• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ТӨРИЙН САНД БАЙРШИЖ БУЙ ДАНСДЫН ЖАГСААЛТ
2014 оны 4 сарын 30-ны байдлаар
170005001 Аймгийн шүүх
170005401 Шүүхийн тамгын газар нэмэлт санхүүжилт
170006001 Аймгийн прокурор
170006401 Прокурорын газар нэмэлт санхүүжилт
170008001 Тагнуулын алба
170008401 Тагнуулын алба нэмэлт санхүүжилт
170009001 Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс
170009401 Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170031001 Онцгой байдлын хэлтэс
170031002 Улсын нөөцийн салбар /урсгал санхүүжилт/
170031003 Улсын нөөцийн салбар /нөөц/
170031401 Онцгой байдлын хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170031403 Улсын нөөцийн салбар /нэмэлт санхүүжилт/
170032001 Мэргэжлийн хяналтын газар
170032002 Хилийн мэргэжлийн хяналт
170032401 Мэргэжлийн хяналтын газар нэмэлт санхүүжилт
170032402 Хилийн мэргэжлийн хяналт нэмэлт санхүүжилт
170011001 Татварын хэлтэс
170011002 Татварын хэлтэс /тэмдэгтийн хураамж/
170011005 Гаалийн хороо
170011401 Татварын хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170011402 Гааль нэмэлт санхүүжилт
170012001 Цагдаагийн хэлтэс
170012002 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба
170012003 Хилийн цэрэг
170012006 Шүүхийн шинжилгээний алба
170012008 Улсын бүртгэлийн хэлтэс /төвлөрүүлэх орлого/
170012009 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 
170012011 Тахарын алба
170012401 Хилийн цэрэг нэмэлт санхүүжилт
170012402 Цагдаагийн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170012404 Шүүхийн шинжилгээний алба нэмэлт санхүүжилт
170012405 Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170012406 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба нэмэлт санхүүжилт
170012501 Хорих анги ялтны нэрийн данс
170012505 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны орлого
170013007 Дэлгэрмөрөн сав газрын захиргаа
170013008 Хөвсгөл эгийн голын сав газрын захиргаа
170013009 Шишгэд голын сав газрын захиргаа
170013015 Ус цаг уур
170013402 Ус цаг уур нэмэлт санхүүжилт
170013403 Дэлгэрмөрөн сав газрын захиргаа нэмэлт санхүүжилт
170014001 ЗХ-ний 321 анги
170014401 ЗХ-ний 321 анги нэмэлт санхүүжилт
170015001 Боловсролын газар
170015403 Боловсролын газар нэмэлт санхүүжилт
170017006 Ахмад настны сувилалын төв
170017007 Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс
170017012 Алдар цолтой ахмадад олгох хөнгөлөлт
170017013 Алдарт эхийн одон
170017015 Тэтгэврийн нөхөн олговор
170017403 Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170019003 Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар
170019401 Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар нэмэлт санхүүжилт
170020001 Эрүүл мэндийн газар
170020002 Нэгдсэн эмнэлэг
170020020 Зоонозын өвчин судлалын төв
170020095 Сум дундын эмнэлэг
170020401 Эрүүл мэндийн газар нэмэлт санхүүжилт
170020402 Нэгдсэн эмнэлэг нэмэлт санхүүжилт
170020403 Зоонозын өвчин судлалын төв нэмэлт санхүүжилт
170022001 Сонгуулийн ерөнхий хороо
170024001 Аудитын газар
170024401 Аудитын газар нэмэлт санхүүжилт
170026001 Статистикийн хэлтэс
170026401 Статистикийн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170028007 Тээвэр авто замын газар
170028401 Тээвэр авто замын газар нэмэлт санхүүжилт
170037001 Хөдөлмөрийн хэлтэс
170037009 МСҮТ
170037010 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
170037401 МСҮТ нэмэлт санхүүжилт
170037402 Хөдөлмөрийн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170000901 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого
170000910 Орон нутгийн ерөнхий орлого
170000911 Хувиараа аж ахуй эрхлэгчдийн орлого
170000915 Газрын дуудлага худалдаа
170000921 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар
170000931 Автотээврийн хэрэгслэлийн татвар
170000941 Улсын тэмдэгтийн хураамж
170000943 Газрын төлбөр
170000944 Ус ашигласны төлбөр
170000951 Хувьцааны ногдол ашиг
170000952 Хүү торгуулийн орлого
170000955 Бусад нэр заагдаагүй орлого
170000962 Хөрөнгө худалдсаны орлого
170000972 Санхүүгийн дэмжлэг
170000982 Мэргэлийн хяналтын газар -хүү торгуулийн орлого
170000983 Цэргийн дүйцүүлэх алба
170000992 Хог хаягдлын хураамж
170000993 Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн орлого
170013001 Байгаль орчны газар
170013401 Байгаль орчны газар нэмэлт санхүүжилт
170015100 ЕБСургууль тусгай шилжүүлэг
170015200 Хүүхдийн цэцэрлэг тусгай шилжүүлэг
170017002 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс
170017005 Асрамжийн газар
170017100 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс тусгай шилжүүлэг
170017401 Асрамжийн газар нэмэлт санхүүжилт
170017402 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс нэмэлт санхүүжилт
170020100 Эрүүл мэндийн тусгай шилжүүлэг
170029001 Газрын алба
170029002 Газрын албаны орлого
170029100 Газрын харилцаа, кадастрын тусгай шилжүүлэг
170029401 Газрын албаны нэмэлт санхүүжилт
170035009 ССАЖГазар
170035010 ОНСМузей
170035011 Нийтийн номын сан
170035012 Хөгжимт драмын театр
170035090 Соёлын тусгай шилжүүлэг
170035200 Нийтийн биеийн тамирын тусгай шилжүүлэг
170035401 Нийтийн номын сан нэмэлт санхүүжилт
170035402 Хөгжимт драмын театр нэмэлт  санхүүжилт
170035403 ОНСМузей нэмэлт санхүүжилт
170035404 ССАЖГазар нэмэлт санхүүжилт
170050001 Аймгийн ИТХ
170051008 Худалдан авах ажиллагааны нэгж
170051021 Засаг даргын нөөц
170051024 Аймгийн ЗДТГ
170051080 Орон нутгийн сонгууль
170051090 Хөвсгөл аймаг
170051300 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт
170051301 УТХО- барилга байгууламж
170051302 УТХО- их засвар
170051303 УТХО- тоног төхөөрөмж
170051305 УТХО- барьцаа хөрөнгө
170051402 ЖДҮХөгжүүлэх сан
170051403 Замын сан
170051404 Мал хамгаалах сан
170051409 Захиалагчийн хяналтын зардал
170051410 ХЯБТөсөл- зээлийн эргэн төлөлт
170051411 Байгаль хамгаалах сан
170051412 ЗДТГ нэмэлт санхүүжилт
170051413 АИТХ нэмэлт санхүүжилт
170052400 ОНХСан
170091005 Халамжийн сан
170091013 Жирэмсэн хөхүүлэхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж
170091014 Хүнс тэжээл хөтөлбөр
170091018 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ
170000902 Аж ахуйн нэгжийн орлого
170000903 НӨАТ
170000904 Онцгой албан татвар
170000905 Архины онцгой татвар
170000990 Агаарын бохирдлын төлбөр
170000991 Ус бохирдлыг төлбөр
170000942 Ашигт малтмалын нөөц
170082001 Хүний хөгжил сан
170090000 НДХэлтэс ерөнхий данс
170090001 Тэтгэврийн даатгалын сан
170090002 Тэтгэмжийн даатгалын сан
170090003 Эрүүл мэндийн  даатгалын сан
170090004 ҮОМШӨ даатгалын сан
170090005 Ажилгүйдлийн даатгалын сан
170090010 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
170090401 Нийгмийн даатгалын хэлтэс нэмэлт санхүүжилт

 

Нийтэлсэн: 2014-05-21 16:12:52
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   7
Нийт хандалт:   191501
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger