• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2014-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /Төсөл/

                                                                                                                                                 Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12 сарын 04-ний                                                                                                                                       өдрийн ээлжит 5 дугаар хуралдааны хоёрдугаар                                                                                                                                 хавсралт

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ                                                                                                     АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2013.11.25.

Б/З

д/д

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн бодлогын зорилтууд

д/д

ҮА

д/д

Ерөнхий д/д

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хүрэх үр дүн

Хуга-цаа

Хариуцах албан тушаалтан

Нэг. Нийгмийн салбарын бодлого

 

1.1.        Эрүүл мэндийн бодлогын зорилтууд:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

 

 

Эрүүл  мэндийн салбарт   тогтолцооны шинэчлэл хийж,  Мөрөн  суманд үйлчлэх Эрүүл мэндийн байгууллагуудын  тогтолцоог өөрчлөх

 

1

1

1

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд нөхөрлөлийн багийн сонгон шалгаруулалтыг хийж  Мөрөн суманд бүрэн шилжүүлэх, Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр үйлчлүүлж буй түр оршин суугаа иргэдийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх

Иргэд өрхийн эрүүл мэндийн төвөө сонгон үйлчлүүлэх, үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

2013-2014

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Мөрөн сумын Засаг дарга /

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, багийн засаг дарга нар

2

2

2

Жил бүр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй гурвалсан гэрээ байгуулан, гэрээний биелэлтийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу жилд 2 удаа үнэлэн, гэрээ цуцлагдсан нөхцөлд сонгон шалгаруулалтыг явуулдаг тогтолцоонд шилжих

Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу жил бүр үйл ажиллагаанд нь хяналт үнэлгээ хийж үнэлсэн байна.

 

2013-2016

 

/ЭМГ-ын дарга/

/Мөрөн сумын засаг дарга/

3

3

3

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг стандартын шаардлага  хангасан барилга  байгууламжтай болгох арга хэмжээг төлөвлөгөөтэйгээр шийдвэрлэх

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн  үйл ажиллагаа  явуулах  орчин нөхцөл сайжирна

 

2013-2016

/ЭМГ-ын дарга/

/Мөрөн сумын Засаг дарга/

 

 

4

4

4

Мөрөн сумын иргэдэд үйлчлэх эрүүл мэндийн байгууллагын тогтолцоог өөрчлөх

Мөрөн сумын иргэдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чирэгдэл багасч аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт шатлалын тусламжийг өргөжүүлж, чанаржуулахад өөрчлөлт гарна.

2013-2016

/ЭМГ-ын дарга/

/Мөрөн сумын Засаг дарга/

5

5

5

“Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл” төслийн хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэгт яаралтай тусламж үзүүлэх тасаг, нэгжийг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажиллах

Яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжтэй болсон байна.

2013-2014

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

6

6

6

Нэгдсэн эмнэлгийн сэхээн амьдруулах тасгийг орчин үеийн багаж, техник хэрэгслэлээр хангах

Нийт тоног төхөөрөмжийн 70% шинэчлэгдсэн байна.

2013-2015

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

7

7

7

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж Эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, иргэдийг худалдан авах боломжийн үнэ бүхий эмээр хангах, Эргэлтийн  эмийн сангийн өнөөгийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, бар кодын машины  ашиглалтыг нэмэгдүүлэх сурталчилан ажиллаж, үр дүнг тооцох

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын  зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангалтын хувь нэмэгдэнэ. Иргэд  чанарын шаардлага хангасан аюулгүй боломжийн үнэ бүхий эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах нөхцлөөр хангагдана.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга нар

Сумдын Засаг дарга болон ИТХ-ын дарга нар

1.1.2

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг болон эрүүл мэндийн төвүүдийг  орчин үеийн тоног төхөөрөмж,  техник хэрэгслэлээр хангах

1

8

8

Бүх  шатны  эмнэлгийг  оношилгоо эмчилгээний  орчин үеийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслэлээр хангах

 

Эмнэлгүүдийн  тусламж үйлчилгээ  сайжирна

 

2013-2016

/ Аймгийн Засаг дарга /

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

2

9

9

Нэгдсэн  эмнэлгийг  орчин үеийн,  өндөр хүчин чадал бүхий аппарат, тоног төхөөрөмжөөр хангах  /комьпютер  томографи, 4D  эхо  аппарат, микротоми, гемодиализ,  биохимийн анализатор, унтуулгын аппарат, амьсгалын аппарат, хүчилтөрөгчийн ханын систем  суурилуулах гэх мэт/

Хоёр дахь шатлалын оношилгоо, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ.

 

 

2013

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

1.1.3

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж,  аюулгүй байдлыг   сайжруулах

1

10

10

Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, эмнэлгийн гаралтай тусгай хог хаягдлыг цуглуулах, ариутгах, түр хадгалах,тээвэрлэх, хөрөнгө нөөцийг төлөвлөн зарцуулж, шаардагдах тоног төхөөрөмжөөр хангах

Стандарын дагуу хог хаягдлын асуудлаа шийдвэрлэх боломж бүрдүүлж, эрсдлийг бууруулна.

 

 

2013-2014

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

Сумдын засаг дарга нар

2

11

11

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын цэвэр  бохир усны асуудлыг үе     шаттай шийдвэрлэн стандартын ариун цэврийн  байгууламжтай болох.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын  стандартын   орчин  нөхцөл бүрдэнэ.

 

2014-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

Сумдын засаг дарга нар

3

12

12

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн орон тоог нэмэгдүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангаж, тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх

Хүүхдийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар сайжирч,эмчилгээ үйлчилгээнд  хамрагдах  таатай орчин нөхцөл  бүрдэнэ.

2014

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

 

4

13

13

Сум дундын эмнэлгээс тойргийн сумдад, сумын эрүүл мэндийн төвөөс багт үйлчлэх шатлалын тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, “Хүрч үйлчлэх” шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх

 

Бүлэг бүрт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төлөвлөгөөний дагуу чанартай хүртээмжтэй хүргэсэн байна

 

2013-2016

 

/ЭМГ-ын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

5

14

14

Чех улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй  “Явуулын эмнэлэг”-ийг жилдээ  5-6 сумдад ажиллуулахад шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх

Сумдын эрүүл мэндийн үзүүлэлтэнд үндэслэн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.

2013-2016

/ Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга

/Эррүл мэндийн газрын дарга /

6

15

15

Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусгай  хог хаягдлыг цуглуулах, түр хадгалах тээвэрлэх, устгах байгууламж, тоног төхөөрөмж бий болгон,  аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалт хийж гүйцэтгүүлэх

 

Эмнэлгийн тусгай хог хаягдалыг багасгах аюулгүй болгох нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

 

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Мөрөн сумын Засаг дарга/

7

16

16

Шинэчилсэн Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, иргэдийг эрүүл мэндийн иж бүрэн оношлогоонд хамруулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг тооцож ажиллах

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд иргэд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

 

 

2013-2016

/ЭМГ-ын дарга/

/Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

1.1.4

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг өндөр хурдны интернетэд холбон  иргэн бүрийг цахим эрүүл мэндийн  карттай болгох эхлэлийг тавьж интернетэд суурилсан цахим сүлжээг  нэвтрүүлэх

1

17

17

Телемедицинийг өргөтгөж, харъяа үндэсний төвүүдээс үйлчлүүлэгчийн оношилгоо эмчилгээ, зөвөлгөө авах  үйл явцыг  сайжруулах,  тогтворжуулах

Зайн оношилгооны чанар нэмэгдэж, үйл ажиллагааны тогтвортой байдал хангагдана.

2013-2016

/ЭМГ-ын дарга/                / Нэгдсэн эмнэлгийн  дарга/

2

18

18

“Цахим - эрүүл мэнд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах, иргэдийг  эрүүл мэндийн цахим  карттай болгох

Аймгийн бүх эрүүл  мэндийн байгууллага өндөр хурдны интернетийн сүлжээнд холбогдож эрүүл мэндийн цахим нэгдсэн сүлжээнд орсон байна.

2015-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

 

3

19

19

Алслагдсан  сумуудыг зайн оношилгоонд хамруулах арга хэмжээг авах

Зайн оношилгоо өргөжиж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хамралт нэмэгдсэн байна.

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/ЭМГ-ын дарга/

4

20

20

Гар утасны сүлжээг ашиглан зарим өвчнийг  илрүүлэх, эмчлэх, үр дүнг нь хянах арга хэмжээг авч үзэх

Шинэ технологи үйлчилгээ нэвтэрнэ.

2013-2015

/ЭМГ-ын дарга/

 

5

21

21

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг оношилгоо эмчилгээний төв болгон үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх

Оношилгоо эмчилгээний төв болон өргөжсөн байна.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

6

22

22

Аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүрээнд зарим байгууллага, тасаг нэгж болон үйл ажиллагааг хэсэгчлэн камержуулах, орчин нөхцлийг тохижуулах ажлыг эхлүүлэх, үр дүнг тооцох

Үйчлүүлэгчдэд аюулгүй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

2013-2015

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

1.1.5

Эрүүл мэндийн байгууллагыг  үйлчлүүлэгчээ дээдэлсэн үйл ажиллагааны  зарчимтай болгож,  үйлчлүүлэгчид ээлтэй орчин  нөхцөлийг бүрдүүлэх

1

23

23

Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдэд  таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх системтэй арга хэмжээг авах

Үйлчлүүлэгчдийн  сэтгэл ханамж  нэмэгдсэн байна

2014-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

2

24

24

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад   үйлчлүүлэгчээ  дээдэлсэн  үйл ажиллагааны  зарчимтай  болгох   хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх,  сургалт  явуулах

Үйлчлүүлэгчдийн  сэтгэл ханамж  дээшилнэ

2013-2016

/ЭМГ-ын дарга/

“Иргэний нийгэм” ТББ-тай хамтрах

3

25

25

Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн барилга болон Их-Уул,  Бүрэнтогтох, Түнэл, Эрдэнэбулган сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд шинээр, Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэц, Сүрьеэгийн тасаг, Жаргалант, Ренчинлхүмбэ, Цагаан Уул сумдын эмнэлгийн барилгыг  өргөтгөл, их засварт оруулах, Нэгдсэн эмнэлгийн сантехник, дулааны шугам, Оношзүйн тасаг, Алаг Эрдэнэ, Арбулаг, Рашаант, Төмөрбулаг,Улаан Уул, Ханх , Хатгал сумдын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг их засварт оруулах

Иргэдэд  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулахад шаардлагатай материаллаг бааз, орчин нөхцөл  хангагдсан байна.

 

 

 

2013-2016

 

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

Сумдын засаг дарга нар

4

26

26

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу  Баянзүрх, Жаргалант, Их-Уул, Ренчинлхүмбэ, Тосонцэнгэл, Төмөрбулаг, Түнэл, Цагааннуур, Цагаан Үүр, Улаан Уул, Ханх сумдыг сумдыг эхчүүдийн амрах байртай болгох

Эх, нярайн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ.

2013-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/ЭМГ-ын дарга/

Сумдын засаг дарга нар

5

27

27

Багийн бага эмчийг мотоцикль, морь, нэн шаардлагатай багаж хэрэгсэл, эмийн фондоор хангах талаар бодлого гаргаж хэрэгжүүлэх

Анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, хяналт сайжирсан байна.

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Сумдын засаг дарга, ИТХ-ын дарга нар

6

28

28

Хөрөнгө оруулалтын хэтийн төлөвлөгөөний дагуу Улаан Уул, Ренчинлхүмбэ, Бүрэнтогтох, Галт, Зүрх баг, Цэцэрлэг, Могой баг, Шинэ-Идэр, Жаргалант, Их-Уул, Ханх, Тосонцэнгэл, Төмөрбулаг, Түнэл сумд болон Аймгийн ЭМГ, Зооноз судлалын төв, Нэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн автомашиныг үе шаттайгаар шинэчлэх

Түргэн тусламжийн үйл ажиллагаа хэвийн тасралтгүй явагдах нөхцлөөр хангагдана.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

7

29

29

Бүх шатны  эмнэлгүүдийн  хатуу зөөлөн эдлэлүүдийг  шинэчлэн  солих,  сайжруулах

Иргэд, үйлчлүүлэгчдэд  ээлтэй  орчин  нөхцөл  бүрдэнэ.

2015

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

1.1.6

Эрүүл  мэндэд   сөргөөр  нөлөөлөх хүчин зүйлсийг бууруулж,  иргэдийн  эрүүл  аюулгүй орчинд  ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах

1

30

30

Мөрөн сумын агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлыг шийдвэрлэх  цогц арга  төлөвлөн хэрэгжүүлэх

Орчны бохирдол багасаж  эрүүл амьдрах орчин бүрдэнэ

 

2013-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/ Мөрөн сумын Засаг дарга/

2

31

31

Архи, тамхины үйлдвэрлэл худалдаа, хэрэглээг багасгах цогц арга хэмжээг төлөвлөн, архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах

 

Хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх   архи, тамхинаас  үүдэлтэй хүчин зүйлс буурах, тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтын оролцоо дэмжлэг нэмэгдэнэ

2013-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

/Байгаль орчны газрын  дарга/

/Мөрөн сумын засаг дарга/

3

32

32

Аймгийн хэмжээнд усны  аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, усны эх үүсвэрээс хэрэглэгч хүртэлх, дамжуулах, зөөвөрлөх, түгээх, бүх үе шатанд усны эрүүл ахуй аюулгүй байдлыг хангахад холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах, иргэдийг эрүүл аюулгүй  ундны усаар хангах

Иргэдийн эрүүл аюулгүй ундны усаар хангагдах нөхцөл бүрдэнэ.

 

/Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

/Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Сумдын Засаг дарга нар

 

4

33

33

Ил задгай бие засах асуудлыг  багасгах, стандартын шаардлага  хангасан нийтийн бие засах газруудыг  бий болгох,  Мөрөн сумын гэр хорооллыг цэвэр бохир усны системд үе шаттай холбох

Орчны  эрүүл мэндийн асуудал  сайжирна.

 

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Мөрөн  сумын засаг дарга/

Сумдын засаг дарга нар

1.1.7

Эх нялхасын эрүүл мэндийг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгож,  “Хүүхдэд ээлтэй  орон  нутаг”  болох  хөдөлгөөн  өрнүүлэх

 

1

34

34

Орон нутагт эх нярайн амь насанд аюул  тулгарсан  зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх “Эмзэг бүлгийн эх хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах хөтөлбөр” гаргаж, хандивлагч аж ахуйн нэгж байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдээс  дэмжлэг авах, дээд шатлалын эмнэлэгт зайлшгүй шилжүүлэх эмзэг бүлгийн  эх, нярайд  шаардагдах зардлыг  тооцож, орон нутаг, байгууллагын төсөвт тусгаж, санхүүжүүлэх ажлыг зохион  байгуулах

Эмзэг бүлгүүдийн эхчүүдэд  эрсдэл тулгарсан үед дараагийн шатлалд шилжүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломж бүрдэнэ.

2013-2016

/Аймгийн Засаг дарга/

Бүх шатны засаг дарга

 

2

35

35

Эх, хүүхдийн хоол тэжээлийн хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулж, хоол тэжээлийн дутагдал, суурь өвчтэй хүүхдийг сувилах зорилгоор бие даасан  сувиллын цэцэрлэгийг Мөрөн суманд нээж ажиллуулах

Сувилал тогтмол ажиллаж эх хүүхдийн суурь өвчлөл багасна.

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Мөрөн  сумын засаг дарга/

3

36

36

“Хүүхдэд ээлтэй эрүүл мэндийн байгууллага”-ыг шалгаруулах болзол гаргаж жил бүр дүгнэж байх

“Хүүхдэд ээлтэй эрүүл мэндийн байгууллага”-ын тоо нэмэгдэнэ.

2014-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

4

37

37

Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны өнөөгийн тогтолцоог ашиглан зорилтот бүлэгт  хүрч үйлчлэх стратегийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох

Алслагдсан болон шилжиж ирсэн эмзэг бүлгийн хүн амын тусламж авах байдал дээшилнэ.

2013-2016

/Аймгийн ЗДТГ-ын дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Сумдын засаг дарга нар

1.1.8

Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэшсэн өндөр мэдлэг, ур чадвартай  боловсон хүчнээр  хангаж, гадаад  дотоодын сургалтанд хамруулан сургах

 

1

38

38

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөцийн хангалтыг  нэмэгдүүлж, төгсөлтийн дараах сургалтын дараах сургалтад үе шаттайгаар хамруулж чадавхижуулах

Хүний нөөцийн хангалт нэмэгдсэн байна.

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

Сумдын Засаг дарга нар

2

39

39

Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсадын нийгмийн баталгааг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцон ажиллах. Мөн эрүүл мэндийн байгууллагад  ажиллагсдын  эрүүл  мэндийн  урьдчилан  сэргийлэх  үзлэг,  шинжилгээнд  хамруулж  эрүүл  мэндийг  хамгаалах  төлөвлөгөөг  боловсруулах гаргах, хэрэгжүүлэх

Ажиллагсадын нийгмийн баталгаа хангагдсан байна.

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга /

 

Сумдын Засаг дарга нар

3

40

40

Гадаад харилцааг өргөжүүлж, эмч мэргэжилтнүүдийг урт, богино хэмжээний сургалт болон туршлага солилцох аялалд оролцуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэх

Гадаад харилцаа өргөжсөн байна.

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

4

41

41

Эрүүл  мэндийн салбарт ажиллаж байгаа  эмч ажиллагсадын  харилцаа хандлагыг  сайжруулах  бодлого  хэрэгжүүлэх

Эмч  ажилчидын харьцаа хандлага  сайжирсан байна

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/ Ёс зүйн салбар хорооны дарга

5

42

42

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг болон Сум дундын эмнэлэгт шаардлагатай үндсэн нарийн  мэргэжлийн  эмч нарыг бэлтгэх, тогтвортой ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн,  нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх

Орон нутагт үндсэн болон нарийн мэргэжилтэй  эмч нарын  тогтвор суурьшилтай ажиллах  нөхцөл бүрдэнэ.

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

6

43

43

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад “Сувилагчийн туслах”-ыг үе шаттайгаар бэлтгэж, ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар нэмэгдэж, аюулгүй тусламж үйлчилгээ авах орчин нөхцөл бүрдэнэ.

2014-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

7

44

44

ЭМБ-уудын  àæèëëàãñäûã  ÝÌß áîëîí òºðèéí äýýä  øàãíàë, îäîí ìåäàëü,  нэрэмжит  шагналд ¿å øàòòàé  òîäîðõîéëæ, øàãíàëûí ìýäýýëëèéí ñàíã áèé  áîëãîæ,   үр  дүнтэй  сайн  ажилласан  эмнэлгийн  ажиллагсдадыг  орон  нутгийн  õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëýëýýð  ñóðòàë÷ëàж,  иргэдэд  таниулах  арга  хэмжээг  авч  хэрэгжүүлэн  ажиллах,

Эмч, эмнэлгийн ажиллагсадын нэр хүнд өснө.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

1.1.9

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг  сайжруулж,  иргэдийн  эрүүл аж төрөх хэв маяг, эрүүл мэндээ хамгаалах зөв зан үйлийг төлөвшүүлэн, эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөн  өрнүүлэх  сум, баг, байгууллага, хамт олон,  аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх

 

1

45

45

ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт хийх санхүүгийн тогтвортой нөөцийг бүрдүүлэн дэмжлэг үзүүлэх хамтрагч талуудын оролцоог ханган ажиллах

БЗДХ-ыг бууруулах, ХДХВ-ийн тархалтыг хязгаарлах арга хэмжээнд шийдвэр гаргагч нар болон, хамтран ажиллах байгууллагуудын оролцоо нэмэгдсэн байна.

 

 

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга дарга /

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Бүх шатны Засаг дарга нар

2

46

46

БЗДХ-ын чиглэлээр сайн дурын зөвөлгөө шинжилгээнд хамрагдах зан үйлийг төлөвшүүлэх Мэдээлэл сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлж, явуулын үйлчилгээг үзүүлэх ажлыг жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэн ажиллах, үр дүнг тооцох

БЗДХ-ыг бууруулах, эрт илрүүлж эмчилснээр халдварын тархалтыг бууруулсан байна.

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга дарга /

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Бүх шатны засаг дарга нар

3

47

47

“Эрүүл сум, дүүрэг, баг, ажлын байр, сургууль, цэцэрлэг бий болох” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөв төлөвлөгөөг жил бүр  боловсруулан баталж,   байгууллага хамт олны оролцоог ханган ажиллаж, урамшуулах, дэмжих.

Сум, баг, байгууллага хамт олны хариуцлага оролцоо нэмэгдэж эрүүл мэндийг дэмжих хамтын идэвхи оролцоо сайжирна.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга дарга /

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Бүх шатны Засаг дарга нар

4

48

48

Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгааны үндэсний стратегийг орон нутгийн хүн амын хэрэгцээ, тулгамдсан асуудалд үндэслэн төлөвлөн хэрэгжүүлэх.

Стратегийн хэрэгжилт сайжирч хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг хандлага дээшилж эрүүл зан үйл төлөвшинө.

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

Сумдын засаг дарга нар

5

49

49

Эрүүл  мэндийг дэмжигч  эрүүл мэндийн байгууллага  шалгаруулах  болзол  гарган хэрэгжүүлэх

Эмнэлгийн эмч, ажилчид болон  үйлчлүүлэгчид ээлтэй  орчин бүрдэнэ

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

Сумдын Засаг дарга нар

6

50

50

Биеийн тамир чийрэгжилтийн кабинетуудыг нэмэгдүүлж тоног төхөөрөмжөөр хангах, урамшуулж дэмжих замаар хүн амын эрсдэлт хүчин зүйлийн бууруулах, ажлыг зохион байгуулах.

Иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх дадлыг бий болгож, улмаар халдварт бус өвчний эрсдлийг бууруулна.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 /Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга /

Сумдын засаг дарга нар

7

51

51

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийг орон нутаг бүрдүүлж ажиллах

Анхан шатны эмнэлгүүд халдварт бус өвчнийг иргэдэд чирэгдэлгүйгээр эрт илрүүлж,эмчлэн  хүндрэлээс сэргийлнэ.

2013-2016

/Аймгийн Засаг дарга /

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/               

/ Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/

Сумдын засаг дарга нар

8

52

52

Хүн амыг эрүүл мэндийн 5 бүлгээр ангилах аргачлал удирдамжийн дагуу  эрүүл мэндийн бүлгийг жил бүр шинэчлэн тогтоож, бүлэг бүрт тохирсон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төлөвлөн хүргэх

Бүлэг бүрт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төлөвлөгөөний дагуу чанартай хүртээмжтэй хүргэсэн байна.

2013-2016

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

9

53

53

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олонд түшиглэн сэргээн  засах хандлагыг  нэмэгдүүлж, эрт  ирлүүлэлт, урьдчилан  сэргийлэлтийг нэмэгдүүлэх

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэргээн засал, хамт олны  хандлага, ойлголт  сайжирна

2013-2016

/ Эрүүл мэндийн газрын дарга /

 

10

54

54

Жендерээс үүдэлтэй хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа, зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, бэлгийн болон жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлд өртөгсдөд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдийн чадавхийг  сайжруулах;

Хүчирхийлэлд өртөгсдөд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх цэгүүдтэй болсон байна.

2014-2016

/Аймгийн  Засаг дарга

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

/Мөрөн  сумын Засаг дарга/

/ Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга/

Сумын Засаг дарга нар

1.1.10

Хүүхэд,  өсвөр  үеийн   амны  хөндийн эрүүл мэнд,  шүд цоорох өвчний тархалтыг  бууруулах

1

55

55

Сум дундын эмнэлгийг шүдний нарийн мэргэжлийн эмчтэй болгож, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, урьдчилан сэргийлэх эрүүлжилтийн ажлыг тойргийн сумдад зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажиллах

Шүд цоорох өвчний тархалт буурч амны хөндий эрүүлжинэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

2

56

56

Аймгийн хэмжээнд  “Шүд” хөтөлбөрийг батлан гаргаж хэрэгжүүлэн ажиллах, үр дүнг нь тооцон ажиллах

Шүд цоорох өвчний тархалт буурч амны хөндий эрүүлжинэ.

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

1.1.11

Уламжлалт анагаах ухааныг орчин үеийн анагаах ухааны ололттой хослуулан эмчилгээ, сувилгааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх

1

57

57

Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ.

Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.

2013-2016

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

2

58

58

Уламжлалт анагаах ухаанаар эмчилдэг төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын тоог нэмэгдүүлж, үйлчилгээг нь өргөжүүлэх

Уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ өргөжиж, үр дүн сайжирна.

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

 

3

59

59

Мөрөн сумын эмнэлгийг  зураг төсвийг гаргаж, барилгын ажлыбг эхлүүлэх

 

2014-2016

ЭМГ

Нэгдсэн эмнэлэг

Мөрөн сумын Засаг дарга

1.2.Боловсрол, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн бодлогын зорилтууд

1.2.1

 

Хүүхэд нэг бүрийг Сургуулийн өмнөх боловсрол /СӨБ, ерөнхий боловсролын сургууль, сургалтын бусад уян хатан үйлчилгээнд хамруулах замаар сургууль завсардалтыг арилгаж, СӨБ-ын хамран сургалтыг  90 хувьд хүргэнэ.

1

1

60

 Хөдөлмөрийн  гэрээнд, сургууль завсардалтгүй  байх, хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгаж  хэрэгжүүлэх

2015-2016 оны хичээлийн жилд сургууль завсардалтыг бүрэн арилгана

 

2013-2016

 

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

 

/Боловсролын газрын дарга/

2

2

61

СӨБ, бага боловсролын залгамж чанарыг сайжруулж, жил бүр 5 настай хүүхдийг СӨБ-д , 6 настныг сургуульд бүрэн хамруулах

Бэлтгэл бүлгийн

хамран сургалт нэмэгдэнэ

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

 

/Боловсролын газрын дарга/

3

3

62

Гэр сургуулийг бүх сумдад ажиллуулж, сургуулийн гадна буй эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийг сургалтад бүрэн хамруулах

 

Хүрч үйлчлэх үйлчилгээ бий болно

 

2013-2016

 

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

4

4

63

Эмзэг бүлгийн хүүхдийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах  чиглэлээр сургалт зохион байгуулж багш, удирдах ажилтныг чадваржуулах

Ялгаатай байдал үүсгэх асуудал арилна

Сургуульд  суралцах хүүхдийн тоо өснө

 

 

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

 

/Боловсролын газрын дарга/

5

5

64

Гэр цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, хувилбарт сургалтыг нэмэгдүүлэх

Малчдын болон эмзэг бүлгийн хүүхдийн элсэлт нэмэгдэнэ

 

 

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

6

6

65

Бүх хүүхдийг хамран сургах асуудлыг тусгайлан хянадаг мэдээллийн тогтолцоотой болох.

Хүүхэд бүрт сурч, хөгжих тэгш боломж олгогдоно

 

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

 1.2.2

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын /СӨБ/ менежмент, орчныг сайжруулж, багш нарыг арга зүйн сургалтад хамруулж чадавхижуулна

1

7

66

Цэцэрлэгийн эрхлэгчдийг менежмент, төлөвлөлт, арга зүйн сургалтад хамруулж чадавхижуулах

Бодлого, төлөвлөлт сайжирч, хандлагын өөрчлөлт гарна

2013-2016

 

 

 

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

2

8

67

Цэцэрлэгүүдийн мэргэжлийн багшийн сонголтыг чанаржуулж, арга зүйн сургалтад бүрэн хамруулах

Багш нарт хүүхэд бүрийг мэдэрч, ойлгож, хүндэтгэж харилцах хандлага төлөвшинө

2013-2016 он

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

2

9

68

 Жишиг тоглоомын талбайн загвар бий болгож  бусад цэцэрлэгүүдэд түгээн дэлгэрүүлэх

Сум бүр шаардлага хангасан тоглоомын талбайтай болно

2013-2016 он

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

/Боловсролын газрын дарга/

3

10

69

Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн хөдөлгөөн, эрүүл мэнд, хэл яриа,  харилцааны байдалд үнэлгээ хийх

Бага насны хүүхдийн хөгжлийн байдал тодорхойлогдоно

2013-2016 он

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

  Боловсролын газрын дарга/

4

11

70

Цэцэрлэгүүдэд багш хөгжлийн төв байгуулж, гал тогоог цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр хангах

 

Хөгжлийн орчин, ажиллах нөхцөл сайжирна.

2013-2016 он

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

5

12

71

“Байшин цэцэрлэг”-ийн   загварыг турших,  бусад сумын багуудад түгээн дэлгэрүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Хүрч үйлчлэх үйлчилгээ чанаржина

2013-2016 он

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

6

13

72

 “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг”-ийн шалгуур гаргаж хэрэгжүүлэх

 

Цэцэрлэгүүд хүүхдэд ээлтэй болно

2013-2016 он

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

7

14

73

Цэцэрлэгийн эрхлэгчдийг менежмент, төлөвлөлт, арга зүйн сургалтад хамруулж чадавхижуулах

Бодлого, төлөвлөлт сайжирч, хандлагын өөрчлөлт гарна

2013-2016

 

 

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.3 

 

 

Сургалтын зохион байгуулалт менежментийг боловсронгуй болгож, хүүхэд бүрийн авьяасыг нээн  хөгжүүлнэ.

1

15

74

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх

 Багшийн арга зүйд өөрчлөлт гарна

2013

оноос

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

16

75

Сургалтын шилдэг арга технологийн цахим мэдээллийн сан үүсгэх

Хөгжсөн багшийн туршлага судлах боломж бүрдэнэ

2013 оноос

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

3

17

76

Судлагдахуунд суурилсан хичээлийн судалгаа хийх арга зүйд  нийт багш нарын 60-аас доошгүй хувийг суралцуулж, чадавхижуулах

Судлаач багшийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

4

18

77

 Аймгийн Засаг даргын дэргэд “Оюунлаг Хөвсгөл сан”  байгуулж ажиллах

 

Шинэлэг технологи, санаачилга нэмэгдэж,  боловсролын чанарт ахиц гарна.

2013

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

5

19

78

Хичээл бүрээр хүүхдийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх хөтөлбөрийг сургууль, цэцэрлэг  бүр боловсруулж ажиллах

Хүүхэд бүр хөгжих боломж бүрдэнэ

2013-оноос

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

6

20

79

Сургуулийн бүлэг бүрийг ангийн номын сантай болгож, суралцагчдыг ном унших арга зүйд суралцуулах

Ном унших арга зүйд суралцсан хүүхдийн тоо өснө.

 

2013-оноос

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

7

21

80

Сурагчдын түүх, соёл өв уламжлалаас суралцах ажлыг өргөжүүлж,  сургууль бүрт 20-оос доошгүй хүүхэдтэй морин хуурын хамтлаг байгуулж ажиллах

Хүүхдийн хөгжил төлөвшил, зан чанарт өөрчлөлт гарна

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

8

22

81

Суралцагчдын интернэтийн орчинд ажиллах боломжийг бүрдүүлж , хэрэглэх аргад суралцуулах

 

Хүүхдийн бие даан хөгжих боломж нэмэгдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

9

23

82

“Шатар”, “Цэнгээнт бүжиг” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

Хүүхдийн бие бялдар, оюун ухааны хөгжилд ахиц гарна.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.4

Багш  нарын  ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудал болон  сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэвэр, усан хангамжийг сайжруулж, эрүүл аюулгүй орчиныг бүрдүүлнэ.

 

1

24

83

“Багшийн орон сууц” , “багш нарын амралт”- хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

Багш нарын ажиллах нөхцөл сайжирна.

 

2014-2016

 

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

25

84

Хилийн  сумдын багш нарыг орон сууцаар хангаж, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

Багш нарын ажиллах нөхцөл сайжирна.

 

2014-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

Тухайн сумдын Засаг дарга нар

3

26

85

“Багшийн хөгжлийн ордон”-г  ашиглалтад оруулах

Багш нар хамтран ажиллах мэргэжил дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.

2014-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

4

27

86

Сургууль бүрт багшийн хөгжлийн төв байгуулж багшийн ажлын байрны хөгжлийг дэмжих

Багш нар хамтран ажиллах мэргэжил дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

5

28

87

Сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэвэр усан хангамжийн байдалд үнэлгээ хийж, сайжруулах

Сайжруулсан ус ариун цэврийн байгууламж бүхий сургууль, цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

6

29

88

“Бүх сургууль, цэцэрлэгийг интернэтэд холбож, багш нарыг зөөврийн компьютерээр хангах ажлыг шийдвэрлэх

Багшийн ажиллах нөхцөл сайжирна

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

7

30

89

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн бүтэц хэв шинжийг тодотгон сайжруулах

Хөгжлийн чиглэл тодорхой болно

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

8

31

90

Сургууль, цэцэрлэгүүдийг бүсчлэн хөгжүүлэх зохион байгуулалтыг өөрчлөн  сайжруулах

Хамтын ажиллагаанд ахиц гарна

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

9

32

91

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн орчны эрүүл, аюулгүй нөхцөл байдалд үнэлгээ хийх

Бодлого тодорхойлох боломж бүрдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

10

33

92

Сургууль цэцэрлэгийн эмч, багш  нарт   хүүхэд багачуудын эрүүл мэндийг  хамгаалах, эрүүл зан үйл  төлөвшүүлэх, амны хөндийн эрүүл мэндийн  талаар нарийн  мэдлэг , мэдээлэлтэй болгох

Сургууль  цэцэрлэгийн  эмч, багш   нарын эрүүл мэндийн талаарх  мэдлэг  дээшлэнэ

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

НҮБ-ийн Хүүхдийн сан

11

34

93

Сургуулийн  үдийн цай хөтөлбөрт  өгдөг  хүнсний  бүтээгдэхүүнд  хяналт  тавих,  шүдэнд халгүй хүнсний бүтээгдэхүүн   өгдөг  болгох

Хүүхэд,  өсвөр насныханы дунд  шүд цоорох  өвчний  тархалт  буурна

2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

12

35

94

Хүүхдүүдэд   багаас нь  шүдээ  хамгаалах эрүүл  зан  үйл төлөвшүүлэх  зорилгоор  үдийн  цай  уусны дараа  шүдээ  зөв  угаах  аргыг  эзэмшүүлэх, сургуулийн орчинд шүд, гар угаах  орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

Хүүхдүүдийн дунд шүд цоорох өвчний тархалт буурна

2014-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

НҮБ-ийн Хүүхдийн сан

 

13

36

95

Сургуулиудын  ариун цэврийн өрөөг  стандартын  дагуу  тохижуулж,суултуур, угаалтуурын тоог нэмэгдүүлэх

Сурагчдын  эрүүл  ахуйн   орчин нөхцөл сайжирна

2013-2016

/Боловсролын газрын  дарга/

Сумдын засаг дарга нар

14

37

96

Баянзүрх, Тосонцэнгэл, Улаан-Уул, Цэцэрлэг, Цагаан-Үүр, сумдад 320 хүүхдийн хичээлийн байр, Баянзүрх, Алаг-Эрдэнэ, Их-Уул,  Тосонцэнгэл, Түнэл, Улаан-Уул, Чандмань-Өндөр, Мөрөн, Эрдэнэбулган, Цагааннуур,  сумдад 150 хүүхдийн цэцэрлэг, Арбулаг, Рэнчинлхүмбэ, Тариалан, Ханх, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Шинэ-Идэр сумдад 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Арбулаг суманд 6 ангийн, Бүрэнтогтох суманд 420 , Мөрөн суманд 640 хүүхдийн хичээлийн байр, Галт, Жаргалант суманд 200 хүүхдийн цэцэрлэг, Эрдэнэбулган, Эрдмийн далай цогцолбор сургуульд спорт заал, Жаргалант, Улаан-Уул, Цагааннуур, Чандмань-Өндөр сумдад дотуур байр тус тус шинээр барьж, Алаг-Эрдэнэ, Их-Уул сумдын 150 хүүхдийн, Тариалан сумын, Хатгал сумдын 100 хүүхдийн цэцэрлэг, Тариалан сумын 200 хүүхдийн дотуур байрыг их засварт оруулах

Сургалтын орчин нөхцөл сайжирна

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.5 

Суралцагчдад экологийн боловсрол эзэмшүүлж, эко-клубүүдын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, загвар болох хэмжээнд хөгжүүлнэ.

1

38

97

“Төсөлт ажил”, “Иргэний боловсрол”-хичээл, зайны сургалтаар суралцагчдын экологийн мэдлэг, хандлагыг өөрчлөн хөгжүүлэх

Суралцагчдын хүн, байгальд хандах хандлага өөрчлөгдөнө

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

39

98

Сургууль бүрт экологийн клуб байгуулж, оролцогчдын хүрээг өргөжүүлэх

Хүүхдүүдэд байгаль орчноо хамтран хамгаалах зөв хандлага төлөвшинө.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

3

40

99

Сургууль бүрт экологийн танхим, цэцэрлэг бүрт экологийн булан байгуулж ажиллах

Хамтарч суралцан хөгжих орчин бүрдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

4

41

100

Экологийн боловсролоор дамжуулан хүүхдийг зөв зан үйл төлөвшилтэй болгох арга технологи бий болгох

Хүнээс байгальд хандах хандлага өөрчлөгдөнө.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.6

Сургууль, цэцэрлэгүүдийг  интернетэд  бүрэн  холбож,  цахим мэдээлэл, сургалт, судалгаа  арга  зүйн  ажлыг өргөжүүлнэ.

1

42

101

Нийт сургуулийн 50-иас доошгүй хувийг цахим номын сантай болгох

Багш, сурагчдын судлах мэдээллийн багтаамж нэмэгдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

43

102

1-2  Жишиг “Цахим сургууль”-тай болох

МХТ-ийн хэрэглээ өргөжинө.

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

3

44

103

Сургууль, цэцэрлэгүүдийг мэдээлэл технологийн сүлжээнд холбож, зайнаас суралцах орчин бүрдүүлэх

Мэдээлэл солилцох, мэргэжил дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.

2014-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.7

Насан туршийн боловсролын  тогтолцоог бий болгож,  үйлчилгээний чанар,  хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

1

45

104

Аймгийн “Насан туршийн боловсрол “-ын бие даасан төв байгуулах

Иргэдийн боловсролоо дээшлүүлэх боломж өснө.

 

2013

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

46

105

Бүх сумдад “Насан туршийн боловсролын нэгж”-ийг бие даасан байртай болгож, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангах

 “Нутгийн иргэдийн хөгжлийн төв”-ийн тоо, үйлчилгээний хүртээмж, үр дүнгээр

 

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

3

47

106

Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдсан хүүхдүүдээс сургуульд үргэлжлүүлэн суралцах тоог жил бүр төлөвлөж  ажиллах

ЕБС-д шилжсэн хүүхдийн тоо, гүйцэтгэлээр

 

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

4

48

107

Иргэдэд халдварт бус өвчнөөс хамгаалах, хүүхдээ эрүүл өсгөн хөгжүүлэх, байгаль орчинтой зөв харилцах чиглэлээр зохион байгуулах сургалтыг тогтмолжуулна.

Иргэдийн амьдрах ухааны боловсролын түвшин дээшилнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

5

49

108

Иргэдийн монгол хэл бичиг, англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Үндэсний бичиг соёлоо хөгжүүлэх, аялал жуулчлалыг өргөжүүлэх боломж нэмэгдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

6

50

109

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэх, сэргээн засах төвийг  байгуулж ажиллах

Хүүхдүүд сурч, нийгэмших боломж бүрдэнэ

2014-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.8

Яслийн болон 24 цагийн цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх бүлэг байгуулж ажиллуулах санаачлагыг дэмжих

 

1

51

110

Хувийн хэвшлийн цэцэрлэг болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын дэргэд ясли, цэцэрлэг байгуулах санал санаачлагыг  дэмжих

Хүүхдүүд сурч, нийгэмших боломж сайжирна

2014-2016

- Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн  дарга,

, Боловсролын газрын дарга

 

1.2.9

Орон нутгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн Мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургуулийг өргөтгөж, магистр болон докторын зэрэгтэй багшийн тоог нэмэгдүүлнэ.

1

52

111

Магадлан итгэмжлэгдсэн Их, дээд сургуулиудын салбарыг нээж ажиллуулах

Орон нутагтаа бага зардлаар дээд боловсрол эзэмжих боломж сайжирна.

2013-2014

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

2

53

112

Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа гаргаж, ХАА-н техникийн жолооч, засварчин, хүнд болон замын машин механизмийн операторчин, засварчин, фермерийн аж ахуй, залуу малчдыг мал маллагаанд сургах сургалтуудыг зохион байгуулах

Сургалтын үр дүн, ажлын байраар хангагдсан хүний тоогоор

2013-2014

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга/

/Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга/

/МСҮТөвийн захирал/

3

54

113

ШУТИС-ийн харъяа ахлах сургуулийг байгуулж, шилдэг 100 инженер бэлтгэх суурийг тавих

ШУТ-ийн дэвшил орон нутагт нэвтрэх боломж бүрдэнэ.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

4

55

114

Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудыг магистраас дээш боловсролын зэрэгтэй болгох шаардлагыг тавьж хэрэгжүүлэх

Удирдах ажилтны боловсролын түвшин дээшилж чанаржина.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

5

56

115

Багш нарын 10 хувийг магиср, докторын  зэрэгтэй болгох

Багшлах боловсон хүчний өрсөлдөх чадвар сайжирна.

2013-2016

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

1.2.10

Õ¿¿õýд, ãýð á¿лийн  õºãæèë, õàìãààëаë, оролцоонû òàëààð àéìãèéí õýìæýýíä õýðýãæ¿¿ëýõ áîäëîãî ÷èãëýëèéã òîäîðõîéëон хэрэгжүүлж, “Хүүхдэд ээлтэй–орон нутаг” болно.

1

57

116

“Õ¿¿õýä- Ãýð á¿ë-Õºãæèë” àéìãèéí õºòºëáºðèéã áàòàëæ ìºðäºõ

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнгээр

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

2

58

117

“Хүүхдэд ээлтэй - сум” , “Хүүхдэд ээлтэй-сургууль”,“Хүүхдэд ээлтэй -байгууллага“, “Хүүхдэд ээлтэй- гэр бүл” болзол гаргаж хэрэгжүүлэх.

“Хүүхдэд ээлтэй - сум” , “Хүүхдэд ээлтэй-сургууль”, “Хүүхдэд ээлтэй -байгууллага“, “Хүүхдэд ээлтэй- гэр бүл” –ийн тоогоор

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

3

59

118

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, төрөлжүүлсэн мэдээллийн санг бий болгох.

Судалгааны чанар үр дүнгээр

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

4

60

119

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардсан хүүхдүүдийг  áîëîâñðîëä òýãø õàìðóóëàõ бодлогыг хэрэгжүүлж  “Хүүхэд хөгжлийн төв” байгуулах.

 

Төвийн ашиглалт, үйл ажиллагаагаар

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Эрүүл мэндийн газрын дарга/

5

61

120

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé  õ¿¿õäèéã бүртгэх, оношлох, нөхөн сэргээх, сувилах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Оношилгооны төвийг орон нутагт нээх. 

Оношилгооны төвийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

6

62

121

Аймаг, сумын Иргэний танхимд  хүүхдийн индэр ажиллуулж, “Хүүхдийн асуудал сонсох өдөр”-тэй болгох.

Үйл ажиллагааны үр дүн, оролцоогоор

2013

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

7

63

122

Хүүхдийн оролцоо, өөрийн удирдлагын байгууллагуудад санхүү, байрны  дэмжлэг үзүүлж, зөвлөх багш нарт нэмэгдэл урамшууллыг ажлын үр дүнгээр нь тооцон олгох тоглтолцоог бүрдүүлж, тэдэнтэй бүх талаар хамтран ажиллах.

Үйл ажиллагааны үр дүн, оролцоогоор

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

8

64

122

Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллага, хүүхэд гишүүнчлэлтэй ТББ-уудын үйл ажиллагаа, сайн туршлагыг түгээх, хүүхдийн оролцооны тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн гарын авлага, нөлөөлөл, сурталчилгааны материалыг боловсруулж хэвлүүлэх, сургалт зохион байгуулах.

Зохион байгуулагдсан сургалт, үйл ажиллагааны үр дүнгээр

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

9

65

123

“Хүүхэд хамгааллын төв”-ийг орон нутагт байгуулж, хүүхдэд ээлтэй, хамгаалагдсан орчинг бүрдүүлэх.

“Хүүхэд хамгааллын төв”-ийн  үйл ажиллагааны үр дүнгээр

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

10

66

124

Аймаг, сумын “Õàìòàðñàí áàã”- èéí ¿éë àæèëëàãààã èäýâõèæ¿¿ëж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах, аливаа дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах байдал, гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс өсвөр үеийнхнийг хамгаалах

“Õàìòàðñàí áàã”- èéí үйл ажиллагааны үр дүнгээр

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

 

11

67

125

Тусгай дугаар бүхий “Хүүхэд хамгааллын утас”-ыг бий болгож, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлж, гэр бүлд суурилсан хүүхэд хамгааллын хувилбарт үйлчилгээг албажуулах.

Тусгай дугаарт хандсан хүүхэд болон  хамрагдсан гэр бүлийн тоогоор

2013

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

12

68

126

Гэр бүлийг дэмжих хувилбарт үйлчилгээг үзүүлэх танхим байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

Танхимын үйл ажиллагаага, үр дүнгээр

2013

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

13

69

127

Гэр бүлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, гэр бүлийн хөгжлийн асуудлаар олон нийтийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудын оролцоог хангах

Зохион байгуулагдсан сургалт, үйл ажиллагааны үр дүнгээр

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

14

70

128

Хүүхдийн нас, хүйс, бие сэтгэхүйн онцлогоос үүдэх бэрхшээл, хүүхдэд  учирсан  эрсдэлийг илрүүлэх, мэдээлэх,  нийгмийн суурь үйлчилгээнд холбон  зуучлахад  салбар хоорондын уялдаа холбоог  бэхжүүлэх, аргачлал журам гаргаж мөрдүүлэх

Хүүхдэд  ээлтэй  орон нутаг  болох, салбар хоорондын зохицуулалт сайжирна

2013

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

15

71

129

Хүүхдийн  зуслан, цэцэрлэг, сургуулийн дотуур байранд эрүүл мэндийн ажилтан, эмч  ажиллуулах

Хүүхэд хамгааллын  бодлого  мөрдөгдөж, хүүхдийн эрүүл мэндэд тавих  анхаарал  халамж  нэмэгдэнэ

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

16

72

130

Хүүхдийн “Уран дөш” зуслангийн орчин нөхцөлийг  сайжруулж, хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, оролцоог хангасан орчин бүрдүүлэх.

Үйл ажиллагааны үр дүн, зусланд амарсан хүүхдийн тоогоор

2013-2014

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

17

73

131

 Мөрөн сумын 10, 1, 2 дугаар багт 150 хүүхдийн цэцэрлэг барих.  

18

74

132

Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуульд 640 хүүхдийн, Гурван-Эрдэнэ сургуульд 320 хүүхдийн өргөтгөл хийж, 640 хүүхдийн суудалтай сургууль барих

1.3.  Соёл, спортын бодлогын зорилтууд

1.3.1

 Соёл, урлагийн байгууллагын  барилга байгууламжийг стандартад нийцүүлэх чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах.

1

1

133

Рашаант, Ханх, Цагаан-нуур  соёлын төв, Төмөрбулаг, Түнэл соёл спортын цогцолбор шинээр барих , Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Рэнчинлхүмбэ сумын соёлын төвд их засвар  хийх

Соёлын үйлчилгээний орчин нөхцөл сайжирна

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга -НХХ-ийн дарга

2

2

134

Соёл урлагийн байгууллага болон сумын соёлын төвүүдийг шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжөөр хангаж, үйлчилээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

 

Соёлын үйлчилгээний орчин нөхцөл сайжирна

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

3

3

135

Мөрөн сум, Хатгал , Тариалан сумдын соёлын төвийг кино үзмэрийн тоног төхөөрөмжөөр хангах

 

 

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

4

4

136

Аймгийн төвд 1000 хүний суудалтай ХДТ-ын барилга шинээр барих

 

Орчин нөхцөл сайжирна.

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

ХДТ

 

 

5

5

137

 Иргэдэд хүрч үйлчлэх соёл урлагийн үйлчилгээг сайжруулах үүднээс  ХДТ-ыг дунд оврын автобустай болгох 

 

Соёлын үйлчилгээний орчин нөхцөл сайжирна .

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

ХДТ

1.3.2

  Соёл, урлагийн байгууллагыг мэргэжилтэй боловсон хүчнээр  хангах

1

6

138

Сумдын соёлын төвүүдийг -мэргэжилтэй боловсон хүчнээр  хангах

Мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалт 70% -д хүрнэ.

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

1.3.3

 Аймгийнхаа үндэстэн, ястаны соёл, урлагийг хөгжүүлж бренд бүтээгдэхүүн, соёлын үйлдвэрлэл-аялал жуулчлалыг  хөгжүүлэх

1

7

139

  Хатгал тосгоны  “Зуны задгай” театрын барилгыг тохижуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулж,  аялал жуулчлалын хөтөлбөрт соёлын биет болон биет бус өвийг сурталчилах ажлыг тусгаж хэрэгжүүлэх

Соёлын аялал жуулчлал хөгжинө.

 

2013

ССАЖГ-ын дарга -НХХ-ийн дарга

2

8

140

Соёлын аялал жуулчлал,соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж соёлын брэнд бүтээгдэхүүнийг бие болгох

Соёлын брэнд бүтээгдэхүүнтэй болно.

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

1.3.4

Соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, судлах, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах нөхцөл боломжийг сайжруулж, Номын сангийн нэгдсэн бүртгэл мэдээлийн тогтолцоог  бүрдүүлж цахим мэдээллийн сантай болох

1

9

141

Соёлын өвийн бүртгэл мэдээлэл түүнийг хадгалж хамгаалах сэргээн засварлах ажлыг эрчимжүүлэх  шаардлагатай хөрөнгийг тухайн жилийн төсөвт тусган шийдвэрлэх

 

Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт сайжирна

 

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

2

10

142

Соёлын өвийн биет болон биет бус өвийн хайгуул, судалгаа эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах ажлыг эрчимжүүлэх

Судалгаа шинжилгээний ажил сайжирна

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

 

3

11

143

Айл өрхийн “Угийн бичиг” хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх

Угийн бичиг хөтөлдөг айл өрхийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016

1.3.5

Соёл, урлагийн үйлчилгээний менежментийг шинэчлэн, Сумдын соёлын төвүүдийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж шинэ тогтолцоог бүрдүүлнэ.

1

12

144

 “Хөвсгөл хөгжил –Форум –II” зохион байгуулах

 

2013

-ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

 

2

13

145

Монгол улсын 3 дахь Ерөнхий сайд Жалханз хутагт Дамдинбазарын 140 жилийн ой тэмдэглэх

 

2014

3

14

146

Чүнгүнжавын 305 жил  “Хотгойд хурд-3 “

 

2015

4

15

147

Сумдын соёлын төвүүдийн  “Соёлын төв–чанартай үйлчилгээ” уралдааныг үргэлжлүүлэн явуулах

Соёлын төвийн үйлчилгээ чанар сайжирна

2013-2016

1.3.6

Нийтийн биеийн тамирын задгай талбай, хөл бөмбөг, тэшүүрийн талбайг гудамж хороололд байгуулна.

1

16

148

Хиймэл зүлэг бүхий хөл бөмбөгийн стандартын талбай болон тэшүүрийн мөсөн гулгуурын талбай байгуулах

Олон улсын стандартын талбайтай болсон байна.

 

2013-2014

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

2

17

149

Мөрөн суманд чирэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий 2-3 биеийн тамрын задгай талбай байгуулах

Нийтийн биеийн тамираар хичээллэгсэдийн  тоо өснө.

 

2014-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

3

18

150

 Сум болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд орон тооны ба орон тооны бус биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга зүйч ажиллаж эрүүл зан үйлийн индексийг дээшлүүнэ.

 

Эрүүл зан үйлийн индекс өссөн байна.

 

 

2013-2016

ССАЖГ-ын дарга Б.Баярсайхан

-НХХ-ийн дарга

1.3.7

Биеийн тамир спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулна.

1

19

151

Тамирчдын  улс, орон нутгийн тэмцээн  уралдаанд оролцох боломжийг сайжруулах үүднээс Соёл , спорт аялал жуулчллаын газрыг  бага оврын автобустай болгох

Баг тамирчдын тэмцээнд оролцох нөхцөл сайжирна

 

2013

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

2

20

152

Бүх ард түмний, үндэсний спортын, хүүхдийн спортын их наадмуудыг зохион байгуулах

Тамирчдын ур чадвар, амжилт сайжирна.

 

2014-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

3

21

153

 Их-Уул, Жаргалант, Эрдэнэбулган сумдын спортын заал, сумдад биеийн тамирын задгай талбайтай болох

Орчин нөхцөл сайжирна

 

2014-2016

ССАЖГ-ын дарга

-НХХ-ийн дарга

 

1.4. Хүн амын хөгжил, нèéãìèéí õàëàìæèéí áîäëîãын зорилтууд:

 

 

 

1.4.1

 

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäэд үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлж, òýäíèé íèéãýì дэх ¿¿ðýã îðîëöîîг сайжруулах

1

1

154

ÕÁÈ-èéí ñóóðü ñóäàëãààã ãàðãàж төрийн болон төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах

Íýãäñýí ñóäàëãàà ãàðч, ХБИ-ийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон ТББ-уудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга/

.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодууд,

 

 

 

2

2

155

ХБИ-ийн хөгжлийн төвийг байгуулж үйл ажиллагааг дэмжих

Аймагт ХБИ-ийн хөгжлийн төв байгуулагдан үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна.

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга/

.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодууд,

 

3

3

156

Хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй болох

Хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй болсон байна

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга/

.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодууд,

4

4

157

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 47-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх замаар хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй дэд бүтцийг бий болгож, нийгмийн цогц үйлчилгээг хүргэх

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 47-р тогтоолын хэрэгжилт хангагдаж хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй дэд бүтэц бий болж нийгмийн үйлчилгээг хүртэгч ХБИ-ийн тоо өссөн байна.

 

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга/,

. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд

 

1.4.2  

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийг оновчтой тодорхойлж нийгмийн халамжийн бодлогыг чанаржуулах

1

5

158

Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг хийж салбар дундын мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоосон салбар дундын мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна.

2013-2016

/Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга/

/Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Сумдын Засаг дарга нар

2

6

159

Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд салбар дундын оролцоог хангах 

Нийгмийн салбаруудын хамтын ажиллагаа сайжирч зорилтот өрхийн амьжиргаа дээшилсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

/ЭМГ-ын дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

/ХГБХХ-ийн дарга/

/Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

3

7

160

Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн хөгжлийн түвшингийн ахицыг  жилд нэг удаа үнэлэх, мониторинг хийх ажлыг мэргэшсэн ТББ-аар гүйцэтгүүлэх

Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан өрхийн амьжиргаа дээшилсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

/ЭМГ-ын дарга/

/Боловсролын газрын дарга/

/ХГБХХ-ийн дарга/

/Хөлөмөрийн хэлтсийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

1.4.3

Гэр бүл, эдийн засаг, нийгэм, улс төр, шийдвэр гаргах түвшинд жåíäåðèéí мэдрэмжтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх

1

8

161

Салбарууд жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлогоо тодорхойлж  олон нийтэд хүргэн ажиллах

Орон нутаг дахь жендерийн тэгш байдлыг хангасан бодлого хэрэгжсэн байна.

2013-2016          

 

/НХХ-ийн дарга/

Төрийн бүх байгууллагууд

2

9

162

Салбар бүрийг жендерийн мэдрэмжтэй болгох зорилгоор төрийн болон ТББ-ын оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах

Төрийн болон төрийнбус байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирч салбарын жендерийн тэгш байдал хангагдсан байна.

2013-2016          

 

/НХХ-ийн дарга/

Төрийн болон ТББ-ууд

1.4.4.

 

 

 

 

ªðõ, гэр бүлийн хөгжлийг äýìæèõ àéìãèéí äýä õºòºëáºðийг хэрэгжүүлэхэд салбар дундын оролцоог хангаж, хамтын ажиллагааг сайжруулах

1

10

163

Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний болон аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр аймгийн нийт өрхийн 15-с доошгүй хувь нь өрхийн хөгжлийн түвшин дээшилсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

БГ

ЭМГ

Сумдын засаг дарга нар

2

11

164

Сумын нийãмийн ажилтнуудын ажлын байрны үндсэн чиг үүрэгт ªðõèéí õºãæëèéã äýìæèõ àéìãèéí äýä õºòºëáºðò õàìðàãäàõààð сонгогдсон өрхүүдтэй ажиллах асуудлыг тусгаж, үр дүнг тооцох

Ажлын байранд тусгагдсан үндсэн чиг үүрэг хэрэгжсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

3

12

165

Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдахаар сонгогдсон өрхийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэх чадвартай иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөрт зуучлан хамруулах

 

Гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт

нэмэгдсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

1.4.5

Ãàçàð ç¿éí îíöëîã, áàéãàëèéí íººöèéã õàðãàëçàí ñóìäàä àхмад настны àìðàëò, эмчилгээ, сувилгааны бүсийн  төвèéã áàéãóóëах

1

13

166

Өрхийн хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн ажилтнуудын сүлжээг байгуулж хамтын ажиллагааг сайжруулах

 

Нийгмийн ажилтнуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна. 

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Боловсролын газрын дарга,

Эрүүл мэндийн газрын дарга

2

14

167

Орлого багатай, нийгмийн халамжийн болон бусад тусламж, дэмжлэгт хамрагддаггүй өрх, гэр бүлийг дэмжих сумын хөтөлбөр боловсруулан сум хөгжүүлэх сан болон бусад эх үүсвэрээр амьжиргааг дэмжих

Орлого багатай, нийгмийн халамжийн болон бусад тусламж, дэмжлэгт хамрагддаггүй өрх, гэр бүлийн амьжиргааны түвшин дээшилсэн байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга 

Сумдын засаг дарга нар

3

15

168

Насжилтыг дэмжих зорилгоор сумдад бүсчилсэн байдлаар эмчилгээ, сувилгааны төвийг байгуулах

Бүс бүрт нэг амралт, эмчилгээ, сувилгааны төвтэй болж үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна.

 

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Холбогдох сумдын засаг дарга нар

4

16

169

Ахмад настны амралт, эмчилгээ, сувилгааны төвийн үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Ахмад настны амралт, эмчилгээ, сувилгааны төвийн үйлчилгээний нэр төрөл олширч үйл ажиллагаа нь сайжирсан байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

 

5

17

170

“Иргэний хөгжлийн төв” –ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж урсгал зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгах

“Иргэний хөгжлийн төв” –ийн үйл ажиллагааг тогтмолжсон байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/, Сумдын Засаг дарга нар

6

18

171

Харьяалалгүй ахмадуудыг албан байгууллага, ААН-үүдэд харьяалуулах асуудлыг шийдэх

.Харьяалалгүй ахмадуудын тоо буурсан байна.

 

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Аймгийн ахмадын хороо

1.4.6

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн биет үйлчилгээг дэмжиж өргөжүүлэх

1

19

172

Байнгын асаргаатай ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээнд хамруулах ажлыг өргөжүүлэх

Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн эрүүл мэнд, амьжиргаанд өөрчлөлт гарсан байна.

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

 

2

20

173

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн  үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор бүлэг байгуулах санаачилгыг дэмжих, өргөжүүлэх

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн бүлэг байгуулан ажилласнаар өрхийн амьжиргаанд өөрчлөлт гарч орлого нэмэгдэн багаар ажиллах, төсөл бичих чадвар эзэмшиж  нийгэмшсэн байна.

 

 

2013-2016

/НХХ-ийн дарга/

/НХҮХ-ийн дарга/

Сумдын Засаг дарга нар

1.5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын зорилтууд

1.5.1

Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн сантай болж хөдөлмөрт зуучлах үйлчилгээг өргөжүүлэх

1

1

174

Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí бүртгэл ìýäýýëлийн тогтолцоог чанаржуулах замаар иргэдийг õºäºëìºð çóó÷ëàëûí ¿éë÷èëãýýнд хамруулна.

“E-бирж”-д ажлын байрны захиалга, ажил хайгч иргэдийн бүртгэл орсон байна

Үйлчилгээнд 10000-аас доошгүй иргэн хамрагдсан байна

2013-2016

НХХ-ийн дарга

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

2

175

Бүртгэлтэй ажил хайгч болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нэгдсэн сан бүрдүүлж мэдээлэл солилцоог хурдан шуурхай болгоно

23 сум, 1 тосгоныг “Е-бирж” буюу ажил олгогч, ажил хайгчийн нэгдсэн мэдээллийн санд холбосон байна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

3

176

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээний чанарыг сайжруулж үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ

Үйлчилгээг ганцаарчилсан болон хэсэг бүлгээр үзүүлэхээс гадна Интернет, Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хэвлэмэл хуудас зэргийг ашиглана.

