• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН НИЙГЭМ,

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН  БИЧМЭЛ ТАЙЛАН

 

           Тус аймгийн Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2015 оны хүрсэн түвшиний үзүүлэлтүүдийг Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тотоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” болон ЗГХЭГ-ын даргын  “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 2014 оны 88 дугаар тушаалын 2 дугаар заалтын хүрээнд 1. Засаглалын \ Авилга хүнд сурталтай тэмцэх чиглэлээр\, 2.Нийгмийн хөгжлийн \Иргэдийн ахуй амьдралын чанар \, 3. Эдийн засгийн хөгжлийн \ бүтээн байгуулалтын \ гэсэн үндсэн 3 багцад хамаарах дагалдах нийт  56 үзүүлэлтийн суурь түвшин, зорилтот түвшин болон хүрсэн түвшиний өөрчлөлтөөр тооцон гаргалаа.

Нэг. Засаглалын үзүүлэлт \ Авилга, хүнд сурталтай тэмцэх чиглэлээр\

Аймгийн Засаг даргын  2014-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажилагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Төр иргэний хамтын ажиллагаанд суурилсан, байгаль орчинд ээлтэй, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын хөгжилд тулгуурлаж, хүний амьдрах, ажиллах таатай орчин бүрдүүлсэн хүнд суртал, авилгаас ангид, ил тод нээлттэй, хариуцлагатай төртэй, иргэддээ ээлтэй аймаг болох зорилго”-ыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү зорилгыг хангах бодлогын томоохон асуудлуудыг тус аймгийн ЗДТГ-аас тайлант онд аймгийнхаа ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар  хэлэлцүүлж тодорхой  шийдвэрийг гаргуулан хэрэгжүүлж байна.

Тухайлбал: Аймгийн зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах санал дэмжих тухай, “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай, “Төрийн үйлчилгээг иргэнд” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай,  “Аялал жуулчлал, ажилтай орлоготой аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай, Хөрөө рам ажиллуулах журам батлах, Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, устгах журам батлах тухай, Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлах тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр батлах тухай, “Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах” төлөвлөгөөний  хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай, аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх талаар баримтлах стратеги батлах тухай, Бүрэнтогтох сумыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах жишиг сум болгох тухай, Уламжлалт анагаах ухааныг сажруулах аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай, Эрх зүйн албан бус сургалт, сурталчилгааны талаар “Иргэний боловсрол” хөтөлбөр батлах тухай зэрэг бодлогын шинж чанартай бичиг баримтуудыг боловсруулан батлуулан хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж, хэлэлцүүлсэн зарим онцгой ач холбогдол бүхий шинэлэг шийдвэрийн талаар дурдвал:   

 

 “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих аймгийн хөтөлбөр”-ийг батлуулан хэрэгжүүлсэн нь тэдний нийгэмд эзлэх байр суурь, оролцоо, хандлагыг эерэгээр төлөвшүүлэхэд бодит үр дүнгээ өгөх бодлогын арга хэмжээ болж энэ хүрээнд Залуучуудын урлаг спортын их наадам, Төрийн залуу албан хаагчдын зөвлөлгөөн, Залуу багш нарын зөвлөлгөөн зэрэг хөтөлбөрт арга хэмжээг зохион байгуулсан нь тэдний авьяасыг нээж, нийгмийн оролцоог идэвхижүүлэхэд чиглэсэнээрээ хөтөлбөрийн зорилго зорилтууд хангагдахуйц арга хэмжээ болсон байна.

 “Төрийн үйлчилгээ- Иргэнд“ аймгийн хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлсэн нь   “Иргэнд ээлтэй- аймаг” зорилтын  хүрээнд төрийн болон аймаг орон нутгийн төр захиргааны байгууллагын  бодлого  шийдвэрийг сурталчилах, төрийн үйлчилгээг  иргэнд цогц байдлаар хүргэж, иргэний идэвхтэй оролцоог хангах Төр –Иргэний хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоо хангасан байна. Төрийн үйлчилгээ- иргэнд хөтөлбөрийн хүрээнд  нийт 23 сумын 43 цэгт  давхардсан тоогоор 15200 иргэнд нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлсэн нь хөдөөгийн иргэдийн хүсэн хүлээсэн үйлчилгээ болсон байна.

  “Аялал жуулчлал, ажилтай орлоготой” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж  аялал жуулчлал, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд бодлогын түвшинд дэмжиж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж байгаагийн үр дүнд   дотоод, гадаадын жуулчдын тоо жилээс жилд нэмэгдэж Хөвсгөл аймгийг “Аялал жуулчлалын тулгуур төв” утгаар хөгжүүлэхэд   бодит үр дүнгээ  өгөх бодлогын баримт бичиг болсон гэж үзэж байна. 2015 онд аймгийн хэмжээнд  ирэх дотоод, гадаад жуулчдын тоо 71300-д хүрсэн нь төрийн шат, шатны байгууллагын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн болсон төдийгүй, цаашид аймгийн өмнө тулгамдсан асуудлыг давхар хөндсөн нь онцлог болов.

Иргэдэд үйлчилж буй төрийн албан хаагчдыг “Авлига, ашиг, сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хариуцлагыг сайжруулах талаар” аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар нь анхны Захирамжаа гаргаж, аймгийн төрийн албан хаагчдын 2-р зөвлөгөөнийг “Шуурхай үйлчилгээ, ёс зүйтэй манлаййлал” сэдвийн дор зохион байгуулж, төрийн албан хаагчдын ёс, зүй, харьцаа, хандлагыг сайжруулан иргэдийн сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээг шат шатанд бий болгох чиглэл \ “Арга барилын шинэчлэл хийх тухай” аймгийн Засаг даргын 2014 оны  05 тоот албан даалгавар\-ийг өгч, хэрэгжилт үр дүнг тооцож байгаа бөгөөд “Арга барилын шинэчлэл хийх болон Бүтээн байгуулалтын шинжтэй бусдад туршлага болохуйц шинэлэг онцлох ажлын тухай” асуудлыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага болон сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ харгалзах.гол үзүүлэлт болгон авч үзэхэээр аймгийн Засаг даргын 2014 оны “Журам батлах тухай” 334-р захирамжид нэмэлтээр  тусгаж өгснөөр хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

      Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан, хөндлөнгийн хараат бус “Шинжээчдийн баг”-ийг  ажиллуулж, төрийн байгууллагын авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийснээс Хөвсгөл аймаг 2013 онд 24 оноогоор 20 дугаар байранд жагсаж байсан бол 2014 онд 79 оноогоор 3 дугаар байр эзэлсэн амжилт гаргасан бол 2015 онд уг амжилтаа хадгалсан нь уг захирамжийн үр дүнгийн илэрхийлэл болж байна.

   Тус аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг  Худалдан авах ажиллагааны алба нь Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр тендер шалгаруулалт шилэн болгож, олон нийтийн хяналтын тогтолцоо бүрдүүлж,. хамгийн олон цахим худалдан авалт зохион байгуулсан амжилтаараа нийслэл, аймгуудын худалдан авах ажиллагааны салбарыг манлайлж  улмаар Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, ил тод нээлттэй байдлын амжилтаараа салбартаа тэргүүлсний зэрэгцээ төрийн байгууллагуудын ил тод нээлттэй байдлыг Авилгатай тэмцэх газраас үнэлсэн үнэлгээгээр улсад гуравдугаар байр эзэллээ.

Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс нь”Стандарттай Хөвсгөл аймаг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа зэрэг амжилтаараа 2014 онд “Шилдэг үйл ажиллагаатай байгууллага” номинацид шалгарсан бол 2015 онд  хоймор нутагтаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог нутагшуулахад хувь нэмрээ оруулж байгаа ААНБ-уудаа сурталчилсан “Хөвсгөл бренд-2015” сэтгүүлийн тусгай дугааарыг хэвлүүлэн нийтийн хүртээл болгож, үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр системийнхээ хэмжээнд манлайлж, “Тэргүүн байрын шагнал”-ыг хүртээд байгаагийн гадна Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001: 2010 ISO 9001: 2008 стандартыг нэвтрүүлэхээр зорьж байгаа аймгийн ЗДТГ-ын хамт олонд болон бусад олон байгууллагад мэргэшил, арга зүйн зөвлөлгөөг тасралтгүй өгч ажиллаж байна. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн  штаб нь аймгийн Засаг даргаас Батлан хамгаалахын сайдтай  байгуулсан 2015 оны хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг үр дүнтэй хангасан амжилтаараа бусад аймгуудаа манлайлж, Батлан хамгаалахын сайдын “Өргөмжлөл”-ийг хүртсэн бол аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн хэлтсийн Архивын тасаг нь баримт бичгийн тодорхойлон бичилтээр аймгуудын хэмжээнд 2 дугаар байранд, Цахим холболтоор 4 дүгээр байранд шалгарсан амжилт үзүүлжээ.

   Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан эрх зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, салбаруудын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хэлэлцүүүлгүүд зохион байгуулж, нэгдсэн саналыг холбогдох яам газруудад хүргүүлэх, бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг  дуусгаж, ашиглалтанд оруулах Тухайлбал: Дулааны станцыг ашиглалтанд оруулж, аймгийн төв Мөрөн хот улсын нийслэлтэй хатуу хучилттай автозамаар холбогдож, бүх сум, багт үүрэн-холбооны найдвартай сүлжээг оруулсан, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг оношилгооны төвтэй болгосон зэрэг нь Хөвсгөлчүүдийн аймаг, орон нутагтаа сайхан амьдрах хөгжихөд үр өгөөжөө өгсөөр байна.  МөнТөрийн болон орон нутгиййн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээг худалдан авах тухай хуулийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, Худалдан авах ажиллагааг 100 цахимаар зохион байгуулах, иргэдийг орон сууцжуулах бодлогын дэмжлэг үзүүлсэнээр хувийн хэвшлийн орон сууцнууд олноор баригдаж ашиглалтанд орж байгаа, орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж хөгжлийг нь дэмжих хүрээнд орон нутгийн иргэдэд илүү их эрх мэдлийг олгосоны тодорхой илрэл нь иргэд өөрийн багтаа, сумандаа хийх ажлаа хэлэлцэн шийдвэрлэж байгаа нь төрийн шат шатны байгууллагын зөв бодлого, үйл ажиллагаааны үр дүн гэж үзэж болно.

Тус аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газраас “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жилээр зарласан 2015 онд төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, “Төрийн үйлчилгээ-иргэнд”,  “Аялал жуулчлал ажилтай орлоготой Хөвсгөл”,” Оюунлаг Хөвсгөл”, “Эх хүүхдийн эрүүл мэнд” хөтөлбөрүүдийг аймгийнхаа ИТХТ-ийн хуралдаанаар батлуулан амжилттай хэрэгжүүлж  байгаа нь төрийн бүх шатны үйлчилгээг  орон нутгийн иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэхэд чиглэсэн төдийгүй хамгийн гол нь 2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр аймагтаа, сумандаа, багтаа хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын урьдчилсан жагсаалтаа иргэдээрээ хэлэлцүүлж, тэднийхээ оролцоог авч ажилласан нь Засаглалын болон НЭЗ-ын үзүүлэлтийг харьцангуй сайн түвшинд хүргэх нэг шижим болж чадлаа.

1.1.Орон нутгийн өмчит ААН, байгууллагын ашиг, орлогын зорилтот түвшиний гүйцэтгэл (хувь)

 Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 2015 оны эцсийн байдлаар орон нутгийн өмчит 13 байгууллага байгаагаас аймгийн төв Мөрөн хотод  "Хөвсгөл-Дулаан"ХХК, "Хөвсгөл Эрчим"ХХК, "УСНААК" ОНӨҮГ, "Хөвсгөл Ус Чандмань" ОНӨҮГ, "Уран дөш зуслан" ОНӨҮГ зэрэг 5 ААНБ,  Цэцэрлэг суманд нүүрсний "Могойн гол" ХХК, Тариалан,Түнэл, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Шинэ-Идэр сумдад дулааны эрчим хүчээр хангах, ундны ус, хог цэвэрлэгээ хариуцсан орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж тус тус ажиллаж байна. 

1."Могойн гол" ХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны талаар

        "Могойн гол" ХК-ийн ТУЗ-д ажиллах орон нутгийн ємчийн  тєлєєллийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 30 дугаар тогтоолоор баталж, компаний Нэр дэвшүүлэх хороонд хүргүүлэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж  батлуулан тєлєєллийг хэрэгжүүлж байна.

