• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  БИЕЛЭЛТ

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

 

Хариуцах хэлтэс, тасаг, алба

Биелэлтийн тухай тэмдэглэл

 

3.1.

Сумдын Засаг дарга түүний Тамгын газрын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

ЗГ-ын 2013 оны 322-р тогтоол болон аймгийн Засаг даргын 334-р захирамжаар батлагдсан “Захиргааны байгууллагын ХШҮ-ний нийтлэг журмын хүрээнд Сумдын Засаг дарга түүний тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ  хийж дүгнэхэд:

Тариалан сум 1-р байр

Мөрөн сум 2-р байр,

Цагаан-Уул сум 3-р байр

,Галт сум 4-р байр

Түнэл сум  5-р   эзэлсэн байна. Б-100%

 

3.2.

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж  ажлыг дүгнэхэд:

Онцгой байдлын хэлтэс 1-р байр 600000 төгрөг,

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 2-р байр 400000

Хөдөлмөрийн хэлтэс 3-р байр 300000 төгрөгөөр шагнагдсан  байна. Дээрх байгууллагад олгох урамшуулалын асуудлыг аймгийн Засаг даргын А/39 дүгээр захирамж гаргуулан шийдвэрлэсэн.

. Б-100%

 

3.3.

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хэлтсүүдийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнгийн тухай

1 дүгээр сарын 30-ны дотор

ХШҮТ

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод хэлтсүүдийн 2014 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажлыг дүгнэхэд “Шилдэгийн шилдэг хэлтэс”-ээр Санхүү төрийн сангийн хэлтэс шалгарч  500000 төгрөг,”Шилдэг хэлтэс”-ээр Хууль зүйн хэлтэс шалгарч өргөмжлөл 300000 төгрөгөөр  шагнуулсан.

Б-100%

 

3.4.

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

1 дүгээр сард

ХШҮТ

Нийт хэрэгжиж байгаа 85 үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж харьяалах яамдуудад биелэлт үр дүнгийн тайланг хүргүүлсэн.

Б-50%

 

3.5.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэнд хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

1,  2,  3, 4 дүгээр  улиралд

ХШҮТ

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэнд хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг улирал бүр аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж танилцуулан ЗГХЭГазарт хүргүүлж ажилласан..

.Б-50%

 

3.6.

Холбогдох эрхзүйн актын хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

1, 7 дугаар сард

ХШҮТ

Холбогдох эрхзүйн актын2014 оны бүтэн  жилийн  хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай асуудлыг Засаг даргын ээлжит хуралдаанаар оруулан хэлэлцүүлж 2015 оны 1-р сарын 08-ний өдрийн 3/48 дугаартай албан тоотоор, 2015 хагас жилийн  хэрэгжилтийг 3/242 дугаартай албан тоотоор ЗГХЭГазарт хүргүүлсний гадна ЗГ-ын ХШҮ-ний нэгдсэн санд шивж хэвшив.                Б-70%

 

3.7

 

 

Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

3 дугаар сард

ХШҮТ

Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн 2015 оны 3-р сарын 23-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн тайлантай хамт мөн 2015 оны хагас жилийн хэрэгжилт ЗГХЭГазарт хүргүүлсэн ба ЗГ-ын ХШҮ-ний нэгдсэн санд шивж байршуулсан.  Б-70%

 

 

 

 

ХЯНАСАН: ХШҮТ-ИЙН ДАРГА                                                                     Ч.УРТНАСАН

 

 

БИЕЛЭЛТ ТООЦСОН: ХШҮТ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                                           Ч.ГАНЦЭЦЭГ

Нийтэлсэн: 2015-09-07 16:48:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger