумын хүн эмнэлэг

2,862.7

2

Арбулаг сум

Дүн

1,036.9

Соёлын төв

1,036.9

3

Баянзүрх сум

Дүн

5,430.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

1,718.8

Цэцэрлэг

148.2

Сумын ИТХурал

30.9

Соёлын төв

38.9

Сумын хүн эмнэлэг

3,493.6

4

Бүрэнтогтох сум

Дүн

4,260.5

Сумын хүн эмнэлэг

4,260.5

5

Галт сум

Дүн

13,659.6

Цэцэрлэг

643.3

ОНХС

7,318.6

Сумын ЗДТГ

842.2

Сумын ИТХурал

203.9

Зүрх хүн эмнэлэг

1,250.3

Сумын хүн эмнэлэг

3,401.3

6

Жаргалант сум

Дүн

21,077.8

Ерөнхий боловсролын сургууль

11,254.5

Цэцэрлэг

8,300.0

Сумын ИТХурал

125.4

Сумын хүн эмнэлэг

1,397.9

7

Их-Уул сум

Дүн

1,256.8

Ерөнхий боловсролын сургууль

557.9

Багийн ЗДТГазар

135.0

Соёлын төв

563.9

8

Мөрөн сум

Дүн

1,802.9

Нутг-н аваргууд спорт а/сургууль

1,802.9

9

Рашаант сум

Дүн

5,322.9

Сумын ЗДТГ

882.1

Сумын ИТХурал

426.5

Сумын хүн эмнэлэг

4,014.3

10

Ренчинлхүмбэ сум

Дүн

17,957.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

16,112.1

Сумын хүн эмнэлэг

1,845.2

11

Тариалан сум

Дүн

253.2

Соёлын төв

253.2

12

Тосонцэнгэл сум

Дүн

18,201.0

Ерөнхий боловсролын сургууль

10,203.0

Цэцэрлэг

5,853.0

Сумын хүн эмнэлэг

2,145.0

13

Төмөрбулаг сум

Дүн

4,300.3

Ерөнхий боловсролын сургууль

748.1

Соёлын төв

1.7

Сумын хүн эмнэлэг

3,550.5

14

Түнэл сум

Дүн

7,049.5

Ерөнхий боловсролын сургууль

2,617.1

Цэцэрлэг

1,252.4

Соёлын төв

367.9

Сумын хүн эмнэлэг

2,812.1

15

Ханх сум

Дүн

1,101.0

Хүүхдийн цэцэрлэг

65.9

Багийн ЗДТГазар

19.8

Сумын ЗДТГ

327.1

Соёлын төв

41.2

Сумын хүн эмнэлэг

647.0

16

Цагаан-Уул сум

Дүн

12,648.5

Ерөнхий боловсролын сургууль

12,328.5

Сумын ЗДТГ

320.0

17

шинэ-идэр сум

Дүн

11,415.1

Соёлын төв

11,415.1

18

Эрдэнэбулган сум

Дүн

8,625.5

Ерөнхий боловсролын сургууль

843.1

Цэцэрлэг

624.4

Сумын ЗДТГ

700.0

Соёлын төв

1,448.9

Сумын хүн эмнэлэг

5,009.1

19

Төвийн байгууллага

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар

396.0

20

Аймгийн ЗДТГ

3,195.4

21

Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газар

5,993.5

22

Аймаг, хотын театр, чуулга

40,890.8

23

Музей

21,064.3

24

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

27,604.2

 

Нийтэлсэн: 2014-05-21 14:30:40
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   26
Нийт хандалт:   191415
Таны IP:   44.192.254.246
Facebook messenger