      "Могойн гол" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд таслах эрхтэй оролцох орон нутгийн ємчийн тєлєєлєгчийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 29 дугаар тогтоолоор томилон удирдамжийг хавсралтаар батлуулан оролцов. "Могойн гол" ХК нь 2015 онд 350.0 мянган м3 хөрс хуулалтын ажил хийж,  50.0  мянган тн нүүрс олборлон борлуулах зорилт тавин ажиллаж, 354,2 мянган м3 хөрс хуулалтын ажил хийж 46,5 мянган тн нүүрс борлуулсан байна. Тайлант хугацаанд хөрс хуулалтын төлөвлөгөө 101,2 хувийн биелэлттэй байгаа нь урд оны мөн үетэй харьцуулахад хөрс хуулалтын ажил 65,7 мянган м3 буюу 22.8 хувиар давж, нүүрсий борлуулалтын төлөвлөгөө 93,0 хувиар биелж, урд онтой харьцуулахад 0,8 мянган тн буюу 1,8 хувиар өссөн байна. 2015 онд 1565000.0 мянган төгрөгийн борлуулалт хийж, 1494815,7 мянган төгрөгийн зардал гарган, 70184,3 мянган төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөж, тайлант онд 1493309,8 мянган төгрөгийн борлуулалт хийж, 1413801,7 мянган төгрөгийн зардал гарган 79508,1 мянган төгрөгийн ашигтай ажиллаж байна. Борлуулалтын төлөвлөгөө 95,4 хувиар биелж, урд оны мөн үетэй харьцуулбал 97,3 хувьтай байна. Нийт зардал төлөвлөсөн хэмжээнээс 5,4 хувиар, урд оны мөн үеээс 1,7 хувиар тус тус буурч, тайлант онд цэвэр ашиг төлөвлөсөн хэмжээнээс 13,3 хувиар өсч, урд оноос 18 хувиар буурсан байна. Борлуулалт буурсан шалтгаан нь цаг агаарын дулаарал, эдийн засгийн хямарлаас болж замын бүтээн байгуулалтын ажил зогссонтой холбоотой ба борлуулалт буурснаас ашиг буурсан байна. Цэцэрлэг сумын 6 багийн амьдралын баталгаат түвшингээс доогуур орлоготой 180 иргэний Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн жилийн төлбөрийг байгууллагаас төлсөн. Сумын ажилгүй 11 иргэнийг ажилд авчээ.  

2. "Хөвсгөл Дулаан" ХХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны талаар

"Хєвсгєл Дулаан" ХХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 41 дугаар тогтоол, ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсвийг 42 дугаар тогтоолоор, тус тус батлуулан хууль, компанийн дүрмийг дагаж мєрдєн ажиллаж байна."Хөвсгөл Дулаан" ХХК нь нийт 6 уурын зуухыг  галлан ажиллаж   төсвийн  6 байгууллагын 37987м3 талбай, 4-н аж ахуй нэгжийн 1895м3 талбай, 30-н айл өрхийн 1671.1м2 талбайг дулаанаар ханган захиргаа аж ахуйн хэсэгт  8-н ажилтан, үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны хэсэгт 33-н ажилтантай үйл ажиллагаагаа явууллаа. Аж ахуй нэгж, айл өрхүүдэд дулааны эрчим хүчийг түгээхэд 2015 оны халаалтын хугацаанд  1137.2 тн нүүрс, 225.8м3 мод ашигласан байна. 

     Мөн 2015 онд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа  409.828.556  төгрөг төлөвлөснөөс  2015 оны 4-р улирлын байдлаар 403.327.113 гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс үзэхэд 87.501.443 төгрөг хэмнэсэн үзүүлэлтэй байна.  2015 онд борлуулалтын орлого 387.463.1 мян төгрөг, бусад орлого 15.863.9 мянган төгрөг нийт 403.327.1 мянган  төгрөгийн орлоготой, үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз 19.923.5 мянган төгрөг ба 605.228.5 мянган төгрөгийн зардал гарган 181.977.9 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.

            3. "Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн 2015 оны үйл ажиллагааны талаар

"Хєвсгєл Эрчим Хүч" ХХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 44 дүгээр тогтоол, ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсвийн 45 дугаар тогтоолоор тус тус батлуулан хууль, компанийн дүрмийг дагаж мєрдєн ажиллаж байна Хөвсгөл эрчим хүч ХХК нь 2015 онд орлогоо 20.2 хувиар, зардлаа 17.5 хувиар нэмэгдүүлж нийт балансын алдагдлаа 5.0 хувиар бууруулсан байна.

                        4:"УСНААК" ОНӨҮГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны талаар

         Энэ байгууллага нь Мөрөн сумын төвд байгаа ААНБ, айл өрхийн бохир ус зайлуулах болон унд, ахуйн цэвэр ус нийлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. "УСНААК" ОНӨҮГ 2015  онд нийт 51  ажилтантай бөгөөд захиргаа аж ахуйн , усан хангамж , цэвэрлэх байгууламж, аваар засварын салбарын бүтэц нэгжтэйгээр Мөрөн хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон бүх үйлдвэр аж ахуйн газар, орон сууцыг цэвэр усаар хангаж, бохир усыг татаж зайлуулж, орон сууцны 700-аад айл өрхийн сантехникийн засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.  2015 онд нийт 326,2мян/м3 цэвэр ус олборлон түгээж, 246,6 мян/м3 бохир ус татан зайлуулж цэвэрлэж,борлуулалтын орлого 711298.9 мянган төгрөг төлөвлөсөнөөс 712065.9 мянган төгрөгний орлого олж орлогын төлөвлөгөө 767.5 мянган төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн боловч  зардлын төлөвлөгөө 876536,1 төгрөгөөр төлөвлөж, одоогын гүйцэтгэлээр 770389,2 мянган төгрөгний зардал гаргаж, зардлыг 106146,9 мянган төгрөгөөр бууруулсан сайн үзүүлэлтүүд байгаа хэдий ч Азийн хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн хүү, зах зээлийн үнэ ханшийн өсөлт зэргээс шалтгаалан байгууллага нь 58323.3 мянган төгрөгний алдагдалтай ажилласан байна. Мөрөн сумын усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд Чех улсаас 500 ширхэг цэвэр усны тоолуур, Мөрөн сумын сум хөгжүүлэх сангаас 400 ширхэг тоолуур нийлүүлснээс одоогийн байдлаар орон сууцны нийт  айл өрхийн 78%-ийг  тоолууржуулсан байна.

5. "Хөвсгөл Ус Чандмань" ОНӨҮГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны талаар

            "Хөвсгөл Ус Чандмань" ОНӨҮГазар Мөрөн сумын 3-р багт байрлах 30-н хүний 1-р халуун усны газрын халаалтын зуух нь тухайн багт байрлах Мөрөн сумын 9-р цэцэрлэг болон 5-р цэцэрлэг, нийт 6-н айл өрх болон 2 албан байгууллага, 2 хүнсний дэлгүүрийг дулаанаар, 35 худаг, усан сангаар ундны усаар хангаж ажилладаг "Хөвсгөл Ус Чандмань" ОНӨҮГ 2015 онд орлого нь 625.7 сая төгрөг, зардал нь 791.3 сая төгрөг, нийт 165.5 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байна.

     Тариалан, Тосонцэнгэл, Түнэл, Их-Уул, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Шинэ-Идэр сумуудад дулааны эрчим хүчээр хангах, ундны ус, хог цэвэрлэгээ хариуцсан орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд ажиллаж байна. 

      Аймгийн хэмжээнд 2015 онд орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагууд нийт дүнгээр 726.2 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж 2012 оны суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад алдагдал 10.7 хувиар буурсан хэдий ч Зорилтот түвшний алдагдлыг 20 хувиар бууруулах үзүүлэлтээ бүрэн хангаагүй байна. Гэхдээ "Ус чандмань", УСНААК" ОНӨҮГазруудын  тухайд алдагдлыг тууштай бууруулах цогц менежмент хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн энэ оны 4 дүгээр хуралдаанаар төслийн эхний хувилбарыг хэлэлцүүлээд байна. Тухайн оны зорилтот түвшний хэрэгжилт 54%

1.2.  Иргэний шилжилт хөдөлгөөний цэвэр коэффицент

         Аймгийн нийт хүн ам 2015 онд 128385 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад хүн амын тоо 2859-өөр өссөн байна.

        Тайлант хугацаанд тус аймгаас Улаанбаатар хот болон бусад аймагт 2016 хүн шилжин явж өмнөх оноос 80 хүнээр буурсан, 874 иргэн шилжин ирж, өмнөх оныхоос 85 хүнээс өссөн үзүүлэлттэй байна. 

      Иргэний шилжилт хөдөлгөөний коффициент 2014 онд -10.4 байсан бол 2015 онд  8,9 %-тай болж шилжилт хөдөлгөөний коффициент 1.5-аар буурч эерэг үзүүлэлт рүү чиглэж байна. Дээрх үзүүлэлтээс дүгнэвэл: Хөвсгөл аймагт дэд бүтэц \ Бүх сумдад төвлөрсөн эрчим хүч, үүрэн холбооны асуудал шийдвэрлэгдэж, Мөрөн хотод дулааны станц, аймгийн төвийг улсын нийслэл Улаанбаатартай  холбосон автозам ашиглалтанд орж, Мөрөн хотод таатай орчин нөхцөл бүрдэж байгаа \-ийн асуудлууд дорвитой шийдвэрлэгдэж байгаа, аялал жуулчлал өргөжсөн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн хөтөлбөр арга хэмжээнүүд  аймаг, орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжих болсонтой холбоотойгоор гадагшаа бусад хот , аймагт шилжих хөдөлгөөн буурч байгаа нь эерэг үзүүлэлт юм. Хэрэгжилт 100%

1.3.Засгийн газрын 2013 оны 370 дугаар тогтоолд заасан Нийгмийн түншлэлийн талаар хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэл(хувь)

        Нийгмийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн  бүрэлдэхүүнд  аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны даргыг  албан ёсоор оруулж, хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал:

1.3.1.Хөвсгөл аймгийн Засаг даргынн зөвлөл дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

1.         А.Эрдэнэбаатар- Аймгийн Засаг дарга

2.       Г. Төмөрбаатар-Засаг даргын Тамгын газрын дарга

3.         Г. Гандэлгэр -Хууль зүйн хэлтсийн дарга

4.         Ж. Ганболд-Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

5.         Х. Цэнд-Аюуш-Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

6.         Ц. Ганболд   Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны  дарга

7.         Г. Сувд Санхүү, төрийн сангийнн хэлтсийн дарга

8.         Х. Ган-Очир Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга

9.         Б.Болд Аймгийн Худалдан авах үйл ажиллагааны дарга

 

1.3.2 Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Ажил олгогч эздийн холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой  2015-2016  оны Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгуулан баталгаажуулж хамтран ажиллаж байна. Тус хэлэлцээрийн биелэлт 2015 онд-85,3% -тай байгаа нь өнгөрөгч оныхтой харьцуулбал 2,2 хувийн өсөлттэй гарсан  ч 90% байх зорлтот түвшиндээ хүрээгүйд зохих дүгнэлт хийцгээж байна.

1.3.3 Хөдөлмөрийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөг 2015 оны 3 сарын 11-ны өдөр батлуулан хамтран ажиллаж байна. Хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөөнд нийт 16 ажил хийхээр төлөвлөсөн ба хэрэгжилт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 90% хэрэгжилттэй байна.

 Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2014 оны 334 дүгээр захирамжаар батлагдсан  “Сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх журам”-ын хавсралт үзүүлэлтэд тусгай заалтаар тусгаж, дүгнэж байгаа нь талуудын хүлээх хариуцлагыг өндөржүүлэх арга хэмжээ болж байна.

        Нийгмийн түншлэлийн талаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 85,3 хувьтай дүгнэгдсэн нь  тухай жилийн хүрэх буюу зорилтот түвшний үзүүлэлтээс  4,7%-иар доогуур байгаа нь биелэлтийг  94,77 хувьтай дүгнэхэд хүргэв.

      1.4. Худалдан авалтын (ХА) ил тод байдал: \ 1.4.1. Төлөвлөсөн ХА-ын ажиллагааны гүйцэтгэл (бодит гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ) \

             Засгийн газрын e-procurement.mn сайт болон орон нутгийн KHovsgoltender.mn сайтад 2380 төсөл арга хумжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, урилгыг нийтэлсний зэрэгцээ Meps.gov.mn сайтад 274 тендер, Монголын үнэн, Зууны мэдээ сонинуудад 90 тендерийн урилгыг байршуулж олон нийтэд тендер шалгаруулалтын мэдээллийг нээлттэй хүргэсэн болно. Аймгийн  хэмжээнд  тайлант онд 4977,4  сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 2100  төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдсөн байв.

