• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2014 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

2014-06-11

1.    ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ ХИЙХ ҮНДЭСЛЭЛ

            Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 34.2.1-д ”Дээд шатны төсөвт тодотгол хийсэний улмаас тухайн шатны төсөвт тодотгол хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон “ тохиолдолд Засаг дарга төсвийн тодотголыг  боловсруулж тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд өргөн мэдүүлнэ”  мөн хуулийн 57,3-т “Орон нутгийн төсвийн урьд оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх зарлагыг  төсөвт тусган баталж хэрэгжүүлэх ба зарлага нь санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс хэтрэхгүй байна.” гэж тус тус заасан нь 2014 оны орон нутгийн төсвийн  тодотголын төслийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

2.    Төсөвт тодотгол хийхэд баримталсан зарчим         

 

1.Улсын төсвийн тодотголын дагуу  аймгийн төсөвт өөрчлөлт оруулах

2.Орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдүүлж ,орон нутгийн төсөвт дутагдаж байгаа зардлын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх /Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтыг нэмэгдүүлэх /

3. Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 57,3-т заасны дагуу ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлсэн 2013 оны үлдэгдлийг  зарцуулах 

4. Монгол улсын Засгийн Газрын 2014 оны 04 сарын 129-р тогтоол, Сангийн сайд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын 2014 оны 03 сарын 01/02 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж Нийгмийн халамж асрамж үйлчилгээний зардлын  төсвийг аймаг ,сумын төсөвт хуваарилах /

5. Аймгийн  төрийн аудитын газрын  зөвлөмж албан шаардлагыг хэрэгжүүлэх

3,Төсвийн тодотголоор хийгдэх өөрчлөлтүүд

3,1 УИХ-аас Монгол улсын 2014 оны төсөвт хийсэн тодотголтой холбогдон  тус аймгийн орон нутгийн төсөв болон тусгай шилжүүлгийн төсөвт  өөрчлөлт орууллаа. Үүнд:

1, ОНХС-ийн санхүүжилтийг 17823,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэх

2, Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас 53019,0 мянган төгрөгийг хасах

3, Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн  зарим байгууллагуудын цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас 27379,4 мянган төгрөгийг  хасах

4, Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, сумын эрүүл мэндийн төвүүд, сумдын соёлын төвүүдийн төсөвт 1524153,4 мянган төгрөг, орон нутгийн байгууллагуудаас Хот тохижилт үйлчилгээний төв, Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газрын төсөвт 7771,5 мянган төгрөгөөр цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх   өөрчлөлт хийгдлээ.

ОНХС-ийн санхүүжилтийг 17823,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж байгаа бөгөөд үүнийг журмын дагуу тухайн орон нутгийн хөгжлийн индекс, хүн амын тоо нягтаршил, алслалт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээг харгалзан Засгийн газрын 30-р тогтоолын дагуу хуваарилан тогтоолын төслийн 3 дугаар хавсралтанд оруулсан бөгөөд хуваарийн дагуу аймаг болон сумдын санхүүжилтыг нэмэгдүүлэн  тооцлоо. 

Хасах тодотголын тухайд: Орон нутгийн байгууллагуудаас аймаг, сумын ИТХурал /ОНӨА/, ЗДТГазар, сумдын БЗДарга,  Ахмадын хороо, Ой анги, ХАААлба, БОГазар зэрэг байгууллагуудын зөвхөн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас 53019,0 мянган төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудаас Орон нутгийг судлах музей, Нийтийн номын сан, ХДТеатр, ГХБХБГазар, ХГБХХэлтэс зэрэг байгууллагуудын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас 27379,4 мянган төгрөгийг хасах тодотгол хийж байна.   

Цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэх тодотголд тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудаас Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, сумын эрүүл мэндийн төвүүд, сумдын соёлын төвүүдийн төсөвт 1524153,4 мянган төгрөг, орон нутгийн байгууллагуудаас Хот тохижилт үйлчилгээний төв, Ахмад настны асрамж үйлчилгээний газрын төсөвт 7771,5 мянган төгрөгийг нэмэгдүүлэх тодотголыг танилцуулж байна.

Дээрхи орон нутаг болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагуудын тодотголын тооцооллыг тогтоолын төслийн 4, 6 дахь хавсралтанд оруулсан бөгөөд тухайн хавсралт, дүнг үндэслэн байгууллагуудын төсвийн хуваарьт өөрчлөлтийг оруулан мөрдөн ажиллах болно.

Монгол улсын засгийн газрын 2014 оны 75-р тогтоол, Монгол улсын 2014 оны төсөвт хийсэн тодотголын нөлөөгөөр аймгийн орон нутгийн төсөв болон тусгай шилжүүлгийн байгууллагуудын төсөв  1469349,5 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа бөгөөд доорхи хүснэгтээр байгууллага бүрийн дүнг харууллаа.

 
     

/ мян.төг-өөр /

ДД

Байгууллага

Анх баталсан

Тодотгох дүн

Тодотгосон дүн

1

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

219,010.0

-805.5

218,204.5

2

Сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

1,085,664.3

-10,815.5

1,074,848.8

3

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

1,605,241.3

-3,779.2

1,601,462.1

4

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар

5,134,700.9

-18,410.9

5,116,290.0

5

Багийн Засаг дарга

1,359,578.9

-11,561.2

1,348,017.7

6

 Хүүхдийн цэцэрлэг

9,983,987.9

328,352.0

10,312,339.9

7

 Ерөнхий боловсролын сургууль

29,721,938.2

989,913.7

30,711,851.9

8

 Сумын эмнэлэг

5,276,166.9

200,709.0

5,476,875.9

9

 Ахмадын хороо

57,915.3

-213.2

57,702.1

10

 Хот тохижуулах газар

698,205.3

5,758.2

703,963.5

11

 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газар

393,177.1

237.5

393,414.6

12

 Оpон нутгийн музей

146,715.2

-320.0

146,395.2

13

 Орон нутгийн номын сан

166,981.8

-330.4

166,651.4

14

 Аймаг, хотын театр, чуулга

601,069.9

-2,566.9

598,503.0

15

Сумдын соёлын төв

1,232,698.4

4,941.2

1,237,639.6

16

 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

298,859.7

-1,407.3

297,452.4

17

 Ойн анги

193,362.7

-1,190.9

192,171.8

18

 Орон нутгийн хүүхдийн байгууллага

255,162.0

-130.8

255,031.2

19

 Өрхийн эмнэлэг

418,999.8

-22,624.0

396,375.8

20

 Орон нутгийн Өмчийн алба

32,527.1

-259.4

32,267.7

21

 Аймаг, нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны нэгж

56,435.3

-596.9

55,838.4

22

 Аймгийн байгаль орчныг хамгаалах газар

626,765.3

-5,386.3

621,379.0

23

 Аймгийн асрамжийн газар

348,120.4

2,013.3

350,133.7

24

Орон нутгийн хөгжлийн сан

12,840,612.9

17,823.0

12,858,435.9

25

Татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар бий болсон нэмэлт эх үүсвэр

23,118.0

0.0

23,118.0

26

 Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал

580,441.6

0.0

580,441.6

27

Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг

45,352.8

0.0

45,352.8

28

 Аймгийн халамжийн сан

13,289,301.0

0.0

13,289,301.0

29

Орон нутгийн мал эмнэлгийн үйлчилгээ

505,217.2

0.0

505,217.2

30

 Замын сан

408,175.3

0.0

408,175.3

31

 Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

290,000.0

0.0

290,000.0

32

Ус сувгийн газар

526,252.0

0.0

526,252.0

АЙМГИЙН ДҮН

88,421,754.5

1,469,349.5

89,891,104.0

 

Үүний зэрэгцээ төсвийн тодотголд зайлшгүй тусгах шаардлагатай  орон нутгийн төсвийн  орлогыг нэмэгдүүлэх болон урсгал болон хөрөнгийн зардлыг нэмж тусгалаа

3,2 Орлогын тодотгол:

-  Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45,2-т төлөвлөсөн арга хэмжээ хэрэгжээгүй эсхүл тоо хэмжээ буурснаас бий болсон үлдэгдэл, төсвийн байгууллага нь батлагдсан орон тооноос дутуу орон тоогоор ажилласнаас бий болсон үлдэгдэл, хөрөнгө оруулалтын худалдан авах үйл ажиллагааны үед нэгжид ногдох өртөг, үнэ тоо хэмжээ буурснаас бий болсон үлдэгдэл зэргийг төсвийн хэмнэлтэнд тооцохгүй бөгөөд тухай үлдэгдэлийг тухайн шатны төсвийн ерөнхий дансанд төвлөрүүлэнэ гэж заасан.Уг заалтыг үндэслэн төсвийн ерөнхий дансанд төвлөрүүлсэн 2013 оны үлдэгдэл  Нийгмийн халамж үйлчилгээний зардал, засаг даргын нөөц сан, замын сан  болон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын  хэмнэлтэд тооцогдохгүй  үлдэгдэл 1175529,0 мянган төгрөг,

- Засгийн газрын 2014 оны 75-р тогтоолоор Боловсрол эрүүл мэндийн байгууллагууд болон  төрийн үйлчилгээний  зарим ажилчдын цалин нэмэгдсэнтэй холбогдуулан  цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татварыг 158600,0 мянган төгрөгөөр , 

- Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг 100,000,0 мянган  төгрөгөөр газрын төлбөрийн орлогыг  30,000,0 мянган  төгрөгөөр ,

- Худалдан авах ажиллагааны албаны үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг 25500,0 мянган төгрөгөөр      .

- Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 23,7,1-р заалт, Аймгийн ИТХ-ын тогтоолын дагуу “Хөвсгөл дулаан” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газраас орон нутгийн өмчид ноогдох хувьцааны  ноогдол ашиг төлөхөөр тогтоогдсоны дагуу   Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн  оролцоотой хуулийн этгээдийн орон нутгийн өмчид ноогдох хувьцааны  ноогдол ашигийг  100,0 сая төгрөгөөр   нэмэгдүүлж , нийт 1589629,0 мянган төгрөгөөр аймгийн орон нутгийн төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж байна.

 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлогын албан татварыг нэмэгдүүлэхдээ  Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоолын дагуу цалин нэмсэнтэй холбоотойгоор нэмэгдэж байгаа  цалингийн дүнг оны эхэнд батлагдсан цалингийн дүн дээр нэмэгдүүлэн нийт цалингийн дүнгээс  орлогын татварын чөлөөлөлтийг тооцон  татварыг ноогдуулж оны эхэнд батлагдсан ХАОАТ-ыг хасаж зөрүүг нэмэгдүүлэхээр тооцлоо .

Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч, татварын байцаагчдын ирүүлсэн тооцоолол, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар, газрын төлбөрийн орлогыг  тайлант жилийн гүйцэтгэл, суурь судалгаан дээр үндэслэн холбогдох мэргэжилтнүүдтэй санал солилцож  130.0 сая төгрөгөөр   нэмэгдүүлэх боломжтой гэж тооцлоо.

Үүнд:

              - 2013 оны гүйцэтгэлээр Үл хөдлөх хөрөнгийн  татвараар 285,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байгаа ба оны эхэнд 220,0 сая төгрөгөөр төлөвлөгдсөн. 2014 онд шинээр бий болох үл хөдлөх хөрөнгө болон, үл хөдлөх хөрөнгийн тооологын үр дүнгээр  илэрч байгаа хөрөнгийн  татварыг нэмэгдүүллээ. Энэ нь он 2013 оны гүйцэтгэлээс 35 сая төгрөгөөр , оны эхэнд батлагдсан төлөвлөгөөг 100,0 сая төгрөгөөр  нэмэгдэж байна..

              - Аймгийн газрын албанаас гаргасан Мөрөн сумын газар эзэмшигчдийн судалгаан дээр үндэслэн  газрын төлбөрийн тооцооллыг хийж   Мөрөн сумын газрын байцаагчид танилцуулан хүлээн зөвшөөрөгдсөнөөр Мөрөн сумын газрын төлбөрийн орлогыг 30,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх боломжтой гэж тооцсон болно.

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.2, 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь заалтын хүрээнд 2014 онд аймгийн дүнгээр 2116 татвар төлөгч иргэнд 803900,0 мянган төгрөгийг  хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтоор олгохоор тооцогдож ирүүлсэн нь   оны эхэнд батлагдсан эх үүсвэрээс  424700,0 мянган төгрөгөөр дутагдаж байна.

Иймээс хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтыг 424700,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж  орлогын эх үүсвэрийг бууруулан  тооцож   зардал тодотгох орлогыг 1164929,0 мянган төгрөгөөр тооцон танилцуулж байна.

Худалдан авах ажиллагааны албаны үндсэн үйл ажиллагааны  орлого нь тендерийн баримт бичгийн үнэ болно.

Дээрхи тооцооллыг хүснэгтээр харуулбал

     

/ мян. төг-өөр /

   

/мян.төг/

Байгууллагуудын нэр

2013 оны дансны үлдэгдэл

2014 оны

 

ЦХТАО-ын албан татвар

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

Газрын төлбөрийн орлого

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого

Ноогдол ашиг

Дүн

 

1

Нийгмийн халамж үйлчилгээний зардлын үлдэгдэл

1016384,0

       

 

1016384,0

 

2

Нөөц сангийн үлдэгдэл

45984.3

       

 

45984.3

 

3

Байгаль хамгаалах сангийн үлдэгдэл

45000,0

       

 

45000,0

 

4

Хэмнэлтэнд тооцохгүй зардлын үлдэгдэл

47160,7

       

 

47160,7

 

 

Замын сангийн үлдэгдэл

21000,0

       

 

21000,0

 

5

Худалдан авах ажиллагааны алба

       

25500.0

 

25500.0

 

6

Нэмэгдүүлэн тооцсон орлого

 

158600,0

100000,0

30000,0

 

 

288600,0

 

7

“Хөвсгөл дулаан” ХХК

         

100000,0

 

 

Нийт дүн

1175529,0

158600.0

100000.0

30000.0

25500.0

100000,0

1589629,0

 

 

Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголт

-424700.0

 

Зардал тодотгох орлогын дүн

1164929,0

 

                           

 

3,3 Зардлын тодотгол: Аймгийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа арга хэмжээний саналд нийт 2,5 тэрбум төгрөгийн санал ирсэнийг нэгтгэж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн доорхи асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай гэж тооцон  төсвийн тодотголоор  зардлыг батлуулах төслийг тогтоолын төслийн 2 дугаар хавсралтаар хүргүүлснийг зардлын зүйл зориулалт хууль эрх зүйн үндэслэл зэргийг тусган танилцуулж байна.

 

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2014 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТОДОТГОЛЫН  ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Зардлын зориулалт

2014 онд санхүүжүүлэх  хөрөнгийн дүн / мян төг/

ҮНДЭСЛЭЛ

1.Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын зарлага -203809,0

1

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх иргэний зөвлөлийн  зардал

6000

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  хуралдааны 2014 оны 15-р тогтоол

2

аймгийн шагналын зардал/Аймгийн ИТХ/

10000

АИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 47-р тогтоол

3

Аймгийн ЗДТГ-ын архивын тасгийн архивч Долгорсүрэн албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амь эрсдсэнтэй холбогдуулан  ар гэрт үзүүлэх тэтгэмж  /үндсэн цалингийн 36 сартай тэнцэх 17637.8.0/Ажлын байран дээрээ бие нь муудаж нас барсан  жижүүр Д.Сүхбаатарын ар гэрт 6 сарын  тэтгэмж  2181.2/Аймгийн ЗДТГ/

19,819.0

Хөдөлмөрийн хуулийн 97.1.3

4

Аймгийн ЗДТГ-ын Албан хаагчдын хэрэгцээнд дутагдаж буй техник хэрэгсэлд  "Сүлд" танхимд авах техник хэрэгсэл 13800.0, цалин НДШ, гадаад томилолт-13450.9/Аймгийн ЗДТГ/

27250.9

Төрийн албаны тухай хуулийн 27.1.2

5

Төрийн албан хаагчдын сургалтын зардал

10000,0

Төрийн албаны тухай хуулийн 18.1.6 МУЗЗНДНТУ-ын тухай хуулийн 33.1.6

6

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗД-ын орлогч М.Сэрээнэнгийн сонгуулийн үр дүнгээр ажлаас халагдсаны 6 сарын тэтгэмж

4,239.1

ЗЗНДНТУТХ-ийн 38.1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хурлын болон бүх шатны Засаг дарга ээлжит сонгуулийн дүнд албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн бол тэдгээрт урьд нь авч байсан албан тушаалын 6 сарын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгоно.

7

Тосонцэнгэл  сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

9,605.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 288,103,80,88-р заалт    Монгол Улсын засгийн газрын 2011 оны 125-р тогтоол "Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ"

8

Их Уул  сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

9,216.0

9

Цагаан Үүр сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

7,412.0

10

ЧандманьӨндөр сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

6,771.9

11

Баянзүрх сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

7,880.0

12

Улаан Уул сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

10,279.0

13

 АлагЭрдэнэ сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

11,175.1

14

  Жаргалант сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

8,351.0

15

  ШинэИдэр сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

10,577.0

16

  Галт сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

7,234.0

17

  Төмөрбулаг сумын ЗДТГ,эмнэлэг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

6,499.0

18

  Эрдэнэбулган  сумын ЗДТГ,эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн, цэцэрлэгийг шилэн кабельд холбох

6,000.0

19

Тендерийн баримт бичиг борлуулсны орлого. Гэрээт ажилтны хөлс 8150.0, унаа хоолны хөнгөлөлт, НДШ-1815.0, бичиг хэрэг-2980, тээвэр шатахуун-1110.0, шуудан холбоо, интернет-2530.0, ном хэвлэл худалдан авах зардал-5750.0 /ХАА-ны  алба/

25500.0

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 43-р тогтоол

2. Аймгийн  орон нутгийн төсвөөс хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт  -781000,0

1

 Багт цахилгаан шугам татах

150,000.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 295 р заалт

2

Аймгийн төвийн цэцэрлэгүүдийн сантехникийн засвар

100,000.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний  87    -р заалт

3

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд автобус худалдан авах

60,000.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний  154    -р заалт

4

Галт  Мөрөнгийн хоорондох 2 хясааны замыг засаж сайжруулах

20,000.0

 

5

Хан жаргалантын оршуулгын газрыг цэвэрлэх

20,000.0

Аймгийн төр шашны зөвлөлийн 2014 оны 2 сарын 14- өдрийн  хурлын тэмдэглэл

6

ИТХ-ын даргын  автомашин

110000

Монгол улсын засгийн газрын 2007 оны 349-р тогтоол

7

Жалханз гэгээний 140 жилийн ойд зориулсан хөшөө дурсгал цогцолбор  босгох

50,000.0

2013 оны 4 сарын 08-ны өдрийн Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 23-р тогтоол

8

Зүүн мөрөн хороололын усан хангамжийн гүний худаг гаргах

35,000.0

Шинэ хороолол барьж эхлэх болсонтой холбогдуулан усны эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай

9

Тариалан сумын ЗДТГ-ын албан ажлын машиныг шинэчлэх

30000

Монгол улсын засгийн газрын 2007 оны 349-р тогтоол

10

Мөрөн сумын 6.12-р хороонд 480 м хатуу хучилттай  зам шинээр нэмж хийх

166,000.0

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааны 2014 оны 33-р тогтоол

11

Цагдаагийн холбоожуулалт

30000,0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө,

12

Нэгдсэн  эмнэлгээс урагшаа дулааны 575м  шугамыг  өргөсгөх

10000,0

ЗЗНДНТУТХ-ийн29.1.4-ын " д" Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 58.2.2

3. Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад зориулж аймгийн нөөц санд тусган хэрэгжүүлэх   114120.0

1

Аймаг орон нутгаа сурталчлан таниулах Монголын үндэсний  радио  телевизийн  нээлттэй өдрийн Хөвсгөл аймагт зохион байгуулж Аймаг орон нутгаа сурталчлах зардалд

34,120.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний  125    -р заалт

2

Цагаан Уул,Цэцэрлэг   нутгийн хонийг омгоор баталгаажуулах  судалгааны зардал

10,000.0

 

3

Алонгоо эхийн сургаалийн баярын  бэлтгэл ажлыг хангах

20,000.0

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдын хуралдааны      оны        -р тогтоол

4

Оюунлаг Хөвсгөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх

50000,0

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдын хуралдааны      оны        -р тогтоол

4. Аймгийн байгаль хамгаалах сан    45000.0

1

Мөрөн сумын цэвэр усны 2 дахь эх үүсвэрийн хайгуул судалгааны  зардал /Байгаль хамгаалах сангийн 2013 оны дансны үлдэгдлээс/

44,000.0

Аймгийн Засаг даргын  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний  243.257    -р заалт, тусгай сангийн тухай хуулийн 12.2.2,  12.2.48  12.2.8

2

Байгаль хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчилах /Байгаль хамгаалах сангийн 2013 оны дансны үлдэгдлээс/

1,000.0

5. Замын сан   21000.0

 

1

"Тэс" дэлгүүрийн уулзвараас нисэх буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто замын засвар

21,000.0

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдааны 2014 оны 33-р тогтоол

 

ДҮН

1,164,929.0

 

Эх үүсвэр

1,164,929.0

           

 

Засгийн газрын 2010 оны 271-р тогтоолоор батлагдсан хязгаарт нийцүүлэх,  Аймгийн төрийн Аудитын газрын 2014 оны 4 дүгээр сарын 06/27, 07/26 тоот албан шаардлагыг тус тус үндэслэн Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Аймгийн үндэсний их баяр наадмын зардлыг 10,0 сая төгрөг болгон өөрчлөх  асуудлыг  тогтоолын   4 дүгээр зүйлд тус тус орууллаа .

 

Монгол улсын Засгийн Газрын 2014 оны 04 сарын 129-р тогтоол,Сангийн сайд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын 2014 оны 03 сарын 01/02 тоот албан даалгаварт  Нийгмийн халамж асрамж үйлчилгээний зардлын  төсвийг аймаг ,сумын төсөвт хуваарилахаар чиглэл өгсөн .

Үүний дагуу :

Сумын Засаг даргын шийдвэрээр олгогдодгүй доорхи зардлыг аймгийн төсөвт  хуваариллаа

1,Халамжийн тэтгэвэр

2,Жирэмсэн нярай, хөхүүл эхийн тэтгэмж

3,Хүнс тэжээлийн тусламж,дэмжлэг

4,Банкны шимтгэл

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээний зардлаас Протез,ортепедийн  зардал/ Ортопед, протезийн зардлыг сумдад хуваарилснаас шалтгаалан  нэг суманд зардал нь хүрэхгүй байхад нөгөө суманд нь үлдэгдэлтэй байгааг байдлыг   аймгийн хэмжээнд зохицуулан шийдвэрлэх зорилготой/

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөр хэлэлцэн сумын засаг даргын шийдвэрээр зарцуулахаар хуульчлагдсан  доорхи зардлыг сумын төсөвт хуваариллаа.

            1,Нөхцөлт мөнгөн тусламж

             2,Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

            3, Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж

            4, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

           5,Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээ

           6,Цагаан нуур сумын цаатан иргэдийн тэтгэмж

           7,Халамжийн бусад үйлчилгээ

Холбогдох материалыг хавсаргав.

             

                           САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

Нийтэлсэн: 2014-06-13 12:23:50
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger