• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
СТС-ийн хэлтэс /2014 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн ажлын товч тайлан/

1.    Төсвийн жил эхэлж байгаатай холбогдон  “Төсвийн тухай” хуулийн 40.1 д заагдсаны дагуу Аймгийн засаг дарга, орон нутгийн төсвийн шууд захирагчидтай 2014 онд хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлээр “Үр дүнгийн гэрээ”  байгуулсан. Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явцад төсвийн сахилга бат, үр дүнг сайжруулах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар хяналт тавин ажиллаж байна.

1.    төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтний орон тоо-1 шинээр нэмэгдэж, төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн -3 ажиллаж байсныг 2 болгон өөрчилсөн.

Хэлтсийн бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбоотой  хэлтсийн үүрэг, эрх, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь, хэлтсийн тамга, тэмдэг, хэлтсийн ажилтнуудын ээлжийн амралт, чөлөөтэй байх үеийн зохицуулалтыг тусгасан Хэлтсийн дүрмийг Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 2014 оны А/23 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталлаа. Мөн хэлтсийн дотоод ажлыг хариуцан гүйцэтгэх хуваарийг  шинэчлэн баталлаа.

 

2.    Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд: 2014 оны 01 дүгээр улирлын хэлтсийн  ажлын төлөвлөгөөнд  далд эдийн засгийг илрүүлэх, орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2 асуудлыг Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж шийдвэр гаргуулахаар тусгагдсан байсныг төлөвлөгөөт хугацаанд хуралд оруулж тогтоол гаргуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд:

1

Орон нутгийн чанартай авто  замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр  авах журам,төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 16 дугаар тогтоолоор батлав

2

Аялал жуулчлалын чиглэлээр ирж байгаа аялагчдаас жуулчны баазын үйл ажиллагааны орлогыг тодорхойлох хуудас өгч хөндлөнгийн мэдээлэл авах журам батлах тухай

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 17 дугаар тогтоолоор батлав

Description: C:\Users\Enkhee\Documents\16.jpgDescription: C:\Users\Enkhee\Documents\togtool17.jpg    Description: C:\Users\Enkhee\Documents\zahiramj.jpg Description: D:\zurag\CTCX-zurag\sambar\IMG_4568.JPG

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал:  Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг Засгийн газрын 2012 оны 17 дугаар тогтоолд заагдсан “Төсөв ,санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу боловсруулан холбогдох мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн байршуулан 

Description: D:\zurag\CTCX-zurag\IL TOD\IMG_4565.JPG

иргэд, олон нийтийг шаардлагатай төсөв, санхүүгийн мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Кhоvsgоl.gov.mn сайтад 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2014 оны батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, шинээр гарсан тогтоол, журам, хэлтсийн холбогдолтой мэдээллүүдийг байршуулж байна. Мөн Аймгийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах тухай аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/60 дугаар захирамжийг гарган төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн ил тод байдлыг ханган, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Сургалт:

1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс “Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системийн хэрэглэгч”-ийн сургалтыг 2014 оны 01 сарын 16-17-ны өдрүүдэд хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгууллаа. Уг сургалтанд 24 сумын төрийн сангийн төлөөлөгч, ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нийт 48 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын онцлох давуу тал нь оролцогчдыг 5 баг болгон төрийн сангийн үйл ажиллагаанд гарч буй зөрчил, дутагдал дээр кейс ажиллуулан хэлэлцүүлж, гарцыг тодорхойлсон явдал байлаа. Мөн сургалтын эхэнд “Төсвийн тухай” хууль, холбогдох журмуудаар шалгалт авч шалгалтын хамгийн их алдсан асуултыг тайлбарлан ярилцлаа. Сургалтанд оролцогсодтой Аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар, аймгийн ЗДТГ-ын дарга Г.Төмөрбаатар нар уулзаж мэдээлэл хийлээ. Сургалтын төгсгөлд уг сургалтын үр дүнг үнэлэх , цаашид сургалт зохион байгуулахад анхаарах асуудлыг илрүүлэхэд зорилготой судалгааг авч нэгтгэн дүгнэлээ.

 

 

 

                  

2.  Сумдын засаг даргын орлогч,  байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч,  байгаль орчинтой хамаарал бүхий үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын дарга нар нийт 208 албан хаагчдыг хамруулсан Байгаль орчны ажилтнуудын аймгийн зөвлөгөөнд “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалт, анхаарах асуудал” сэдвээр  мэдээлэл  хийж  байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсвийг Засгийн газрын 2014 оны 43 дугаар тогтоолын дагуу зарцуулж, гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг анхааруулав .

3. Аймаг, сумын татварын байцаагч нарын сургалтанд Татварын орлогын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, мэдээ, тайлангийн үнэн бодит байдлыг сайжруулах, ААНБ-уудын тайлан гаргалтын чиглэлээр Хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд мэдээлэл хийж, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга, замын талаар санал бодлоо солилцлоо.

4.    СЗХ-ны хянан шалгагч Батцэцэг, Даатгалын холбооны сургагч багш Батжаргал нартай хамтарч аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 10 даатгалын салбаруудын удирдлага, даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах хүсэлтэй 88 хүнд 2 өдрийн сургалт явуулж , даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох шалгалт авлаа.

Энэ үеэр даатгалын салбаруудын хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлтэнд хяналт хийж ажилласан байна.

                                                                       Description: C:\Users\User\Desktop\CXTCX ZURAG\IMG_0221.JPG

5.    2013 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 1437  аж ахуйн нэгж, байгууллага  үйл ажиллагаа    явуулж  байгаагаас ТӨҮГ- 3,  ОНӨҮГ- 16, ХК-9, ХХК-827, ББН–53, ЗБН-15, Хоршоо -227, Төрийн бус байгууллага -53, ОНБ-13, ХЗХ-3, ББСБ-2, Шашны байгууллага -4, төсөвт байгууллага -212  байгаа нь   өмнөх оноос  25,2  хувиар өссөн байна.   

       

Description: D:\zurag\CTCX-zurag\Tunel\IMG_4542.JPG

Аж ахуйн нэгжүүдийн 92,1 хувь нь санхүүгийн тайлангаа гаргаж байгаа боловч тайлангийн чанар, бүртгэл хөтлөлт төдийлөн хангалттай биш байгаа учраас энэ талаар сургалтыг үе шаттай хийх шаардлагатай байна.

 

2014 оны 1-р улиралд

-       Цэцэрлэг,

-       Цагаан-уул,

-       Бүрэнтогтох,

-       Түнэл сумдын 68 аж ахуйн нэгжийн захирал ня-бо 76 хүнд НББ-ийн хуулийг суртчилж,санхүүгийн тайлан гаргах арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Төрийн сангийн дотоод хяналт, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл , ААНБ-уудын НББ, тайлангийн хяналтын талаар:

                   Аймгийн засаг даргаар батлуулсан төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх  төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын баталсан ажлын удирдамжийн      дагуу төрийн сангийн үйл ажиллагааны учирч болох аливаа эрсдэлийг бууруулах, төлбөр тооцооны хяналтыг сайжруулах зорилготойгоор дараах сумдад  төрийн сангийн дотоод хяналтыг явууллаа. Үүнд:

1.      Цэцэрлэг,

2.      Цагаан-Уул,

3.      Бүрэнтогтох,

4.      Түнэл,

5.       Мөрөн суманд

-Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл , ААНБ-уудын НББ, тайлангийн хяналтын талаар:

1.      Цэцэрлэг,

2.      Цагаан-Уул,

3.      Бүрэнтогтох,

4.      Түнэл сумдад удирдамжийн дагуу ажиллаж заавар, зөвлөгөөг тэмдэглэлээр тухай бүр өгч ажиллав.

              Сангийн сайдын  тушаалаар батлагдсан “Төрийн санийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтын журам”-ын дагуу сумдуудад 

Description: D:\zurag\CTCX-zurag\Tunel\IMG_4555.JPG

дотоод хяналтын үйл ажиллагааг явуулж гарч буй алдаа дутагдал, шийдвэрлэх арга замын талаар төрийн сангийн төлөөлөгч, нягтлан бодогч нарт арга зүйн зөвлөгөөг тухай бүр нь өгч ажиллаа..

Мөн төсөвт байгуулалгын нягтлан бодогч нарт дараах агуулгаар сургалт, мэдээллийг өглөө. Үүнд:

1.       “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”,

2.      Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам

3.      Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам

4.      Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам

5.      Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам

                                                                                                                                           6.      Худалдан авах ажиллагааны талаар

 

 

Төсөв, санхүүгийн мэдээ, мэдээллийг хуулийн цаглабарт хугацаанд гаргах, мэдээний үнэн бодит байдлыг ханган ажиллахад анхаарч  “Санхүүгийн ажилтны ажлын хуанли”-г Аймгийн төсвийн байгууллагуудын төсөв, санхүүгийн ажилтнуудад зориулан бэлтгэж НҮБ-ийн хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 283 ширхэгийг  А1 хэмжээтэйгээр хэвлүүлэн хүргэхэд бэлэн болоод байна.

-2013 оноос сан  ” Төсвийн тухай”  хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой орон нутагт халамжийн сан-24 орон нутгийн хөгжлийн сан-25, Асрамжийн газар, Байгаль орчны газар, ХАА-ны алба , тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд-128 нийт 178 байгууллага Аймгийн ТЕЗ-чид шилжин ирж орон нутаг  нийт 381 байгууллагатай болов.

“Төсвийн тухай”  хуулийн цаглабарт заасан хугацаанд  Аймгийн ТЕЗ-ийн 2013 оны  жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг Аймгийн аудитын газарт хүргээд байна.

                                                           САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

 

Нийтэлсэн: 2014-04-15 16:33:42
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   82
Нийт хандалт:   179860
Таны IP:   3.221.159.255
Facebook messenger