      2015 онд Хөвсгөл аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад 40,3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2380 төсөл арга хэмжээг худалдан авч 35,6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан ба үүнээс Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2015 онд нийт 24,8 тэрбум  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 274 худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлсэн байна. 

     Худалдан авах ажиллагааны Ил тод байдлын танхимыг тохижуулж, ашиглалтанд оруулснаар үнэлгээний хорооны хурал, цахим тендерийн нээлт, иргэдэд нээлттэй үйлчилдэг болов.

      “Цахим тендер 2015” төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны уулзалт сургалтыг зохион байгуулж, хувийн хэвшлийн 250 гаруй төлөөлөгчийг оролцуулсан нь удирдлагын болоод үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах, сайн түншлэлийг бий болгох арга хэмжээ боллоо.

     Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн болон захиалагчийн хяналт тавих хяналтын иженерүүдийн багийг сонгон шалгаруулж хамтран ажилладаг болсоноор 2015 онд мэргэжлийн 10 инженерийг 20 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналтыг хэрэгжүүлэгчээр ажиллуулсан нь үр дүнгээ өгч байна.

        2015 онд Хөвсгөл аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад 40,3 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2380 төсөл арга хэмжээг худалдан авч 35,6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан ба үүнээс Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2015 онд нийт 24,8 тэрбум  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 274 худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлсэн.

   Мөн ХАА-ны ил тод байдлын 2015 оны тайланг Сангийн яам, Авилгатай тэмцэх газарт хүргүүлэн дүгнүүлэхэд тус аймгийн Засаг дпаргын эрхлэх асуудлын хүрээний Худалдан авах ажиллагааны алба нь "Ил тод байдллыг хангасан амжилт"-аараа улсад 3 дугаар байр эзэлж, салбартаа тэргүүлсэн амжилтыг үзүүлллээ.  Хэрэгжилт 116,1%

 

1.4.2. Нийт ХА-д төлбөр тооцоог батлагдсан хуваарьт багтаан төлсөн ХА-ын хувь хэмжээ:

   Нийт 35.6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэрээг байгуулж, гэрээний төлбөрт 27,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, 77,8 %-ийн гүйцэтгэлтэй байна. (  Гүйцэтгэлийг хөрөнгийн эх үүсвэр тус бүрээр авч үзвэл ОНХС-ийн гэрээний төлбөр 4,6 тэрбум төгрөгөөс санхүүжсэн  3,3 тэрбум төгрөг төлж гүйцэтгэл 71,7 хувь, урсгал зардлын хөрөнгөөр худалдан авах гэрээний төлбөр  21,0 тэрбум төгрөгөөс 19,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож,гүйцэтгэл 93,3 хувь, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний төлбөр 8,6 тэрбум төгрөгөөс 3,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож, гүйцэтгэл 43 хувь,орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний төлбөр 1,4 тэрбум төгрөгөөс 1,31 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгож гүйцэтгэл 93,5 хувь.). Санхүүжилт дутуу олгогдсон нь улс орны төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас хамаарсан юм. Хэрэгжилт 77,8%

1.4.3. Уугуул иргэдийн нөхөрлөл, хоршоо болон оршин суугчдын оролцоотой ХА-ын үйл ажиллагаа\ гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын бодит гүйцэтгэл (сая.төг)

          Аймгийн хэмжээнд 2015 онд 35,6 тэрбум төгрөнийн өртөгтэй 2380 тендер зарлаж, дотоодын давуу эрх тооцон ажилласны үр дүнд 31,6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2375 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчээр Хөвсгөл аймгийн уугуул иргэдийн 451 хоршоо, компанийг гүйцэтгэгчээр шалгаруулж,  31,6 тэрбум төгрөг олгох болсон нь  энэхүү үзүүлэлт”Хангалттай түвшин”-д хэрэгжсэнийг илтгэж байна. Хэрэгжилт 109,2%

.

1.5. Төсвийн ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал: \ 1.5.1. “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн зарцуулалт (хувь) \

        Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг хууль журмын дагуу зохион байгуулж явц, гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг Сангийн сайдын 2012 оны 290-р тушаалаар батлагдсан Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журмын дагуу олгож байна.

   2015 онд Сум хөгжүүлэх сан \\СХС\, Өрх гэрийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан  \ӨГҮДС\, Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сан\ БОНХДС\, Үйлдвэржилтийг дэмжих сан\ҮДС\, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан\ХЭДС\, Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан \ЖДҮДС\-уудаас шинээр ажлын байр  бий болгох, орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой  йүл ажиллагаа хэрэгжсэн юм...

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай Сум хөгжүүлэх сан, аймаг орон нутгийн хөрөнгө оруулалттай Өрх гэрийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сан, Үйлдвэржилтийг дэмжих сангууд нь зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжилтэй гаргадаг бөгөөд 2015 онд төсөлд хамрагдагсадын зээлийн эргэн төлөлт графикийн дагуу харьцангуй бага байна. Мөн ЖДҮ-лэлийг дэмжих санд 2015 онд 700,0 сая төгрөг хуваарилагдан 25 иргэн ААН-ийн төсөл дэмжигдсэнээр18 иргэн, ААН төслийн зээлээ авч чадсан.

Аймгийн ИТХ-ын 2015.02.13-ны  ээлжит бус хуралдааны 04-р тогтоолоор тайлант онд ОНХС-д 5,612.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд 2014 оны санхүүжилтийн дутууг гүйцээхэд 1,037.0  сая төгрөг  олгож, 4,576.1 сая төгрөгийн худалдан авалт зохион байгуулжээ Үүний 919 сая төгрөгийг  улсын төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж олгогдоогүй учир 2016 онд  шилжүүлэн олгохоор болсон бөгөөд энэ нь улсын төсвийн хүндрэлээс шалтгаалсан юм. Хэрэгжилт 86,62%

      Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний батлагдсан жагсаалтыг Орон нутгийн хөгжлийн сан системд 100% оруулж, гүйцэтгэл санхүүжилтийн холбогдох мэдээлийг тухай бүр оруулж хэвшсэн.

       Мөн аймгийн цахим хуудас, аймгийн ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар дахь ОНХС-ийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн мэдээлийг сар бүр шинэчлэн иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангаж байна.

1.5.2.“Хөдөлмөр эрхлэлт дэмжих сан”-ийн зарцуулалт(хувь)

    2015 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд хуваарилагдсан 1340000,0 мянтөгрөг  төсөвлөгдөж,хуваарилагдсан  боловч 16,514,1мян төгрөг нь улсын төсвийн хүндрэлээс шалтгаалж, олгогдоогүй  харин 98,8% нь бүрэн олгогдсон болно.

    Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хүрээнд хэрэгжсэн 5 дэд хөтөлбөрүүдээс нийт байнгын, шинэ ажлын байр– 1040 бий болсон байна.   Хэрэгжилт 98,8%

1.5.3. “ЖДҮ дэмжих сан”-ийн буцаан төлөлт(хувь)

 

 2015 онд ЖДҮ-лэлийг дэмжих санд 700.0 сая төгрөг хуваарилагдаж, ААНБ, иргэний нийт 25 төслийг дэмжин одоогоор 19 төсөлд 493.0 сая төгрөгийг 100% олгоод байна. Харин хуваарилагдсан 700,0 сая төгрөгийн  үлдэгдэл 207,0 сая төгрөг нь улсын санхүү, эдийн засгийн хүндрэлээс үүдэлтэйгээр төвөөс олгогдоогүй болно. Өмнө болон тайлант онуудад нийт 85 иргэний нэр дээр 2,297,0 сая төгрөгийн зээл олгогдсоноос 2015 оны эцсээр тооцоход 1,310,745 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэйгээс дүгнэвэл: Зээлийн буцаан төлөлт 57,06%-тай байгаа нь зорилтот түвшингийн үзүүлэлтээ хангажээ. Үр дүн: Нийт түр болон байнгын 2962 шинэ ажлын байрыг бий болгожээ. Хэрэгжилт 85,6%

2015 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, Сум хөгжүүлэх сан, ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн эх үүсвэрээр  1877 байнгын, 1031 түр ажлын байрыг бий болгосон.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүжилтээр 5 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв.

Үүнд:
- Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр-247
- Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох. ажлын байр хадгалах хөтөлбөр- 268
- Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр-66
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих  хөтөлбөр- 110
-Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр – 206
-Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан- 68
-Сум хөгжүүлэх сангаас- 656
-Орон нутгийн бүтээн байгуулалт- 113
- Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн жижиг зээл- 143         Нийт-1877


Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хүрээнд хэрэгжсэн 5 дэд хөтөлбөрүүдээс нийт байнгын, шинэ ажлын байр– 1040 бий болсон байна. Сум хөгжүүлэх сан, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангаас-724 ажлын байр  /Үүнээс 68 ажлын байр нь Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хүрээнд,  6560 ажлын байр нь сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд/ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 1085 түр ажлын байр бий болсон.
Үр дүн: Нийт түр болон байнгын 2962 шинэ ажлын байрыг бий болгон ажилласан.
 

1.5.4.“Сум\дүүрэг хөгжүүлэх сан”-ийн буцаан төлөлт(хувь)

      

      Сум хөгжүүлэх сангаас өмнөх онуудад  тус аймагт тухайлбал:  2011 онд 1620,000,000, 2012 онд  1620,000,000,  2013 онд  1620,000,000,  харин 2014 онд 640,000,000 төгрөгийн нийт  5,5 тэрбум төгрөгийн зээл олгогджээ.

      Сум хөгжүүлэх сангийн өмнөх онуудын зээлийн эргэн төлөлтийн 1,432 тэрбум төгрөг буцаан төлөгдсөн байгаа нь нийт олгогдсон зээлийн 23% болж байгаа нь зорилтот буюу хүрэх түвшний 17%-ийг нийт дүнгээрээ 135,3%-иар ханган биелүүлжээ. Сум хөгжүүлэх сангаас 2015 онд 656 шинэ ажлын байр бий болгож зээлийн эргээн төлөлтөөс нийт 1.432.0 сая төгрөгийн зээл олгогдсон байна.  Хэрэгжилт 135,29%

1.6.Аймаг, нийслэлийн удирдлагын бодлого шийдвэрийн үр нөлөө:

 1.6.1.Зохицуулалт хийсэн эрх зүйн акт нь аж ахуй эрхлэхэд үзүүлсэн дэмжлэг (нийт шийдвэрээс хуулийн шаардлагаас давсан нэмэлт төлбөр, шат дамжлага, зөвшөөрөл шаардсан шийдвэрийн эзлэх хувь)

Хуулийн шаардлагаас давсан  шийдвэр гаргаагүй. Дүгнэгдэхгүй.

 

1.6.2. Иргэд, олон нийтийн оролцоотой буюу төсвийн төсөлд иргэдийн өгсөн саналыг тусгасан шийдвэрийн эзлэх хувь (Хүүхэд, эцэг   эхийн саналыг шийдвэртээ тусгасан иргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын  тогтоол, Засаг даргын шийдвэрийг тусгайлан зааж тооцно)

    1.Аймгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гаргах, “Төсвийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг цаглабарын дагуу ард иргэдийн идэвх оролцоог  хангасан, иргэд нийтийн саналыг нээлттэй тусгах, төсвийн хөрөнгийн үр ашиг, чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх үүднээс аймгийн Засаг даргаар батлуулсан  удирдамжийн дагуу сум, орон нутгуудад аймгийн ЗДТГ-ын дарга, хэлтсийн дарга нараар ахлуулсан  ажлын 3-н хэсэг байгуулагдан 2015 оны 06,10 дугаар сард иргэдийн санал авах, нээлттэй хэлэлцүүлэгийг  “Төрийн үйлчилгээг иргэнд” хөтөлбөрийн хүрээнд 23 сум 1 тосгоны хэмжээнд зохион байгуулсан.   

      Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх ажлын урьдчилсан жагсаалтыг аймгийн ЗДҮА-ны хөтөлбөр, дунд болон урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан төлөвлөж, нийт 23 сумын хөдөөгийн багуудад ажиллахдаа 7448 иргэнээс биечлэн санал авч, мөн санал авах хуудсыг аймгийн khovsgol.gov.mn сайтад ил тод байрлуулан санал авах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад цахим авсан санал асуулгад 30 гаруй мянган иргэн хандалт хийж 15,5 мянган иргэн саналаа өгч нийт 20 гаруй мянган иргэний саналаар 2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө эрэмбэлэгджээ.

     ОНХС-ийн программ дээр сумдын болоод аймагт хэрэгжүүлэх батлагдсан ажлуудыг нэг бүрчлэн арга хэмжээний нэр болон төсөвт өртөг, захиалагч, иргэдийн санал авсан байдал, эхлэх дуусах хугацаа, төлөвлөгөө болон гэрээний дүн, авсан санхүүжилт зэрэг дэлгэрэнгүй байдлаар шивж оруулж байна.

     Мөн орлого зарлагын гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг ил тодын самбар болон "khovsgol.gov.mn" сайт, шилэн дансанд тогтмол байршуулан мэдээлж байна.

 -Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, төсвийн зарцуулалттай холбоотой шийдвэрүүд шилэн болж, худалдан авах ажиллагаа 100 хувь цахимд шилжсэнийг  санхүүгийн салбарын 2015 оны онцлог ажлаар тодорхойлж байна.

     Аймгийн Нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн ил тод байдлыг сайжруулах тухай бодлогын баримт бичгүүдийг тодорхойлон гаргаснаар  төсвийн сахилга хариуцлага дээшилж мэдээ тайлангийн үнэн бодит байдал, цаг хугацаандаа өгөх асуудалд ахиц гарч байна.

Төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлж, төсвийн ил

тод байдлыг хангах, төсвийн эх үүсвэрийг бүрэлдүүлж, орлогын нөөцийг дайчлан

ажиллах зэрэг дэс дараатай арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд Засгийн газрын

 санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системийг хэрэгжүүлэх ажлаар аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс  тайлант онд улсад 5 дугаар байрт шалгарсан байна.

    2. Хүүхэд, эцэг эхийн санал хүсэлтэд үндэслэн аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хэлтсээс санаачлан дараахь шийдвэрүүдийг Нутгийн удирдлагын байгууллагаар гаргуулан хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 2015 он гарсаар Хүүхдийн асуудлаар ИТХТ-ийн 1 тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2 Захирамж гарсан бөгөөд хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тооцон ажиллаж байна.   Үүнд:

а\.“Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай” аймгийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А\52  дугаар захирамжаар аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй Хүүхдийн хөгжил,хамгаалалын  болон Хууль зүйн дэд зөвлөлийг байгуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулснаар хүүхэд, эцэг эхийн санал, оролцоо нэмэгдлээ.

б. Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг хүлээн авах, чацуутныг тодорхойлох, угтан авах, алдаршуулах, мэдээллэх талаар  гарсан Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 07 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2014 оны 400 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2015 оны  А\65 дугаар захирамжийг гаргуулан хэрэгжүүлснээр  3 сая дахь иргэний чацуутнаар Хөвсгөл аймагт 4 хүүхдийг тодруулж, бүртгэл, мэдээллийн сан үүсгэж, холбогдох байгууллагадмэдээллэж, эргэх, буцах холбоо үүсгэн  ажилласан байна.

     Мөн аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар “Ажлын хэсэг” байгуулагдсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2015 оны А\65 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг тухайн ажлын хэсэгт хариуцуулж, шинээр мэндэлсэн хүүхдүүд, тэдгээрийн гэр бүл, эх барьж авсан эмч,  сувилагч нарт хүндэтгэл үзүүлэхээр 32 сая төгрөгийг олгох шийдвэрийг аймгийн ИТХТ-ийн хурлаар гаргуулжээ.

2.а.  Аймгийн ИТХТ-ийн хурлын 2014 оны 36 дугаар тогтоолоор “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийг батлуулсан бол уг тогтоолын 3-р заалтаар Жил бүрийн орон нутгийн сангийн нийт төсвийн 10-аас доошгүй хувийг “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулж байхыг аймаг, сумын Засаг дарга нарт даалгасан нь төрийн дунд шатны байгууллагын нүдээ олсон шийдвэр болсоор байна..

     “Иргэндээ ээлтэй аймаг” аймгийн засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 538 үйл ажиллагааны 212 нь буюу 39,5% нь хүүхдийн язгуур эрхийг хангах, ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлогын зорилт хэрэгжиж байна.

      Аймгийн ИТХТ-ийн 36-р тогтоолд тухайн жилийн ОНХС-ийн 10-с доошгүй хувийг хүүхдэд чиглүүлэн зарцуулах тухай заалтыг тусгаснаар ОНХС-ийн санхүүжилтээс хүүхэдрүү чиглэсэн үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ тайлант 2015 онд  2013 оныхтой харьцуулахад 13.7%-р нэмэгдсэн байна.

       2013 онд 720 сая, 2014 онд 2.6 тэрбум, 2015 онд 1.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан байгаа нь тухайн жилийн ОНХС-ийн нийт санхүүжилтийн 2013 онд -8.8%, 2014 онд 18.9%, 2015 онд 22.5%-ийг зарцуулсан байгаа нь ирээдүй хойч үе болсон хүүхэд рүү хандсан хөрөнгө оруулалт нэмэгдсээр буйг илтгэнэ..

   2.б. “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Хүүхдэд ээлтэй сум”, “Хүүхдэд ээлтэй сургууль”, Хүүхдэд ээлтэй эмнэлэг” , аймгийн “Шилдэг гэр бүл” шалгаруулах болзолуудыг холбогдох захиргааны байгууллагуудаар гаргуулан хэрэгжүүлж, үр дүнг  уламжлал ёсоор тооцон ажиллаж  байна.

   2.в. Өвөл, хаврын морин уралдаан хориглох тухай аймгийн Засаг даргын А\54 дүгээр захирамж гаргуулж, ажилласанаар хурдан морь унаач хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах ажилд ахиц гарч, өнгөрсөн зуны баяр наадамд морь уралдаанч хүүхдүүд 100% хамгаалалтын хувцас хэрэглэлтэй оролцлоо.

Хэрэгжилт 100%

 

1.6.3.Иргэд, ААН болон харилцагч бусад байгууллагаас гаргасан нийт хүсэлт, гомдлыг хуулийн хугацаанд бодитой шийдвэрлэсэн асуудлын эзлэх хувь

      Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудад иргэд, ААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасаг үнэлгээ хийж, мэдээ тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт улирал бүр тайлагнан ажиллаж байна.

   2015 оны 4 дүгээр  улиралд (өссөн дүнгээр) Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд 31948  өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирснээс 59.9 хувь буюу 19150 нь сумдын Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох албан тушаалтанд, 32.7 хувь буюу 10459 нь Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудад, 7.3 хувь буюу 2339 нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус иржээ.

Нийт ирүүлсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлтээс бичгээр 27449, утсаар 1457, биечлэн уулзсан 2836, цахимаар 37, бусад хэлбэрээр 115, Засгийн газрын 11-11 төвөөс Хөвсгөл аймагт системээр шилжүүлсэн  54 өргөдөл гомдол байна.

Эдгээр өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 29536, шийдвэрлүүлэхээр бусад байгууллагад шилжүүлсэн 486, хуулинд заагдсан хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 217, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байгаа 837, өргөдөл, гомдол, шийдвэрлэлтийн байдал 95.0 хувийн үзүүлэлттэй байна. Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-т ирж биечлэн уулзаж санал, хүсэлтээ илэрхийлсэн нийт 872 иргэн байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс ирүүлсэн нийт өргөдөл гомдлуудаас цэргийн лавлагаа авах болон, ажлын байр хүссэн өргөдлүүд дийлэнх хувийг эзэлж байна.Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасгаас 69 байгууллагын цахим үйлчилгээг  3-5 минутанд үзүүлж буй лавлагаа нь хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ болж байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын “Иргэдэд үйлчлэх төв”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон бөгөөд, 7038-1111 дугаарын нээлттэй утас хэвийн ажиллаж байна.Нээлттэй утсанд 806 гомдол санал, хүсэлт ирүүлснээс Боловсрол, Эрүүл мэнд, Нийгмийн халамжийн  салбарын ажил үйлчилгээ, мөн Эрчим хүчний асуудлаар гэрэл цахилгааны мөнгөтэй холбогдолтой санал хүсэлтүүд дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Харин сумдын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудад ирүүлсэн өргөдөл гомдлуудаас Нийгмийн халамжийн төрөл бүрийн тэтгэмжид хамрагдах хүсэлт, Иргэний бүртгэл болон шилжилт хөдөлгөөнтэй холбогдолтой, Газар эзэмшихийг хүссэн болон, газрын бусад эрх зүйн асуудлаар, Ажилд орохыг хүссэн болон Нийгмийн даатгалтай холбогдолтой асуудлууд зонхилох хувийг эзэлж байна.

 Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудад ирүүлсэн өргөдлүүдээс ажилд орохыг хүссэн мөн захиргааны чөлөө хүссэн өргөдлүүд дийлэнх хувийг эзэлж байгаа юм. Хэрэгжилт 105,6%

1.7. Хүйсийн тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн шаардлагын хэрэгжилт: (хувь)

       ЗГ-ын 2013 оны 34-р тогтоолоор "Жендерийн эрх тэгш байдлыг  хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна.      

      Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 88.5% хэрэгжилттэй байна. Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2013 оноос эхлэн жил бүр Жендерийн салбар хорооноос шийдвэр гаргах түвшинд ажиллаж буй нийт удирдах ажилтнуудад "Жендерийн мэдрэмжтэй орон нутгийн хөгжлийн бодлого" модуль сургалтыг   6-р сард зохион байгуулж хэвшсэн бөгөөд үүний үр дүнд урт болон дунд хугацааны  бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал 2015-2030 оны "Хөгжсөн Хөвсгөл" урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулахдаа жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг тусган батлуулсан байна.

 Мөн Хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, халамж, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн чиглэлээр жил бүр статистик тоон мэдээллийг хүйсийн ялгавартайгаар гарган цаашдын бодлого, чиглэлд ашиглагддаг.  

 Орон тооны жендерийн мэргэжилтэн ажиллах шаардлагатай байна.

Одоогийн байдлаар аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн хүн ам зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэнд хавсран гүйцэтгэж байна. Аливаа нэмэгдэл, урамшууллын систем хэрэгжихгүй байгааг анхаарах шаардлагатай.

Энэхүү хуулийн шаардлагын хэрэгжилт 87,6 хувийн хэрэгжилттэй байна.

Нийт дүнгээрээ хэрэгжилт  88,5%

1.7.1. Хариуцсан алба хаагчтай эсэх, төлөвлөгөөт арга хэмжээний биелэлтийн хувь

ЗГ-ын 2013 оны 34-р тогтоолоор "Жендерийн эрх тэгш байдлыг  хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 88.5%, харин хуулийн шаардлагын хэрэгжилт 87,6 хувийн хэрэгжилттэй байна. .

 Аймаг, сумдын ЗДТГ-ын тодорхой ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтонд “Хүйсийн тэгш байдалын асуудал”-ыг хариуцуулахаар   тусган мөрдөж байгаа бөгөөд байгууллагуудын тухай оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхой чиглэлээр сургалт-семинар өгөх зэрэг арга хэмжээнүүдийг тусган хэрэгжилт үр дүнг тооцоход 87,6 хувийн биелэлттэй байна. Нийт дүнгээрээ хэрэгжилт  88,5%

1.7.2. Бүх шатны захиргааны удирдах албан тушаал дахь хүйсийн зохистой харьцаа хангагадсан эсэх (хувь)

       Тайлант жилд тус аймгийн бүх шатны төрийн байгууллагад  төрийн нийт 6592 албан хаагч ажиллаж байгаагийн 291 нь удирдах албан тушаалын ажилтан эзэлж байна. Бүх шатны  удирдах албан тушаалд 291 албан хаагч ажиллаж байгаагаас 209 нь буюу 71.8% нь эрэгтэйчүүд, 82 нь буюу 28.1%-нь эмэгтэйчүүд  байгаа  нь Жендерийн тэгш байдлыг хангах хуульд заагдсан дээрх ангилалын албан тушаалтнуудын аль нэг хүйсийн төлөөлөл  аймаг, нийслэлд 15 хувиас доошгүй байх шалгуур-жишгийн хүрээнд байгаа юм. Төрийн жинхэнэ албаны түүний дотор удирдах албаны ажилтнуудын тухайд шинээр орон гарсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд сонгон шалгаруулалтаар шийдвэрлэгддэг учраас хүйсийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр төлөвлөлт хийхэд хүндрэлтэй байгааг анхаарч үзэх шаардлагатай байна. Хэрэгжилт 100%

1.8.1. Гэмт хэргийн илрүүлэлт (хувь) :

1.8.2.Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын барагдуулалт (хувь)

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоол, аймгийн Засаг даргын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай захирамж зэрэг захирамжлалын баримт бичгүүдийг гарган хэрэгжүүлсэнээр гэмт хэргийн илрүүлэлт  сайжирч байна.

2015 онд нийт 756 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс нийт гэмт хэргийн  76.9 хувийг  буюу илрүүлж,  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд нийт хохиролын 70.6 хувийг барагдуулсан байгаа нь тухайн оны зорилтот түвшинг 100,8-109,8% хангасаныг харуулж байна.   

          Гэмт хэргийн ангиллаар нь авч үзэхэд хөнгөн болон хүндэвтэр хэргүүд эзэлж байна. Хөнгөн болон хүндэвтэр хэргүүдэд хулгайн гэмт хэрэг, үүн дотроо орон байрны хулгай болон мал хулгайлах гэмт хэрэг хамгийн ихээр үйлдэгдэж, шалгагдаж байна.

          Харин буурсан хэргийн хувьд гудамж талбайд үйлдэгддэг дээрэмдэх, танхайрах болон байгаль хамгаалах журмын эсрэг хэргүүд буурсан мэдээтэй байна. Энэ нь бидний ажлын үр дүн юм. Мөн аймгийн хэмжээнд захиргааны зөрчлүүд буурсан мэдээтэй байна.

          Нийт гэмт хэргийн 387 нь аймгийн төвд, 333 хэрэг нь сумдад гарсан үзүүлэлттэй байгаа. Сумдаар нь авч үзвэл, Мөрөн сумыг тойрсон Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох, Түнэл сумдад хэргийн гаралт өндөр үзүүлэлттэй байна. Үүн дотроо мал хулгайлах гэмт хэрэг нилээд хувийг эзэлж байна. Үйлдэгдсэн гэмт хэргийг өнгөөр нь авч үзвэл, өссөн хэргийн хувьд, Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг хамгийн өндөр 355 буюу 55,3 хувь үүний дотроос бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 305 буюу 92,2 хувийг эзэлж байна. Үүнээс хувийн өмч хулгайлах 121 буюу 39,6 хувь, авто тээврийн хэрэгсэл хулгайлах гэмт хэрэг 64 буюу 20,9 хувийг тус тус эзэлж /мотоциклийн хулгай/ өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл аймаг, орон нутгийн хэмжээнд өсөх хандлагатай байна.

1.9.Бизнесийн үр ашиг:  1.9.1. 5 хоногийн дотор шинээр бүртгэгдсэн ААН  (тоо):

       2015 онд 1419 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Өмнөх оноос 34.6 хувь буюу 365 аж ахуйн нэгжээр нэмэгдсэн байна. Нийт аж ахуйн нэгж байгууллагын 25.3 хувийг бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, 13.8 хувийг боловсруулах үйлдвэр, 11,3 хувийг нийгэм бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ, 9,3 хувийг эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, 7,5 хувийг боловсролын салбарын үйл ажиллагаа, 5,4 хувийг төрийн удирдлага батлан хамгаалах салбарын үйл ажиллагаа, 5.1 хувийг барилгын салбарын үйл ажиллагаа эзэлж байна.

  Аймгийн хэмжээнд 2015 онд 156 А.А.Нэгж  5 хоногийн дотор шинээр бүртгэгдсэн  нь өнгөрөгч оны мөн үеийнхээс 146 –аар буурсан байна.Хэрэгжилт 51,6%

1.9.2. Нийт иргэдийн тоонд газар анх удаа хувьчилж авсан иргэдийн эзлэх хувь:

        Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд анх удаа газраа өмчилж, 11597 иргэн байгаа нь  нийт иргэдийн 9,2%  болж байгаа нь хүрэх буюу зорилтот түвшиний үзүүлэлт болох  11,4%-тай жишихэд түүний  80,7%-ийг эзэлж байна.

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (Иргэдийн ахуй амьдралын чанар)

2.1.Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэх төв (тоо)

        ХГБХХ-ийн дэргэд хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст зөвлөгөө өгөх төв 1-ийг

байгуулсан “Хүүхэд, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг  Монгол улсын MNS6417:2013 стандартын дагуу байгуулсан. Тус төвөөр 2014 оны байдлаар нийт 128  хүүхэд,  эмэгтэйчүүдэд  үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

      Аймгийн хэмжээнд “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсооё” аяныг өрнүүлэн 19 байгууллагын 3219 албан хаагч тус аянд нэгдэж хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн бөгөөд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах мэдээ мэдээлэл, нөлөөллийн ажлыг өрнүүлсэнээр гэмт хэргийн хохирогч болсон 30 хүүхдийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. “Хэзээд бэлхэн” хүүхдэд ээлтэй хөдөлгөөнийг өрнүүлж, бүтэн өнчин 132 хүүхдийг эзэн хариуцагчтай болгосон байна..  Хэрэгжилт 4%

2.2. Нийт малчдын өрхөөс эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэг (фермер, нөхөрлөл, бүлэг) нэгж

     Тайлант онд тус аймагт малтай өрх малтай нийт өрх-19012, Малчин өрх-14794 байгаа бол фермер-20 /Үүнээс сүүний чиглэлийн 19, махны чиглэлийн 1/, нөхөрлөл бүлэг- 75 байгаа нь.өнгөрөгч оны түвшингээс өссөн үзүүлэлтийг илтгэж байна.

     Мөн тус аймгийн МСҮТ-д бэлтгэх боломжгүй мэргэжлээр ажил олгогч малчдын захиалгаар хүнсний ногооны фермер, эрчимжсэн мал аж ахуй гэсэн 2 мэргэжлээр Улаанбаатар хотын “Монгол фермер МСҮТ”-д  7 иргэнийг суралцуулж, ажил олгогч дээр нь ажиллуулах асуудлыг аймгийн  Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсээс зуучлан зохион байгуулсан болно. Хэрэгжилт 104,88%

2.3. Түрээс, халамжийн орон сууцанд хамрагдсан өрх (тоо)

          Одоогоор тус аймагт ийм өрх байхгүй. Харин тус аймгийн сумдаас болон зарим аймгаас харж хандах хүнгүй бусдын асаргаанд байх хүмүүсийг зохион байгуулж хамруулсан аймгийн Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төв тус аймгийн төв Мөрөн хотод ажилладаг. Ахмад настны асрамж үйлчилгээний төвд Хөвсгөл аймгийн харьяат 30, бусад аймгийн харьяат 22 хүн нийт 52 хүн асаргаанд амьдардаг. Хэрэгжилт 0%.

2.4. Шилжин суурьшигчдын бүртгэлийг сайжруулж, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах (тоо):

      Аймгийн  НХҮХ, УБХ-ээс  Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг  хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Хөвсгөл аймгийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон  иргэний бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл мэдээлэл, байгууллагаасаа гарч байгаа нийтэд мэдээллэх шаардлагатай мэдээллүүүдийг  цахим хуудас, Ил тодын самбар, “ТҮЦ-үйлчилгээний цэг” зэрэгт байршуулан  шуурхай үйлчилгээг үзүүлж байна.    

        Шилжин суурьшигчдын бүртгэлийг  гол төлөв нэг цонхны үйлчилгээнээс цахимаар хийдэг болсон учир  бүртгэлийн шуурхай байдал сайжирсан бөгөөд нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулах  асуудлыг аймаг, орон нутгийн удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргуулан хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал: Аймгийн ИТХТ-ийн 2010 оны 48-р тогтоолын дагуу ӨЭМТ-дийн нөхөрлөлийн багийг иргэдээр хэлэлцүүлэн сонгон шалгаруулалтыг явуулж, бүтэц  үйл ажиилагааны стандартын дагуу Мөрөн суманд бүрэн шилжүүлсэн. Багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд ӨЭМТ-үүдтэй хамтран тухайн багийн хүн амын тоо, хөдөлгөөнт хүн амын тоог нарийвчлан тогтоож, хүн амын статистик тооны давхардлыг арилгаж, үнэн зөв бүртгэл судалгаатай боллоо. Түр оршин суугчдад яаралтай болон анхан шатны үйлчилгээг ӨЭМТ-өөр үзүүлэхэд санхүү төсвийн  асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай аймгийн Засаг дарга болон ЭМГ-ын албан бичгээр  ЭМ-ийн Сайдад  хүсэлт тавьсан.

     2015 оны жилийн эцсийн Статистик-мэдээллээр Мөрөн суманд оршин суугч 42300 иргэн байгаагийн 4200 хүн нь түр оршин суугч байгаа бөгөөд тэдгээрийн судалгааг Мөрөн сумын нийт 13 багийн хэмжээнд гаргаж, 66%-ийг ямар нэг үйлчилгээнд хамруулж байна.

     2015 онд Мөрөн сумын ЗДТГ-аас тус суманд шилжин суурьшигч иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд зориулж ӨЭМТ-дэд 20 сая төгрөгний дэмжлэг үзүүлсэн нь зорилтот түвшиний 66,6%-ийг хангаж байна.Шилжин сууршигчдын асуудлыг шийдвэрлэхээр аймгийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А\161 дүгээр захирамж “Мөрөн суманд түр оршин суугчдын асуудлыг шийдвэрлэх  тухай 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А\148 дугаар захирамжаар батлагдсан “Эх хүүхдийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний хүрч үйлчлэх үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлэн хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Хэрэгжилт 70%

         Мөн бүх ӨЭМТ-дэд нийт  ард иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж хүргэх шуурхай байдлыг хангуулан ажиллаж байна.

2.5. Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй орчныг бүрдүүлсэн архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагыг дэмжсэн байдал (сая төг.

         Аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн зөвлөлийн гишүүнээр архины эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг 2 ТББ ажиллаж байна. Эдгээр ТББ-уудаас 2015 онд тодорхой ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулав.

 

          Тухайлбал:  “Сүүн тахилт” ТББ-аас архины хор уршгийн талаар үзүүлсэн сургалтын бүрэн хэмжээний киног Мөрөн суманд үйл ажиллагаагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад үнэ төлбөргүй үзүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулав.

 

Тайлант 2015 онд архины эсрэг үйл ажиллагаанд Сүүн тахилт ТББ-тай гэрээ байгуулан сургалт зохион байгуулах хүрээнд  "Архигүй амьдрал" 6 сарын аян зохион байгуулж, 2 сумын 2 баг, 1 сумын ЗДТГ газар амжилттай ажилласан тул болзлын дагуу шагнал өгсөн ба нийт 4.0 сая төгрөг архины эсрэг үйл ажиллагаанд зарцуулсан. Тосонцэнгэл, Бүрэнтогтох зэрэг сумдын ИТХ, засаг даргын ажлын албанаас Архины хамааралтай иргэдийн зөвлөлгөөнийг хийж, сургалт сурталчилгааг ИНБ-тай хамтран  зохион байгуулсанаар Архины хамаарал бүхий 80 гаруй хүнийг архинаас бүр мөсөн тагалзуулсан  нь бодит үйл ажиллагааны үр дүн болов. Хэрэгжилт 51,28%

     2.6. Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд байгуулагдсан цахим сүлжээ, лавлах утас  (тоо)

       . Малын хулгайтай тэмцэх ажлын хүрээнд 2015 онд Сумдын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн байгууллагын  51 лавлах утас ажиллаж байна. Бүх сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарт цахим сүлжээ өгсөн боловч төлбөрийн асуудал үүссэн. Хэрэгжилт 100%

  2.7. Сүрьеэ өвчний тархалт(хувь)

     Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин, 10 000 хүн амд  ногдох үзүүлэлтийн хүрэх зорилтот түвшинг 10,5-аар тооцоход хүрсэн түвшин нь 8,1 болж, өнгөрөгч онд 9,1 түвшинд байснаас буурсан нь сайн үзүүлэлт юм. “ “Сүрьеэ өвчний тархалтын байдал цаашид авах арга хэмжээ”-ний тухай санал боловсруулж аймгийн Засаг даргын зөвлөл, ИТХТ-ээр хэлэлцүүлэн 21 дүгээр тогтоол гаргуулан хэрэгжүүлж байна. ЭМГ-аас бүх сумдад сүрьеэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, үндэсний стратегийн хэрэгжилтийн явцтай танилцан арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

 Хэрэгжилт 77,14%

2.8. Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ (тоо)

         Аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дэргэд Хүүхэд хамгааллын өрөөгөөр дамжуулан хууль эрх зүйн зөвлөгөө, үзүүлэн үйлчлүүлэгчдийн тэмдэглэлийг хөтлөн санал хүсэлтийн дэвтэр гарган ажиллаж байна. 2015  оны байдлаар  гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн болон хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа 30 хүүхдэд  тусламж үйлчилгээ үзүүлээд  байна..           

       Хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийг 24 суманд байгуулж, 3 удаагийн цуврал сургалтаар 432 хүнийг чадавхжуулсан. Энэ нь хүчирхийллийн хохирогч хүүхдэд үзүүлэх хүүхэд хамгааллын болон бусад үйлчилгээнд холбон зуучлах механизм болж өгсөн. Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа болон бүтэн өнчин хүүхдүүдийг “эзэн хариуцагчтай” болгох үүднээс байгууллага бүрт хувиарлан өгч, нийтдээ 132 бүтэн өнчин хүүхэд эзэн хариуцагчтай болоод байна.  Хэрэгжилт 90,0%

2.9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын хувь

ЕБС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 1012 хүүхэд  байгаа бөгөөд энэ нь нйит хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн 56,3% болж байна. /Боловсролын салбарын судалгаа/

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхийн холбооний өдөр өнжүүлэх бүлэгт 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 77 хүүхэд явж сургалтын болон нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад тус төвд хамрагдсан хүүхдийн тоо 15%-иар нэмэгдсэн байна. Тус төвд ХБХ хамрагдсанаар

тухайн хүүхдэд маш олон төрлийн эерэг өөрчлөлтүүд гарч байна.

       Гэхдээ  2014 оны байдлаар аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэдээлэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй 0-17 насны 818 хүүхэд, “Тэгш дүүрэн” хорооноос гаргасан судалгаанд  0-19 насны 1796 хүүхэд бүртгэгджээ. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гаргах шаардлага байна.

Хэрэгжилт 56,3%

2.10. Дүйцсэн хөтөлбөрт 15 хүртэлх насны хүүхдийн хамрагдалтын эзлэх хувь (хувь)

         Хөвсгөл аймагт 2015 оны байдлаар сургууль завсардсан 584 хүүхэд бүртгэгдсэн бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн сургуулиас завсардсан шалтгаан, түүнд хүргэж буй хүчин зүйлсийг судлан тогтоож, эдгээр хүүхдүүдийг Насан туршийн боловсрол төвд хамруулан ерөнхий эрдмийг гүйцээн олгох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн 18,6% огт сургуульд суугаагүй, 10,2% 1-5-р ангиас гарсан, 31,5% 6-9-р ангиас гарсан, 39,3% 10-12-р ангиас сургуулиас завсарджээ. Дээрх хүүхдүүдийг албан бус боловсролд хамруулах ажлыг сумын сургууль Насан туршийн боловсролын “Гэгээрэл төв”-үүдэд хариуцуулан 554 хүүхдийг  ямар нэгэн байдлаар дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд хамруулаад байна. Тухайлбал 2015 онд НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 16 суманд зуны “Гэр сургууль” ажиллуулан сургууль завсардсан  303 хүүхдийг хамруулсан. Бусад 8 суманд 251 хүүхэд хамрагдсан.  Гэмт хэрэгт холбогдсоны улмаас сургуулиас завсардсан 6 хүүхдэд боловсрол нөхөн олгох ажлыг ЕБС болон МСҮТ-тэй хамтран зохион байгууллаа. Хэрэгжилт  95,0%%

2.11.1. Ажилгүйдлийнтүвшин (хувь)

        Үндэсний статистикийн хорооноос аймгийн ажилгүйдлийн түвшинг тооцоолж гаргаагүй байна. 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар үндэсний статистикийн хорооноос тооцоолж гаргаснаар 7.9 пункт гэж тооцсон. 2015 онд аймгийн ажилгүйдлийн түвшин 5.4 пункт байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс 2.5 пунктээр буурсан  эерэг үзүүлэлтийг илтгэж байна. Хэрэгжилт 100,0%

2.11.2.Хөдөлмөрийн зах зээлд шилжиж буй залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин (хувь)

    Хөдөлмөрийн зах зээлд байгаа залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 4.9 пункт байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0.2%-иар өссөн байна.  Хэрэгжилт 88,0%

2.12.1. Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь

         2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 1-4-р түвшний өрхүүд 9443 өрхийн 42235 иргэн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрх буюу нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай өрхөөр тодорхойлогдсон. Энэ нь нийт иргэдийн 33.5%-ийг эзэлж байсан. Эдгээр өрхөөс 2637 өрхийн 7665 иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг үзүүлж, амьжиргааг дэмжсэнээр амьжиргаанд зохих өөрчлөлт гарч нийт иргэдийн 27.4%-ийг амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхөөр тодорхойлогдсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 6.1%-р буурсанаараа эерэг үзүүлэлт болж байна. Хэрэгжилт 174,0%

2.13.1.Шинээр ашиглалтанд орсон сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (тоо)

       Тус аймгийн хэмжээнд тайлант онд  улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрдэнэбулган, Галт, Ренчинлхүмбэ сумдад 100, Тосонцэнгэл сум, Хатгал тосгоны 150, Мөрөн, Арбулаг сумдад 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 7 барилгыг ашиглалтад оруулсан бол Мөрөн суманд 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтад орлоо..

   Мөн Ренчинлхүмбэ сумын 150 хүүхдийн дотуур байр, Мөрөн сумын 2 дугаар сургууль, “Эрдмийн далай” сургуулийн спорт заал тус тус  ашиглалтад орж, нийтдээ  2015 онд 7 цэцэрлэг, 1 сургууль, 1 дотуур байр, 2 спорт заал ашиглалтад орсон болно.

  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Боловсролын салбарт дээрх бүтээн байгуулалт хийгдсэний гадна энэ салбарын эрэлт хэрэгцээг иргэд, хувийн хэвшлийн ААНБ-ууд илүү ойлгож, стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламж барих эрмэлзлэл буй болж байгаа нь хандлагын томоохон эерэг үзүүлэлт юм. Тухайлбал: Жаргалант суманд спорт заал, 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Мөрөн суманд 100 хүүхдийн “Нарлаг”цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо.

Ийнхүү төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнд 10,0 мянга гаруй хүүхэд ая тухтай орчинд суралцах нөхцөл боломж бүрдэж байна. Баянзүрх сумын 320  хүүхдийн хичээлийн байр 80%, Цагаан-Үүр сумын 220 хүүхдийн хичээлийн байр 70%, Бүрэнтогтох сумын 240 - хүүхдийн хичээлийн байр  70%.-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Хэрэгжилт 127,0%

2.14.1.Үндэсний хөтөлбөрт сургалтад хамрагдсан хүүхдийн тоо (Хөтөлбөр тус бүрээр)

     Тайлант онд  ЕБС-д 24380 суралцагчийг хамруулах зорилттойгоос 23987 суралцагчийг хамруулан сургаж байгаа нь өмнөх хичээлийн жилийн мөн үеэс 393 –аар буурсан байна.

       ЕБС-д 23987 суралцаж байгаа бөгөөд "Авьяас"хөтөлбөрт -16800 "Ном хөтөлбөрт-12987 хамрагдаж байна. СӨБ-ын хамран сургалтын индекс- 88,6,Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 95,8,  суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин 95,8-д хүрсэн байна. Хэрэгжилт 98,0%

2.15.1.Цэцэрлэг, сургуулийн шугамаар эрүүл мэндийн болон шүдний үзлэг үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхэд (тоо)

          “Шүд дэд хөтөлбөр”-ийг  боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 67-р тогтоолоор батлуулан, хамтран ажиллах байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжүүлж байна.

     Сургууль, цэцэрлэгүүд 95% эмчлэх эрхтэй эмчээр хангагдсан.Сургуулийн  үдийн цай хөтөлбөрт  өгдөг  хүнсний  бүтээгдэхүүнд  хяналт  тавих,  шүдэнд халгүй хүнсний бүтээгдэхүүн   өгдөг  болгох, шүдээ эрүүлжүүлэх, шүдээ тогтмол угааж хэвшүүлэх чиглэлээр сургууль цэцэрлэгүүд нь эцэг эхтэй хамтран ажиллалаж хэвшээд байна.

        "Шүд" аймгийн дэд хөтөлбөрийг ИТХТ-ийн тогтоолоор батлуулснаар хөдөө орон нутаг болон аймгийн төвд амьдарч байгаа хүүхэд өсвөр үеийнхний амны хөндийн эрүүл мэндийг сайжруулах эрхзүйн орчин бүрдсэн. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн ОНХС-аас 5 сая төгрөгийг Хатгал СДЭ-ийг тоног төхөөрөмжөөр хангах, 400000 төргөгийг "Баг 88" арга хэмжээний шүдний эрүүлжүүлэлтэнд зардалд тусгахаар шийдвэрлэсэн нь хөтөлбөрийг хэргэжүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. 6800 гаруй хүүхдийг амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан 5,6 настай хүүхдийн шүд цоорох өвчний тархалт 49,5 эрчим-3, 12 настай хүүхдийн дунд тархалт 39,9 эрчим 1,5 байгаа нь өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байна.

Хэрэгжилт 108,0%

2.16.1. Хүүхдийн хөгжил, хамгаалалд зориулсан нийт хөрөнгө оруулалт (саятөг.)

2016 он гэхэд Хүүхдэд ээлтэй аймаг болох зорилго тавьж,  Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөрийн 34%-д нь хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, тэдний сайн сайхан,  эрүүл мэнд, боловсролын асуудлыг тусгасан. Энэ хүрээнд 7 сум гудамжны гэрэлтүүлэгтэй , 6 сум хүүхдийн тоглоомын талбайтай, 7 сум цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болж, явуулын цэцэрлэг-1-ээр нэмэгдэж, хүүхдийн үзлэг хийдэг нүүдлийн амбулаториортой болсон юм.

Тариалан, Галт, Галтын Зүрх баг, Шинэ-Идэр, Түнэл  суманд ус ариун цэврийн байгууламжийг иж бүрэн шийдэж, Бүрэнтогтох, Цагаан-Үүр, сургууль, 2 цэцэрлэгт зөөврийн чингэлэг ариун цэврийн байгууламжийг 360 сая төгрөгөөр, 10 цэцэрлэг, 10 сургуульд агааржуулагчтай сайжруулсан нүхэн жорлонг 870 сая төгрөгөөр, байнгын цэвэр усны эх үүсвэр бий болгох зорилгоор 6 сумын сургууль, цэцэрлэгт гүний худаг гаргахад 218 сая төгрөгөөр тус тус санхүүжүүлж уламжлалт бие засах газрыг халж орчин үеийн боловсон ОО хэрэглэдэг боллоо.
Энэхүү бүтээн байгуулалтыг НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас санхүүжүүлснээр 7000 гаруй хүүхдүүд үр шимийг нь хүртэж элдэв халдварт өвчин, бохир гараар дамжих өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдэж, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан орчинд сурч хөгжих боломжтой боллоо.  Мөн хүүхдүүдийн дунд зөв зан үйл бий болсон байна. Нийт халдварт өвчлөлийн дунд ус, ариун цэвэр эрүүл ахуйн шалтгаантай өвчлөл 2013 онд 8,1% байсан бол 2014 онд 2.8% болж буурсан үзүүлэлттэй байна.

2013 онд эхийн эндэгдлийн түвшин /100000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн эхийн тоо / 91 байсан бол 2015 онд 34,8 болж буурсан

Амьгүй төрөлтийн түвшин 9 байснаас 6,6 болж буурсан

Нялхсын эндэгдлийн түвшин 23,1 байснаас 22 болж буурсан байна.
     Ус орчны эрүүл ахуйн чиглэлээр хийгдсэн бүтээн байгуулалтаар нийт сургууль цэцэрлэгийн 49 хувь нь орчин үеийн шийдэлтэй ариун цэврийн байгууламж ашиглаж байна.

Эдгээр бүх  үйл ажиллагаа нь хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн том ажил юм.  “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” стандарт гаргаж, НҮБ-ын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр бүх сумдын сургуулийн дотуур байрын тав тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор 10 гаруй сая төгрөгийн тавилга, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдлээ.

Аймаг сумын Иргэний танхимд Хүүхдийн индэр ажиллуулж, “Хүүхдийн асуудал сонсох өдөр”-тэй болгосноор хүүхдүүд өөрсдийнхөө захидлыг Аймгийн Засаг даргад уламжилж, Мөрөн суманд хүүхдийн 2 автобусыг 60 сая төгрөгөөр худалдан авч үйлчилгээнд  гаргалаа. Хүүхдийн “Урандөш” зусланг санхүүгийн хувьд бэхжүүлэх, хүүхдийн амарч, сурч хүмүүжих ая тухтай орчин болгох зорилгоор төвийн сургуулиудын захиралуудтай тохиролцсоны үндсэн дээр, хуваарь гарган зуны ээлжийг бүрдүүлж ажиллаа.

 Цэцэрлэгийн эрхлэгчдийг менежмент, төлөвлөлт, арга зүйн сургалтанд хамруулж, чадавхижуулалтын хүрээнд “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн шалгуур”-ыг хангасан цэцэрлэгийн тоо 26 байгаа нь нийт цэцэрлэгийн 74 хувийг эзэлж байгаа нь сайн үзүүлэлт юм.  

 Тус аймгийн 23 сум 1 тосгоны хүүхэд өсвөр үед зориулан тайлант онд улсын төсөв, олон улсын төслүүд мөн хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар  нийт 12,577 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгджээ.

   Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш аймаг, сумын ОНХС-аас 2013 онд 728 сая, 2014 онд 2,6 тэрбум, 2015 онд 1,2 тэрбум, нийт 3 жилд 4,56 тэрбум төгрөгийг хүүхдэд зориулсан зарцуулсан байна.

    Аймгийн  орон нутгийн хөгжлийн сангаас 629,5 сая төгрөгийн хөрөнгийг  шийдвэрлэн  аймгийн төв Мөрөн хотын 32 цэгт  өндөр хүчин  чадалтай 128 камерыг суурилуулж, төв гудамжуудыг байнгын гэрэлтүүлэгтэй болгосноор хүүхдийн аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэв.

Тайлант онд 7 цэцэрлэг, 1 сургууль, 1 дотуур байр ашиглалтад орсон нь хүүхдүүдийн ая тухатай орчинд сурч, хүмүүжих нөхцлийг бүрдүүлсэн хэрэг юм.

"Хүүхдэд ээлтэй аймаг" стратеги хэрэгжиж байгаагийн гадна урсгал төсөв БГ-аар :40,464,395,0 төг, ХГБХХ-ээр: 249,013,600 төг,  тайлант онд нийт 40,999,08 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгджээ. Хэрэгжилт 90,0%

Гурав. Эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлт(Бүтээн байгуулалтын чиглэлээр)

3.1. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн оны төсвийн багцын зарцуулалтын гүйцэтгэл (хувь)

Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн төсөв нь  улсын төсөв нь улсын төсөв,ороннутгийн төсвөөс бүрддэг. Аймгийн нэгдсэн төсөв 2015 оны 12 дугаар сарын эцсийн гүйцэтгэлээр 80608,0 сая төгрөгт хүрсэн нь 2014 оныхоос 7,2 хувь буюу 6286,0 сая төгрөгөөр буурсан байна.     

Тайлант онд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төлөвлөлтөөр 85,996,300,6 сая төгрөг байсан бол гүйцэтгэлээр 80,608,995,2 сая төгрөг болж, 93,7%-тай байв. Төсвийн гүйцэтгэл 6,3 хувь буюу 5387,4 сая төгрөгийн дутуу гүйцэтгэлтэй байгаа нь  улс, орны төсвийн хүндрэлтэй асуудлаас хамаарсан байна.  Үүнээс 5387,4 сая төгрөг нь улсын төсвөөс олгох орон нутгийн тусгай шилжүүлгийн байгууллагад олгох дэмжлэг, халамжийн сангаас олгох санхүүжилтийн асуудал дутуу ирсэнээс хамаарсан бол орон нутгийн орлого  201,0 сая төгрөг дутагдсанаас үүдэлтэй байна. Хэрэгжилт 93,7%

3.2.1. Импорт орлуулсан шүүс \тн \:

Өтгөрүүлсэн шүүс 2014 онд 14,7 тн-ыг 2015 онд 27,7 тн  бэлтгэсэн мөн өмнөх оноос 13 тн-оор өссөн нь сүүлийн жилүүдэд чацаргана хөтөлбөр хэрэгжсэнээр хураан авах таримал жимс, жимсгэний хэмжээ  нэмэгдсэн ба энэ онд байгалийн жимс сайн ургаж иргэд ААН-үүд бүтээгдэхүүнээ сайн бэлтгэсэн байна. Хэрэгжилт 102,5%

3.2.2.     Нөөшилсөн загас \тн \: Тухайн онд  тус аймагт үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах барих загасны тоо хэмжээг БОНХЯ-наас баталж өгөөгүй учир бусад аймгаас нийлүүлэгдсэн загасаар 2,7 тн нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байна. Хэрэгжилт 16,6%%

3.2.3.     Цай \тн \:

Тус аймагт байгалийн ургамал ашиглан цай хийдэг цайны үйлдвэрлэл аймгийн нийт үйлдвэрлэлийн 4%-ийг эзэлж,  “Дархад цай”, “Хөвсгөл цай”, “Их тайга цай”, “ Баавар цай” зэрэг 10- аад цайны үйлдвэр явуулж байна.  2015 онд 26,8 тн цай үйлдвэрлэн савлаж, хэрэглэгчдэд нийлүүлжээ. Энэ нь 2014 оноос 1,8 тн-оор нэмэгдсэн байна. Цаашид байгалийн ургамалыг түүх биш ААН-үүд тариалалт хийж үйлдвэрлэлээ явуулдаг талруугаа шилжиж байна. Жич: “Их тайга цай”-ны үйлдвэр Сэлэнгэ аймгийн Жаргалантын САА-д ургамалаа тарьж цайгаа хийдэг бол  “Хөвсгөл цай”-ны үйлдвэр 2015 онд өөрийн аймгийн Тосонцэнгэл суманд 3 га газар авч тариалалт хийсэн. Хэрэгжилт 107,2%

3.3.1..Иргэдэд олгох бичил зээлийн сан болон ЖДҮ хөгжүүлэх зэрэг сангаас зээл авсанаар бий болгосон шинэ ажлын байр (тоо)

Төсөл хөтөлбөрүүдээс тайлант онд бий болсон шинэ ажлын байр нь хамгийн их буюу 1040 бөгөөд нийт ажлын байрны 55.4%-ыг эзлэж байна. 2015 онд нийт 2000-с доошгүй ажлын байр бий болгоно гэж төлөвлөсөн бөгөөд нийт байнгын болон түр ажлын байр 2962-г бий болгосон нь зорилтот түвшиндээ хүрсэнийг илтгэж байна.  Хэрэгжилт 148,0%

3.4. ХАА салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх талаарх сангуудын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж (тоо):

3.4..1. Хураан авсан үр тариа (мян.тн)

      2015 онд гангийн байдалтай байж бороо хур орохгүй чийг дутсанаас  ургац муу гарч, гэнэтийн хүчтэй мөндөрт цохигдож,  нийт 680 га талбайн ургац алдсан. Үүнээс мөндөрт цохигдон 254 га, тэжээлд 433  га нь шилжсэн. Эдгээр шалтгаанаас болж нэгжээс авах ургац буурч 7.1 цн болсон байна.  2015 онд 10.2 тн ургац авсан нь өмнөх оноосоо буурсан байна. Хэрэгжилт 42,6%

 

ҮР УЛААНБУУДАЙ ТАРИАЛАЛТ, ХУРААН АВАЛТ  /2011-2015 оноор/

3.4.2. Хураасан малын тэжээл, бусад таримал (мян.тн)

    Тайлант онд 2015 оны зорилтот түвшин 1.5мян тн малын тэжээл хураан авахаар төлөвлөсөн боловч зундаа гандуу, малчдын тариалсан тэжээлийн ургамал ургац аваагүйгээс аймгийн дүнгээр 677 тн тэжээл хураан авсан нь 45,1%-ийн хэрэгжилттэй байна.

3.4.3. Хураан авсан хүнсний ногооны зоорьд хадгалах боломж бүрдсэн хувь хэмжээ (мян.тн)

Тайлант онд аймгийн хэмжээнд 3350 тн төмс, хүнсний ногоо хадгалах хүчин чадалтай  зоорь агуулах иргэд аж ахуйн нэгж, иргэдэд  ашиглагдаж байгаа бөгөөд энэ онд 2828 тн төмс, 1754 тн хүнсний ногоо хураан авсан ургацыг  зооринд бүрэн хадгалах боломжтой байна. Аймгийн хэмжээнд төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлээ жилээс жилд нэмэгдүүлэн авсан ургацаа зооринд хадгалах нөхцөл бүрдэж байна.  Хэрэгжилт 235,0%

.5.1. Шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст цэг, усан сан, худаг (тоо)

Тайлант онд шинээр байгуулсан болон сэргээн засварласан уст цэг, усан сан, худаг  нийт 63-ыг бий болгохоор төлөвлөсөн ч улс, орны төсвийн хүндрэлээс хамаарч, 2015 онд Салбарын яамнаас нийлүүлэгдсэн өндөр хүчин чадалтай гүн өрмийн худгийн машиныг  5 жилийн хугацаанд 30 худаг шинээр гаргах гэрээ байгуулж, “Хөвсгөл геологи” ХК-д гэрээгээр өглөө. Тайлант онд 6 суманд 10, Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлага хөгжил төслийн санхүүжилтээр 1, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 3, иргэд малчдын хувийн хөрөнгө оруулалтаар 12, нийт дүнгээр 26 худгийг шинээр гаргаж ашиглалтанд оруулжээ.. Хэрэгжилт 41,5%

 

Он

2013

2014

2015

Орон нутгийн хөгжлийн сан

29

29

10

Улсын төсөв

20

18

1

Төсөл хөтөлбөр, иргэд

1

2

15

 

3.6.1. Хамгаалалт барьж тохижуулсан усны эх үүсвэр, булаг шандны эх (тоо)

       2014 оноос байгаль хамгаалах сангийн болоод орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө суманд шилжиж сум бүрт жилд нэг булгийн эхийг хашиж хамгаалах чиглэл өгч ажиллаж байна. Тайлант онд сум бүр нэг усны эх үүсвэр, булаг шандны эхэд хамгаалалт барьж, тохижуулахаар төлөвлөсөн ба 2015 онд 26 булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг гүйцэтгэж, хэрэгжилт 260 хувьтай биелэгдлээ.

3.7.1. Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн талбай (га)

2015 оны оны жилийн эцсийн судалгаагаар аймгийн хэмжээнд 30,3 га талбайд ногоон байгууламжтай боллоо. Хэрэгжилт 303,0%

Цэцэрлэгт хүрээлэн тоо /ш/

Ногоон байгууламжийн талбай /га/

Мод

Тохижилтын ажил

Цэцгийн мандлын тоо /ш/

 

Шилмүүст
модны тоо /ш/

Навчит модны тоо /ш/

Сөөгний тоо /ш/

Ургамлан хашлагын урт /м/

Услалтын системийн урт /м/

Хашаа хашлага, хайс /м/

 
 

36

30,3

4002

6995

17000

9131,5

320

31625

72

 
 

 

3.8.1. Гэрэлтүүлгийн арчилгаанд зарцуулсан санхүүжилт (сая төг)

      Гэрэлтүүлгийн арчилгаанд   2015 онд  санхүүжилт хийгдээгүй байна.  Харин Зүүн Мөрөн хорооллын цахилгаан хангамжид 3490.4 сая төг, Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 04-ын дэд станцын барилга, өргөтгөл шинэчлэлийн ажил/ шинээр үүсч буй гэр хороололд/ -ыг хийж дуусгахад 770 сая, нийт 4260,4 сая төгрөгийг улсын төсвөөс тус тус зарцуулжээ. Хэрэгжилт 0,0%

3.9.1.Нийт хүн амаа сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдсан хүн амын эзлэх хувь

  Тайлант онд нийт хүн амаас сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдах хүн амын эзлэх хувийг 14%-д хүргэхээр төлөвлөсөн ч  2015 онд ашиглалтанд орсон орон сууц, хүүхдийн дотуур байр, сургууль цэцэрлэг зэрэг шинээр байгуулагдсан барилга байгууламж, гэр хорооллын айл өрхүүдийн сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид хамрагдсан  хүн ам 11830 байгаа нь   аймгийн нийт 126936 иргэдтэй харьцуулахад 9.32% -ийг эзэлж байна.      Хэрэгжилт  66,5%-тай дүгнэгдэв.

3.10.1. Шинээр ашиглалтанд орсон автозам дахь гэр хорооллын замын эзлэх хувь хэмжээ (км)

2015 онд Мөрөн сумын авто замын стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган дунд тойргийн 9,8 км хатуу хучилттай авто замын ажлыг эхлүүлж, 5 км зам нь гэр хороолол замд тавигдсан бол  орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Мөрөн суманд 1,3 км хатуу хучилттай замыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Хэрэгжилт 100,0%

 

3.11.1.Гэр хорооллын айл өрхөд нийлүүлсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй зуух (тоо)

2015 онд Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагад Мөрөн сумаас бүртгэлтэй 100 өрхөд утаагүй бүрэн шаталттай  монгол инженерүүдийн бүтээсэн “Дөл”, “Голомт” зуухыг тарааснаар айл өрхүүдийн дулаан хангамжийн асуудал шийдэгдэн, утааны тортог багасан агаарын бохирдол мэдэгдэхүйц буурах нөлөөлөл болсон. Мөн өмнөх онд аймгийн төвд 33 мегаваттын хүчин чадалтай Дулааны станцын барилга угсралт, тоног төхөөрөмж, хоёрдугаар хэлхээний шугамын ажлыг дуусгаснаар аймгийн төвийн дулаан хангамжийн асуудал шийдэгдэн, утааны тортог багасан агаарын бохирдол мэдэгдэхүйц буурч байна. Хэрэгжилт 94,5%

3.12.1.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу гэр хороололд шинээр баригдсан орон сууц (м.кв)

Иргэн Т.Лаагансүрэн Мөрөн сумын 7 дугаар багт өөрийн хөрөнгөөр гэр хорооллын газрыг худалдан авч 25 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан. /960м.кв\

Хэрэгжилт 157,37%

3.13.1..Орон сууцны хороолол дахь шинээр ашиглалтанд орсон болон өргөтгөсөн инженерийн шугам сүлжээ  (км

       2015 онд 25 айлын орон сууц 2, 40 айлын орон сууц 1  зэрэг орон сууцнууд шинээр ашиглалтанд орж, инженерийн шугам сүлжээний нийт урт 2.5 км байгаа нь Зорилтот түвшний 5,5 км-тэй харьцуулахад 45,5% хэрэгжилттэй байна.

3.14.1. Шинээр байгуулагдсан инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон гэр хорооллын өрхийн эзлэх хувь (тоо)

2015 оны байдлаар инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон сумдын болон Мөрөн сумын гэр хорооллын өрхийн тоо 648, эзлэх хувь 1.8% байв.

Тайлант онд энэ үзүүлэлтийг 2%-д хүргэхээр төлөвлөсөн ч 1.8%-тай байгаа нь зорилтот түвшиний хэрэгжилтийг 90%-иар хангасаныг  харуулав.

3.15.1. Шинээр цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан, хүчдэлийг нь сайжруулсан айл өрх (тоо)

Мөрөн сумын 10-р хорооллын 0.4 квт-ын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил хийгдэж айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчинд холбож улсын комисс хүлээж авснаар 1650 өрхийг холбох зорилттой байсан бол 1735 айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлыг гүйцэтгэсэн. Мөн энэ онд цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсон айл өрхийн тоо 2110 болж нэмэгдсэн байна.

 Мөрөн сумын 10 дугаар багийн айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох ажлыг эхлүүлээд байна. Хэрэгжилт 82,2%

3.16.1.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ (тоо)

         2012-2016  он хүртэл гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд хуучин эрчмийн байр, гэрэлтэй цонх орчмын 2 га газрыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж, орон сууцжуулахаар суурь судалгааны ажлыг хийж байна. Энэ хүрээнд Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр иргэн Т.Лаагансүрэнгийн Мөрөн сумын 7 дугаар багт  25 айлын орон сууц ашиглалтад орж дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээ 1-ээр нэмэгдсэн байна. Хэрэгжилт 30%

3.17.1.Үйлдвэрийн аргаар дахин боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээ (м/3)

 Хөвсгөл аймагт хоёрдогч түүхий эд авдаг 4 цэг тогтмол ажиллаж байна. 2015 онд хоёрдогч түүхий эд шил шилэн бүтээгдэхүүн, хөнгөн цагааны хаягдал, хар төмөрлөг бүтээгдэхүүн, хуванцар хаягдал нийт 259 тн хог хаягдлыг дахин боловсруулсан байна.  Хэрэгжилт 100,0%

Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын 2015 оны мэдээ

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Хэмжээ

Шил шилэн бүтээгдэхүүний хаягдал

Тн

87

Хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүний хаягдал

Тн

42

Хар төмөрлөг бүтээгдэхүүний хаягдал

Тн

50

Хуванцар бүтээгдэхүүний хаягдал

Тн

80

Нийт

Тн

259

Худалдаж авдаг түүхий эд

Хоёрдогч түүхий эдийн нэр

Худалдаж авдаг үнэ

Худалдаж авдаг хэмжээ сар/тн

Тайлбар

1

Хуванцар сав

5 төг/ш

3 - 6 тн

Улирлаас их хамаардаг

2

Лааз

10 төг/ш

2-4 тн

 

3

Аккумлятор

3000-15000 төг/ш

40-50 ш

 

4

Хар төмөр

100-150 кг/төг

5 тн

 

5

Хөнгөн цагаан

500 кг/төг

Харилцан адилгүй

 

6

Зэс

4000 кг/төг

Харилцан адилгүй

 

7

Гууль

2000 кг/төг

Харилцан адилгүй

 

8

Радиатор

1000 төг/ш

Харилцан адилгүй

 

9

Гялгар уут

50 төг/кг

0,3-0,4 тн

 

10

Шилний бөглөө

50 төг/кг

 

 

11

Шил

50 төг/ш

4000 ш

Орон нутгийн үйлдвэр болон АПУ шил

12

Хайлш

250 кг/төг

Харилцан адилгүй

 

13

Бусад

 

 

 

 


Хүнд механизмын тоног төхөөрөмж ашиглан 360в –аар ажилладаг преслэж шахдаг машин хийж худалдаж авсан лааз, хуванцар сав, гялгар уутыг преслэж байна. Бүх түүхий эдийн нийт хэмжээ 10-20 тн хүрэхэд нь ачиж Улаанбаатар хотод аваачиж тушаадаг. Цаашид преслэгч машинаа боловсронгуй болгож, хагас боловсруулдаг үйлдвэр байгуулах, хайлшийг хайлуулах зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа. Аймагтаа дахин боловсруулдаг үйлдвэртэй болвол хотруу тээвэрлэх ажлыг хөнгөвчлөх давуу талтай гэж үзэж байна.

Аймаг, нийслэлийн засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тухайн жилийн хүрсэн түвшиний үзүүлэлтийг тооцон тайлагнахад цаашид анхаарах асуудлын талаар:

    1-рт.    Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” ЗГХЭГ-ын даргын 2014.04.15-ны өдрийн 88 дугаар тушаалаар “Аймаг , нийслэлийн засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийг батлан гаргасан нь төрийн дунд ба анхан шатанд дээрх үзүүлэлтүүдийн суурь ба хүрсэн түвшин, зорилтот буюу хүрэх түвшиний зорилтоо бодитой тодорхойлж, үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тоон болоод чанарын өндөр түвшинд хангахад түлхэц болох сайн талтай байгаа ч зарим үзүүлэлтийг тооцон гаргах цаг хугацааны хувьд анхаарч үзэх шаардлага гарч байгааг үүгээр уламжилж байна. Тухайлбал:   ЗГХЭГ-ын даргын 2014.04.15-ны өдрийн 88 дугаар тушаалын 2 дугаар заалтын хүрээнд жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор дээрх шалгуур үзүүлэлт бүрэн хэмжээнд гарах боломжгүй байх учир, уг хугацааг дараа оны 04 дүгээр сарын 01-ний  дотор гэж өөрчлөх боломжийг судлан үзэж шийдвэр гаргах

    2-рт. “Нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийн хүрээнд эх, нялхасын эндэгдлийг бууруулсан хувь хэмжээг нэмж оруулж тооцох боломжийг судалж үзэх , Ер нь Мянганы хөгжлийн зорилтыг хангах хүрээнд Монгол улсын хүлээсэн үүргээр тусгагдсан  зорилтуудыг аймгийн ажлыг дүгнэх үзүүлэлтүүдэд  аймаг орон нутгийн нь онцлогтойгоор оруулж өгвөл  анхан ба дунд шатанд хариуцлага дээшилнэ.... гэж үзнэ.

    3-рт. Хөгжлийн индекс тооцох арга аргачлалыг тусгасан “Хөгжлийн индексийн тухай” ЗГ-ын 2010 оны 88 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлал мөн “ Яамдын үзүүлэлт батлах тухай “ЗГ-ын 2014 оны 68,   “Сумын хөгжлийн үзүүлэлт тооцох тухай” ЗГ-ын 2014 оны 242 дугаар тогтоолоор батлагдсан  үзүүлэлтүүд, мөн журмуудыг багтаасан гарын авлага, материал болон сургалт мэдээллээр хангах үйлчилгээ дунд ба анхан шатанд үгүйлэгдэж байгааг анхаарч тодорхой арга хэмжээ дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулж, нэгдсэн ойлголттой болгох

     4-рт Ялангуяа хөгжлийн индексийг тооцоход баримтлах зарчим, мэдээллийн эх үүсвэрийг хэн хэрхэн хаанаас авах, шаардагдах мэдээллийг аль байгууллага дунд шатанд хариуцан тооцон гаргах вэ? зэрэг асуудалд нэг мөр чиглэл болгосон аргачилсан “Зөвлөмж-чиглэл” байхгүйн улмаас  мэдээллийн эх үүсвэр хариуцсан байгууллагууд өөрөөсөө зайлуулж бусад байгууллага руу түлхэх зэрэг зөрчил гарч байгаагаас мэдээ тайлан цаг хугацаандаа бодитой гарахгүй байх үзэгдэл гаарч болзошгүйг анхаарах

     5-рт. “Ажилгүйдлийн түвшиний үзүүлэлт” мөн “ Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд”, “Өрхийн орлогын үзүүлэлт”  гэх мэт үзүүлэлтээр аймгийн Статистикийн хэлтсийн түүвэр судалгааны дүн нь Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн судалгааны тоон дүнгээс  зөрөөтэй байх үзэгдэл ажиглагдсаар байх тул улсын хэмжээнд тодорхой бодлогоор зангидаж, чиглүүлж ажиллуулах шаардлага байгааг анхаарч үзэх

     Бидний ажиглалт судалгаанаас харахад аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд болох Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс дээр гардаг мэдээ, тайлангууд нь   хэрэглэгч-үйлчлүүлэгч, иргэдийнхээ бодит судалгаан дээр үндэслэгддэг учир илүү үнэмшилтэй  байдаг юм.

 6. “Аймаг , нийслэлийн засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийн  тухайн оны хүрэх буюу зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй нь харьцуулах замаар биелэлтийг тооцон гаргаж байгаа. Гэтэл тус аймгийн зарим үзүүлэлтийн  хувьд биелэлт 100%-иас дээш бүр 303.% биелсэн үзүүлэлт ч  байгаа нь үнэн  бөгөөд тэдгээр үзүүлэлтийг тэгшитгэн бууруулж,  биелэлтийг 100 % гэж дүгнэх нь өрөөсгөл талтай болж байна ... гэсэн шүүмжлэл аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал дээр гарч байсныг анхаарах санал гэж үзэж, цаашид орон нутагт аргачилсан зөвлөмж ирүүлэх шаардлагатайг уламжилж байна.

7. “Аймаг , нийслэлийн засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”-ийг тогтоохдоо салбарын яамдын түүний дотор \ хуучнаар Эдийн засгийн хөгжлийн яам\ эдүгээ Сангийн яамны чиглэл хариуцсан газар, хэлтсийн саналыг харгалзан үзэж болохыг анхаарах

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:                                            

            АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХШҮТ-ИЙН ДАРГА                               Ч.УРТНАСАН

                                                            ТАНИЛЦСАН:

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН  ДАРГА                                 Г.ТӨМӨРБААТАР

 

 

Нийтэлсэн: 2016-03-25 14:20:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger