• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ОРОН ТООНЫ БУС САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ОРОН ТООНЫ БУС САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2020 оны 1-р улирлын ээлжит хуралдаан 2020 оны 03 дугаар сарын 20-нд хуралдаж дараах 2 асуудлыг хэлэлцэв. Үүнд:

            1.Салбар зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар танилцуулж дүгнэлт гаргах

            2. Салбар зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөөний төсөлд санал авч батлах

            Дээрх 2 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргалаа.

        2019 онд салбар зөвлөл 6 зорилтыг хэрэгжүүлэх 34 арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүллээ. 2019 онд хийсэн ажлын хүрээнд дараах үр дүнгүүд гарсан байна.

1.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

            - Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд давхардсан тоогоор 3468 буюу нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 61,7% нь хамрагдсан байна.

            - 18,36 сартай хүүхдийн үзлэг 2532 хүүхэд хамрагдахаас 2282 хүүхэд хамрагдаж нийт хамрагдах шаардлагатай хүүхдийн 90,1%-ийг хамруулсан. Тус үзлэгээр 5 хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлж 3 адхь шатлалын эмнэлэгт хүргүүлж, эрт үеийн эмчилгээ, сувилгаанд хамруулсан.

2.ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

            - Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 70,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 20 иргэнд санхүүгийн длэмжлэг олгож 20 байнгын ажын байрыг бий болгосон.

            -Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111-р заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үзлэг, оношлогоог хийсний үр дүнд нийт 87 аж ахуйн нэгж байгууллагад 185 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байна. Мөн тус хуулийн зйүл, заалтыг хэрэгжүүлээгүй 2 байгууллагад акт тогтоож Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд 2,1 сая төгрөгийн төлбөрийг төлүүлсэн байна.

 

3. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНД ЭЭЛТЭЙ ДЭД БҮТЭЦ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

            -Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/383-р захирамжаар “Эерэг хандлага-Ээлтэй дэд бүтэц” аяныг зохион байгуулж, аяны хүрээнд мөрөн сумын 28 аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажлын хэсэг үнэлгээ хийж, байгууллагуудын дэд бүтцийн орчныг сайжруулах зөвлөмж чиглэл өгч ажилласан. Энэхүү аяны хүрээнд тус 28 байгууллагын дэд бүтэц /оо, гар угаалтуур, налуу шат/ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт, шинэчлэл хийгдсэн байна. Байгууллагуудын дэд бүтцийн стандартын хэрэгжилт 2018 онтой харьцуулахад 51,2%-с 56,2% болж 5%-иар өссөн байна.

- 2016 оноос эхлэн орчны дэд бүтцийн орчинд судалгаа хийж, шийдвэр гаргах түвшинд танилцуулж ажилласнаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд түгээмэл үйлчлүүлдэг зам буюу аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн амбулаторын замд дуут гэрлэн дохиог орон нутгийн 25,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтад орууллаа.

Тус гэрлэн дохио ашиглалтад орсноор хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 1179 буюу нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 11%, 674 харааны бэрхшээлтэй иргэн буюу нийт ХБИ-ийн 12% нь замын хөдөлгөөнд оролцох хүртээмжтэй орчин нэмэгдлээ.

4. БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд болвсролын үйлчилгээг 5 төрлөөр олгож Боловсролын үйлчилгээнд нийт -299 хүүхдийг тогтмол хамруулж байгаа нь хамрагдах ёстой хүүхдийн -55%-ийг эзэлж байна.  үүнд:

            ЕБС-д -113, Өвгөд ТББ хөгжүүлэх төвд-22 , 6 сургуулийн хөгжүүлэх төвд- 108, Хүүхэд харах үйлчилгээнд-24, СӨБ-д 32 тус тус хамрагдаж байна.

 

5. НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХҮРЭЭНД:

МУЗГ-с хэрэгжүүлж буй “Түрээсийн орон сууц “ хөтөлбөрийн хүрээнд манай аймагт “Шинэ Мөрөн хороолол” 135 айлын орон сууц ашиглалтад орж үүний 5,9% нь буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй 5 өрх тус хөтөлбөрт хамрагдлаа.

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний чийрэгжүүлэх төвийг 24 суманд байгуулж, үйл ажллагааг нь дэмжиж орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас 80,0 сая төгрөгөөр тоног төхөөрөмжийн дэмждлэг үзүүлсэн. Тус төвөөр 2019 онд 1051 иргэн үйлчлүүлснээс 73 нь буюу 7% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлсэн байна. Энэхүү төв нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцуулах, чөлөөт  цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэх хөгжлийн орчныг нэмэгдүүлсэн юм.

Дээрх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулснаар дараах үр дүнгүүд гарсан гэж үзэж байна.

1.Салбар дундын уялдаа холбоо сайжирч, хамтын ажиллагаанд дэвшил гарч, нэгдсэн шийдэлд хүрч чаддаг болсон.

2. Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтын олон хэлбэр бий болсноор боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах боломж сайжирч, хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн үүрэг оролцоо нэмэгдэж, боловсролын үйлчилгээний хамрагдалт өссөн.

3. Хүртээмжтэй орчин сайжирч, жил бүр дэд бүтцийн орчноо сайжруулсан байгууллагуудын тоо өссөн.

4.Сургалт нөлөөллийн арга хэмжээгээр дамжуулан эрт илрүүлэлтийг нэмэгдүүлж, хөгжлийн бэрхшээлээс урьдчилан сэргийлэх хандлага төлөвшсөн.

5. Ажил олгогч нарын ХБИ-ийг ажлын байраар хангах хандлага бий болсноор ажлын байрны тоо өсч, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж байна.

 

Нийтэлсэн: 2020-03-25 10:46:28
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger