• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС 2013 ОНЫ 6 САРД ХИЙСЭН АЖЛУУД

1.Удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр:

· Шилэн кабельд холбогдоогүй Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Сум дундын эмнэлгийг интернэт модемоор хангаж интернетийн эх үүсгэврийг 100% шийдвэрлэснээр 23 сумын эрүүл мэндийн төв бүрэн online боллоо. Мөн Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг байгууллагын албан ёсны цахим хаягтай болгож, холбогдох албан тоот, тушаал шийдвэр, статистик мэдээ мэдээллийг нэг урсгалд оруулж цахим хэлбэрээр дамжуулалт хийх нөхцөл бүрэн бүрдлээ.

· ЭМЯ-ны хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газраас ирсэн албан тоотын дагуу “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын тогтолцоог бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг 19 заалтын дагуу гаргаж, ЭМЯ-нд 389 тоотоор хүргүүлэн ажиллалаа.

· ЭМЯ-ны 5/2101 албан тоотын дагуу эхний 5 сарын байдлаар бүртгэгдсэн төрөлхийн гаж хөгжил, эх барихын ноцтой хүндрэл, эрт нярайн эндэгдлийн мэдээлэл зэргийг хүргүүлэхээр сум, НЭ-т гарсан гаж хөгжлийн бүртгэл, амьгүй болон амьд перинаталь эндэгдлийн судалгааны маягтын дагуу авч нэгтгэн ЭМГ-ын даргын 450 тоотоор хүргүүлэн ажиллалаа.

· 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар 132 өргөдөл, гомдол ирснээс 117 өргөдөл, 15 гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж тайланг, мэдээг холбогдох газарт нь тухай бүрт нь хугацаанд нь хүргэж ажилласан. Өргөдөл, гомдлын мөрөөр тухайн газарт нь хяналт үнэлгээ хийн илэрсэн алдаа дутагдлыг түргэн шуурхай арилгах тусламж үйлчилгээг сайжруулах, цаашид зөрчил дутагдлыг гаргахгүй байх талаар анхааран зөвлөн туслан ажиллалаа.

· 2012 оны үйл ажиллагаанд ЗДТГ, ЭМХТ-өөс ХШҮнэлгээ хийж ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу 2013 ондхийх ажлын төлөвлөгөөг 5 зорилтын хүрээнд 41 заалт бүхий арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулж ажиллаж ирлээ. Эхний хагас жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 21 асуудлаас 19 асуудал биелж хэрэгжилт 90.4 хувьтай байна. Эхний хагас жилийн ЭМ-ийн байгууллагуудад хийсэн үнэлгээний онцлог

- Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн бүр өөрийн мэргэжлийн дагуу үнэлгээ хийж хяналтыг тусгайлан боловсруулж бүх байгууллагаа үнэлж нэгтгэгдэж дүгнэгдэжмэдээлэл хийгдлээ

- Иргэд болон нэгжүүдээс ирсэн санал, гомдолд хариулт өгч ажиллалаа.

- Үнэлгээгээр илэрсэн ололтой болон сул талууд, цаашид юун дээр хамтарч ажиллах талаар харилцан сум, өрх, НЭ-ийн дарга, ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран санал солилцож, үүнээс улбаалан орон нутгийн шийдвэр гаргагч нартай хамтран ажиллах тухай ЭМГ-ын даргын 437 тоотыг хүргүүлэн ажиллалаа.

2. Тусламж үйлчилгээний чиглэлээр:

· ЭМШУИС-ийн харъяа Дархан уул аймаг дахь Сувилахуйн технологийн сургуулиас ирүүлсэн албан тоотын дагуу сүүлийн 3 жилд тус сургуулийг төгссөн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг үнэлсэн судалгааг гаргаж хугацаанд нь хүргүүлсэн. Уг судалгаанаас харахад сүүлийн 3 жилд дунджаар 90 гаруй төгсөгч төгссөнөөс 7 мэргэжлээр нийт 54 сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийг төрийн болон хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллагууд ажлын байраар ханган ажиллуулж байгаа нь нийт төгсөгчдийн 55 % нь ажил эрхэлж байна.

· 2013 онд сувилагч мэргэжлээр мэргэжлийн зэрэг горилох шалгалтанд нийт 32 мэргэжилтний материалыг бүрдүүлж хүргүүлснээс 25 мэргэжилтний материал тэнцэж шалгалтанд хамрагдсанаас 14 буюу 56% нь тэнцсэн байна.

· Аймгийн 1-р ээлжийн цэрэг татлагын эмнэлгийн урьдчилсан үзлэгийн тайланд дүгнэлт хийхэд үзлэгт 1548 залуучууд хамрагдаж 703 буюу 45.4 % эмгэггүй, 131 буюу 8.5% нь жингийн алдагдалтай,46.1% буюу 714 нь ямар нэгэн эмгэгтэй гарч , 199 буюу 23.9% нь цэргийн албанд татагдсан. Өвчлөлөөр авч үзэхэд мэс засал 28.4%,дотор 18.8%, мэдрэл 17.6%,нүд 14.6%,сэтгэц 7.7%, Лор 6.6%, арьс өнгө 4.5%, сүрьеэ 1.6% ийг тус тус эзэлж байна. Эрүүлжүүлж болох өвчинтэй 227 буюу 31.8% байна.

· Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй эмээр үйлчилдэг эмийн сангуудын судалгааг гаргаж хүргүүллээ.

· Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын мэдээллийг ЭМТ 201.27, 201.28 статистик мэдээний маягтын дагуу 1999-2012 оны байдлаар байгууллага тус бүрээр гаргаж, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвдхүргүүллээ.

· Автомашингүй өдөр зохион байгуулах ажлын удирдамжийг ЭМГ-ын даргын 371 дугаар тоотоор сумдад хүргүүлэн 10000 алхам автомашингүй өдрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж нийт 30 байгууллагын 1520 ажилтан албан хаагч, иргэд оролцлоо.

· Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 28.1.5 дахь заалтын дагуу 5 жил тутам төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтний судалгааг 2009-2013 оны байдлаар гаргаж ЭМЯ-нд хүргүүлэн ажиллалаа.

· Сум дундын эмнэлэг, Сумын эрүүл мэндийн төв, НЭ, ЭМГ-т ажиллаж байгаа хэвийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа 332 албан тушаалтны нэр, тоон судалгааг гаргаж ЭМЯ-нд хүргүүлэн ажиллалаа.

 

3Сургалт сурталчилгааны чиглэлээр:

· Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд ЭМГ-ын төрийн захиргааны албан хаагчид идэвхитэй оролцлоо.

· Сум, өрх, НЭ, Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистикч бага эмч нарт “Мэдээллийн технологийн үндсэн ухагдахуунууд”, “Алдаа эрсдэлийн сан бүрдүүлэх журам, 274-р тушаалын хэрэгжилт”, “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэрийн” ач холбогдол, хөтлөлтөнд тавих хяналт болон Хүүхдийн өвчний цогц менежментийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд дүн бүртгэгчнарын зүгээс анхаарах зүйл” гэсэн сэдвүүдээр мэдээлэл сургалтыг хийлээ.

· “Хүүхдийн эрүү нүүрний эмгэгүүдийн эрт үеийн оношлогоо, эмчилгээ, тэдний эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө” сэдэвт сургалтыг Монголын Уруул тагнайн төрөлхийн эмгэг судлалын нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгууллаа.

· Цахим эрүүл мэнд төслийн программын шинэчлэлийг бүх сум өрхийн ЭМТ-үүдийн комьютерт суулгаж, програмд орсон өөрчлөлт, мэдлэгийг сэргээх сургалтыг сум өрхийн ЭМТ-ийн дарга статистикч бага эмч нарт явууллаа.

 

 

ХЯНАСАН:ЭТҮХ-ИЙН ДАРГА Б.БАЯНДАЛАЙ

НЭГТГЭСЭН:ЭМГ-ЫН ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨХ М.САРАНГЭРЭЛ

Нийтэлсэн: 2013-10-24 10:25:31
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   5
Нийт хандалт:   191425
Таны IP:   3.236.16.13
Facebook messenger