• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2013-11-01/

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

/2013-11-01/

2013 оны эхний 10 сарын байдлаар нийт орлогын төлөвлөгөө 67.8 тэрбум төгрөг байхаас гүйцэтгэл 65.0 тэрбум төгрөг буюу орлого 96 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Тасарч буй гол шалтгаан нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 7 тэрбум 856.1 сая төгрөгийн санхүүжилт ирэхээс 4 тэрбум 842.6 сая  төгрөгийн санхүүжилт ирж  3 тэрбум 13.5 сая төгрөг  äóòóó èðñýн.  

Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө 679.6 сая төгрөгөөр давсан буюу 111.8 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө биелсэн боловч тасарч буй орлогууд нь: Усны төлбөр, Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, Түгээмэл ТАМАТөлбөр, хөрөнгө худалдсаны орлого, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого, бууны татварын орлогууд тасарч байна./ОРЛОГЫН МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ  ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ/

 Сумдын орлогын гүйцэтгэлийг доорх графикаас харна уу. 

 

Зураг-1. Сумдын 2013.10.31-ны байдлаарх орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл %-иар

 

Ýõíèé 10 ñàðûí áàéäëààð çàðëàãûí ã¿éöýòãýë 89 õóâüòàé, 66 òýðáóì 440.3 ñàÿ òºãðºãèéí çàðäàë ãàðàõààñ 59 òýðáóì 135.7 ñàÿ òºãðºãèéí çàðäàë ãàðãàñàí áàéíà. /ЗАРЛАГЫН МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ТАТАЖ ҮЗНЭ ҮҮ/

Çàðäëûí á¿ëãýýð íü àâ÷ ¿çâýë áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 95.86 õóâü, òàòààñ øèëæ¿¿ëýã 88.9  õóâü, õºðºíãèéí çàðäàë 52.07  õóâèéí ã¿éöýòãýëòýé ãàðñàí áàéíà.

ОНХСангаас 4 тэрбум 547  сàÿ òºãðºãèéí ñàíõ¿¿æèëòèéã ñóìäàä олгоод байна.  

Зураг-2. ОНХСангаас сумдад олгосон санхүүжилт /мян.төг/

Эхний  сарын байдлаар нийт өглөг 295,8  сая төгрөг байна. Үүнээс цалингийн өглөг 61,461 сая төгрөг буюу нийт өглөгийн 20,8  хувьтай, НДШ-ийн өглөг 36,6 сая төгрөг буюу нийт өглөгийн 12,3 хувьтай тэнцэж байна. Өмнөх зургаан сарын өглөгийн байдлыг дараах графикаас харна уу.

 ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН МЭДЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ТАТАЖ АВЧ ҮЗНЭ ҮҮ

 

Үүнээс тусгай шилжүүлгийн байгууллагын өглөг 237,9 сая төгрөг нийт өглөгийн 80,4 хувьтай тэнцүү байгаагаас цалингийн өглөг - 48,5 сая буюу 20,4%, НДШ -48,5 сая буюу 10% -тай тэнцэж байна. Орон нутгийн байгууллагын өглөг 58 сая төгрөг /нийт өглөгийн 19,5%/-тай тэнцэж байна.  

Зураг-4. Сүүлийн 5 сарын байдлаар өглөг төрөлөөр /мян.төг/

Зураг-5. Сумдын өглөгийн мэдээ /2013.11.01-ээр/

Эхний 10 сарын байдлаар нийт авлага 155,5 сая төгрөг. Үүнд тусгай шилжүүлгийн байгууллагын авлага 129,6 сая буюу 83,3%, орон нутгийн байгууллагын авлага – 25,9 сая төгрөг буюу 16,7%-тай байна.

Зураг-7. Сумдын авлагын мэдээ /мян.төгрөг/

 

 

Санхүү Төрийн Сангийн Хэлтэс

Нийтэлсэн: 2013-11-12 11:32:35
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger