• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Хөвсгөл аймагт Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар Засгийн газрын референт Б.Нарангуа, Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн ажилтан К.Алтынбек, Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан төгсөгч Ц.Уянга нар 01 дүгээр сарын 16-17-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, банк, санхүүгийн байгууллага, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв, Боловсрол, соёл, урлагийн газруудад ирж төрийн албан хаагч, багш, иргэдэд дараах зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.

      

Сургалтын тэтгэлгээр Монгол Улсын иргэд Австралийн их сургуулиудад магистрын зэргийн боловсрол эзэмших боломжтой.

 

Австралийн сургалтын тэтгэлгийн үр шим

Сургалтын тэтгэлгийг Австралийн их сургуулиас санал болгосон академик хөтөлбөр, түүний дотор аливаа бэлтгэл сургалтыг дүүргэх шаардлагатай хугацааны турш олгоно.

Сургалтын тэтгэлэг хүртэгчид дараах үр шимийг хүртэнэ. Үүнд:

 • Австралид ирж, буцах онгоцны зардал
 • Австралид очиж суурьших нэг удаагийн тэтгэмж
 • Сургалтын бүрэн төлбөр
 • Амьжиргааны зардал
 • Академик сургалтын удиртгал хөтөлбөр
 • Тэтгэлэгтхугацааны эрүүл мэндийн даатгал
 • Академик сургалтын нэмэлт дэмжлэг
 • Судалгааны ажлын зардал (зөвхөн судалгааны оюутанд хамаарна)

 

Болзол шалгуурууд

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт өргөдөл гаргагчид http://dfat.gov.au/about-us/publications/pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx холбоост байрлах “Австралийн сургалтын тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага”-д дурдсан бүх ерөнхий шалгуурыг хангах ёстой.

Монгол Улсаас өргөдөл гаргагчдад тавигдах тусгай шалгуурууд. Үүнд:

 1. Өргөдөл гаргагчид Монгол Улсын их, дээд сургуульд бакалаврын зэрэг эзэмшсэн бол дипломын голч оноо нь 3.0, түүнээс дээш, бусад оронд бакалаврын зэрэг дүүргэсэн бол тухайн боловсрол нь Австралийн их сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байна.
 2. Өргөдөл гаргагчид 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.0 (нэгж оноо 5.5-аас доошгүй дүнтэй), эсвэл TOEFL, PTE-ийн дүйцэх оноотой байна.
 3. Өргөдөл гаргагч 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар, хоёр болон түүнээс дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотлоно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно).

 

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа

2021 онд Австралид эхлэн суралцах тэтгэлгийн хувьд:

Эхлэх өдөр: 2020 оны 2 дугаар сарын 1

Дуусах өдөр:2020 оны 4 дүгээр сарын 30 (Австралийн цагаар 23:59)

Хугацаа хоцорсон өргөдөл, эсвэл дагалдах бичиг баримтыг хүчингүйд тооцно.

 

Өргөдөл гаргах үйл явц

Бүх өргөдлийг https://oasis.dfat.gov.au цахим хуудсаар ирүүлнэ.

 

Бүрдүүлэх бичиг,баримтууд

Өргөдөл гаргагчид Сургалтын тэтгэлгийн бодлогын гарын авлагад жагсаасан бүх бичиг, баримтыг бүрдүүлж, өргөдөлд хавсаргана. Өргөдөл гаргагчид Монгол Улсад зориулсан тусгай шаардлагыг хангахын тулд дараах бичиг, баримтыг бүрдүүлж, өргөдөлд хавсаргана.

 • Төрсний гэрчилгээ (эх материалын хуулбар ба англи орчуулга)
 • Монгол Улсын Иргэний үнэмлэх
 • Дээд боловсролын гэрчилгээ (бакалавр, магистрын түвшин; эх материалын хуулбар ба англи орчуулга)
 • Дипломын хавсралт (эх материалын хуулбар ба англи орчуулга)
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (шимтгэл төлж, баталгаажуулсан) эсвэл 2018 оны 2 дугаар сарын1-нээс 2020 оны 2 дугаар сарын 1-ний хугацаанд ажилд томилсон тушаал эсвэл гэрээ
 • IELTS эсвэл TOEFL-ийн гэрчилгээний хуулбар
 • Одоо хөдөлмөр эрхэлж буйг тодорхойлсон Ажил олгогчийн албан захидал (байгууллагын тамгатай монгол эх ба англи орчуулга)
 • Академик тодорхойлолт (тамгатай), Судалгааны магистрын өргөдөл гаргагчид Академик байгууллага, эрдэмтний хоёр тодорхойлолт хавсаргана. Хэрэв тодорхойлолтууд монгол хэл дээр бол, англи орчуулга хэрэгтэй. Маягтын загварыг OASIS болон Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн цахим хуудаснаас татаж авна.
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (тамгатай). Тодорхойлолтыг дээр дурдсан загварын дагуу бичнэ. Монгол хэлээр бол англи орчуулгыг хавсаргана.
 • Товч намтар (англи хэлээр)
 • Буцаан байршуулах төлөвлөгөө: (Ажил олгогч, Өргөдөл гаргагч нар гарын үсэг зурсан байна) Хөтөлбөрийн цахим хуудсанд байрлуулсан маягтын дагуу бичнэ.

 

Сонгон шалгаруулах үйл явц

 

Болзол хангасан эсэхийг баталгаажуулах

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа өргөдөл тус бүр болзол шалгуур хангасан эсэхийг шалгаж, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, нотариатаар баталгаажуулсан байдал /шаардсаны дагуу/, хүчинтэй эсэхийг нягтална. Сонгосон курсууд нь батлагдсан суралцах чиглэл, мэргэшилд нийцсэн үгүйг мөн тогтооно.

 

Техник үнэлгээ

Болзол шалгуур хангасанөргөдлүүдийг хараат бусаар үнэлж, эрэмбэлэн, Монгол дахь Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газарт ирүүлнэ.

 

Хураангуй нэрсийн жагсаалт гаргах

Монгол, Австралийн төлөөллөөс бүрдсэн комисс хураангуй жагсаалтыг гаргана. Тус комисс Монгол, Австралийн Засгийн газруудын тэргүүлэх чиглэлүүдэд хамгийн сайн нийцсэн, академик сургалтад амжилт гаргах чадамжтай, бусдыг манлайлах ирээдүйтэй, Монгол Улсын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахаа нотлон харуулсан өргөдөл гаргагчдыг энэхүү жагсаалтад оруулна.

 

Ярилцлага

Хураангуй жагсаалтад орсон бүх өргөдөл гаргагчтай ярилцлага хийнэ. Сонгон шалгаруулах комисс шалгуур үзүүлэлтүүдийг хамгийн сайн хангасан, Монгол Улсын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахаа харуулсан өргөдөл гаргагчдыг сонгож, зөвлөмж гаргана. Зөвлөмжид багтах нэр дэвшигчдийн тоо тэтгэлэг горилогчдын чансаа, Монголд олгох сургалтын тэтгэлгийн тооноос хамаарна.Тэтгэлэг хүртэх нэр дэвшигчдийг Австралийн Засгийн газар батлана.

 

Австралийн сургалтын тэтгэлгийн санал

Тэтгэлэгт нэр дэвшигчид Австралийн сургалтын тэтгэлгийг хүртэхийн өмнө Австралийн их сургуулиас хуваарь авч, оюутны визний (эрүүл мэндийн) шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна.

 

Бэлтгэл сургалт

Тэтгэлэг хүртэгчид Австралийн их сургуулийн курсэд элсэхийн тулд англи хэлний шаардлага хангасан байна. Academic IELTS-ийн 6.0-аас доош голч оноотой (Official TOEFL-ийн дүйцэх оноотой) шалгарсан хүмүүс ажлаас бүрэн чөлөөлөгдөж, Монголд 26 долоо хоног хүртэлх хугацааны англи хэлний сургалтанд зайлшгүй хамрагдана. AcademicIELTS-ийн 6.0-аас доошгүй оноотой (нэгж оноо 5.5-аас доошгүй) хүмүүс Монголд Академик сургалтын хөтөлбөрт хамрагдана.Тэтгэлэг хүртэгчид явахаасаа өмнө үдэлтийн өмнөх сургалт семинарт оролцоно.

 

Сонгон шалгаруулалтын үрдүн

Сонгон шалгаруулалтын тодорхой шатанд тэнцээгүй өргөдлийн үнэлгээг үл үргэлжлүүлж, тухайн хүнд нь мэдээлнэ. Ярилцлагад орсон нэр дэвшигчдийн дүнг 2020 оны 7-рсард сонгон шалгаруулалт дуусмагц мэдэгдэнэ.

 

Австралийн сургалтын тэтгэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү: http://australiaawards.gov.au/Pages/default.aspx

Виз, Австралийн сургалтын тэтгэлгийн эрх үүрэг, нөхцөлүүдтэй холбоотой мэдээллийг Сургалтын тэтгэлгийн бодлогын гарын авлагаас авч болно: http://dfat.gov.au/about-us/publications/pages/australia-awards-scholarships-policy-handbook.aspx

Австралийн сургалтын тэтгэлэг болон Австралид суралцах талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар орж үзнэ үү: http://dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/pages/australia-awards.aspxwww.dfat.gov.auhttp://australiaawardsmongolia.orghttp://cricos.education.gov.au/

Холбоо барих хаяг

Монгол дахь Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр

Цахим шуудан: info@australiaawardsmongolia.org

Цахим хуудас: http://australiaawardsmongolia.org

Facebook хаяг: https://www.facebook.com/australiaawardsmongolia

Нийтэлсэн: 2020-01-24 11:17:53
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
 • Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   3
Нийт хандалт:   192359
Таны IP:   3.236.218.88
Facebook messenger