• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
2012 оны ажлын тайлан

АГУУЛГА

 

 1. Товч танилцуулга
 2. 2012 оны онцлох ажил
 3. Боловсруулж, төлөвлөж,  гүйцэтгэсэн ажил

II.I  Улс орон нутгийн төсвийн хэрэгжилтийг хангах ,төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх талаар

II.2  Нягтлан бодох бүртгэл, аудит дотоод хяналтыг  бодлогоор удирдаж аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэл хөтлөлт ,  тайлан гаргалтыг чанаржуулах талаар

II.3 Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт,  төсвийн бүрдэлтийн талаар

II.4 Хяналт шалгалт, төсвийн сахилгыг сайжруулах, төсвийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах  талаар

II.5  Сургалт семинарийг зохион байгуулах болон бусад ажлын талаар

 1. Хэлтсийн холбогдолтой тогтоол, шийдвэр, хөтөлбөр, заалтын  биелэлт

III.1   Засгийн газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт

III.2   Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга

III.3   Аймгийн ИТХ, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй танилцуулга                                                                                                          

III.4 Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан   заалтын биелэлт

                III.5 Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан   заалтын биелэлт

              III.6 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт

               III.7  Аймгийн ЗДТГ-ын 2012 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалтын биелэлт

               III.8 Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2012 оны төлөвлөгөөний биелэлт

 1. Санхүүгийн зарим үзүүлэлтүүд

 

 1. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай Засгийн газрын 2008 оны 12 сарын 24-ний өдрийн 67-р тогтоолоор Аймгийн ЗДТГ-ын бүтцэд орсон өөрчлөлтөөр Санхүү, эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс нь Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нэртэй болж Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт ,хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, төсвийн  болон аж ахуйн нэгж байгууллагын  Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж эрх  бүхий байгууллагын шийдвэрээр өмч хөрөнгийг ашиглах , зарцуулах , шилжүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг  зохион байгуулах хяналт тавих   чиг үүргийн  дагуу ажиллаж байна.

 

2012 онд хэлтсийн хяналтандаа авч хэрэгжүүлэн ажилласан төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийг авч үзвэл:

 • Засгийн газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 1 заалтын биелэлт-95%
 • Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга.         Нийт 37 заалтын биелэлт-95,8%
 • Аймгийн ИТХ, ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй танилцуулга.             Нийт 9 заалт-100%                                                                                                           
 • Аймгийн Засаг даргын 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан   нийт 25 заалт.   Биелэлт -96,8%
 •  Аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан   нийт 11 заалт. Биелэлт-91,8%
 • Аймгийн Засаг даргын захирамжийн биелэлт-99,7%
 •  Аймгийн ЗДТГ-ын 2012 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 22 заалт Биелэлт 98,2%
 •  Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2012 оны төлөвлөгөөний нийт 38 заалт.  Биелэлт-96,7%

 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргатай байгуулсан Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээг, мэргэжилтэнүүдтэй байгуулсан Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэхэд:

     -Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга  Г.Сувд – %

    -Төсвийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Х.Энхтуяа- % 

    -Ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Мөнхтуяа –  %

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Г.Эрдэнэчимэг-%                             

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Гантулга- %

    -Төрийн сангийн мэргэжилтэн Ц.Чагнаадорж- %                               

    -Мэдээлэл, технологи хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэнд-Очир-% тус тус үнэлэгдсэн нь тус хэлтсийн 2012 оны ажлын бүтээмж, гаргасан үр дүнг харуулж байна.

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                        Г.СУВД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2012 ОНЫ ОНЦЛОХ  АЖИЛ

 

 • Аймгийн  татварын бааз суурь өргөжин аймгийн нийт орлого 20,5 хувь , дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэл 5 хувиар өсч иргэд аж ахуйн нэгжийн банкин дахь сул чөлөөтэй мөнгөн  хөрөнгийн үлдэгдэл 51,5 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

 

 • Төсвийн төвлөрлийг сааруулж, сум орон нутгийн эрхийг өргөтгөж ,иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн төсвийн шинэчлэлийг  эхлүүлж анх удаа   орон нутгийн хөгжлийн санд 11,3 тэрбум төгрөгийн төсөв хуваарилж иргэдийн оролцоотойгоор сум орон нутгаа хөгжүүлэх  хөрөнгийн асуудал шийдэгдлээ.

-“Төсвийн тухай” хууль 2013 оноос бүрэн хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдон  орон нутгийн байгууллагуудын  орон нутгийн орлого, зарлага, орон нутгийн хөгжлийн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсвийн төлөвлөлт хуваарилалт шинэ төсвийн хуулийн хүрээнд  боловсруулагдан Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдаанаар хуулийн хугацаанд батлагдлаа.

 • 2013 оны хувьсах зардлын төлөвлөлт, хуваарилалтын үндэслэлийг сайжруулахад анхаарч орон нутгийн онцлогт тохируулан хувьсах зардлын индексийг Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон Аймгийн ИТХ-ын ээлжит II хуралдааны 01 дүгээр тогтоолоор батлуулан хуваарилж сумдад хүргүүлээд байна.

-Аймгийн “ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ“-ийг шинэчилэн боловсруулан Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/226 дугаар захирамжаар батлуулан төрийн сангийн мэргэжилтэн, төрийн сангийн төлөөлөгч нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд гарын авлага “Ширээний ном” болон ашиглагдаж байна

- Аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/356 дугаар захирамжаар  Санхүүгийн зөрчилгүй ажилласан төсөвт байгууллагаар 1-р байр Аймгийн шүүх, 2-р байр  Онцгой байдлын хэлтэс, 3-р байр Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ААНБ-аас 1-р байр Хөвсгөл зам ХХК,  2-р байр Хонгор ХХК, “Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ХХК, 3-р байр Алтан дуулга ХХК, Их тайга ХХК-иуд 2011 оны ажлын үр дүнгээр санхүүгийн зөрчилгүй байгууллагуудаар шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

- Сангийн сайдын 2010 оны 48-р тушаалаар батлагдсан зардлын эдийн засгийн ангилалын дагуу төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба уг тушаалын дагуу зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийснээр зардлыг буруу зүйл ангиас гаргаж зарцуулах явдал өмнөх оны түвшингээс эрс буурч байна. Өр, авлагыг барагдуулах ажлыг аймгийн Засаг даргын А/170 захирмжаар нийт сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон.

-Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор аймгийн төрийн сангаас нийт сумдын төрийн сангийн гүйлгээг  хянаж үүрэг даалгавар өгч  ажиллаж байгаа ба   төрийн сангийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарьт өөрчлөлт хийж гүйлгээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн ажиллуулж  байна. 

-Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагуудад удирдамж хүргүүлсний   дагуу төсвийн ил тод байдлын самбарыг бүх төсөвт байгууллагууд хийж байрлуулсан. Аймгийн вэб сайт , аймгийн статистикийн эмхтгэл,болон самбараар аймгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, шинээр гарсан хууль тогтоомжийг тухай бүр нийтэд мэдээлж байна.

-ААНБ-ын нягтлан бодогчдод мэдлэгт нэн шаардлагатай байгаа жижиг, дунд ААН-ын нягтлан бодогчдод зориулсан “Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандартын сургалт”-ыг захиалж Сангийн яамны НББ-ийн газрын орлогч дарга Болормаа, МНБИ-ын багш Тунгалаг нар жижиг, дунд ААН-ийн нягтлан бодогчдод “Жижиг, дунд ААН-ийн СТОУ-ын стандарт” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг зохион амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтанд 23 сумын 70 ААН-ийн нягтлан бодогчид хамрагдлаа.

-Төсвийн менежер, санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, гарч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор “Төсвийн тухай” хууль, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, одоо мөрдөгдөж байгаа Сангийн сайдын тушаал, заавруудаар 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан ба уг сургалтад давхардсан тоогоор мянга шахам хүмүүс хамрагдлаа.

-Төсвийн сахилга батыг сайжруулах, төрийн сангийн тогтолцооноос гадуур төсвийн хөрөнгийг зарцуулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан төсөвт байгууллагуудаас арилжааны банкинд байршуулсан дансуудад үзлэг шалгалт хийж, зөвшөөрөлгүй нээсэн, нээгээд ашиглахгүй байгаа дансуудыг хаах арга хэмжээ авч ажилласан нь үр дүнгээ өгч байна.

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Нийтэлсэн: 2013-05-23 15:40:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger