• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Санал авч байна.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

 2015 оны ... дугаар сарын .... өдрийн

 ..... дугаар тогтоолын хавсралт

 

ХӨРӨӨ РАМ /ТАЙГА/ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

 1. Энэхүү журмын зорилго нь иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хэрэглээний бөөрөнхий мод гуалинг боловсруулах зүсмэл материал үйлдвэрлэх зорилгоор ашиглах туузан хөрөө ажиллуулахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Журмыг аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ойн мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн дагаж мөрдөнө.
 3. Нэр томъёо: “Туузан хөрөө” гэж зүсмэл материал боловсруулах зорилгоор 380 вольтийн хүчдлээр ажилладаг туузан хөрөө болон зөөврийн жижиг оврын хөрөөг хэлнэ.

 

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

 

2.1.  Энэ журам нь аймгийн нутаг дэвсгэрт ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолт болон цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэсэн хэрэглээний бөөрөнхий мод, гуалинг зүсэж зүсмэл материал үйлдвэрлэх зорилгоор туузан хөрөө ажиллуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хамаарна. Бага оврын буюу ахуйн хэрэглээний модон эдлэл боловсруулахад ашигладаг ногоон хөрөөнүүдэд мөн хамаарна.

2.2.  Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь туузан хөрөө /Тайга/ хөрөөг ажиллуулахдаа Ойн үндэсний хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолын 2.1.5-д “Модон зүсмэл материал бэлтгэхэд зөөврийн болон суурин ажиллагаатай зүсвэрийн туузан хөрөөг нэвтрүүлэх”-ээр заасны дагуу дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмж бүхий туузан хөрөө ашиглах чиглэл баримтлана.

 

ГУРАВ. ТУУЗАН ХӨРӨӨГ АЖИЛЛУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1. Зүсмэл материал үйлдвэрлэхдээ МУ-ын Ойн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1, 37.2 дахь заалтын дагуу ойгоос мод түлээ бэлтгэж ашигласны зохих төлбөрийг төлсөн, гарал үүслийн гэрчилгээтэй хэрэглээний бөөрөнхий мод, гуалинг зүсэх бөгөөд зохих зөвшөөрөл, эрхийн бичиггүй хууль бусаар бэлтгэсэн  болон түлшний модны зориулалтаар бэлтгэсэн мод зүсэхийг хориглоно.

3.2. Туузан хөрөө /Тайга/ ажиллуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь сумдын байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн бодлогын тасаг, сум дундын ойн анги, байгаль орчны газрын Ойн албатай экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ажиллах ба БОГазраар байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байна.

3.3. Хот суурин газар байршилтай хөрөө рам /Тайга/ нь тухай газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдсан, барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, гал түймэр, эрүүл ахуй, ариун цэврийн нөхцөл нь энэ журамд мөрдөхөөр заасан стандартуудын норм, норматив шаардлагыг хангасан байна.

3.4. Мод, модон материал нь Галын аюултай бүтээгдэхүүн ангилал, зэрэглэл “MNS 4999:2000 стандартад зааснаар шатах тослох материалын жагсаалтад, Галын аюултай бодис материал ангилал MNS 4282:2006 стандарт, Мод, модон материалын төрөлжсөн захын үйлчилгээ ерөнхий стандарт MNS 5162 : 2011 заасны дагуу мод зүсвэрийн хөрөө рам /Тайга/-г гэр хорооллын айл өрх, албан байгууллагын 500 км-т байрлах ба тухайн сум, орон нутгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах бүсэд байршуулна.

3.5. Гэр хорооллын дунд буюу айл өрхийн оршин суудаг хашаанд хөрөө рам /Тайга/ байрлуулж ажиллахыг хориглоно.

3.6. Бөөрөнхий мод, гуалинг зүсэж зүсмэл материал үйлдвэрлэх зорилгоор ашиглах хөрөө рам /Тайга/ нь үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхийг зөвшөөрсөн үйлдвэрийн баталгаа, тоног төхөөрөмжийг ашиглах бөгөөд гар аргаар хийсэн үйлдвэрийн баталгаагүй хөрөө рам ашиглахыг хориглоно.

3.7. Холбогдох стандартын шаардлага зүсмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хэрэглээний бөөрөнхий мод, сортиментын гуалингаас гарах зүсмэл материалын гарцыг 75-аас доошгүй хувьд хүргэх хүчин чадал бүхий техник технологи нэвтрүүлэх,

3.8. Зүсмэл материал үйлдвэрлэх явцад гарсан хаягдлыг дахин ашиглах, шахмал түлш үйлдвэрлэх

3.9. Хөрөө рам /Тайга/ дээр ажиллаж байгаа ажиллагсадыг сургалтанд хамруулж мэргэшүүлсэн байх, мэрэгжлийн зэрэгтэй ажилчдыг ажиллуулах

3.10. Хөрөө рам /Тайга/ зүсүүлсэн модны бүртгэлийг хавсралт хүснэгтийн дагуу байнга хөтөлж сум дундын ойн анги, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт тогтмол шалгуулж байна.

 

ДӨРӨВ. ТУУЗАН ХӨРӨӨГ АЖИЛЛУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

Хөрөө рам /Тайга/-г ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь журамд заасан шаардлага, холбогдох стандартуудын норм нормативыг хангасан тухай аймгийн МХГазар, ОБХэлтсийн дүгнэлт, БОАЖГазраар БОНБЕҮнэлгээ хийлгэсний дараа БОАЖГ-ыг төлөөлж сум дундын ойн ангитай Экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ажиллана.

 

ТАВ. ХӨРӨӨ РАМ /ТАЙГА/-Г АЖИЛЛУУЛАХАД МӨРДӨХ ЖУРАМ, ДҮРЭМ СТАНДАРТУУДЫН ЖАГСААЛТ

 1. МУ-ын байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
 2. Ойн тухай хууль
 3. Ойн тухай үндэсний хөтөлбөр – ЗГазрын 2011 оны 113 дугаар тогтоол
 4. Шилмүүст төрлийн зүсмэл материал, Ерөнхий шаардлага
 5. Түлшний мод техникийн шаардлага
 6. Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, Ерөнхий шаардлага
 7. Бөөрөнхий модон материал, эзэлхүүний хүрд
 8. Шилмүүст төрлийн бөөрөнхий модон материал, Техникийн шаардлага
 9. Галын аюулгүй байдал Ерөнхий шаардлага
 10. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
 11. Мод бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрт тавигдах ерөнхий шаардлага стандартын мод боловсруулах үйлдвэрт хамаарах хэсгийг сонгож хэрэглэх
 12. Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл
 13. Бусад холбогдох журам дүрэм

 

ЗУРГАА. БУСАЛ ЗҮЙЛ

Журмын хэрэгжилтэнд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, сум дундын ойн анги, цагдаагийн ажилтнууд хяналт тавьж ажиллана.

Энэхүү журамд заасан хөрөө рам /Тайга/-г ажиллуулахад тавигдах шаардлага болон холбогдох стандартын норм нормативийг зөрчсөн тохиолдолд Ойн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцоно.

 

Утас: 70384908, 96836677, 88057219

 

 

 

 

 

______________000_______________

Нийтэлсэн: 2015-03-10 09:42:10
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger