• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2014 ОНЫ 6 САРЫН ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ /2014-06-30/

2014 оны эхний 06 сарын байдлаар орон нутгийн орлого, санхүүжилт 47,933,264.0 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 46,952,881.5 мянган төгрөг буюу 98  хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Орон нутгийн орлого тасарч байгаагийн гол шалтгаан нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийн санхүүжилт бүрэн орж ирээгүйтэй холбоотой.

/мян.төг/

Орлогын төрөл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Татварын орлого

3,806,676.7

4,468,705.5

662,028.8

117.4

2

Татварын бус орлого

201,110.2

235,522.3

34,412.1

117.1

3

Хөрөнгө худалдсаны орлого

19,000.0

16,673.0

-2,327.0

87.8

4

Тусламжийн орлого

43,906,477.1

42,231,980.7

-1,674,496.4

96.2

 

Нийт

47,933,264.0

46,952,881.5

-980,382.5

98.0

 

Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл:

Орон нутгийн нийт орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг орлогын нэр төрлөөр нь үзүүлвэл:

 /мян.төг/

№ 

Үзүүлэлт

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

Зөрүү

Хувь

0

НИЙТ ДЇН

47,933,264.00

46,952,881.50

-980382.5

98.0

1

Орон нутгийн харилцах дансны эхний їлдэгдэл

3,111,274.80

3,111,274.80

0

100.0

2

НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДЇН

47,933,264.00

46,952,881.50

-980382.5

98.0

3

УРСГАЛ ОРЛОГО

4,007,786.90

4,704,227.80

696440.9

117.4

4

1. ТАТВАРЫН ОРЛОГО

3,806,676.70

4,468,705.50

662028.8

117.4

5

1.1 Орлогын албан татвар

2,616,909.70

3,024,354.50

407444.8

115.6

6

1.1.1 Хїн амын орлогын албан татвар

2,616,909.70

3,024,354.50

407444.8

115.6

7

Цалин, хєлс болон тїїнтэй адилтгах бусад орлогын

2,829,513.40

3,008,083.90

178570.5

106.3

8

Хувь хїний орлогын албан татварын буцаан олголт (-тэмдэгтэй)

(379,158.30)

(379,103.00)

55.3

100.0

9

Орлогыг тодорхойлох боломжгїй иргэний татвар

9,887.80

19,138.30

9250.5

193.6

10

Бусад татвар

28,249.80

23,777.90

-4471.9

84.2

11

Їйл ажиллагааны орлогын

83,917.00

310,138.20

226221.2

369.6

12

Хєрєнгє борлуулсны орлогын

44,500.00

42,319.20

-2180.8

95.1

15

1.3 Ємчийн татвар

106,184.80

143,874.70

37689.9

135.5

16

Їл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татвар

100,871.70

139,543.00

38671.3

138.3

17

Бууны албан татвар

5,313.10

4,331.70

-981.4

81.5

18

1.4 Дотоодын бараа їйлчилгээний орлогын албан татвар

374,036.90

392,980.50

18943.6

105.1

19

1.4.3 Тусгай зориулалтын орлого

374,036.90

392,980.50

18943.6

105.1

20

Автотээврийн болон єєрєє явагч хэрэгслийн татвар

374,036.90

392,980.50

18943.6

105.1

21

1.6 Бусад татвар (тєлбєр, хураамж)

709,545.30

907,495.80

197950.5

127.9

22

1.6.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж

136,126.90

154,372.00

18245.1

113.4

23

1.6.4 Газрын тєлбєр

113,615.20

96,244.50

-17370.7

84.7

24

1.6.5 Усны тєлбєр

20,381.20

32,177.40

11796.2

157.9

25

1.6.6 Ойгоос хэрэглээний мод тїлээ, ашигласны тєлбєр

318,215.20

374,224.40

56009.2

117.6

26

1.6.7 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр

2,945.80

17,097.40

14151.6

580.4

27

1.6.10 Бусад татвар, хураамж

3,945.00

78,475.60

74530.6

1989.2

28

Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалт

24,156.00

71,219.50

47063.5

294.8

29

Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр

22,316.00

6,626.00

-15690

29.7

30

Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж

66,456.00

76,235.80

9779.8

114.7

31

Байгалийн ургамлын нєєц ашигласны тєлбєр

1,388.00

823.20

-564.8

59.3

32

2. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

201,110.20

235,522.30

34412.1

117.1

33

2.1 Хувьцааны ногдол ашиг

3,000.00

2,450.50

-549.5

81.7

34

2.2 Хїї, торгуулийн орлого

170,416.20

206,581.70

36165.5

121.2

35

2.3 Тїрээсийн орлого

 

1,417.00

1417

 

36

2.4 Тєсєвт байгууллагын єєрийн орлого

27,694.00

16,643.00

-11051

60.1

37

2.6 Бусад нэр заагдаагїй орлого

 

8,430.10

8430.1

 

39

3. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

43,906,477.10

42,231,980.70

-1674496.4

96.2

41

3.2 Улсын тєсвєєс авсан санхїїгийн дэмжлэг

9,435,272.70

9,435,272.70

0

100.0

42

Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих

28,881,181.90

28,881,181.90

0

100.0

43

Орон нутгийн хєгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжїїлэг

5,590,022.50

3,915,526.10

-1674496.4

70.0

46

4. ХЄРЄНГИЙН ОРЛОГО

19,000.00

16,673.00

-2327

87.8

47

4.1 Хєрєнгє худалдсаны орлого

19,000.00

16,673.00

-2327

87.8

 

Орон нутгийн орлогоос тасарсан орлого: /мян.төг/

№ 

Үзүүлэлт

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

Зөрүү

Хувь

10

Бусад татвар

28,249.80

23,777.90

-4471.9

84.2

12

Хєрєнгє борлуулсны орлогын

44,500.00

42,319.20

-2180.8

95.1

17

Бууны албан татвар

5,313.10

4,331.70

-981.4

81.5

23

1.6.4 Газрын тєлбєр

113,615.20

96,244.50

-17370.7

84.7

29

Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр

22,316.00

6,626.00

-15690

29.7

31

Байгалийн ургамлын нєєц ашигласны тєлбєр

1,388.00

823.20

-564.8

59.3

33

2.1 Хувьцааны ногдол ашиг

3,000.00

2,450.50

-549.5

81.7

36

2.4 Тєсєвт байгууллагын єєрийн орлого

27,694.00

16,643.00

-11051

60.1

43

Орон нутгийн хєгжлийн нэгдсэн сангийн орлогын шилжїїлэг

5,590,022.50

3,915,526.10

-1674496.4

70.0

47

4.1 Хєрєнгє худалдсаны орлого

19,000.00

16,673.00

-2327

87.8

 

Орон нутгийн орлогоос давж биелсэн орлого: /мян.төг/

№ 

Үзүүлэлт

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

Зөрүү

Хувь

7

Цалин, хєлс болон тїїнтэй адилтгах бусад орлогын

2,829,513.40

3,008,083.90

178570.5

106.3

9

Орлогыг тодорхойлох боломжгїй иргэний татвар

9,887.80

19,138.30

9250.5

193.6

11

Їйл ажиллагааны орлогын

83,917.00

310,138.20

226221.2

369.6

15

1.3 Ємчийн татвар

106,184.80

143,874.70

37689.9

135.5

16

Їл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татвар

100,871.70

139,543.00

38671.3

138.3

20

Автотээврийн болон єєрєє явагч хэрэгслийн татвар

374,036.90

392,980.50

18943.6

105.1

21

1.6 Бусад татвар (тєлбєр, хураамж)

709,545.30

907,495.80

197950.5

127.9

22

1.6.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж

136,126.90

154,372.00

18245.1

113.4

24

1.6.5 Усны тєлбєр

20,381.20

32,177.40

11796.2

157.9

25

1.6.6 Ойгоос хэрэглээний мод тїлээ, ашигласны тєлбєр

318,215.20

374,224.40

56009.2

117.6

26

1.6.7 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр

2,945.80

17,097.40

14151.6

580.4

27

1.6.10 Бусад татвар, хураамж

3,945.00

78,475.60

74530.6

1989.2

28

Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалт

24,156.00

71,219.50

47063.5

294.8

30

Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж

66,456.00

76,235.80

9779.8

114.7

32

2. ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО

201,110.20

235,522.30

34412.1

117.1

34

2.2 Хїї, торгуулийн орлого

170,416.20

206,581.70

36165.5

121.2

 

 Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл  /Сумаар/

                                                                                                     /мян.төг/

Байгууллагын нэрс

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Зөрүү

Хувь

1

Àëàã-Ýðäýíý

17,859.2

30,524.2

12,665.0

170.9

2

Àðáóëàã

17,415.8

28,663.0

11,247.2

164.6

3

Áàÿíç¿ðõ

28,375.4

56,890.9

28,515.5

200.5

4

Á¿ðýíòîãòîõ

18,544.2

34,286.1

15,741.9

184.9

5

Ãàëò

22,140.7

43,833.3

21,692.6

198.0

6

Æàðãàëàíò

26,667.0

49,212.4

22,545.4

184.5

7

Èõ-Óóë

9,052.0

38,897.1

29,845.1

429.7

8

Ðàøààíò

34,331.0

37,972.0

3,641.0

110.6

9

Ðýí÷èíëõ¿ìáý

16,409.0

45,532.0

29,123.0

277.5

10

Òàðèàëàí

33,393.0

45,490.9

12,097.9

136.2

11

Òîñîíöýíãýë

20,363.5

33,651.9

13,288.4

165.3

12

Òºìºðáóëàã

29,349.5

32,013.7

2,664.2

109.1

13

Ò¿íýë

22,569.0

35,907.5

13,338.5

159.1

14

Óëààí-Óóë

16,890.0

35,895.8

19,005.8

212.5

15

Õàíõ

13,425.0

25,786.3

12,361.3

192.1

16

Хатгал

15,600.0

35,330.7

19,730.7

226.5

16

Öàãààí-Óóë

25,510.0

43,262.8

17,752.8

169.6

17

Öàãààí-¯¿ð

19,560.2

23,963.4

4,403.2

122.5

18

Öàãààííóóð

9,478.0

18,728.4

9,250.4

197.6

19

Öýöýðëýã

9,613.0

22,936.9

13,323.9

238.6

20

×àíäìàíь-ªíäºð

21,318.0

26,675.0

5,357.0

125.1

21

Øèíý-Èäýð

8,930.0

29,394.3

20,464.3

329.2

22

Ýðäýíýáóëãàí

32,554.0

29,986.4

-2,567.6

92.1

23

̺ðºí

290,014.0

280,729.9

-9,284.1

96.8

24

Аймаг /урсгал орлого/

3,249,425.4

3,625,497.9

376,072.5

111.6

Нийт дүн

4,008,786.9

4,711,062.8

702,275.9

4,605.0

 

График-1. Сумдын 2014.06.30-ний байдлаарх орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл %-иар

Нийтэлсэн: 2014-07-17 11:00:49
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger