• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөвсгөл аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын хуралдааны 2013 оны 12 дугаар сарын

04 ний өдрийн ээлжит 5 дугаар хуралдааны

 .... дүгээр тогтоолын .... дугаар хавсралт

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

“УХААЛАГ ТӨЛӨВЛӨЛТ – ОНОВЧТОЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ”ийн жил

 

Ухаалаг төрийн бодлогыг төр, иргэний  хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлан оновчтой төлөвлөж, өрх бүрт хүрсэн тогтвортой өсөх эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 

 

ä/ä

Óðò áîëîí äóíä õóãàöààíû õºòºëáºð, áîäëîãûí áàðèìò áè÷èã

Çîðèëò,  àðãà õýìæýý

Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

 

2014 онд хүрэх түвшин, үр дүн

Хóãàöàà

Õàðèóöàõ ýçýí, áàéãóóëëàãà

 

НЭГ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

 

Зорилт 1. Аймгийн хэмжээнд хүүхэд нэг бүрийг хөгжих боломжоор адил тэгш хангаж, эрүүл аюулгүй орчинтой, олон нийтийн оролцоог хангасан хүүхдэд ээлтэй боловсролыг хөгжүүлнэ.

 

 

 

1.1

 

2014 оны төсвийн тухай хууль XXIII.1.1.215

ÇįÀÕөтөлбөр

 

 

Аймгийн төвд Багшийн хөгжлийн ордон шинээр барина

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хувиар

 

 

100

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà,

 

 

 

1.2

2014 оны төсвийн тухай хууль XXIII.1.1.16, 190,191

ÇįÀХөтөлбөр

 

Мөрөн суманд 640 хүүхдийн Баянзүрх, Улаан-Уул, Цагаан-Үүр суманд 320 хүүхдийн, Бүрэнтогтох суманд 450 хүүхдийн хичээлийн барилга тус тус шинээр барина.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувиар

 

 

100

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.3

2014 оны төсвийн тухай хууль ХII.1.1.96, XII.1.1.15

ÇįÀХөтөлбөр

 

 

Мөрөн 2 дугаар сургууль, ЭДЦС-ийн спорт заал шинээр барина

.

 

Баригдах заалны тоо

 

 

2

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.4

2014 оны төсвийн тухай хууль XXIII.1.1.147,68,192,

ÇįÀÕ-ийн

Жаргалант, Ренчинлхүмбэ, Чандмань-Өндөр, Ханх сумдад 150,  Цагааннуур суманд 100 хүүхдийн сурагчдын дотуур байр тус тус шинээр барина.

 

 

Ашиглалтанд орох дотуур байрны тоо тоо.

 

 

5

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.5

2013 оны төсвийн тухай хууль XXIII.1.1.26,67,68,113,114

ÇįÀÕ-ийн

Эрдэнэбулган,  Галт, Ренчинлхүмбэ сумдад 100, Тосонцэнгэл суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд оруулж, Мөрөн, Арбулаг сумдад 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ

 

 

Ашиглалтанд орох болон ажил нь эхлэх цэцэрлэгийн тоо.

 

 

6

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.6

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа, сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийж , бодит байдлыг тогтоон , боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогыг жигд хэрэгжүүлэх.

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр.

 

Чанарын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх чиглэлийг тогтоож, төлөвлөлт хийгдсэн байна.

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.7

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

6 сумын  сургууль, цэцэрлэгийн усан хангамж, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулна

 

Усан хангамж сайжирсан сумын сургууль, цэцэрлэгийн тоо

 

 

12

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

1.8

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 187.9, 187.12, 187.13  дахь заалт

Аймгийн “Насан туршийн боловсролын төв”-ийг байгуулж, орон нутгийн “Насан туршийн боловсролын нэгж”-ийн чадавхийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

Байгуулагдсан төв, нэгжийн чадавхаар

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

1.9

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 187.7, 192.3 дахь заалт

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн орчны эрүүл аюулгүй байдалд мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргана.

 

 

Үнэлгээ хийх

 

Орчны эрүүл мэнд сайжирсан байна

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

1.10

 

НҮБ-ын Хүүхдийн Сантай хамтран  боловсруулсан, Хүүхдэд ээлтэй аймаг болох чиглэлээр 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

 

 

Хамтын ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, чанар үр дүн

 

 

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà,

С. Мөнхжаргал-ХГБХХ-ийн дарга

Б.Зоя – НҮБ-ийн Хүүхдийн сан

 

 

 

1.11

 

Аймаг, сумын Иргэний танхимд  хүүхдийн индэр ажиллуулж, “Хүүхдийн асуудал сонсох өдөр”-тэй болгох.

 

Үйл ажиллагааны үр дүн, оролцоогоор

 

Орон нутгуудад Индэртэй болсон байна

 

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

С. Мөнхжаргал ХГБХХ-ийн дарга

 

Зорилт 2. Соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах, нутгийн уламжлалт язгуур соёлыг сурталчилан өвлүүлж, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн үйл хэрэг болгон түгээн дэлгэрүүлэх таатай орчин бүрдүүлэх байдлыг ханган ажиллана.

 

 

 

2.1

 

 

2013 оны төсвийн тухай хууль XXIV.1.1.13,25

ÇįÀÕөтөлбөр

Бүрэнтогтох суманд 300 хүний суудалтай, Алаг-эрдэнэ, Төмөрбулаг суманд суманд 250 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгыг ашиглалтанд оруулж,   Рашаант суманд 250 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгыг шинээр барьж эхэлнэ.

 

 

Ашиглалтанд орох болон ажил нь эхлэх соёлын төвийн  тоо.

 

 

 

4

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

2.2

 

Монгол улсын 3 дахь Ерөнхий сайд Жалханз хутагт Дамдинбазарын 140 жилийн ой тэмдэглэх

Зохион байгуулсан арга хэмжээгээр

Ойн арга хэмжээ өндөр хэмжээнд зохион байгуулагдсан байна

2014 оын 2 дугаар улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Э. Сэржмятав -ХДТ-ûí

äàðãà,

 

 

 

2.3

 

Айл өрхийн “Угийн бичиг” хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх

 

Угийн бичиг хөтөлдөг айл өрхийн хувиар

 

 

10

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Í.Áààòàð-Î÷èð-ÁÑÃ-ûí

äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.4

 

Соёлын тухай хуулийн 13.1.4 дэх заалт

Сумдын соёлын төвүүдийг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр  хангах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

 

Мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалтын хувь.

 

 

60

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

2.5

 

 

Хатгал тосгоны  “Зуны задгай” театрын барилгыг тохижуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулж, аялал жуулчлалын хөтөлбөрт соёлын биет болон биет бус өвийг сурталчилах ажлыг тусгаж хэрэгжүүлэх

 

 

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт.

 

 

Соёлын аялал жуулчлал хөгжинө

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.6

 

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 82 дахь заалт

Соёлын аялал жуулчлал, соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж соёлын брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгоно

 

Үйл ажиллаганы хэрэгжилтээр.

 

Соёлын брэнд бүтээгдэхүүнтэй болно

 

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.7

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ñóì á¿ð àÿëàë æóóë÷ëàëûí  ìàðøðóò, á¿òýýãäýõ¿¿íýý тодорхойлж аймгийн аялал жуучлалын  маршрутад оруулна

Маршрут, бүтээгдэхүүнтэй болсон сумдын тоо

 

 

24

 

2014 оны 3-р улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.8

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Æóóë÷íû áààçóóäыг   áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí нарийвчилсан ¿íýëãýýнд бүрэн õамруулна

 

Үнэлгээ хийгдсэн жуулчны баазуудын хувь

 

 

100

2014 оны 3-р улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ын äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.9

 

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 227.2, 232.1 дэх заалт

Õºâñãºëèéí ÓÒÕÃ-ûí íóòàã äýâñãýðò  “Çàãâàð îòîãëîõ öýã”-èéã áèé áîëãîõ, ò¿¿íèé äàãóó áóñàä îòãóóäûã òîõèæóóëæ ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí ¿íäñýí äýýð íóòãèéí èðãýäýä ýçýìø¿¿ëýõ

 

 

 

Үйл ажиллаганы хэрэгжилтээр

Í¿¿äëèéí ñî¸ë, зан заншил,амьдралын õýâ ìàÿãт  түшиглэсэн àÿëàë æóóë÷ëàëûã

õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäàíà.

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

2.10

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ãàð óðëàë, áýëýã äóðñãàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýäýã èðãýí, ºðõ, á¿ëýã íºõºðëºë¿¿äèéã  òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ, õóäàëäààíû öýã íýãæ¿¿äèéã áèé áîëãîõ /Õàòãàë, ̺ðºí, áóñàä ñóìууä/

 

 

Шинээр бий болсон худалдааны цэгийн тоогоор

 

 

 

6

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.11

 

Аÿëàë æóóë÷ëàëûí íýãäñýí âýá ñàéòûã áàéðøóóëæ, òîãòâîðòîé àæèëëóóëàõ

 

 

WEB сайтын тоо

 

 

1

2014 оны 4-р улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

2.12

ЗГ-ын10,159,43  дугаар тогтоолууд, Соёл урлагийн хөгжүүлэх дунд хугцааны хөтөлбөр /

Соёлын биет өвөөр үзэсгэлэн гаргах, сурталчилах ажлуудыг зохион байгуулж өв тээгчдийг батламжилж гэрчилгээ олгох

Соёлын өвийг хамгаална, сурталчилах, өвлүүлэх

Өв тээгчдийг батламжилж гэрчилгээжүүлсэн байна

 

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Б. Баярсайхан -ССАЖГ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí  Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

2.14

ЗГ-ын 05 дугаар тогтоол, Биеийн тамирыг хөгжүүлэх “Цогц хөтөлбөр”

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх стандартын зам, задгай талбай бүхий хөл бөмбөгийн талбай  байгуулах

 

Үйл ажиллаганы хэрэгжилтээр

Нийтийн биеийн тамираар хичээлэгсдийн тоо нэмэгдэнэ

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын Засаг дарга

 

 

 

2.15

 

 

Алунгуа эхийн сургаалийн баяр тэмдэглэх

 

  Зохион байгуулсан тоогоор

 

 

3

2014 оны 3 дугаар улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Ц. Энхтүвшин – Чандмань-Өндөр сумын засаг дарга

 

Зорилт 3. Àæèëòàé, îðëîãîòîé, õ¿í òºâòýé áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëæ, àìüäðàëûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëíà.

 

 

 

 

3.1

 

ÇïÀÕ-èéí õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áîäëîãûí 2, 3-ð çààëò,

ÇįÀÕ

Á¿ëýã, íºõºðëºë áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéãàà èðãýäèéí õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèí õºäºëìºðèéí ÿàðìàã çîõèîí áàéãóóëæ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñóðòàë÷ëàí, ºðõèéí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëíý.

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Ажилгүйдэл багассан, хамтын хөдөлмөр эрхлэх арга зүйд суралцсан байна

 

 

 

2-р   óëèðàëä

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.2

¯ÕÖÁ-ûí 4.1.1.4-ð çààëò, ÇïÀÕ-èéí õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áîäëîãûí 2-ð çààëò,

ÇįÀÕ

Á¿ðòãýëòýé, èäýâõòýé àæèë õàéã÷èéã áàéíãûí àæëûí áàéðààð õàíãàñàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéã á¿ðòãýõ àæèëëàãààã òîãòìîëæóóëæ õóóëèéí äàãóó äýìæèí àæèëëàíà.

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

 

Ажлын байр нэмэгдсэн байна.

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.3

¯ÕÖÁ-ûí 4.8.2.3-ð çààëò, ÇįÀÕ, ÇÃ-ûí 2012 îíû 122-ð òîãòîîë, àéìãèéí ÈÒÕÒýðã¿¿ëýã÷äèéí  108-ð òîãòîîë

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлаар шаардлагатай салбарууд болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад орон тоо бий болгох хяналт тавих.

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Орон тоо нэмэгдсэн , хяналт сайжирсан байна.

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

3.4

ÇïÀÕ-ûí õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áîäëîãûí 3-ð çààëò, ÇįÀÕ, ¯ÕÖÁ-ûí 4.8.2.1-ð çààëò

Îëîí ìàëòàé òóðøëàãàòàé ìàë÷èäòàé ãýðýý áàéãóóëàí  àæëûí òóðøëàãà ÌÀÀ-í óëàìæëàëò àðãà óõààíûã ºâë¿¿ëýõ, çààæ ñóðãàõ õýëáýðèéã äýìæèíý.

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Залуу малчдын мал маллагааны ур чадвар нэмэгдсэн байна.

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

3.5

ÇïÀÕ-ûí õºäºëìºð ýðõëýëòèéí áîäëîãûí 3-ð çààëò, ÇįÀÕ, ¯ÕÖÁ-ûí 4.8.2.1-ð çààëò

Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ýðýëò                      õýðýãöýýòýй óÿëäóóëàí àæèë èäýâõòýé õàéã÷ èðãýäèéã ò¿ð ñóðãàëòàíä      õàìðóóëàõ, àæëûí áàéðíû çàõèàëãà ,àæèë îëãîã÷èéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã  òýãø õ¿ðòýýìæòýé ºãºõ àæëûã çîõèîí áàéãóулна.

 

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

 

 

Мэдээлэл хүртээмжтэй болсон байна

 

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

3.6

 

 

ÇïÀÕ-ûí 62.6-ð çààëò,

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, цемент, төмөр хийц, шил, дулаалгын материал зэрэг бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах бодлого баримтлах

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Бодлого бий болсон байна.

 

 

 

Æèëäýý

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

3.7

 

 

ÇïÀÕ-ûí 33.1 çààëò, ÇįÀÕ, 3.4.10-ð çààëò

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн бодлогыг оновчтой болгох замаар эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэн “Зээлийн батлан даалт”-ын сангаар дамжуулан жижиг бизнесийг дэмжих

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн эдийн засгийн үр ашиг дээшилсэн байна.

 

 

 

Æèëäýý

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.8

 

 

ÇïÀÕ-ûí 143.2 -ð çààëò, ÇįÀÕ, 3.4.9-ð çààëò

Сумдад ахуйн үйлчилгээний цогцолбор төвүүдийг байгуулж, дэмжих эх үүсвэрийг жил бүрийн улсын төсөвт тусган Хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарыг бодлогоор дэмжиж ажиллана.

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Ахуй үйлчилгээний хөтөлбөр хэрэгжилт сайжирсан байна

 

 

Æèëäýý

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

3.9

Аймгийн үйлдвэржүүлэлтийг дэмжих үндсэн чиглэл

Загас үржүүлэх, олборлох боловсруулах, жимс жимсгэнэ боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх иргэд аж ахуйн нэгжийг хөнгөлттэй зээлээр дэмжих

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Зээлийн бодлого сайжирсан байна

 

 

Жилдээ

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.10

Аймгийн үйлдвэржүүлэлтийг дэмжих үндсэн чиглэл

Сүү цагаан идээ боловсруулах, уламжлалт аргаар масло үйлдвэрлэх бүлэг хоршоо нөхөрлөлийг хөнгөлттэй зээлээр дэмжих

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Зээлийн бодлого сайжирсан байна

2014 оны 1,2-р улиралд

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.11

 

ЗГҮАХХАХТ-ний

145.2 дахь заалт

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжих сан болон Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдийг “Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч” гэсэн гэрчилгээ олгож нийгмийн даатгалд хамруулах

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Гэрчилгээтэй болж нийгмийн даатгалд хамрагдсан байна

 

 

 

Жилдээ

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

 

3.12

МУЗГ 2014 онд Хөдөлмөрийн салбарын ажлын хүрээнд 1.3 заалт

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг чадавхижуулах, хөгжүүлэхэд анхаарч бизнесийн сургалтын тогтмолжуулах, техник технологийн мэдээллээр хангах

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

Мэдээлэлийн хангамж сайжирсан байна

 

 

Æèëäýý

Х. Ган-Очир  Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ХБÕ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

Зорилт 4. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүн амд тэгш, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж,   өвчлөл эндэгдлийг тууштай бууруулна.

 

 

 

 

4.1

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 170.2 дахь заалт

2014-2016 онд Ýð¿¿ë ìýíäèéí  ñàëáàðûí  õ¿íèé  íººöèéã   õºãæ¿¿ëýõ  áîäëîãûã  гарган õýðýãæ¿¿ëэх

Хүний нөөцийн  хангалтын хувь, төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдалтын хувь

Ýð¿¿ë ìýíäèéí  ñàëáàðûí  õ¿íèé  íººöèéн чадавхи сайжирна.

2014 оны 1-р улиралд

 

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Ë.Äàìäèíñ¿ðýí-Àéìãèéí ÝÌÃ-ûí äàðãà

 

 

 

 

4.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

“Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн чиглэлээр хүрэх түвшинг тодорхойлон баталж хэрэгжүүлэх

Хүүхдийн өвлөл эндэгдлийн тохиолдлын тоо, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийн хувь

Төслийн хэрэгжилт үр дүн сайжирч, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ.

2014 оны 2-р улиралд

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Ë.Äàìäèíñ¿ðýí-Àéìãèéí ÝÌÃ-ûí äàðãà

Сумдын Засаг дарга нар

 

 

 

4.3

 

2014 оны Төсвийн хуулийн XVII.1.21,  XVII.1.37,  XVII.1.53, 

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг Оношлогооны төв болгохтой холбоотой шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, ашиглалтанд оруулах

Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн тоо, өртөг, хийгдсэн зорилтот ажлууд

Нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж дээшилсэн байна.

2014 оны 1-р улиралд

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

С.Чагнаадорж – Нэгдсэн эмнэлгийн дарга

 

 

 

 

4.4

 

 

2014 оны Төсвийн хуулийн XVII.1.25,

Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн барилгыг ашиглалтанд оруулж, Их-Уул, Бүрэнтогтох сумдын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг барьж,  Алаг Эрдэнэ, Цагаан Уул сумдын эмнэлгийн барилгад их засвар хийлгэх, Нэгдсэн эмнэлгийн Сүрьеэ, Сэтгэцийн тасгийн өргөтгөл, их засварын зураг хийлгэх

Шинээр болон их засвар өргөтгөл хийгдсэн байгууллагын тоо, өртөг, зураг төсвийн асуудлыг шийдвэрлэсэн эсэх

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал сайжирч, эмч ажиллагсадын ажиллах орчин нөхцөл бүрдэнэ.

Жилдээ

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нар

 

 

 

4.5

 

 

¯ÕÖÁ-ûí 4.8.2,4.8

Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хийгдэх эмгэг судлал болон хог хаягдлын тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж үр дүнг нь тооцон ажиллах

ОНХСангаас зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн тоо

Эрүүл мэндэд аюулгүй, ээлтэй орчин бүрдэнэ.

2014 оны 1-р улиралд

Болд /Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга

 

 

4.6

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Галт, Бүрэнтогтох, Улаан Уул, Жаргалант, Хатгал  сумд, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашиныг шинэчлэх

Шинэчлэгдсэн автомашины тоо, өртөг

Түргэн тусламжийн үйл ажиллагаа сайжирна.

Жилдээ

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нар

 

 

 

4.7

 

 

 

¯ÕÖÁ-ûí 4.8.2,4.

ЭМБ-уудын  хог хаягдлын менежментийг сайжруулах чиглэлээр шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах

Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжийн нэр төрлийн тоо, өртөг, хамрагдсан байгууллагын тоо

ЭМБайгууллагуудын хог хаягдлын менежмент сайжирна.

Жилдээ

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нар

 

 

 

4.8

 

Алслагдсан багийн иргэдэд Нэгдсэн эмнэлгээс “Явуулын эмнэлэг”-ийг тусгай хуваариар явуулж үр дүнг нь тооцон ажиллах

Үйлчилгээнд хамрагдсан байгууллага, иргэдийн тоо, зарцуулсан зардал

Алслагдсан багийн иргэдэд нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ хүрсэн байна.

Жилдээ

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нар

 

 

 

 

 

 

 

4.9

 

 

 

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 177.1 дэх заалт

Аймгийн ЭМБайгууллагуудыг “Цахим эрүүл мэнд”  сүлжээнд бүрэн хамруулж, зарим сумдыг  зайн оношлогооны ажлыг эхлүүлэх ба гар утасны сүлжээгээр хүүхэд, арьсны өвчтэй иргэнийг хянаж эмчлэх үйлчилгээг нэвтрүүлж үр дүнг тооцох

Сүлжээнд бүрэн хамрагдсан ЭМБ-ын тоо, зайн дамжуулалт хийгдсэн удаа, хяналтанд хамрагдсан иргэдийн тоо.

ЭМБайгууллагууд цахим сүлжээнд холбогдож, алсын зайн оношлогооны үйлчилгээ өргөжиж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ.

Жилдээ

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

 

 

 

4.10

 

Багийн бага эмчийг мотоцикль, морь, нэн шаардлагатай багаж хэрэгсэл, эмийн фондоор хангах талаар бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх

Мотоцикль, мориор хангагдсан багийн эмчийн тоо, зарцуулсан зардал, эмийн фонд үүсгэсэн хөрөнгийн эх үүсвэр

Анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилж, багийн эмчийн ажиллах орчин нөхцөл бүрдэнэ.

2014 оны 2-р улиралд

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нар

 

 

 

4.11

 

 

 

Уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх чиглэлээр аймгийн бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх

Аймгийн бодлого гаргасан эрхзүйн шийдвэрийн дугаар, хэрэгжилтийг хангасан байдал.

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ.

2014 оны 2-р улиралд

Ж.Ганболд /НХХ-ийн дарга/

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

 

 

 

 

4.12

 

Мөрөн сумын  эмнэлэгийн өргөтгөлийн  зураг төсвийг боловсруулах, газрын асуудлыг шийдэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Зураг төсөв хийгдсэн, газар шийдэгдсэн байна

Жилдээ

Л.Дамдинсүрэн /ЭМГ-ын дарга/

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

Зорилт 5. Íèéãìèéí õàëàìæèéí үйлчилгээг çîðèëòîò á¿ëýãò ÷èãë¿¿ëæ, õ¿¿õýä ãýð á¿ëä ýýëòýé  ¿éë÷èëãýýã õýðýãæ¿¿ëíý.

 

 

 

 

5.1

 

¯ÕÖÁ-ûí 4.3.2.4,

ÇïÀÕ

ÇįÀÕ

Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг хийж салбар дундын мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох

 

Судалгаанд хамрагдсан өрхийн тоо

 

 

32568

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Д.Дуламжав -Àéìãèéí НÕ¯Õ-èéí äàðãà, ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

5.2

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Нийгмийн Халамж, үйлчилгээний хэлтсийн харьяа ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх амралт, эмчилгээ  сувилгааны төвийг байгуулах

 

 

Сувилгааны төв нээгдсэн байх

Халамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирсан байна

 

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Д.Дуламжав -Àéìãèéí НÕ¯Õ-èéí äàðãà, ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

5.3

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суурь судалгааг гаргаж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай хамтран ажиллах

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Судалгаа гарч,  үйл ажиллагаа сайжирсан байна

 

 

Æèëäýý

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Д.Дуламжав -Àéìãèéí НÕ¯Õ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга,

 

 

5.4

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийг байгуулах ажлыг эхлүүлэх

 

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Төв байгуулагдсан байна

 

 

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Д.Дуламжав -Àéìãèéí НÕ¯Õ-èéí äàðãà,

Н.Ариунбат- Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга,

 

 

5.5

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Харьяалалгүй ахмадуудыг албан байгууллага, аж, ахуй нэгжүүдэд харьяалуулах асуудлыг шийдэх

 

¯éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòýýð

 

Ахмадууд харьяалалтай болсон байна

 

 

Жилдээ

Æ.Ãàíáîëä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÍÕÕ-èéí äàðãà,

Д.Дуламжав -Àéìãèéí НÕ¯Õ-èéí äàðãà, ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСАГ САНХҮҮГИЙН БОДЛОГО.

 

Зорилт 6. Тºñөв, Худалдан авалтын ил, тод байдлыг ханган ажиллана.

 

 

 

6.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж Худалдан авах ажиллагааны А-3 сертифекаттай  хүний тоо нэмэгдсэн  байна.

 

А-3 сертифекатай болсон хүний тоо

 

 

50

 

2014 оны 4 дүгээр улирал

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

6.2

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэлийг иргэд олон нийтэд нээлттэй хүргэх мэдээлэлийн сайттай болох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Мэдээлэлийн цахим хуудастай болсон байна.

2014 оны 2 дугаар улирал

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Төсөвт байгууллага орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж, сумдын Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт, үнэлгээ хийж үр дүнг Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулна.

 

 

 

Гүйцэтгэлийн хяналтаар

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний мөн орон нутгийн өмчит байгууллагын ХАА-нд хяналт үнэлгээ өгсөн байна

 

2014 оны

 

2, 4 дүгээр улирал

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

6.4

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн  сумуудад Худалдан авах ажиллагааны төсөв санхүүгийн ил тод байдлын танхимтай болж, тендерийн нээлт, үнэлгээний хорооны хуралдаан зохион байгуулагдаж хэвших

 

 

Ил тод байдлын танхимтай болсон сумдын тоо

 

 

24

 

2014 оны 4 дүгээр улирал

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

6.5

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Захиалагчийн Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

 

Худалдан авалт цахим хэлбэрээр хийгдсэн хувиар

 

 

30

2014 оны 4 дүгээр улирал

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

Сумдын Засаг дарга нар

Төсөвт байгууллага, ААН-ийн удирдлагууд

 

 

 

 

6.6

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Худалдан авах ажиллагаанд шинэ техник технологи программ хангамж нэвтрүүлэх

Нийт захиалагчийн программ хангамж, тоног, төхөөрөмж шинэчлэгдсэн хувиар

 

 

10

2014 оны 3 дугаар улирал

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

6.7

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын зураг төсөв боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний тендерээр

2015 онд хийгдэх ажлуудын зураг төсөв боловсруулах

2014 оны 2 дугаар улиралд

Ã.Төмөрбаатар -Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí  äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

Зорилт 7. Төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг  хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

7.1

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Төрийн сангийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх  сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан  хэрэгжүүлэх 

 

 

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан байх

Аймаг сумдын төрийн сангийн ажилтнууд хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байна

2014 оны 3 дугаар улирал

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

 

 

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 24.4 дэх заалт

 

 

 

 

 

Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлж төрийн сангийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэл буурч, төсөв санхүүгийн сахилга бат дээшилж ,төлбөр тооцооны хяналт сайжирна

 

 

 

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

 

7.3

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 24.4 дэх заалт

Төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэлийн нээлттэй ил тод байдлыг хангаж ажиллах

Төсвийн талаар иргэд мэдээлэл авах бүрэн боломжоор хангагдсан байх

 

Нээлттэй, ил тод болсон байна

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

 

7.4

 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг” , санхүүгийн тайланг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцүүлэх шаталсан арга хэмжээ авах

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Тайлангийн чанар дээшилж, хэрэглэгчдийг үнэн зөв мэдээлэлээр хангахад дэвшил гарсан байна.

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

 

 

7.5

 

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

 

Аймгийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг шинэчлэн  батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах  

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

2014-2016 онд нягтлан бодох бүртгэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө батлагдсан байна.

2014 оны 1 дүгээр улирал

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

 

 

7.6

 

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд иргэдийн саналыг бүрэн тусгах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд  иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, сангийн гүйцэтгэлийн тайлагналын  тогтолцоог бий болгоно

 

 

 

Төсвийн хуулийн хэрэгжилтээр

 

Иргэд төсвийн хууль бусад эрх зүйн баримт бичгийн талаарх мэдлэг , мэдээлэл нэмэгдсэн байна

2014 оны 4 дугаар улиралд

Х.Ган-Очир-ХБХ-ийн дарга

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

 

 

 

7.7

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хөрөнгийн зах зээлийн талаархи иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх дэс дараатай арга хэмжээ авах

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хөрөнгийн зах зээлийн талаархи иргэдийн ойлгоц ,мэдлэг дээшилсэн байна.

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà

 

Зорилт 8. Нийгмийн даатгалын сангийн эрх зүйн орчны шинэчлэлийг орон нутагт шуурхай хэрэгжүүлж нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлнэ

 

 

 

 

8.1

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдах ажил олгогчийн тоо, даатгуулагчдын тоог нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Нийгмийн даатгалд хамрагдах ажил олгогч 10%, даатгуулагч 5 хувиар нэмэгдсэн байх

 

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

П. Лхагважав- Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

8.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ажилласан жил, шимтгэл нөхөн тооцох хуулийн хүрээнд  аймгийнхаа иргэдийг хамруулж ажилласан жил, шимтгэл төлсөн хугацааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

 

Ажилласан жил , шимтгэл төлсөн хугацаа нэмэгдсэн иргэдийн тоогоор.

 

 

 

25000

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

П. Лхагважав- Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

8.3

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын эх үүсвэрийг бүрэн бүрдүүлж, тэтгэвэр тэтгэмж, эмнэлэг эмийн сангуудын төлбөрийг хуулийн хугацаанд бүрэн олгох үйлчилгээ үзүүлнэ

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Сангуудын орлогын төлөвлөгөө бүрэн биелэж , зарцуулалт батлагдсан төсвийн хэмжээнд бүрэн  санхүүжсэн байх

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

П. Лхагважав- Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

 

 

Зорилт 9. Мэдээ тайлангийн шуурхай байдал, чанарт шинэчлэлт хийнэ

 

 

 

9.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Албан ёсны статистикийг 2011-2015 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрөөс 2014 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг бүрэн хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

 

Ажил бүрэн хэрэгжсэн байна

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

Д.Баасандорж  Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

9.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Орчин үеийн мэдээллийн технологийг ашиглан хэрэглэгчдэд таатай орчинг бүрдүүлэх, статистикийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, мэдээллийн нэгдсэн сан /www.1212.mn/ сайтад хандах хандалтыг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Мэдээллийн нэгдсэн сан /www.1212.mn/ сайтад хандах, хэрэглэгчдэд нэмэгдсэн байна

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

Д.Баасандорж  Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга

 

 

 

9.3

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Өрх хүн ам бүртгэлийн дэвтрийг өрх бүрээр хөтөлж, төрийн байгууллагын бүртгэлтэй уялдуулан мэдээллийн сан байгуулах

 

Мэдээлэлийн сангийн баяжилтаар

Өрх бүр бүртгэлийн дэвтэр хөтөлдөг болсон байна

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

Д.Баасандорж  Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга

 

 

 

9.4

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Өрхөд суурилсан нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд сонгогдсон өрхийг 100 хувь хамруулж, мэдээллийг нэгтгэж боловсруулах

Сонгогдсон өрхүүд хамрагдалтын хувиар

 

 

100

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

Д.Баасандорж  Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

9.5

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, хэрэглэгчдэд тараах

 

 

Үйл ажиллагаагаар

Хэрэглэгчид сангийн талаарх ойлголт нэмэгдсэн байна.

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

Баасандорж  Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга

 

Зорилт 10. Татварын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулан, татварын суурийг өргөжүүлэн, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодит өөрчлөлт хийж, татвар төлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, сэтгэлгээ, хандлагыг өөрчилнө.

 

 

 

10.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч, ачаа тээврийн / таксины үйлчилгээ / эрхлэгч иргэдийг татвар төлөгчөөр бүртгэж, татварт хамруулах

 

Татвар төлөгчдийн тооны өсөлт, орлогын хувиар

 

 

-

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

В.Баяраа -Àéìãèéí Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

 

10.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Өмгөөлөлийн үйл ажиллагаа явуулдаг иргэдийг Татварын хяналт шалгалтад хамруулна

 

Хяналт шалгалтад бүрэн хамруулж, татварын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна.

Жилдээ

Ã.Ñóâä-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Ñàíõ¿¿ òºðèéí ñàíãèéí õýëòñèéí äàðãà,

В.Баяраа -Àéìãèéí Òàòâàðûí õýëòñèéí äàðãà

 

ГУРАВ. ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

 

Зорилт 11. Оновчтой шийдэл-Цэгцтэй дэд бүтцийн   бодлогыг хэрэгжүүлж бүтээн байгуулалтын алс хэтийг харсан зөв бодлого, төлөвлөлтөнд шилжих ажлыг эхлүүлэх.

 

 

 

 

 

11.1

ҮХЦБ-ын 5.3.1.2 дахь заалт,

“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн

4.4.2.10 дахь заалт

Булганы Уньт-Мөрөнгийн 258 км хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтанд оруулна.

 

 

 

Хатуу хучилттай авто зам, км

 

 

 

 

258

 

 

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д.Батчулуун-Авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.2

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн сумын доторх 6.6 км хатуу хучилттай замыг шинээр тавина. Замын гэрэлтүүлэгийг сайжруулна

 

Хатуу хучилттай авто зам, км

 

6,6

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д.Батчулуун-Авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.3

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн суманд Дулааны станцыг ашиглалтанд оруулж, орон сууцны айл өрхийг хэрэглээний халуун усаар хангах ажлыг эхлүүлэх

 

ДС ашиглалтанд орох

Дулаан хангамж сайжирч, иргэд хэрэглээний халуун устай болно.

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà

 

 

11.4

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Шинэ Мөрөн  орон сууцны цогцолбор барих  ажлыг эхлүүлэх

 

Ажлын гүйцэтгэлээр

 

 

-

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà

 

 

11.5

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ханх улсын хил чиглэлийн  хатуу хучилттай замыг дуусгах

 

Хатуу хучилттай авто зам, км

 

23

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д.Батчулуун-Авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.6

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Цагаан-Үүр  сумын Үүрийн голын бетон гүүр,  Рашаант Цацын булангаар Сэлэнгэ мөрөнд төмөр бетон гүүр барих ажлыг дуусгах

 

Ашиглалтанд орсон гүүрийн тоо

 

2

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д.Батчулуун-Авто тээврийн газрын дарга

 

 

11.7

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Мөрөн сумын газар нутагтай хил залгаа Түнэл сумын газар нутагт хот байгуулалтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах

 

 

Ажлын гүйцэтгэлээр

Төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà

 

 

11.8

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Орон нутгийн инженерийн шугам сүлжээний  нэгдсэн зураглал гаргах

 

Зураглал хийх.

Мэдээлэлийн сантай болсон байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà

 

 

11.9

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийлгэх

 

 

Зураглал хийх.

Мужлалын зураглалтай болсон байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

 

 

11.10

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Алаг-Эрдэнэ суманд үлгэр жишээ газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулна.

 

Төлөвлөгөө боловсруулах

 

Төлөвлөгөөтэй болсон байна

2014 оны 2 дугаар улирал

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

 

 

 

11.11

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн явцад захиалагч байгууллагаас тавих хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож үр дүнг дээшлүүлнэ.

 

 

Гүйцэтгэлийн хяналт хийх

Хөрөнгө оруулалтын чанар дээшилсэн байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

 

 

11.12

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Газрын кадастрын мэдээллийн санг солбилцолын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх

 

Солбилцолын нэгдсэн тогтолцоотой болох

 

Хувийн хэрэг шинэчлэгдсэн байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

 

 

11.13

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах

Төлөвлөгөө боловсруулах

 

Төлөвлөгөө батлагдсан байна

2014 оны 1 дүгээр улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

 

 

11.14

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Шуудан үйлчилгээний чанарыг сайжруулж “Өрх бүрт шуудан” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

 

Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Шуудангийн үйлчилгээ сайжирсан байна

 

2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Шуудан үйлчилгээний газар

 

 

11.15

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Сум, багийн төвүүдийг холбоожуулах ажлыг зохион байгуулах

 

Холбоожуулсан баг хувиар

 

80

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Б. Оюунтуяа - МХСүлжээ ТӨК

 

 

11.16

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хатгал гаргалгаанд 35 кв-ын шугамын гэмтэл тодорхойлогч тавих.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Гэмтэл тодорхойлогч тавигдсан байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Л.Пүрэвсүрэн- Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК

 

 

11.17

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр, Баянзүрх, Улаан-Уул сумдын шилэн кабелийг бүрэн ашиглалтанд оруулах

Шилэн кабельд холбогдсон сумын тоо

 

4

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Б. Оюунтуяа - МХСүлжээ ТӨК,

 

 

11.18

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Тариалан суманд холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга барих. /тоног төхөөрөмжийн хамт/

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Холбооний нэг цэгийн үйлчилгээ нэвтэрсэн байна.

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Б. Оюунтуяа - МХСүлжээ ТӨК,

 

 

11.19

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн нисэх буудлын Аэродромын өргөтгөл хүчитгэлийн ажлыг гүйцэтгэх /2 дугаар үе шат/

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр

Олон улсын нислэг авах боломж бүрдсэн байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Г. Амарбаясгалан – Нисэх буудлын дарга

 

 

 

11.20

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Дулаан шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажлыг  үргэлжлүүлэх

 

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрэлцээ нэмэгдсэн байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

 

 

 

11.21

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Дулааны сүлжээий өргөтгөл /Гурван - Эрдэнэ сургууль, Төв зах, Зүүн талын шинэ хороолол/

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр

Дулааны шугам сүлжээ шинэчлэгдсэн байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

 

 

 

11.22

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн суманд Хүнс, барааны “Битүү зах” ашиглалтанд оруулах

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлээр

Стандартын шаардлага хангасан захтай болсон байна

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Ц.Гансүх – Мөрөн сумын Засаг дарга

 

 

11.23

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн суманд Үерийн далан шинээр барих

 

Далангийн урт км

 

4

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà

Ц.Гансүх – Мөрөн сумын Засаг дарга

 

 

 

11.24

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Аймгийн баяр наадмын шинэ талбай, аймгийн архивын барилгын ТЭЗҮ-ийг боловсруулах

 

 

Хөрөнгийн асуудал шийдэх

 

 

Зураг төсөв бэлэн болсон байна

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

 

 

 

 

11.25

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Аймгийн Замын сангийн хөрөнгөөр авто замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээ, зам засварын ажил хийх

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

 

Тэмдэг, тэмдэглэгээ, зам засвар сайжирсан байна

 

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

Д. Батчулуун – Аймгийн авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

 

 

11.26

 

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Аймгийн Замын сангийн хөрөнгөөр сумдын зам, даваа, гүүр хоолойг засаж сайжруулах

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

 

Зам даваа, гүүр засварлаж сайжирсан байна

 

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

Д. Батчулуун – Аймгийн авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.27

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

Өргөтгөл хийгдсэн байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

 

 

 

11.28

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Гэр хороололын дахин төлөвлөлт /Мөрөн сумын зарим багуудад жишиг байдлаар/

 

 

Суурьшлын бүс бий болгох

 

Тэлэлт суурьшилт сайжирсан байна.

 

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

 

 

11.29

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Жанхай Тойлогт хүртэлх  авто замыг хатуу хучилттай болгох

 

 

Замын урт км

 

 

30

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д. Батчулуун – Аймгийн авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.30

 

 

Галтын Зүрх багийг төвийн эрчим хүчинд холбох

 

 

Эрчим хүчний чадал, хэмжээ

 

 

10 кВ

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

М. Пүрэвсүрэн – Хөвсгөл Эрчим хүч ХХК-ийн захирал

Д. Эрдэнэхуяг – Галт сумын засаг дарга

 

 

11.31

 

Галт сумыг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох

Хөрөнгө оруулалтаар

Төвлөрсөн сестимтэй болсон байна

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Д. Эрдэнэхуяг – Галт сумын засаг дарга

 

 

 

 

11.32

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

 

Мөрөн сумын 5-6 багийн хоорондох замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг эхлүүлэх

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

Замын зарим хэсгийг хатуу хучилттай болгосон байна

 

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Л. Болд – Аймгийн Худалдан авах нэгжийн дарга

Д. Батчулуун – Аймгийн авто тээврийн газрын дарга

 

 

 

11.33

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

 

Мөрөн сумын худаг, усан хангамжыг нэмэгдүүлэх

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

Худаг, усан хангамж сайжирсан байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ц. Мөнхсайхан – Хөвсгөл Ус-Чандмань ОНӨҮГ-ийн  äàðãà,

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

 

 

11.34

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Мөрөн суманд зориулалтын карьер олборлох хувийн хэвшлийн санал санаачлагыг дэмжих

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар

 

Зориулалтын карьерийн үйлдвэртэй болсон байна

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà,

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

 

11.35

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Зарим сумдын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах

Ерөнхий төлөвлөгөөтэй болсон сумдын тоогоор

 

 

3

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà, сумдын дарга нар

 

 

11.36

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн сумын гэр зарим  хороололыг цэвэр усны сестимтэй болгох

Усан хангамжтай болсон өрхийн тоогоор

 

800

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà, сумдын дарга нар

 

11.37

 

Мөрөн суманд дугуйн замтай болгох ажлыг эхлүүлэх

Дугуйн замын урт км

2-3

Жилдээ

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

 

11.38

 

 

Бүртгэлгүй эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх. /зам, талбай, гүүр/

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Бүртгэж эзэмшилтэй болгосон байна

 

Жилдээ

Ã.Öýíä-Àþóø-ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà, сумдын дарга нар

Ц. Гансүх – Мөрөн сумын засаг дарга

 

ДӨРӨВ. ИРГЭНД ОЙРХОН ТӨР-ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООТОЙ ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

 

Зорилт 12. Төрийн ажил үйлчилгээг ил тод, нээлттэй болгож, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүртээмжтэй, чанартай хүргэнэ.

 

 

 

12.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Төрийн үйлчилгээг ил тод, иргэдэд нээлттэй болгож, боломжит бүх хэлбэрээр тайлагнах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

12.2

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Багийн бүтцийг хүн амын тоонд нь үндэслэн оновчтой шинэчлэн зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Багийн бүтэц сайжирсан байна

Жилдээ

 

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

12.3

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

“Жишиг сум”, “Жишиг баг”-ийг бий болгоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Шинээр бий болсон жишиг сум, багийн тоо нэмэгдэнэ

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

 

12.4

 

 

 

 

 

ҮХЦБ-ын 7.2 дахь заалт

Аймгийн төрийн байгууллагуудад техник, технологийн шинэчлэлийг нэвтрүүлэн үйл ажиллагааг хурдан шуурхай, чирэгдэлгүй болгож, сум, байгууллагуудын вэб сайтын ашиглалтыг сайжруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Техник технологи нэвтрүүлсэн байгууллагууд нэмэгдсэн байна

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

12.5

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

“Төр ба иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа” зөвлөгөөн зохион байгуулж, иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллана.

Зөвлөгөөн хийх

 

Хамтын ажиллагаа сайжирсан байна

 

Жилдээ

 

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

12.6

 

ÇįÀÕөтөлбөр

“Төрийн жинхэнэ албан хаагч”-ийг төлөвшүүлэх шат дараатай арга хэмжээ авч, бүх шатанд төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлнэ.

Аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн авч хэрэгжүүлсэн ажлууд

Төрийн албан хаагч төлөвшсөн стандарт сайжирсан байна

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

12.7

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн удирдах ажилтны II-дугаар зөвлөгөөн зохион байгуулна.

Зөвлөгөөн хийх

Удирдах ажилтнууд хамрагдсан байна

2014 оны 1 дүгээр улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

12.8

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн хэмжээнд  2014 онд зохион явагдах нэгдсэн сургалт, семинарын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Төлөвлөгөө гаргах

 

Жагсаалт гарсан байна

2014 оны 1 дүгээр улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

 

12.9

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Баянзүрх, Их-Уул, Тосонцэнгэл,  Цагаан-Уул, Цагаан-үүр, Шинэ-идэр, Эрдэнэбулган сумдын Засаг даргын тамгын газрын авто машиныг шинэчлэх

Машинтай болсон сумдын тоо

 

 

 

7

2014 оны 2 дугаар улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Г. Сувд – Аймгийн СТСХ-ийн дарга

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

 

12.10

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Сумдын ИТХ-ын ажлын албаны техник тоног төхөөрөмжийг шинэчлэнэ.

Хөрөнгө оруулалтаар

Төрийн үйлчилгээ сайжирсан байна

2014 оны 1 дүгээр улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Г. Сувд – Аймгийн СТСХ-ийн дарга

 

Зорилт 13. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тогтолцоог нэвтрүүлж, гүйцэтгэлийг үр дүнд суурилсан аргаар үнэлэх хэлбэрийг хэвшүүлэн, албан тушаалтан, иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлж, зөв ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

 

 

14.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ñóìäûí çàñàã äàðãà ò¿¿íèé òàìãûí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò-øèíæèëãýý, õèéæ ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ

Õяналт, шинжилгээ, үнэлгээ õèéãäñýí ñóìäûí òîî,

 

 

24

 

Æèëäýý

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà

Ч. Áÿìáàäîðæ – Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýíèé òàñãèéí äàðãà

 

 

 

 

14.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàãèéí ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò-øèíæèëãýý õèéæ, ¿ð ä¿íã ¿íýëýõ

 

 

¯íýëãýýíèé ¿ð ä¿í

Ажлын гүйцэтгэл, ажилтны ур чадвар сайжирсан байна

 

 

Æèëäýý

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà

Ч. Áÿìáàäîðæ – Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýíèé òàñãèéí äàðãà

 

 

 

 

 

14.3

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Сумууд болон агентлаг, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд иргэдээс өгөх сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу “Хэрэглэгчийн үнэлгээ”-г иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотой авч хэвшүүлэх 

 

 

Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Сэтгэл ханамжийн судалгааны хамралт сайжирсан байна.

 

 

 

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà

Ч. Áÿìáàäîðæ – Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýíèé òàñãèéí äàðãà

 

 

 

14.4

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Сумдын Засаг дарга, тамгын газрын төрийн албан хаагчдад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний сургалтыг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион явуулах, зөвлөн туслах

 

Сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдсан сумдын тоо

 

 

24

 

2014 оны 2-р улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà

Ч. Áÿìáàäîðæ – Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýíèé òàñãèéí äàðãà

 

ТАВ. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХҮНСНИЙ БОДЛОГО

 

Зорилт 14. Үр ашигтай мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр тогтвортой хүртээмжтэй хангана

 

 

 

 

 

15.1

 

 

 

Монгол мал үндэсний хөтөлбөр

Нийт үхэр сүрэг, цөм  сүргийн хонь, ямааг ээмэгжүүлж бүртгэлжүүлэн мэдээллийн санд оруулах үйл ажиллагааг сум, аймгийн хэмжээнд эрчимжүүлэх

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Ээмэгжүүлж ялган тэмдэглэгээ хөтлөн, бүртгэлийн программд хамруулсан малын тоо нэмэгдсэн байна

 

2014 оны 3-р улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

15.2

 

 

 

ЗДҮАХ-ийн 4.1.2

Мал сүрэгт үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийх зардлыг нэмэгдүүлэх, нийт бог малын хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулалт хамруулах, хашаа хороо тэжээллэгийг анхаарах 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Ангилалт хийсэн мал сүргийн тоо, зарцуулсан хөрөнгө жишигт тэнцсэн хээлтүүлэгчийн тоо нэмэгдсэн байна

 

2014 оны 3-р улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

 

15.3

 

 

 

 

ЗДҮАХ-ийн 4.1.6

Байгаль цаг уурын болзошгүй эрсдэлийн үед бэлчээрийн мал аж ахуйн байгалийн эрсдэл даах чадавхийг нэмэгдүүлэх, аймаг сум багийн түвшинд бүрдүүлэх аюулгүйн нөөцийн хэмжээг шаардлагат түвшинд бэлтгэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийн хэмжээг шаардлагат түвшинд бэлтгэсэн байна

 

2014 оны 4-дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

 

 

15.4

 

 

 

ҮХЦБ-ын  5.2.1.2.1 дэх заалт, ЗГҮАХХАХТ-ний

30.1 дэх заалт

 

 

 

Мах болон сүүний үхрийн аж ахуй, гахай тахианы аж ахуй эрхлэгчдэд зээл хөрөнгө оруулалтын болон мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Дэмжлэг үзүүлсэн аж ахуйн нэгж иргэн, шинээр бий болсон аж ахуйн нэгжийн тоо Эрчимжсэн аж ахуйгаас бэлтгэсэн бүтээгдэхүүний өсөлт нэмэгдсэн байна

 

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

 

 

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

15.5

ММҮХ-ийн 4.1.1.1

Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх үйл ажиллагааг 30 –аас доошгүй мянган га-д хийж хэрэгжүүлэх

Үлийн цагаан огтоно устгасан талбайн хэмжээ , га

 

30000

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.6

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн 25-оос доошгүй худгыг шаардлагатай цэгүүдэд гаргаж бэлчээрийн болон хүн, малын усан хангамжийг сайжруулах

Шинээр гаргасан инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худгын тоо

 

 

25

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

15.7

“Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр”-ийн 3.8, 3.11

 Сумдын эдийн засгийн чадамжтай хоршоодыг түшиглэн түүхий эд бэлтгэлийн төвүүдийг бий болгон түүгээр дамжуулан стандартын шаардлага хангасан арьс шир, ноосыг үндэсний үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх ажлыг дэмжих

 

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Түүхий эд бэлтгэлийн төвийн тоо, түүгээр бэлтгэгдсэн түүхий эдийн хэмжээ нэмэгдсэн байна

 

 

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.8

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Арьс ширний анхан шатны боловсруулалт, тордолтын цэг бий болгох хоршооны үйл ажилагааг дэмжих

 

Тордолтын цэг бий болох

Арьс ширний анхан шатны тордолтын цэг бий болсон байна.

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.9

 

 

ММҮХ-ийн 4.3.1

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээнд 2,437,7 мян.тол мал хамрагдаж мал эмнэлгийн арга хэмжээ  технологийн хугацаанд чанартай хийгдсэн байна.

 

ХӨУС арга хэмжээнд хамрагдсан малын тоо

 

 

2,437,700

 

 

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.10

 

МУЗГ-ын 2011 оны 247 дугаар тогтоол

Шүлхий өвчнөөр тайван бүс нутгийн статусаа баталгаажуулах

Тандалт шинжилгээнд хамрагдсан малын тоо

 

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð - Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

15.11

 

 

ХАБҮХ-ийн 14.4, 14.5

Үр тариа болон малын тэжээлийн ургамал тариалж,   төмс, хүнсний ногоо  тариалж хүн амын гурил, төмс, хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо тариалсан талбай, хураан авсан ургацын хэмжээ га,

 

14000

300

160

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.12

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 93.11, 97.1, 97.3  дахь заалт

Газар тариалангийн өндөр хүчин чадал бүхий техникийн дэмжлэг үзүүлж техникийн шинэчлэл хийх

Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр техникийн дэмжлэг авсан ААН-ийн тоо

 

 

-

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.13

 

ҮХЦБ-ын 5.2.1 дахь заалт, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр

Гамшигийн болон онцгой байдлын үед голомтонд ажиллаж байгаа болон эрсдэлт бүс нутагт байгаа хүн амд үзүүлэх хүнсний нөөцийг бий болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Гамшигийн үеийн хүнсний нөөц бүрдүүлэх эрх зүйн бичиг баримт батлагдсан байна

 

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.14

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн, Цагаан-Уул, Шинэ-Идэр, Улаан сумдад Өвс, тэжээлийн фонд шинээр бий болгоно.

 

Тэжээлийн фондтой болсон сумдын тоо

 

 

4

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

15.15

 

ÇįÀÕөтөлбөр

 

Цаа бугын үржлийг сайжруулах, цус сэлбэх арга хэмжээ авна

 

Гэрээ хэлэлцээр хийх

Гадаадаас үржлийн цаа буга нийлүүлэгдсэн байна

2014 оны 3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð- Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà,

Б. Галбадрах –ÕÕÀÀÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

ЗУРГАА. ЭРХ ЗҮЙ, ШИНЭТГЭЛИЙН БОДЛОГО

 

Зорилт 15. Орон нутагт хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг хангаж, иргэдийн аюулгүй  амар тайван амьдрах нөхцөл боломжийг  хангаж ажиллана

 

 

 

 

16.1

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажлын үр дүнг дээшлүүлж, иргэд аюулгүй орчинд тайван амьдрах баталгааг чиглэсэн цогц арга хэмжээ авна.

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Ажлын үр дүн сайжирсан байна

 

 

Жилдээ

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Н. Батбаяр- Цагдаагийн газрын дарга

 

 

 

 

 

16.2

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна

 

Жилдээ

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

 

 

 

16.3

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Мөрөн суманд өндөр хүчин чадал бүхий камер суурилуулах

 

Суурилуулах камерын тоо

 

 

50

 

2014 оны 2 дугаар улиралд

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Н. Батбаяр- Цагдаагийн газрын дарга

 

 

 

16.4

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хууль сахиулах байгууллагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг сайжруулахад орон нутгийн зүгээс дэмжлэг үзүүлж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлнэ.

 

 

Хүний нөөцийн чадавхи

Орон нутгийн зүгэс дэмжлэг үзүүлж ажил зохион байгуулагдсан байна

 

2014 оны 3 дугаар улиралд

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Хууль сахиулах байгууллагын удирдлагууд

 

 

 

 

16.5

 

 

 

ÇįÀÕ-ийн

Хил хамгаалтад туслах орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Хил хамгаалах туслах хүч сайжирч, дэмжлэг үзүүлсэн байна

 

 

Жилдээ

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Ч. Дэлэг Хилийн 0257-р ангийн захирагч

 

 

 

16.6

 

 

ЦАТХ-ийн 24 дугаар заалт

Сумдад олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажилуулах

 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны тоо

 

 

36

 

 

Жилдээ

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Н. Батбаяр Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга

 

 

 

16.7

 

 

ÇįÀÕ-ийн

Аймгийн Цагдаагийн газарт хөдөлгөөнт эргүүлийн машинаар хангах

 

 

Эргүүлийн машины тоо

 

 

5

 

Жилдээ

Ã.Ãàíäýëãýð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí Õóóëü ç¿éí õýëòñèéí äàðãà

Н. Батбаяр Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга

 

ДОЛОО. НОГООН ХӨГЖИЛ-ЭРҮҮЛ ОРЧИНЫ БОДЛОГО

 

Зорилт 16. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлт, зохистой ашиглалтыг сайжруулна.

 

 

 

17.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн төвийн айл өрхүүдийг сайжруулсан бүрэн шаталттай зуухаар хангах ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

Цэвэр агаарын сантай хамтран  аймгийн төвийн айл өрхүүдэд зуух нийлүүлсэн байна.

2014 оны 3-4 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà,

Ц. Гансүх- Мөрөн сумын Засаг дарга

 

 

 

 

17.2

 

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Аймгийн төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт БОНБНҮнэлгээ хийлгэх

БОНБНҮнэлгээ хийлгэх.

 

Мэргэжлийн байгууллагаар үнэлгээ хийлгэсэн байна

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà,

Ц. Гансүх- Мөрөн сумын Засаг дарга

 

 

 

17.3

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Îéí õºíººëò øàâüæòàé  òýìöýõ

Óñòãàëûí õóâèàð

 

2014 оны 2-3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

17.4

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил, ойжуулалтын ажил хийх

Àìüäðàëòûí õóâü , òàëáàéí õýìæýýãýýð

 

2014 оны 2-3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

17.5

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Îéí àð÷èëãàà, öýâýðëýãýýíèé àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýõ

Хэрэгжилтийн  хувиар

 

Жилдээ

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà,

 

 

 

17.6

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Долоогоос доошгүй булаг, рашааны эхийг тохижуулан хашиж хамгаалах

Тохижуулсан тоогоор

 

 

7

2014 оны 2 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

 

17.7

ЗГҮАХХАХТ –ний 234.9 дэх заалт,

“Нэн ховор амьтныг хамгаалах” хөтөлбөр   

Ãàëò, Æàðãàëàíò, Øèíý-Èäýð, Ðàøààíò, Áàÿíç¿ðõ,  Ðеí÷èíëõ¿ìáý, Óëààí-Óóë ñóìàíä  àãíóóð çîõèîí áàéãóóëàëò хийх.

 

Àãíóóð çîõèîí áàéãóóëàëò õèéñýí  ñóìûí òîîãîîð

 

 

7

2014 оны 2-3 дугаар улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

 

 

17.8

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Хог хаягдлыг ангилан  ялгах тухай журам боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлэх

Журам боловсруулах

Журам батлагдан, хэрэгжиж эхэлсэн байна.

2014 оны 1 дүгээр улиралд

Õ.Ãàí-Î÷èð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÕÁÕ-èéí äàðãà, ×.Óðòíàñàí- ÁÎÃ-ûí äàðãà, õîëáîãäîõ ñóìäûí Çàñàã äàðãà íàð

 

НАЙМ. БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

 

Зорилт  17. Аюулгүй байдлын шинэ орчны өөрчлөлттэй уялдуулан батлан хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

18.1

 

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн ар гэрт туслах, халагдаж ирсний дараа буюу алба хаах хугацаанд нь мэргэжил олгож ажлын байраар хангах арга хэмжээ зохион байгуулах

 

 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

 

Мэргэжилтэй ажлын байртай болсон байна

 

 

2014 оны 8-дугаар сард

Ë. Áÿìáàöîãò-Öýðãèéí øòàáûí äàðãà

 

18.2

 

ÇįÀÕөтөлбөр

ЕБС-ийн сурагчдын дунд цэрэг, спортын тэмцээн зохион байгуулна.

Зохион байгуулсан арга хэмжээгээр

 

2014 оны 4-дугаар сард

Ë. Áÿìáàöîãò-Öýðãèéí øòàáûí äàðãà

 

18.3

 

ÇįÀÕөтөлбөр

Батлан хамгаалах комонд, штабын байрыг зориулалтын дагуу засаж бий болгох

 

Засаж тохижуулсан байдлаар

Зориулалтын дагуу засаж тохижуулсан байна

2014 оны 4-дугаар сард

Г. Төмөрбаатар – Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

Ë. Áÿìáàöîãò-Öýðãèéí øòàáûí äàðãà

 

ЁС. ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО

 

Зорилт 18.  Хөрш зэргэлдээ орон болон гадаад харилцаат орнуудтай эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулна.

 

19.1

 

 

 

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 253.2 дахь заалт

ОХУ-ын хил залгаа муж, район, хотуудтай сайн хөршийн уламжлалт харилцаагаа бататган, Япон, Солонгос зэрэг улс орнуудтай хамтын  ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, аймгийнхаа гадаад харилцааг өргөжүүлнэ.

 

 

 

Үйл ажиллагаагаар

 

 

Гадаад хамтын ажиллагаа сайжирсан байна

 

 

 

Æèëäýý

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

19.2

     

Олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд нь идэвхитэй оролцоно.

 

 

Үйл ажиллагаагаар

Төслийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.

 

 

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

19.3

 

ОХУ-ын Буриад улсын Түнхэн, Ахан аймгуудтай “Эв мод”-ны наадам хийх

 

 

Үйл ажиллагаагаар

Уламжлалт хамтын ажиллагаа сайжирсан байна

2014 оны 3 дугаар улиралд

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Ö.Æàìñðàíæàâ-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí ÒÇÓÕ-èéí äàðãà

 

19.4

 

Герман-Чех орнуудтай цэвэр, бохир усны чиглэлээр хамтран ажиллана.

 

Хийсэн хөрөнгө оруулалтаар

Гадаад хамтын ажиллагаа сайжирсан байна

 

 

Жилдээ

Ã.Òºìºðáààòàð-Àéìãèéí ÇÄÒÃ-ûí äàðãà,

Х. Ган-Очир – Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга

 

                       

 

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нийтэлсэн: 2013-12-16 15:18:19
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger