• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2014 ОНЫ 5 ДУГААР САР

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2014 ОНЫ 5 ДУГААР САР

 

 

/ мян. төг-өөр /

Зардлын зүйл

Төлөвлөгөө /өссөн/

Гүйцэтгэл /өссөн/

Хувь

0000    Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

0.0

1,003,441.3

 

0001    НИЙТ ЗАРЛАГА

39,394,752.2

31,688,492.8

80.4

0002        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

15,398,291.7

14,936,189.1

97.0

0003            Үндсэн цалин

13,967,355.4

13,657,122.1

97.8

0004            Нэмэгдэл

135,035.0

97,051.3

71.9

0005            Гэрээт ажлын цалин

694,939.4

632,468.5

91.0

0006            Унаа хоолны Хөнгөлөлт

36,684.3

20,440.8

55.7

0007            Урамшуулал

564,277.6

529,106.4

93.8

0008        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

1,699,529.7

1,641,856.6

96.6

0015        Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

3,245,497.9

2,924,911.8

90.1

0016            Гэрэл, цахилгаан

137,327.9

147,561.9

107.5

0017            Түлш, халаалт

2,985,863.2

2,695,476.0

90.3

0018            Цэвэр, бохир ус

117,991.8

77,688.1

65.8

0019            Байрны түрээс

4,315.0

4,185.8

97.0

0020        Хангамж бараа материалын зардал

709,447.3

600,766.9

84.7

0021            Бичиг хэрэг

73,822.3

62,080.7

84.1

0022            Тээвэр, шатахуун

394,561.5

360,077.5

91.3

0023            Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

71,106.9

54,851.4

77.1

0024            Ном, хэвлэл

43,403.3

23,568.6

54.3

0025            Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

65,697.9

42,243.2

64.3

0026            Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

60,855.4

57,945.4

95.2

0027        Нормативт зардал

1,520,537.0

1,040,081.7

68.4

0028            Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

94,458.9

50,290.8

53.2

0029            Хоол, хүнс

1,306,696.5

914,130.8

70.0

0030            Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

119,381.5

75,660.0

63.4

0031        Эд хогшил, урсгал засварын зардал

307,969.5

132,668.2

43.1

0032            Багаж, техник, хэрэгсэл

53,509.4

27,473.7

51.3

0033            Тавилга

95,936.6

25,736.7

26.8

0034            Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл

1,850.0

975.1

52.7

0035            Урсгал засвар

156,673.5

78,482.8

50.1

0036        Томилолт зочны зардал

150,014.1

116,542.1

77.7

0037            Дотоод албан томилолт

141,099.1

114,814.0

81.4

0038            Гадаад албан томилолт

3,920.0

0.0

0.0

0039            Зочин төлөөлөгч хүлээн авах

4,995.0

1,728.1

34.6

0040        Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж

825,786.3

448,878.2

54.4

0041            Уран бүтээл хийлгэх

19,730.0

12,833.9

65.0

0042            Төлбөр хураамж болон бусад зардал

70,132.8

43,545.1

62.1

0043            Холбооны суваг ашигласны хөлс

3,374.6

1,497.6

44.4

0045            Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

27,570.8

15,971.5

57.9

0046            Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

159,813.3

61,882.7

38.7

0054            Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

183,112.1

182,512.1

99.7

0057            Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

296,729.7

93,599.1

31.5

0058            Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

9,459.9

7,316.5

77.3

0059            Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

2,901.9

1,712.0

59.0

0060            Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

7,600.0

3,311.5

43.6

0061            Даатгалын үйлчилгээ

7,010.8

4,767.8

68.0

0062            Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

1,225.8

636.7

51.9

0064            Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

31,071.0

17,861.8

57.5

0065            Газрын төлбөр

1,746.3

310.5

17.8

0066            Тээврийн хэрэгслийн татвар

4,307.3

1,119.5

26.0

0067        Бараа үйлчилгээний бусад зардал

769,694.4

472,382.2

61.4

0068            Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

151,226.7

92,267.9

61.0

0069            Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

66,259.1

33,627.3

50.8

0070            Төвлөрсөн арга хэмжээ

4,000.0

0.0

0.0

0072            Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

276,516.9

287,405.6

103.9

0074            Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал заpдал

38,687.7

32,402.9

83.8

0075            Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

174,583.0

0.0

0.0

0079            Төсвийн урамшуулал

58,421.1

26,678.4

45.7

0090        Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас

29,811.0

29,581.0

99.2

0091            Бусад татаас шилжүүлэг

29,811.0

29,581.0

99.2

0095        Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

120,500.0

61,242.3

50.8

0096            УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

120,500.0

61,242.3

50.8

0118        Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

5,554,647.1

4,450,705.7

80.1

0119            Халамжийн тэтгэвэр

2,143,675.2

2,027,966.7

94.6

0120            Жирэмсэн болон хөхүүл эхийн тэтгэмж

742,764.0

701,404.9

94.4

0122            Халамжийн бусад хөнгөлөлт үйлчилгээ

244,085.2

186,180.7

76.3

0126            Нөхцөлт мөнгөн тусламж

798,319.2

778,931.4

97.6

0127            Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

248,750.0

76,058.4

30.6

0128            Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

335,100.0

259,423.6

77.4

0130            Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

195,920.0

90,347.6

46.1

0131            Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт

263,233.5

222,532.5

84.5

0132            Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

582,800.0

107,860.0

18.5

0134        Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

1,804,313.7

1,252,108.4

69.4

0136            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

1,010,754.2

520,193.9

51.5

0141            Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

97,544.4

79,344.0

81.3

0143            Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг

696,015.1

652,570.5

93.8

0146        Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

532,131.3

439,499.0

82.6

0149            Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

1,500.0

1,175.7

78.4

0151            Үдийн цай хөтөлбөр

530,631.3

438,323.3

82.6

0155        Хөрөнгө оруулалт

6,710,581.1

3,135,540.5

46.7

0157            Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт, их засваp

6,421,088.6

3,108,455.0

48.4

0158            Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих

289,492.5

27,085.5

9.4

0184        Бусад

16,000.1

5,539.2

34.6

0185            Гудамжны гэрэлтүүлэг

16,000.1

5,539.2

34.6

0186    ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

39,394,752.2

37,867,228.2

96.1

0187            Автозамын сангаас санхүүжих

268,315.1

268,315.1

100.0

0191            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

62,784.7

60,325.4

96.1

0198            Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

21,448,844.0

21,448,844.0

100.0

0199            Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

4,426,773.1

3,247,162.5

73.4

0200            Төсвөөс санхүүжих

10,380,989.1

10,380,989.1

100.0

                    Урьд оны төсвийн үлдэгдэлээс санхүүжих

2,807,046.2

2,461,592.1

87.7

0201    Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

0.0

7,182,176.7

 

 

 

           Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын 2014 оны 5 дугаар сарын төсвийн зарлагын мэдээний тухайд:

Нийт батлагдасан төсөв 39394,8 сая төгрөг байгаа бөгөөд үүний 21448,8 сая төгрөг нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээс, 10381,0 сая төгрөг нь орон нутгийн байгууллагуудад олгогдох санхүү дэмжлэгээс, өмнөх оны үлдэгдэлээс 2807,1 сая төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос  62,8 сая, ОНХС-аас 4426,8 сая төгрөг, авто замын сангаас 268,3 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжих төлөвлөгөөтэй байна. 

            5 дугаар сарын 31-ний байдлаарх гүйцэтгэлээс харахад зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр 37867,2 сая төгрөг буюу 96,1%-тай, зарлагын гүйцэтгэл 31688,5 сая төгрөг буюу 80,4%-ийн гүйцэтгэлтэй  байна.

 

2014 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ СУМ, БАЙГУУЛЛАГААР

 

 

 

ДД

Сум

Байгууллага

Төсөв /өссөн/

Гүйцэтгэл /өссөн/

Хувь

 

1

Алаг-Эрдэнэ сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

828,686.4

661,218.5

79.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

277,497.4

245,122.6

88.3

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

85,310.0

76,091.1

89.2

 

Багийн ЗДТГазар

22,140.5

19,423.6

87.7

 

Байгаль хамгаалах сан

4,262.8

1,263.2

29.6

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

79,725.5

13,900.0

17.4

 

Сумын ЗДТГ

82,271.6

75,762.9

92.1

 

Сумын ИТХурал

23,734.2

21,828.0

92.0

 

Халамжийн сан

137,066.0

96,090.8

70.1

 

Соёлын төв

18,041.8

16,435.1

91.1

 

Сумын хүн эмнэлэг

98,636.6

95,301.3

96.6

 

2

Арбулаг сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

882,272.6

761,263.7

86.3

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

283,285.7

278,796.2

98.4

 

Цэцэрлэг

64,633.0

58,076.3

89.9

 

Багийн ЗДТГазар

22,478.5

20,358.1

90.6

 

Байгаль хамгаалах сан

2,680.4

1,003.2

37.4

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

81,585.2

31,689.5

38.8

 

Сумын ЗДТГ

112,051.0

103,561.0

92.4

 

Сумын ИТХурал

19,230.5

15,285.0

79.5

 

Халамжийн сан

164,500.0

129,563.1

78.8

 

Соёлын төв

19,090.6

15,554.3

81.5

 

Сумын хүн эмнэлэг

112,737.7

107,377.0

95.2

 

3

Баянзүрх сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,109,968.0

872,730.9

78.6

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

487,490.6

379,613.1

77.9

 

Цэцэрлэг

68,663.4

62,662.2

91.3

 

Багийн ЗДТГазар

20,016.2

17,862.8

89.2

 

Байгаль хамгаалах сан

4,055.0

236.4

5.8

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

85,522.2

37,760.0

44.2

 

Сумын ЗДТГ

100,531.9

81,002.4

80.6

 

Сумын ИТХурал

17,564.3

14,528.7

82.7

 

Халамжийн сан

196,600.0

156,592.1

79.7

 

Соёлын төв

19,832.1

18,421.6

92.9

 

Сумын хүн эмнэлэг

109,692.3

104,051.6

94.9

 

4

Бүрэнтогтох сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

948,639.8

778,922.8

82.1

 

Бага сургууль

29,742.3

20,941.0

70.4

 

Бүрэнхаан цэцэрлэг

14,051.2

9,536.3

67.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

289,326.9

264,060.8

91.3

 

Цэцэрлэг

80,212.7

75,928.1

94.7

 

Багийн ЗДТГазар

21,910.0

20,096.0

91.7

 

Байгаль хамгаалах сан

7,177.5

2,673.4

37.2

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

74,256.7

40,468.0

54.5

 

Сумын ЗДТГ

100,312.1

77,685.0

77.4

 

Сумын ИТХурал

50,244.5

41,043.4

81.7

 

Халамжийн сан

142,600.0

104,230.2

73.1

 

Соёлын төв

22,244.1

15,439.8

69.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

116,561.8

106,820.9

91.6

 

5

Галт сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,206,100.1

1,004,874.6

83.3

 

ЕБСургууль

422,163.3

384,900.6

91.2

 

Зүрх ЕБСургууль

81,125.2

62,444.9

77.0

 

Зүрх цэцэрлэг

18,212.3

11,976.3

65.8

 

Цэцэрлэг

97,617.9

73,264.2

75.1

 

Багийн ЗДТГазар

22,561.6

17,556.0

77.8

 

Байгаль хамгаалах сан

5,413.0

414.0

7.6

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

85,493.2

44,907.8

52.5

 

Сумын ЗДТГ

90,199.7

82,683.8

91.7

 

Сумын ИТХурал

19,041.3

14,658.8

77.0

 

Халамжийн сан

178,589.6

132,812.8

74.4

 

Соёлын төв

20,255.0

16,451.9

81.2

 

Зүрх хүн эмнэлэг

28,847.7

27,912.5

96.8

 

Сумын хүн эмнэлэг

136,580.3

134,891.1

98.8

 

6

Жаргалант сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,278,740.6

1,102,078.1

86.2

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

524,019.0

491,463.1

93.8

 

Цэцэрлэг

119,849.1

104,097.3

86.9

 

Багийн ЗДТГазар

22,401.5

21,390.5

95.5

 

Байгаль хамгаалах сан

6,236.2

3,312.7

53.1

 

Ойн анги

14,165.0

0.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

88,976.8

46,972.0

52.8

 

Сумын ЗДТГ

83,878.7

78,440.1

93.5

 

Сумын ИТХурал

18,318.5

16,472.5

89.9

 

Халамжийн сан

255,801.2

204,208.3

79.8

 

Соёлын төв

23,937.2

20,909.4

87.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

121,157.4

114,812.3

94.8

 

7

Их-Уул сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

990,085.6

829,208.4

83.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

467,461.0

421,790.1

90.2

 

Цэцэрлэг

93,265.7

85,672.2

91.9

 

Багийн ЗДТГазар

20,655.7

18,623.2

90.2

 

Байгаль хамгаалах сан

2,478.2

0.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

75,267.1

33,600.0

44.6

 

Сумын ЗДТГ

90,912.4

85,136.9

93.6

 

Сумын ИТХурал

18,612.8

15,398.7

82.7

 

Халамжийн сан

186,333.6

134,850.4

72.4

 

Соёлын төв

35,099.1

34,136.9

97.3

 

8

Мөрөн сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

9,037,936.5

7,632,876.5

84.5

 

"Мөрөн Гурван Эрдэнэ" сургууль

505,753.1

485,447.2

96.0

 

1-р 10 жил сургууль

879,314.6

854,685.4

97.2

 

2-р 10 жил сургууль

605,167.5

494,129.1

81.7

 

3-р 10 жил сургууль

783,855.8

720,176.9

91.9

 

Бүрэн хаан бага сургууль

178,873.5

172,168.1

96.3

 

Гэгээрэл хөгжлийн төв

21,694.8

20,450.2

94.3

 

Мөрөн 11-р цэцэрлэг

111,389.3

103,646.9

93.0

 

Нутг-н аваргууд спорт а/сургууль

240,554.5

235,070.2

97.7

 

ХӨ. 1-р цэцэрлэг

156,263.2

141,974.4

90.9

 

ХӨ. 2-р Цэцэрлэг

196,901.3

192,849.5

97.9

 

ХӨ. 3-р цэцэрлэг

227,228.7

224,640.4

98.9

 

ХӨ. 4-р цэцэрлэг

180,017.7

174,699.0

97.0

 

ХӨ. 5-р цэцэрлэг

232,731.4

216,761.3

93.1

 

ХӨ. 6-р Цэцэрлэг

152,676.3

134,147.5

87.9

 

Хө. 7-р цэцэрлэг

214,196.1

211,803.3

98.9

 

Хө. 8-р цэцэрлэг

126,740.8

113,275.8

89.4

 

Хө. 9 дүгээр цэцэрлэг

119,354.9

113,191.9

94.8

 

Хө. Бүрэн хаан цэцэрлэг

86,205.1

83,846.3

97.3

 

ХӨ. Далай ван сургууль

48,484.6

0.0

0.0

 

ХӨ. Ирээдүй цогцолбор сургууль

508,859.0

488,867.9

96.1

 

Хө. Мөрөн 10 дугаар цэцэрлэг

140,424.5

123,816.7

88.2

 

Хө.Мэр.Сур ЕБ-н 8-р сургууль

263,583.6

252,187.7

95.7

 

Хувийн цэцэрлэгүүд

29,967.4

0.0

0.0

 

Байгаль хамгаалах сан

8,521.2

5,274.6

61.9

 

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

73,347.6

13,696.6

18.7

 

Ойн анги

14,070.5

0.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

479,943.9

112,516.1

23.4

 

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

94,300.0

39,381.3

41.8

 

Сум баг хор-ны

58,415.5

50,806.8

87.0

 

Сумын ЗДТГ

201,273.6

163,422.9

81.2

 

Сумын ИТХурал

86,978.0

37,548.8

43.2

 

Халамжийн сан

1,539,750.0

1,368,157.9

88.9

 

Хот тохижилтын алба

296,515.5

284,235.8

95.9

 

Өрхийн эмнэлгүүд

174,583.0

0.0

0.0

 

9

Рашаант сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

969,393.8

835,145.1

86.2

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

356,634.1

353,518.4

99.1

 

Цэцэрлэг

111,749.1

109,663.2

98.1

 

Багийн ЗДТГазар

21,261.3

19,239.9

90.5

 

Байгаль хамгаалах сан

4,072.7

790.0

19.4

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

79,517.1

19,300.0

24.3

 

Сумын ЗДТГ

78,716.0

62,490.1

79.4

 

Сумын ИТХурал

18,970.6

18,476.2

97.4

 

Халамжийн сан

172,199.2

129,361.7

75.1

 

Соёлын төв

17,636.6

16,045.7

91.0

 

Сумын хүн эмнэлэг

108,637.1

106,260.0

97.8

 

10

Ренчинлхүмбэ сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,304,314.9

944,077.6

72.4

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

444,060.3

356,122.3

80.2

 

Цэцэрлэг

90,367.0

57,300.9

63.4

 

Багийн ЗДТГазар

28,361.3

24,057.4

84.8

 

Байгаль хамгаалах сан

6,643.7

2,773.3

41.7

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

241,743.8

128,591.8

53.2

 

Сумын ЗДТГ

124,978.5

77,747.0

62.2

 

Сумын ИТХурал

21,781.5

13,849.0

63.6

 

Халамжийн сан

194,964.0

142,162.8

72.9

 

Соёлын төв

15,995.3

14,131.7

88.3

 

Сумын хүн эмнэлэг

135,419.5

127,341.4

94.0

 

11

Тариалан сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,433,691.3

1,361,201.9

94.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

603,781.5

602,809.7

99.8

 

Цэцэрлэг

138,738.7

129,775.8

93.5

 

Багийн ЗДТГазар

25,487.0

24,367.0

95.6

 

Байгаль хамгаалах сан

5,285.0

1,332.7

25.2

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

92,565.9

74,380.0

80.4

 

Сумын ЗДТГ

107,367.7

103,300.2

96.2

 

Сумын ИТХурал

22,259.5

21,946.2

98.6

 

Халамжийн сан

225,100.0

192,861.5

85.7

 

Соёлын төв

48,577.0

47,976.7

98.8

 

Сумын хүн эмнэлэг

164,529.0

162,452.2

98.7

 

12

Тосонцэнгэл сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,020,203.7

854,356.2

83.7

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

445,882.7

387,790.1

87.0

 

Цэцэрлэг

88,884.6

87,879.4

98.9

 

Багийн ЗДТГазар

20,920.6

18,468.1

88.3

 

Байгаль хамгаалах сан

3,853.3

3,548.3

92.1

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

72,403.4

30,918.5

42.7

 

Сумын ЗДТГ

96,256.7

76,125.1

79.1

 

Сумын ИТХурал

21,203.5

18,653.9

88.0

 

Халамжийн сан

141,348.0

106,393.1

75.3

 

Соёлын төв

24,700.6

20,377.0

82.5

 

Сумын хүн эмнэлэг

104,750.3

104,202.7

99.5

 

13

Төмөрбулаг сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

946,937.0

782,792.1

82.7

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

334,672.4

314,178.0

93.9

 

Цэцэрлэг

92,085.0

81,113.8

88.1

 

Багийн ЗДТГазар

22,849.0

16,926.8

74.1

 

Байгаль хамгаалах сан

3,335.2

6,614.3

198.3

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

76,088.1

13,768.0

18.1

 

Сумын ЗДТГ

88,750.7

73,477.7

82.8

 

Сумын ИТХурал

18,455.5

14,414.7

78.1

 

Халамжийн сан

184,000.0

144,906.3

78.8

 

Соёлын төв

18,832.6

15,712.3

83.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

107,868.5

101,680.5

94.3

 

14

Түнэл сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

983,289.7

841,641.7

85.6

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

352,011.4

301,113.5

85.5

 

Цэцэрлэг

91,955.2

83,322.0

90.6

 

Багийн ЗДТГазар

24,796.9

21,161.1

85.3

 

Байгаль хамгаалах сан

6,206.3

2,700.3

43.5

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

77,001.3

76,997.0

100.0

 

Сумын ЗДТГ

98,638.3

86,827.5

88.0

 

Сумын ИТХурал

21,209.1

17,274.0

81.4

 

Халамжийн сан

170,577.1

122,947.1

72.1

 

Соёлын төв

30,771.5

23,852.5

77.5

 

Сумын хүн эмнэлэг

110,122.6

105,446.8

95.8

 

15

Улаан-Уул сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,049,845.3

878,285.5

83.7

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

474,233.0

446,495.2

94.2

 

Цэцэрлэг

96,120.0

88,052.7

91.6

 

Багийн ЗДТГазар

21,455.5

18,715.2

87.2

 

Байгаль хамгаалах сан

4,088.0

1,920.0

47.0

 

Ойн анги

14,242.0

0.0

0.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

105,393.7

51,264.9

48.6

 

Сумын ЗДТГ

102,388.2

96,491.9

94.2

 

Сумын ИТХурал

20,223.0

14,768.4

73.0

 

Халамжийн сан

183,660.0

133,386.2

72.6

 

Соёлын төв

28,041.9

27,190.8

97.0

 

16

Ханх сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,023,355.3

702,111.0

68.6

 

Сургууль

331,268.6

301,057.3

90.9

 

Хүүхдийн цэцэрлэг

77,687.7

76,313.7

98.2

 

Багийн ЗДТГазар

18,666.5

10,088.2

54.0

 

Байгаль хамгаалах сан

3,096.9

890.6

28.8

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

198,415.6

0.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

110,187.4

94,227.8

85.5

 

Сумын ИТХурал

20,210.5

18,326.1

90.7

 

Халамжийн сан

141,654.4

90,249.0

63.7

 

Соёлын төв

17,236.9

16,880.6

97.9

 

Сумын хүн эмнэлэг

104,930.8

94,077.7

89.7

 

17

Хатгал сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

771,882.3

605,448.0

78.4

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

335,305.3

308,975.3

92.1

 

Цэцэрлэг

89,580.4

75,376.2

84.1

 

Багийн ЗДТГазар

6,507.5

5,612.5

86.2

 

Байгаль хамгаалах сан

4,145.8

755.2

18.2

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

62,309.9

1,144.9

1.8

 

Сумын ЗДТГ

107,332.8

77,946.3

72.6

 

Халамжийн сан

146,559.2

117,700.7

80.3

 

Соёлын төв

20,141.5

17,937.0

89.1

 

18

Цагааннуур сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,040,335.9

797,773.8

76.7

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

334,897.0

269,362.1

80.4

 

Цэцэрлэг

73,717.5

69,518.3

94.3

 

Багийн ЗДТГазар

9,351.0

7,777.6

83.2

 

Байгаль хамгаалах сан

2,657.1

253.5

9.5

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

93,977.4

15,260.0

16.2

 

Сумын ЗДТГ

105,582.8

72,874.6

69.0

 

Сумын ИТХурал

18,816.8

16,527.5

87.8

 

Халамжийн сан

284,950.4

237,585.7

83.4

 

Соёлын төв

19,386.7

17,029.1

87.8

 

Сумын хүн эмнэлэг

96,999.2

91,585.3

94.4

 

19

Цагаан-Уул сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,160,652.8

1,058,972.2

91.2

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

536,816.6

527,474.0

98.3

 

Цэцэрлэг

118,924.4

106,686.9

89.7

 

Багийн ЗДТГазар

31,749.2

20,187.6

63.6

 

Байгаль хамгаалах сан

4,422.9

677.8

15.3

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

97,254.6

97,191.6

99.9

 

Сумын ЗДТГ

113,335.9

97,082.0

85.7

 

Сумын ИТХурал

20,154.6

14,373.8

71.3

 

Халамжийн сан

207,270.0

165,829.2

80.0

 

Соёлын төв

30,724.6

29,469.1

95.9

 

20

Цагаан-Үүр сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

903,095.6

803,028.9

88.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

274,140.8

248,218.1

90.5

 

Цэцэрлэг

128,498.3

128,331.5

99.9

 

Багийн ЗДТГазар

19,395.2

14,915.3

76.9

 

Байгаль хамгаалах сан

4,071.5

1,523.8

37.4

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

100,578.9

86,212.5

85.7

 

Сум дундын ойн анги

13,760.5

0.0

0.0

 

Сумын ЗДТГ

102,272.1

97,220.4

95.1

 

Сумын ИТХурал

20,371.8

14,216.7

69.8

 

Халамжийн сан

122,980.0

96,978.0

78.9

 

Соёлын төв

16,875.8

16,594.8

98.3

 

Сумын хүн эмнэлэг

100,150.6

98,817.8

98.7

 

21

Цэцэрлэг сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

1,253,718.6

1,055,498.3

84.2

 

Бага сургууль

62,429.4

52,832.9

84.6

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

433,519.6

371,315.6

85.7

 

Могой цэцэрлэг

27,823.6

22,980.7

82.6

 

Цэцэрлэг

95,310.1

68,616.8

72.0

 

Багийн ЗДТГазар

31,052.5

26,504.7

85.4

 

Байгаль хамгаалах сан

3,353.7

3,319.7

99.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

101,134.5

74,574.8

73.7

 

Сумын ЗДТГ

118,907.0

108,312.3

91.1

 

Сумын ИТХурал

19,368.0

15,165.7

78.3

 

Халамжийн сан

163,528.4

125,605.1

76.8

 

Соёлын төв

33,627.7

28,882.2

85.9

 

Могой хүн эмнэлэг

36,056.8

31,416.5

87.1

 

Сумын хүн эмнэлэг

127,607.3

125,971.5

98.7

 

22

Чандмань-Өндөр сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

958,954.8

794,131.7

82.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

367,106.2

313,117.4

85.3

 

Цэцэрлэг

88,431.9

80,633.6

91.2

 

Багийн ЗДТГазар

26,308.7

22,854.6

86.9

 

Байгаль хамгаалах сан

6,287.3

9,166.9

145.8

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

79,135.9

29,000.0

36.6

 

Сумын ЗДТГ

97,222.6

92,021.1

94.6

 

Сумын ИТХурал

18,924.0

15,989.0

84.5

 

Халамжийн сан

150,000.0

111,514.3

74.3

 

Соёлын төв

17,155.6

16,712.6

97.4

 

Сумын хүн эмнэлэг

108,382.6

103,122.2

95.1

 

23

шинэ-идэр сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

856,666.9

734,860.3

85.8

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

397,444.5

358,437.4

90.2

 

Цэцэрлэг

75,545.3

72,887.3

96.5

 

Багийн ЗДТГазар

17,710.9

14,019.3

79.2

 

Байгаль хамгаалах сан

1,572.3

1,168.2

74.3

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

72,372.9

37,821.3

52.3

 

Сумын ЗДТГ

91,626.4

83,286.9

90.9

 

Сумын ИТХурал

17,916.5

15,556.4

86.8

 

Халамжийн сан

148,096.0

118,358.0

79.9

 

Соёлын төв

34,382.1

33,325.5

96.9

 

24

Эрдэнэбулган сум

НИЙТ ЗАРЛАГА

873,426.4

750,527.1

85.9

 

Ерөнхий боловсролын сургууль

291,578.0

276,952.2

95.0

 

Цэцэрлэг

112,068.0

110,717.1

98.8

 

Багийн ЗДТГазар

23,142.0

17,853.1

77.1

 

Байгаль хамгаалах сан

7,952.8

8,103.3

101.9

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

90,197.6

40,378.7

44.8

 

Сумын ЗДТГ

89,066.4

73,045.6

82.0

 

Сумын ИТХурал

17,890.0

16,685.3

93.3

 

Халамжийн сан

121,320.0

89,321.7

73.6

 

Соёлын төв

19,903.7

19,049.6

95.7

 

Сумын хүн эмнэлэг

100,307.9

98,420.6

98.1

 

25

Аймгийн төвийн байгууллагууд

НИЙТ ЗАРЛАГА

6,562,558.2

4,245,467.8

64.7

 

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар

137,290.1

113,641.5

82.8

 

Аймгийн ЗДТГ

671,531.6

614,271.4

91.5

 

Аймгийн ИТХурал

275,814.9

141,078.3

51.1

 

Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газар

149,107.2

145,047.9

97.3

 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

235,173.5

225,943.6

96.1

 

Байгаль хамгаалах сан

47,944.5

19,324.9

40.3

 

Замын сан

319,023.5

56,616.5

17.7

 

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

527,147.4

474,098.4

89.9

 

ОН-ийн Өмчийн алба

14,944.6

10,007.4

67.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан

3,099,393.6

1,526,643.6

49.3

 

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт

368,333.8

260,021.3

70.6

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

27,417.3

23,571.3

86.0

 

Аймаг, хотын театр, чуулга

251,974.5

247,194.3

98.1

 

Музей

72,341.3

69,917.2

96.6

 

Номын сан

72,903.8

61,390.5

84.2

 

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

187,774.7

159,272.4

84.8

 

Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс

104,441.9

97,427.5

93.3

 

                   

 

Нийтэлсэн: 2014-06-12 12:47:28
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger