• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН     ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ТАЙЛАН

 2017.03. 20                                                                Мөрөн

Тус аймгийн  Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланд Монгол улсын Засгийн газрын  2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу 4 үндсэн, дагалдах 11 үзүүлэлтээр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэн  үр дүнгийн тайланг  танилцуулж байна.

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны  болон Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг  2016-2030 онд хөгжүүлэх урт хугацааны  “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Иргэндээ ээлтэй аймаг”үйл ажиллагааны хөтөлбөр,аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөр,  аймгийн эдийн засаг , нийгмийг  2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн ЗДТГ-ын 2014-2016 оны Стратеги-төлөвлөгөө, Засаг даргын Тамгын газрын болон бодлогын хэлтсүүдийн  тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэгт  тусгагдсан  арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэл, үр дүн, статистик- мэдээллийг нотлох баримтаар баталгаажуулах, холбогдох хэрэгжүүлэгч агентлаг, байгууллагууд, сумдаас тодруулга авах замаар цуглуулсан мэдээ, мэдээлэл, тайланд үндэслэн гүйцэтгэв.

НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ   

Тайлант 2016 он бол Монгол улсын Их хурал, орон нутгийн сонгууль явагдсан жил, өмнөх Засгийн газрын болоод аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлагналтын жил, шинэ Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гарааны жил болсноороо онцлог байв.

Ийм учир “Аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газрын тайлант оны үйл ажиллагааны тайлангийн  үндсэн 4 үзүүлэлт болох “Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үнэлгээ”-нд голлох байр суурийг эзлэх дээр дурьдагдсан хөтөлбөр нэг бүрийн хэрэгжилтийн талаар тайлагнах нь зүйтэй хэмээн үзлээ.

1.1.Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны мөн 2016 оны УИХ-ын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан шинэ Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний тус аймагт хамааралтай заалтуудын хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу тус тус дүгнэлээ.   Уг хоёр хөтөлбөрийн  төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн хэрэгжилтийн өссөн дүнгээр 2016 онд хүрсэн бодит үр дүнг  хүрвэл зохих үр дүнгийн түвшинтэй харьцуулан хувиар тодорхойлж, үнэлгээг гаргалаа.

 1.1.1. Засгийн газрын 2012-2016 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар:  Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан эрх зүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, салбаруудын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нэгдсэн саналыг холбогдох яам газруудад хүргүүлэх, бүтээн байгуулалтын ажлуудын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг  дуусгаж, ашиглалтанд оруулах ажлыг хийсэн нь \Тухайлбал: Дулааны станцыг ашиглалтанд оруулж, аймгийн төв Мөрөн хот улсын нийслэлтэй хатуу хучилттай авто замаар холбогдож, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг оношилгооны төвтэй болгосон зэрэг нь\Мөрөнчүүд төдийгүй Хөвсгөлчүүдийн хувьд төрөлх нутагтаа ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн Төр засгийн шат шатны байгууллагын нэгдмэл бодлого, үйл ажиллагааны  үр дүн болж, аймаг, орон нутгийн тогтвортой хөгжилд үр өгөөжөө өгч байна. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах түүний дотор цахим үйл ажиллагаанд бүрэн шилжүүлэх, иргэдийг орон сууцжуулахад бодлогын дэмжлэг үзүүлснээр хувийн хэвшлийн орон сууц олноор баригдаж ашиглалтанд ороод байна. Орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж хөгжлийг нь дэмжих хүрээнд 2016 оныг “Гэр бүл,хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил”-ээр зарлаж, тус онд төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар батлуулсан “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, “Төрийн үйлчилгээ-иргэнд”,  “Аялал жуулчлал ажилтай орлоготой Хөвсгөл”,” Оюунлаг Хөвсгөл”, “Эх хүүхдийн эрүүл мэнд” хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлэн амжилттай хэрэгжүүллээ.

 Манай аймгийн ЗДТГ-ын хувьд Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт хамааралтай 75 зорилтын 144 арга хэмжээг бүртгэл, хяналтанд авч ажилласан бөгөөд эдгээр заалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад, эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага, бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хариуцуулан өгч биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон ажилласан байна.

 Гэхдээ дээд шатны байгууллагуудын гаргах шийдвэрээс хамааралтай, хойшлогдсон, хасах саналтай байгаа 7 заалтыг нийт хэрэгжих заалтаас хасаж тооцсон болно. Хөвсгөл аймагт хэрэгжих боломжгүй буюу хасах саналтай заалтуудыг “Журмын 7 дугаар хавсралт”-ын тайлбар хэсэгт тодруулан бичсэн болно.

             Хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд ажлын хариуцлага, уялдаа холбоогоо сайжруулж ажиллахыг орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, тэдгээрийн удирдлагуудад аймгийн Засаг даргын 2015 оны 01, 2016 оны 03 тоот албан даалгавруудаар үүрэг, чиглэл өгч, хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

/2016 оны хагас жилийнбайдлаар/

 

2016.07.04                                                          ХӨВСГӨЛ АЙМАГ                                                                       Мөрөн сум

Зорилтын нэр

Заалтын тоо

Хэрэгжилтийн явц хувиар

Биелэлтийн хувь

100

90

70

50

30

10

0

ХБ

Хасах саналтай\ Дүгнэгдээгүй \

НЭГ.АЖИЛТАЙ,ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН

 

 

1.1

Ажилтай орлоготой монгол хүн

24

8

4

4

2

3

1

   

2

74.5%

1.2

Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

2

 

1

 

1

       

 

70%

1.3

Уламжлалт МАА, мах, сүүний чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

11

1

6

1

1

       

2

84.4%

1.4

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

10

1

2

 

2

4

     

1

55.5%

1.5

Өндөр технологи, био, нано, мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

1

               

1

-

1.6

Импортыг орлох экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого

1

   

1

         

 

70%

1.7

Үйлчилгээний бизнесийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого

31

7

7

7

4

3

2

   

1

71%

1.8

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого

11

4

5

2

         

 

90%

1.9

Нийгмийн хамгааллын бодлого

5

 

2

3

         

 

78%

ДҮН

96

21

27

18

10

10

3

   

7

74.4%

2.1

Эрүүл мэндийн бодлого

3

   

2

   

1

   

 

50%

ДҮН

3

   

2

   

1

   

 

50%

3.1

Боловсролын бодлого

6

1

2

1

2

       

 

75%

ДҮН

6

1

2

1

2

       

 

75%

4.1

Аюулгүй орчинтой монгол хүн

18

8

3

5

2

       

 

84.4%

4.2

Батлан хамгаалах бодлого

1

1

             

 

100%

4.3

Гадаад харилцааны бодлого

1

1

             

 

100%

4.4

Нийгмийн аюулгүй байдлын бодлого

6

 

1

4

1

       

 

70%

ДҮН

26

10

4

9

3

       

 

82.3%

5.1

Эрх чөлөөтэй монгол хүн

13

7

4

2

         

 

92.3%

ДҮН

13

7

4

2

         

 

92.3%

НИЙТ ДҮН

144

39

37

32

15

10

4

 

 

7

77%

 

Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2015оны эцэст76,6 хувь буюу 3,79 оноотой үнэлэгдэж байсан бол 2016 оныэхний хагас жилийн байдлаар 77.0  хувь буюу 3,85 оноотой үнэлэгдсэн нь 2015 оны жилийн эцсийн дүнгээс 0,4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хувь тус бүрээр тоймловол: 100 хувийн биелэлттэй- 39, 90 хувийн биелэлттэй- 37, 70 хувийн биелэлттэй- 32, 50 хувийн биелэлттэй- 15, 30 хувийн биелэлттэй- 10, 10 хувийн биелэлттэй- 4,  дээд шатны байгууллагын шийдвэрээр хэрэгжих хугацаа хойшлогдсон болон төсөв хөрөнгийн хүндрэлээс хамаарч тус аймагт хэрэгжихээргүй болсон хасах саналтай-7 арга хэмжээ байна.

Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилт хугацаа болоогүй болон хасах саналтай арга хэмжээ 2015 онд 15 байсан бол 2016 онд тэдгээр арга хэмжээ 7 болж буурсан нь хэрэгжилт үр дүнтэй болж буйг харуулж байна.

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус аймагт холбогдолтой арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын болон  Хэлтэс, албадын жил, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд , тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн тухайн жилийн үр дүнгийн гэрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн-ажил, үйлчилгээ болгон тус тус тусган хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, хэрэгжилтийн явцын мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллажээ.

Аймгийн Засаг дарга  А.Эрдэнэбаатар нь Монгол улсын Ерөнхий сайд болон ЗГХЭГ-ын даргын өмнө батламж гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангахад онцгой анхаарч, аймгийнхаа иргэдийн нийтлэг ашиг сонирхлыг илэрхийлж, Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа зорилтыг чиглүүлэн ажилласан байна.

            Аймгийн Засаг даргын хувьд Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах агуулгаар боловсруулагдсан   2014-2016 онд хэрэгжүүлэх ”ИРГЭНДЭЭ ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ” үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөгөө 2014.01.20-ны өдөр аймгийн ИТХ-ын ээлжит 6-р хуралдаанаар хэлэлцүүлэн уг хуралдааны 2 дугаар тогтоолоор батлуулан, хэрэгжүүлж  эхэлсэнээс хойших 2 жил 7 сарын хугацааны биелэлт амжилттай хэрэгжсэн тухайг “Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны “Иргэндээ ээлтэй аймаг” Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт” бүлэгт тодорхой дурьдсан байна..

         Аймгийн Засаг даргаар ажиллаж байсан А.Эрдэнэбаатар нь дурьдагдсан хөтөлбөрүүдийн хүрээнд дээрх цаг хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон онцлох ажлуудаа салбар бүрээр багцлан мэдээллэсэн ”Иргэндээ ээлтэй аймаг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан”  сэтгүүлийн тусгай дугаар\Уг сэтгүүлийг энэхүү тайланд хавсралтаар хүргүүллээ\-ыг гаргаж, нийтийн хүртээл болгожээ.

        Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд Хөвсгөл аймгийн иргэдийн “Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ” өндөр байсан нь тус аймагт явагдсан УИХ-ын болон орон нутгийн сонгуулийн үр дүн болж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны залгамж чанарыг баталгаажууллаа.

          Аймгийн боловсролын салбарын хүрээнд  өмнөх онуудад Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж эхэлсэн Бүрэнтогтох сумын 240 хүүхдийн суудал бүхий хичээлийн шинэ байр,Мөрөн сумын усан бассейн бүхий, 640 хүүхдийн хичээлийн байр, Цагаан-нуур сумын 100 хүүхдийн дотуур байр, Алаг-Эрдэнэ сумын  100 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орсон нь  сурагчдын сурах орчин нөхцөл сайжруулахад чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааны  үр дүн болжээ.

      Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед  улсын төсвөөс шинэ сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг,  соёлын төв барихгүй гэсэн бодлогыг 2016-2018 оны Улсын төсөвт баримтлан ажиллаж байгаа хэдий ч тус аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүд, аймаг, орон нутгийн удирдлагын бүтээлч санаачилга, оролцооны үр дүнд Жаргалант,Шинэ-Идэр суманд шинэ цэцэрлэг, Түнэл суманд дотроо ариун цэврийн өрөөтэй шинэ эмнэлэг, Их-Уул суманд 20 ортой шинэ эмнэлэг, шинэ спорт заалны барилгыг ашиглалтанд  оруулсан нь иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн бүтээн байгуулалт болсон гэж үзэж байна.

            Мөрөн сумын дунд тойргийн 9,8 км хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлгийн ажил цогцоороо  ашиглалтанд оруулсан нь Мөрөнчүүдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах тав тухтай орчныг бүрдүүлэх арга хэмжээ болсон төдийгүй, сүүлийн 50 жилд тус суманд хийгдээгүй түүхэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил болсон байна.

            Баянзүрх сумын Дэлгэрмөрөн, Их-Уул сумын  Сэлэнгэ мөрний Дөрөөхангинуурын гарам дээр дүүжин гүүр шинээр ашиглалтанд орсон нь нутгийн ард иргэдийн саадгүй зорчих боломжийг бүрдүүлжээ.

         Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт  аймгийн ЗДТГ-ын 2016.07.08-ны өдрийн 1\1558 албан тооттойгоор тогтоосон хугацаанд нь хүргүүлсний гадна ЗГХЭГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн санд өгөгдлийн дагуу 97 заалтаар хэрэгжилт, үр дүнг шивж байршуулсан болно. 

Энэхүхх хөтөлбөрийн амжилттай хэрэгжиж буй  зарим арга хэмжээний талаар дурьдвал:

Нэг. “Ажилтай орлоготой -Монгол хүн” зорилтын хүрээнд:

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд  аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийг оношлогооны төв болгож, 7 багцын 22 нэр төрлийн 2,3 тэрбум төгрөгийн сүүлийн үеийн оношлогооны багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангажээ. Мөн 2015 онд аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 12 нэр төрлийн 60 тооны 222,8 сая төгрөгний багаж, тоног төхөөрөмж хэрэгслүүдээр Дэлхийн зөн ОУБ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ЭМСЯ, Япон улсын ЗГ-ын буцалтгүй тусламж, Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргаж ханган нийлүүлэлт хийсэн зэрэг арга хэмжээний дүнд тус аймгийн иргэдийн оношлогоо, эмчилгээ хийлгэхээр Улаанбаатар хот болон бусад аймгууд руу явах зардал, чирэгдлийг багасгаж чадсан” Иргэндээ ээлтэй” арга хэмжээ болжээ.

Хоёр. “Эрүүл чийрэг Монгол хүн" зорилтын хүрээнд:

•       Тус аймгийн төв Мөрөн хотод 5,4 тэрбум төгрөгөөр 50 ортой төрөх эмнэлэг, оношлогооны төв, Эрүүл мэндийг дэмжих төв ашиглалтанд орж,  Их-уул, Бүрэнтогтох, Баянзүрх , Түнэл сумдад,  50 ортой эрүүл мэндийн төвийн барилгууд ашиглалтанд оров.

 

Гурав. “Эрдэм боловсролтой Монгол хүн” зорилтын хүрээнд:

Ø  Сургууль:

Мөрөн сумын 640, Бүрэнтогтох сумын 240, Галт сумын Зүрх багийн 100 хүүхдийн нийт 740 хүүхдийн сургууль шинээр ашиглалтад орж, Баянзүрх сумын 320, Цагаан-Үүр сумын 220, , Улаан-Уул сумын 320 хүүхдийн нийт 1140 хүүхдийн  4 сургуулийн барилгын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 2017 онд ашиглалтанд орох юм.

Ø  Цэцэрлэг: Эрдэнэбулган, Галт, Ренчинлхүмбэ, Мөрөн, Арбулаг, Цагаан-Үүр  сумдад 100, Тосонцэнгэл сум, Хатгал тосгонд 150 нийт  900 хүүхдийн  8 цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтад орууллаа. Мөн Жаргалант, Шинэ-Идэр сумдад концессын гэрээгээр барьж, ашиглалтанд өгөөд байна.

 

Ø  Дотуур байр:

           Жаргалант, Ренчинлхүмбэ,Ханхсумдын сургуулийн 150 хүүхдийн дотуур байрыг ашиглалтад оруулж, Чандмань-Өндөр, , Цагааннуур сумдын  150 хүүхдийн нийт 450 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ажил үргэлжилж байна.

          Галт сумын сургуулийн дотуур байр, Тариалан, Алаг-Эрдэнэ сумын хичээлийн байруудын их засвар хийгдлээ.

Ø  Спорт заал: Тосонцэнгэл, Рашаант сум, Мөрөн сумын “Эрдмийн далай” Цогцолбор сургууль, Мөрөн 2 дугаар сургуулийн спорт заал , 640 хүүхдийн сургуулийн  Усан бассейн бүхий спорт заал нийт 5 спорт заал ашиглалтад орсон нь өсвөр үеийнхнийгээ эрүүл чийрэг бие бялдартай иргэн болгоход чиглэсэн бодлогын арга хэмжээний үр дүн болжээ.

ХҮРСЭН ҮР ДҮН, ҮР ДАГАВАР:

•       Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамж сайжирсан .

•       Хамран сургалтын хувь өссөн.

 

Хамран сургалт

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Бага боловсрол

93,7

89,0

91,0

94,4

95,8

96,8

Суурь боловсрол

84,8

83,2

90,1

85,5

89,8

92,6

Цэцэрлэг

53,2

55,5

58,4

61,4

63,6

68,8

СӨБ

82,4

80,6

81,7

79,0

84,1

88,6

 

Ø  Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох сумын соёл спортын төв,  Мөрөн хотод Багш хөгжлийн ордон ашиглалтад оруулжээ.

Дөрөв. “Аюулгүй орчинтой Монгол хүн” зорилтын хүрээнд:

 

khuvsgul_01.jpgkhuvsgul_01.jpg

Аймгийн 50 дугаар өргөргөөс хойшх газар нутгийг унаган төрхөөр нь хойч үедээ өвлүүлэх, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор 2009 онд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаар таван жилийн хугацаагаар орон нутгийн хамгаалалтанд авсан хугацаа 2014 онд дууссан учир аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус 11 дүгээр хуралдаанаар 25 жилийн хугацаагаар сунгасан түүхэн шийдвэр гаргасан. 

 

 

НҮБ-ийн “Хүүхдийн сан”-гийн дэмжлэгтэйгээр Тариалан, Галт, Шинэ-Идэр, Түнэл сумд, Зүрх багийн бага сургууль болон Мөрөн хотын Эрдмийн далай цогцолбор сургууль, Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль, “Титэм” 2 дугаар сургууль, Ирээдүй цогцолбор сургууль, Бүрэнхаан цогцолбор сургууль зэрэг 12 сургуулийн ус, ариун цэврийн байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэсэн нь сургуулийн болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн эрүүл ахуйн орчин нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн бодлогын арга хэмжээ болсон төдийгүй “Хүүхдэд ээлтэй аймаг-2012-2016” стратегийн хэрэгжилтийг хангах цогц ажлын үргэлжлэл болжээ.

Тав. “Эрх чөлөөтэй Монгол хүн” зорилтын хүрээнд:

            Төрөөс иргэдэд хүргэх үйлчилгээг шуурхай хүртээмжтэй, оролцоог хангасан байх бодлогын хүрээнд:

             Аймгийн ЗДТГ-аас “Угтах үйлчилгээ- Иргэнээ сонсох 7038-1111 утсыг тогтмол ажиллуулж байгаа нь иргэд хаанаас ч холбогдож төрийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл, санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжийг олгож байгаагаар онцлогтой  юм.

            Бүх сумдад “Иргэний танхим”-ыг бий болгож, 21 сумын ЗДТГазарт “Нээлттэй утас”-ыг  ажиллуулж  байгаа нь иргэдийн санал хүсэлтийг  хүлээн авч, шуурхай шийдвэрлэх, цаашдын бодлого хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бодит  ажил болж байна. 

Цахим Хөвсгөл хөтөлбөр” 2013 оноос  амжилттай хэрэгжиж, манай аймгийн бүх сум, хөдөөгийн 88 баг үүрэн холбооны сүлжээтэй болсон байна.

       Уг хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 23 сум, 1 тосгон, худалдан авах ажиллагааны алба  бүгд нэгдсэн портал  вэб хуудсыг ашиглалтад оруулж, орон нутгийнхаа мэдээллийг нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй хүргэж байна.

      Сумдын төрийн байгууллагуудын интернет сүлжээг холбох ажлыг  101 сая төгрөгөөр гүйцэтгэснээр  Цэцэрлэг, Ханх, Цагааннуур, Рэнчинлхүмбэ сумдаас бусад 20 сумын төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа цахимжин, мэдээллийн технологийг ашигласнаар мэдээллийг цаг алдалгүй дамжуулах, бичиг цаас хэмнэх үр дүнтэй ажил боллоо. 

           Аймгийн Засаг даргын анхны захирамж  “Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны А/313 тоот  захирамж юм. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангахын тулд албан тушаалтан бүртэй “Батламж-гэрээ “байгуулан амжилттай зохион байгуулж, үр дүнд Төрийн бус байгууллагаар мониторинг хийлгэн  ажиллажээ.

    - “Шуурхай үйлчилгээ-Ёс зүйтэй манлайлал” сэдэвт  аймгийн Удирдах ажилтны 2  дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, тус зөвлөгөөнд  аймаг, сумын 310 удирдах ажилтан оролцож,  иргэндээ үйлчилдэг төрийн алба болох талаар арга барил, сэтгэхүй хандлагын өөрчлөлт хийн шийдвэр гарган ажилласан байна.

      -“Төрийн үйлчилгээ-иргэнд” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 2015-2016 онд 23 сумын хөдөөгийн 75 цэгт эрүүл мэнд, соёл урлаг, нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, иргэдэд,мэдээлэл, сурталчилгаа,зөвлөгөө өгөх зэрэг цогц үйлчилгээг  30 гаруй мянган хүнд хүргэж ажилласан нь хөдөөгийн иргэдийн хүсэн хүлээсэн үйлчилгээ болжээ.

Аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо ЗГ-ын 2008   оны  67 дугаар тогтоолоор 41 орон тоотой байхаар батлагдсаны дагуу бүтэц орон тоогоор ажиллуулж ирсэн бөгөөд тухайн орон тоондоо багтаан Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст "Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн"-ийг ажиллуулж байна.

 Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын нэгжийг Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Б/69 дүгээр захирамжаар нэгжийн дарга, 5 улсын байцаагч нийт 6 орон тоотойгоор  байгуулан ажиллуулж  байгаа Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах байгууллагуудын үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах бодит ажил болжээ.

Дүгнэлт

 Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний  тус аймагт хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 77.0 хувьтай буюу “Хэвийн түвшин”-ий  хэрэгжилтттэй гэж дүгнэж байна. 

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах талаар идэвхтэй ажилласан боловч төлөвлөсөн ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг дотооддоо тогтмол хянах, хэрэгжилт нь удааширч буй арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, хэрэгжүүлсэн ажлын үр дагавар, үр нөлөөг тооцох, гүйцэтгэлийн тайлагналтад, зорилтот болон хүрсэн түвшингийн шалгуур үзүүлэлтийн үр дүнгийн өөрчлөлтийг тусгах талаар цаашид анхаарч тодорхой ажил зохион байгуулах шаардлагатай байна.

1.1.2. Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар:

        Монгол улсын Их хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн  45, Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Хөвсгөл аймагтай холбогдох үндсэн 6 бодлогын 111 зорилт, 232 заалт тусгагдсан бөгөөд дээрх зорилт, заалтуудыг хэлтэс агентлаг, аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудад хариуцуулан өгч биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон гаргаж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж байх төлөвлөлтийг хийж, ажиллаж байна.

     Засгийн газрын Үйл ажиллагааны 2016-2020 оны хөтөлбөрийн тус аймагт хамаарах арга хэмжээний биелэлтийг тусгайлан гаргаж, тайлагнасан учир энэ хэсэгт уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн товчоолол, зарим хэрэгжилт сайтай арга хэмжээг товч байдлаар оруулж өглөө.

 

       Засгийн газрын 2016-2020 оны  Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан заалт буюу арга хэмжээнүүдийг салбарын  5 үндсэн бодлогын хүрээнд ангилан авч үзвэл: Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах онцгой бодлогын 1 арга хэмжээ,  Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогын 97 арга хэмжээ, Нийгмийн бодлогын нийт хэрэгжүүлэх 53 арга хэмжээ, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын  хэрэгжүүлэх 42  арга хэмжээ, Засаглалын бодлогын  24 арга хэмжээ, Аймаг, орон нутгийн талаар тусгайлан оруулах  15 арга хэмжээ, нийт 231 арга хэмжээг бүртгэл-хяналтанд авснаас дээд шатны байгууллагын шийдвэрээс хамааран хүлээгдэж байгаа буюу хугацаа болоогүй 80, аймагт хамааралгүй байж болох хасах саналтай 1 арга хэмжээ тус тус байна гэж үзээд  “Хэрэгжилт” нь тооцогдож эхэлсэн 151 арга хэмжээгээр тооцоход энэхүү төлөвлөгөө 27 %-ийн хэрэгжилттэй байна. \Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн товчоолыг дор харуулав. \  Хүснэгт № ..  \

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧООЛОЛ

/Хувиар/                                                                                       Хүснэгт №

Бүлгийн нэр

100%

90%

70%

50%

30%

10%

0%

Хугацаа болоогүй

Хасах саналтай

Нийт хувь

Оноо

1.

Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах онцгой бодлого

/нийт хэрэгжүүлэх 1 арга хэмжээ/

 

 

1

 

 

 

 

 

 

70.0%

3.5

2.

Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого

/Нийт хэрэгжүүлэх 97 арга хэмжээ/

 

1

5

4

12

31

 

43

1

24.7%

1.2

3.

Нийгмийн бодлого

/нийт хэрэгжүүлэх 53 арга хэмжээ /

1

1

3

9

12

14

 

13

 

33.7%

1.6

4.

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого

/нийт хэрэгжүүлэх 42\  арга хэмжээ /

 

 

 

2

18

12

 

10

 

23.7

1.2

5.

Засаглалын бодлого

/нийт хэрэгжүүлэх 24 арга хэмжээ/

 

 

1

 

3

9

 

11

 

19.2%

0.9

6.

Аймаг, орон нутгийн талаар тусгайлан оруулах заалтууд

/Нийт хэрэгжүүлэх 15 арга хэмжээ/

 

 

 

2

6

4

 

3

 

27.0%

1.3

7.

 

Бүгд

1

2

10

17

51

70

 

80

1

27%

1.3

 

       Аймгийн хэмжээнд 2016 оны эцэс болон 2017 оны эхний хоёр сарын эцсийн байдлаарЗасгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дэвшүүлсэн зорилтын хэрэгжилтийн явц 27 хувьтай байгаа нь уг хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа болох 4 жил буюу нийт 48 сараар тооцоход нэг улиралд ойролцоогоор 6,5 %-ийн хэрэгжилттэй байх нөхцөлт шаардлагатай харьцуулахад эдүгээгийн гүйцэтгэл  нь уг хөтөлбөр “Хэвийн  түвшин”-нд хэрэгжиж байгааг харуулж байна.

       Аймгийн хэмжээнд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр уг хөтөлбөр батлагдсан цаг хугацаанаас эхлэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн бөгөөд энэ хүрээнд зохион байгуулсан томоохон ажлын нэг нь Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/398 дугаар захирамжаар “Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулах Ерөнхий комиссыг аймгийн ЗДТГ-ын даргаар ахлуулан ажиллуулж, улмаар уг хөтөлбөрийг шинэ арга хэлбэрээр боловсруулан  аймгийнхаа ИТХ-ын хуралдааны 2016 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 03 тоот тогтоолоор батлуулсан явдал юм.\ Энэтухай аймгийн Засаг даргын Үйл ажиллагааны 2016-2020 оны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийн хэрэгжилт” хэсэгт тусгасан. \

         Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахад сумдын ЗДТГазар , аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 25 агентлаг, байгууллага, 23 сумын ЗДТГ, 1 захирагчийн албаны албан ёсны санал, болон аймгийнхаа ард иргэдийн нийт 5543 саналыг авч, МУ-ын “Тогтвортой хөгжлийн үзэл- баримтлал – 2030”, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны  болон шинэ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, “Аймгийн Засаг даргын “Иргэндээ ээлтэй аймаг” 2014-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр “Аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн урт хугацааны бодлого “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” зэрэг бодлогын томоохон баримт бичгүүдтэй нягт уялдуулан арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах ажлын хэсгийн комисс томилон ажиллуулсан.

      Шинэ Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсаны  дараахан  Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Түлш, эрчим хүчний сайд П.Ганхүү, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Ц.Батбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг аймгуудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах ажлынхаа хүрээнд, Монголулсын Ерөнхий сайд Жаргалтулгын Эрдэнэбатаар ахлуулсан ажлын хэсгийн өргөн бүрэлдэхүүн\Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Хөвсгөл аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүнЛ.Энх-Амгалан Л.Мөнхбаатар нар болон Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Н.Номтойбаяр, Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын дэд сайд Ё.Отгонбаяр нар багтсан. \  тус тус манай аймагт ажиллаж, аймгийн төв Мөрөн хотын ард иргэдтэй уулзалт хийж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө танилцуулж,Хөвсгөл аймагт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шат дараатай шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах талаар анхаарч ажиллахаа илэрхийлж, улмаар аймгийн Засаг даргын хувьд өмнө нь тавьж байсан албан хүсэлтийн дагуу аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн өргөтгөл,Хөвсгөл нуурын баруун эргийн дагуух эрчим хүч, Мөрөн хотын 14 багийн гэрэлтүүлэг, шинээр Чандмань-Өндөр сумын сургуулийн байрыг барих гэх мэт хөрөнгө оруулалт шаардсан томоохон ажлуудыг ЗГҮАХөтөлбөрийн хугацаанд шийдвэрлэхээр болсон нь Хөвсгөлчүүдэд үр өгөөжөө өгөх үйл ажиллагаа боллоо.

            2017 оны 2 сард Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхоролоор ахлуулсан баг бүрэлдэхүүн манай аймагт ажиллаж, Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалттай газар түүний орчны бүсэд хэрэгжих төслийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэж ажиллалаа.

       Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үндсэн 6 бодлогын 111 зорилтын хүрээнд тус аймагт харьцангуй дэвшилттэй хэрэгжиж байгаа зарим арга хэмжээнүүдийн талаар дор товч байдлаар  дурьдвал:

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ОНЦГОЙ БОДЛОГО

 

 

1.4. Төсвийн сахилга батыг сайжруулж, үр ашиггүй зардлыг танах, хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх замаар төсвийн алдагдлыг бууруулна ....гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын дүнгийн мөрөөр авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах “ арга хэмжээний хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн улсын үзлэг тооллогоор эргэлтийн бус хөрөнгө 153,019,200,6 мянга,  нийт 174,296,213 мянган төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон. Тооллогын явцад данс бүртгэлд тусгагдаагүй 32 нэр төрлийн хөрөнгийг эзэмшигч байгууллагууд бүртгэлд тусгах, илүүдэлтэй ашиглагдахгүй, шаардлага хангахгүй болсон 204 нэр төрлийн хөрөнгийг журмын дагуу аймгийн болон сумын ИТХ-аар шийдвэрлүүлэх, дутагдуулсан 12 нэр төрлийн хөрөнгийг холбогдох албан тушаалтнаар төлүүлэх арга хэмжээ авахаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 66 дугаар тогтоолоор холбогдох хуулийн этгээдийн дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгон ажиллаж байна.  Энэ нь  төрийн өмч хөрөнгийн менежментийг сайжруулахад түлхэц өгөх үр өгөөжтэй арга хэмжээ болжээ.

            Мөн тооллогын явцад байгууллагынхаа газар эзэмших гэрчилгээг улсын бүртгэлээр баталгаажуулаагүй - 212 байгууллагын эдэлбэр газар, улсын дугааргүй 315 тээврийн хэрэгсэл /ихэнх нь мотоцикл/ , ихэнх байгууллагууд барилга байгууламж, худаг услалтын системийн хувийн хэргийн баяжуулалтыг хангалтгүй хийсэн байсан бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулж, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар, Авто тээврийн үндэсний төвийн Хөвсгөл дэх салбар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай хамтран бүх хуулийн этгээдүүдэд хяналт, шалгалтын ажлыг 05 дугаар сард зохион байгуулахаар Орон нутгийн өмчийн газрын өмчийн хэлтсийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгаад байна.      ХШ- 70%

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО

         2.30. Малыг бүртгэлжүүлж, малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн чанар стандартыг дээшлүүлж, гарал үүслийг тодорхой болгох системийг бүрдүүлнэ....гэсэн зорилтынМалыг ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээний үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон сайжруулах ... заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд   Малын бүртгэлийн программд адуу 5632 толгой, үхэр 242397толгой, хонь 170121 толгой, ямаа 89398 толгой нийт 504869 толгой малыг бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулсан нь суурь судалгааны үр дүнтэй ажил болжээ.  2017 онд сумдын  МЭҮТ-тай байгуулсан гурвалсан гэрээнд тодорхой заалтыг  даалгавар болгон тусган ажиллаж байгаа бөгөөд оны эцэст хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллахын хамт цаашид хэвшүүлэх арга хэмжээ болгох бодлого барьж байгаа аж.                     ХШ-50%

        2.33. Малын тоог чанарт шилжүүлж ашиг шим, хүртээмжийг сайжруулах, генетикийн нөөцийг хамгаалах, үржил селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулах, биотехнологийн ололтыг нэвтрүүлэх, шинэ үүлдэр, омгийг бий болгох, орон нутгийн мал үржлийн нэгжүүдийг чадавхжуулна..... гэсэн зорилтынМалын үржлийн ажлын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, үржлийн шилмэл малыг бүртгэж, баталгаажуулдаг болох, бэлчээрийн монгол малыг тухайн орон нутагт нь зохицсон, төрөлжсөн үүлдрийн малыг ашиг шимийн чиглэлээр өсгөн үржүүлэхарга хэмжээний хүрээнд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан аймгийн Засаг даргын Хөгжлийн хөтөч" үйл ажиллагааны хөтөлбөрт "ХАА-Хөгжлийн тулгуур" дэд хөтөлбөрт 6 заалтыг тусгаж өгсөн бол Мөн аймгийн ЗДТГ-ын стратеги төлөвлөгөөнд 10-д заалтыг тусган өгч, хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажиллаж баина. ХШ-30%

      2.35. Хөдөөгийн хүн ам болон мал аж ахуйн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бэлчээрт худаг, хөв цөөрөм барьж байгуулан ашиглалт, хяналтыг сайжруулна. ...гэсэн зорилтын Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор инженерийн хийцтэй болон энгийн уурхайн худаг гаргах, цас, борооны ус тогтоох хөв цөөрөм барьж байгуулах.. гэсэн  арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд  бүх сумддаа  “Судалгаа авах тухай” албан тоотыг хүргүүлснээр 16 сумаас 31 худгийн судалгааг хүлээн авч, 2017 онд Өрмийн машины эргэн төлөлтөөр гаргах 10 худгийг гаргахаар шинэ оны төлөвлөгөөндөө тусгаад байна., ХШ-30%

         2.39. Эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг тогтоон үр тариа, төмс, гол нэрийн хүнсний ногоог 100 хувь, таримал тэжээлийн 50 хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана...гэсэн зорилтынГазар тариалангийн гаралтай бүтээгдэхүүнд төрөөс олгох татаас, хөрөнгө оруулалт, мөнгөн урамшууллын тогтолцоог боловсронгуй болгож, бүтээгдэхүүний борлуулалтыг биржийн арилжаанд шилжүүлэх...арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2016 оны ургац хураалтаас Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан\ТЭДС \ болон гурилын үйлдвэрүүдэд тушаасан 16216.62 тн улаан буудайнд урамшуулал олгуулахаар 40 аж ахуйн нэгж иргэний материалыг нэгтгэн ТЭДС-д хүргүүлээд байна. Тус аймаг нь аймгийнхаа гурилын хэрэгцээг 100%, Төмс хүнсний ногооны хэрэгцээний 30%-ийг хангаж байна.      ХШ-30%

         2.81. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн зурагжуулах, шинэчлэх, геодезийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох замаар орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. ....гэсэн зорилтын Монгол Улсын 63 сум, суурин газарт GNSS (GPS)-ийн байнгын ажиллаагаатай суурин станц байгуулахзаалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Аймгийн ГХБХБГ-ын дэргэд 2015 онд байнгын ажиллагаатай GNSS станцыг суурилуулан харуул хамгаалалтын ажлыг тогтмолжуулан хэрэгжүүлж байгаагийн гадна  Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд суурилагдсан GNSS байнгын ажиллагаатай суурин станцыг хэвийн ажиллагаатай болгохоор ажиллаж байна.        ХШ-70%

 

 

 Мөн дээрх зорилтын Газар зүйн нэрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх ... гэсэнарга хэмжээний тухайд Газрын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн дагуу газар усны нэрийн зургийг сум тус бүрт хүргүүлэн ашиглаж  хэвшсэн ажил болгоод байна.                         ХШ-90%

 

 

      Мөн дээрх зорилтын Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх  ... гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх ажлын явцыг  70 хувьд хүргээд байна..  ХШ-70%

      2.88. Хот, суурин газруудын газар хөдлөлтийн үйлчлэлийн давтамж, эрчмийг шинэчлэн тогтоож, барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд тусгах, ашиглагдаж байгаа барилга байгууламжуудын бат бэх, найдвартай байдлыг сайжруулах арга хэмжээг төлөвлөж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ. ...гэсэн зорилтын Барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг хэрэгжүүлэхтухай заалтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Аймгийн хэмжээнд барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг зохион байгуулж, хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүй нийт 915 барилга байгууламжийг паспортжуулсан нь нийт барилга байгууламжийн 90 орчим хувийг эзэлж байна.      ХШ-70%

ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГО

 

 

      3.1.20. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэжил, боловсролоо тасралтгүй дээшлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, ажлын дэмжлэгт орчинг сайжруулах нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.... гэсэн зорилтын Орон нутагт ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн ажилтанд олгох урамшууллын төрөл, хэмжээ, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх.... арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн яамнаас ажлын ачаалал  тооцох  нэгдсэн судалгааг  боловсруулан ажиллаж  байгаа ба эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдэд илүү цагийн хөлсийг хуульд заасны дагуу  олгож байна. 2017  оны  эхний  3 сарын  байдлаар Эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдэд 7 удаагийн  сургалтад  560 гаруй  эмнэлгийн  мэргэжилтнүүд  хамрагдаж  мэдлэг мэргэжлээ  дээшлүүлэн  ажиллаж  байна.  Мөн  ажлын  байрны  дагалдан  сургалтад   сум,  сум  дундын  эмнэлэг,  өрхийн  Эрүүл мэндийн төвийн  37  их  эмч, сувилагч,  тусгай  мэргэжилтнүүд  хамрагдаж  сургалтын  өмнөх болон дараах  сургалтын үнэлгээг  хийж  үр  дүнг  тооцон  ажиллаж  байна.   ХШ-30%

          3.2.3. Анги дүүргэлт хэт өндөртэй сургууль, цэцэрлэгийн ачааллыг бууруулж, 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлнэ... гэсэн зорилтын   “Сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт, хэрэгцээ өндөр байгаа хот сууринд хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлж, сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, спорт заалны барилга шинээр барих, өргөтгөх, засварлах дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах”   арга хэмжээний хүрээнд 2017 онд Цагаан-Үүр, Баянзүрх,    Улаан-Уул сумын сургуулийн  хичээлийн байрыг барьж дуусгах, Чандмань-Өндөр  сумын сургуулийн  хичээлийн байрыг барих ажлыг төлөвлөн ажиллаж байна.

3 ээлжээр хичээллэх магадлал үүсч буй сургуулийн судалгааг гаргаж, зохицуулалт хийж ажилласнаар аймгийн хэмжээнд 3 ээлжээр хичээллэдэг сургууль байхгүй байна.

            Мөн 2017 онд БСШУС-н сайдын багцаас эрх шилжин ирснээр Мөрөн сумын Эрдмийн далай” ЦС-тйн “Б” байр, “Авьяас” сургуулийн барилгын ариун цэврийн байгууламжийн засвар, бүрэнтогтох сумын Бүрэнхаан багийн сургуулийн дээврийн засвар,  Цэцэрлэг, Төмөрбулаг сумдын цэцэрлэгийн барилгын засвар,  Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгоны  Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлагдсан бөгөөд  дээрх ажлууд нийтдээ 140 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр шийдэгдэх юм. ХШ-30%

 

 

        3.2.6. Сурагчид дотуур байрандаа эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг сайжруулж, бага ангийн 6-8 настай хүүхдэд зориулсан асаргаа, халамж, хөгжлийн үйлчилгээтэй болгоно. ...гэсэн зорилтынДотуур байрны орчин, үйлчилгээний нөхцөл байдлын судалгааг гаргаж, дотуур байрыг халуун ус, угаалгын үйлчилгээ, номын сан, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхим, тоглоомын өрөөтэй болгохгэсэн  заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээндХөвсгөл аймгийн хэмжээнд 38 дотуур байранд 3111 хүүхэд хамрагдаж байгаа тухай судалгааг гаргаж, дотуур байрны орчин, үйлчилгээний нөхцөл байдлыг сайжруулан, дотуур байрыг халуун ус, угаалгын үйлчилгээ, номын сан, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хүүхэд хөгжлийн танхимтай болгон мэргэжлийн багш нараар хариуцуулан ажиллаж байна. 2017 онд Цагааннуур  100-ор, Ханх  150 ор, Чандмань-Өндөр 100 ор   бүхий дотуур байрыг барьж дуусгахаар төлөвлөсөн байна.    ХШ-50%

 

 

      3.2.56. Нийтийн биеийн тамир, иог, бясалгал, зохистой хөдөлгөөн /фитнес/-ээр хичээллэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас урамшуулна...гэсэн зорилтын Хүн амын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, үзүүлэлтийг сайжруулах   ...тухай заалтын хэрэгжүүлэх хүрээнд  2016 онд олон нийтийг хамарсан  36 арга хэмжээнд 42680 хүн, 54 байгууллагын 5474 хүн хамрагдсан байна.

 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлиг – ББХЧТТСорилыг /3-64 нас/ авч

-       2015 онд 26847 хүн хамрагдаж  43,7 %-тай

-       2016 онд 28358  хүн хамрагдаж  46,2 % - тай   2,5% -ийн өсөлттэй явж байна .

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлиг – ББХЧТТСорилын ажлаар  2014, 2015 ,2016 онд    улсад тэргүүлж   МУ-ын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн нэрэмжит шагналаар шагнагдсан .

2017 оны 03 сарын байдлаар нийтийн биеийн 7 төрлийн арга хэмжээнд   1978 хүн хамрагдсан  зэргээс дүгнэвэл нэрийн арга хэмжээ нь харьцангуй дэвшилттэй хэрэгжиж, хэвшил болж тогтмолжсон нь харагдаж байна. ХШ-90%

         3.3.22. “Төрөөс ахмадын талаар баримтлах бодлого” гаргаж, “Ач санах” хуулийг батлуулж, азай буурлуудад “Насны хишиг” тэтгэвэр олгох эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ...гэсэн зорилтын “Ач санах тухай хууль”-ийн төслийг батлуулж, хэрэгжүүлэх ...  гэсэн  арга хэмжээний хүрээнд батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлж, Насны хишиг олгох ажлыг журмын дагуу зохион байгуулж буй нь ахмад настнуудын сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээ болж байна. 65-69 насны 1671 ахмад, 70-79 насны 2208 ахмад, 80-89 насны 746 ахмад 90-ээс дээш насны 111 ахмад, Нийт 4736 ахмад настанд  399.920.000 төг олгосон байна. ХШ-90%

 

        3.4.4. Хүүхдийн эрх, хамгааллын асуудлыг чухалчлан үзэж “Хүүхдийн хөгжлийн ордон”, “Хүүхэд хамгааллын төв”-үүдийг дэмжинэ.  ...гэсэн зорилтын Зарим аймаг, дүүрэгт Хүүхдийн хөгжлийн ордон, Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төвийг үе шаттай байгуулах...гэсэн заалтыг хэрэгжүлэх тухайд тус аймагт Хүүхдийн ордон 2012 онд ашиглалтанд орсоноор өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.Б-100%

       Мөн зорилтынХүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг тасралтгүй ажиллуулах, дуудлагын дагуу хариу арга хэмжээ авах чадавхийг бэхжүүлэх  ..гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хүүхдийн тусламжийн утас 108-тай холбоотой кейсийн хариу үйлчилгээг аймаг, орон нутгийн хэмжээнд шуурхай зохион байгуулж, хохирогчдын эрх ашгийг хамгаалах ажлыг сумдын “Хамтарсан баг”-уудтай хамтран гүйцэтгэж байна.

             Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнээр дамжуулан дуудлага бүр дээр кейс нээн, мэдээллийн мөрөөр харьяа  “Хамтарсан баг”-тай хамтран хамгааллын хариу үйлчилгээг авч хэрэгжүүлдэг. Шаардлагатай тохиолдолд Аймгийн цагдаагийн газар, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороонд хандан хамтран ажиллаж байна.      ХШ-70%

 

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

 

 

      4.2.6. Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлж, уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн сэргээнэ. ... гэсэн зорилтынОрхон, Туул гол болон бусад голуудын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийг хууль тогтоомжид нийцүүлэх арга хэмжээ авах, хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг мөрдүүлж усны бохирдлыг бууруулах ..тухай заалтын хэрэгжилтийг хангахад анхаарч, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд заасны дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан “Хөх толгойн оргил”, “Хөвсгөл геологи” ХК, “Цагаагчууд” зэрэг компаниуд тусгай зөвшөөрөл авсан учир энэ оноос дээрх компаниуд Мөрөн сумын хэрэгцээг хангах боломжтой болсон тул Дэлгэрмөрөн голын дагуу хайрга олборлодог явдал энэ оноос зогсоно...гэж тооцож байгаа бөгөөд энэ агуулгаараа усны бохирдлыг бууруулж чадах юм.   Ш-50%

      4.3.1. Байгаль хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийг арвижуулах, нөхөн сэргээх ажил эрхэлж байгаа иргэн, нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих эрх зүй, эдийн засгийн орчинг бүрдүүлж, орон нутагт ажлын байр, орлогын нэмэлт эх үүсвэр бий болгох ажлыг зохион байгуулна...гэсэн зорилтын Ойн санг гэрээгээр эзэмшүүлэх, ойн нөхөрлөл байгуулах, ойн нөөцийг хаягдалгүй ашиглах техник технологи нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх заалтыг хангах хүрээндОйн санг гэрээгээр эзэмшигч ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс Цагаан-Үүр, Түнэл, Төмөрбулаг, Бүрэнтогтох, Галт, Жаргалант сумдын 24 ойн нөхөрлөлүүд FAO-ийн төсөл, Эрдэнэбулган сумын” Дуурага” ойн нөхөрлөл Германы GIZ төсөлд хамрагдан хамтран ажиллаж байна. Төслийн шугамаар сургалт зөвөлгөөнд хамрагдах, багаж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж байна. Цаашид мод модон материалыг хаягдал багатайгаар ашиглах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжийг бий болгоход  үйл ажиллагаа нь чиглэгдэх болсон нь онцлог юм.                 ХШ-50%

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

        5.2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа, засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг сайжруулж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргана. ...гэсэн зорилтынТөрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох...заалтын хэрэгжилтийг хангахадТөрийн болон орон нутгийн онлайн системд нийт орон нутгийн өмчит 246 хуулийн этгээдийн хөрөнгийн мэдээлэл оруулж, мэдээллийн дүүргэлтийг хангах ёстойгоос 238 байгууллага хөрөнгийн мэдээллийг бүрэн оруулж, хэрэгжилт 97%-тай байна. Мэдээллийн баазыг боловсронгуй болгох талаар саналаа  Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлж, эргэх буцах холбоо үүсгэн ажиллаж байгаа аж. .ХШ-70%

 

ЗУРГАА. АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН ТАЛААР ТУСГАЙЛАН ОРУУЛАХ ЗААЛТУУД

 

 

 

       Мөрөн хотыг тойрсон хөдөө аж ахуй, үйлдвэр технологийн паркууд байгуулна...гэсэн зорилтын Мах сүүний аж ахуйн фермер байгуулах..... заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сум орон нутгаас судалгааг авч нэгтгэсэн  бөгөөд энэ чиглэлээр төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг томилон ажиллуулж байна. Одоогоор МАА-н 11 фермер үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрт орон нутгийн төрийн байгууллагын зүгээс баримтлах бодлого, чиглэлээтанилцуулж, хамтран ажиллаж  байна. ХШ-50%

     Дээрх зорилтын Стандартын шаардлага хангасан агуулах, тээвэрлэлт бүхий худалдааны нэгдсэн төвийг байгуулах заалтыг хангах хүрээнд   Мөрөн хотод Стандартын шаардлага хангасан шинэ худалдааны төв баригдаж байгаа бөгөөд  санхүүжилтийн асуудлаас шалтгаалан түр зогссон байна.  Энэхүү  стандартын шаардлага хангасан худалдааны төвийг ашиглалтанд оруулах нь Мөрөн сумын 40 мянга шахам иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд хүнс, барааны худалдаагаар үйлчлүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ учир аймаг, орон нутгийн удирдлагын зүгээс боломжит хувилбар саналуудыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.    ХШ-50%

            Дээрх хоёр хөтөлбөрийн хэрэгжилт тооцсон туршлага, сургамжид тулгуурлан       цаашид  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр \ЗГҮАХ\-ийн хэрэгжилт үр дүнг бүх шатанд үр нөлөөтэй тооцох ажиллагаанд дараах зүйлд анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүнд:

             1. Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын 1 дүгээр хавсралт болох “Холбогдох эрх зүйн актын болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа”-ны №3”-т Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар хагас болон бүтэн жилээр Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг салбарын яам, агентлагт тайлагнадаг байхаар тодотгож өгвөл салбар хоорондын ажлын уялдаа холбоо илүү хангагдахаар байгааг анхаарч, холбогдох талуудад зөвлөмж чиглэл өгөх шаардлагатай байна.

2. Одоогийн байдлаар тус аймгийн ЗДТГ нь ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын хүрээнд Холбогдох эрх зүйн актын болон “Бодлогын баримт бичиг”-ийн төрөлд хамаарах Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг салбарын яамдын чиглэлээр гаргаж байгаа бол харин “Бодлогын баримт бичиг”-ийн голлох байр суурь бүхий Монгол улсын ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тооцон гаргах тайлагнах тухайд салбарын яам, агентлагуудтай тодорхой ажил хэрэгч харилцаа үүсгэж чадахгүй байв.

Харин 2015 оны  эхний хагас жилээс Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас Дэд сайдын 2015 оны 02/3717 тоот албан бичгээр Аялал жуулчлалын салбарын чиглэлээр бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр аймагт хийгдсэн ажлын тайланг шаардаж, мэдээллийн эргэх буцах холбоо үүсгэж байсан нь шинэлэг ажил хэрэгч харилцааны эхлэл болж байв. Энэ жишгээр салбарын яам, агентлагуудын зүгээс ”Бодлогын ямар баримт бичиг”-ийн тухайлбал: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  яам болоод танай аймгийн хамтран хариуцах зорилт, арга хэмжээг болж өгвөл заалтын дугаар, хүрэх үр дүнгийн шалгуурыг тодорхойлсноор биелэлт, үр дүнг гаргуулан авч, эргэх холбоо үүсгэж ажиллавал аль аль талын ажилд үр өгөөжтэй байхаар байна. Тайлант 2016 оны хувьд  тус аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газрын хувьд ЗГҮАХ-т  зөвхөн “Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын дангаар болоод бусад салбарын яамдтай хамтран хариуцахаар нэр заан тусгагдсан 75 зорилтын 137 арга хэмжээний биелэлтийн тайланг  гарган тайлагнаж байв.

       Гэтэл тус аймгийн Аудитын газраас УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тотоол, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын баталсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн “Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ажилтай орлоготой Монгол хүн”, “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн, гүйцэтгэлийн аудитын тайлан”-д  зөвхөн нэр заагдсанаар хязгаарлах бус Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид хамаарч болох заалтуудыг авч биелэлт, үр дүнг тооцож байхыг зөвлөсөн нь салбар дундын зохицуулалтыг хангаж ажиллахыг давхар сануулж байгаа хэрэг  гэж  бидний хувьд ойлгон хүлээн авч байна. 

     Бидний хувьд энэ удаа ч Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнөөс зөвхөн бүх шатны Засаг дарга, аймаг, нийслэл, сумдын Засаг даргын нэрээр хариуцах чиг үүргийн арга хэмжээний биелэлтээр хязгаарласан тул анхаарч залруулах асуудал гарахыг үгүйсгэхгүй байна.

          Ийм учраас цаашид  Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг хэрхэн бүртгэл хяналтанд авч, гүйцэтгэл үр дүнг хэрхэн ямар цаг хугацаанд тооцож, хаана хэзээ хүргүүлж байхыг илүү тодотгосон аргачилсан зөвлөмжийг Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газрын Хяналт-шалгалт, үнэлгээ дотоод аудитын газраас болон холбогдох яам, агентлагуудаас аймаг орон нутгийн төр, захиргааны байгууллагуудад ирүүлэх боломжийг судалж үзэх шаардлагатайг анхааралдаа авах

1.2  Монгол улсын  болон Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт

            Тайлант хугацаанд УИХ-ын  2015 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ээс тус аймагт хамааралтай үндсэн 5 бодлогын 22 зорилтын нийт 44  арга хэмжээ буюу заалтыг бүртгэл хяналтанд авч, гүйцэтгэл, үр дүнг ханган ажилласан байна.

Уг хөтөлбөрийн үндсэн 5 бодлогын хүрээнд 44 арга хэмжээг хэрэгжүүлж холбогдох хэлтэс тайлангаа ирүүлсний дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд бодлогын хэлтэс 85,3 хувийн хэрэгжилттэй ирүүлсэн бөгөөд Хяналт-шинжилгээний үнэлгээгээр 84,1 хувийн биелэлттэй дүгнэгдлээ. /Товчоолсон хэлбэрээр гүйцэтгэлийг хавсаргасан болно. Хүснэгт-2/

Аймгийн Засаг дарга болон түүний Тамгын газраас Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн  зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Аймгийн 2016оны  Үндсэн чиглэл  батлах тухай” аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 13 дугаар хуралдааны  2015  оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг батлуулсан бөгөөд уг  шийдвэрт  аймгийн  Засаг даргын 2014-2016 оны мөрийн хөтөлбөрийн тунхаг болсон Иргэддээ ээлтэй” зорилтыг эрхэмлэн  тайлант 2016 оныг Гэр бүл хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жилболгон зарлаж, энэхүү зорилтот бүлгийнхнийхээ идэвх оролцоог хангасан, нийгмийн олон талт бодлогыг авч хэрэгжүүлэх төлөвлөлт тусгалаа олсон юм.

Аймгийн үндсэн чиглэлийг  хэрэгжүүлэх үндсэн 9 бодлого, 15 зорилт, 130 арга хэмжээг Гэр бүл хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил-болгон зарласан 2016 онд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ажлынхаа хүрээнд бүртгэл хяналтанд авснаар 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар бодлогын хэлтсийн болон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн үнэлгээгээр аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 84,1 хувьтай / хүснэгт-1 / дүгнэгдлээ.  Нийт 165 арга хэмжээний биелэлтийг дүгнэж үзэхэд: 100 хувийн биелэлттэй 64, 90 хувь биелсэн 32, 70 хувь биелсэн 12, 50 хувь биелсэн 11, 30 хувь биелсэн 9, 0 хувь буюу огт хэрэгжээгүй 2 заалт тус тус байна. Энэхүү хэрэгжилтийн дүнг аймгийнхаа ИТХ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит 3 дугаар хуралдаанд танилцуулж, аймгийн ИТХ-ын 05 тоот тогтоолоор баталгаажуулсны гадна Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлуулсан болно. /Хүснэгт-2/

 Өөрөөр хэлбэл: Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг нийт дүнгээр нь  84.1%-ийн хэрэгжилттэй буюу “Хангалттай” гэж дүгнэсэн үнэлгээг  аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 2016.12.05-ны өдрийн 05 тоот тогтоолоор баталгаажуулсан байна.

Харин бага хувьтай тасарч биелсэн заалтууд нь улсын төсвийн хүндрэлээс санхүүжилт олгох боломжгүйгээс хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй,  мөн аймгийн ИТХ-аар оруулж тухайн батлагдсан төсвийг өөр төрлийн ажилруу шилжүүлсэнтэй холбоотой. Тухайлбал: Баянзүрх, Тосонцэнгэл сумдад эхчүүдийн амрах байр барих, Хөвсгөл аймгийн ойн санд үрийн мужлал хийх, аймаг бүрт 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа 135 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулах, хувийн хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, Могойн гол ХК-ийн уурхайн талаар орон нутгаас баримтлах бодлогыг боловсруулан батлуулах, Хилийн заставын ойролцоо давааны замыг засварлах /Их-ямаат/, Төрийн албан хаагчдын бүсчилсэн сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг нэрлэж болно.

“Гэр бүл хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд хүүхэд, гэр бүлийн асуудлаар нийгмийн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

    Хүүхэд гэр бүлийн асуудлаар шинээр батлагдан гарсан  хуулийг олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж, Хүүхэд хамгааллын бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлж хүүхэд нэг бүрийн хамгаалалтад салбар байгууллага, албан хаагч бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор Сар бүрийн 11-ныг хүүхэд гэр бүлийн өдөр, Хоймор нутгийн аз жаргалтай гэр бүл, Нэг байгууллага-нэг өрх хөдөлгөөн, Авьяаслаг гэр бүл-аймгийн наадам, “Гэр улс” аймгийн залуу гэр бүлийн 2-р зөвлөгөөн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудын тусгай олимп, гэр бүлийн сургалт, нөлөөллийн ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж, нийт 117 гэр бүл, зорилтот 50 өрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй 25 хүүхэд, залуучууд нийт 500 гаруй хүнийг үйл ажиллагаанд хамруулан мэдлэг, хандлага, сэтгэлгээнд нөлөөлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн хөгжлийн давлагаанд нэгтгэсэн байна.

Аймгийн Засаг дарга түүний  Тамгын газраас  Монгол улсын болон аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд  чиглэгдсэн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр өнөөдөр бодитой үр дүнд хүрч, аймаг, орон нутгийн хөгжилд ахиц гарсан нь салбар бүрийн онцлог ажлуудын үр дүнгээс тодорхой харагдаж байна.

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

Боловсрол салбарт:

 “Оюунлаг-Хөвсгөл 2030”-Хөвсгөл аймгийн боловсрол соёлыг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг 6-н зорилтын хүрээнд 44 үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулж  ажиллалаа.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Бүрэнтогтох, Улаан-Уул, Цагаан-Үүр сумдад хичээлийн байр, Алаг-Эрдэнэ суманд хүүхдийн цэцэрлэг, Цагааннуур, Чандмань-Өндөр, Ханх, сумдад дотуур байр, АОНХС-ийн хөрөнгөөр Цагаан-Уул, Алаг-Эрдэнэ, Тосонцэнгэл сумдын сургуулийн барилгын усан хангамж ариун цэврийн байгууламжийн ажлыг 130,0 сая төгрөгөөр барьж эхлэн эхний ээлжийг ашиглалтанд орууллаа.  Нийт дүнгээрээ 2016 онд 7 цэцэрлэг, 2 сургууль, 1 дотуур байр,  1- спорт заал шинээр  ашиглалтанд орж, 1 цэцэрлэг 90%, 2 дотуур байр 90% гүйцэтгэлтэй байна.  Ингэснээр 10,0 мянга гаруй хүүхэд ая тухтай орчинд суралцах боломж бүрдэж байна.

“Шинэ-зуун боловсрол” төслийн хүрээнд ЕБС-ийн 1386 багш нарт зөөврийн компьютер, Арбулаг,Алаг-Эрдэнэ, Ирээдүй, ДМЦС-иудад цахим зайн сургалтын иж бүрэн хэрэглэгдэхүүнтэй кабинетуудтай болсон ньбагш нарт суралцах, хөгжих боломжийг олгосон зардал хэмнэх үр ашигтай арга хэмжээ болжээ.

Боловсролын салбарт ажиллагсдын уламжлал, шинэчлэл, залгамж холбоог улам сайжруулах зорилгоор “Ахмад багш нарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  аймгийн Засаг даргын 2016.02.23-ны өдрийн 01 тоот албан даалгавар, Мөрөн сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, бүтэц хэв шинжийг оновчтой болгох зорилгоор “Ажлын хэсэг байгуулах тухай “ аймгийн Засаг даргын  2016 оны А\496 тоот захирамжийг гаргаж, хэрэгжилт үр дүнг тооцсон нь иргэд, олон нийт түүний дотор  ахмад багш нар, эцэг, эхчүүдийн талархлыг хүлээсэн арга хэмжээ болов.

Аймагт боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага үүсч хөгжсөний 85, мэргэжил арга зүйн байгууллага байгууллагдсаны 60  жилийн ойн баярыг 2016 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан нь тус салбарт ажиллаж байсан ахмадууд болон эдүгээ тус салбарт ажиллагсдын хамтын ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах бодлогын арга хэмжээ болжээ.

Соёлын салбарт:

Тайлант онд Рашаант, Төмөрбулаг сумдад соёлын төвийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн бол аймгийн түүх соёлын дурсгал, байгалийн үзэсгэлэнт газрыг багтаасан ном, 6 ястны дуу,соёл зан заншил багтаасан  “Үүлэн цэнхэр аялгуу” нутгийн дууны  сиди гаргахад бэлэн болсон байна.

Хөвсгөл аймаг нь олон ястны өлгий, түүх соёлын давтагдашгүй их түүхтэй нутаг билээ. Энэ их түүхээс баримтжуулан түүхэнд үлдээж хойч үедээ сурталчлан уламжлуулан үлдээх үүднээс Алунгоо эхийн эвийн сургаалаар “Тэнгэр язгуур” түүхэн дуулалт киног Хөвсгөл нутгийн уран бүтээлчдийн оролцоотойгоор бүтээж, нийтийн хүртээл болгоод байна.Энэхүү уран бүтээлийг дэмжиж Аймгийн Засаг даргын Нөөц хөрөнгөөс 15,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж соёлын салбарыг дэмжиж хамтран ажиллажээ.

 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх зорилгоор жил бүр иргэд олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллажээ. Энэ жилийн онцлог арга хэмжээ нь Тамирчдын өдөр, Олимпын өдрийг тохиолдуулан бүх нийтийн гүйлт, ахмадын алхалт, дугуйн аялал, зохион байгуулж 376 иргэд, 39 дугуйн аялагчид оролцсон үр дүнтэй арга хэмжээ боллоо.

     Манай аймгийн тамирчид параолимпийн наадмаас 1  Хүрэл,  дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 2 Алт, 1  Мөнгө, 1 Хүрэл,  Олон улсын тэмцээнээс  8 Алт, 17 Мөнгө, 20 Хүрэл,  Тивийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 3 Алт, 5 Мөнгө, 3 Хүрэлнийт 51 медаль хүртэж тив дэлхийд Хөвсгөлийнхөө нэрийг цуурайтуулсны учир дээрх амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, тамирчдаа дэмжиж, аймгийн Засаг дарга 100 сая төгрөгийн урамшуулалыг олгожээ.

Аймгийн хэмжээнд “Урлаг-спортын 2 дугаар наадмыг зохион байгуулж, 23 сум 1 тосгоны  1500 гаруй  баг тамирчид, 470 гаруй ардын авьяастнууд оролцуулж, шалгаруулалтыг  хийсэн нь олны сэтгэлд нийцсэн арга хэмжээ болжээ.

Тайлант онд “Хүндийн өргөлт”-ийн болон “Аэробик гимнастик”-ийн улсын аварга шалгаруулах 11 дэх удаагийн тэмцээнийг  анх удаагаа Хүчитний өлгий Хөвсгөл нутагтаа зохион байгуулж, дүгнэхэд 4 насны ангилалаар 11 байгууллагаас оролцсон өсвөр үеийн 200 гаруй тамирчдаас манай аймгийн Аэробик гимнастикийн баг түрүүлж, “Алтан медаль”-ийн эзэд болжээ.

Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын ажлыг зохион байгуулснаар 22  сумын 597 дурсгалт газрын   8021 ширхэг үл хөдлөх дурсгал тоологдож БСШУЯ, Соёлын өвийн төвд бүртгэгдлээ.

 

Эрүүл мэндийн салбарт:

“Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр”-ийг боловсруулж,  үе шаттай зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд:

1.    “Таны туслах” үйлчилгээ

2.    Тусгай мэргэжилтнүүдийн сургалт

3.    Ажлын байран дахь дагалдан сургалт

4.    Эмч сувилагчийн хөгжлийн төвийг 10.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тохижуулсан байна.

5.    БНСУ-ын Тэжон хотын Согу дүүргийн эмнэлэгт 14 их эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд ажлын байран дахь 7 хоногийн сургалтанд 18.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр туршлага солилцож шинэ мэдээлэл авч орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллажээ.

6.    Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа, хандлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх сургалтуудын  үр дүнд нарийн мэдлэгийн түвшин 20%-иар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Их-Уул, Бүрэнтогтох, Түнэл сумдын ЭМТ-үүдийг шинээр барьж эхлүүлэн, Хатгал, Алаг-Эрдэнэ, Улаан-Уул сумын ЭМТ-үүдэд их засварын ажил тендер зарлагдан ажлыг гүйцэтгэж байна.

Улсын Онцгой комиссын шугамаар Их-Уул, Жаргалант, Баянзүрх, Бүрэнтогтох Галт, Цэцэрлэг сумдад түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэгдсэн бол Зориулалтын түргэн тусламжийн 3 машиныг ХБНГУлсын хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлснээр анх удаа 1 жилд 9 авто машиныг эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээнд гаргасан цаг хугацаа болжээ \Оны Онцлох ажил Зураг №/

 

Хөдөлмөр эрхлэлт:

Ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд:

Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэс 1750-аас доошгүй байнгын шинэ ажлын бий болгож, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ гэсэн арга хэмжээний хүрээнд төр,хувийн хэвшлийн түншлэл болон өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох бодлогыг хэрэгжүүлж хагас жил буюу 2016.11.25-ны байдлаар 1452 буюу 82%-ын гүйцэтгэлтэй байнгын шинэ ажлын байрыг хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгдсэн системд бүртгэсэн байна. Шинээр бий болсон ажлын байрыг эх үүсвэрээр нь авч үзвэл:

1.    Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаас бий болсон ажлын байр

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч санхүүгийн дэмжлэг-204

Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сан жижиг зээл-59

Малжуулах арга хэмжээ-70

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний санхүүгийн дэмжлэг-96

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гарааны дэмжлэг-10

Ажлын байр хадгалах хөтөлбөр урамшуулал-20

Нийт-459

2.Төрийн байгууллагаас бий болсон ажлын байр

"Сод-Эрдэм" ахлах сургууль-49

Хүүхэд харах үйлчилгээ-78

Нийт-127

3.Аж ахуйн нэгж болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчээс бий болгосон ажлын байр -487

4.Сум хөгжүүлэх сангаас бий болгосон ажлын байр -379

Эдгээр эх үүсвэрээс нийт 1452 байнгын шинэ ажлын байр хөдөлмөрийн зах зээлийн нэгдсэн системд бүртгэгдсэн байна.

       2016 оны 11 сарын 25 байдлаар 545 иргэнийг ажилд зуучилсан 42 хувийн биелэлттэй байна. Үүнээс 289 эмэгтэйг ажилд зуучилсан бөгөөд насны бүлгээр  нь авч үзвэл 15-24 нас -50, 25-34 нас 138, 35-44 нас 171, 45-54 нас 158, 55-59 нас 21, 60-аас дээш нас 7 иргэн тус тус ажилд зуучлагдсан байна.

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн  хүрээнд:

2015онд:
Малчин өрхийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт 102 өрх хамрагдаж 471,000,000₮
Малчны /танхимын болон туршлага солилцох/ сургалтанд102 өрх хамрагдаж 8,764,700₮
2016 онд: 23 сум 1 тосгоноос нийт 162 төсөл ирснээс төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг 73 төслийг сонгон шалгаруулаад байна.

Төсөв санхүүгийн салбарт:

Төлөвлөлт төсвийн ил тод байдлыг хангаж, бүх шатны төсөв захирагчдын дотоод хяналтыг сайжруулах ажлын хүрээнд: Төсөв, төлөвлөлтийн ил тод байдлыг ханган ажиллах сургалтуудад бүх шатны дарга, мэргэжилтнүүдийг бүрэн хамруулж шинэчлэгдэн ирсэн программ хагамжуудыг сумдад бүрэн эзэмшүүлж, байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулснаар төсвийн хариуцлаыг дээшлүүлж, шилэн дансны мэдээллийг тогтмолжуулан иргэд олон нийтийг үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажиллаж байна.

            2016 онд төсвийн хэмнэлтийн горимыг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ “Дотоод хяналтыг сайжруулах жил” болгон зарлаж аймгийн Засаг даргын А/146 дугаар захирамжаар баталсан  төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг зохион байгуулж, хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажилласнаар тодорхой ахиц өөрчлөлт гарчээ. 

            Тухайлбал: “Төсөв захирагчдын дотоод хяналтыг зохион байгуулах нь” Сургалтыг НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран амжилттай зохион байгуулсан.  Мөн Сангийн яамны дотоод хяналт аудитын газраас мэргэжлийн баг ирж 14 хоног ажиллаж бүх төсөвт байгууллагын дарга нягтлан бодогч нарыг хамруулсан 164 хүнд сургалт зохион байгуулсан. Уг шалгалтаар 2015 оны тайлангаар 299.3 сая төгрөгийн зөрчил илэрч байсан бол 2016 онд 252.6 сая төгрөг буюу 46.7 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.

             “Монгол улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 47 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх  аймгийн Засаг даргын 06 тоот албан даалгаврыг гаргаж нийт төсөв захирагчдад хүргүүлэн биелэлтийг тооцон ажилласан.

Худалдан авах ажиллагаа:

            2016 онд Хөвсгөл аймгийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад 38,5 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 2443 төсөл арга хэмжээг худалдан авч 36,2 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулсан ба үүнээс Орон нутгийн өмчийн газар нь 2016 онд нийт 14,3 тэрбум  төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий нийт 512 худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүлжээ.

            ХАА-ны ил тод байдлын 2016 оны тайланг Сангийн яам, Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн дүгнүүлэхэд тус аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь Худалдан авах ажиллагаагаар нийт Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдаас 2 дугаар байр, "Ил тод байдлыг хангасан амжилт"-аараа улсад 1 дүгээр байр эзэлж, улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим систем ашиглан зохион байгуулсан амжилтаараа манлайлав.

2013 онд тендерийн хэмнэлт 493,1 сая төгрөг, 2014 онд тендерийн хэмнэлт тэрбум төгрөг, 2015 онд тендерийн хэмнэлт 1267,3 сая төгрөг байсан бол 2016 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 855.0 сая төгрөгийн тендерийн хэмнэлтийг гаргасан байна. Энэ нь 2016 онд 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг барихад хүрэлцэхүйц мөнгө хэмнэгдсэн байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт:

Хүнсний аюулгүй байдал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хөтөлбөрийн хүрээнд : Хүнс, Хөдөө аж ахуйн яам, Монголын мастер тогоочдын холбооны салбар зөвлөл хамтран “Төв,  Хангайн бүсийн аварга тогооч” шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж нийт 135 тогооч хамрагдлаа.

Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: Эрчим омгийн ямаа, Хогоргын монгол үхэрт ашиг шимийн судалгааны ажил, мөн аймгийн хэмжээнд нийт үхэр сүрэг, цөм сүргийн хонь, ямааг ээмэглэж бүртгэлд оруулан ажиллалаа.

Энэ  онд 179762 тн байгалийн хадлан, 366 тн гар тэжээл, 11284 тн давс, хужир, шүү мөн сум бүрт аюулгүйн нөөц 100 тн байгалийн хадлан, 30 тн хүчит тэжээл бэлтгэх даалгавар өгөгдснөөс  209285 тн байгалийн хадлан, 1228 тн ногоон тэжээл, 257 тн үйлдвэрийн тэжээл, 10157 тн давс хужир шүү бэлтгэсэн нь оны эхэнд аймгаас өгсөн хадлангийн даалгавар 116.4%-иар, гар тэжээл 91,2%-иар, давс хужир 90%-иар тус тус биелсэн байна.

2016 онд шинээр Улсын төсвөөр-11 худаг, Орон нутаг өөрийн хөрөнгөөр -5 худаг, малчдын санаачлагаар-6 худаг төсөл хөтөлбөрөөр-1 худаг нийт 22 худаг гаргаж ашиглалтанд оруулж усны хангамж 97,6%-тай байна.

            Энэ онд 236 га-д хүнсний ногоо тариалж 2071.0 тн хураан авсан байна. 363 га-д төмс тариалж 3412.0 тн төмс хураан авлаа. 15553 га-д улаан буудай тариалж, өмнөх жилтэй харьцуулахад 2 дахин их буюу  22265 тн үр тариа хураан авсан нь  ургац арвинтай жил байсан төдийгүй аймгийнхаа гурилын хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой болжээ.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлого:

Аймгийнхаа аялал жуулчлалын маршрутыг 6  сумын нутаг дэвсгэрийг хамруулан 780 км замыг туулж байгаль, түүх соёлын дурсгалт газар, түүхийн үзмэрүүдийг газар дээр нь очиж баталгаажуулан фото зураг, солбилцлын цэгүүдийг авч, жуулчдын отоглох хоноглох цэгүүдийг тогтоолоо.

Аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын Мөсний баяр, Цаатан фестиваль, Сарлаг наадам, Бошлой хадны баяр, Олон улсын марафон зэрэг эвент арга хэмжээ жил бүр тогтсон цаг хугацаанд зохион байгуулагдаж хэвшсэн.

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2015 оны 03 дугаар тогтоолоор байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хөрөнгөөр Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын сумдын байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор /мотоцикл, компьютер, принтер, GPS/-ээр хангахаар 79800000 төгрөгийг батлуулан сум бүрт нэг буюу нийт 24 ширхэг YAMAHA  маркын мотоцикл, зөөврийн компьютер /notebook/ – 28 ширхэг, принтер -24 ширхэг, GPS багаж -24 ширхэгийг гардуулан өгсөн нь байгалийн нөөцийг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг дэмжсэн бодлогын үр дүн болжээ.

            "Ус"  үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш улсын төсвийн   48,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 122 булаг, төсөл арга хэмжээний 128,0 сая төгрөгөөр 68 булаг бүгд 176,4 сая төгрөгөөр 190 булгийн эхийг хашиж, хамгаалсан нь Хөвсгөл аймаг дахь нийт булгийн 17,6 орчимхувь болж байна. 2016 онд 14 булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах зорилт тавьж, нийт 15 булаг шандын эхийг хашсанаар төлөвлөгөөг 107,1% -иар хангажээ.

Дэд бүтэц хот байгуулалтын салбарт:

Ханх-Мондын чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто замыг улсын төсвийн хөрөнгөөр, Мөрөн сумын дунд тойргын 8.3 тэр бум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9.8 км хатуу хучилттай авто зам, гэрэлтүүлэг, 1,2,3,4-р байрны гадна талбайн гэрэлтүүлгийн ажил, төв зам дагуух хуучин гэрэлтүүлгийг сольж 98 ширхэг лед гэрэлтүүлгийг хийсэн нь замын зорчих хэсгийн агаарын бохирдол, тоосжилт багасч хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг  нөлөө буурч, зорчигчдын  ая тух, аюулгүй байдал хангагдах цаг хугацаа хэмнэсэн үр ашигтай бүтээн байгуулалт болжээ.

Зүүн Мөрөн орон сууцны цогцолбор хорооллын цэвэр бохир усны шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийн ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр “Алтайн газрын хүч” ХХК гүйцэтгээд байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 17 гүний худгийн усны нөөц савыг стандартын шаардлага хангасан нирж буюу пластмастик доторлогоотой саваар сольсон нь эрүүл ахуйн хувьд маш үр дүнтэй санал санаачлага болсон байна.

Хууль эрх зүйн хэрэгжилт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого:

            Аймгийн засаг даргын А/63 дугаар захирамжаар “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө” боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

Мөрөн сумын 14 баг, хөдөөгийн 21 сум 1 тосгонд “Эрх зүйн хөтөч” өдөрлөг арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулж, 15 төрлийн үйлчилгээ , “Иргэний боловсрол” хөтөлбөрийн хүрээнд “Хайрлаарай, Ухаарахуй, Зүрхийг тань дайлъя, Өөрийгөө судлахуйн гайхамшиг” зэрэг иргэдийг чадавхжуулах сургалтууд зохион байгуулж, иргэдийг зөв хандлага, амьдрах ухаанд суралцуулах, хүн хүнээ хайрлах, энэрэх, ухаарахуйн сэтгэлгээ, хандлагад нөлөөлөх маш үр дүнтэй ажил болжээ. Энэхүү цогц үйлчилгээ нь хөдөөгийн алслагдсан багийн иргэдийн хүсэн хүлээсэн, сэтгэлд хүрсэн уламжлалт үйлчилгээ болж байгаагаараа онцлог юм.

Иргэнд ойрхон төр-хяналтын тогтолцоотой Засаглалын бодлого:

Аймгийн 23 сум 1 тосгон бүгд онлайн сүлжээнд холбогдон мэдээлэл дамжуулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, агентлаг, байгууллагын сайтуудыг нэгдсэн портал сайтад холбон ажилласнаар цаг хугацаа хэмнэсэн үр дүнтэй ажил боллоо.

Мөн Мөрөн сумын иргэдийн хүсэлтээр  9-р багийг хувааж 14-р багийг шинэчлэн зохион байгуулснаар төрийн үйлчилгээг тухайн багийн иргэдэд шуурхай хүргэх боломжийг бүрдүүлсэн алхам болжээ.

             Мөн аймгийн төрийн байгууллагуудад цахим оффисын программ, үүлэн тооцооллын систем, нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 16 цэгт /Кевико/ төхөөрөмж суурилуулан интернетийн хэрэглээ, хурдыг нэмэгдүүлсэн нь төрийн байгууллагууд хоорондын мэдээлэл солилцоог түргэтгэх, иргэд, ААНБ-ын хувьд мэдээ, мэдээлэл, үйлчилгээг шуурхай авах боломжит давуу талыг олгожээ.

Бид аливаа арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхдээ үр дүн, хэрэгжилт биелэлтийг тооцон эдийн засгийн нөөц боломжийг бүрэн ашиглаж, хөгжлийг хурдасгаж, төрийн удирдлагын ил тод нээлттэй шуурхай, хариуцлагатай ёс зүйтэй байдлыг хангаж,  “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил” өрх гэр бүлийн аж байдлыг сайжруулж, “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” болох үндсэн зорилтыг ханган ажиллалаа.

Хэдийгээр  тайлант 2016 он улс орны хэмжээнд төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй цаг хугацаа байсан хэдий ч  аймгийн хэмжээнд нийтдээ 39 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэний  68,5 % буюу 26,7 тэрбум төгрөг нь улсын төсвөөс, 4.5 тэрбум төгрөг буюу 11,5 % нь аймаг, орон нутгийн төсвөөс, 3,6 тэрбум төгрөг буюу 9,3 % нь хувийн хэвшлийнхний, 1.9 тэрбум төгрөг буюу 4,9 % нь төсөл, хөтөлбөрийн байгууллагын хөрөнгөөс бүрдэж байгааг 2016 онд Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл \  Хүснэгт№ ... \-ээс харж болно.

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд 2016 онд нийт 4.3 тэр бум төгрөг хуваарилагдаж ирснээс сумдад 60 хувь буюу 2.5 тэр бум төгрөгийг хуваарилан, үлдсэн 1.8 тэр бум төгрөгийг аймгийн хөгжлийн санд хуваарилж, зарцуулалтыг  ээлжит хуралдаанаар баталсан билээ. Гэвч төсвийн хүндрэл учирсантай холбоотой төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлаа бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болж 1тэр бум 40.4  сая төгрөгөөр хасах тодотгол хийсэн байна.

Өнөөдрийн байдлаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр аймаг сумдад 3.4 тэрбум төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын 80 төсөл арга хэмжээний гэрээг байгуулан 3.0 тэр бум төгрөгийг  орон нутгийн хөгжлийн санд олгоод байна.

Үүнд: Мөрөн сумын дунд тойргийн 9.8 км хатуу хучилттай авто зам,Баянзүрх, Их-уул сумдын дүүжин гүүр, Ханх-хилийн чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам, Цэцэрлэг сумын сумын сумын төвийн шинэчлэл төсөл, Мөрөн хотын усан сангийн байгууламж, мөн Мөрөн хотын бүрэн био цэвэрлэх байгууламжийн, зураг төсөв, ТЭЗҮ-ийг 10.4 тэр бум төгрөгөөр,  Хөвсгөл нуурын баруун эрэг дагуух цахилгаан эрчим хүчний ТЭЗҮ зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дурьдаж болно.

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл  арга хэмжээ барилга, байгууламжийн урьдчилсан жагсаалтыг иргэдээр хэлэлцүүлэх, санал авах үйл ажиллагааг Аймгийн засаг даргын удирдамжийн дагуу 23 сум 1  тосгоны иргэдээс 2016 оны 5 дугаар сарын 18-28-ны хооронд 4-н чиглэлийн бүрэлдэхүүн явж амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа.

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь “Иргэний боловсрол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны ажлын төлөвлөгөө, төсөвт өртөг батлах тухай”  Аймгийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд бүх сумдад  төрийн албаны чиглэлээр төрийн албаны үйлчилгээтэй хамтран  хүргэж байгаагаараа онцлог болж байна. Хэлэлцүүлэгт нийтдээ 12.0 мянган иргэн оролцож саналаа ирүүлсэн байна.

2017 онд Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд нийтдээ 2.1 тэр бум  төгрөгийн орлогын шилжүүлгийг үзүүлэхээр батлагдсныг итгэлцүүрийн дагуу сумдад 935.1 сая төгрөг  аймагт 727.1 сая төгрөгийг тус тус  хуваарилахаар 2017 оны төсвийн төсөлд тусгаад байна.

2017 оны Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг 2016 онд дутуу санхүүжигдсэн хөрөнгө оруулалтанд 675.7 сая төгрөг,   Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан “Оюунлаг-Хөвсгөл” хөтөлбөр,  “Хамгаалагдсан хүүхэд-Аз жаргалтай гэр бүл” хөтөлбөр,  “Эрүүл иргэн-Эрхэм баялаг” хөтөлбөр,  “Иргэний боловсрол” хөтөлбөр зэрэг төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд  51.3 сая төгрөгийг тус тус хуваарилаад байна.

Аймаг орон нутгаас боловсруулан гаргаж буй бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилт арга хэмжээ бүхэн хүний хөгжлийг дээдэлсэн, өв соёлоо хадгалсан, иргэн бүрийн эрүүл мэндийг хамгаалах, сэргийлэх, оношлох боловсролын үйлчилгээний тэгш хүртээмжтэй хүргэх зэрэг нийгмийн хөгжлийн сайн сайханд чиглэгдэж байна.

Аймгийн ДНБ 2015 оны жилийн эцсээр нэг хүнд ноогдох ДНБ 514.6 тэр бум төгрөгт хүрсэн нь нэг хүнд 3.7 сая төгрөг оногдож байна. ДНБ-д  Хөдөө аж ахуйн салбар-41.1 хувь, Аж үйлдвэр барилгын салбар-27.1 хувь, үйлчилгээний салбар-31.8 хувийг тус тус эзэлж байна. Бид энэхүү өсөлтөө тогтвортой хадгалж бусад салбаруудын эзлэх хувийн нэмэгдүүлэх нь бидний зорилго юм.

Аливаа хөгжлийн суурь чиг хандлагыг тодорхойлоход үнэн зөв мэдээ тайлан, бодит байдал чухал билээ. Иймд  аймгийн Засаг даргын харьяа хэлтэс агентлагууд сонгогдсон сумдын Засаг дарга нараас ирүүлдэг тайлан мэдээний хугацаа, чанар, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангахад онцгой анхаарч, 2016 онд  “Бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалтыг сайжруулах,сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 тоот албан даалгаврыг гарган хэрэгжүүлж байгаа бол шинээр сонгогдож, томтилогдсон Засаг дарга Л.Ганболд нь анхныхаа захирамжийг  “Хариуцлага, хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай”415, “Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” агуулгаар 407 тоот захирамжуудыг тус тус  гаргаж,  төрийн албан хаагч, байгууллага, иргэдийг заалт бүрээр нь хэрэгжүүлэхийг чиглэл болгож, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

“Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 

НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” хөтөлбөр манай аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ээр шалгарсан Эрдэнэбулган сумын хүүхдийн цэцэрлэгт 17,1 сая төгрөгийн тоглоомын иж бүрдлийг хүлээлгэн өглөө. Мөн Их-Уул, Хатгал, Түнэл, Рашаант Мөрөн сумын 1, 2, 7, 11-р цэцэрлэгт иж бүрэн гэр өгснөөр  зуны гэр цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулах орчин сайжирлаа.Хүүхдэд ээлтэй аймаг болох зорилтын хүрээнд тайлант онд “Хэзээд бэлхэн” хүүхдэд ээлтэй хөдөлгөөнийг аймгийн төрийн байгууллагын дунд өрнүүлснээр 42 байгууллага хүүхэд хамгааллын журам, эцэг эхийн зөвлөлтэй болж, бүтэн өнчин 78 хүүхэд эзэн хариуцагчтай болжээ.

Хүүхдэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрын үйл ажиллагааг дэмжиж ажилласнаар” Хүүхдэд ээлтэй сургууль”-иар Алаг-Эрдэнэ сумын ЕБС, “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр”- ын номинацид Цагаан-уул сумын ЕБС-ийн дотуур байр,” Хүүхдэд ээлтэй Цэцэрлэг “ номинацид Цагаан-Үүр сумын хүүхдийн цэцэрлэгийг шалгаруулж, тус бүрийг 1500000 төгрөгөөр урамшуулжээ.

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар Мөрөн хотод 100 хүүхдийн “Нарлаг” цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо.

“Оюунлаг –Хөвсгөл”, “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бол аймгийн залуу багш нарын II зөвлөгөөнийг  бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж,  ЕБС, СӨБ-ын байгууллагад 10 хүртэлх жил ажиллаж буй 556 төрийн албан хаагч оролцуулж, гарсан санал, зөвлөмжийг аймгийн засаг даргын “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт  тусгасан байна.

Аймгийн ЗДТГ-аас Хүүхэд, гэр бүл, хөгжлийн хэлтэстэй хамтран эцэг, эхийн анхдугаар чуулганыг зохион байгуулж, сум бүрээс 10, Мөрөн сумаас 60 нийт 300 эцэг эх оролцуулсан  шинэлэг арга хэмжээ болсон байна.

Хөвсгөл аймагт дээрх хөтөлбөр хэрэгжсэнээр Хүүхдэд ээлтэй  жишиг аймаг болж, улсад туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж байна.

 

Дүгнэлт

            Хүний хөгжил бол зөвхөн боловсрол эрүүл мэндийн тухай асуудлаар хэмжигдэхгүй “Амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байх”амьдралын чанарын асуудалтай холбоотой юм.Аймаг орон нутгаас боловсруулан гаргаж буй бодлогын баримт бичгүүдийн цөмд хүнээ тавьж, хүний хөгжил хэрхэн хангагдаж байгаагаар бодлогын хэрэгжилт үр дүнг тооцохыг зорьж ажиллалаа.

Иргэдийн эрүүл байж,  урт, удаан наслах, эрдэм мэдлэг эзэмших, амьжиргааны зохистой нөхцөлд аж төрөхүндсэн гурван хэмжигдэхүүний илэрхийлэл болсон хүний хөгжлийн индексийг Үндэсний Статистикийн хорооноос 2015 оны жилийн эцсээр тооцоходманай аймгийн индекс 0,634 байгаа нь өмнөх оныхоос буураагүйг илтгэж байна.

Аймгийн ДНБ 2015 оны жилийн эцсээр нэг хүнд ноогдох ДНБ 514.6 тэр бум төгрөгт хүрсэн нь нэг хүнд 3.7 сая төгрөг оногдож байна. ДНБ-д  Хөдөө аж ахуйн салбар-41.1 хувь, Аж үйлдвэр барилгын салбар-27.1 хувь, үйлчилгээний салбар-31.8 хувийг тус тус эзэлж байна.

Хөвсгөлчүдийн энэхүү өсөлтөө тогтвортой хадгалж бусад салбаруудын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэхэд бодлого, төлөвлөлтөө чиглүүлж ажиллах явдал болж байна\.

Цаашид анхаарч шийдвэрлэх асуудлын талаар:

Дээрх ололт амжилттай арга хэмжээнүүд байгаа хэдий ч цаашид удаашралтай байгаа заалтууд дээрээ анхаарч хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

      1.Эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх, хүний амьдрах ая тухтай орчинг бүрдүүлэх, шинэчлэлийг үргэлжлүүлэн эрчимжүүлэхэд орон нутгийн хурал захиргааны байгууллагын бодлогын төвд хүн амын олонх болсон залуучуудынхаа амьдрал ахуйг дээшлүүлэх, аймаг орон нутагтаа хөдөлмөрлөх боломжоор хангах, ажлын байр нэмэгдүүлэхэд аймгийнхаа эдийн  засаг,  нийгмийг 2017  онд  хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн гол зорилгыг  чиглүүлэх нь зүйтэй.

      2.Бага хувьтай буюу тасарч болзошгүй заалтууд нь Монгол Улсын 2016 оны төсвийн хүндрэл, УИХ-аас улсын төсөвт тодотгол хийж, улсын төсвөөс санхүүжихээр төлөвлөгдөж байсан хэд хэдэн арга хэмжээний санхүүжилтийг зогсоосонтой холбоотой гэж үзэж байна. Тухайлбал: Бохир усны шугамын шинэчлэл, цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл, аймгийн нисэх буудлын аэродромын өргөтгөл, хүчитгэлийн 2 дугаар үе шатны ажил зэрэг ажлуудыг нэрлэж болно. Монгол улсын болон аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2016 оны  үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтээр улсын төсвийн зарим хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүйн улмаас удаашралтай бөгөөд тасарч болзошгүй заалтуудыг гаргаж  зориуд асуудал болгон шат шатны төр, захиргааны байгууллагад холбогдох үндэслэл бүхий тооцоо судалгаатайгаар тавьж шийдвэрлүүлэх шаардлагатай.

     3.Иргэдийн оролцоог хангаж хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй болгох, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдэд илүү ил тод нээлттэй, шуурхай хүргэх, төсвийн шилэн данс, шилэн тендерийн ажлыг  үр нөлөөтэй байдлаар үргэлжлүүлэн, гаргасан амжилтыг баталгаажуулах

     4.Аймаг, сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын явц, гүйцэтгэлийн хяналтад иргэд, төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжилтийг хангах.

      Монгол улсын болон  аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлтийн тайланг аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн албан тооттойгоор ЗГХЭГ-т болон Сангийн яаманд тус тус хүргүүлж ажиллажээ


          1.3.Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт  /Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн талаар/

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын хүрээнд “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх, мэдээлэх журам”-д заасны дагуу хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг хагас, бүтэн жилээр тооцож ЗГХЭГ-т болон нийтэд мэдээллэж ажилласан байна.

        Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тогтоол, шийдвэрүүдийн жагсаалтыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 5 хэлтэс, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 25 агентлаг, байгууллага, 23 сумдад оны эхэнд гарган хүргүүлж хагас жил тутам хэрэгжилтийн явцаар тайлан, мэдээ авч хяналт-шинжилгээ хийж зөвлөмж өгөн ажиллаж байна.
            Тайлант  онд  тус аймагт хамаарах Монгол Улсын Их хурлын тогтоол-1, Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны тогтоол-2, Ерөнхийлөгчийн зарлиг 3, ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 2, Засгийн газрын тогтоол 185, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 11, нийт 204 холбогдох эрх зүйн актыг бүртгэл, хяналтанд авч, гүйцэтгэл, үр дүнг тооцон ажиллажээ.

            Холбогдох эрх зүйн актын 2016 оны жилийн эцсийн тайланг ЗГХЭГ-ын Хяналт-шалгалт дотоод аудитын газарт 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 3/50 дугаартай албан тоотоор хүргүүлж,  ЗГХЭГ-ын Unelgee.gov.mn сайтад цаг хугацаанд нь шивж байршуулсан болно.

        Тайлант онд тус аймагт хамаарах холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт  аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгжийн үнэлгээгээр 89,6%-тай дүгнэгдсэн бөгөөд 2015 оны эцсийн үнэлгээтэй харьцуулахад 1,5%-иар өссөн дүнтэй гарсан байна.

            Холбогдох эрх зүйн актуудыг тухайн салбарыг хариуцсан бодлогын мэргэжилтнүүд заалт нэг бүрээр тусгайлан бүртгэл хяналтанд авч, удаашралтай байгаа заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцож, мэдээ тайланг холбогдох газарт тогтсон цаг хугацаанд нь тайлагнаж ажиллажээ.

 Хэрэгжилт сайтай зарим эрх зүйн актуудаас цухас тоймловол:

—  2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Дугаар 311                                                                      “Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоод хяналт”

—  СТСХэлтэс нь 2016 оныг “ Дотоод хяналтыг эрчимжүүлэх жил” болгон зарлаж, Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/146 дугаар захирамжаар “Дотоод хяналтыг эрчимжүүлэх” жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг зохион байгуулж биелэлтийг нь тооцон ажилласан.

—  Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Удирдлагын академийн багшийг урьж Байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх сургалтыг 285 албан хаагчдыг оролцуулан зохион байгуулж , дотоод хяналтын чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийг эмхтгэн гарын авлага, CD болгон хүргэжээ.

—  Захирамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж 45 байгууллагын дотоод хяналтын багийн ажлын төлөвлөгөө, шалгалтын удирдамж, гүйцэтгэсэн ажлын тайлантай танилцан үнэлгээ өгснөөр байгууллагуудын санхүүгийн эрсдэл буурч төсөв санхүүгийн мэдээлэл шилэн болсон нь сайн талтай.

—  2014 оны 07 дугаар сарын 28-ний өдрийн Дугаар 242                      Сумын хөгжлийн индекс тооцох тухай

—  Хөвсгөл аймгийн 24 сумын хөгжлийн индексийг тооцон ажиллахад Мөрөн, Хатгал,Тариалан,Галт, Рашаант сумууд хөгжлийн түвшингээр тэргүүлж байна.Үүнд ажилгүйдэл,хөрөнгө оруулалт,иргэдийн оролцоо,шилжих хөдөлгөөн,дэд бүтэц,үах зээлд ойр зэрэг шалтгаанууд нөлөөлж байна.

—  Цагааннуур,Улаан-Уул зэрэг сумууд хөгжлийн түвшин доогуур байна.

—  Дээрх хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргасан нь сумдын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулан гаргах суурь үзүүлэлт болох утгаараа үр нөлөөгөө өгөх арга хэмжээ болжээ.

—  Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулах, талаар ЗГ-ын 2013 оны 323 дугаар тогтоолын дагуу тайлан, мэдээг гаргаж байх ажлын арга зүй, стандартыг мөрдүүлэх талаар аймгийн бүх сумдын ЗДТГ-ын дарга, дотоод ажил хариуцсан ажилтнуудад зөвлөмж өгсөний зэрэгцээ, 9 агентлаг, албадын үйл ажиллагааны явцтай газар дээр нь танилцаж зааварчилга өгч ажилласан нь тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хандах хандлага өмнөх жилүүдээс сайжирсан гэж үзэж байгаа болно.

Үндэсний хөтөлбөр, олон улсын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төслийн хэрэгжилтийн тухай:

Монгол Улсын Засгийн газрын 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын хүрээнд Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 42 үндэсний хөтөлбөр, УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан 3 үндэсний хөтөлбөр, нийт 45 хөтөлбөрийн биелэлт 79,0%- тай байгаа  бол гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа нийт 8 төсөл хөтөлбөрийн биелэлт нь 87,2 %-ийн хэрэгжилттэй байгааг хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр тогтоож, жилийн эцсийн байдлаарх дүнг гарган холбогдох салбарын яамдад  2016 оны 2 дугаар сард багтаан хүргүүлээд байна. 

Хөвсгөл аймагт хэрэгжүүлж байгаа үндэсний хөтөлбөрүүдээс аймгийн хэмжээнд хангалттай түвшинд хэрэгжиж байгаа “Цахим засаг” ,“Зөв Монгол хүүхэд”, “Монгол бичиг” үндэсний хөтөлбөрүүдийг нэрлэж болох юм.

“Цахим засаг” хөтөлбөр хэрэгжсэнээр мэдээллийн технологийн дэвшилтэт технологийг орон нутагт ашиглах, орон нутагт ажиллаж буй төрийн албан хаагчид интернэт орчинд ажиллах, өдөр тутмын ажилдаа интернэт ашиглах, Төрийн мэдээллийг шуурхай хүртэх зэрэг давуу талуудыг бүрдүүлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Хөтөлбөр батлах тухай” 295 дугаар тогтоолоор “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг “Авъяас”, “Ном”, “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэл” дэд хөтөлбөртэйгээр батлан хэрэгжүүлж байна. “Зөв монгол хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийн “Авъяас”, “Ном” дэд хөтөлбөрүүд нь хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийн талаар баримтлах үндсэн бодлогын түвшинд бодитой хэрэгжин нийгмийн оюун санааг гэгээрүүлэх, хүүхдэд оруулах оюуны болон санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, иргэн, байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх чухал хөшүүрэг болж, бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн үйл явцад шууд дэмжлэг үзүүлж энэ утгаараа манай аймагт үр дүнтэй ажлууд олноор хийгдэж байна.

 Бидний хувьд Монгол улсын  Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор цаашид шинээр боловсруулан хэрэгжүүлэх үндэсний 63 хөтөлбөрийг  боловсруулахад орон унтгийн саналыг хүргүүлж,  батлагдсан тухай бүрт нь бүртгэл хяналтанд авч, гүйцэтгэл үр дүнг тооцон үр нөлөөтэй байдлаар  хэрэгжүүлэх шаардлага туулгарч байна.

Үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудын нэг нь хөрөнгийн эх үүсвэрийг оновчтой тодорхойлж, бүрдүүлж, үр ашигтай зарцуулахад онцгой анхаарч ажиллах шаардлага хэвээр байна.

Жил бүрийн төсвийн төсөлд тодорхой хэмжээний хөрөнгийг холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжүүлэх агуулгаар тусгадаг ч Сангийн яаман дээр хасагддаг учраас ямар ч хөрөнгийн эх үүсвэргүй болдог. Иймээс хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад холбогдох салбарын яам, газрууд аймаг орон нутагтай хамтарч ажиллах, хамтын уялдаагаа сайжруулах шаардлага  байна.

  Иймд Үндэсний хөтөлбөр, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө санхүүгийн хувьд хязгаарлагдмал байх нь орон нутгийн түвшинд гарч буй гол бэрхшээл болж байгаа учир  хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийгдэх томоохон ажлуудыг жил бүрийн улсын төсөв, нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх ажлыг бүх салбарын хүрээнд онцгой анхаарах шаардлагатай байна.

1.4. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн  талаар:

        Тайлант онд тус аймгийн хэмжээнд аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Иргэндээ ээлтэй аймаг”үйлажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2016 оны 09 дүгээр сарыг дуустлах хугацаанд үргэлжлэн хэрэгжсэн бол Хөвсгөл аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  2016 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хуралдааны 03 тоот тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийг баталж, мөн оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн юм. Иймд дурьдагдсан хоёр хөтөлбөрийн тухай  энд тайлагнаж байна.

1.4.1. “ИРГЭНДЭЭ ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ” аймгийн Засаг даргын 2014-2016 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар:

Аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Иргэндээ ээлтэй аймаг”үйлажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2014 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр аймгийн ИТХ-ын ээлжит 6 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулан, хэрэгжүүлж эхэлснээс хойших2  жил 7 сарын биелэлт, үр дүнг аймгийн Засаг даргаар ажиллаж байсан А.Эрдэнэбаатар ард иргэддээ тайлагнаж, үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг мөн аймгийнхаа Иргэдийн төлөөлөгчдийн  хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, урьдчилсан дүнгээр 85.3-%-иар буюу “Хангалттай түвшин”-д хэрэгжүүлсэн  тухай үнэлгээ авсан юм.

            Хэрэгжүүлж байгаа үндсэн таван бүлэг бодлого, 136 бодлогын зорилт, тэдгээрийн 538 үйл ажиллагааг багцалсан хөтөлбөрийнхөө биелэлт, үр дүнг 100 хоног  тутамд тооцон, иргэд-хэрэглэгчиддээ тайлагнан, тэднийхээ санал хүсэлтийг сонсон  цаашдын ажилдаа тусгаж ирсэн нь бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулсан, иргэдийг бодит мэдээллээр хангах, төрийн үйлчилгээг ил тод шуурхай болгох нэг шинэчлэл, үр дүнтэй арга хэмжээ болж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүд жигд ханган биелэгдэх  урьдач нөхцөл болжээ.  Мөн аймгийн Засаг дарга ЗДТГ-ынхаа хэлтэс, тасаг, мэргэжилтнүүд  төдийгүй өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагад итгэл өгч, урамшуулж хамтран ажилласан нь хөтөлбөр амжилттай хэрэгжих нэг гол хөшүүрэг болсон гэж  үзэж байна.

       Ийнхүү “Иргэндээ Ээлтэй аймаг-2014-2016” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн бодит үр дүн ард иргэдэд сайшаагдсан нь  2016 онд явагдсан Улсын их хурлын болон Орон нутгийн хурлын сонгуулийн үр дүнгээс харагдаж байна. \”Иргэндээ Ээлтэй аймаг”  зурагт сэтгүүл хавсаргав.\

1.4.2. “ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ” аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухайд:

Шинээр сонгогдож, томилогдсон Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга Л.Ганболд энэхүү албан тушаалд томилогдсноосоо хойших 64 дэх хоногт буюу харьцангуй богино хугацаанд  аймгийнхаа ИТХ-ын ээлжит бус 2 дугаар хуралдаанд 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг хэлэлцүүлэн батлуулав.

   Энэхүү хөтөлбөрийг  боловсруулахдаа  аймгийн Засаг даргын зүгээс “Бүсийн хөгжлийн гарц” уулзалт, ярилцлагыг Шишгэд бүсийн сумдын удирдлагууд, олон нийтийн байгууллагуудын төлөөллүүдийн оролцоотой зохион байгуулж, бүсийн сумдын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлов. Мөн УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатарын санаачлага, оролцоотойгоор Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд “Хөвсгөлийн хөгжлийн төлөө” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, байгаль орчны доройтол, хүн амын ажилгүйдэл, дэд бүтцийн сул хөгжил зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойллоо.

            Хөтөлбөр боловсруулахтай холбоотой төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдээсээ нийт 5434 саналыг тусгай хүснэгтээр авч нэгтгэхэд Нийгмийн хөгжлийн бодлогын чиглэлээр 818, Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын чиглэлээр 912, Засаглалын бодлогын чиглэлээр 420 санал гарч тэдгээрт анализ хийн аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгалаа.

            Үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрийг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжил 2030”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөвсгөл аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох “Хөгжсөн Хөвсгөл-2030” хөгжлийн хөтөлбөр, МАН-ын 2016 оны сонгуульд оролцсон мөрийн хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд тулгуурлан, Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төвлөлтийн тухай хууль болон Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нийтлэг журам”-ыг  баримтлан боловсруулсан болно.

            Аймгийн Засаг дарга хувьд 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх 1338 хоногийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийнхөө “Хөгжлийн хөтөч” гэж нэрлэсний учир шалтгааныг дараах байдлаар тайлбарлаж байна.

Бид 2015 оны сүүлчээр  Хөвсгөл аймгаа 2030 он хүртэл хөгжүүлэх урт хугацааны баримт бичиг болох “ХӨГЖСӨН ХӨВСГӨЛ-2030” хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гарааны жилүүд нь Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр тодорхойлогдож байгаа юм.

Өөрөөр хэлбэл 2016-2020 онд хөгжлийн гарцаа зөв олж, зөв оновчтой суурь үндсийг тавьж чадвал дараа дараагийн жилүүдэд ажлын үр  дүн төдий чинээ сайн гарна гэж үзсэний улмаас “Хөгжлийн хөтөч” гэж нэрлэсэн юм.

 “Хөгжлийн хөтөч” үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө Ерөнхий хөтөлбөр, Ерөнхий хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх 14 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй нь хамтад нь цогц байдлаар авч, бүтэц хэлбэрийг тодорхойлсон болно.

    Ерөнхий хөтөлбөрт Хөвсгөл аймгийг хөгжүүлэх хөгжлийн тэргүүлэхчиглэлийг:

1.    Нийгмийн хөгжлийн

2.    Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн

3.     Засаглалын гэж тодорхойлон, 1 дүгээр чиглэлийг 5, 2 дугаар чиглэлийг 6, 3 дугаар чиглэлийг 3, нийт 14 дэд хөтөлбөрүүдээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.

 

      Дэд хөтөлбөр бүр өөрийн гэсэн онцлог “НЭРШИЛ”-тэй бөгөөд уул нэр нь тухайн салбарын өмнө тавигдаж буй зорилготойгоо уялдсан болно.

      Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилгыг “Бүх нийтийн хамтын оролцоо, бүтээлч үйл ажиллагаанд суурилсан, Аж үйлдвэр,хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжилд тулгуурласан, Хүний амьдрах, ажиллах, хөгжих таатай орчинг бүрдүүлсэн, Хүнд суртал, авлигаас ангид, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай засаглалтай, ИРГЭНЭЭ ДЭЭДЛЭГЧ аймаг болж, ЭРЧИМТЭЙ ХӨГЖИЛ-ийн үндсийг тавина ... гэж тодорхойлж, 1338 хоногт буюу Нэгдүгээр үе шатыг 2016.10.01-2018.09.30 хүртэл 730 хоногоор, Хоёрдугаар үе шатыг 2018.10.01-2020.06.01 хүртэл 608 хоногоор хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх юм.

         Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн арга хэмжээ бүрийг хэлтэс, тасаг албадууд, агентлаг байгууллагуудын дарга болон сумын Засаг дарга нарын үр дүнгийн гэрээнд ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн хэлбэрээр тусгаж, хяналтанд албан ёсоор авахуулж, үр дүнг тооцож, удирдлагууд болон төрийн албан хаагчдын өдөр тутмын “ҮНДСЭН АЖИЛ” болгон үүрэгжүүлж хэрэгжүүлэх зарчмыг баримталж чиглэл болгон ажиллаж байна.

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бодитой хэрэгжих боломжийг хангах зорилгоор дэд хөтөлбөрүүдэд зарцуулагдах төсвийг улсын төсвөөс, орон нутгийн төсвөөс мөн бусад гэж ангилан  төсвийг тооцохдоо урьд өмнөх 4 жилд жил бүрт оруулсан хөрөнгө оруулалтын дүнг 30 хувиар багасган тооцсон байна. 

             Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ  хийх, үр дүнг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг ерөнхий хөтөлбөрөөс гадна дэд хөтөлбөр тус бүрт тухайн салбарын онцлогийг харгалзан чанарын болон тоон үзүүлэлтүүдээр үе шат бүрээр гаргаж тусгалаа.

        Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийг “Хонгор” хэвлэлийн компаниар хэвлүүлэн төрийн байгууллага, харилцагч, хэрглэгчдийн хүртээл болгон ажиллаж байна.

      ,  Хөтөлбөр батлагдсаны дараа тус аймгийн удирдлага бүх сумддаа хүрч ажиллан сумдын иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзаж,  “Хөгжлийн Хөтөч” үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө танилцуулан санал бодлыг нь сонсон тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг газар дээр нь шийдэж ажилласан нь иргэдийн талархлыг хүлээсэн арга хэмжээ болжээ.

      Энэхүү хөтөлбөрийг баталсан аймгийн ИТХ –ын хуралдааны 03 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалт ёсоор  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт үр дүнг улирал бүрээр тооцож,  ажиллахыг аймгийн Засаг даргад  үүрэг чиглэл болгосны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2016 оны 10 дугаар сарын 01-нээс тайлант оныг дуустлах болон 2017 оны эхний  хоёр сарын хугацаагаар тооцон тайлагнаад байна.

 

“Хөгжлийн хөтөч”  аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 655 арга хэмжээний хэрэгжилт  эхний улирлын байдлаар 487 арга хэмжээ 13%-тай хэрэгжиж байна.  Хэрэгжиж эхлээгүй 168  арга хэмжээ байгаа ба эхлээгүй байгаа эдгээр арга хэмжээнүүд нь хугацаа болоогүй ба 2017 оны хагас жилээс хэрэгжилтийг тооцон ажиллах болно.

 

Жич: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувийг бодохдоо хэрэгжсэн арга хэмжээний хувийг хооронд нь нэмж нийт хэрэгжих арга хэмжээний хувьд хуваасан. Жишээ нь “Найрсаг Хөвсгөл” хөтөлбөрийн дундаж гүйцэтгэлийг бодохдоо:30 арга хэмжээнээс 10%-тай 5,   30%-тай 6,   70%-тай 1,  90%-тай 1 нийт 12 ажил хэрэгжиж байна. 50+180+70+90=390           390/3000=13%

ХҮСНЭГТ

 “Хөгжлийн хөтөч”  аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хүрээнд үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа зарим арга хэмжээнүүдийн  талаар бодлогын  үндсэн 3 чиглэлийн хүрээнд гарган танилцуулж байна. Үүнд:

 

 Нэг.  Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:

 

  Тус аймгийн эрүүл мэндийн салбарт Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төслийн хүрээнд 4 зорилтыг тавин ажиллаж байна. Энэхүү төслиийн хүрээнд Эрүүл мэндийн  үйлчилгээний шатлал хоорндын уялдаа холбоог сайжруулах, эмч нарын цаг ашиглалт, ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах, түр ошин суугчдыг бүртгэлийг тодорхой болгох замаар эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах, Мөрөн сумын иргэдэд болон Мөрөн хотод  эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаар зорин ирэгсдэд дээрх үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Энэхүү төслийн баг нь саяхан хөдөөгийн 22 сумд, нэг тосгоноос аймгийн төв Мөрөн хотод 6782 түр оршин сууж байгаа тухай судалгааг нарийвчлан гаргасан бөгөөд  цаашид “Түр оршин суугчдын бүртгэл,  мэдээлэл, үйлчилгээг сайжруулах талаар баримтлах  журам”  боловсруулж, аймгийн ИТХ-аар батлуулах зорилго тавин ажиллаж байгаа нь   нийгмийн суурь үйлчилгээг үзүүлэх, отор нүүдэл хүлээн авах зэрэг  шалтгааны улмаас хүлээн авагч сумдад учирч байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх, үйлчилгээний шуурхай хүртээмжтэй байдлыг хангахад түлхэц болох арга хэмжээ болно гэж үзэж байна.     

       Аймгийн эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд “Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа хандлагийг төлөвшүүлэх нь” сэдэвт ёс зүйн  сургалтыг 2016 оны 09 сарын 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, 23 сум, 5 өрхийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагууды нийт 150 эмч, мэргэжилтнүүдээ хамруулжээ.

         Сургалтанд ёс зүйн харилцаа хандлагын багш Л.Баярсайхан, “Үр жимстэй гэр бүл” Төрийн бус байгууллагын багш Г.Шижирбаатар, Аймгийн эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх ёс зүйн салбар хорооны дарга П.Аюушжав болон ёс зүйн салбар хорооны бусад гишүүд сургалтыг хамтран зохион байгуулжээ.

       Мөн Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас тус аймагт хэрэгжиж байгаа “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төслийн шугамаар зохион байгуулагдсан “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтад аймгийн нэгдсэн эмнэлэг,  Мөрөн хотын өрхийн ЭМТ-үүдийн эрүүл мэндийн ажилтнуудыг хамруулж, төвөөс мэргэшсэн багш нарыг урьж, лекц уншуулж, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн үйл ажиллагааны талаарх үйлчлүүлэгчдийн “Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ”-г танилцуулан ажиллаж байгаа нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг шуурхай болгоход чиглэгджээ.

          Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн газраас санаачлан  сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрхлэгч нартай уулзалт хийж багш, ажиллагсдаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүүхдүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулахаар зөвшилцөж 9 дүгээр сарын 5-наас хуваарийн дагуу зохион байгуулж, цаашид уг ажлыг тогтмолжуулахаар тохиролцжээ.

      Хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн дэвтэртэй болгосон бол  2017 оны хичээлийн жилээс сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хичээл эхлэхээс өмнө хамруулах, багш, ажиллагсдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэжээ. 

        Эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар 2017 оныг “Нийгмийн эрүүл мэнд, хариуцлага хамтын ажиллагааны жил” болгон зарлаж нэрлэсэн жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт, 41 заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахаар батлуулан ажиллаж байна.. Нэрлэсэн жилийн нээлтийг 02 сарын 01-ны өдөр 23 сум, 5 өрх, нэгдсэн эмнэлэг, Зооноз өвчин судлалын төв зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагуудтай онлайнаар холбогдож нээлтээ хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн нэрлэсэн жилийн хүрээнд “Хариуцлага хамтын ажиллагааг сайжруулах” гурван талт гэрээг Эрүүл мэндийн газрын дарга, Сумын засаг дарга, Эрүүл мэндийн төвийн дарга нартай байгуулан ажиллалаа.

 

        “Оюунлаг хөвсгөл”, “Хамгаалагдсан хүүхэд- аз жаргалтай гэр бүл”-дэд хөтөлбөр: “Хүүхэд залуучуудын язгуур эрх ашгийг хангаж, өрх гэр бүлийн хөгжил, боловсрол, тогтвортой байдлыг дэмжин, аж байдлыг  сайжруулж, иргэндээ ээлтэй аймаг болно.” зорилгын хүрээнд 9 зорилт, 59 арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр тусгалаа.  2017 онд эдгээр  хөтөлбөр тус бүрт  10 сая төгрөг зарцуулахаар  аймгийн 2017 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган батлуулснаар хэрэгжүүлж байна.

                 2016 оныг гэр бүл, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил болгосонтой холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/25 дугаар захирамжаар “САР БҮРИЙН 11”-ний өдрийг Хүүхэд, гэр бүлийн өдөр болгон зарласан.

Сар бүрийн энэ өдөр Хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн хөгжил, хамгааллын ажил, үйлчилгээ Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд тогтмол зохион байгуулагдаж, байх бодлогыг баримталж, гэр бүлд ээлтэй үйлчилгээг салбарын байгууллагын хамтын ажиллагаа, түншлэлийн хүрээнд  бий болгохыг зорьж, тус өдрийн давалгааг 2016 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлээд байгаа бөгөөд давалгаанд нэгтгэх үйл ажиллагааг аймгийн “Хариуцлагатай залуу манлайлагч” клубын гишүүдээр дамжин байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэжээ. 

Тус давалгаанд хамгийн түрүүнд аймгийн Үсчин, гоо сайханчдын холбоо нэгдэж, 4 замд байрлалтай 4 үсчний газар, Мөрөн телевиз, “Тусгалт гангар” гэрэл зурагчны газар, “Оргил” ХҮТ нэгдэн гарын үсэг зурж,  гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад 20% хүртэлх урамшуулал, хөнгөлөлт үзүүлэхээр тогтсон бөгөөд энэхүү үйлчилгээгээ сар бүр тогтмолжуулан ажилахаар болсоны гадна энэ ажил хүрээгээ тэлэн өргөжиж байна.

          Хүүхэд, эцэг эхийн санал, саначилгад үндэслэсэн шийдвэр гаргаж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг зорьж байгаа аймгийн удирдлагын санаачилгыг дэмжиж, “Олон улсын охидын өдөр”-өөр  сургууль бүрээс “Нисдэг охин” хүрэлцэн ирж тэдний тусламжтайгаар “Хүүхдийн индэр” ажиллуулан  охидын дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшний хүмүүст хүргэжээ

       . “Хүүхдийн индэр”-т оролцох урилгыг Мөрөн сумын 11 сургуулийн захирлууд болон төсөл, хөтөлбөрийн байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулснаар  ээжүүдийн төлөөлөл оролцож тодорхой асуудлуудад хариулт өгч харилцан ярилцлаа. Индэрээр дамжуулан Авьяас сургуулийн гаднах ариун цэврийн байгууламжийг бий болгох ажлыг эрчимжүүлэхэд шийдвэр гаргагч нарт  нөлөөлж,  улмаар “Нисдэг охин” хандивын аяныг өрнүүлэхээр тогтсон байна.

      Боловсролын зорилго, нийгмийн идэвхитэй иргэн болох, суралцагчийн хөгжлийг дэмжиж, хүүхдийн эрхэд суурилсан хяналт, хамтын ажиллагаа, боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх зорилгоор “Хайрын гар”  хүүхэд хамгааллын өдрийг 2016 оны 10 сараас 2017 оны 01 сар хүртэлх хугацаанд Мөрөн сумын ЕБС-иуд дээр хэрэгжүүлэн ажиллажээ.         

               Тус үйл ажиллагааг Мөрөн сумын ДМЦС-иас эхлүүлсэн бөгөөд Титэм 2-р сургууль, Үндэсний лаборатори ЭДЦС, Ирээдүй 21-р зуун ахлах цогцолбор сургуулиуд дээр хэрэгжүүлсэн байна.

“Хайрын гар” арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн эрхэд суурилсан хяналт, олон нийтийн газар, үйлчилгээний орчин дахь хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх, “Хүүхдийн индэр”-ээс гарсан асуудлын дагуу “Хүүхэд хяналт” арга хэмжээг аймгийн МХГ, Мөрөн сумын ЗДТГ, ТББ-ын төлөөлөл, Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж, цаашдын бодлого, чиглэлээ хамтран тогтоожээ.

        Монголын Скаутын сургалтын багийг аймагтаа урин ажиллуулж, "Хүүхдийн үр дүнтэй оролцоог чиглүүлэх нь", "Хүүхдийн оролцоо- хөгжих боломж" агуулгын хүрээнд Сургалтын багийн гишүүдээс  Мөрөн сумын ЕБС-иудын нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш, сурагчдын дунд сургалт зохион байгуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлжээ.

       .Улмаар энэ оны 07-р сард Монгол улсад зохион байгуулагдах Ази Номхон далайн бүсийн скаутын 31-р жембори /скаутын майхант цугларалт, одоогоор 20 орны хүүхдүүд оролцохоор байгаа/ тухай мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг явуулсан байна.

         "Гэр бүл-Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих жил" жилийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй  "Гэр бүлийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн нэгэн арга хэмжээ болох

 “ Бодлоо баялаг болгоё” баялаг бүтээгч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөгөөнийг   2016-12-03-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын “ Соёмбо” танхимд  зохион байгуулж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах зорилготой  тус зөвлөгөөнд бүх сумдын Засаг дарга, хөдөлмөр халамж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийт 200 хүн оролцуулж, цаашид хийж хэрэгжжүлэх үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг тогтоожээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах багшийн ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулан батлуулж, 4 сургуулийн ажлын байрыг зарлаж, үнэлгээ хийж, JICA- төслийн байгууллагад ХБХ-ийн судалгааг хүргүүлж, .Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх баримтат кино бүтээж, нийтийн хүртээл болгожээ.

Мөрөн хотын “Сод Эрдэм” сургуульд “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг  тооцсон орон зай, орчин MNS 6055:2009 стандарт”-ын дагуу ариун цэврийн өрөөг тоноглож, хүлээлгэн өгөх ажлыг  “АЗХ” ТББ-ын саначлан гүйцэтгэсэн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд бие даан ноолийн өрөөгөө ашиглах боломжийг бүрдүүлжээ.

       Муж аймгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд дунд сургуулийн сурагчдын солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Япон улсын Нийгата мужийн хүүхэд, багш нарын төлөөллийг 2016 оны 08 сарын 18-21 өдрүүдэд 6 сурагч, 2 багш нийт 10 хүнийг хүлээн авч Монгол ахуй, Хөвсгөл аймгийн байгалийн түүхэн дурсгалт газрууд ёс заншил, хүүхэд сургууль боловсролын байгууллагын онцлог үйл ажиллагаа, соёлын ялгаатай байдалтай танилцуулан ажиллажээ. Энэхүү ажлыг 2 дах жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд аймгийн ЗДТГ, Боловсрол соёлын газар,Мөрөн сумын ЗДТГ, Хүүхдийн “Уран дөш” зуслан, Хатгал сумын тосгоны захирагчийн албан хамтран хэрэгжүүлж, ерөнхий зохион байгуулалтыг аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс хариуцан  ажилласан байна.

         Хөтөлбөрийн дагуу төлөөлөгчдийг аймгийн Засаг дарга хүлээн авч уулзан Монгол, Япон хүүхдүүдийн талаар ярилцлага өрнүүлэн цаашид энэхүү хөтөлбөрийг жил бүр үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллахаа илэрхийлсэн бөгөөд Мөрөн хотын онцлог газруудаар аялуулж танилцуулсан байна. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 2 орны хамтын ажиллагааны хүрээ тэлж, “Сурагч солилцооны хөтөлбөр” –ийг жил бүр хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байна.

 

         “Багшаар ажиллах эрхийн шалгалтыг 2016.08.09-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, 283 хүнийг хамруулсанаар 86 хүн тэнцэж, сургууль, цэцэрлэг дээр зохион байгуулагдаж буй сонгон шалгаруулалтад оролцох эрхтэй болжээ.

           Сургууль, цэцэрлэгт гарсан сул орон тоог Боловсрол соёлын газрын вэб сайтад байршуулан нийтэд зарлан, сонгон шалгаруулалтанд оролцуулжээ.

                  Боловсролын салбарын хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, багшийн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангуулж, ашиг сонирхлын зөрчилгүй, авлигаас ангид байлгах, сонгон шалгаруулалтыг шударга, нээлттэй ил тод зохион байгуулахад чиглэгдсэн Боловсрол биржийн журмыг шинэчлэн боловсруулж, аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/546 дугаар захирамжаар батлуулан мөрдүүлжээ. Журмаар Боловсролын салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, ажлын байранд нь  хөгжүүлэх ажлыг Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар   зохион байгуулж  хүний нөөцийг бүрдүүлэх сонгон шалгаруулалтыг БСУГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон комисс зохион байгуулна. Комиссийн бүрэлдэхүүнд ажлын байрны захиалга өгсөн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч заавал оролцох ба эцэг, эх, иргэний нийгмийн төлөөлөл оролцож болох юм.  Боловсрол биржийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа нь хурал байх ба  асуудлыг олонхоор шийдвэрлэж, тэмдэглэл хөтлөж байхаар шийдвэрлэжээ..

                 Аймгийн Засаг даргын  2016 оны А/496 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Мөрөн сумын сургууль,  цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлсэн байна..

       Энэ үйл ажиллагаанд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын менежментийн үнэлгээ, багшийн хөгжлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээг мэргэжлийн онолын мэдлэг, боловсрол судлал, сэтгэл судлал,  хууль, эрх зүйн мэдлэг, монгол хэл бичгийн хэрэглээний түвшинг үнэлэх үнэлгээгээр авч дүнг нэгтгэжээ..   Энэ ажилд Мөрөн сумын 509 багш, давхардсан тоогоор 2298 багш хамрагдаж, сэтгэл ханамжийн судалгаанд 1840 эцэг, эх, 364 багш, 9285сурагчид хамрагдав. БСУГ-ын мэргэжилтнүүд сургууль, цэцэрлэгүүдийн 579 багшийн хичээлд сууж  заах арга зүй, ур чадварын өсөлт хөгжлийн явцад ажиглалт хийж, зөвлөмж чиглэл өгсөн бол Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээнд давхардсан тоогоор 56712 сурагчийг хамруулжээ. Энэхүү үйл ажиллагаа нь иргэд, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээ болж байгааг харгалзан тус аймгийн  хөдөөгийн  сумдын холбогдох байгууллагад мониторингийн ажил хийлгэхийг хүссэн хүсэлт  ирсээр байна.

         Мөрөн сумын алслагдсан багийн хүүхдүүдийн сурах, зорчих орчныг сайжруулах зорилгоор “Нөхөрлөл зам” хоршоотой хамтран “Сурагчдын автобус”-ыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд гаргаж, үнэ төлбөргүй үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ.

           ОХУлс, Монгол улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ойн хүрээнд 2016 оны 10 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт “Орос хэл, соёлын өдөр” бүсийн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээний хүрээнд Архангай, Булган, Орхон аймгуудын багш, сурагчид хүрэлцэн ирж орос хэлний олимпиадад оролцов.Сурагчдын олимпиадад Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын сурагч М.Дамдинсүрэн тэргүүн байр эзлэн, нийт 7 сурагч ОХУ-ын хүссэн сургуульдаа суралцах эрх авав. Багш нарын олимпиадад Орхон аймгийн 2 багш тэргүүн байр, Хөвсгөл аймгийн багш П.Туяа, Я.Оюунгэрэл нар 2,3 дугаар байрын тус тус эзэлсэн амжилт үзүүллээ.Соёлын өдрүүдийн хүрээнд Орос дуу, шүлгийн тэмцээн сурагчдын дунд, ОХУ /ЗХУ/-д төгсөгчдийн уулзалт, үдэшлэгийг тус тус зохион байгуулсан нь оюутан, сурагч баг солилцоог хойд хөрштэйгөө хөгжүүлэх талаарх аймгийн Засаг даргын бодлого үйл ажиллагааны хүрээн хийгдэх нэг үүсгэл санаачилгат  ажил болжээ.

         “Боловсролын чанарын шинэчлэл”төслийн сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 3 дахь шатны ажлыг эхлүүлэх, бэлтгэл ханган ажилласан бол сумдын сургуулийн багш нарын хууль эрх зүй, монгол хэл мэргэжлийн онолын шалгалтын материал засч дүгнэлтээ гаргаад байна..

 

      Алаг-Эрдэнэ сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Ханх сумын 150 хүүхдийн дотуур байрыг хүлээн авчээ. Мөн концеессын гэрээгээр Жаргалант, Шинэ-Идэр сумдад хувийн хэвшлийнхний санаачилгаар баригдсан 150 хүүхдийн цэцэрлэг нээлтээ хийжээ.

         -Аймгийн Засаг дарга сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэх шалгуур аргачлалыг боловсруулан хүргүүлж, гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 41 цэцэрлэг, 36 сургуулийн захирал, эрхлэгч нартай 2017 оны Үр дүнгийн гэрээг байгуулсан байна.

      Гэрээ байгуулах үеэр аймгийн Засаг дарга Л.Ганболд  2017 оныг “Хариуцлага, хамтын ажиллагааны жил” болгон зарлаж, ЗИС-ийн зарчим буюу Зүтгэж, Итгэж, Санаачилж ажиллахыг уриалан удирдах ажилтнуудтай итгэлцлийн батламж гэрээг байгуулаад байна.

 

         Тив, дэлхийд Хөвсгөлийнхөө нэрийг дуурсгаж спортын бахдам амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч нарт урамшуулал олгодог журмын дагуу 2016 онд 100 сая орчим төгрөгийн урамшуулал олгосон нь спориын салбарынхныгаа дэмжсэн арга хэмжээ болжээ.

            Ардын жүжигчин А.Энхтайваны найруулга Б.Баярмагнайн зохиолоор Алунгоо эхийн эвийн сургаалаар “Тэнгэр язгуур” дуулалт түүхэн киног бүтээж үзэгч түмэндээ өргөн барьж дэлгэцнээ гаргалаа. Уг түүхэн киног бүтээхэд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 15 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн нь Хөвсгөлийн уран бүтээлчдийн хүчээр амилсан бүтээлийг төдийгүй , энэ салбарт ажиллагч уран бүтээлдээ дэмжих санаачилга болжээ.

      Соёл урлагийн байгууллагын жилийн ажлын тайлан, соёлын өвийн судалгааг нэгтгэж, холбогдох байгууллага иргэдэд энэ талын мэдээлэл, үйлчилгээгээр үйлчилж байгаа бол .

Дархад дууны цомогийг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх “Эх хэлний зөвлөл”-тэй хамтарч бүтээгээд байна..

Хоёр. Эдийн засаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд:

         Эрчим омгийн ямаанд ашиг шимийн судалгааны ажлыг хийх ажлын хэсгийг Аймгийн  ИТХТ-ийн 2016 оны 3-р сарын 29-ний өдрийн 14-р тогтоолоор батлуулан, Эрчим омгийн ямаанд ашиг шимийн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бол   ХХААХҮ-ийн сайдын 2016 оны 10 сарын 04-ны А-33 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Эрчим” ямаанд хийсэн судалгааны ажилд судалгааны ажилд хянан магадлагаа хийх ажлаар МЭҮГ-ын дэд дарга Д.Батсүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Төмөрбулаг суманд ажиллаж дүгнэлтээ гаргаж байна.

               Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд  ХХАА-н сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/60 тушаал, аймгийн Засаг даргын А/381  захирамжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мал сүргийг бруцеллёз өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтад хурганы 80%, ишигний 68% , охин тугалын 58%-ийг хамрууулах ажлыг технологит хугацаанд үрдүнтэй зохион байгуулан ажилласан халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх урьдач арга хэмжээ болжээ. Швейцарын хөгжлийн агентлаг “Малын эрүүл  мэнд” төсөл, МЭҮГазар, МХЕГ, УМЭАЦТ лабораторитой хамтран бруцеллёз өвчний вакцинжуулалтын дараах дархлааны түвшнийг тодорхойлох тандалтыг Их-Уул, Төмөрбулаг сумдад зохион байгуулсан банйа..

          Бүрэнтогтох, Баянзүрх, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Жаргалант, Шинэ-Идэр сумдад 40000 га талбайд үлийн цагаан огтоно устгал хийх ажлыг зохион байгуулан газар дээр нь заавар зөвөлгөө өгч санхүүжилтийн 70 хувь буюу 40320000 төгрөгийг сумын ЗДТГ-ийн дансанд шилжүүлэн үлийн цагаан огтоно устгах ажлыг  гүйцэтгээд байна.

        Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 396-р тогтоолын дагуу 23 сум 1 тосгоны 9317 малчин, мал бүхий өрхийн судалгааг нэгтгэснээр  492406 арьс ширний 2049930000 төгргөний урамшууллыг олгогдохоор  болж буй нь малчдаа дэмжсэн бодлогын  арга хэмжээ юм.        

           “Мерси Кор” төрийн бус байгууллагад аймгийн хэмжээнд ХАА-н үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодын судалгааг нэгтгэхэд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй 128 хоршоо байгааг тогтоожээ.

          “Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах” төслийн хүрээнд 5.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн бөгөөд ХАА-н маркетинг төсөлд лабораторийн тоног төхөөрөмж технологийн шинэчлэл хүссэн 2 төсөл хүргэгдэн суурь судалгааны ажил хийгдэж тендерээр нийлүүлэгдэж эхлээд байна.

        Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр үйлдвэржилт 21:110 хөтөлбөртэй уялдуудан жимс жимсгэнэ боловсруулах, мал төхөөрөх үйлдвэр байгуулах суурь судалгааг хийсэн

        Цагаан-Уул, Улаан-Уул сумдын сум дундын өвс тэжээлийн фондыг улсын нөөцийн цэг болгохоор Монгол Улсын Засгийн газраас шийдвэрлэсэн. Ингэснээр мал аж ахуйн салбар байгаль цаг агаарын эрсдлийг  давах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, төсөв зардал хэмнэгдэх өндөр ач холбогдолтой.

        Засгийн газрын 2017 оны 8-р тогтоолоор аймгийн цагаан зудтай  18 суманд өвсийг үнэгүйгээр, тусламж хэлэбэрээр, тэжээлийг 1 уутыг 6000 төгрөг буюу 50% хөнгөлсөн үнээр олгох шийдвэр гарснаар аймгийн Засаг даргаас 2017-01-19-ны өдрийн А/37 тоот захирамжийг гарган сумдад өвс, тэжээлийг хүргүүлэн Засаг дарга нарт чиглэл өгөн ажиллаж байна.

     Сумдын Засаг дарга нарын сургалтыг зохион байгуулж, хөдөө аж ахуйн өвөлжилтийн цаг үеийн мэдээллийг танилцуулан Засаг дарга нарт үүрэг чиглэл өгчээ.

        Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг цаг үеийн мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллаж, ургац хураалтын ажлыг  технологийн дагуу гүйцэтгэжээ.

        Тайлант онд үр тариа 15703 га талбайгаас 21406  тн үүнээсулаанбуудай 15553 гаталбайгаас 21205 тн,арвай 46 га-с 65тн, овъёос 58 га-с 51  тн, хөх тариа 44 га-с 82 тн,тосныургамал 800га-с 450  тн, ургац хураан авлаа.  363 га талбайд төмс тарьж 3412 тн, хүнсний ногоо 236 га-д тарьж 2071 тн, ногоон тэжээл 523га-с 1222 тн-ыг тус тус хураан аваад байна. Аж ахуйн нэгж иргэд  үр тариагаа цэвэрлэж, ТЭДС болон гурилын үйлдвэрүүдэд будаагаа тушаах ажил хийгдээд байна.

       2016 онд 21408 тн үр тариа, 3412 тн төмс, 2071 хүнсний ногоо хураан авч өмнөх оноос үр тариа 2 дахин өсч, дотоодын гурилын хэрэглээг 100, төмсний хэрэгцээг 64 , хүнсний ногооны хэрэгцээг 32 хувиар тус тус хангаж, хангалтын хувь жилээс жилд өсч байна.

          Аймгийн ЗДТГ-тай хамтран 2016 оны 10 сарын 2-3-ны өдөрүүдэд “Хөвсгөл брэнд -2016 - Намрын ногоон өдрүүд”  үзэсгэлэн худалдааг 11 дэх жилдээ зохион байгууллаа. Уг үзэсгэлэн худалдаанд 19 сумын 95 аж ахуйн нэгж,  байгууллага, иргэд 800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож  Хөвсгөлчүүддээ ажил үйлчилгээгээ сурталчиллаа.

         Уг арга хэмжээнд Мөрөн, Тариалан, Их-Уул, Ар-булаг, Баянзүрх, Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул сумдууд бэлтгэл зохион байгуулалт сайтай оролцлоо. Үзэсгэлэн худалдаанаас Жинст Мөрөн ХХК-ийн “Сарлагын хөөврөн бүтээгдэхүүн” аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарч, Ренчинлхүмбэ сумын “Их-Дархадын буян” ХХК-ийн нарийн боов, Тариалан сумын Халтар арвайн гурил орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнээр, “Шинэ-Амттан” ХХК-ийн Хөх сувд нэрсний шүүс Шилдэг технологитой бүтээгдэхүүнээр, “Хөвсгөл Хүнс” ХХК-ийн Аньсны шүүс экспортонд чиглэсэн бүтээгдэхүүнээр тус тус шалгарсан бол Их-уул сум нь Зохион байгуулалт сайтай оролцсон сумаар тодорчээ.

       БОАЖ-ын сайд Д.Оюунхорол, Эрчим хүчний сайд  П.Ганхүү, УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар  нарыг тус аймагт  ирж, “Хөвсгөл нуурын бүс нутагт тулгарч буй асуудал”сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, иргэдийн саналыг сонсох үед Байгаль орчны төрийн болон ТББ-уудын төлөөлөл оролцож саналаа солилцсон байна. Төр засгийн эрхэм түшээд иргэдийн саналыг сонсоод тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд аймаг, орон нутгийн удирдлагатай хамтарч ажиллахаа илэрхийлж, Хатгал тосгоны статусыг сумын статустай болгох асуудлыг Засгийн газарт уламжлах, Хөвсгөл нуур орчмын экосистемийг судлах судалгааны ажилд тусгай хөрөнгийг төсөвт суулган шийдвэрлүүлэхээр болжээ. Мөн Хатгал тосоны соёлын төвийг сургалт сурталчилгаа, соёлын үйл ажиллагааны төв болгоход дэмжлэг үзүүлж, засварын ажилд нь 10 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгөхөө амлажээ.

     Хөвсгөлийн хөгжлийг “Аялал жуулчлалын тулгуур төв” байхууц агуулгаар хөгжүүлэх зорилгоор “Далай ээжийн шүтээн цогцолбор, Бөө мөргөлийн “Онгод” төв, 50:100  цогцолборыг байгуулах төлөвлөлтийн хүрээнд нэр бүхий төслүүдийн зураг, төсөв, ажлын даалгаврыг боловсрруулах ажлыг нэлттэй тендер зарлаж, шалгаруулах шатанд байгаа бол цаашид цогцолборуудыг байгуулах ажлыг Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нээлттэй тендер зарлан гүйцэтгэлийг хангуулах  шийдвэрийг гаргаад байна.

 

        Аймаг орон нутагт үйлдвэрлэлийн паркийн бүс байгуулах талаар техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах гүйтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын даалгавар боловсруулах хяналт тавих ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг аймгийн Засаг даргын 2016.08.30-ны өдрийн 404 дүгээр захирамжаар байгуулан гишүүдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.

            Аймаг орон нутгийн хөгжил дэвшил, эдийн засагт чухал ач холбогдол бүхий Мөрөн сумын Бүрэн биологи цэвэрлэх байгууламж, Хөвсгөл нуурын баруун эргийн дагуух жуулчны баазуудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, Хөвсгөл аймагт Загасны аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг томоохон төслүүдийнтехник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулаад байна.

       Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Их-Уул сумын “Сэлэнгэ” мөрний Дөрөө хангинуур, Баянзүрх сумын “Дэлгэрмөрөн”-ий Бошлой хадны хөвдөг гүүр, Мөрөн сумын 9,8 км хатуу хучилттай авто замыг гэрэлтүүлэг, дугуйн болон явган хүний замын хамт энэ цаг үед ашиглалтанд оруулсан нь иргэдийн тав тухтай, аюулгүй, эрүүл чийрэг амьдрах боломжийг бүрдүүлэх бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт болжээ.

         Эрдэнэт- Овоотын чиглэлийн төмөр замын асуудлаар уулзалт зохион байгуулагдаж

Цэцэрлэг сумын нутагт байрлах коксжсон нүүрсний Овоотын уурхайг Эрдэнэт хоттой холбох төмөр замын асуудлаар төслийг хэрэгжүүлэгч Аспайр Майнинг компанийн холбогдох хүмүүсийг аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Төмөрбаатар, Засаг дарга Л.Ганболд, Засаг даргын орлогч Д.Пүрэвдорж нар хүлээж авч уулзан төслийн явц, замын трасс шугам, төслөөс хүлээж буй үр дүн, аймгийн зүгээс баримталж буй бодлогын талаар ярилцаж, санал солилцлоо.

      Төмөр замын төслийн нийт өртөг 1.3 тэрбум доллар бөгөөд 2017 оны 6 сараас газар шорооны ажил эхэлнэ гэж тооцож буй ажээ. Нийт 4 жилийн хугацаанд хэрэгжих төслийн явцад ажлын түр болоод байнгын байр шинээр бий болох бөгөөд тус замыг БНТува улсын нутагт байрлах ордтой холбох замаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах транзит тээврээс ашиг олох зэрэг боломж байгааг төслийн багаас танилцуулсан байна.

       Аймгийн удирдлагуудын зүгээс төслийг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлээд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай байлгах, аймгийн төв Мөрөн хотыг дайруулан өнгөрүүлэх чиглэлд ТЭЗҮ-г боловсруулах шаардлагатайг сануулсан бөгөөд төслийн явц, үр дүнгийн талаар тогтмол мэдээлэл өгч ажиллахыг анхаарууллаа

          Мөрөн - Бүрэнтогтох, Төмөрбулаг чиглэлийн Цагаан бургасны давааны зам засварын ажлыг аймгийн Засаг даргын захирамжаар томлогдсон ажлын хэсэг улсын комисс хүлээж авч ашиглалтанд оруулжээ..

       Мөрөн сумын 24,25 дугаар байр, 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох ажлууд хийгдэж, 4 дүгээр цэцэрлэгийн дулааны шугам сүлжээний ажлыг дуусгах талаар дулааны шугам сүлжээнд холбох ажлыг “Эв Ухат” ХХК нь цаг хугацаандаа чанартай, зураг төсөвт заагаагүй нэмэлт ажлуудыг хийж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн байна. Мөн Мөрөн сумын 1 дүгээр багийн авто замын ус зайлуулах хоолойн ажил дууссан байна.

      “Уран өвөр баян” ХХК-ийн санаачлагаар хөдөөгийн иргэдийг ая тухтай, тохилог амьдрах орчинг бүрдүүлэх, 25 айлын орон сууцыг хувийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулаад байгаа  нь хувийн хэвшлийн байгууллагаас эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн арга хэмжээ юм.

   Гурав. Засаглалын бодлогын хүрээнд:

       Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 246 байгууллагын 174 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг нэгтгэлийн 20 маягтаар гарган холбогдох байгууллага, хэрэглэгчдийг мэдээлэл үйлчилгээгээр ханган ажиллаж байна.

      Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн баялаг бүтээх үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор аймгийн бизнесс эрхлэгчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулахаар аймгийн Иргэдийн тэргүүлэгчдийн хуралд санал оруулан дэмжигдэж аймгийн ИТХТ-ийн 2016 оны 62 дугаар тогтоол гарч, үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын А/449 дүгээр захирамжаар ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж байна.

аймгийн зөвлөгөөнийг хэлтсээрээ зохион байгуулж аймаг, хот, хөдөө орон нутгийн 200-аад төлөөлөгч нар оролцож, санал хүсэлтээ гарган, цаашид хэрэгжүүлэх УРИАЛГА баталлаа.

       Хөвсгөл аймгийн хөгжилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх “Хөгжлийн – Гарц – Шийдэл – Боломж”       Бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөнийг Мөрөн хот, Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, цаашдын хөгжилд чухал ач холбогдол бүхий төсөл хөтөлбөрүүдийг тодорхойлж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж байна..

       Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчид, аялал жуулчлалын байгууллагуудтай хийсэн аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, холбогдох хэлтэс, агентлагийн дарга нар оролцсон  уулзалт 2016 оны 12 дугаар сарын  11-ний өдөр Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа. Уулзалтад оролцогчдоос  нийт 20 хүн үг хэлж  санал, бодлоо  илэрхийлж дараах чиглэлээр хамтран ажиллахаар тогтсон байна.

       Аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх жуулчны баазууд  аялал жуулчлалын холбоондоо нэгдэж хамтран ажиллах,  мөсний баяр зэрэг эвент  арга хэмжээг зохион байгуулах, холбоогоороо дамжуулан олон улсын төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, гадаад дотоодын үзэсгэлэн яармагт оролцох

           Нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, орон нутгаас бараа, худалдан авалтаа хийх, тэднийг аялал жуулчлалын чиглэлээр чадавхижуулахад хамтран ажиллах тохиролцоонд хүрчээ..

       Тус аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөөгөө “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, ”Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг,нийгмийг 2016-2030 онд хөгжүүлэх урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох “Хөгжсөн Хөвсгөл 2016-2030 он” хөтөлбөр,аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулж боловсруулж  батлуулсан нь аймгийн Засаг даргын ажлын албаны дунд хугацаанд баримтлах бодлогыг илүү тодорхой болгожээ.

   Тус аймгийн удирдлагын зүгээс  төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны Ил тод байдлыг хангахад иргэд, Иргэний нийгмийн байгууллага\ ИНБ\-ын оролцоог авч, төрийн зарим чиг үүргийг ИНБ-аар гүйцэтгүүлэхэд анхааран хамтран ажитллаж тодорхой үр дүнд хүрч байна. Тухайлбал:  Хөвсгөлийн хөгжил, дэвшилд” ТББ нь Нээлттэй нийгэм форумын санхүүжилтээр “Мэдээллийн ил тод байдал” төслийг 2015 оноо эхлэн  тогтвортой хэрэгжүүлж байгаа нь тус аймгийн Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа “Шилэн “болж, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшлэхэд том түлхэц болсон .. гэж үзэж байна.   Мөн  “Хөвсгөл далай эж”нийгэмлэгээс Нээлттэй нийгэм форумын Засаглалын хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Мөрөн сумын баг, хэсгийн цагдаагийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх “Иргэдэд ээлтэй цагдаа” төслийг хэрэгжүүлсэн нь үр дүнгээ бодитоор өгч эхлсэн байна. “Хөвсгөл далай эж”нийгэмлэг ТББ нь Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газарт аялал жуулчлалын газар олгогдсон газарт мониторинг хийсэн төслийн үр дүнгээ саяхан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулаад байна.

      Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх хоррол, ИНБ-уудын зөвлөлөөс “Аймгийн Засаг даргын 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 2015 оны Үндсэн чиглэлийн биелэлтэд тавих хяналтыг идэвхижүүлэх нь” төслийг 2015 онд   хэрэгжүүлсэн туршлага, сургамж, үр дүнд тулгуурлан холбогдох төсөл хөтөлбөрийн байгууллагад хандсанаар  тус аймагт Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас ” Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь“  төсөл тус аймгийн Эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хэрэгжихээр болсноор тайлант онд  Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төсөл эхэлж, үр дүнтэй хэрэгжиж байна.

        Мөн  аймгийн ЗДТГ-аас  аймаг, орон нутгийн захиргааны байгууллагын  2016 оны  үйл ажиллагааны байдалд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор өмнөх  2017 оны эхний улиралд   “Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, сэтгэл ханамжийн судалгаа” –г аймгийн Ахмадын хороо” ТББ –аар гүйцэтгүүлж, уг тайланг  үүгээр хүргүүлж байна.

   Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага, сумдын Засаг дарга нарын 2017 оны анхны ажил хэргийн семинарыг 2017 оны 1 дүгээр сарын эхээр зохион байгуулж, уг семинарт аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Төмөрбаатар, аймгийн Засаг дарга Л.Ганболд нар оролцож,  аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, төсөв санхүүгийн байдал, цаашид орон нутагт анхаарах болон цаг үеийн ажлын талаар холбогдох хэлтсийн дарга нарын мэдээллийг хийлгэж, тодорхой чиглэлүүдээр зөвлөгөөг өгснөөрөө үр дүнтэй, хариуцлага хүлээсэн арга хэмжээ болжээ.

        Семинарын үеэр аймгийн Засаг дарга түүний Тамгын газраас 2017 оныг “Хариуцлага, хамтын ажиллагааны жил” болгон зарлаж, 3ИС-ийн зарчим буюу Зүтгэж, Итгэж, Санаачилж ажиллахыг уриалан, агентлаг, байгууллагын дарга нар болон сумдын Засаг дарга нартай Батламж-гэрээг үзэглэсэн нь аль аль түвшний удирдлагуудын хувьд нэгийг бодож, хоёрыг сэтгэх сэдлийг төрүүлэх ажил болсон байна.

ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ

 

2.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас  Төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт                                                                                      

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга буюу Төсвийн шууд захирагч нь Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хуулийн холбогдох заалт, Монгол улсын Төрийн албаны    зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх журмууд болон, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2013-2016 оны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2016 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж, хөтөлбөр арга хэмжээний нийлүүлэлтийн явц үр дүнг тооцон ажиллажээ.

Төсвийн шууд захирагч нь аймгийн ЗДТГ-ын 2013-2016 оны стратеги /бизнес/ төлөвлөгөөний арга хэмжээ стратегийн зорилтын хүрээнд 10 арга хэмжээ /бүтээгдэхүүн/-ний биелэлт 27,2 хувь, , тусгай захиалгат 8 арга хэмжээ /бүтээгдэхүүн/-ний биелэлт 36,8 хувь, , манлайлалын зорилтын 5 арга хэмжээ /бүтээгдэхүүн/ -ний биелэлт 26,85 хувийн биелэлттэй тус тус дүгнэгдэж,  оны эцсийн байдлаар тооцуулахад  93.6 хувийн биелэлттэй дүгнэдлээ./ Гэрээний биелэлт түүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн ЗДТГ-аас 2016 онд хийгдсэн “Онцлох ажлууд”-ыг тусгайлан тайланд тусгав./

2.2 Сайдаас аймаг нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Аймгийн Засаг дарга А.Эрдэнэбаатар нь 2015 оны эцэст Монгол улсынсайд, ЗГХЭГ-ын даргатай 20 заалт бүхий  үүрэг хүлээхээр  2016 оны хамтран ажиллах гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж ажиллажээ.

             Харин  хамтрах ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг  шинээр аймгийн Засаг даргаар сонгогдож, томилогдсон Л.Ганболд тайлагнахдаа өмнөх Засаг даргын гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээ болон нэрлэсэн жилийн ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж ажилласан тухайг дурьдаад улмаар 2017 оныг “Хариуцлага, хамтын ажиллагааг сайжруулах жил” болгож зарлажээ.

          Энэхүү тайланд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулиар аймгийн Засаг дарга хүлээсэн эрх, үүргийнхээ хүрээнд төлөвлөлт, төсөв, санхүү, бүртгэл тооцооны чанар, үр дүн, орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах,хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, газар, байгалийн бусад баялгийг ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах, дэд бүтэц, хүн амын нийгэм-соёлын үйлчилгээ, нийгмийн хамгааллын сайжруулах, хууль ёс, дэг журам, аюулгүй байдлыг хангах, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах талаарх асуудлуудыг тусгасан  2016 оны Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хүрээнд хамтран ажиллах гэрэээг  Засгийн  газрын нийт 13 салбарын сайдтай байгуулсан бол  сумдын Засаг дарга, байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч нарын нийт 68 хүнтэй Үр дүнгийн гэрээг тус тус байгуулж, салбарын сайдуудтай байгуулсан гэрэээний хэрэгжилт, үр дүнг урьдчилан байдлаар тооцон гаргаж , хүргүүлээд байгаагаа дурьджээ.

            Мөн аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-аас эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд шинээр батлагдсан хуулиуд болон боловсруулж буй хуулиудын төсөл, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаарх сургалт, хэлэлцүүлэг, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулахад тухай бүр дэмжлэг үзүүлэн, хамтран зохион байгуулж иржээ. “Иргэний зөвлөл”, “Иргэний танхим”-аар  Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Зөрчлийн тухай,  Төрийн албаны тухай,  Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн төслүүдийг    хэлэлцүүлэн иргэд,  төрийн байгууллагууд болон  төрийн бус байгууллагын  саналыг авч Хууль зүйн яам болон холбогдох газруудад тухай бүрт  хүргүүлсэн бол Монгол улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргатай 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан “Хамтран ажиллах 2016 оны гэрээ”-нд аймгийн Засаг даргаас хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг холбогдох заалтуудаар гарган хүргүүлснээ тусгажээ.

            Эдгээр заалтуудын хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын дагуу хяналт шинжилгээ хийж үзэхэд 100 хувь хэрэгжсэн 14, 90 хувийн хэрэгжилттэй 6 заалт байна.

            Монгол улсын сайд, ЗГХЭГ-ын даргатай Аймгийн Засаг даргын байгуулсан гэрээний биелэлт нийт дүнгээрээ 97.0 хувь буюу 4.85 оноотой байгаа нь өмнөх оны хэрэгжилтээс 0,2% -иар дээшилсэн Ерөнхий сайд болон ЗГХЭГ-ын даргын өмнө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн гэж үнэлэхээр байна.

            Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд ЗГХЭГ, бодлогын болоод хэрэгжүүлэгч яам, агентлагуудтай ажил төрлийн байнгын холбоотой ажиллаж иржээ.

 

Аймгийн Засаг дарга салбарын 13 сайдтай нийт 429 заалтаар үүрэг хүлээж, хамтран  ажиллах болон үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажилласнаар  оны эцэст хэрэгжилтийг дүгнэхэд  дунджаар 1.99 хувийн биелэлттэй байна. /Хүснэгт № /

Үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргийг бодитой хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэдэд үйлчилж буй төрийн албан хаагчдыг  Авлига, ашиг, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хариуцлагыг сайжруулах талаар” аймгийн Засаг даргын Захирамжийн хэрэгжилтийг тооцон, ажилласан байна. Энэхүү захирамж хэрэгжсэнээр  Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан, хөндлөнгийн хараат бус “Шинжээчдийн баг”-ийг  ажиллуулж, төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийлгэхэд 2014,2015 онд 3 дугаар байр эзэлж байсан  амжилтаа хадгалах зорилго тавин ажилласан байна.

Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд  “Хариуцлага хамтын ажиллагааг сайжруулах тухай” 415, “Архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 407 тоот захирамжуудыг тус тус гарган  хэрэгжүүлэх үүрэг чиглэлийг холбогдох албан тушаалттан, иргэд, байгууллагуудад хүргүүлж ажиллажээ.

2.3  Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт

Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын жил бүрийн  үйл ажиллагааны тайланд ЗГХЭГазар Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийсний дараа  Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө батлуулж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөний дагуу 2016 онд Аймгийн ЗДТГазар Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласанаар 90%-ийн хэрэгжилттэй ажиллалаа. /Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийг тайланд хавсаргав./

 

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

 

3.1 Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

Монгол Улсын Засгийн газрын “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай” 2009 оны 143 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай” 2009 оны 143 дугаар тогтоолын 4 бүлэг 30 заалтыг хяналтанд авсан бөгөөд эдгээрийн хэрэгжилтийг холбогдох бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилтийг хариуцсан хэлтсээс ирүүлсэн биелэлтийг нэгтгэн дүгнэснийг энэхүү тайланд хавсаргасан болно.

Аймгийн хэмжээнд “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай” 2009 оны 143 дугаар тогтоолын 4 бүлэг 30 заалтын биелэлт 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар:

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал – 97,5%

Хоёр. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал – 93.3

Гурав. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал – 100%

 Дөрөв. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал – 100%

Нийт ерөнхий үнэлгээ 97,7%-ийн биелэлттэй дүгнэгдсэн нь 2015 онтой харьцуулбал 1,7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

        “Нээлттэй нийгэм форум”-ын санхүүжилтээр хөндлөнгийн судалгааны байгууллага болох “Төсвийн ил тод байдлын сан” ТББ-аас 2 жил тутамд дүгнэдэг “Төсвийн ил тод байдлын индексийн үзүүлэлт”-ийн үнэлгээгээр манай аймаг 2014 онд улсдаа тэргүүлж байсан бол 2016 онд энэ амжилтаа хадгалж байгаа нь онцлог үйл явдал болж байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох хэлтсүүдээс ирүүлж буй мэдээ, тайланд “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын биелэлтийг тооцохдоо ерөнхий байдлаар томъёолсон, зохион байгуулсан ажил, гарсан үр дүнгийн талаар тусгахгүй орхигдуулах, хэдийд, хаана, ямар ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн, хичнээн хүн хамрагдсан, ямар зардал гаргасан талаар тодорхойтусгадаггүй зэрэг дутагдлууд оршсоор байна.

Аймгийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг шийдвэрлэх ажлыг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан журам, болон хөндөгдсөн асуудалтай холбогдолтой бусад хууль тогтоомж дүрэм журмыг баримтлан гүйцэтгэсэн байна.

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГазар, 23 сум, 1 тосгоны ЗДТГазар, эдгээр сумдын засаг захиргааны нэгжүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төсөвт байгууллагууд, аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний 22 агентлаг, байгуулагуудын мэдээ тайланг 2016 оны жилийн эцсийн дүнгээр нэгтгэн гаргаж, дүн шинжилгээ хийж ажиллаж иржээ.

Тайлант 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд нийт 68865 өргөдөл гомдол санал хүсэлт ирснээс 44,9% буюу 30961 нь сумдын Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох албан тушаалтанд, 51,9%буюу 35781 нь Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудад, 0,30% буюу 2123 нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус иржээ.

2016 онд ирсэн өргөдөл, гомдлуудаас хамгийн их зонхилж байгаа нь Нийгмийн халамжийн төрөл бүрийн тэтгэмжид хамрагдах болон ажилд орох хүсэлт дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Аймгийн ЗДТГ-ын  “Иргэдэд үйлчлэх 7038-1111 төв”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, сайн ажиллаж байгаа энэ жил иргэдээс нийт 4161 санал гомдлыг хүлээн авж холбогдох байгууллага албан тушаалтнуудад уламжлан шийдвэрлэж тухайн иргэнтэй эргэж холбогдон хариуг өгөх, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон аймгийн www.khovsgol.mnсайтад мэдээллэн ажилласан байна.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг хэрхэн бодитой гаргаж нэгтгэн дүгнэж ирүүлэх талаар аймгийн ЗДТГ-ын  ХШҮДАХэлтсээс зөвлөмж чиглэлийг боловсруулан гаргаж, тухай бүрт холбогдох албан тушаалтныг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Мөн улирал бүрийн дараа сарын 05-ны дотор өмнөх улиралд  тус аймгийн хэмжээнд ирсэн санал, өргөдөл, гомдлын тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанд танилцуулж,  мэдээллийг аймгийн цахим хуудсанд байршуулах үйл явцыг хэвшил болгосон болно.

 

3.2 Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ  

          Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны аймгийн 2016 оны төлөвлөгөө”-г аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн улмаар аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/75 дугаар захирамжаар батлуулж, 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 1/213 тоотоор  бүх сумд, албан байгууллагуудад хүргүүлэн үр дүнг нь тооцон, хамтран ажиллаж байна.

      Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах, хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр 2016 онд  “Бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалтыг сайжруулах,сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай”  03 тоот албан даалгавар, “Хариуцлага, хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай”  “Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай”  захирамжуудыг тус тус  гаргаж,  төрийн албан хаагч, байгууллага, иргэдийг заалт бүрээр нь хэрэгжүүлэн ажиллуулж, үр дүнг нь тооцон ажиллаж байна.

        2016 онд аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон бүтээлч ажлуудыг санаачлан, зохион байгуулж үр дүнд хүрч байна.

          Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө 12 бүлэг 69 заалттайгаар батлаж, төлөвлөгөөний дагуу ажлаа төлөвлөн ажиллаж, хэрэгжилт үр дүнгээ оны эцсээр тооцоход 93,9%-тай дүгнэгдсэн байна.

        Байгууллагынхаа дотоодод болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээндээ гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нөлөөнд автахгүй байх, мэдэгдэл тайлбарыг цаг тухайд нь авч мэдүүлж байх зэрэг асуудлаар тогтмол зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

         Аймгийн Засаг даргын гаргаж, үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн шийдвэрийн нэг  нь “Авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” 2013 оны А\313 тоот захирамж юм. Энэхүү захирамжийн гол зорилго нь орон нутаг дахь төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн албан хаагчдын шударга үзлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд оршсон.

   Энэхүү захирамжийг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд  Авлигатай тэмцэх газар олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан, хөндлөнгийн хараат бус “Шинжээчдийн баг”-ийг  ажиллуулж, төрийн байгууллагын авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийснээс Хөвсгөл аймаг 2013 онд 24 оноогоор 20 дугаар байранд жагсаж байсан бол 2014, 2015 онд 3 дугаар байр эзэлсэн амжилтаа мөн тайлант 2016 онд хадгалах зорилго тавьж ажиллласан байна.

 

ДӨРӨВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭ....................................

 

4.1 Засаглалын болон эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үнэлгээ

            Тус аймгийн Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2016 оны хүрсэн түвшиний үзүүлэлтүүдийг Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тотоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” болон ЗГХЭГ-ын даргын  “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 2014 оны 88 дугаар тушаалын 2 дугаар заалтын хүрээнд  тусгайлан гаргаж энэхүү тайланд оруулсан болно.

4.2 Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Аймгийн ЗДТГ-аас “Ахмадын хороо” ТББ-аар  Нутгийн захиргааны байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд “Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа” хийх ажлыг гэрээгээр гйүцэтгүүлж, энэхүү тайланд оруулсан болно.

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу тус аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны үнэлгээний ерөнхий дүн 88,9 хувь буюу    4,4 оноотойгоор дүгнэгдэж байна.

ТАНИЛЦСАН:

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                              Х.ГАН-ОЧИР                                                                                                                                                         

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН:

 АЙМГИЙН ЗДТГ-ИЙН ХШҮДАХ-ИЙН ДАРГА                                   Ч.УРТНАСАН

 

Нийтэлсэн: 2017-04-15 12:36:23
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger