• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015 ОНЫ ЗАРЛАГЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААР

УИХ-аас баталсан орон нутгийн байгууллагуудын зарлагын дүнд үндэслэн 2015 оны зарлагын тооцооллыг хийлээ.

 

2015 оны Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн нийт зарлагын төсвийн төслийг хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хянуулахад 34034,6 сая төгрөгөөр хянагдсан бөгөөд УИХ-аас батлагдаж ирсэн дүн нь 36058,2 сая төгрөг байна. Энэ нь хянагдсан дүнгээс 2023,6 сая төгрөг буюу 8%-иар нэмэгдсэн.

 Энэ өөрчлөлт гарсан шалтгаан нь:

МУ-ын Засгийн газрын 332, 333 дугаар тогтоол гарч цалин нэмсэн болон зарим байгууллагуудад бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж байгаатай уялдуулан цалин,НДШ—ийн  зардлыг нэмэгдүүлэн тооцсон

 Бүтцэд орсон  өөрчлөлт:

 

-       Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 327-р тогтоолоор   Аймгийн МХГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын 6 байцаагчыг чиг үүргийн дагуу шилжүүлэн аймгийн Засаг даргын  хэрэгжүүлэгч агентлаг  “Санхүүгийн хяналт шалгалт  аудитын алба “ болгосон 

-       Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 327-р тогтоолоор 326  тогтоолын  дагуу сумын санхүүгийн алба байгуулахад  эрүүл мэнд, боловсролын салбараас шилжин ирж ажиллах  нягтлан бодогчыг /50/  ЗДТГ-ын орон тоо бүтцэд  тусгасан

-        сумдын ЗДТГ-ын орон тооноос 23 албан хаагч, дөрвөн ой ангиас 7 албан хаагч  хасагдах

Аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дөрвөн Ой ангиас бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдөх 7 албан хаагчдад олгох тэтгэмжид 20,2 сая төгрөг, Сумдын ЗДТГ-аас чөлөөлөгдөх 23 албан хаагчдад олгох тэтгэмжид 107,2 сая төгрөг,  Санхүүгийн хяналт аудитын албаны цалин болон бусад зардалд 68,2 сая төгрөг, хотын нийтийн хүн тээврийн зардалд 31,9 сая, хүн ам орон сууцны завсарын тоолого явуулах зардалд 168,1 сая  төгрөгийг тус тус шинээр нэмэгдүүлэн батлагдсан байна.

Халамжийн сангийн төсвийг 12841,2 сая төгрөгөөр хянасан бөгөөд 667,7 сая буюу 5,2%-иар нэмэгдүүлэн 13509,4 сая төгрөг болгон баталсан байна

Тогтмол зардал хянуулсан дүнгээрээ буюу гэрэл цахилгааны зардалд 129,7 сая, түлш халаалтын зардалд 696,9 сая, цэвэр бохир усны зардалд 68,4 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд харин тээвэр шатахуун, дотоод албан томилолт, ном хэвлэл худалдан авах, багаж техник хэрэгсэл, нормын хувцас зөөлөн эдлэл худалдан авах, урсгал засвар зэрэг зардлууд тухайд хянуулсан дүнгээс 20-30%-иар, гадаад албан томилолтын зардал 50%-иар буурч батлагдсан .

 

 ОНХС-ын төсвийг 8728,8 сая төгрөгөөр баталж ОНХНС-аас санхүүжүүлэхээр ирүүлсэн бөгөөд аймгийн орлогоос 135,5, 2014 оны дансны үлдэгдэлээс 86,0 сая төгрөгийг нэмж санхүүжүүлэхээр хуваариллаа. Мөн БХС-д  190,0 сая төгрөг, замын санд 233,3 сая төгрөг, ЗД-ын нөөц санг 2014 оны дансны үлдэгдэлээс 75,0 сая төгрөг, Мөрөн суманд аймгийн орлогоос 41,3 сая төгрөгийг нэмж хуваарилсан нь 2015 оны Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын нийт төсвийн зарлагын дүнг 36784,8 сая төгрөг болгож байна. / Урсгал зардлыг 311,8 сая төгрөгөөр , хөрөнгийн зардлыг 472,4 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцлоо /

 

Орон нутгийн байгууллагуудын 2015 оны батлагдсан төсөв:

 

                2015 онд батлагдсан                        2013 оноос              2014 оноос

1.    Аймгийн ИТХ               196,0 сая                 26,3% буусан            54,9 %  буусан

2.    Аймгийн ЗДТГ              1352,3 сая              11% өссөн                1,8 %   буусан

3.    СХА-ын алба                68,2 сая                                                     шинэ

4.    Ахмад НАҮТөв               364,1 сая               12,8% өссөн             4 %  өссөн

5.    Сумын ИТХ                   1124,8 сая               5,6% өссөн               5,1 % буусан

6.    Сумын ЗДТГ                 5681,4 сая               10,2% өссөн             3,6 % өссөн

7.    Багийн засаг дарга       1430,9 сая               7% өссөн                  5,7 % өссөн

8.    Ахмадын хороо             57,9 сая                   8% буусан                ижил

9.    Ус-Чандмань ОНӨҮГ   278,8 сая                  47% буусан              47 % буусан

10. БХНСАХ-ны зардал       830,5 сая                 54,1% өссөн            33 % өссөн

11. Авто замын сан             393,5  сая                18,9% өссөн             7,9 % буусан

12. ЖХ-ын даатгалын сан   43,7 сая                   45,6% өссөн            10,6 % өссөн

13. Засаг даргын нөөц сан      365,0 сая             24,2% буусан           67,5 % буусан

14. Мал эмнэлгийн үйлчилгээ  505,2 сая                                             ижил

15. Худалдан АА-ны алба         64,4 сая             43,7% өссөн            26 % буусан

16. БОГазар                              638,8 сая             5,3% өссөн              3,1 % өссөн

17. Сум дундын ойн анги         161,4 сая             22,7% өссөн            9,3 % буусан

18. Халамжийн сан                 13557,4 сая          16,6% өссөн             2 % өссөн

19. ХҮТөв                                 727,9 сая              17,9% өссөн             3,4% өссөн

                                                                                                                үзүүлттэй  байна.

Дээрхи үзүүлэлтээс харахад УИХ-аас баталсан 2015 оны төсөв нь санхүүгийн хүндрэлтэй цаг үед хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, үрэлгэн зардал гаргахгүй байх, тэвчиж болох зардлуудыг танаж урсгал зардлыг багасгах бодлого барьж баталсан нь харагдаж байна.

Сум, байгууллагуудын төсвийн хуваарилалт хийхэд баримталсан зарчим 

 

Сумын ИТХ, ЗДТГ, БЗД-ын болон орон нутгийн байгууллагуудын төсвийн хуваарилалтыг хийхдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт /орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал/, Засгийн газрын 2014 оны 332, 333 дугаар тогтоол, /цалингын жишгийг шинэчлэх тогтоох/, сумдын хувьсах зардал тооцохдоо Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 5 дахь заалт /хувьсах зардлын хуваарилалтыг хүн ам 30%, газар нутаг 35%, алслалт 35%-иар индексжүүлэн тооцох/-ыг  баримтлан ажиллаа.

 

УИХ-аас баталсан 2015 оны төсвийг холбогдох байгууллагуудад хүргэж танилцуулсан ба зарим байгууллагуудаас дараахь тайлбар ирүүлснийг хүргэж байна.

 

 

Сумдын төсөв хуваарилсан тухай тайлбар.

 

2015 оны цалингийн сан:

 

Сумдын ИТХ, ЗДТГ, Багийн засаг даргын цалингийн санг аймгийн засаг даргын захирамжаар батлагдсан орон тоо бүтэц, ажиллагсдын ажилласан жил болон холбогдох нэмэгдлүүдийн үндэслэн дээрхи бүтцийн өөрчлөлтийг оруулан тооцон хуваарилсан.        Сумдын НЕҮ-ний 3 байгууллагын нийт цалин, шимтгэлд 6802,3 сая төгрөг хуваарилагдсан бөгөөд энэ нь 2014 оны дүнгээс 15%-иар нэмэгдсэн үзүүлэлтийг харагдуулж байна.

Багуудын ИНХ-ын даргын цалинг БЗД-ын /үндсэн цалин/ цалингын дундажын 30%-тай тэнцэх дүнгээр буюу  150,0 мянган төгрөгөөр тооцож хуваариллаа.

 

-Тогтмол зардал: Тогтмол зардал 2015 оны хянагдсан төсвийн хүрээнд батлагдаж ирсэн. 2015 оны тогтмол зардлыг 2014 оны 10 сарын байдлаарх ХБГ, 2014 оны сумдын санал, холбогдох тооцоолол, нормативт өртөг, халаалт авах талбайн хэмжээ зэргийг үндэслэн бодит байдлаар тооцон хуваарилсан. Тогтмол зардалд нийт 592,2 сая төгрөг хуваарилагдсан.

-Хувьсах зардал: Сумын ИТХ, ЗДТГ, Багийн засаг даргын 2015 оны төсвийн хувьсах зардлыг  Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 5 дахь заалт /хувьсах зардлын хуваарилалтыг хүн ам 30%, газар нутаг 35%, алслалт 35%-иар индексжүүлэн тооцох/-ыг  үндэслэн хуваарилсан ба хувьсах зардлыг зардлын зүйл ангид хуваарилахгүй хувьсах зардлын нийт дүнгээр нь тавьж өгсөн. Энэ нь сумдад зарим чухал шаардлагатай зардлын  хуваарилалтыг өөрсдөө шийдвэрлэх эрхийг олгож байгаа бөгөөд илүү бодитой үнэн зөв хуваарилалт хийгдэх боломжтой юм.

Нийт дүнгээрээ хувьсах зардал 667,2 сая төгрөг хуваарилагдсан бөгөөд энэ нь 2014 оны дүнгээс 50%-иар буурсан байна.

2015 онд тэтгэвэрт гарах албан хаагч харьцангуй цөөн байгаа бөгөөд хянаж баталсан 36,4 сая төгрөгийн холбогдох 5 сумын ЗДТГ, БЗД-ын холбогдох зардлуудад батлагдаж ирсэн дүнгээр тусгаж өгсөн.

Сумдаас бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдөх  албан хаагчдад олгох 107,2 сая төгрөгийг тэнцүү байдлаар хуваарилсан бөгөөд  нэг суманд 4,5 сая төгрөг ноогдсон./Одоогоор ямар албан тушаал бүтцийг өөрчлөлтөөр хасагдах нь тодорхой биш байна./

ГХУС зардлыг Сангийн яамнаас шүүх ,цагдаагийн  байгууллагын хүү торгуулийн орлогоос 40%-ыг нь гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх  зардлалд тооцон аймгийн дүнгээр 45,0 сая төгрөгөөр хянаж баталсан бөгөөд үүний 13,0 сая төгрөгийг АИТХ-ын зардалд, 32,0 сая төгрөгийг ХЗХ-тэй зөвшилцөн хамгийн оновчтой байдлаар буюу сумдад тэнцүү  ногдох байдлаар хуваарилсан. Энэ хуваарилалтаар  нэг суманд 1,2 сая төгрөг ногдож байгаа бөгөөд сумдын дотроос хүн ам, багийн тоо харьцангуй өндөр байгааг давхар харгалзан Мөрөн суманд 4,6 сая төгрөг, Хатгал тосгоныг харьяалж байдаг Алаг-Эрдэнэ суманд 2,2 сая төгрөгийг тус тус хуваарилсан.  /Хатгал тосгонд 1,0 сая төгрөгийг нь зарцуулах/.      ГХУСэргийлэх үйл ажиллагаанд зарцуулах зардлаас олон нийтийн цагдаа болон иргэний зөвлөлийн зардлыг санхүүжүүлнэ.

БХС-д батлагдаж ирсэн 640,4 сая төгрөг, аймгийн орлогоос нэмж 190,0 сая төгрөг нийт 830,4 сая төгрөгийг аймагт 332,2 сая төгрөг буюу 40%,  суманд 498,3 сая төгрөг буюу 60% ногдох байдлаар хуваарилсан бөгөөд сумдад ногдох дүнг сумдын ЗДТГ-ын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд тусгаж өгсөн.

Орон нутгийн төвийн байгууллагуудын  2015 оны төсвийн сангийн яамнаас баталж ирүүлсэн төсвийг байгууллагуудад хүргүүлж саналыг авч, байгууллагуудаас  ирүүлсэн зардлын зүйл ангиар тооцон хуваарилсан  дүнгээр төсөлд тусгалаа.

ТЗШ-ийн байгууллагуудын төсвийн тухай.

 Хөвсгөл аймгийн Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2015 оны төсвийн  УИХ-аас 50489,9 сая төгрөгөөр баталж ирүүлсэн. 2014 оны тодотгосон төсөв нь 49918,1 сая төгрөг байгаа бөгөөд үүнээс 571,8 сая /2,1%/ төгрөгөөр нэмэгдсэн дүнтэй байна.

Байгууллагаар нь авч үзвэл:

1.    СӨБоловсрол                  10489,5 сая

2.    ЕБСургууль                       30772,3 сая

3.    Эрүүл мэндийн төвүүд   5439,5 сая

4.    ССАЖГ                              405,3 сая

5.    Орон нутгийн музей          149,3 сая

6.    Нийтийн номын сан          169,1 сая

7.    ХДТеатр                              652,8 сая

8.    ХГБХХэлтэс                       270,4 сая

 

9.    ГХБХБГазар                         272,1   сая

10. Сумдын соёлын төв            1370,3 сая

11. Өрхийн эмнэлэг                   499,4 сая төгрөгөөр тус тус батлагдсан байна.

 

Батлагдаж ирсэн төсвийг байгууллага бүрт хүргэсэн бөгөөд хуваарилалт хийсэн тайлбар, тооцоог танилцуулья.

СУМДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН  ТӨСВИЙН ТАЛААР

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ТӨСВИЙН ТАЛААР

СОЕЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ТАЛААР 

Нийтэлсэн: 2014-11-24 17:12:02
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger