• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Санхүү төрийн сангийн хэлтэсийн 2012 оны ажлын тайлан

АГУУЛГА

 1. I.          Товч танилцуулга
 2. II.         2012 оны онцлох ажил
 3. III.        Боловсруулж, төлөвлөж,  гүйцэтгэсэн ажил

II.I  Улс орон нутгийн төсвийн хэрэгжилтийг хангах ,төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх талаар

II.2  Нягтлан бодох бүртгэл, аудит дотоод хяналтыг  бодлогоор удирдаж аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэл хөтлөлт ,  тайлан гаргалтыг чанаржуулах талаар

II.3 Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт,  төсвийн бүрдэлтийн талаар

II.4 Хяналт шалгалт, төсвийн сахилгыг сайжруулах, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах  талаар

II.5  Сургалт семинарийг зохион байгуулах болон бусад ажлын талаар

 1. IV.       Хэлтсийн холбогдолтой тогтоол, шийдвэр, хөтөлбөр, заалтын  биелэлт

III.1   Засгийн газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

III.2   Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга

III.3   Аймгийн ИТХ, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй танилцуулга                                                                                                          

III.4 Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан   заалтын биелэлт

                III.5 Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан   заалтын биелэлт

              III.6 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт

               III.7  Аймгийн ЗДТГ-ын 2012 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтын биелэлт

               III.8 Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2012 оны төлөвлөгөөний биелэлт

 1. V.        Санхүүгийн зарим үзүүлэлтүүд

 

 1. I.              ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын 2008 оны 12 сарын 24-ний өдрийн 67-р тогтоолоор Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцэд орсон өөрчлөлтөөр Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс нь Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нэртэй болж Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт ,хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, төсвийн  болон аж ахуйн нэгж байгууллагын  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж эрх  бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмч хөрөнгийг ашиглах , зарцуулах , шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг  зохион байгуулах хяналт тавих   чиг үүргийн  дагуу ажиллаж байна.

 

2012 онд хэлтсийн хяналтандаа авч хэрэгжүүлэн ажилласан төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийг авч үзвэл:

 • Засгийн газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 1 заалтын биелэлт-95%
 • Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга.         Нийт 37 заалтын биелэлт-95,8%
 • Аймгийн ИТХ, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй танилцуулга.             Нийт 9 заалт-100%                                                                                                          
 • Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан   нийт 25 заалт.   Биелэлт -96,8%
 •  Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан   нийт 11 заалт. Биелэлт-91,8%
 • Аймгийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт-99,7%
 •  Аймгийн ЗДТГ-ын 2012 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 22 заалт Биелэлт 98,2%
 •  Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2012 оны төлөвлөгөөний нийт 38 заалт.  Биелэлт-96,7%

 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргатай байгуулсан Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг, мэргэжилтэнүүдтэй байгуулсан Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэхэд:

     -Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга  Г.Сувд – %

    -Төсвийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Х.Энхтуяа- % 

    -Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Мөнхтуяа –  %

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэчимэг-%                             

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Гантулга- %

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Чагнаадорж- %                               

    -Мэдээлэл, технологи хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэнд-Очир-% тус тус үнэлэгдсэн нь тус хэлтсийн 2012 оны ажлын бүтээмж, гаргасан үр дүнг харуулж байна.

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                        Г.СУВД

 1. II.            2012 ОНЫ ОНЦЛОХ  АЖИЛ

 

-  Аймгийн  татварын бааз суурь өргөжин аймгийн нийт орлого 20,5 хувь , дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэл 5 хувиар өсч иргэд аж ахуйн нэгжийн банкин дахь сул чөлөөтэй мөнгөн  хөрөнгийн үлдэгдэл 51,5 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

 

-  Төсвийн төвлөрлийг сааруулж, сум орон нутгийн эрхийг өргөтгөж ,иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн төсвийн шинэчлэлийг  эхлүүлж анх удаа   орон нутгийн хөгжлийн санд 11,3 тэрбум төгрөгийн төсөв хуваарилж иргэдийн оролцоотойгоор сум орон нутгаа хөгжүүлэх  хөрөнгийн асуудал шийдэгдлээ.

-“Төсвийн тухай” хууль 2013 оноос бүрэн хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдон  орон нутгийн байгууллагуудын  орон нутгийн орлого, зарлага, орон нутгийн хөгжлийн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсвийн төлөвлөлт хуваарилалт шинэ төсвийн хуулийн хүрээнд  боловсруулагдан Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар хуулийн хугацаанд батлагдлаа.

-       2013 оны хувьсах зардлын төлөвлөлт, хуваарилалтын үндэслэлийг сайжруулахад анхаарч орон нутгийн онцлогт тохируулан хувьсах зардлын индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор батлуулан хуваарилж сумдад хүргүүлээд байна.

-Аймгийн “ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ“-ийг шинэчилэн боловсруулан Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/226 дугаар захирамжаар батлуулан төрийн сангийн мэргэжилтэн, төрийн сангийн төлөөлөгч нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд гарын авлага “Ширээний ном” болон ашиглагдаж байна

- Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/356 дугаар захирамжаар  Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан төсөвт байгууллагаар 1-р байр Аймгийн шүүх, 2-р байр  Онцгой байдлын хэлтэс, 3-р байр Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ААНБ-аас 1-р байр Хөвсгөл зам ХХК,  2-р байр Хонгор ХХК, “Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ХХК, 3-р байр Алтан дуулга ХХК, Их тайга ХХК-иуд 2011 оны ажлын үр дүнгээр санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагуудаар шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

- Сангийн сайдын 2010 оны 48-р тушаалаар батлагдсан зардлын эдийн засгийн ангилалын дагуу төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба уг тушаалын дагуу зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийснээр зардлыг буруу зүйл ангиас гаргаж зарцуулах явдал өмнөх оны түвшингээс эрс буурч байна. Өр, авлагыг барагдуулах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/170 захирмжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон.

-Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээг  хянаж үүрэг даалгавар өгч  ажиллаж байгаа ба   төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж  байна. 

-Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагуудад удирдамж хүргүүлсний   дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, шинээр гарсан хууль тогтоомжийг тухай бүр нийтэд мэдээлж байна.

-ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан “Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалт”-ыг захиалж Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа.

-Төсвийн менежер, санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, гарч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор “Төсвийн тухай” хууль, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, одоо мөрдөгдөж байгаа Сангийн сайдын тушаал, заавруудаар 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба уг сургалтад давхардсан тоогоор мянга шахам хүмүүс хамрагдлаа.

-Төсвийн сахилга батыг сайжруулах, төрийн сангийн тогтолцооноос гадуур төсвийн хөрөнгийг зарцуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан төсөвт байгууллагуудаас арилжааны банкинд байршуулсан дансуудад үзлэг шалгалт хийж, зөвшөөрөлгүй нээсэн, нээгээд ашиглахгүй байгаа дансуудыг хаах арга хэмжээ авч ажилласан нь үр дүнгээ өгч байна.

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

III. БОЛОВСРУУЛЖ, ТӨЛӨВЛӨЖ, ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ

III.I Улс, орон нутгийн төсвийн хэрэгжилтийг хангах ,төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх талаар

2012 онд Төрийн сангаас төсвийн сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын хэрэгжилт, төсвийн ил тод байдлыг  хангах зорилт дэвшүүлэн ажилласан ба эдгээр зорилтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

 1. Аймгийн төрийн санд байршиж буй улс, орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын  72 данс, улсын болон орон нутгийн орлого төвлөрүүлэх 27 данс, нийт 99 дансаар 19469 ширхэг 111 тэрбум 501.8 сая төгрөгийн гүйлгээг хийж гүйцэтгэлээ.
 2. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аймгийн орон нутгийн 184 төсвийн  байгууллага, 5 төрлийн 50 төсөл сан, 11 орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нийт байгууллагын тайланг нэгтгэж, аудит хийлгэж “Зөрчилгүй” дүгнэлт авч Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд нэгтгүүлсэн. 
 3. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн хуралдаан, аймгийн ИТХ-д оруулан хэлэлцүүлэн батлуулсан.
 4. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2012 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг хийж Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд нэгтгүүлсэн. 
 5. “Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан  аймгийн Засаг даргын 2012 оны 7 сарын 19-ний өдрийн А/226 тоот захирамжаар батлуулан бүх сумдын төрийн санд хүргүүлэн мөрдөн ажиллаж байна.
 6. Аудитын дүгнэлтээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахын тулд 2012 оны 6 сарын 5-ны өдрийн 8/800 тоотоор нийт сумдын сан болон төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт зөвлөмж хүргүүлж ажиллалаа.
 7. “Аудитын дүгнэлтээр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах тухай “ аймгийн Засаг даргын 2012 оны 6 сарын 22-ны өдрийн А/201 тоот захирамж гаргуулан биелэлтийг тооцож ажиллалаа. Аудитын дүгнэлтээр “Хязгаарлалттай ” дүгнэлт авсан төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт арга хэмжээ тооцсон ба “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарыг урамшуулах арга хэмжээ авлаа.
 8. Өр, авлага барагдуулах тухай Аймгийн засаг даргын 2012 оны 6 сарын 5-ны өдрийн А/170 тоот захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг тооцож ажилласан ба 2012 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр орон нутгийн төсөвт байгууллагууд өргүй гарсан ба авлагын үлдэгдэл оны эхэнтэй харьцуулахад 9.1 сая төгрөгөөр буурлаа.  
 9. Сангийн яамны дотоод аудитын газраас ирсэн шалгалтаар амжилттай шалгуулсан.
 10. Сумдын төрийн санд тавих дотоод хяналтыг сайжруулах зорилгоор сумын төрийн сангийн баримтуудад үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдал, цаашид анхаарах арга хэмжээний талаар сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч болон сумын ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгуулсан.
  1. Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам болон төсөвт байгууллагын мөнгөн кассын үйл ажиллагааны талаар аймгийн төсвийн улсын болон орон нутгийн төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгуулж  56 албан хаагч хамрагдсан.
  2. Сумдын төсвийн нэгтгэсэн тайлан гаргах, төрийн сангийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх Plastik, PTSan программуудыг сумдад шинээр суулгаж, программын сургалт зохион байгуулсан.
  3. Төсвийн хуулийн сургалтыг Сангийн яамтай хамтарч зохион байгуулсан. Уг сургалтаар бэлтгэгдсэн сургагч багш нар сумандаа төсвийн хуулийн сургалтыг зохион байгуулж 1100 албан хаагчийг хамруулсан.
  4. Төсвийн ил тод байдлын мэдээллийн самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байршуулсан ба төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, тайланг уг самбараар мэдээлж хэвшлээ. Мөн аймгийн веб сайтад төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг байршуулж байна.

 

III.2 Нягтлан бодох бүртгэл, аудит дотоод хяналтыг  бодлогоор удирдаж аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэл хөтлөлт ,  тайлан гаргалтыг чанаржуулах талаар

Аймгийн Татварын хэлтсийн бүртгэлээр Сангийн яамнаас үүсгэсэн баазад түшиглэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг цахим сүлжээ ашиглан Сангийн яамны веб дахь e-balanse программаар  гүйцэтгэж 2012 оны 3-р улирлын байдлаар  санхүүгийн тайлан өгвөл зохих 881  аж ахуйн нэгжээс  647 буюу 73,4 хувийг тайлангийн  нэгтгэлд  хамруулж ажиллаж байна.

     Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг УСНББОУС-д  нийцүүлэх , анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд оршиж байгаа зөрчил дутагдлыг арилгаж санхүүгийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл, ,тайлангийн стандарт горим, төлөвлөлтийн арга зүйг мөрдөх талаар хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлж, удирдлагын шийдвэр гаргахад санхүүгийн болон дотоод мэдээ, тайлангийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх , аудитын хараат бус байдлыг хангах, аудитын компаниудын чадавхийг нэмэгдүүлж, хариуцлагыг сайжруулах, бүртгэлийн ажилтны мэдлэг чадварыг үе шаттай дээшлүүлэх зорилгоор “Нягтлан бодох бүртгэлийг сайжруулах “  хөтөлбөрийг  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн   хуралдаанаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган аймгийн нийт байгууллагуудыг  үе шаттайтайгаар   шалган зааварчилсан.

       Үндэсний аудитын газрын даргын баталсан журмыг үндэслэн аймгийн Аудитын газартай   Мэдээлэл аудит, Улаанбаатар аудитын салбаруудыг  гэрээтэй ажиллуулж  аймгийнхаа  улсын  болон  орон  нутгийн  төсөвт байгууллага,   төрийн   өмчит  аж  ахуйн  нэгжийн           жилийн  эцсийн       санхүүгийн тайлангийн   аудитыг    хуулийн        хугацаанд             гүйцэтгүүлж байна.

         Сумдын төрийн сангийн ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэх” журам, “Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан байгууллагыг шалгаруулж урамшуулах” журмыг боловсруулж батлан хэрэгжүүлснээр санхүүгийн ажилтнуудынхаа ажил мэргэжлийн үр дүнг урамшуулах системтэй болж  жил бүр дүгнэн ажиллаж байна.

III.3 Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт,  төсвийн бүрдэлтийн талаар

Аймгийн орлого бүрдүүлэгч мэргэжлийн байгууллага Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс ,Тээвэр авто зам зохицуулалтын газар болон анхан шатны нэгжүүдээс орлого тооцох суурь үзүүлэлтийн судалгааг шинэчлэн гаргуулан авч судалгаа шинжилгээ хийж, нуугдмал орлогыг илрүүлэн хамтран ажилласаны үр дүнд  2011 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 4024,2 сая төгрөг сая төгрөг байсан бол 2012 онд орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 6193,4 сая төгрөг буюу өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад 153,9 хувиар нэмэгдсэн байна.

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

-       Хүү, торгуулийн орлогын төвлөрлийг тодорхой болгох, төлөвлөлтийг сайжруулах зорилгоор Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2012 оны  82 дугаар тогтоолоор хүү, торгуулийн орлогыг аймаг, суманд төвлөрүүлэх хуваарийг хүү, торгуулийн орлогыг бүрдүүлэгч байгууллага бүрээр батлуулан 2012 оны 07 дугаар сараас эхлэн мөрдүүлэн орлого төвлөрүүлэх байгууллагуудад шаардлагатай дансдыг шинээр нээн ажиллаж байна. 

-       Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын аймаг, суманд төвлөрөх төвлөрлийг тодорхой болгох, төлөвлөлтийг сайжруулах зорилгоор аймгийн Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2012 оны  81 дүгээр тогтоолоор Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг аймаг, суманд төвлөрүүлэх хуваарийг батлуулан төлөвлөлт, хуваарилалтанд мөрдөн орлого төвлөрүүлэх байгууллагуудад шаардлагатай дансдыг шинээр нээн ажиллаж байна. 

-Орон нутгийн орлогын нөөц боломжийг дайчлах, нуугдмал орлогыг илрүүлэх ажлын хүрээнд  түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг 58197,1 мянган төгрөгөөр, ус ашигласны төлбөрийн орлогыг 6164,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэх  тодотголын саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2012 оны 03 сарын  29 дүгээр тогтоолоор батлуулснаар орон нутгийн орлого нийт 64361,1 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

-“Төсвийн тухай” хууль 2013 оноос бүрэн хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдон  орон нутгийн байгууллагуудын  орон нутгийн орлого, зарлага, орон нутгийн хөгжлийн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсвийн төлөвлөлт хуваарилалт шинэ төсвийн хуулийн хүрээнд  боловсруулагдан Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар хуулийн хугацаанд батлагдлаа.

-       2013 оны хувьсах зардлын төлөвлөлт, хуваарилалтын үндэслэлийг сайжруулахад анхаарч орон нутгийн онцлогт тохируулан хувьсах зардлын индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор батлуулан хуваарилж сумдад хүргүүлээд байна.

-2013 оны Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг хяналтын түвшингээс 106,9 сая төгрөгөөр ,Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 42,6 сая төгрөгөөр, агнуурын нөөц ашигласны төлөвлөгөөг 64,0 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 37,0 сая төгрөгөөр , түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлөвлөгөөг 45,9 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 15,9 сая төгрөгөөр, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 131,2 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж баталууллаа.

-МУ-ын ЗГ-ын 2012 оны 209 дүгээр тогтоолоор гэр хороололд амьдарч байгаа иргэдийн усны үйлчилгээний үнийг тухайн орон нутгийн орон сууцанд амьдарч буй иргэдийн төлж байгаа хэмжээнд хүртэл бууруулах тухай тогтоолыг үндэслэн Аймгийн Ус-Чандмань ОНӨҮГ-ын усны алдагдлыг тооцоолоход 560,0 сая төгрөгийг татаасаар авахаар тооцоолсноор 2013 оны төсвийн төлөвлөлтөнд 526,2 сая төгрөг орон нутгийн төсөвт тусгуулсан байна. Ингэснээр гэр хорооллын айл өрхийн цэвэр усны үнэ орон сууцны айл өрхийн хэрэглээний усны үнэтэй адил түвшинд очиж иргэд ундны усаа хямд өртгөөр үнэлж авах боломж бүрдэж байна.

-2013 онд сумын ЗДТГ-ын газрын гэрээт ажиллагсдыг 33-н орон тоогоор, Хот тохижилт үйлчилгээний төвд Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, айл өрх, гудамж хорооллын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2013 онд шинээр 17 үйлчилгээний ажилтан нэмж ажиллуулахаар төлөвлөж цалингийн санг 86,6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж хянуулсан.

 

III. 4  Хяналт шалгалт, төсвийн сахилгыг сайжруулах, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах  талаар

2012 онд “Төсвийн тухай” шинэчилсэн хуулийн зарим заалтууд хэрэгжиж эхэлсэн бол 2013 оны 1 сарын 1-нээс хууль бүрэн утгаараа хэрэгжиж байна. “Төсвийн тухай” хууль нь  эдийн засгийг макро  төсвийн бодлогоор тогтворжуулах, төсвийн сахилга батыг бэхжүүлэх, ил тод байдал,  иргэдийн оролцоог хангах,  төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн процессийн болон эрх үүргийн зохицуулалтуудыг нарийвчлан тусгасан  хууль юм. 

Төсвийн тухай хуульд орсон  томоохон шинэчлэлийн нэг бол орон нутгийн төсвийн харилцаа юм. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн хууль хэрэгжсэн жилүүдэд бид төсвийн сахилга батыг бүх шатны төсөвт төлөвшүүлэхийг зорьсон. Энэ нь ч тодорхой үр дүнгээ өгч байна.

2012 он бол манай аймгийн хувьд  бүхэлдээ энэхүү хууль эрх зүйн цоо шинэ хүрээнд  ажиллах бэлтгэл  хангасан он боллоо.

Бүх шатны төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах, төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулах чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

-       Аймаг сумын төрийн сангаас төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор “Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан баталж, мөрдөн ажиллаж байна.

-       Аймгийн төрийн сангаас сумын төрийн сангийн үйл ажиллагаа өдөр тутам хянах хяналтын системийг нэвтрүүлэн туршиж байгаа нь үр дүнгээ өгч байна.

-       Аудитын дүгнэлтээр илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, өр авлагагүй ажиллах талаар аймгийн Засаг даргын захирамж гаргуулан  аудитын дүгнэлтээр “хязгаарлалттай” дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын төсөв захирагч, нягтлан бодогч нарт хариуцлага тооцож ажиллалаа.

-       Төсвийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, одоо мөрдөгдөж байгаа Сангийн сайдын тушаал, заавруудаар 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба уг сургалтад давхардсан тоогоор мянга шахам хүмүүс хамрагдлаа.

-       Сумын төрийн сангийн төлөөлөгч болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, анхаарч ажиллах зүйлсийн талаар зөвлөмж хүргүүлж, биелэлтийг хянаж ажиллалаа.

-       Төсвийн сахилга батыг сайжруулах, төрийн сангийн тогтолцооноос гадуур төсвийн хөрөнгийг зарцуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан төсөвт байгууллагуудаас арилжааны банкинд байршуулсан дансуудад үзлэг шалгалт хийж, зөвшөөрөлгүй нээсэн, нээгээд ашиглахгүй байгаа дансуудыг хаах арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

-       Төсвийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр төсөвт байгууллагууд төсвийн ил тод байдлын самбар, аймгийн веб сайт, Сангийн яамны вебсайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслэлээр дамжуулан   олон нийтэд мэдээлж байна.

Төсвийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтын явц байдлыг ЗД-ын дэргэдэх зөвлөл, аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчид, аймаг сумын ИХ-ын төлөөлөгчид , төрийн болон төрийн бус байгууллагын удирдлагуудад дэлгэрэнгүй танилцуулга бэлтгэн өгч  байгаа ба аймгийн статистикийн эмхтгэлд төсвийн орлого, зарлага өр авлагын  мэдээг сар бүр нэгтгэн  гаргаж олны хүртээл болгож байна.

Банк, санхүүгийн байгууллагуудын нээлттэй өдөрт өөрийн хэлтэс, Аймгийн

Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Монгол банк, Арилжааны банкууд, Статистикийн хэлтэс, Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэгч компаниудын үйл ажиллагааг сурталчилах, сурталчилгааны  самбарыг байршуулж ажиллахын зэрэгцээ байгууллага тус бүр өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг хүргэсэн бол манай хэлтэс нь иргэдэд орон нутгийн орлого, зарлага, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын мэдээлэл бүхий нугалбар хийн хүргэлээ.

Мөн хэлтсийн 2009-2012 онуудад хийсэн ажлын тайланг амжилттай зохион байгуулж иргэдийг шаардлагатай мэдээллээр хангаж хэлтсийн танилцуулга, орон нутгийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө гүйцэтгэл зэрэг шаардлагатай материалаар эвхмэл мэдээллийн ном бэлтгэн тараалаа.

Жил бүр аймгийн орон   нутгийн төсвийг  Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлж төсвийн мэдээллээр төлөөлөгчид болон  урилгаар оролцож байгаа хүмүүсийг хангаж  Төрийн сангийн Spark сүлжээг ашиглан бүх сумдын төсвийн хуваарийг сумдад нээлтэй байдлаар хүргүүлж хэвшлээ .

Кhuvsgul.mn сайтад 2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлого, дансны үлдэгдэл, 2012 оны батлагдсан төсөв, тодотголын талаар ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолуудыг байршуулж төсвийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл  авах боломжоор хангаж байна.

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг Засгийн газрын 2012 оны 17 дугаар тогтоолд заагдсан “Төсөв ,санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу боловсруулан холбогдох мэдээллийг байршуулан иргэд, олон нийтийг шаардлагатай төсөв, санхүүгийн мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

2013 оны төсвийн төлөвлөлтийн талаар Аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран DES телевизийн ярилцлагад орж иргэдэд мэдээлэл хийлээ. Телевизүүдээр улиралд 1-ээс доошгүй удаа мэдээлэлийг тогтмол хийж байна.

III.5 Сургалт семинарийг зохион байгуулах болон бусад ажлын   талаар

-ИТХ-ын төлөөлөгч, Төсвийн менежер, санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, гарч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор “Төсвийн тухай” хууль, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, одоо мөрдөгдөж байгаа Сангийн сайдын тушаал, заавруудаар 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба уг сургалтад давхардсан тоогоор мянга таван зуу шахам хүмүүс хамрагдлаа.

 

-   Төсвийн шинэчилсэн хуулийн талаар Сангийн яамтай хамтран зохион байгуулсан сургалтыг орон нутгийн  болон улсын  төсөвт байгууллага гэсэн  ангиллаар хийсэн. Сум тус бүрээс ИТХ-ын дарга,  сумын засаг дарга, тамгын газрын дарга, төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч 5 хүний төлөөлөлтэй 2 өдрийн сургалтад хамрагдсан бол аймгийн төсвийн бүх төсөвт газрын дарга нягтлан бодогчид 1 өдрийн сургалтад хамрагдсан. Сургалтад нийтдээ 289 хүн хамрагдсан.

-   Аймгийн төвийн сургалтад хамрагдсан хүмүүс өөрийн сумын нийт төсвийн газрын нягтлан бодогчид, нярав, ажиллагсдад сургалт зохион байгуулсан ба сургалтад нийтдээ 1126 хүн хамрагдсан.

-   2012 оны 2 сарын 9-ний өдөр сумдын тамгын газрын дарга нарын цугларалт семинар дээр хуулийн талаарх мэдээлэл хийсэн.

-   2012 оны 7 сарын 2-ны өдөр Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран зохион байгуулсан эд хариуцагчдын сертификаттай сургалтанд төсөвт, ААНБ-ын 200  эд хариуцагчдыг хамруулсан байна.

-   2012 оны 10-р сарын 31-11-р сарын 01 ний хооронд  ЖДААН-ийн төлөөлөл 70 хүнд НББОУС , ААН-ийн тайлан гаргалтын талаарх сургалтыг Сангийн яам, МНБИ-ийн сургагч багш нартай хамтран явууллаа.

-   2012 онд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирсэн 146 албан бичиг, иргэдээс ирүүлсэн 23 өргөдөлд холбогдох ажилтнуудаар хугацаанд нь хариу өгүүлж шийдвэрлүүллээ.

-          Шүүх нягтлан бодох бүртгэл магадлагааны комиссын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                          Г.СУВД

 

IV. ХЭЛТСИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР, ХӨТӨЛБӨР, ЗААЛТЫН БИЕЛЭЛТ

IV.I ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2012  ОНЫ  БИЕЛЭЛТ

2012-01-03

2.1. Макро эдийн засаг, санхүүгийн бодлого:

 

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Үндэсний хөгжлийн цогц бодлоготой уялдуулан Төсвийн хүрээний дунд хугацааны мэдэгдэл, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэлийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгож, дунд болон урт хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэх санхүүгийн төлөвлөлт, зохицуулалтыг сайжруулна

2009-2012

 

 Хөвсгөл аймгийн 2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төлөвлөгөөний төслийг  мянганы хөгжлийн зорилтод уялдсан Аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр зорилтот төлөвлөгөөнд тодорхойлсон зорилго, үр дүнг хангахад чиглүүлэн бүтээгдэхүүн, хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлтийн зарчмаар боловсруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээ. Аймгийн орлого бүрдүүлэгч мэргэжлийн байгууллага Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс ,Тээвэр авто зам зохицуулалтын газар болон анхан шатны нэгжүүдээс орлого тооцох суурь үзүүлэлтийн судалгааг шинэчлэн гаргуулан авч судалгаа шинжилгээ хийж, нуугдмал орлогыг илрүүлэн хамтран ажилласаны үр дүнд  2011 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 4024,2 сая төгрөг сая төгрөг байсан бол 2012 онд орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 6193,4 сая төгрөг буюу өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад 153,9 хувиар нэмэгдсэн байна.

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2011 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан 9 шалгуур үзүүлэлтийг тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 2012 оны үндсэн чиглэлд 11 шалгуур үзүүлэлтийг тусган  хэрэгжилтийг хяналтандаа авч 91,8 хувийн биелэлттэй ажилласан байна.              Б-95%

  

Биелэлт-95%

ХЯНАСАН: САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                        Г.СУВД

                БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН

                                                                 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                   Х.ЭНХТУЯА

 

IV.2 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН

ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 

    2012-01-09                                                                                                             /2012 оны жилийн эцсийн байдлаар/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Зүйл, заалтын дугаар,

агуулга

Хэрэгжилтийн явц

А

1

2

3

А/ Засгийн газрын тогтоол:

4

Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

1997-09-22

Дугаар 152

3. Бусдын эзэмшил, ашиглалтад олгоогүй төрийн өмчийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх болон газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд зориулан газрын төлбөрөөс орох орлогын зохих хувийг төв, орон нутгийн жил бүрийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд П. Цагаан, Байгаль орчны сайд Ц. Адьяасүрэн, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай. 2012 онд аймгийн хэмжээгээр  газрын төлбөр, дуудлага худалдааны орлогын төлөвлөгөө 259,2 сая төгрөг, гүйцэтгэлээр орлогод нийтдээ 249.8 сая төгрөг төвлөрсөн байна.  Б-96%

6

Журам батлах тухай

/Авто замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журам/

1998-08-19

Дугаар 149

2. Авто замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллахыг холбогдох газрууд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Автозамын санд 2012 онд 379348.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө төвлөрч, 350145.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө төвлөрүүлсэн. Замын сангаас Аймгийн ИТХ-аар баталсан орон нутгийн зам засварын ажилд зориулан 326558.4мянган төгрөгийн ажлыг санхүүжүүлсэн. Б-100% 

7

Ой хээрийг түймрээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай /түймэртэй тэмцэх арга хэмжээг үр дүнд хүргэсэн аймаг, сумаас гаргасан зардлыг нөхөн олгох журам/

1999-04-07

Дугаар 55

1. Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг төв, орон нутгийн төсөвт, түймэртэй тэмцэхэд шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсөвт тус тус тусган санхүүжүүлж байхыг Сангийн сайд Я.Очирсүх, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай. Засаг даргын нөөц хөрөнгөнд 2012 онд байгалийн гамшиг, түүний үр дагаврыг арилгах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 166.8 сая төгрөг төлөвлөгдсөн ба гамшгийн сургалтад зориулан 1.4 сая төгрөг, ой хээрийн түймрийг унтраахтай холбогдож 127.4 сая төгрөг зарцуулсан. Б-100%
Төсвийн байгууллагуудын аюултай хог хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг 2003 оноос эхлэн төвлөрсөн болон орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай Эмнэлгийн байгууллага, Хот тохижилт үйлчилгээний төв хог хаягдал цэвэрлэх, зайлуулах зардлыг төлөвлөн санхүүжүүлж байна. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах Хот тохижилт үйлчилгээний компанид 2012 онд хог хаягдал зайлуулахад ашиглах  10 сая төгрөгний үнэ бүхий хог ачих машины хөрөнгийн асуудлыг шийдсэн. Хог тохижилт үйлчилгээний төвийн  хог зайлуулах шатахууны зардлад 69.0 сая төгрөг төлөвлөн жилийн эцсийн байдлаар 73,0 сая төгрөг зарцуулаад байна. Б-100%

13

Кассын машин ашиглах журам батлах тухай

2001-01-24

Дугаар 14

3. Нутаг дэвсгэр дээрээ бэлэн мөнгөөр худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 2001 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн кассын машин ашиглах журамд шилжүүлэх, тэдгээрийг хамруулах хүрээ, ээлж дарааллыг тогтоож, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Супермаркет, худалдаа үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААН, байгууллагууд кассын машинаар мөнгөн эргэлтийнхээ тооцоо тайланг гаргаж хэвшээд байна. /ХШ-80%/

19

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2002-01-08

Дугаар 03

4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хураан авсан ургац, өрхийн аж ахуйн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэдээг статистик мэдээнд хамруулах талаар 2002 оноос эхлэн бодлого гарган ажиллахыг Үндэсний статистикийн газар /Ч.ДАВААСҮРЭН/-т зөвлөж, аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Аж нэгж, байгууллага, иргэдийн тариалсан талбай, ургацын мэдээг өрх, баг, сумдын дүнгээр жил бүр ХХАЖДҮГ-тай тулгаж авч байна. Мэдээний хамралтыг сайжруулахын тулд 2005, 2011 онуудад тариалсан талбай, ургац хураалтын нэлэнхүй тооллогыг явуулж, өрхүүдийн хамралтыг сайжруулсан. Б-100% 

28

Төсвийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай

2003-11-10

Дугаар 233

4. Төрийн үйлчилгээний зарим ажил, үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа ажилчдын цалин, бусад зардлыг батлагдсан төсөвт хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах зардалд шилжүүлэн тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж байхыг бүх шатны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт зөвшөөрсүгэй. 2012 онд Ахмадын хороо, сум дундын ойн анги, иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөл, хэрэглэгчидийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, хөвсгөлийн долгион радио зэрэг байгууллагуудын төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 84,4 сая төгрөг, махны нөөц бэлтгэх зардалд 50,0 сая төгрөг нийт 134,4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. Б-100%

41

Тогтоолын зарим хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай

2006-02-15

дугаар 23

2. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу тухайн жилийн төсвийн төсөл болон Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн тайланг энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан бүтээгдэхүүний ерөнхий ангийг баримтлан гаргаж байхыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай. Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг бүтээгдэхүүний ерөнхий анги, эдийн засгийн ангилалыг үндэслэн боловсруулан хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.  /Б-100%/

43

Төсвийн гүйцэтгэлийн сахилга, хариуцлагыг чангатгах зарим арга хэмжээний тухай

2006.03.31

Дугаар 58

1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан арга хэмжээ авч ажиллахыг даалгасугай: 

1-а. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй байх  

Орон нутгийн байгууллагуудын зарлага 13056,6 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс гүйцэтгэл нь 12559,5 сая төгрөг буюу 96,2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2012 оны жилийн эцэст 15,8 сая төгрөгийн авлагатай өр үүсгэхгүй ажилласан байна. Өмнөх жилтэй харьцуулахад авлага 41,7 хувиар буурсан байна. Б-96%
 

 

1-б. төсвийн санхүүжилтийг зориулалтын бус зүйлд зарцуулсан албан тушаалтантай хариуцлага тооцож, тухай бүр гаргасан зөрчлийг залруулж ажиллах; Аудитын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар засаг даргын захирамж А/201 тоот  гаргуулж, бүх сумд, төсвийн менежерүүдэд хүргүүлсэн. Уг захирамжаар “Хязгаарлалттай” болон “Сөрөг”  дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын төсвийн менежер, нягтлан бодогч нарт ирлэрсэн зөрчлийг арилгах талаар  холбогдох арга хэмжээг авч хариуцлага тооцохыг нийт төсөв захирагч нарт даалгаж, биелэлтийг хянаж ажиллалаа. Төлөвлөлтийн чиглэлээр Аймгийн Аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу тусгай төлөвлөгөө боловсруулан 7 бүлэг 14 заалт бүхий төлөвлөгөөг хэлтсийн даргаар батлуулан гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Зөвлөмжинд тусгагдсаны дагуу орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 2012 оны эхэнд орон нутгийн орлогыг Сангийн яамны баталсан орлогын төлөвлөгөөнөөс  447,0 сая төгрөгөөр, 2012 оны 3 сард түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг  58,2 сая төгрөгөөр, ус ашигласны төлбөрийг 6,1 сая төгрөгөөр тодотгох саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэн батлууллаа. Б-90%
 

 

1-в. төсвийн багцынхаа дотоод хяналтыг сайжруулах; Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн дотоод хяналтыг сайжруулахын тулд “ Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг” боловсруулан аймгийн Засаг даргын А/226 тоот захирамжаар батлуулсан ба уг баримт бичигт төрийн сангийн дотоод хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх бүлэг оруулсан. Сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор бүх сумдын төрийн сангийн гүйлгээний баримтад үзлэг шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.Аймгийн төрийн сангийн мэргэжилтэнгүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэнг ажиллуулж өдөр тутмын гүйлгээнд нь хяналт тавьснаар орлого бууруулсан, алдаатай гүйлгээнүүдийн тоо эрс буурсан. Б-90%
 

 

1-г. тухайн байгууллагын үндсэн үзүүлэлтүүд, урьд оны гүйцэтгэл зэрэгт үндэслэн төсвийн хөрөнгийн хуваарилалтыг оновчтой зөв болгох талаар арга хэмжээ авах Орон нутгийн байгууллагуудын орлого, зарлагын сүүлийн 5 жилийн судалгаа, тухайн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтэнд тулгуурлан орлого зарлагын нарийвчилсан судалгааны маягтыг боловсруулан орлого, зарлагын төлөвлөлт хуваарилалтыг хийн гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
 

 

1-д. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 39.1-д заасны дагуу өөрийн үйл ажиллагааны үр дүн болон төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж байх. Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн тайлан, 2012 оны хагас жилийн тайланг хугацаанд нь гаргаж Сангийн яаманд нэгтгүүлсэн ба 2011 оны тайлангийн мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал болон аймгийн ИТХ-д танилцуулсан. Б-100%

49

Төлбөр хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2006-11-21

дугаар 280

2. Үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны зориулалтаар барьсан загасны төлбөр болон ахуйн зориулалтаар шувуу агнах, загас барих зөвшөөрлийн хураамжийн орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай 2012 оны агнуурын нөөц ашигласны орлогын төлөвлөгөө 19.2 сая төгрөг жилийн эцсийн байдлаар гүйцэтгэл 26,1 сая төгрөг буюу 135,9 % давж биелсэн байна. /Б-100%/
 

 

9. Албан ажлын автомашин хэрэглэдэг албан тушаалтан өөрөө хүсэлт гаргасан тохиолдолд ажлын хоногт 50 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр 1 км-ийг 200 төгрөгөөр тооцон зардлыг сар тутам түүнд олгож байхыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт зөвшөөрс Одоогоор албан тушаалын авто машин хэрэглэдэг албан тушаалтан өөрөө ийм хүсэлт гаргасан тохиолдол гараагүй болно. Б-100%
 

 

11. Эрхлэх асуудлын хүрээний болон харьяа байгууллагаас автомашин гаргуулан хэрэглэх, хэрэглэсэн шатахууны зардлыг төлүүлэх явдлыг 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн таслан зогсоохыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт үүрэг болгосугай Эрхлэх асуудлын хүрээний болон харьяа байгууллагаас автомашин гаргуулан хэрэглэх, хэрэглэсэн шатахууны зардлыг төлүүлэх явдал гараагүй болно. Б-100%
 

 

12. Энэ тогтоолд заасан нийтлэг жишгийг баримтлан аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагуудын автомашин ашиглалтын журам, автомашины тоо, төрлийг тогтоон мөрдүүлэх арга хэмжээ авахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Төрийн захиргааны байгууллагуудад  ашиглагдаж байгаа автомашины тоо, төрлийг тогтоон ажиллаж байна. ХШ-70%

65

Дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийн үе шатыг батлах тухай

2008-06-18

Дугаар 256

3. Дунд хугацааны төсөв, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарлагын хязгаар боловсруулахад шаардагдах төсвийн баримт бичиг, үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд чанартай боловсруулан эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, бүх шатны төсвийн байгууллагын ерөнхий менежерүүдэд үүрэг болгосугай Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг бүтээгдэхүүний ерөнхий анги, эдийн засгийн ангилалыг үндэслэн боловсруулан хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Дунд хугацааны төсвийн төслийг Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлж хянуулсан болно. Б-100%
 

 

3-в. сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын болон төсвийн бусад байгууллагын ажилтнуудын дотоод, гадаад албан томилолтын жилийн хуваарийг батлан мөрдүүлж, зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд томилолт олгохгүй байх. Дотоод, гадаад томилолтын жилийн хуваарийг батлан мөрдүүлж,  зардлын хязгаарт барьж ажиллаж байгаа бөгөөд явцын дотоод хяналтыг тавьж байна. Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын албан томилолтын зардлын төлөвлөгөө 236,6 сая төгрөг, гүйцэтгэл 262,3 сая төгрөг байна. /ХШ-90%/

77

Монгол улсын төсвийн орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээний ангиллыг батлах тухай

2009-04-08

Дугаар 99

2. Үйл ажиллагааны зардлын эх үүсвэр дутагдсан тохиолдолд өр үүсгэхгүй байх зарчим баримтлан төсвийн зарлагын арга хэмжээний ангиллын дагуу бусад арга хэмжээний зардлаас (үүнд аюулгүй байдлыг хамгаалах, стратегийн болон онцгой байдлын нөөцийн зардал хамаарахгүй) нийт 10 хүртэл хувийг “Байгууллагын үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний урсгал зардалд шилжүүлэх эрхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт олгосугай. Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын дагуу төсөвт байгууллагуудын  эх үүсвэр дутагдаж байгаа зардлуудад бусад хэмнэгдэж байгаа зардлуудаас шилжүүлэн  аймгийн төрийн сан 5.0 сая  хүртэлх төгрөгийн зохицуулалтыг хийж байна.  Б-100%
    3. Хөтөлбөрийн ерөнхий ангилалд нийцүүлэн эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд бүтээгдэхүүний дэд анги, нэр төрлийг тогтоож, жил бүрийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээнд тусгаж байх эрхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт олгосугай. Хөтөлбөрийн ерөнхий ангилалд нийүүлэн эрхлэх асуудлын хүрээнд бүтээгдэхүүний дэд анги, нэр төрлийг тогтоож жилийн эхэнд Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж, бүтээгдэхүүн нийлүүлэтийн гэрээнд тусган ажиллаж байна.                 /ХШ-90%/
81

Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2009-06-03

Дугаар 164

2. 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдсан Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс энэ журам батлагдах хүртэл хугацаанд төрийн жинхэнэ албанаас тэтгэвэрт гарсан төрийн албан хаагчид олгох нэг удаагийн буцалтгүй тусламжтай холбоотой өргөдөл, хүсэлтийг энэхүү журмыг баримтлан шийдвэрлэхийг төсвийн ерөнхий менежер нарт даалгасугай. Энэхүү тогтоолын энэ заалт цаг хугацааны хувьд хүчин төгөлдөр бус болсон байна. Тухайн үед энэхүү журмыг хэрэглэн заалтад заасан хугацаанд төрийн жинхэнэ албанаас тэтгэвэрт гарсан төрийн албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгосон болно. Уг журын дагуу 2012 онд тэтгэвэрт гарах 12 төрийн албан хаагчийн асуудлыг шийдвэрлэж 185,8 сая төгрөгийг олгосон болно.  /Б-100%/
    3. Санхүү, эдийн засгийн хүндрэлтэй холбогдуулан Төрийн албаны тухай хуулийн 24.1.1-д заасан насанд хүрсэн төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөрийнх нь саналыг харгалзан үргэлжлүүлэн ажиллуулах, төрийн албанаас чөлөөлөх Санхүү, эдийн засгийн хямралын үед болон одоо ч тэтгэврийн насанд хүрсэн төрийн албан хаагчийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх, өөрийн саналыг үндэслэн үргэлжлүүлэн ажиллулах асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн ажиллаж байна.  /Б-100%/
88 Ус ашигласны төлбөрийн хувь,хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2009-11-25

Дугаар 351

1. Ус ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг хавсралт ёсоор баталсугай. Ус ашигласны төлбөрийг тогтоолын дагуу шинэчилсэн тарифаар тооцон 2012 оны ус ашигласны төлбөрийн орлого 22,2 сая төгрөг, жилийн эцсийн байдлаар  гүйцэтгэл 21,2 сая  96 хувийн биелэлттэй байна. /ХШ-96%/
102 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тухай2010-07-14

Дугаар 190

2. Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын хүрээнд ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс орон нутгийн төсөвт төлж байгаа татвар, төлбөр, хураамж, торгууль зэрэг орлого болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, төсөвт байгууллагад хандивлаж байгаа мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгийн тайланг холбогдох маягтын дагуу жил бүр гаргаж, нийтэд мэдээлж, журмын дагуу тайлагнаж байхыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай 2011 оны жилийн эцсийн тайлангаар ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс улс орон нутгийн төсөвт 62,1 сая төгрөгийн татвар, 96,7 сая төгрөгийг төлбөр 45,5 сая төгрөгийн хураамж, 5,0 сая төгрөгийг торгууль төлж аймгийн төсөвт 0,5 сая, сумдын төсөвт 24,9 сая төгрөгийн мөнгөн хандив дэмжлэг, 15,3 сая төгрөгийг мөнгөн бус хандив дэмжлэг үзүүлсэн байна.  Тайланг хугацаанд нь гарган Сангийн яам, ҮТЕГазарт хүргүүлж нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна. Б-100%
107 Үндэсний их баяр наадмын арга хэмжээнд зориулан төсвөөс гаргах санхүүжилтийн жишиг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2010-10-20

Дугаар 271

2. Орон нутгийн чанартай наадам, oйг тэмдэглэхэд шаардагдах зардлыг энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлээр баталсан жишиг хэмжээгээр тооцон төсвөөс олгосон хөрөнгийн хэмжээнд багтаан хуваарилж байхыг аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай Орон нутгийн наадам, ойг жишиг хэмжээгээр тооцон зарцуулж байгаа. Аймгийн баяр наадмын зардалд 47,8 сая төгрөг зарцуулсан. Б-100%
113 ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (ЕС-ын захирамж -ТБ-гын МТех.)2011-04-01

Дугаар 25

2. Төрийн байгууллагын мэдээллийн технологийн удирдах албан тушаалтны хариуцах үйл ажиллагаанд заасан асуудлыг зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа тухайн албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтод заан өгөхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээлэл, технологи дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтыг 2012 онд шинэчлэн хариуцах үйл ажиллагаанд нь заасан заалтуудыг бүрэн тусган ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгон ажиллаж байна. /ХШ-50%/
124 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам, гэрээний загвар батлах тухай2011-04-27

Дугаар 134

2. Засгийн газрын 2001 оны 157 дугаар тогтоолын дагуу байгуулагдсан Сумын хөгжлийн сангийн үлдэгдэл хөрөнгийг энэ тогтоолын 1-р зүйлд заасан Сум хөгжүүлэх санд шилжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай. Сумдын Засаг дарга нар аймгийн Засаг дарга, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргатай сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлттэй зээлийн олгох талаар гэрээ хийсэн. Үүнийг үндэслэн аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс тус гэрээ хийсэн сумдын төрийн сангийн дансанд “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө”-ийн зарцуулалтын тайланг ирүүлсэн сумдын санхүүжилтийг шилжүүлээд байна. /Б-100%/
    3. “Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг сумын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 2012 онд манай аймагт сумдын сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэр болгож, 1620.0 сая төгрөгийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өгснийг сумдын засаг даргатай гэрээ байгуулсан. Уг хөрөнгө оруулалтын хуваарилалтыг сумын хүн амын тоо, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн байдал, зээлийн хэрэгцээ, шаардлага зэргийг харгалзан 50.0-75.0 сая төгрөг, Мөрөн суманд 268.0 сая төгрөг байхаар тогтож олгож эхлээд байна. Тогтоолын дагуу сумын ИТХ-аар хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, зээлийн хугацааг тогтоосон. Төсөл сонгон шалгаруулах, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах комисс суманд байгуулагдаж, зээлүүд олгогдсон. /ХШ-90 %/
    4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд С.Баярцогт, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунай, аймгийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Сум бүрийн ИТХТ-ийн тогтоолоор батлагдсан зээл олгох ажлын хэсэг, хяналт тавих ажлын хэсгийн тогтоолуудыг авч эдгээр ажлын хэсгүүдийн хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллгаанд хяналт тавин холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна. Оны эцэст сум бүрээс зээл олголт, түүний хэрэгжилт үр дүнгийн тайлан мэдээг авч, үнэлгээ дүгнэлт өгч ажиллалаа. 2012 онд өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийг сурталчилах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэг, Хоршоог дэмжих ОУ-ын жилийг сурталчилах ХХААЖДҮ-ийн газрын ажлын хэсэг тус тус бүх сумдад ажиллахдаа СХС-ийн зээл олголт, зарцуулалтад хяналт тавьж, шалгалт хийсэн. /ХШ-80%/ 
126

Ургамлын үр,үрслэг, суулгац, ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухай

2011-05-03

Дугаар 146

1. Ургамлын үр, үрслэг, суулгац болон ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд улсын хилээр нэвтрүүлж байх хилийн боомтыг дор дурдсанаар тогтоосугай:1.1. Ургамлын үр, үрслэг, суулгац нэвтрүүлэх хилийн боомт:

1.1.4. Хөвсгөл аймгийн Ханх.

1.2. Ургамал хамгааллын бодис, бордоо нэвтрүүлэх хилийн боомт:

1.2.7. Хөвсгөл аймгийн Ханх.

Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын хилийн боомтоор Ургамлын үр, үрслэг, суулгац болон ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд улсын хилээр нэвтрүүлж тогтоолыг мөрдөн ажиллаж байна. /Б-100%/
141 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай2011-11-09

Дугаар 312

4. Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд хамрагдаж мэдээ, мэдээллийг уг сүлжээгээр дамжуулж байхыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлаг болон байгууллагын дарга нарт үүрэг болгож, холбогдох бусад төрийн байгууллагын дарга нарт зөвлөсүгэй. Аймгийн веб сайтыг шинэчлэн khuvsgul.gov.mn болгон үндэсний Дата төвд байршуулан аймгийн Засаг даргын  тамгын  газрын мэргэжилтнүүдийг khuvsgul.gov.mn имэйл хаягтай болголоо. Б-80%
157

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төсөв,санхүүгийн ил тод)

2012-01-18

Дугаар 17

2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай. Нийт төсвийн байгууллагуудад тогтоолыг хүргүүлж, төсөв санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг хийлгэж журамд заасны дагуу байрлуулсан. Бүх сумын төсөв захирагч нар сумын төсвийн ил тод байдлын самбарыг хийж, журамд заасны дагуу мэдээллийг самбарт байрлуулсан.  Б-100%
167

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Албан тушаалтны бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журмын тухай)

2012-04-25

Дугаар 133

2. Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд Д.Хаянхярваа, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. Хувь хүнээс бэлэглэх журмаар ЭМСалбарт хандивласан хөрөнгийг тухай бүр нь зах зээлийн үнээр үнэлж, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгөнд тусган ажиллаж байна. Тус салбарын хувьд 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 15.2 сая төгрөгний иргэдийн хандив тусган ажиллаж байна. 2012 онд Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тус журмыг мөрдөн ажиллаж байна. Орон нутгийн төсөвт Хургатай хайрхан ХХК-с 175,0 сая төгрөгийн хандив олгосныг ИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн төсөвт тодотголыг хийж гүйцэтгэлийг ханган тайлан балансад тусган ажиллаж байна. /ХШ-90%/
177 Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай2012-11-17

Дугаар 129

2. Дотоод аудитын дүрмийг мөрдөж ажиллахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагт нарт, дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд тус тус үүрэг болгосугай. Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас нийт төрийн сангийн гүйлгээг хянаж, үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байгаа ба төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж байна. Үүний үрд дүнд төсвийн хэтрүүлэн зарцуулалтгүй ажиллаж байна. ХШ-70%
178 Худалдан авах ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2012-12-01

Дугаар 144

2. Худалдан авах ажиллагааны алба шинээр байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан орон тооны хязгаарыг тогтоон мөрдүүлж, үйл ажиллагааны зардлаа батлагдсан төсөвтөө багтаан санхүүжүүлж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай. Худалдан авах ажиллагааны албыг Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 4 орон тоотойгоор байгуулж 2012 оны үйл ажиллагааны зардалд 15,9 сая төгрөг,  2013 оны үйл ажиллагааны зардалд 43,9 сая төгрөгийг батлан хэрэгжилтийн хяналтыг тавин мөрдөн ажиллаж байна. ХШ-100%
179 Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн санг “Үндэсний дата төв” УТҮГ-т шилжүүлэн байршуулах  тухай2012-12-01

Дугаар 146

3. Тухайн төрийн байгууллагад байршиж байгаа цахим бүртгэл, мэдээллийн санг “Үндэсний дата төв” УТҮГ-т шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган уг мэдээллийн санг шилжүүлэх, баяжуулах, ашиглах талаар тус газартай зохих журмын дагуу гэрээ байгуулан хамтран ажиллахыг сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт  үүрэг болгосугай. Аймгийн веб сайтыг шинэчлэн khuvsgul.gov.mn болгон үндэсний Дата төвд байршуулсан.ЗДТГазарт ашиглаж буй цахим бүртгэл, мэдээллийн сангуудын жагсаалтыг гарган “Үндэсний дата төв” УТҮГ-т шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган уг мэдээллийн санг шилжүүлэх, баяжуулах, ашиглах талаар тус газартай зохих журмын дагуу гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. ХШ-60%

 

Б/ Монгол улсын Ерөнхий сайдын захирамж:
2 Төрийн байгууллагын мэдээллийн технологийн удирдах албан тушаалтны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай2011-04-01

Дугаар 25

2. Төрийн байгууллагын мэдээллийн технологийн удирдах албан тушаалтны хариуцах үйл ажиллагаанд заасан асуудлыг зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байгаа тухайн албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтод заан өгөхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Мэдээллийн технологи, төрийн сангийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтонд тусган ажиллаж байна. Б-100%

 

В/ Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл:

5

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын тухай

2011-11-09

Дугаар 52

13.2. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг нэг бүрчлэн дүгнэн тооцож, 2012 оны улс, орон нутгийн төсөвт тусгах замаар хэрэгжилтийг бүрэн хангах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгов. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц жилийн дүнгээр 96,8% хэрэгжилтийн явцтай байна. /ХШ-96,8%/
11

Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг арилгахад шаардагдах хөрөнгийг орон нутагт шийдвэрлэж байх нөхцөл, боломж болон болзошгүй гамшиг, учирч болох эрсдлийг багасгах зорилгоор иргэд, ААН, байгууллагын эд хөрөнгөийг гэнэтийн осол, амь насны даатгалд хамруулах боломжийн талаар

2012-11-03

Дугаар 65

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт дараахь арга хэмжээ авахыг даалгав: 

1.1. Харьяа нутаг дэвсгэртээ учирч болзошгүй гамшгийн хохирлыг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн онцлогоос хамааран тодорхой хэмжээний хөрөнгийг тухайн жилийн төсөвтөө тусган батлуулж байх, батлагдсан хөрөнгийг хуулийн дагуу зарцуулсан тухай бүр Улсын онцгой комисст тайлагнаж байх.

2012 онд гамшгийн зардалд 116,8 сая төгрөгийг тусгаснаас гүйцэтгэлээр 128,1  сая төгрөг зарцуулагдсан байна. Жил бүр учирч болзошгүй гамшгийн зардлыг орон нутгийн төсөвтөө тусган хэрэгжүүлж байна. ХШ-100%
 

 

1.2. Гэнэтийн аюул, ослын улмаас учирч болзошгүй хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийг эд хөрөнгийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. Аймгийн хэмжээнд арилжааны даатгалын 9 салбар ажиллаж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн өмчийг даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 324 дүгээр тогтоолоор даатгалын салбаруудын тайланг 2013 оноос орон нутгийн төлөөлөгч нэгтгэх болсон тул тайлан хүлээж авах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. ХШ-90%

 

  Засгийн газрын тогтоол:             Нийт 24 тогтоолын 37 заалт       

   100% - 21     96,8 – 1     96% - 2     90% - 6     80% - 4     70% - 1    60% - 1     50% - 1      Дундаж биелэлт - 92,6%

  Ерөнхий сайдын захирамж:       Нийт  1 захирамж    1 заалт          100% -  1                            Дундаж биелэлт -  100%

  ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл:  Нийт  3 тэмдэглэл   3 заалт          100% -  1     90% -       Дундаж биелэлт -    95%

  Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хяналтанд авсан Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 95,8 хувьтай байна.

                                  Хянасан: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

                                               САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                       Г.СУВД

 

                  БИЕЛЭЛТ ТООЦСОН : АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

                                  САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Б.ГАНТУЛГА

 

IV.3 АЙМГИЙН ИТХ, ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛЫН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА

/2012 оны жилийн эцэс/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Зүйл, заалтын дугаар,

агуулга

Хэрэгжилтийн явц

А/ ИТХ-ын тогтоол:

1

Орон нутгийн төсөв тодотгон батлах тухай

2012.03.23

Дугаар 29

 1. 2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын орон нутгийн орлого, санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг хийх тодотголыг 1-р хавсралтаар, 2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын зардалд хийх тодотголыг 2 –р хавсралтаар тус тус нэмэгдүүлж баталсугай.
Орон нутгийн байгууллагуудын Санхүүгийн дэмжлэгийг 659,0 сая төгрөгөөр, аймгийн орлогыг 30,8 сая төгрөгөөр , сумын орлогыг 79,9 сая төгрөгөөр нийт 769,7 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төсвийн орлого, зарлагын сарын хуваарьт өөрчлөлтийг тусган гүйцэтгэлийг ханган ажилласан. Б-100%

2

Сумдын орон нутгийн төсөв давсан орлого, дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай

2012.03.23

Дугаар 30

-       2011 оны сумдын орон нутгийн байгууллагуудын харилцах дансны үлдэгдэл болон 2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлогоос зарцуулах зардлыг 1-р хавсралтаар, 2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зардлыг 2-р хавсралтаар, сумын ИТХ, багийн засаг даргын зардлыг  3-р хавсралтаар, сумын ЗДТГ-ын зардлыг 4-р хавсралтаар, сумын хөрөнгө оруулалтын зардлыг 5-р хавсралтаар тус тус нэмэгдүүлэн нэмэгдүүлэн баталсугай. 2011 оны сумдын орон нутгийн байгууллагуудын харилцах дансны үлдэгдэл болон 2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлогоос зарцуулах зардлыг 165,0 сая төгрөгөөр, 2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зардлыг 165,0 сая төгрөгөөр, сумын ИТХ, багийн засаг даргын зардлыг  13,4 сая төгрөгөөр, сумын ЗДТГ-ын зардлыг 109,8 сая төгрөгөөр, сумын хөрөнгө оруулалтын зардлыг 41,8 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн орлого, зарлагын сарын хуваарьт өөрчлөлтийг тусган гүйцэтгэлийг ханган ажилласан. Б-100%

3

Давсан орлого, дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай

2012.04.23

Дугаар 48

 1. Орон нутгийн төсвийн давсан орлого, дансны үлдэгдлээс санхүүжигдэх зардлыг хавсралтаар баталсугай.
 2. Аймгийн 2011 оны орон нутгийн төсвийн давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,0 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг хавсралтын дагуу зарцуулахыг аймгийн Засаг дарга Л.Цэрэнжавт зөвшөөрсүгэй.
2011 оны аймгийн  давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,2 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг тулгамдаж буй нийт 33 арга хэмжээнд зарцуулж гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%

4

Санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн дүнгийн тухай

2012.05.29

Дугаар 61

 1. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу үнэн зөв гаргаагүй “Санал дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан”, “Сөрөг” болон “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт авсан, аудитад хамрагдаагүй хавсралтад нэр дурьдсан байгууллагууд, Төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг удаа  хэрэгжүүлээгүй, зөрчлийг давтан гаргаж , дотоод хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаагүй төсөвт байгууллагуудын ерөнхий менежер, нягтлан бодогч болон сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч нарт холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцож, зөрчлийг арилгуулахыг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Л.Цэрэнжавт үүрэг болгосугай.
 2. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Г.Бөхсуурьт, үр дүнг тооцож Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг СТСХ-ийн дарга Г.Сувд нарт даалгасугай.
  1. 1.    “Аудитын дүгнэлтээр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах тухай “ аймгийн Засаг даргын А/201 тоот захирамж гаргуулан 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тйалангаар “Хязгаарлалттай” болон “Сөрөг” дүгнэлт авсан газруудад зөрчлийг арилгуулж, сахилгын арга хэмжээ ногдуулах, “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан байгууллагын төсвийн менежер, нягтлан бодогч, төрийн сангийн төлөөлөгч нарыг цалингийн фонддоо багтааж 1 сар хүртэлх цалинтай тэнцэх хэмжээний урамшуулал олгох талаар хэлтсийн даргын 8/916 тоотыг нийт сумд, төсөвт байгууллагад хүргүүлсэн. Мөн зөрчлийг хэрхэн арилгах талаар зөвлөмж гаргаж, хэлтсийн даргын 8/800 тоот албан бичгээр бүх сумдад хүргүүлсэн.
  2. 2.    Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж, биелэлтийг хангаж ажиллаагүй байгаа сумдад дахин захирамжийг биелэлтийг хангуулах талаар хэлтсийн даргын 1/1440 тоот албан бичгийг хүргүүлж биелэлтийг гаргасан. Б-100%
 

5

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай

2012.07.04

Дугаар 81

-Аймагт төвлөрөх тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг 1-р хавсралтаар, суманд төвлөрөх тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг 2-р хавсралтаар тус тус баталсугай.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн аймгийн орлогыг төвлөрүүлэх Хас банкинд шинээр 5 данс, Хаан банкинд 1 суманд шинээр 7 данс нээж улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг 2013 оны 01 сарын 01-ээс эхлэн төвлөрүүлэн ажиллаж байна. Тогтоол 2013 оны 01 сарын 01-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Биелэлт гарах боломжгүй.

6

Хүү торгуулийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай

2012.07.04

Дугаар 82

-Аймаг, суманд төвлөрөх хүү, торгуулийн орлогыг хуваарийг 1-р хавсралтаар баталсугай. Хүү, торгуулийн орлогыг аймаг, суманд төвлөрөх хуваарийн дагуу төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  Хүү торгуулийн орлогыг төвлөрүүлэхтэй холбоотой Хас банкинд шинээр 1 данс нэмж нээсэн. Б-100%

7

Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс тооцох албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай

2012.07.04

Дугаар 83

-Үл хөдлөх хөрөнгөнөөс тооцох албан татварыг 0,8 хувиар байхаар тооцсугай. Тогтоол 2013 оны 01 сарын 01-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Биелэлт гарах боломжгүй.

8

Аймгийн орлогод төвлөрүүлэх тухай

2012.07.04

Дугаар 84

-Газрын дуудлага худалдааны орлогыг аймгийн орлогод төвлөрүүлсүгэй. Тогтоол 2013 оны 01 сарын 01-ээс эхлэн хэрэгжиж эхэлнэ. Биелэлт гарах боломжгүй.

9

Баяр наадмын төсөв батлах тухай 

2012.07.04

Дугаар 85

 1. 1.    Ардын хувьсгалын 91 жил, аймаг байгуулагдсаны 81 жилийн ойн баяр наадмыг зохион байгуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
 2. 2.    Баяр наадмын зардал 50543,0 мянган төгрөгийг орон нутгийн нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга Л.Цэрэнжавт зөвшөөрсүгэй.
Аймгийн баяр наадмын зардалд 50,5 сая төгрөг төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр  47,8 сая төгрөг зарцуулсан. Б-100%

10

Давсан орлого, дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай 

2012.07.16

Дугаар 91

 1. 1.    2012 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн төсвийн давсан орлогоор санхүүжигдэх зардлыг хавсралтаар баталсугай.
 2. 2.     Аймгийн 2012 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн төсвийн давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,7 сая төгрөгийг хавсралтын дагуу зарцуулахыг аймгийн Засаг дарга Л.Цэрэнжавт зөвшөөрсүгэй.
-2012 оны эхний хагас жилийн орон нутгийн төсвийн давсан орлого 609.7 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын 6 ажилд санхүүжилтийн эрхийг нээн цаг хугацаанд нь санхүүжилтийг олгосон. Б-100% 

11

Төсөв тодотгон батлах тухай

2012.08.13

Дугаар 93

 1. 1.    2011 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл, 2012 оны хуваарилагдаагүй зардалд хийх тодотголыг 1-р хавсралтаар баталсугай.
  1. 2.    2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын зардал хооронд шилжүүлэх тодотголыг 2-р хавсралтаар баталсугай.
  2. 3.    2011 оны сумдын орон нутгийн байгууллагуудын дансны үлдэгдэл, 2012 оны сумдын давсан орлого, зардалд хийх тодотголын саналыг татгалзсугай.
   1. 4.    Сумдын дансны үлдэгдэл, давсан орлогоор урсгал зардал санхүүжүүлэхгүй байхад анхаарч дахин тодотголыг хэлэлцэж саналаа ирүүлэхийг Сумдын засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт үүрэг болгосугай.
    1. 1.            2011 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл 150444,5 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалтын зардалд 2012 оны хуваарилагдаагүй зардлаас 16,0 сая төгрөгийг ХАОАТ-ын буцаан олголт, Аймгийн ЗДТГ-ын зардлад хуваарилсныг  сарын хуваарьт өөрчллөлтийг тусган гүйцэтгэлийг ханган ажилласан.
     1. 2.            Рэнчинлхүмбэ, Тосонцэнгэл, Цагаан-Уул, Аймгийн ЗДТГ-ын зардал хооронд хийх тодотголын сарын хуваарь өөрчлөлтийг тусгасан.
     2. 3.            Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 93 дугаар тогтоолоор 2011 оны сумдын орон нутгийн байгууллагуудын дансны үлдэгдэл, 2012 оны сумдын давсан орлого, зардалд хийх тодотголын саналыг татгалзсан тухай албан тоотыг хүргүүлж сумдын дансны үлдэгдэл, давсан орлогоор урсгал зардал санхүүжүүлэхгүй байхад анхаарч дахин тодотголыг хэлэлцэж саналаа ирүүлэхийг Сумдын засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарт үүрэг болгосон.
     3. 4.            2012-09-25-ны 106 дугаар тогтоолоор дахин орон нутгийн төсвийн давсан орлого, дансны үлдэгдэлд хийх тодотголыг хэлэлцүүлэн батлуулсан. Б-100%
 

 

12

Орон нутгийн төсвийн давсан орлого, дансны үлдэгдлийг зарцуулах тухай2012-09-25

№106

 1. 1.  2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын дансны үлдэгдэл, 2012 оны орон нутгийн төсвийн давсан орлогод хийх тодотголыг 1-р хавсралтаар баталсугай.
 2. 2.          2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зардлыг 2-р хавсралтаар, сумын ИТХ-ын зардлыг 3-р хавсралтаар, аймаг, сумын ЗДТГ-ын зардлыг 4-р хавсралтаар, Багийн засаг дарга, хөрөнгө оруулалтын зардлыг 5-р хавсралтаар тус тус баталсугай.
 3. 3.            2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын зардлыг зардал хооронд шилжүүлэх зохицуулалтыг 6-р хавсралтаар баталсугай.
 4. 1.  2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын дансны үлдэгдэл-27,8 сая төгрөг,  2012 оны орон нутгийн төсвийн давсан орлого 399,6 сая төгрөгийн тодотголыг орлого, зарлагын сарын хуваарьт өөрчлөлтийг тусгасан гүйцэтгэлийг ханган ажилласан.
  1. 2.          2012 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зардал-427,4 сая төгрөг,  , сумын ИТХ-ын зардалд-15,4 сая төгрөг, аймаг, сумын ЗДТГ-ын зардалд-170,5 сая төгрөг, Багийн засаг дарга нарын зардалд-1,4 сая төгрөг,  хөрөнгө оруулалтын зардалд 223,3 сая төгрөг, Аймгийн татварын хэлтэст 16,8 сая төгрөгийн тодотголыг орлого, зарлагын сарын хуваарьт тусган гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан.  Б-100%
 

 

Нийт 12 тогтоол 100%--9 заалт, Биелэлт гарах боломжгүй 3 заалт /2013 оны 01 сарын 01-ээс хэрэгжинэ/     Биелэлтийн дундаж -100%

 

Хянасан :Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга                                                     Г.Сувд

Биелэлт гаргасан: Санхүү, төрийн сангийн мэргэжилтэн                                        Х.Энхтуяа

 

IV.4 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2009-2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙН  ХЭРЭГЖИЛТ

2013-01-05.

 

 

Бүлгийн нэр

 

Заалтын тоо

 

Хэрэгжилтийн явц, хувиар

Биелэлтийн хувь

100

90

80

70

     

1

Эдийн засаг , санхүүгийн бодлогын хүрээнд

25

17

8

         

96.8

 

Дүн

25

               

 

 

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс

хяналтанд авсан заалтын хэрэгжилт   

/2012 оны жилийн эцэс/

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн биелэлт

  2.1.2 Төсвийн төлөвлөлтийн уялдаа холбоог сайжруулан төсвийг, төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны бодит хэрэгцээнд нийцүүлэн төлөвлөн санхүүжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангаж,  сахилга хариуцлагыг өндөржүүлнэ Хөтөлбөрт суурилсан дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийг бүх шатанд нэвтрүүлэх                         Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын 2013-2015 оны дунд хугацааны төсвийн төслийн зарлагын маягтыг шинэчлэн нийт 76 байгууллагуудад, орон нутгийн орлогын маягтыг шинэчлэн боловсруулж нийт 24 байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэлээ. Мөн орон нутгийн орлогын төлөвлөлтийг хийхэд шаардлагатай суурь судалгаа , байгууллагуудын саналыг бүрэн гүйцэд бодитой гаргуулж орон нутгийн орлогын нөөц боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд төлөвлөлтийг хийхэд шаардлагатай нийт 12 байгууллагатай хамтран ажиллаа.Засгийн газрын 2008 оны 256 дугаар тогтоолыг үндэслэн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  дунд хугацааны хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төсөл бэлтгэх удирдамжийн дагуу нийт төсөвт байгууллагын дарга нягтлан бодогч нарт сургалт явуулж жил бүр аймгийн НЕҮ-ний салбарын хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төслийг боловсруулж хэвшлээ.

            201-2015 оны хөтөлбөрт суурилсан төсвийн төслийг маягтын дагуу боловсруулан тооцооллыг хийж Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Б-90%

Төсвийн төлөвлөлт , гүйцэтгэлийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах Жил бүр аймгийн орон   нутгийн төсвийг  Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлж төсвийн мэдээллээр төлөөлөгчид болон  урилгаар оролцож байгаа хүмүүсийг хангаж  Төрийн сангийн Spark сүлжээг ашиглан бүх сумдын төсвийн хуваарийг сумдад нээлттэй, ил тод байдлаар хүргүүлж хэвшлээ.
Мөн жил бүр санхүүгийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа сурталчилж  байгаа ба аймгийн санхүүгийн үзүүлэлтийн сүүлийн 3 жилийн үзүүлэлтээр танилцуулга бэлтгэн 1000 ширхэгийг хэвлэж иргэд нийтэд хүргэлээ . Хөвсгөл аймагт Санхүү, эдийн засгийн алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн түүхийг тусгасан “Хөвсгөл аймгийн санхүүгийн албаны түүх” номыг эмхтгэн гаргаж нийтийн хүртээл болголоо.
            Мөн төсөв санхүүгийн талаар улиралд 1-ээс доошгүй удаа  хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон  байгууллагын дарга эрхлэгч нарт мэдээлэл хийж байна.  Кhuvsgul.mn сайтад 2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлого, дансны үлдэгдэл, 2012 оны батлагдсан төсөв, тодотголын талаар ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолуудыг байршуулсан. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг Засгийн газрын 2012 оны 17 дугаар тогтоолд заагдсан “Төсөв ,санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу боловсруулан холбогдох мэдээллийг байршуулан иргэд, олон нийтийг шаардлагатай төсөв, санхүүгийн мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Б-100%
Төсвийн сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, төсвийн зарцуулалтын үр дүнг сайжруулж , зориулалтын бус зарцуулалтыг таслан зогсоох Энэ ажлын хүрээнд сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт 2009 оны 6 сард, 2010 оны 3 сар, 2011 оны 3-р сард  НББ-ийн Acolous 3.0 программын болон НББ-ын  ОУ ын стандарт, Байгууллагын дотоод аудитын сургалтуудыг  зохион байгуулж нийт  сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид бүрэн хамрагдлаа. 2012 оны эхний хагас жилд “Төсвийн тухай” шинэчилсэн хуулиар Сангийн яамтай хамтран сумын засаг дарга, тамгын газрын дарга, төрийн сангийн төлөөлөгчид, аймгийн нийт төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар нийт 300 гаруй хүнийг хамарсан сургалт зохион байгуулсан.Сумдууд өөрийн орон нутагтаа төсвийн байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, нярав, ажиллагсад нийт 1126 хүнийг хамарсан сургалт зохион байгуулагдсан.

Төсөвт байгууллагуудын нярав 189 хүнийг Нягтлан бодох бүртгэлийг хөгжүүлэх сантай хамтран эд хариуцагчийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгчдийн ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн, төрийн сангийн төлөөлөгчтэй хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн хийсэн.

Төрийн сангийн бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж, төрийн сангийн дотоод хяналтын горимуудыг шинэчлэн дуусах шатандаа явж байна.

Төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахад анхаарах зүйлсийн талаар сумдын төрийн сангийн төлөөлөгчид болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч нарт зөвлөмж хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.
-  Төрийн сангийн  мэргэжилтнүүдэд  сумдыг хуваарилан сар бүрийн санхүүжилтийн эрхийг нээх болон өдөр тутмын удирдлагаар ханган хяналтыг тавьж ажиллаж байна
- Жил бүр нийт сумдад очиж ажлыг нь газар дээр нь үзэж зөвлөн туслаж ажиллаж байна.
 -  Аймгийн Засаг даргын 2010 оны 116-р захирамжаар Аймгийн төрийн сангаас хийгдэж буй гүйлгээнд 1,2-р гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтанг шинэчлэн батлуулж мөрдөж байна.

-Дэс дараатай олон ажлуудыг зохион байгуулсны үр дүнд 2009, 2010 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, 2011 оны жилийн эцсийн төрийн сангийн мэдээгээр  төсвийн гүйцэтгэл 97,2-99,6 хувь болж төсвийн ангилал хооронд гүйлгэн зарцуулалт, төсөв хэтрүүлэн зарцуулалт эрс багаслаа.          Б-90%

2 2.1.3   Байнгын үйл ажиллагаатай брокер, дилерийн компани бий болгох санаачлагыг дэмжиж ,  ҮЦ-ны ЗЗ-н үйл ажиллагаанд иргэдийг идэвхитэй оролцуулах боломжийг бүрдүүлнэ. Байнгын үйл ажиллагаатай   брокер, дилерийн компаний салбарыг бий болгох санаачилгыг дэмжих. Санхүүгийн зохицуулах хороонд аймгаас санал тавьснаар  2009 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зарласан тендерт “Гүүд сек” брокер дилерийн компани шалгарч  салбараа байгуулсан.Мөнгөн үсэг ХХК-ийн байранд байршиж үйл ажиллагаагаа явуулж  23 сум бүрт  анхан шатны жуучилах төлөөлөгч ажиллуулж эхэлж  мэргэжлийн байгууллагатай хамтран сумдын иргэдэд жуучилах төлөөлөгчдийг сургалтанд хамруулж мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж, мэдлэгийг дээшлүүлсэн.  Б-90%
Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын мэдлэг,боловсролыг дээшлүүлэх ,мэдээлэл өгөх сургалт зохион байгуулах Санхүүгийн зохицуулах хороо, ҮЦТТТХТөвтэй хамтарч иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор “Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл, анхан шатны мэдлэг олгох сургалт, өдөрлөгийг Мөрөн суманд  хамтран зохион байгуулж 300 гаруй иргэдийг сургалтанд хамруулсан. Гүүдсек компанийн “Мөрөн” салбараар  аймгийн 9846 иргэнд үнэт цаасны зах зээл болон хувьцааны талаарх мэдээ, мэдээлэл өгч үйлчилсэн. Үүнээс нийт 5500 мянга гаруй иргэн, 2 аж ахуйн нэгж тус салбартай Үнэт цаасны данс нээлгэх гэрээ байгуулжээ2012 онд тус салбарт давхардсан тоогоор 190 гаруй харилцагч үнэт цаас арилжих захиалга өгч гэрээ байгуулснаас 168 захиалга биелэсэн байна.Түүнчлэн захиалгын 98 хувь нь үнэт цаас зарах захиалга байсан бөгөөд арилжаагаар 35 хувьцаат компанийн 81.581.613 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 24.582 ширхэг хувьцаа арилжсан байна. Б-90%
3 2.1.5    Нийт сумдыг төрийн сангийн сүлжээнд холбон төрийн сангийн тогтолцоог жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлнэ. 

 

Бүх сумдыг төрийн сангийн нэгдсэн сүлжээнд холбож дуусгах Цахилгааны эх үүсвэр шийдэгдээгүй байсан Улаан-Уул, Ренчинлхүмбэ, Цагааннуур зэрэг сумд 2009 оны 10-р сард гэрэл цахилгаантай болж аймгийн 24 сум Төрийн сангийн онлайн сүлжээнд бүрэн холбогдож дууслаа.             2012 оны байдлаар засгийн газрын удирдлага мэдээллийн системд нэвтрэх эрхтэй аймгийн төрийн сангийн 4 мэргэжилтэн, төсвийн мэргэжилтэн-1, төрийн сангийн төлөөлөгч-24, нягтлан бодогч-24 нийт 53 хэрэглэгч системд хандан үйл ажиллагаа явуулж байна.  100%
Засгийн газрын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж  төсвийн зарцуулалтын  гүйлгээ бүрт  онлайн сүлжээгээр  хяналт тавих боломж бүрдүүлэх. Нийт сумд төрийн сангийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсоноор Засгийн газрын бүртгэл мэдээллийн систем орон нутагт бүрэн хэрэгжиж гүйлгээ бүрт онлайнаар  хяналт тавих  боломж  бүрдсэнТөсөвт байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтын гүйлгээнд онлайн сүлжээгээр хяналт тавих болон сумдын төрийн сангийн үйл  ажиллагаанд хяналт тавих ажил үүргийн хуваарь гарган хэрэгжүүлж  байна.

Ц.Мөнхтуяа - Ренчинлхүмбэ, Ханх, Цагаан-Уул, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Чандмань-Өндөр
      Г.Эрдэнэчимэг - Түнэл, Улаан-Уул, Шинэ-Идэр, Хатгал, Мөрөн, Эрдэнэбулган
      Ц.Чагнаадорж - Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Рашаант, Тариалан, Тосонцэнгэл, Төмөрбулаг
          Б.Гантулга – Баянзүрх, Бүрэнтогтох, Галт, Жаргалант, Их-Уул, Цагааннуур сумдыг хариуцан ажиллаж  байна.  100%

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Татвар төлөгчдийг бүртгэлд бүрэн хамруулж, далд нөөцийг бүрэн илрүүлж, татварын бааз суурийг өргөтгөн, татвар төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлж ,татварын орлогыг жил бүр 4-өөс доошгүй  хувиар нэмэгдүүлнэ нэмэгдүүлнэ.

Татварын бааз суурийг өргөтгөн татвар төлөгчдийн тоог 5 хувиар нэмэгдүүлнэ Татварын Ерөнхий Газраас  2012 оныг “Татвар хураалт, ногдуулалт, төлөлтийг боловсронгуй болгох” жил болгон зарласантай холбогдуулан татвар хураалтын ажлыг хуульд заасны дагуу олон арга хэлбэрээр явуулж, иргэдтэй ажиллах ажиллагааг сайжруулах, татвар төлөгчийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох чиглэлээр олон ажил хийсний үр дүнд 2012 оны жилийн эцсийн  байдлаар татвар төлөгчдийн тоо 16 хувиар буюу 6736 татвар төлөгчөөр нэмэгдсэн байна. Үүнийг дараах хүснэгтээр харуулбал:

 

2012.01.01

2012.12.31

өссөн

НӨАТ төлөгч

123

158

35

ААНОАТ төлөгч

672

846

174

Суутган татвар төлөгч

826

1100

 

274

Иргэн

39268

45521

6253

НИЙТ

40889

47625

6736

 

Татварын бааз суурь 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 16%-р нэмэгдсэний үр дүнд өнгөрсөн онтой  харьцуулбал улсын төсөвт 393,5 сая төгрөгийн орлого, орон нутгийн төсөвт 2914,5 сая төгрөгийн орлого тус тус нэмэгдэж төвлөрсөн байна. Б-100%

Татвар ногдуулалт, төлөлтөнд  судалгаа  шинжилгээ хийн mатварын орлогын төлвлөгөөний үндэслэлийг сайжруулан төллөгөөг жил бүр биелүүлж татварын орлогыг 2008 оны түвшингээс 16 хувиар нэмэгдүүлнэ. Татварын ерөнхий газрын даргын 03 тоот албан даалгавар, Хэлтсийн даргын 01 тоот албан даалгавруудын хэрэгжилтийг хангахын тулд татварын ногдуулалт, хяналт шалгалтаар гарсан  барагдахгүй байгаа өрөнд дүн шинжилгээ хийж, нийт төв, хөдөөгийн байцаагчдад хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөний үр дүнд татварын орлогыг 2011 оны түвшнээс 31,2 хувиар буюу 1929.4 сая төгрөгөөр нэмэгдүүллээ. 2012 оны эхэнд тус хэлтэс улс, орон нутгийн төсөвт 6407,0 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй байсан ба тайлант онд улсын төсвийн төлөвлөгөөнд 1 удаа, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөнд 2 удаа тодотгол хийгдсэнээр 7320,0 сая төгрөг буюу оны эхний төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 913,0 сая төгрөгөөр илүү татварын орлогыг улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилласан байна.            Гэсэн хэдий ч 2012 онд улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг  143 хувиар, орон нутгийн төсвийн орлогыг  104,6 хувиар тус тус давуулан биелүүллээ. Б-100%
Татвар төлөгчийг бүртгэх, татвар ногдуулах, хураах, татварын өр барагдуулах ажлынчанарыг сайжруулж, ногдуулсан татварын -90-ээс доошгүй хувийг, татварын өрийн -80-аас доошгүй хувийг хураан барагдуулна Өмнөх оны татварын өрийг 2012.12.31-ий байдлаар 504,3 сая төгрөгөөр  барагдуулж стандарт үзүүлэлтийг 80,1 хувьд тайлант оны ногдол 5289,3 сая төгрөгийн өр барагдуулахаас 4690,4 сая төгрөгийг барагдуулж гүйцэтгэлийн стандарт 90 орчим хувьтай байна.  Татварын өр барагдуулах тухай Татварын Ерөнхий Газрын даргын 03 тоот албан даалгаврыг биелүүлэх ажлын хүрээнд  7 аж ахуйн нэгжид хугацаандаа төлөөгүй татварын өрийг татвар төлөгчийн банкин дахь дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс үл маргах журмаар гаргуулсан ба мэдэгдэх хуудас 211, татвар төлөгчийн харилцах данс хаах мэдэгдэл 18, шаардлага 42, төлбөрийн хуудас 19-ыг хүргүүлж биелэлтийг тооцон ажиллалаа. Он дамжсан, барагдахад хүндрэлтэй өр болох “Хөвсгөл ус чандмань” ХХК-нийн 73,0 сая төгрөгийн өрийг аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай хамтран барагдуулсан ба “ХТҮК” ХХК-д хамаарах маргаантай байсан татварын өрийн асуудлыг  Хөвсгөл аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхээр  өрийг төсөвт төвлөрүүлэх тухай шийдвэрийг гаргуулсан. Б-100%
Татварын нэг цэгийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж татварын мэдээллийг баазыг online хэлбэрт шилжүүлж сумдыг татварын баазын сүлжээнд холбон татвар төлөгчдийн талаархи хөндлөнгийн мэдээллийн санг өргөжүүлнэ. Татвар төлөгчдөд үзүүлэх татварын үйлчилгээнд цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд дараалал зохицуулах системийн төхөөрөмжийг суурилууллаа. Энэхүү дараалал зохицуулах үйлчилгээг нэвтрүүлснээр татвар төлөгчдөд хүнд суртал чирэгдэлгүй, дарааллын дагуу соёлтой харилцааг эрхэмлэн үйлчилж, татварын байцаагчдын үйл ажиллагаа, харилцааны ур чадварт нь татвар төлөгчид үнэлгээ өгөх боломжийг бүрдүүллээ.-             Цахим тайлангийн систем : Тайлан мэдээгээ цахим хэлбэрээр илгээх, татвар төлөгчийн бүртгэл, татварын ногдол, төлөлт, өрийн талаарх мэдээллийг түргэн шуурхай авах боломжтой болсон. Нийт 1084 хуулийн этгээдээс 933  буюу 86 % нь тайлангаа цахим хэлбэрээр ирүүлдэг болсон.

-               Татварын зөвлөгөө өгөх: Татварын холбоотой асуудлаар шуурхай зөвлөгөө өгөх 1288, 70383813  утас ажиллаж байна. Давхардсан тоогоор 6878 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад зөвлөгөө өгсөн.

-               Тоон гарын үсэг: “Цахим гарын үсгийн тухай” хууль /2011 оны 12 дугаар сарын 15 өдөр батлагдсан / Хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд 4 удаа сургалт зохион байгуулж 126 хуулийн этгээд тоон гарын үсэг авсан байна.

-               Нэг цэгийн үйлчилгээ татвар төлөгчөөр бүртгэх, татварын зөвлөгөө өгөх, тайлан хүлээн авах лавлагаа тодорхойлолт гаргах үйлчилгээг татвар төлөгчдөд  хөнгөн шуурхай хүргэх боломжтой болсон.

            Хөндлөнгийн мэдээллийн албан татварын тайлангуудаас мэдээлэл авч ХМ-01 маягтаар  гаргаж өгөх, мөн гаалийн мэдээ, спирт хуваарилалтын мэдээг хуваарилалтын мэдээ, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл хөдөлгөөний мэдээ, барилга, хөрөнгө оруулалтын мэдээ, төслийн орлогын мэдээ, Санхүү,  төрийн сангийн хэлтсээс улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын мэдээ, ХХААЯ болон Засгийн газрын бусад холбогдох байгууллагуудаас олгогдож буй  урамшууллын   мэдээллийг авч тухайн аж ахуй  нэгж байгууллагууд тайлан баланс дээрээ орлогоо бүрэн тусгасан эсэх , мөн  ногдуулалтын хяналт хийж, нийт 62 хуулийн этгээдийн тайланд өөрчлөлт оруулж төсөвт 88.5 сая төгрөгний орлого нэмэгдүүлсэн, Б-100%

Татварын хууль сурталчилах ажлыг эрчимжүүлж хүн  амын орлогын албан татварын эргэн төлөлтийн сан байгуулж ажиллана.  2012 оныг “Татвар хураалт, ногдуулалт, төлөлтийг боловсронгуй болгох” жил болгон зарласантай холбогдуулан татвар хураалтын ажлыг хуульд заасны дагуу явуулж, иргэдтэй ажиллах ажиллагааг сайжруулах, татварын хуулийг сурталчлах, цахимаар тайлан шивэх, цахим тайлангийн сургалтыг хийж байгаа ба үүнд давхардсан тоогоор  1200 гаруй аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодогч нар хамрагдлаа. Бүтэн  жилийн байдлаар давхардсан  тоогоор 2100 гаруй татвар төлөгчид e-tax.mta.mnхаягаар татварын тайлангаа шивж илгээн, шинээр үүсгэн байгуулагдсан татвар төлөгчдөд татварын боловсрол олгох анхан шатны мэдлэгийг олгож, цахимаар тайланг хэрхэн илгээх талаарх сургалтыг тогтмол хийж, хэвлэмэл материал цөөн хэмжээгээр тараах болон цөөн хүнд зориулж сургалтыг явуулахаас татгалзан аль болох олон хүнийг хамруулж мэдээлэл дамжуулж байна. Сар бүрийн эхний долоо хоногийн пүрэв гаригийг “Хуулийн цаг” мэдээллийн цаг болгон татвар төлөгчдөд хуулийн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

            Татварын албаны шинэчлэл, ил тодын хөтөлбөрийн хүрээнд ирээдүйн татвар төлөгч нарыг бэлтгэх ажлыг гардан гүйцэтгэж байгаа 7 сургуулийн багш нарт болон сурагчдад БШУЯ, Татварын Ерөнхий Газартай  хамтран гаргасан номыг хүргүүлж, хичээлийн программд тусгуулан бага ангийн сурагчдын дунд “АХА”, дунд ангийн сурагчдын дунд “Алтан хонх”, ахлах ангийн сурагчдын дунд  “Эссэ” зохион бичлэгийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулж 7 багш 90 сурагч  хамрагдаж, татварын хуулийн талаар мэдлэг олж авсан.

            Татварын программын өөрчлөлт болон татварын хуулийн сургалтыг  41   удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор нийт 10600 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагад хамрагдсан бөгөөд уг сурталчилгаа хийснээр татвар төлөгч нарын татварын хуулийн мэдлэг дээшилсэн,  цахим хэлбэрээр тайланг ирүүлдэг болсон мөн шинээр 198 хуулийн этгээд нэмэгдсэн, давхардсан тоогоор шинээр  13193 иргэн, хуулийн этгээдийг татварын төрөл болгоноор  бүртгэсэн байна. Энэ нь татвар төлөгчийн татварын талаарх ойлголт, мэдлэг сайжирч, татварт хамрагдалт нэмэгдсэнээр илэрч байгаа.

            Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтын сангаас 2012 онд 1690 иргэнд 361144,9 мян/төг-н орон сууцны болон оюутны сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг олгосон болно. Б-100%

 

5.   

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Банк, санхүүгийн тогтолцоо, үйлчилгээг боловсронгуй болгож, банк ,даатгалын  байгууллагуудын үйл ажиллагааг жигд дэмжиж  тэдний  иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх боломж нөхцлийг хангаж  ажиллана.

 

  Арилжааны даатгалын компаниудын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ,хүмүүсийн эрх ашигт нийцсэн шинэ үйлчилгээ,бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд нийлүүлэхийг дэмжих замаар даатгалын нийгмийн хамгааллын ач холбогдлыг  нэмэгдүүлж,үйлчилгээг боловсронгуй болгох Арилжааны даатгалын байгууллагууд нь 10 гаруй даатгалын бүтээгдэхүүнийг иргэд байгууллагад хүргэн ажиллаж байна. Жилдээ даатгалын үйл ажиллагаанд 32,0 мянган хүнийг хамруулж, хураамжийн орлого 194131.0 мянган төгрөг ,нөхөн олговорт 140 гаруй хүнд 80.0 гаруй сая  төгрөгийг  олгож байгаа нь хураамжийн орлогын 30 гаруй хувийг эзэлж байна. Манай аймагт Монгол даатгал, Түшиг даатгал, Миг даатгал, Бодь даатгал, Номин даатгал, Тэнгэр  даатгал,Соёмбо, Практикал,МИД, Монре даатгалын компаниудын 9 салбар үйл ажиллагаа явуулж байна.Малын индексжүүлсэн даатгал,Бичил даатгалын зах зээлийн чадавхийг хөгжүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн бичил даатгалын  төслүүдийг шинээр хэрэгжүүлж байна.Малын индексжүүлсэн даатгалд 24 сумын 2800 гаруй малчин өрхөд сургалт сурталчилгаа хийж 642 малчин өрхийг хамруулж 26,0 сая төгрөгийн хураамжийн орлого оруулсан. Жил бүр нээлттэй хаалганы өдрөөр арилжааны даатгалыг сурталчилах нээлттэй өдөрлөгийг хамтран зохион байгуулж аймгийн төвийн байгууллагууд болон иргэдэд , хөдөөгийн 23 суманд даатгалын бүтээгдэхүүний талаар  суртачилгаа хийж иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлж хамралтын хүрээг нэмэгдүүлж байна. Б-100%
 Сум, орон нутагт арилжааны банкны  үйлчилгээний өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 6 банкны 6 салбар, 52 тооцооны төв,1 хадгаламжийн кассаар   үйл ажиллагаа явуулж аймгийн нийт иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэ онд Хас, Капитал ,Голомт банкны тооцооны төв нь салбар болж ажиллаж байна.Аймгийн төвд 6 банкны 6 салбар 6 тооцооны төв 1 хадгаламжийн  касс үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас Хаан банк 1 салбар, 2 тооцооны төв, Хадгаламж банк 1 салбар 2 тооцооны төв, Хас банкны 1 салбар, 1 тооцооны төв, Голомт банкны 1 салбар, 1 хадгаламжийн касс, Капитал, Төрийн банкны 2 салбар нийт 12 салбар нэгжээр  үйлчилгээ үзүүлж байна.

Харилцагчийг урамшуулах зорилгоор Хаан банк нь талархлын баярын аян1,2-ыг зохиож 2азтан Хөвсгөл аймгаас тодорсон , Төрийн банк нь шинэ байранд орж иргэдэд илүү ойр түргэн шуурхай үйлчилж байна. ХААН, Хадгаламж,Капитал банк хүний хөгжил сангийн мөнгө буюу иргэн бүрт олгох 21,0төгрөг, эх орны хишиг болох өндөр настан,хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 660,0 мянган төгрөгийг тавьж олгож байна. 90%

 Хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдсэн хадгаламжийн даатгалын болон банкны хяналт шалгалтын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх Дэлхийн болон Монголын санхүүгийн зах зээлд бий болсон хямралт байдлыг эрсдэл багатай даван туулахын тулд Улсын Их хурлаас 2008 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Банкин дахь Мөнгөн хадгаламжинд баталгаа гаргах тухай хууль батлан гаргаж мөрдөж байна. Энэ нь харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг хадгалан үлдэх, банкны үйл ажиллагаа тогтвортой, хэвийн явагдах нэг үндэс суурь болж өгсөн.Аймгийн хэмжээнд 2012 оны 12-р сарын 31-ны байдлаар банкууд дахь иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын харилцах дансны үлдэгдэл 11062731,8 мянган төгрөг, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл 47563005,7 мянган төгрөг, нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө 68625737,5 мянган төгрөг байгаа бөгөөд энэ нь 2011 оны жилийн эцсийнхээс 9956912,7 мянган төгрөг буюу 20,5  хувиар  өссөн байна. 2012 оны 11-р  сарын 22-ний өдрийн байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 84094254,4 мянган төгрөгт хүрсэн бөгөөд үүнд хэвийн зээл 83444064,0  мянган төгрөг ,хугацаа хэтэрсэн зээл 355078,9 мянган төгрөг ,чанаргүй зээл 295111,5 мянган төгрөг  тус тус эзэлж байна . 90%
 Аймаг сумдад цахим банкны үйлчлүүлэгчийн тоог нэмэгдүүлж карт мөнгөжүүлэгч автомат машиныг бий болгоно. Банкны төрөл бүрийн дэвшилтэд орчин үеийн үйл ажиллагаа нэвтрэх тусам иргэд харилцагчдын эрэлт хүсэлд нийцсэн банкын тогтолцоо бүрдсээр байна. Энд банкуудын өөрсдийн нь үйл ажиллагаа, маркетинг, боловсон хүчний болон зах зээлийн нөхцөл бололцоо аймгийн эдийн засгийн чадавхи ихэд нөлөөлж байгаа болно. Одоогоор манай аймагт ХААН банк 23 сум, Хадгаламж банк 23 суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас эдгээр сумд бүгд online-аар холбогдон иргэдэд банкны үйлчилгээ үзүүлж, аймгийн төвийн 6 банк орчин үеийн технологид суурилсан АТМ, ПОС, internet banking, SMS banking, money gram, smart pay, mobile banking, АМАР болон бусад үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.   

Манай аймагт нийт 10 АТМ, 53 ПОС терминал машин томоохон худалдаа үйлчилгээний төв, дэлгүүрүүд дээр ажиллаж байгаа бөгөөд банкууд өөрсдийн онцлог нөхцөлд тохирсон бусад үйлчилгээнүүдийг зах зээлд нэвтрүүлж байна.  Аймгийн хэмжээнд 58272 хэрэглэгч цахим карт  хэрэглэгч болсон байна. 100%

. Банкны төлбөрийн чадварыг сайжруулж,жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор урт хугацаатай зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр төслийн хөнгөлттэй нөхцөлтэй болон энгийн бизнесийн зээлийг арилжааны банкуудаас олгож байна.v   Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид зориулсан бизнесийн зээл

v   Хэрэглээний зээл

v   ХАА-н зээл

v   ХЭЗС-ын зээл

v   Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл

v   Орон сууцны зээл

      Одоогийн байдлаар 985  зээлдэгчийн 1804728,4  мянган төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна.   Б-90%

 Алслагдсан сум суурин газарт ард иргэдийн үүсгэл санаачилгаар байгуулагдсан  банк бус санхүүгийн байгууллага,хадгаламж зээлийн хоршоог  дэмжиж бичил санхүүгийн байгууллагыг   нэмэгдүүлэн түүнд тавих хяналтыг сайжруулах . Манай аймагт “Гео эрдэнэс”,”Хөгжил бадрах” 2 банк бус санхүүгийн байгууллага,3 ХЗХоршоо үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байна. ББСБайгууллагууд өрхийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бага орлоготой иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 260 иргэнд 145.9 сая төгрөгийн зээл олгосон  Тариалан сумын Хөгжил бадрах ББСБ Агро ОУ-ын байгууллагатай хамтран “өөртөө туслах бүлэг” төсөл хэрэгжүүлж 4 бүлэгт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.Шинэ-Идэр, Баянзүрх,  сумдын хадгаламж зээлийн хоршоод нь  Хас банктай франчайзийн гэрээгээр хамтран ажиллаж байна.Арвин мөрөн ХЗХоршоо Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. Хас банкны энэ үйл ажиллагаа нь сумдад санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах, сумдад банкны өрсөлдөөнийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой. Суманд ийм журмаар Хадгаламж зээлийн хоршоо ажиллах нь иргэд өөрсдөө хөрөнгөө хоршин нийлүүлж, өөрсдийн аж ахуйн үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлэх, шаардлагатай эх үүсвэр дутсан тохиолдолд Хас банкнаас бөөний зээлийг эх үүсвэр болгон авах давуу талтай юм.

            Хаан банк нь хүний хөгжил сангийн мөнгийг иргэдэд тараахаас татгалзсанаас Хадгаламж банк бүх суманд хүрч ажиллах шаардлагатай болж алслагдсан 6 суманд хадгаламжийн касс нээн хүний хөгжил сангийн мөнгө тараах болон бусад үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. 90%

6 2.1.8 Аймгийн “Нягтлан бодох бүртгэлийн хөтөлбөр” боловсруулан хэрэгжүүлж , нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, аудитийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, бүх байгууллагыг НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулан мөрдүүлж, бүртгэл хөтлөлтийг улсын дундаж түвшинд хүргэх Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2009.08.12-ны өдрийн  79 дүгээр тогтоолоор батлуулсан “Нягтлан бодох бүртгэлийг сайжруулах” аймгийн хөтөлбөр 100%  хэрэгжиж 2011 онд дууссан. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд:
-  Монгол улсын ”Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг аймгийн нийт байгууллагуудад үе шаттайтайгаар график гарган тусгай удирдамжийн дагуу шалган зааварчилсан.-  2008 онд 24 сумын улсын болон орон нутгийн 171 төсөвт байгууллагад, 2009 онд хөдөөгийн 21 сумын хувийн хэвшлийн  151 аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааг  шалган зааварчилж зөрчлийг арилгах талаар байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт заавар зөвлөмж өгч биелэлтийг тооцон ажилласан.
-   2010 онд  Мөрөн сумын хувийн хэвшлийн 300-аад аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүү, татварын тайланг гаргалтыг   аймгийн Татварын хэлтэс, хараат бус аудитын компаниуд, ММНБИ-ийн Хөвсгөл салбарын гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй шалган зааварчилсан. 2011 оны нягтлан бодох бүртгэлийн улсын үзлэгээр  манай аймгийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлтийн   дундаж 88.6 хувь,нягтлан бодох бодох бүртгэл хөтлөлт 86.7 хувьтай гарч улсын дундаж түвшинд хүрсэн.  
   Улс орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогчдын мэдлэг боловсролыг үе шаттай дээшлүүлснээр  мэргэжлийн байгууллагын аттестатчилалаар нягтлан бодогчдын түвшин сайн дүнтэй гарсан .

- 2009 онд төсөвт байгууллагуудад мөрдөх “Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг”-ийн загвар боловсруулан нягтлан бодогчдын сургалт, семинараар хэлэлцүүлж тэдний саналыг тусган хүргүүлж төсөвт байгууллагуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигтэй болгон мөрдүүлж  хяналт тавин ажиллаж байна.

            2011 онд 24 сумын улсын болон орон нутгийн 171 төсөвт байгууллагад, хөдөөгийн 21 сумын хувийн хэвшлийн  151 аж ахуйн нэгж, Мөрөн сумын 300-аад аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулж санхүүгийн үйл ажиллагаанд анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүү, татварын тайлан гаргалтыг   аймгийн Татвар,НДХэлтэс, хараат бус аудитын компаниуд, ММНБИ-ийн Хөвсгөл салбарын гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй шалган зааварчилж зөрчлийг арилгах талаар байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт заавар зөвлөмж өгч биелэлтийг тооцон ажилласанаар 2011 оны Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын үзлэгийн дүнгээр  манай аймгийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлтийн дундаж 88.6 хувь,нягтлан бодох бодох бүртгэл хөтлөлтийн дундаж 86.7 хувьтай гарч улсын дундаж түвшинд хүрсэн. Үүнээс төсөвт, төрийн өмчит байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт 94.0-99.3 хувьд хүрсэн.  
   Улс орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогчдын мэдлэг боловсролыг үе шаттай дээшлүүлснээр  мэргэжлийн байгууллагын аттестатчилалаар нягтлан бодогчдын түвшин сайн дүнтэй гарсан . Аймгийн нийт  424 аж ахуйн нэгж, төсөвт  байгууллагын 63 % нь НББ-ийн бодлогын баримт бичигтэй байгаагийн дийлэнх  хувийг улсын секторын ААНБ эзэлж байна. Б-100%

Санхүүгийн зөрчил дутагдалгүй ажилласан байгууллагыг урамшуулах журам батлуулж мөрдүүлэх Аймгийн санхүү, эдийн засгийн болон хууль хяналтын байгууллагуудын саналыг авч тэдний саналыг нэмж тусган “Санхүүгийн зөрчил дутагдалгүй  ажилласан байгууллагыг шалгаруулах”  журмын төслийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%-  “Сумдын төрийн сангийн ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэх” журмыг боловсруулан Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 229 дүгээр  захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж  байна. Санхүүчдийн баяраар 2010 оны шилдэг төрийн сангаар Их-Уул сумын төрийн сан, Санхүүгийн зөрчил дутагдалгүй ажиллсан байгууллагаар Аймгийн Стандартчилал хэмжил зүйн төв шалгарсан.    Б-100%
Аудитын компани болон салбаруудыг нэмэгдүүлж, шударга өрсөлдөөнийг бий болгон аудитын үйл ажиллагааг  олон улсын стандартад нийцүүлж ,аудитын дотоод чанарын хяналтын үйл ажиллагааг  тогтмолжуулах  Манай аймагт Хараат бус 3 аудитын компани үйл ажиллагаа явуулж байна.          Мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн “БББАМ-Аудит” ХХК,  ”Мэдээлэл-Аудит” ХХК-ийн Хөвсгөл салбар 2009 оноос шинээр нэмэгдэж үйл ажиллагаа явуулж байна

         ММНБИ-тэй хамтран чанарын хяналтын шалгалт хийж заавар зөвлөгөө өгч чанарын дотоод хяналтыг аудитын стандартын дагуу хийж тогтмолжуулахад анхааран ажиллаж байна.

2009 оноос эхлэн Үндэсний аудитын газрын даргын баталсан журмыг үндэслэн аймгийн Аудитын газартай   Мэдээлэл аудит, Улаанбаатар аудитын салбар гэрээ хийж аймгийнхаа  улсын  болон  орон  нутгийн  төсөвт байгууллага,   төрийн   өмчит  аж  ахуйн  нэгжийн           жилийн  эцсийн  санхүүгийн       тайланд          санхүүгийн тайлангийн   аудит   хийж    хуулийн        хугацаанд             гүйцэтгэж  цаг хугацааны  ачааллыг хөнгөлж байна.
             Сүүлийн 2 жилд гэрээгээр Мэдээлэл аудит ХХК-ийн Хөвсгөл салбар төрийн өмчийн 40 гаруй  байгууллагад 19.7 сая төгрөгийн , Улаанбаатар аудит ХХК-ийн       Хөвсгөл салбар 60 гаруй байгууллагад 12.0 сая төгрөгийн санхүүгийн тайлангийн аудит хийж зөвлөгөө өгсөн байна.  Б-90%

7 2.1.9    Аж ахуйн нэгж байгууллагууд  сайн дурын даатгуулагч нарт үзүүлэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүртээмжтэй болгон нийгмийн даатгалд хамрагдагчдын хүрээг өргөжүүлж нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын эх үүсвэрийг төлөвлөсөн хэмжээнд бүрдүүлнэ.  -Аж ахуйн нэгж,байгууллага,сайн дурын даатгуулагч нарт үзүүлэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүртээмжтэй болгож тэтгэвэр,тэтгэмж,эмнэлэг,эмийн сангуудын төлбөрийг хуулийн хугацаанд нь чанартай олгох 1, 2009-2012онуудад 14.0 мянган тэтгэвэр авагчид 74323.0 сая төгрөг,   2,9 мянган тэтгэмж  авагчдад  3270.7сая төгрөг,  33 эмнэлэг эмийн санд /109.6 мянган даатгуулагчид /9553.5 сая төгрөг бүгд / давхардсан тоогоор/ 125.9 мянган хүнд 87147.2 сая төгрөгний үйлчилгээг аж ахуйн нэгж байгууллагын болон  сайн дурын даатгуулагч, тэтгэвэр тэтгэмж авагчдад хуулийн хугацаанд олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэв.   Б-100%
-Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх 2009.2012 онуудад  нийгмийн даатгалын сангуудын төлөвлөгөөг 100,5-120,4 хувиар тус тус биелүүлж нийгмийн даатгалын санг зохих журмын дагуу бүрдүүлж ажиллав.2009 онд 6168.8,2010 онд 7158.4,2011онд  8978.2,2012 онд 12481.8 бүгд 34787,2 сая төгрөгийн шимтгэл бүрдүүлэв.Б-100%
8 2.1.10   Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгж байгууллагыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах арга хэмжээг банк, санхүү, татвар, хяналтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж  ажил олгогчдыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулна Нийгмийн даатгалын ажлын сурталчилгааны үр нөлөөг дээшлүүлж, даатгуулагчийн тоог нэмэгдүүлэх. 1. Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы болон даатгуулагчдын өдөрлөг, Төр ба иргэн хамтын зүтгэл, Сангийн яамны нээлттэй хаалга зэрэг арга хэмжээнүүдийн хүрээнд нийгмийн даатгалын багц хууль, тогтоомжийг олон төрөл хэлбэрээр сурталчилах төлөвлөгөө гарган мөн Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлтэй хамтран Цагаан-үүр, Чандмань-өндөр, Эрдэнэбулган сумдад нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийг сурталчилах, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авах зэрэг ажлын хүрээнд хууль сурталчилсаны дээр ”Эрх чөлөө”,”Далай ээж” сонинд 36 удаа нийгмийн даатгалын холбогдолтой нүүр булан гарган, “Лха” телевизэд нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын талаар шууд нэвтрүүлэг явуулж бусад телевизээр, аймгийн санхүүгийн 80 жилийн ойг тохиолдуулан бичсэн номонд нийгмийн даатгалын ажлаа хэлтсийн хамт олны зурагтай оруулж хэвлүүлсэн мөн аймгийн статистикийн 2010 оны эмхтгэлд нийгмийн даатгалын үзүүлэлтийг оруулсан ба 2012 онд нийгмийн даатгалын 70 жилийн ойг тохиолдуулан сурталчилгааг олон арван хэлбэрээр явуулж “Түүхээс түүхрүү”ном гарган төвийн болон орон нутгийн хэвлэл,мэдээллийн хэрэгсэлээр нүүр булан гаргах  зэрэг сурталчилгаа хийж жил дундажаар 43.9 мянган  даатгуулагч иргэд энэ арга хэмжээнд хамрагдсан дүнтэй байна.    Б-100%                   
-Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогыг 2 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулан явуулж,нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх 2. Хэлтсийн даргын 2009 оны 21 тоот тушаалаар аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллог явуулах комисс томилон татварын албанд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж  байгууллагын  судалгааг  Татварын албанаас авч Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч аж ахуйн нэгжийн судалгаатай харьцуулан үзэж үйл ажиллагаа явуулдаг боловч нийгмийн даатгалд хамрагддагүй аж ахуйн нэгжийг нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээ авснаар  энэ 4 жилд ажил олгогчийн тоо 203 буюу 47,3,даатгуулагчийн тоо 3143 буюу 32.5 хувиар тус тус нэмэгдэж,хувийн хэвшилд  хамрагч үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогчийн 79 хувь нь нийгмийн даатгалд хамрагдсан байна.Б-100%

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

IV.5 АЙМГИЙН  ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2011  ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

/2012 оны жилийн эцсийн байдлаар/

д/д Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг Зорилт,  арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт

Биелэлт

Хөвсгөл аймаг 2012 оныг “Хамтын хөгжил”-ийн жил болгон зарлаж  Төр, хувийн хэвшлийн хамтын оролцоог нэмэгдүүлэн, аймаг орон нутгийн хөгжлийн эрчимтэй бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Нэг.    Эдийн засаг, санхүүгийн  бодлого:

Зорилт-1.  Аймаг, орон нутгийн төсвийг нэмэгдүүлэх, төлөвлөлт, бүртгэл хөтлөх арга зүйг нэмэгдүүлнэ.

  

1.1

  

ЗГҮАХ-ийн  2.1.2

ЗДҮАХ-ийн 2.1.1

Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх бололцоотой эх үүсвэрийг бүрэн дайчлах, төсвийн өргүй зардлыг багасгаж өр авлаггүй ажиллаж, төсвийн төлөвлөт гүйцэтгэлийн ил тод байдлыг ханган ажиллах  Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлт 2011 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 4024,2 сая төгрөг, 2012 онд орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 6193,4 сая төгрөг буюу өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад 153,9 хувиар нэмэгдсэн байна. 2012 оны түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 58197,1 мянган төгрөг, ус ашигласны төлбөр 6164,0 мянган төгрөгийн орон нутгийн орлогын тодотголын саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор батлуулснаар орон нутгийн орлого нийт 64361,1 мянган төгрөгөөр нэмэгдээд байна. -2013 оны Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг хяналтын түвшингээс 106,9 сая төгрөгөөр ,Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 42,6 сая төгрөгөөр, агнуурын нөөц ашигласны төлөвлөгөөг 64,0 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 37,0 сая төгрөгөөр , түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлөвлөгөөг 45,9 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 15,9 сая төгрөгөөр, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 131,2 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж баталууллаа.Сангийн сайдын 2010 оны 48-р тушаалаар батлагдсан зардлын эдийн засгийн ангилалын дагуу төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба уг тушаалын дагуу зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийснээр зардлыг буруу зүйл ангиас гаргаж зарцуулах явдал өмнөх оны түвшингээс эрс буурч байна. Өр, авлагыг барагдуулах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/170 захирмжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон. 2012 онд “Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна.

Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас  нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээг хянаж үүрэг даалгавар өгч  ажиллаж байгаа ба   төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж байна. 

Өр, авлагыг барагдуулах талаар  аймгийн Засаг даргын А/170 захирамжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон ба 2012 оны 10 сарын 30-ны байдлаар оны эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад авлага 16201.1 мянган  төгрөг буюу 34.2 хувиар буурсан ба өглөг 4569.7 мянган төгрөг буюу 18.3 хувиар буурсан байна.

Аудитын зөвлөмжөөр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар аймгийн Засаг даргын А/201 захирамж гарган сумдад хүргүүлж , аудитын дүгнэлтээр хязгаарлалттай дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, төрийн сангийн төлөөлөгч нарт хариуцлага тооцсон.

Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолын дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нийтэд мэдээлж байна.

2013 оны төсвийн төлөвлөлтийн талаар аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран DES телевизийн ярилцлагад орж иргэдэд мэдээлэл хийлээ.

  / Б-90%

  

 

1.2

  

 

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.2

Татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүх барилгын материал болон хүнс барааны бөөний цэгүүд, супер маркет, нийтийн хоол, томоохон үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг НӨАТ-т хамруулах, “НӨАТ” арга хэмжээг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж НӨАТ төлөгчдийг нэмэгдүүлэх  НӨАТ төлдөг байгууллага, иргэдийн нэмэгдсэн тоогоор 2012 онд “НӨАТ”, ”Жишиг татвар” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар тухайн төрлийн татвар төлөгчийн бааз  нэмэгдэх, татварын өр багасах, ногдол нэмэгдэх, төлөвлөгөө биелүүлэх, мэдээллийн бааз үнэн зөв байх зэрэгт ихээхэн ач холбогдолтой болсон. 2012 оны эхний 11-н сарын байдлаар НӨАТ төлөгчдийн тоо 151-д хүрээд байна. Энэ нь оны эхэнтэй харьцуулахад 28-н НӨАТ төлөгч нэмэгдэж, 1 НӨАТ төлөгч хасагдсан байна. Эдгээр шинээр бүртгэгдсэн НӨАТ төлөгчдийн 89% нь буюу 25 нь барилгын материалын болон хүнсний бөөний худалдаа эрхлэгчид байна.100% 
  

 

1.3

  

 

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.6

  Хувиараа бизнес эрхлэгч, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулдаг иргэдийг татварт хамруулах чиглэлээр нийт бизнес эрхлэгч иргэдийг Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг гэрчилгээжүүлэх, баталгааны тэмдэгжүүлэх ажлыг бүрэн хийж дуусах   

 

Хувиар

2012 оны эхний 11-н сарын байдлаар 23 жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг гэрчилгээжүүлсэн боловч хангалттай биш байна.2012 оны 6-р сард хувиараа бизнес эрхлэгчдийг хамруулан зохион байгуулсан сургалт явуулах үед жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэнээр бүртгүүлэхийн ач холбогдлын талаар сурталчилсан. Цаашид уг ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна. 70%
  

 

1.4

  

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.6

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.2.1

Бүх шатанд төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч төсвийн болон хөгжлийн төлөвлөлтийн уялдаа холбоог сайжруулах  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр Аймгийн ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийг  орон нутгийн зарлагыг нийт 76 байгууллагуудаар, орон нутгийн орлогын маягтыг шинэчлэн боловсруулж нийт 24 байгууллагуудаар нэгтгэн Сангийн яаманд хянуулсан. Орон нутгийн орлогын төлөвлөлтийг хийхэд шаардлагатай суурь судалгаа , байгууллагуудын саналыг бүрэн гүйцэд бодитой гаргуулж орон нутгийн орлогын нөөц боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд төлөвлөлтийг хийхэд шаардлагатай нийт 12 байгууллагаас саналыг авч тусган ажиллаа.Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Үүнээс:

                Санхүүгийн дэмжлэг 19 тэрбум 440 сая төгрөг буюу 73,0 %

Аймгийн орлого 5 тэрбум 486 сая төгрөг буюу 20,6 %

Сумын орлого 1 тэрбум 324 сая төгрөг буюу  5 %

Авто замын сангаас орох  орлого 363,0 сая төгрөг буюу 1,4%

Аймгийн 2013 оны орон нутгийн орлого 6 тэрбум 765  сая төгрөгөөр хянагдаж ирснийг 7 тэрбум 173 сая төгрөг буюу 408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулаа

2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөгөөр  батлууллаа, Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

Орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагаас:

- Халамжийн сан 13673 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 51,4 хувь

-Сумын орон нутгийн байгууллагууд 6 903 сая төгрөг буюу  25.9%

-Аймгийн ЗДТГ  1148 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 4,3 %

-Бусад байгууллагууд -4889  сая төгрөг буюу  18,4 % нийт зарлагад  эзэлж байна.

 

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанд оруулж батлууллаа.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалтыг хийхдээ Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоол, аргачлалыг үндэслэл хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ алслалт, хөгжлийн индекс, татварын идэвхи санаачилга гэсэн 4 үзүүлэлтийн индексээр тооцлоо, Татварын идэвхи санаачлагын индексийг тооцохдоо аймаг, улс орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувийн жин , төсвийн орлогын төлөвлөлт сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцож хуваариллаа. Мөрөн сумын иргэд ААН-ийн улс, орон нутгийн төсөвт оруулж  байгаа орлого нь аймгийн нийт төсвийн орлогын 55,2 хувийг эзэлж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11 тэрбум 138 сая төгрөг хуваарилагдан ирсэнийг аргачлалын дагуу тооцоход   аймгийн хөгжлийн санд 4 тэрбум 455 сая төгрөг, Мөрөн суманд 1 тэрбум 518 сая төгрөг, бусад сумдад 279,7-176,3 сая төгрөг тус тус хуваарилагдсан байна.100%

 

  

1.5

  

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.6.3

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.8

Хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжүүдийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтөнд НББОУС-ын нэвтрэлтийг дээшлүүлж шаардлага хангасан санхүүгийн программтай болгоход дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана  Хувийн хэвшилд НББОУС-ын нэвтэрсэн байдал, түүний ашиглалт ААНБайгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт, заавар  Сангийн сайдын 2012 оны 3-р сарын 28-ний 77-р тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан.  2013 оны 1-р улирлаас мөрдөгдөнө. 2012 оны 10-р сарын 31, 11-р сарын 1-ний өдрүүдэд ЖДААН-ийн нягтлан бодогч 70 хүнд  ЖДААН-ийн СТОУС сэдвээр 2 өдрийн сургалтыг Сангийн Яамтай хамтран зохион байгуулж гарын авлага материалаар хангалаа. ААН-үүдийн 65% нь НББОУС-ын  шаардлага хангасан санхүүгийн программ ашиглан тайлангаа гаргаж байна./ ААН-үүдийн  тайлан гаргаж байгаа байдалд улирал бүр дүгнэлт хийж шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад тайлан гаргах талаар зөвлөгөө өгч ажилласнаар тайлан гаргалт 72,4%-д хүрч улсын дундаж түвшинд хүрээд байна.90%
  

1.6

  Аймгийн нийт өрхөд хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх ажлыг зохион байгуулж нийт өрхийн 10-аас доошгүй хувьд хяналт хийж, дэвтрийг бүрэн хөтлүүлнэ  Дэвтэр хөтөлдөг болсон өрхийн тоо, хувиар Аймгийн нийт 36000 өрхийг хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтрээр 100 хувь хангаж, 2012 оны хүн ам өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг бүрэн хөтлүүлэн мэдээллийн санг байжуулсан. Өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн судлаачдаар өрх хүн амын бүртгэлийн дэвтрийг хэрхэн хөтлөж байгаа талаар Цагааннуур, Тосонцэнгэл, Шинэ-Идэр, Их-Уул, Баянзүрх, Мөрөн сумдад хяналт хийж, заавар зөвлөгөө өгсөн. Өрх, хүн амын бүртгэлийн дэвтэрт хөтлөгдөх өрх, хүн амын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг үнэн зөв хөтөлснөөр өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн судалгааны сонголт, судалгааны үр дүн сайжирна, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, бүтэн болон хагас өнчин хүүхдийн гэх мэт нийгмийн үзүүлэлтийг сум, багийн түвшинд гарган ашиглах боломжтой . 100%
  

1.7

  

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.20.4

 1961-2011 оны нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр динамик бүрдүүлж, эмхэтгэл хэвлүүлж хэрэглэгчдэд тараах  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 1961-2011 оны ХАА, хүн амын үзүүлэлтийг сүүлийн 52 жилийн байдлаар харуулсан мэдээллийн санг үүсгэхээр холбогдох байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлэн мэдээллийн санг 100 хувь үүсгэсэн. Мөн боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээр нийгэм эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 25 жилийн байдлаар тоон мэдээллүүдийг авч мэдээллийн санг баяжуулсан. ҮСХ-ны вэд сайтад байрласан мэдээллийн санд иргэд хандаж өөрт хэрэгтэй мэдээллийг татан авч ашиглах боломжтой. 100%
 Зорилт-2.   Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, иргэдийн санхүүгийн зах зээлийн мэдлэгийг нэмэгдүүлнэ.

 

  

1.8

  

ЗДҮАХХТ-ний 2.1.3.1

Хөрөнгийн зах зээлийг орон нутагт хөгжүүлэх, санаачлага гаргагчдыг дэмжиж хөрөнгийн зах зээлийн талаархи иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн байгуулагатай хамтран ажиллана.  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын төлөвлөгөөнд орон нутгийн сургалт авах саналыг хүргүүлж төлөвлөгөөнд нь тусгуулаад байна. Хөрөнгийн зах зээлийн талаар  сонирхсон иргэдэд зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Гүүдсек компанийн “Мөрөн” салбараар  аймгийн 9846 иргэнд үнэт цаасны зах зээл болон хувьцааны талаарх мэдээ, мэдээлэл өгч үйлчилсэн. Үүнээс нийт 5500 мянга гаруй иргэн, 2 аж ахуйн нэгж тус салбартай Үнэт цаасны данс нээлгэх гэрээ байгуулжээ2012 онд тус салбарт давхардсан тоогоор 190 гаруй харилцагч үнэт цаас арилжих захиалга өгч гэрээ байгуулснаас 168 захиалга биелэсэн байна.Түүнчлэн захиалгын 98 хувь нь үнэт цаас зарах захиалга байсан бөгөөд арилжаагаар 35 хувьцаат компанийн 81.581.613 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 24.582 ширхэг хувьцаа арилжсан байна.90%
 1.9   4-н сумдын ЗДТГ-ын албан ажлын машиныг шинэчлэх, хөрөнгийн асуудлыг шийдэх Машин шинэчлэгдсэн сумууд 4-н сумдын ЗДТГ-ын албан ажлын машиныг шинэчлэхэд 60,0 сая төгрөгийн, хөрөнгийн асуудлыг бүрэн шийдсэн. Б100%/
 1.10   Зах орчмын замыг тэмдэгжүүлэх, захын орчинд нийтийн бие засах газар шинээр барих хөрөнгийн асуудлыг шийдэж ажлыг гүйцэтгэх  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр Хүнсний захын урьдуур шинээр барьсан засмал замыг  бүрэн тэмдэгжүүлсэн.  2 сая төгрөг төлөвлөгдсөн. Захын орчинд нийтийн бие засах газар шинээр барих хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй.70%
 1.11   Аймгийн авто замын санд 330.0 сая төгрөгийг бүрдүүлж орон нутгийн зам, болон давааны засвар  арчлалтанд зарцуулах  Орон нутгийн зам, даваа сайжирсан байна. Аймгийн авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын орлогын төлөвлөгөө эхний 11 сарын байдлаар 344,6 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэл 369,6 сая төгрөг байна. Аймгийн ИТХ-ын ээлжит Х хуралдаанаар 2012 онд авто замын сангаас 337,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 6 зам засварын ажил хийхээр төлөвлөснөөс 2 ажлын эрх сумдад шилжсэн. Чандмань-Өндөр сумын Бийжийн Бор бургасны давааны замын засвар 80,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн төлөвлөгөөтэйгаас 60,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн гүйцэтгэлтэй байна.Мөрөн суманд автобусны зогсоол барих 20,0 сая төгрөг, зам талбайн засвар, гэрэлтүүлэг 140,0 сая төгрөг, явган хүний зам тавих 50,0 сая төгрөг  бүрэн санхүүжсэн байна.100%
           

 

Нийт 11 ажил: Үүнээс биелэлт  100%- 6 ажил, 90%-3 ажил, 70%-2 ажил           Биелэлтийн дундаж-91,8 %

Хянасан: Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга                              Г.Сувд

Биелэлт гаргасан: Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                        Х.Энхтуяа

IV.6 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ

 

Захирамжийн нэр,огноо, дугаар

 

Зүйл, заалтын дугаар,

агуулга

Хэрэгжилтийн явц

1

Журам хэрэгжүүлэх тухай 2012-3-21 Дугаар 80

Аймгийн төрийн сангаас хийгдэж байгаа төлбөрийн хүсэлт болон бэлэн мөнгөний хүсэлтэнд 1,2 дугаар гарын үсэг зурах албан тушаалтан болон үндсэн баримтыг хянан бүрдүүлэх байгууллагыг хавсралтаар батлах.Аймгийн засаг даргын 2010 оны А/116 тоот захирамжийг хүчингүй болгосугай. Захирамжийн дагуу дансдын 1,2-р гарын үсгийг холбогдох албан тушаалтан зурж байна. Б-100%

2

Өр авлага барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай

2012-06-05 Дугаар 170

1.Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд төсөвт байгууллагууд нийтдээ 47,4 сая төгрөгийн авлага, 24,9 сая төгрөгийн өглөгтэй гарсан ба эдгээр авлагын 53,8 хувь нь 1 жилээс дээш хугацааны насжилттай байгаа бөгөөд энэ нь “Санхүү төсвийг зохистой удирдаж өр төлбөр үүсгэхгүй байх” зарчим алдагдаж байгааг таслан зогсоож үүссэн өр авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авах 2012 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаарах төсөвт байгууллагууд өргүй гарсан ба авлага оны эхнийхээс 9.1 сая төгрөгөөр буурч 15.8 сая төгрөгийн авлагатай гарлаа.  Б-98% 

3

Аудитын дүгнэлтээр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах тухай

2012-06-22 Дугаар А/201

1.2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар аудитаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт авсан Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Бүрэнтогтох, Галт, Рашаант, тосонцэнгэл, Цагаан-Уул, Цагаан-Үүр, Шинэ-Идэр, Мөрөн сумдын орон нутгийн төсвийн менежер, төрийн сангийн төлөөлөгч, нягтлан бодогч нарт холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцож, зөрчлийг арилгуулахыг эдгээр сумдын Засаг дарга нар, төсвийн менежерүүдэд үүрэг болгох  2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар “Хязгаарлалттай” дүгнэлт авсан сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн менежер, нягтлан бодогч нарт холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан.  Б-100%
2.Боловсролын багц, Эрүүл мэндийн багцад хамаарах “Хязгаарлалттай” дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын менежерүүдэд хариуцлага тооцохыг сумдын Засаг дарга нарт, нягтлан бодогч нарт арга хэмжээ авч зөрчлийг арилгуулахыг төсвийн менежерүүдэд үүрэг болгож, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах Боловсролын багц, Эрүүл мэндийн багцын байгууллагуудын “Хязгаарлалттай” дүгнэлт авсан байгууллагуудын төсвийн менежер, нягтлан бодогч нарт арга хэмжээ авсан.  Б-100%

 

 

3. 2011 оны жилийн эцсийн тайлангаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын менежер, нягтлан бодогч нарыг урамшуулах санал хүргүүлэхийг СТСХ-д зөвшөөрөх. 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар “Зөрчилгүй ” дүгнэлт авсан улсын болог орон нутгийн төсөвт байгууллагын төсвийн менежер, нягтлан бодогч нарыг батлагдсан төсөвтөө багтааж 1 хүртэл сарын цалингаар урамшуулах санал хүргүүлсэн. Б-100%
5. Төсөвт байгууллагуудын, сумдын төрийн сангийн мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн дүрмийн дагуу хариуцлага тооцож ажиллах Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч болон сумдын төрийн санг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан. Б-100%

4

Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай

2012-07-19

Төрийн сангийн бодлогын баримт бичгийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг аймаг, сумын төрийн сангийн ажилтнууд төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч нарт үүрэг болгох Төрийн сангийн бодлогын баримт бичгийн дагуу аймаг, сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Б-100%
Төрийн сангийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах Төрийн сангийн бодлогын баримт бичгийн дагуу төрийн сангийн гүйлгээний баримтыг архивын нэгж болгон үдэж байгаа эсэхийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар төрийн сангийн төлөөлөгч, ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгуулсан. Б-100%

5

Захирамжийн хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-15 Дугаар 287

2. Төрийн сангийн бодлогын баримт бичигт орсон өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төрийн сангийн үйл ажиллагаанд зохион байгуулалт хийх 

 

Төрийн сангийн бодлогын баримт бичигт орсон өөрчлөлтийн дагуу төрийн сангийн мэргэжилтэнгүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан аймгийн төрийн сангаар гүйлгээ хийлгэдэг байгууллагуудыг Гантулга, Чагнаадорж нарт хувааж хариуцуулан, Эрдэнэчимэгт төрийн сангийн дотоод хяналтыг хариуцуулсан.
3.Аймаг, сумын Төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах. Сумдын төрийн сангийн гүйлгээг сумдын төрийн сангийн ня-бо журналыг хэвлэж авч, өдөр тутам гүйлгээгнь  хянах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, залруулга хийх талаар зөвлөмж өгч ажилласан. Төрийн сангийн сүлжээгээр тухайн үеийн үйл ажиллагаатай холбоотой заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. Б-100%

6

Төсөвт зохицуулалт хийх тухай 2012-12-18 Дугаар 376

Аймгийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 1- дүгээр хавсралтаар зохицуулалт хийж хуваарилахыг Аймгийн Төсвийн Ерөнхий Санхүүчид зөвшөөрөх Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын 20 байгууллагын цалин, НДШимтгэлийн зардлаас бусад зардлуудад нийтдээ 49959.0 мянган төгрөгийн зохицуулалт хийсэн. Б-100%

 

 

Нийт 6 захирамж   100%-5, 98%-1     Дундаж-99,7%

 

                             ХЯНАСАН: САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                      Г.СУВД                             

                        БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:  МЭРГЭЖИЛТЭН                                          Ц.ЧАГНААДОРЖ

 

IV.7 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  2012 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД

ТУСГАГДСАН ЗААЛТЫН БИЕЛЭЛТ

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс нь 2012 онд “Төсвийн шинэтгэлийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлж төсвийн тогтвортой , ил тод байдлыг  хангаж ажиллах “ нь үйл ажиллагааны үндсэн зорилго  болно .

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Гүйцэтгэлийг хариуцах эзэн

 

1.1. АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНД:

1.1.5

Аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх

12 дугаар сард

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэн 2011 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 тэрбум 979 сая 735.4 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 9 тэрбум 47 сая 718.6 мянган төгрөгөөр батлуулаа. Аймгийн 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Үүнээс:

                Санхүүгийн дэмжлэг 19 тэрбум 440 сая төгрөг буюу 73,0 %

Аймгийн орлого 5 тэрбум 486 сая төгрөг буюу 20,6 %

Сумын орлого 1 тэрбум 324 сая төгрөг буюу  5 %

Авто замын сангаас орох  орлого 363,0 сая төгрөг буюу 1,4%

Аймгийн 2013 оны орон нутгийн орлого 6 тэрбум 765  сая төгрөгөөр хянагдаж ирснийг 7 тэрбум 173 сая төгрөг буюу 408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулаа

-2012 оны Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг хяналтын түвшингээс 106,9 сая төгрөгөөр ,Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 42,6 сая төгрөгөөр, агнуурын нөөц ашигласны төлөвлөгөөг 64,0 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 37,0 сая төгрөгөөр , түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлөвлөгөөг 45,9 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 15,9 сая төгрөгөөр, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 131,2 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж баталууллаа.

 

-2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөгөөр  батлууллаа, Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

Орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагаас:

- Халамжийн сан 13673 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 51,4 хувь

-Сумын орон нутгийн байгууллагууд 6 903 сая төгрөг буюу  25.9%

-Аймгийн ЗДТГ  1148 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 4,3 %

-Бусад байгууллагууд -4889  сая төгрөг буюу  18,4 % нийт зарлагад  эзэлж байна.

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанд оруулж батлууллаа.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалтыг хийхдээ Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоол, аргачлалыг үндэслэл хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ алслалт, хөгжлийн индекс, татварын идэвхи санаачилга гэсэн 4 үзүүлэлтийн индексээр тооцлоо, Татварын идэвхи санаачлагын индексийг тооцохдоо аймаг, улс орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувийн жин , төсвийн орлогын төлөвлөлт сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцож хуваариллаа. Мөрөн сумын иргэд ААН-ийн улс, орон нутгийн төсөвт оруулж  байгаа орлого нь аймгийн нийт төсвийн орлогын 55,2 хувийг эзэлж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11 тэрбум 138 сая төгрөг хуваарилагдан ирсэнийг аргачлалын дагуу тооцоход   аймгийн хөгжлийн санд 4 тэрбум 455 сая төгрөг, Мөрөн суманд 1 тэрбум 518 сая төгрөг, бусад сумдад 279,7-176,3 сая төгрөг тус тус хуваарилагдсан байна.     Биелэлт-100%

1.2  АЙМГИЙН ИТХТ-ИЙН ХУРАЛДААНД:

1.2.5

2011 оны аймгийн төсвийн давсан орлогыг зарцуулах хуваарийг хуралдаанд танилцуулж шийдвэр гаргуулах

2-р сард  2011 оны аймгийн  давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,2 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг тулгамдаж буй нийт 33 арга хэмжээнд зарцуулахаар Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 48 дугаар тогтоол гарч гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
1.2.6

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн  үнэлгээнээс тооцох албан татварын хувийг  тогтоох

2-р улиралд 2013 оны үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувийг 0,6-1,0 хувиар тооцож ногдуулах  саналыг  холбогдох судалгааг үндэслэн боловсруулан Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2012 оны 07 сарын 04-ны өдрийн Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 80 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
  Аймаг, сумдад төвлөрөх хүү торгуулийн орлогын  хуваарийг батлуулах 2-р улиралд  Аймаг, сумдад төвлөрөх хүү, торгуулийн орлогын хуваарийн саналыг  боловсруулан Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2012 оны 07 сарын 04-ны өдрийн Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 82 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
  Аймаг, сумдад төвлөрөх улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуваарийг батлуулах 2-р улиралд  Аймаг, сумдад төвлөрөх Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогын хуваарийн саналыг  боловсруулан Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2012 оны 07 сарын 04-ны өдрийн Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 81 дугаар тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
1.2.22 Аймаг, орон нутгийн төсвийн 2013-2015 оны дунд хугацааны төсвийн төслийн саналыг танилцуулах

8-р сар

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Б-100%
  

1.2.26

Аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх

 

12 дугаар сард

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэн 2011 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 тэрбум 979 сая 735.4 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 9 тэрбум 47 сая 718.6 мянган төгрөг байхаар Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаанд оруулж батлуулахаар шийдвэрлэллээ. Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг.

-2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанд оруулж батлуулахаар шийдвэрлэлээ.

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаас Сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт олгогдох ажил хавсарсаны нэмэгдэл 40 хувийг 10 хувь болгон бууруулж зөрүүг 2013 оны хуваарилагдаагүй зардалд тусгах, “Хөвсгөлийн Долгио” радио, Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөл, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин 2013 оны төсөвт нийт 34,8 сая төгрөгийг хуваарилагдаагүй зардлаас хуваарилах шийдвэр гаргасныг тусган Аймгийн ИТХуралдаанд оруулсан болно.100%

1.2.27 Орон нутгийн төсөвт тодотгол хийх саналыг хуралдаанд танилцуулах

Жилд

2011 оны аймгийн  давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,2 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг тулгамдаж буй нийт 33 арга хэмжээнд зарцуулахаар Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 48 дугаар тогтоол гарч гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлого, дансны үлдэгдэлд тодотгол хийх тухай Сумын ИТХТ-ийн тогтоолыг үндэслэн Аймгийн ИТХТ-ийн 30, 106 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 592,4 сая төгрөгийн төсвийн тодотголыг оруулж шийдвэрлэсэн. Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолыг үндэслэн Төрийн албан хаагчдийн цалингийн нэмэгдэл болон орон нутгийн орлогыг дайчлан  түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, ус ашигласны төлбөрийн орлогуудын нэмэлт тооцоолыг хийн нийт 769,7 сая төгрөгийн тодотголыг  Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор батлуулан төлөвлөгөөнд өөрчлөлтийг тусган гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. 100 %

1.3 АЙМГИЙН ЗДЗ-ИЙН ХУРАЛДААНД:

1.3.17 2011 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн дүнг хэлэлцүүлэх 2-р улиралд ААНБайгууллагуудын 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан нэгтгэлийн дүнг Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанд оруулж танилцууллаа. Ажлын үр дүнг үндэслэн зарим байгууллагуудын удирдлагуудыг  урамшуулах, зарим байгууллагуудад Жишээ нь Хөвсгөл-Ус чандмань ХХК, Хөвсгөл-Эрчим хүч ХХК-уудад ажлын үр дүнг дээшлүүлэх,  зөрчлийг арилгах талаар үүрэг даалгавар өгөв. Б-100%
1.3.18 Аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх

12-р сард

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэн 2011 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 тэрбум 979 сая 735.4 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 9 тэрбум 47 сая 718.6 мянган төгрөг байхаар Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулахаар  шийдвэрлэллээ. Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг.

-2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХТ-ийн  хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэлээ.

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас төсвийн гүйцэтгэлд, төсвийн төсөлд оруулах санал гараагүй болно.100%

Хоёр: Зохион байгуулж гүйцэтгэх ажил

     2.6 Төсвийн  орлогыг нэмэгдүүлэх бололцоотой эх үүсвэрийг бүрэн дайчлах, нуугдмал орлогыг илрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Жилд 2011 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 4024,2 сая төгрөг, 2012 онд орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 6193,4 сая төгрөг буюу өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад 153,9 хувиар нэмэгдсэн байна. 2012 оны түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 58197,1 мянган төгрөг, ус ашигласны төлбөр 6164,0 мянган төгрөгийн орон нутгийн орлогын тодотголын саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор батлуулснаар орон нутгийн орлого нийт 64361,1 мянган төгрөгөөр нэмэгдээд байна. Б-100%
 2.7 Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан байгууллагыг шалгаруулж дүгнэх

12-р сард

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/356 дугаар захирамжаар  Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан төсөвт байгууллагаар 1-р байр Аймгийн шүүх, 2-р байр  Онцгой байдлын хэлтэс, 3-р байр Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ААНБ-аас 1-р байр Хөвсгөл зам ХХК,  2-р байр Хонгор ХХК, “Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ХХК, 3-р байр Алтан дуулга ХХК, Их тайга ХХК-иуд 2011 оны ажлын үр дүнгээр санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагуудаас шалгарсан байна. 100%

2.10 1961-2011 оны нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр динамик бүрдүүлж, эмхэтгэл хэвлүүлж хэрэглэгчдэд тараах Жилд 1961-2011 оны ХАА, хүн амын үзүүлэлтийг сүүлийн 52 жилийн байдлаар харуулсан мэдээллийн санг үүсгэхээр холбогдох байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлэн мэдээллийн санг 100 хувь үүсгэсэн. Мөн боловсрол, эрүүл мэндийн чиглэлээр нийгэм эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 25 жилийн байдлаар тоон мэдээллүүдийг авч мэдээллийн санг баяжуулсан. ҮСХ-ны вэд сайтад байрласан мэдээллийн санд иргэд хандаж өөрт хэрэгтэй мэдээллийг татан авч ашиглах боломжтой Б-100%
2.11 Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж үргүй зардлыг багасгаж, өр, авлагагүй ажиллах

Жилд

Сангийн сайдын 2010 оны 48-р тушаалаар батлагдсан зардлын эдийн засгийн ангилалын дагуу төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба уг тушаалын дагуу зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийснээр зардлыг буруу зүйл ангиас гаргаж зарцуулах явдал өмнөх оны түвшингээс эрс буурч байна. Өр, авлагыг барагдуулах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/170 захирмжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон. 2012 онд “Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна.Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас  нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээг хянаж үүрэг даалгавар өгч  ажиллаж байгаа ба   төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж байна. 

Өр, авлагыг барагдуулах талаар  аймгийн Засаг даргын А/170 захирамжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон ба 2012 оны 10 сарын 30-ны байдлаар оны эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад авлага 16201.1 мянган  төгрөг буюу 34.2 хувиар буурсан ба өглөг 4569.7 мянган төгрөг буюу 18.3 хувиар буурсан байна.

Аудитын зөвлөмжөөр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар аймгийн Засаг даргын А/201 захирамж гарган сумдад хүргүүлж , аудитын дүгнэлтээр хязгаарлалттай дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, төрийн сангийн төлөөлөгч нарт хариуцлага тооцсон.

Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолын дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нийтэд мэдээлж байна.

2013 оны төсвийн төлөвлөлтийн талаар аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран DES телевизийн ярилцлагад орж иргэдэд мэдээлэл хийлээ.  Б-90%

2.12 ААН, Байгууллагуудын 2011 оны жилийн эцэс, 2012 оны улирлын санхүүгийн тайланг хүлээн авч Е-баланс программаар  нэгтгэж сангийн яамны нэгтгэлд оруулах

Улирал бүр

Нийт 602 ААН, Байгууллагын санхүүгийн тайланг Е-баланс программаар нэгтгэж 2011 оны жилийн эцсийн  санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг 87 хувь, 2012 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг 76,5 хувьтай, 2-р улирлын санхүүгийн тайланг  74,2 хувьтай,  3-р улирлын санхүүгийн тайланг 901 ААН байгууллага тушаахаас 647 ААНБ тушааж 71,8 хувьтай  нэгтгэн Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Тайлан гаргалтын улсын дундаж түвшинд хүрсэн болно. Б-90%

Гурав: Сургалт, семинари зөвлөгөөн

3.6 Татварын байцаагчдын семинари зохион байгуулах

3-р сард

Нийт 56 татварын байцаагчдыг хамруулсан 2011 оны ажил дүгнэлт, 2012 онд хийгдэх ажил цаашид анхаарах асуудлын талаар тусгай төлөвлөгөөний дагуу семинарийг зохион байгууллаа. Б-100%
3.11 Татвар  төлөгчдийн сургалт зохион байгуулах

5-р сард

НӨАТ-ын падаан өөрчлөгдсөнтэй холбогдсон 150 гаруй иргэн, компани, хуулийн этгээдүүдэд НӨАТ, НӨАТ-ын падааны талаар,  интернетэд тайланг  хэрхэн шивэх талаар цахим тайлангийн сургалтыг 200 гаруй иргэнд, Бүх ЕБС-ийн 10 жилийн 60 гаруй сурагчдад татварын талаар шагналт Алтан хонх уралдаант тэмцээнийг амжилттай  зохион байгууллаа. Б-100%
3.17 Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдыг МНБ-ын сургалтанд хамруулах

2-р улиралд

Нийт 24 сумын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын 13 нягтлан бодогчдыг хамруулсан МНБ-ын эрх олгох сургалтыг Аймгийн МНБИ-ын салбартай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Б-100%
3.18 Жижиг ААНБ-ын нягтлан бодогчдыг санхүүгийн программын хангамжийн сургалтанд хамруулах 2-р улиралд Аймгийн ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалтыг захиалж 10 сард сургалтыг зохион байгууллаа. Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа. Б-90%
  

3.20

ААНБ-ийн нягтлан бодогчдыг ТИНБ-ийн сургалтанд хамруулах

4-р улиралд

СЯ-нд ТИНБ-ын сургалтыг захиалсан боловч энэ жил энэхүү сургалт зохион байгуулах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. Иймээс манай аймгийн ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалтыг захиалж 10 сард сургалтыг зохион байгууллаа. Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа. Б-90%
  “Төсвийн хууль”-ийн сургалтыг зохион байгуулах   “Төсвийн хууль” шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан “Төсвийн хуулийн хэрэгжилтйг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн нийт төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нийт 220 гаруй төрийн албан хаагчдыг хамруулсан 3 өдрийн сургалтыг СЯ-тай хамтран амжилттай зохион байгуулсан. Б-100%

ДӨРӨВ.  ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

  

 

 

4.4

Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Жаргалант сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаа, төсвийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, зөвлөн туслах

Жилд 2012 онд нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээнд хяналт тавих зорилгоор  аймгийн төрийн сангийн мэргэжилтэн Г. Эрдэнэчимэгийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, төрийн сангийн хяналт шалгат хариуцсан мэргэжилтэнгээр ажиллуулж, сумдын төрийн сангийн өдөр тутмын гүйлгээнд хяналт тавьж ажиллалаа.Мөн сумдын төрийн сангийн гүйлгээний баримтуудыг аймгийн төрийн санд татан авчирч шалгалт хийсэн ба шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар сум тус бүрт зөвлөмж өгч ажилласан.

Шалгалтаар илэрсэн  зөрчил дутагдалд дүгнэлт хийсний үндсэн дээр сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч болон ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн төрийн сан, Мөрөн сумын төрийн сантай харилцдаг төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын талаар сургалт явуулж 50 хүн хамрагдсан.

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам болон төсвийн зарцуулалтын эрх олгох тухай сайдын тушаалаар батлагдсан журмуудыг сумдад хүргүүллээ.

Орон нутгийн байгууллагуудын 2013 оны орлого, зарлагын төлөвлөлтөнд хяналт тавьж гарсан алдаа дутагдлыг залруулан ажиллаа. Сумуудад орон нутгийн орлогыг багасгаж , урсгал зардлыг ихэсгэж төлөвлөх нийтлэг дутагдал ихээр гарч байна.  Манай хэлтсээс орон нутгийн орлогыг бууруулахгүй, нуугдмал орлогыг илрүүлэх, урсгал зардлыг аль болох нэмэгдүүлэхгүй, үрэлгэн зардал гаргахгүй байхад төлөвлөлтийг чиглүүлж ажиллаа. 2013 оны сумуудын орон нутгийн орлогын санал 5304,7 сая төгрөг байхад  төлөвлөлтийн явцад холбогдох байгууллагуудтай хамтран боломжит эх үүсвэрийг судлан 2013 оны орлогын төлөвлөгөөг 7173,9 сая төгрөг буюу 1869,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулаа. Хяналтын явцад хүү торгуулийн орлого, улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогуудын аймаг, суманд төвлөрөх төвлөрлийг тодорхой болгох зорилгоор аймгийн Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2012 оны  81, 82 дугаар тогтоолоор Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого, хүү торгуулийн орлогын аймаг, суманд төвлөрүүлэх хуваарийг батлуулан төлөвлөлт, хуваарилалтанд мөрдөн ажиллаж байна.   Төлөвлөлтийн явцад ЗДТГ-ын орон тоонд суугдаагүй байсан гэрээт ажиллагсдын  орон тоог 33-аар нэмэгдүүлж цалинг нь 2013 оны цалингийн санд нь суулгаж өгөв. Б-100%

ТАВ. МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ИЛ ТОД БАЙДАЛ

5.2 Төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн ил тод байдлыг ханган ажиллах Жилд Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолын дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нийтэд мэдээлж байна.Кhuvsgul.mn сайтад 2011 оны орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлого, дансны үлдэгдэл, 2012 оны батлагдсан төсөв, тодотголын талаар ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолуудыг байршуулсан. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг Засгийн газрын 2012 оны 17 дугаар тогтоолд заагдсан “Төсөв ,санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу боловсруулан холбогдох мэдээллийг байршуулан иргэд, олон нийтийг шаардлагатай төсөв, санхүүгийн мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 2013 оны төсвийн төлөвлөлтийн талаар аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран DES телевизийн ярилцлагад орж иргэдэд мэдээлэл хийлээ.Б-100%

 

 

ДОЛОО: ЖИЛ БҮР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГРАФИКТ АЖЛУУД

Хийх ажлын утга

Хугацаа

Биелэлт

3

Санхүүчдийн баярыг угтсан сарын аяны ажлыг төлөвлөж зохион байгуулах

 

11-р сард

Санхүүчдийн баярыг угтсан 1 сарын аяныг Санхүүгийн Зөрчлийг бууруулах чиглэлээр зохион байгуулж дүгнэлээ. Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан төсөвт байгууллагаар 1-р байр Аймгийн шүүх, 2-р байр  Онцгой байдлын хэлтэс, 3-р байр Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ААНБ-аас 1-р байр Хөвсгөл зам ХХК,  2-р байр Хонгор ХХК, “Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ХХК, 3-р байр Алтан дуулга ХХК, Их тайга ХХК-иуд 2011 оны ажлын үр дүнгээр санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагуудаас шалгарсан байна. 100%

4

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдааны бэлтгэл хангах, илтгэлүүд бэлтгэх

 

1-10

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанд 2011 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн өнөөгийн байдал, 2013 оны төсвийн төслийн материалыг бэлтгэн төлөөлөгчдөд хүргүүлсэн мөн сэдвээр илтгэл бэлтгэж танилцуулсан. Б-100%

.

Нийт  22 ажил: Үүнээс биелэлт  100%- 18 ажил,  90%-4 ажил           Биелэлтийн дундаж-98,2 %

 

Хянасан: Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга                              Г.Сувд

Биелэлт гаргасан: Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                        Х.Энхтуяа

 

IV.8 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН   САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН

 ХЭЛТСИЙН 2012  ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

              Санхүү төрийн сангийн хэлтэс нь 2012 онд “Төсвийн шинэтгэлийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлж төсвийн тогтвортой , ил тод байдлыг  хангаж ажиллах “ нь үйл ажиллагааны үндсэн зорилго  болно .

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Гүйцэтгэлийг хариуцах эзэн

Нэг: Бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллаганы талаар

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хуралдаанд:
1

Аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэх

12 дугаар сард

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэн 2011 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 тэрбум 979 сая 735.4 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 9 тэрбум 47 сая 718.6 мянган төгрөгөөр батлуулаа. 100%
2  2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх

12 дугаар сард

Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын 2013 оны орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Үүнээс:                Санхүүгийн дэмжлэг 19 тэрбум 440 сая төгрөг буюу 73,0 %

Аймгийн орлого 5 тэрбум 486 сая төгрөг буюу 20,6 %

Сумын орлого 1 тэрбум 324 сая төгрөг буюу  5 %

Авто замын сангаас орох  орлого 363,0 сая төгрөг буюу 1,4%

Аймгийн 2013 оны орон нутгийн орлого 6 тэрбум 765  сая төгрөгөөр хянагдаж ирснийг 7 тэрбум 173 сая төгрөг буюу 408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулаа

-2012 оны Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг хяналтын түвшингээс 106,9 сая төгрөгөөр ,Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 42,6 сая төгрөгөөр, агнуурын нөөц ашигласны төлөвлөгөөг 64,0 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 37,0 сая төгрөгөөр , түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлөвлөгөөг 45,9 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 15,9 сая төгрөгөөр, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 131,2 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлж баталууллаа.

 

-2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөгөөр  батлууллаа, Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

Орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагаас:

- Халамжийн сан 13673 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 51,4 хувь

-Сумын орон нутгийн байгууллагууд 6 903 сая төгрөг буюу  25.9%

-Аймгийн ЗДТГ  1148 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 4,3 %

-Бусад байгууллагууд -4889  сая төгрөг буюу  18,4 % нийт зарлагад  эзэлж байна.

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанд оруулж батлууллаа.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалтыг хийхдээ Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоол, аргачлалыг үндэслэл хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ алслалт, хөгжлийн индекс, татварын идэвхи санаачилга гэсэн 4 үзүүлэлтийн индексээр тооцлоо, Татварын идэвхи санаачлагын индексийг тооцохдоо аймаг, улс орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэнд эзлэх хувийн жин , төсвийн орлогын төлөвлөлт сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцож хуваариллаа. Мөрөн сумын иргэд ААН-ийн улс, орон нутгийн төсөвт оруулж  байгаа орлого нь аймгийн нийт төсвийн орлогын 55,2 хувийг эзэлж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11 тэрбум 138 сая төгрөг хуваарилагдан ирсэнийг аргачлалын дагуу тооцоход   аймгийн хөгжлийн санд 4 тэрбум 455 сая төгрөг, Мөрөн суманд 1 тэрбум 518 сая төгрөг, бусад сумдад 279,7-176,3 сая төгрөг тус тус хуваарилагдсан байна.100%

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд:
 1 Аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэх

 

12 дугаар сард

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэн 2011 оны орон нутгийн төсвийн орлогыг 4 тэрбум 979 сая 735.4 мянган төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 9 тэрбум 47 сая 718.6 мянган төгрөг байхаар Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаанд оруулж батлуулахаар шийдвэрлэллээ.  100%
  

2

  

2013 оны төсвийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх

 

12 дугаар сард

Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг.-2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын төлөвлөлтийн бодлогыг боловсронгуй болгоход анхаарч орон нутгийн онцлогт тулгуурлан индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралдаанд оруулж батлуулахаар шийдвэрлэлээ.

Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаас Сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт олгогдох ажил хавсрасны нэмэгдэл 40 хувийг 10 хувь болгон бууруулж зөрүүг 2013 оны хуваарилагдаагүй зардалд тусгах, “Хөвсгөлийн Долгио” радио, Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөл, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин 2013 оны төсөвт нийт 34,8 сая төгрөгийг хуваарилагдаагүй зардлаас хуваарилах шийдвэр гаргасныг тусган Аймгийн ИТХуралдаанд оруулсан болно.100%

3 Аймаг орон нутгийн төсвийн 2013-2015 оны дунд хугацааны төсвийн төслийн саналыг хуралдаанд танилцуулах 6-8-р сард Аймгийн ИТХТ-ийн хуралдаанаар ТЕЗ-ийн  2013 оны төсвийн төсөл 2014-2015 оны төсвийн төсөөлөлийн саналыг хэлэлцүүлж 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагын саналыг 14,2 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөснөөс СЯ-нд 10,6 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь 2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөнөөс 1,6 тэрбум төгрөгөөр, 2013 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 5,4 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөж 6,7 тэрбум төгрөгөөр хянуулсан нь  2012 оны орон нутгийн тодотгосон орлогын төлөвлөгөөнөөс 1,7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. Б-100%
4

2011 оны аймгийн төсвийн давсан орлогыг зарцуулах хуваарийг хуралдаанд танилцуулж шийдвэр гаргуулах

2-р сард  2011 оны аймгийн  давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,2 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг тулгамдаж буй нийт 33арга хэмжээнд зарцуулахаар Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 48 дугаар тогтоол гарч гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Б-100%
5

Орон нутгийн төсөвт тодотгол хийх саналыг хуралдаанд танилцуулах

9, 12-р сард 2011 оны аймгийн  давсан орлого, дансны үлдэгдэл 609,2 сая төгрөг, замын сангийн давсан орлого 10,0 сая төгрөгийг тулгамдаж буй нийт 33 арга хэмжээнд зарцуулахаар Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 48 дугаар тогтоол гарч гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Орон нутгийн байгууллагуудын давсан орлого, дансны үлдэгдэлд тодотгол хийх тухай Сумын ИТХТ-ийн тогтоолыг үндэслэн Аймгийн ИТХТ-ийн 30, 106 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 592,4 сая төгрөгийн төсвийн тодотголыг оруулж шийдвэрлэсэн. Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолыг үндэслэн Төрийн албан хаагчдийн цалингийн нэмэгдэл болон орон нутгийн орлогыг дайчлан  түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, ус ашигласны төлбөрийн орлогуудын нэмэлт тооцоолыг хийн нийт 769,7 сая төгрөгийн тодотголыг  Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор батлуулан төлөвлөгөөнд өөрчлөлтийг тусган гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. 100 %

Хоёр: Зохион байгуулж гүйцэтгэх ажил

     1 Төсвийн  орлогыг нэмэгдүүлэх бололцоотой эх үүсвэрийг бүрэн дайчлах, нуугдмал орлогыг илрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Жилд 2011 оны орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 4024,2 сая төгрөг, 2012 онд орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө 6193,4 сая төгрөг буюу өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад 153,9 хувиар нэмэгдсэн байна. 2012 оны түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 58197,1 мянган төгрөг, ус ашигласны төлбөр 6164,0 мянган төгрөгийн орон нутгийн орлогын тодотголын саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор батлуулснаар орон нутгийн орлого нийт 64361,1 мянган төгрөгөөр нэмэгдээд байна. Б-100%
2 Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж үргүй зардлыг багасгаж, өр, авлагагүй ажиллах Жилд Сангийн сайдын 2010 оны 48-р тушаалаар батлагдсан зардлын эдийн засгийн ангилалын дагуу төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба уг тушаалын дагуу зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийснээр зардлыг буруу зүйл ангиас гаргаж зарцуулах явдал өмнөх оны түвшингээс эрс буурч байна. Өр, авлагыг барагдуулах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/170 захирмжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон. 2012 онд “Төрийн сангийн бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулан батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна.Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас  нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээг хянаж үүрэг даалгавар өгч  ажиллаж байгаа ба   төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж байна. 

Өр, авлагыг барагдуулах талаар  аймгийн Засаг даргын А/170 захирамжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон ба 2012 оны 10 сарын 30-ны байдлаар оны эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад авлага 16201.1 мянган  төгрөг буюу 34.2 хувиар буурсан ба өглөг 4569.7 мянган төгрөг буюу 18.3 хувиар буурсан байна.

Аудитын зөвлөмжөөр илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар аймгийн Засаг даргын А/201 захирамж гарган сумдад хүргүүлж , аудитын дүгнэлтээр хязгаарлалттай дүгнэлт авсан төсөвт байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, төрийн сангийн төлөөлөгч нарт хариуцлага тооцсон.

Б-90%

3 Төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн ил тод байдлыг ханган ажиллах Жилд Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолын дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нийтэд мэдээлж байна.  Шинээр гарсан хууль, журам, тогтоолуудыг байршуулж байна.2013 оны төсвийн төлөвлөлтийн талаар аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран DES телевизийн ярилцлагад орж иргэдэд мэдээлэл хийлээ. Хэлтсийн нээлттэй өдрийг 2 удаа зохион байгуулж Аймгийн санхүү, эдийн засгийн үзүүлэлтийн талаар 100 ш нугалбарыг хийн иргэдэд тарааж, бусад шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаа. Б-100%
4 Төсвийн гүйцэтгэлийн  сарын мэдээг  сар бүрийн 10-ны дотор khuvsgul.mn,www.nso.mn сайтууд болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр   мэдээлэх

Сар бүр

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ сайт болон ил тод байдлын самбарт байршуулан удирдлага, олон нийтийг шаардлагатай мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн талаар Хэлтсийн дарга телевизээр 6 удаа мэдээлэл хийсэн. Б-100%

 

5 Татварын бааз суурийг нэмэгдуулэх зорилгоор бүх барилгын материал болон хүнс барааны бөөний цэгүүд, сүпермаркет, нийтийн хоол, томоохон үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг НӨАТ-т хамруулах, “НӨАТ” арга хэмжээг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж НӨАТ төлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх , Жилд 2012 онд “НӨАТ”, ”Жишиг татвар” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар тухайн төрлийн татвар төлөгчийн бааз  нэмэгдэх, татварын өр багасах, ногдол нэмэгдэх, төлөвлөгөө биелүүлэх, мэдээллийн бааз үнэн зөв байх зэрэгт ихээхэн ач холбогдолтой болсон. 2012 оны эхний 11-н сарын байдлаар НӨАТ төлөгчдийн тоо 151-д хүрээд байна. Энэ нь оны эхэнтэй харьцуулахад 28-н НӨАТ төлөгч нэмэгдэж, 1 НӨАТ төлөгч хасагдсан байна. Эдгээр шинээр бүртгэгдсэн НӨАТ төлөгчдийн 89% нь буюу 25 нь барилгын материалын болон хүнсний бөөний худалдаа эрхлэгчид байна.100% 
6 Хувиараа бизнес эрхлэгч, үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулдаг иргэдийг татварт хамруулах чиглэлээр нийт бизнес эрхлэгч иргэдийг Жижиг дунд үйлдвэрлэгчийг  гэрчилгээжүүлэх, баталгааны тэмдэгжүүлэх ажлыг бүрэн хийж дуусгах Жилд 2012 оны эхний 11-н сарын байдлаар 23 жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг гэрчилгээжүүлсэн боловч хангалттай биш байна.2012 оны 6-р сард хувиараа бизнес эрхлэгчдийг хамруулан зохион байгуулсан сургалт явуулах үед жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэнээр бүртгүүлэхийн ач холбогдлын талаар сурталчилсан. Цаашид уг ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна. 70%
7 Хөрөнгийн зах зээлийг орон нутагт хөгжүүлэх санаачилга гаргагчдыг дэмжиж  хөрөнгийн зах зээлийн талаархи иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах Жилд Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын төлөвлөгөөнд орон нутгийн сургалт авах саналыг хүргүүлж төлөвлөгөөнд нь тусгуулаад байна. Хөрөнгийн зах зээлийн талаар  сонирхсон иргэдэд зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Гүүдсек компанийн “Мөрөн” салбараар  аймгийн 9846 иргэнд үнэт цаасны зах зээл болон хувьцааны талаарх мэдээ, мэдээлэл өгч үйлчилсэн. Үүнээс нийт 5500 мянга гаруй иргэн, 2 аж ахуйн нэгж тус салбартай Үнэт цаасны данс нээлгэх гэрээ байгуулжээ2012 онд тус салбарт давхардсан тоогоор 190 гаруй харилцагч үнэт цаас арилжих захиалга өгч гэрээ байгуулснаас 168 захиалга биелэсэн байна.Түүнчлэн захиалгын 98 хувь нь үнэт цаас зарах захиалга байсан бөгөөд арилжаагаар 35 хувьцаат компанийн 81.581.613 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 24.582 ширхэг хувьцаа арилжсан байна.90%
8 Төлөвлөлтийн талаар гаргасан төрийн аудитын зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангах

 

Жилд

Аймгийн Аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу тусгай төлөвлөгөө боловсруулан 7 бүлэг 14 заалт бүхий төлөвлөгөөг хэлтсийн даргаар батлуулан гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Зөвлөмжинд тусгагдсаны дагуу орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч 2012 оны эхэнд орон нутгийн орлогыг Сангийн яамны баталсан орлогын төлөвлөгөөнөөс  447,0 сая төгрөгөөр, 2012 оны 3 сард түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг  58,2 сая төгрөгөөр, ус ашигласны төлбөрийг 6,1 сая төгрөгөөр тодотгох саналыг хэлэлцүүлэн Аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 29 дүгээр тогтоолоор орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлэн батлууллаа. Б-90%
9 Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн  анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтөнд НББОУС-ын нэвтрэлтийг дээшлүүлж шаардлага хангасан     санхүүгийн программтай болгоход дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах   Жилд ААНБайгууллагын санхүүгийн тайлангийн маягт, заавар  Сангийн сайдын 2012 оны 3-р сарын 28-ний 77-р тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан.  2013 оны 1-р улирлаас мөрдөгдөнө. 2012 оны 10-р сарын 31, 11-р сарын 1-ний өдрүүдэд ЖДААН-ийн нягтлан бодогч 70 хүнд  ЖДААН-ийн СТОУС сэдвээр 2 өдрийн сургалтыг Сангийн Яамтай хамтран зохион байгуулж гарын авлага материалаар хангалаа. ААН-үүдийн 65% нь НББОУС-ын  шаардлага хангасан санхүүгийн программ ашиглан тайлангаа гаргаж байна./ ААН-үүдийн  тайлан гаргаж байгаа байдалд улирал бүр дүгнэлт хийж шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад тайлан гаргах талаар зөвлөгөө өгч ажилласнаар тайлан гаргалт 72,4%-д хүрч улсын дундаж түвшинд хүрээд байна.90%
10 ААН, Байгууллагуудын 2011 оны жилийн эцэс, 2012 оны улирлын санхүүгийн тайланг хүлээн авч Е-баланс дрограммаар  нэгтгэж сангийн яамны нэгтгэлд оруулах

Улирал бүр

Нийт 602 ААН, Байгууллагын санхүүгийн тайланг Е-баланс программаар нэгтгэж 2011 оны жилийн эцсийн  санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийг 87 хувь, 2012 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайланг 76,5 хувьтай, 2-р улирлын санхүүгийн тайланг  74,2 хувьтай,  3-р улирлын санхүүгийн тайланг 901 ААН байгууллага тушаахаас 647 ААНБ тушааж 71,8 хувьтай  нэгтгэн Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. Тайлан гаргалтын улсын дундаж түвшинд хүрсэн болно. Б-90%
11 ААН, Байгууллагуудын 2011 оны Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн дүнгийн ЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх

2-р улиралд

ААНБайгууллагуудын 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан нэгтгэлийн дүнг Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанд оруулж танилцууллаа. Ажлын үр дүнг үндэслэн зарим байгууллагуудын удирдлагуудыг  урамшуулах, зарим байгууллагуудад Жишээ нь Хөвсгөл-Ус чандмань ХХК, Хөвсгөл-Эрчим хүч ХХК-уудад ажлын үр дүнг дээшлүүлэх,  зөрчлийг арилгах талаар үүрэг даалгавар өгөв. Б-100%
12 ТЕЗ-ийн тайланг хүлээн авч нэгтгэн, аудит хийлгэн төв төрийн санд тушааж дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах 2-р улиралд ТЕЗ-ийн 2011 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар танилцуулан Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд тушаасан. ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан аудитлагдан Зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. Б-100%
13 Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан байгууллагыг шалгаруулж дүгнэх

12-р сард

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/356 дугаар захирамжаар  Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан төсөвт байгууллагаар 1-р байр Аймгийн шүүх, 2-р байр  Онцгой байдлын хэлтэс, 3-р байр Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ААНБ-аас 1-р байр Хөвсгөл зам ХХК,  2-р байр Хонгор ХХК, “Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ХХК, 3-р байр Алтан дуулга ХХК, Их тайга ХХК-иуд 2011 оны ажлын үр дүнгээр санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагуудаас шалгарсан байна. 100%
14 Санхүү, төсөв, төлөвлөлттэй холбоотой хууль, тогтоол, заавар, журмын эмхтгэл гаргах 1-р улиралд Санхүү, төсөв, төлөвлөлттэй холбоотой хуулийн эмхэтгэл, Монгол улсын “Төсвийн тухай” хууль шинээр  батлагдсантай холбоотой  шинэчлэгдсэн тогтоол, заавар, журмуудыг эмхэтгэсэн.  Одоо Байгаль орчны багц хууль шинээр батлагдсантай холбоотой дагалдах ЗГ-ын тогтоол, Аймгийн ИТХ-ын тогтоолууд шинээр батлагдаагүй байна. Б-90%

Гурав: Сургалт, семинари зөвлөгөөн

1 Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдыг МНБ-ын сургалтанд хамруулах 2-р улиралд Нийт 24 сумын төрийн сангийн төлөөлөгч, төсөвт байгууллагын 13 нягтлан бодогчдыг хамруулсан МНБ-ын эрх олгох сургалтыг Аймгийн МНБИ-ын салбартай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Б-100%
2 Жижиг ААНБ-ын нягтлан бодогчдыг санхүүгийн программын хангамжийн сургалтанд хамруулах 2-р улиралд Аймгийн ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалтыг захиалж 10 сард сургалтыг зохион байгууллаа. Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа. Б-90%
3 ААНБ-ийн нягтлан бодогчдыг ТИНБ-ийн сургалтанд хамруулах

4-р улиралд

СЯ-нд ТИНБ-ын сургалтыг захиалсан боловч энэ жил энэхүү сургалт зохион байгуулах боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. Иймээс манай аймгийн ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалтыг захиалж 10 сард сургалтыг зохион байгууллаа. Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа. Б-90%
4 Татвар төлөгчдийн сургалт зохион байгуулах 5-р сард НӨАТ-ын падаан өөрчлөгдсөнтэй холбогдсон 150 гаруй иргэн, компани, хуулийн этгээдүүдэд НӨАТ, НӨАТ-ын падааны талаар,  Интернетэд тайланг  хэрхэн шивэх талаар цахим тайлангийн сургалтыг 200 гаруй иргэнд, Бүх ЕБС-ийн 12 жилийн  60 гаруй сурагчдад татварын талаар шагналт Алтан хонх уралдаант тэмцээнийг амжилттай  зохион байгууллаа.Б-100%
5 Татварын байцаагчдын семинари зохион байгуулах 3-р сард Нийт 56 татварын байцаагчдыг хамруулсан 2011 оны ажил дүгнэлт, 2012 онд хийгдэх ажил цаашид анхаарах асуудлын талаар тусгай төлөвлөгөөний дагуу семинарийг зохион байгууллаа. Б-100%
6 Төрийн санхүүгийн ажилтануудад төсвийн шинэчлэлийн хэрэгжилтийг хангах талаар сургалт семинарийг зохион байгуулах 2-р улиралд Аймаг сумдын ИТХТ-ийн дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга,  нягтлан бодогч, төрийн сангийн төлөөлөгч нийт 200 төрийн албан хаагчдийг хамруулсан Төсвийн тухай шинэ хуулиар 2 өдрийн  сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Мөн төрийн сангийн төлөөлөгч төсөвт газруудын нягтлан бодогч нарт төсвийн шинэчлэлийн талаар сургалтыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан.  Мөн шинээр сонгогдсон Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд “Төсвийн тухай”  шинэ хуулиар сургалт зохион байгууллаа. “Төсвийн тухай” хуулиар нийт 6 удаагийн сургалтыг  давхардсан тоогоор 500 албан хаагчид зохион байгуулсан байна. Б-100%

Дөрөв.Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ

  

 

1

Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Жаргалант сумдын төрийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, зөвлөн туслах

Жилд 2012 онд нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээнд хяналт тавих зорилгоор  аймгийн төрийн сангийн мэргэжилтэн Г. Эрдэнэчимэгийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, төрийн сангийн хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэнгээр ажиллуулж, сумдын төрийн сангийн өдөр тутмын гүйлгээнд хяналт тавьж ажиллалаа.Мөн сумдын төрийн сангийн гүйлгээний баримтуудыг аймгийн төрийн санд татан авчирч шалгалт хийсэн ба шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар сум тус бүрт зөвлөмж өгч ажилласан.

Шалгалтаар илэрсэн  зөрчил дутагдалд дүгнэлт хийсний үндсэн дээр сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч болон ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн төрийн сан, Мөрөн сумын төрийн сантай харилцдаг төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмын талаар сургалт явуулж 50 хүн хамрагдсан.

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журам болон төсвийн зарцуулалтын эрх олгох тухай сайдын тушаалаар батлагдсан журмуудыг сумдад хүргүүллээ.  Б-100%

 

2  Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Жаргалант сумдын төсвийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, зөвлөн туслах  Жилд Орон нутгийн байгууллагуудын 2013 оны орлого, зарлагын төлөвлөлтөнд хяналт тавьж гарсан алдаа дутагдлыг залруулан ажиллаа. Сумуудад орон нутгийн орлогыг багасгаж , урсгал зардлыг ихэсгэж төлөвлөх нийтлэг дутагдал ихээр гарч байна.  Манай хэлтсээс орон нутгийн орлогыг бууруулахгүй, нуугдмал орлогыг илрүүлэх, урсгал зардлыг аль болох нэмэгдүүлэхгүй, үрэлгэн зардал гаргахгүй байхад төлөвлөлтийг чиглүүлж ажиллаа. 2013 оны сумуудын орон нутгийн орлогын санал 5304,7 сая төгрөг байхад  төлөвлөлтийн явцад холбогдох байгууллагуудтай хамтран боломжит эх үүсвэрийг судлан 2013 оны орлогын төлөвлөгөөг 7173,9 сая төгрөг буюу 1869,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулаа. Хяналтын явцад хүү торгуулийн орлого, улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогуудын аймаг, суманд төвлөрөх төвлөрлийг тодорхой болгох зорилгоор аймгийн Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2012 оны  81, 82 дугаар тогтоолоор Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого, хүү торгуулийн орлогын аймаг, суманд төвлөрүүлэх хуваарийг батлуулан төлөвлөлт, хуваарилалтанд мөрдөн ажиллаж байна.   Төлөвлөлтийн явцад ЗДТГ-ын орон тоонд суугдаагүй байсан гэрээт ажиллагсдын  орон тоог 33-аар нэмэгдүүлж цалинг нь 2013 оны цалингийн санд нь суулгаж өгөв. Б-100%
3 Төсвийн гүйцэтгэл, болон сангуудын гүйцэтгэлийн  мэдээг хянан баталгаажуулж зөв мэдээллээр удирдлагуудыг ханган ажиллах Сар бүр

Төсвийн гүйцэтгэл, болон сангуудын гүйцэтгэлийн  мэдээг тухай бүр хянан баталгаажуулж зөв мэдээллээр удирдлагуудыг ханган ажиллах байна. Б-100%

4

    Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтэнд тусгагдсан хэлтсийн холбогдолтой заалтын биелэлтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг ханган ажиллах Хагас, бүтэн жилээр    Нийт 11 ажил: Үүнээс биелэлт  100%- 6 ажил, 90%-3 ажил, 70%-2 ажил           Биелэлтийн дундаж-91,8 %

 

5

Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтэнд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллах Улирал бүр

Нийт 25 заалт 100%-10 заалт, 98 %-5 заалт, 95 %-6 заалт, 90 %-4 заалт Биелэлтийн дундаж 96,8%

6

Аймгийн ЗДТГ-ын 2012 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэлтсийн холбогдолтой заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах Хагас, бүтэн жилээр Нийт 22 ажил: Үүнээс биелэлт  100%- 18 ажил,  90%-4 ажил          Биелэлтийн дундаж-98,2 %

 

7

Хэлтсийн холбогдолтой Засгийн газраас гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг ханган ажиллах Улирал бүр Нийт 13 тогтоолын 18 заалт 100% биелсэн 14, 90-95% биелсэн 4 заалт байна.  Тогтоолын дундаж биелэлт 98,4%Нийт 2 хуралдааны тэмдэглэлийн 8 заалт 100% биелсэн 8 байна.

Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн дундаж биелэлт-99,2% 

 

8

Хэлтсийн холбогдолтой АИТХ-аас гаргасан тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг ханган ажиллах Улирал бүр Нийт 12 тогтоол 100%--9 заалт, Биелэлт гарах боломжгүй 3 заалт /2013 оны 01 сарын 01-ээс хэрэгжинэ/     Биелэлтийн дундаж -100%

 

9

Хэлтсийн холбогдолтой Аймгийн ЗД-ын захирамжийн  хэрэгжилтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг ханган ажиллах Хагас, бүтэн жилээр

Аймгийн Засаг даргын ийт 12 заалт бүхий 6 захирамжийн биелэлтийн дундаж 99,8% байна.

10

Хэлтэст ирсэн өргөдөл гомдлыг бүртгэн ,барагдуулах ажлыг зохион байгуулж  мэдээ тайланг гаргах  Хагас, бүтэн жилээр Хэлтэст  нийт 23  өргөдөл ирж  100 % шийдвэрлэгдсэн.

11

Хэлтсийн 2012 оны төлөвлөгөөний биелэлт Хагас, бүтэн жилээр Биелэлт-100%-24  заалт, 99.8%- 1 заалт,  99.2%- 1 заалт, 98,2%-1  заалт , 96,8%-1 заалт, 91,8%-1 заалт, 90%-8 заалт, 70%-1 заалт,Хэлтсийн төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж  96,7 %

12

Сарын шуурхай мэдээ Сар бүр Сарын шуурхай мэдээг сар бүрийн 25-ны дотор гаргаж ТЗУХ-т хүргүүлж хэвшсэн.Б-100%

 

 

 Нийт 38 заалт:   Үүнээс: 100%-24  заалт, 99.8%- 1 заалт,  99.2%- 1 заалт, 98,2%-1  заалт , 96,8%-1 заалт, 91,8%-1 заалт, 90%-8 заалт, 70%-1 заалт,

Биелэлтийн дундаж -96,7 %

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга                          Г.Сувд

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                            Х.Энхтуяа

 

 

Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн зарим үзүүлэлтүүд

Төсвийн орлого

Үзүүлэлт

2008

 

Хэрэгжих хугацаа

 

2012

2008

онтой харьцуул

-бал

 

2009

 

2010

2011

 

Улс, орон нутгийн төсвийн орлого

 

4917,8

3831,7

4549,1

6230,6

8805,0

3887,3

 

Үүнээс: Орон нутгийн төсвийн нийт орлого

 

3096,8

3300,3

3667,6

4979,7

7143.9

4047,1

1

 

Татварын орлого

 

2980,7

2977,1

3384,3

4319,0

6310.9

3330,2

2

 

Татварын бус орлого

 

116,1

323,2

283,3

660,7

833.0

716,9

 

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх, нуугдмал орлогыг илрүүлэхэд онцгой анхаарч татварын гэрээт байцаагчдыг ажиллуулж байна. Орон нутгийн орлого жил бүр 115,7-123,7 хувиар давж биелж, 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар 115,3 хувийн биелэлттэй байна.

Орон нутгийн орлогын төлөвлөөгний биелэлт /графикаар/

 

Татварын орлогын өсөлт /графикаар/

Улсын төсөвт төвлөрүүлдэг орлого

Үзүүлэлт

2008

 

Хэрэгжих хугацаа

 

2012

2008

онтой харьцуул

-бал

 

2009

 

2010

2011

 

Аймгаас улсын төсөвт төвлөрүүлдэг орлого 

 

1821,0

531,4

881,5

1250,9

1661,1

-159,9

1

Агаарын бохирдлын төлбөр

 

 

 

47,2

44,2

44,2

2

Онцгой татвар

62,9

96,0

179,3

153,0

230,5

167,6

3

НӨАТатвар

266,4

354,1

574,1

814,0

1080,5

814,1

4

ААНОАТатвар

45,4

70,1

109,9

201,5

283,8

238,4

5

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

3,8

11,2

18,2

35,2

22,1

18,3

6

Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын татва р

1442,5

 

 

 

 

-1442,5

 

Орон нутгийн төсвийн зарлага

Үзүүлэлт

2008

Хэрэгжих хугацаа

2012

2008 онтой харьцуулбал

2009

2010

2011

Нийт зарлага 

30340.2

30208.5

39899.4

47566.2

67727.8

37387.6

1

Үүнээс: Орон нутгийн төсвийн зарлага

5714.5

4656.9

6799.7

9047.7

12559.5

6845

2

Орон нутгийн төсвийн зарлагад нийт орлогын эзлэх хувь

86.1

82.3

66.9

68.9

70.1

-16.0

3

Орон нутгийн төсвийн зарлагад орон нутгийн орлогын эзлэх хувь

54.2

70.9

53.9

55.0

56.9

2.7

 

Орон нутгийн байгууллагуудын зарлагын гүйцэтгэл

 

Төсвийн авлага, өглөгийн талаар:

Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 2012 оны жилийн эцсээр 15825,2 сая төгрөгийн авлагатай гарсан өмнөх жилийнхээс 58,3 хувиар буурсан, өглөгийг сүүлийн 4 жил дараалан тэглэж  ажилласан байна.

Орон нутгийн төсвийн авлага, өглөг

Татвар төлөгчийн тоо

 

Үзүүлэлт

 

2008

2009

2010

2011

2012

2008 онтой харьцуулбал

1

Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийн тоо

542

562

605

725

846

304

2

Үүнээс: НӨАТ төлөгч аж ахуйн нэгжийн тоо

66

78

99

119

158

92

3

Татвар төлөгч иргэний тоо

37585

42738

44456

43738

45521

7936

Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийн тоо 2008 онтой харьцуулахад 304-н аж ахуйн нэгжээр өссөн байна. Үүнээс: НӨАТ төлөгч аж ахуйн нэгжийн тоо 92, татвар төлөгч иргэний тоо 7936-аар тус тус өссөн байна.


Банкны үзүүлэлт

Үзүүлэлт

2008

2009

2010

2011

2012

2008 онтой харьцуул

-бал

1

Арилжааны банкуудын нийт эргэлтийн хөрөнгө

14405,8

34044,9

44825,2

75500,2

95709,7

81303,9

2

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн харилцах дансны үлдэгдэл

4019,1

3782,8

6960,1

10038,6

11062,6

7043,5

3

Хадгаламж эзэмшигчидийн тоо

44359

51710

60124

65696

76648

32289

4

Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл

10386,7

14713,9

24180,6

38668,8

47562,7

37176

5

Нийт олгосон

зээл

46825,1

28477,3

38910,6

69823,9

76242,6

29417,5

6

Зээлд хамрагдсан хүний тоо

68750

28188

28771

37386

33480

-35270

7

Банкны зээлийн дундаж хүү

2,5

1,8

1,9

1,9

1,6

-0,9

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөний

биелэлт /сая.төг/

 

Нийтэлсэн: 2013-04-22 14:32:44
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   18
Нийт хандалт:   180145
Таны IP:   3.232.133.141
Facebook messenger