Үйлчилгээнд 10 мянгаас доошгүй иргэнийг хамруулна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.2

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг сайжруулна

 

1

4

177

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, үндэсний хөтөлбөр, аймгийн дэд хөтөлбөр, стандарт, хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, зөрчил бодитойгоор буурсан байна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

5

178

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлаар ААН, байгууллагыг нэгдсэн арга зүй мэргэжлийн удирдагаар хангаж, хандлагыг өөрчилнө

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн /ХАБЭА/  удирдлагын тогтолцоо бүрдэнэ.

Оролцогч байгууллагын чадавхи дээшилнэ

 ХАБЭА-н орон тооны ба орон тооны бус ажилтнуудын 50-с доошгүй хувийг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан áàéíà.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

6

179

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран ХАБЭА-н үзлэг шалгалт, сургалт семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж тэргүүний ажил олгогч байгууллагыг урамшуулах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлûã øèíý øàòàíä ãàðãàж ажлын байран дахь осол аваарын тоо  2 дахин буурна.

2013-

2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.3.

Хөдөлмөрийн харилцааг сайжруулах асуудлаар “Нийгмийн түншлэл”-ийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

1

7

180

Нийгмийн түншлэлийн байгууллагуудтай хамтран Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулсан эрх зүйн актуудыг хангуулах талаар сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна

Энэ чиглэлээр 10-аас доошгүй арга хэмжээ зохион байгуулна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

8

181

Хөдөлмөр хамгаалаллын хэм хэмжээг ААНБ-уудад мөрдүүлж ажиллана

Хөдөлмөр хамгаалаллын хэм хэмжээ ААНБ-уудад мөрдөгдсөн байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

- Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

-Аймгийн ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүн

3

9

182

Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хэлэлцээрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж ажиллана.

Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хэлэлцээр  үр дүнтэй хэрэгжсэн байна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

- Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

-Аймгийн ажил олгогч эздийн холбооны тэргүүн

1.5.4.

.

.

“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-үүдийг үр дүнтэй, хүртээмжтэйгээр хэрэгжүүлнэ.

 

1

10

183

“Эзэнтэй Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд ногоон ажлын байр дэмжиж, бага орлоготой иргэдийг түр ажлын байраар хангана

Ногоон ажлын байрыг дэмжих, нийтийн эзэмшлийн дэд бүтцийг сайжруулах нийтийн хамарсан ажилд 4000-аас доошгүй түр ажлын байр бий болгоно

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

11

184

“40-өөс дээш насны болон ахмад насны  иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, дадлага, туршлагатай ахмад насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй 40 ба түүнээс дээш насны 800-аас доошгүй иргэдийг хамруулна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

12

185

“Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд бага орлоготой, залуу малчдыг малжуулах, малчин ажил олгогчид зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ

100-аас доошгүй Малчин өрхөд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

80-аас доошгүй Малчин ажил олгогчид мөнгөн урамшуулал олгоно.

60-аас доошгүй Мал бүхий иргэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ

 

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

4

13

186

“Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг ажлын байраар хангасан ажил олгогчийг дэмжих” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй ажил олоход хүндрэлтэй 150-аас доошгүй иргэдийг ажлын байраар хангана

Ажил олгогч байгууллагад санхүүгийн бодитой дэмжлэг үзүүлнэ

 

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

5

14

187

“Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хөдөлмөр эрхлэх иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг  äýìæèх” хөтөлбөрийг хүрээнд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнд ажлын байр бий болгох зориулалтаар банкаар дамжуулан жижиг зээл олгоно

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнд жижиг зээл олгох замаар 1300-аас доошгүй ажлын байр бий болгоно.

 

 

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

6

15

188

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд санхүүгийн хүрээнд дэмжлэг олгох замаар хөдөлмөр эрхлүүлнэ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлсэн 100- аас доошгүй иргэнийг хамруулна

 

-НХХ-ийн дарга

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

7

16

189

“Хөдөлмөрт бэлтгэх” хөтөлбөрийн хүрээнд ажил олоход хүндрэлтэй иргэд, сургууль завсардсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхдийг хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай болгох үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамруулна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлсэн ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд зэрэг 200- аас доошгүй иргэнийг хамруулна.

 

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

8

17

190

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт” хөтөлбөрийг шинэ шатанд гаргаж, ажил олгогчийн эрэлтэнд тулгуурласан мэргэжилгүй болон мэргэжлийн ур чадвар доогуур иргэдийг сургалтанд хамруулан ажлын байранд зуучилна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй ажилгүй иргэн , ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн , ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд зэрэг 2000-с доошгүй иргэдийг сургалтанд хамруулж ажлын байраар хангана.

 

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

 

9

18

191

Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ

Орон нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр боловсруулагдаж  хэрэгжсэн байна.

 

-НХХ-ийн дарга

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.5

ЖДҮ-ийн төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн бодлогыг оновчтой болгох замаар эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлнэ.

 

1

19

192

“Жижиг,  дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан”-гийн  эх үүсвэрээр шинэ  техник, технологи нэвтрүүлэх, орон нутгийн нөөц боломжид түшиглэсэн, нэмүү өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байр олноор бий болгох санал санаачлагыг хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр дэмжинэ

Зээлд хамрагдсан ЖДҮ-үүдийн эдийн засгийн үр ашиг бодитой дээшилсэн байна. Үүнд:

Ажлын байрны тоо

Эргэлтийн хөрөнгө

Татварын хэмжээ

Ашиг орлого

10-аас доошгүй шинэ үйлдвэр, үйлчилгээ байгуулагдсан байна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

20

193

Төр, хувийн хэвшлийн ажлын байрны үр дүнгээр бий болсон ажлын байраар жилд нэг удаа үзэсгэлэн яармагийг зохион байгуулах

4 жилд 4 удаа үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулагпсан байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

21

194

“Жижиг,  дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, сум хөгжүүлэх сан”-гийн  эх үүсвэрээр бий болсон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнтэй болох ажлыг эхлүүлэх

Хөвсгөл нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнтэй болсон байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

4

22

195

ЖДҮ эрхлэгчдийг санхүүгийн түрээс, зээлийн батлан даалт, даатгалын үйлчилгээнд хамруулах үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ

15-аас доошгүй ЖДҮ-ийг санхүүгийн түрээс, даатгалын үйлчилгээнд хамруулна.

Бүс нутгийн шинжтэй ЖДҮ-ийг зээлийн батлан даалтанд хамруулна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

5

23

196

Бизнес инкубацийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох замаар ЖДҮ-ийн тусгай бүс байгуулна

Мөрөн суманд “Бизнес хөгжлийн төв” байгуулж, ЖДҮ-ийн бүс байгуулна

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.6

Хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарыг бодлогоор дэмжиж сум бүрт ахуйн үйлчилгээний салбарыг бий болгох

1

24

197

Хоршоо, íºõºðëºëд хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжинэ

20-оос доошгүй хоршоо, íºõºðëºëд хөнгөлөлттэй зээл олгож энэ салбарт àæèëëàæ áàéãàà èðãýäèéí õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèнэ

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

25

198

Ахуйн үйлчилгээний салбарыг зээлийн бодлогоор дэмжиж ажиллах хүч, хүний нөөцийг чадавхижуулах

 

Аймгийн 23 сум, 1 тосгон тус бүрт “Ахуйн үйлчилгээний төв” байгуулна. Хүний нөөцийг чадавхижуулна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.7

Ажил олгогчийн захиалганд тулгуурлаж хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж байнгын ажлын байрыг бий болгох, тоог нэмэгдүүлэх

1

26

199

Ажил олгогчдын шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтны хэрэгцээг тодорхойлж, хэрэгцээт мэргэжлээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэхэд Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага, түншлэлийн байгууллагатай хамтран ажиллана.

1200-аас доошгүй мэргэжилтэй ажилтанг бэлтгэж төгсөгчдийн 700-аас доошгүйг ажлын байранд зуучлана

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

27

200

“Мэргэжлийн боловсролын сургалтын тухай хууль”-ийн 22.1.2, 24.2-р заалтын дагуу орон нутгийн хэрэгцээний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэхэд зориулсан хөрөнгийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт тусгаж батлуулана.

МСҮТ-д 1000-с доошгүй  мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж, төгсөгчдийн 80-с доошгүй хувийг ажлын байраар хангана.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

1.5.8

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг  хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогоор дэмжих

1

28

201

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн  судалгааг жилд нэг удаа зохион байгуулж хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн  бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

29

202

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээлийн үйлчилгээнд хамруулж өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох боломжийг нэмэгдүүлнэ

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийн хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл боломж сайжирсан байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

30

203

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг түр ажлын байраар хангаж жуучилна.

Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг түр ажлын байранд зуучилсан байна.

2013-2016

-НХХ-ийн дарга

-Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

Хоёр. Төсөв санхүүгийн бодлого 

 

             2.1. Төсөв санхүүгийн бодлогын зорилтууд:

 

2.1.1

 

Төсөв, санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, аймгийн санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлж, төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж захиран зарцуулалтын хариуцлагыг дээшлүүлнэ

 

1

1

204

Төсөвт байгууллагын зардлыг санхүүжүүлдэг аргыг өөрчилж, “Хөтөлбөрт төсөв”-ийн тогтолцоонд шилжүүлэн, төсвийн орлого, суурь зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг зохион байгуулах шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх

“Хөтөлбөрт төсөв”-ийн тогтолцоо бүрдсэн байна

2013-2016

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Бүх шатны төсөв захирагч нар

2

2

205

“Ил тод” байдлын танхим байгуулж төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангаж иргэдийг  энэ чиглэлийн мэдээлэл авах бүрэн боломжийг бүрдүүлэх

“Ил тод” байдлын танхим байгуулж иргэдэд мэдээлэл авах боломж бүрдсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

3

3

206

Төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор  дотоод хяналтыг бий  болгож хариуцлагыг өндөржүүлэх

Дотоод хяналтыг нэвтрүүлж төсвийн үргүй зардал багассан байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

4

4

207

Төсвийн төлөвлөлтийн бодит байдлыг сайжруулахын тулд “Төсвийн төлөвлөлт”-ийн шинэлэг программ хангамжийг орон нутаг болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх.

Төлөвлөлтийн нэгтгэл 100 хувь программд шилжсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

5

5

208

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнд иргэдийн саналыг бүрэн тусгах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд  иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, сангийн гүйцэтгэлийн тайлагналын  тогтолцоог бий болгоно

Иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, сангийн гүйцэтгэлийн тайлагналын  тогтолцоог бий болгоно

2013-2016 онд

-ХБХ-ийн дарга

–Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

6

6

209

Улсын секторын НББ-ийн олон улсын стандартын шинэчлэлд нийцүүлэн төсвийн байгууллага орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын санхүүгийн тайланг бэлтгэх үе шаттай арга хэмжээ авах, нягтлан бодогчдын стандартын мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг стандартад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах

Сургалтыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах, нийт төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг болон санхүүгийн тайлан олон улсын стандартад нийцсэн байна

2013-2016 онд

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

 

 

7

7

210

Төсвийн шинэчлэлийн бодлогыг

 хэрэгжүүлэх   сургалтанд аймаг, сумдын удирдлага болон тооцооны ажилтнуудыг  бүрэн хамруулж, шинээр гарсан хууль, тогтоомжийг сурталчилах.

 

Сургалтыг тусгай

төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, сурталчилна

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

 

8

8

211

Аймгийн Нягтлан бодох бүртгэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжлийн хөтөлбөртэй болж, хэрэгжилт хангагдсан байх

2014-2016 он

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

2.1.2

Мэдээ, тайлангийн шуурхай байдал, чанарт шинэчлэлт хийнэ.

 

1

9

212

Албан ёсны статистикийг 2011-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

 

Захиргааны мэдээ, мэдээллийн бүрдүүлэлт, чанарыг дээшлүүлэх, олон улсын нийтлэг жишгийн дагуу үндэсний стандарт хэвшүүлэх, мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг байгуулж, сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудыг нэгдсэн сүлжээнд холбох замаар хэрэглэгчдийг, үнэн зөв, найдвартай тоо мэдээллээр шуурхай хангана

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Статистикийн хэлтсийн дарга

2

10

213

Орчин үеийн мэдээллийн технологийг ашиглан хэрэглэгчдэд таатай орчинг бүрдүүлэх, статистикийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, мэдээллийн нэгдсэн сан /www.1212.mn/ сайтад хандах хандалтыг нэмэгдүүлэх

Орчин үеийн мэдээлэл холбооны технологийг статистикийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр орон нутгийн болон сумдын статистикийн албадын техник технологийн түвшний тэгш бус байдлыг арилгах, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахын зэрэгцээ мэдээллийг түгээх, тархаах үйл ажиллагаанд өртөг, зардал багатай, олон улсын жишигт нийцсэн цогц мэдээллийн систем бий болно.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Статистикийн хэлтсийн дарга

3

11

214

Өрх хүн ам бүртгэлийн дэвтрийг өрх бүрээр хөтөлж, төрийн байгууллагын бүртгэлтэй уялдуулан мэдээллийн сан байгуулах

Хүн ам өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сан шинэчилсэн үзүүлэлтүүдээр баяжигдан, анхан шатны нэгжээс гаргадаг хүн ам, нийгмийн статистик мэдээллийн чанар сайжирч, түүвэр судалгааны хамралт нэмэгдэнэ.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Статистикийн хэлтсийн дарга

4

12

215

-Өрхөд суурилсан нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд сонгогдсон өрхийг 100 хувь хамруулж, мэдээллийг нэгтгэж боловсруулах

Өрхүүд 100 % хамрагдсан байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Статистикийн хэлтсийн дарга

5

13

216

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, хэрэглэгчдэд тархаах

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр “Хэрэглэгч өөрөө мэдээлэгч” байх эргэх холбоо, итгэлцэлд суурилсан чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй мэдээллийн цахим сан бүрдэнэ.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Статистикийн хэлтсийн дарга

2.1.3

Татварын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулан, татварын суурийг өргөжүүлэн, татварт хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бодит өөрчлөлт хийж, татвар төлөгчдийн эрх зүйн мэдлэг, сэтгэлгээ, хандлагыг өөрчилнө

1

14

217

Шинээр НӨАТ-ын босго давсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг НӨАТ-д бүртгэх

НӨАТ-ын босго давсан аж ахуйн нэгжийг НӨАТ-д бүрэн хамруулсан байна.

2013-2016 онд

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

 

2

15

218

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг тухайн харьяалах засаг захиргааны нэгжид татвар, төлбөр хураамжаа бүрэн төвлөрүүлдэг болгоно.

Улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

3

16

219

Бүртгэлтэй нотариатч, өмгөөлөгчдийн татвар ногдох орлогыг үнэн зөвөөр тодорхойлж, төлөх татварын хэмжээг нэмэгдүүлнэ

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нотариат болон өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийг хяналт шалгалтад бүрэн хамруулж, татварын хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

 

4

17

220

Авто вокзал, зорчигч тээврийн нэгдсэн сүлжээ бий болсонтой холбогдуулан хот хоорондын болон орон нутгийн зорчигч, ачаа тээврийн /таксины үйлчилгээ/ эрхлэгч иргэдийг татвар төлөгчөөр бүртгэж, татварт хамруулах

Зорчигч, ачаа тээврийн / таксины үйлчилгээ/ эрхлэгч иргэд татварт бүрэн хамрагдсан байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

 

5

18

221

Татвараа үнэн зөв тодорхойлж,  татвар төлөх ухамсрыг татвар төлөгч иргэн, ирээдүйн татвар төлөгчдөд төлөвшүүлэхийн тулд иргэдэд  улиралд 2-с доошгүй удаа, жилд 9 сургуулийн 900 хүүхдэд ирээдүйн татвар төлөгчийн сургалтыг зохион байгуулна.

Татвар, татварын хууль тогтоомж ач холбогдлын талаар ирээдүйн татвар төлөгчдөд тасралтгүй сургалт зохион байгуулагдаж үр дүнд хүрсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

-Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

 

2.1.4

Хөрөнгийн  зах зээлийг орон нутагт хөгжүүлэх санал санаачлага гаргагчдыг дэмжиж,иргэдийн энэ талын мэдлэгийг дээшлүүлэх дэс дараатай арга хэмжээ авах

1

19

222

 Аймгийн иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд  өдөрлөг, семинарийг жилд 1-ээс доошгүй удаа  зохион байгуулж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

Өдөрлөг семинарийг хугацаанд нь зохион байгуулж хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн байна.

2013-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

2

20

223

“Хөдөө аж ахуйн түүхий эд”-ийн биржийн суурь бүтцийг бий болгох, түүхий эд арилжаалах боломжийг иргэдэд танилцуулах  ажлыг  брокерын компанитай   хамтран зохион байгуулах

 

 

“Хөдөө аж ахуйн түүхий эд”-ийн биржийн суурь бүтэц бий болсон байна.

2013-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Брокерын компани

2.1.5

 Арилжааны даатгалын компаниудын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ,хүмүүсийн эрх ашигт нийцсэн шинэ үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд нийлүүлэхийг дэмжих  замаар даатгалын     үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэх, даатгалын байгууллагуудын дунд шударга өрсөлдөөн бий болгох, эрх тэгш боломжоор ханган хамтран ажиллана

1

21

224

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг   хангаж , авто тээврийн болон  өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 10 хувийг даатгалын санд  төвлөрүүлэх

АТБӨЯХ-ийн албан татварын 10 хувийг даатгалын санд төвлөрүүлсэн байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

Арилжааны даатгалын салбарууд

2

22

225

Сум, багийн  удирдлагууд болон малчин өрхөд малын Индексжүүлсэн даатгал төслийн талаарх мэдээллийг хүргэж  даатгалын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

 

Нийт малчин өрхийн 15-аас доошгүй хувийг МИД-д хамруулсан байна.

2013-2016 онд

-Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга,

– МИД даатгалын зохицуулагч

2.1.6.

Нийгмийн даатгалын сангийн эрх зүйн орчны шинэчлэлийг орон нутагт шуурхай хэрэгжүүлж нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлнэ

1

23

226

Ажилласан жил,шимтгэл нөхөн тооцох хуулийн хүрээнд  аймгийнхаа 25000  доошгүй иргэдийг хамруулж ажилласан жил,шимтгэл төлсөн хугацааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

 

25000-аас доошгүй иргэдийн ажилсан жил ,шимтгэл төлсөн хугацаа нэмэгдсэн байна.

 

 

 

2013 онд

       

         

 

 

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн  дарга

2

24

227

Àæ  àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, ñàéí äóðûí äààòãóóëàã÷ íàðò ¿ç¿¿ëýõ íèéãìèéí äààòãàëûí ¿éë÷èëãýýã чанар õ¿ðòýýìæòýé áîëãîæ.  òýòãýâýð, òýòãýìæ, ýìíýëýã, ýìèéí ñàíãóóäûí òºëáºðèéã õóóëèéí õóãàöààíä бүрэн олгох үйлчилгээг үзүүлэнэ.

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар хүртээмж нэмэгдэж,

сангийн  хөрөнгө зориулалтын дагуу  бүрэн олгогдсон байна.

 

 

 

 

 

     2013-2016

 

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн  дарга

3

25

228

 Нийгмийн даатгалын сангуудын орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлж  жил,улирал, сар бүр төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх

 

 

 

      2013-2016

Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 НДХ-ийн дарга

4

26

229

 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëºã÷ àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí òîîëëîãûã 2 æèë òóòàìä íýã óäàà çîõèîí áàéãóóëæ, íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë òºëºã÷äèéí òîîã íýìýãä¿¿ëýõ.

 

 

     

          2013-2016

Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн дарга

НДХ-ийн дарга

2.1.7

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдод тэгш боломж олгох, ил тод хариуцлагатай байх зарчмыг хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг  100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар төсвийн хөрөнгийн эдийн засгийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлнэ

1

27

230

Худалдан авах ажиллагааны захиалагч, оролцогч байгууллагуудын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, иргэд олон нийтэд хууль сурталчлах сургалтыг жилд  2-оос доошгүй удаа зохион байгуулж, 500-аас багагүй тооны ажилтныг хамруулна

8-аас доошгүй удаа сургалтыг зохион байгуулж, ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар дээшилсэн

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

2

28

231

Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ХАА зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий ажилтнууд, иргэдийг худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулж, жилд 50-аас доошгүй мэргэшсэн  ажилтан бэлтгэнэ

 

200-аас дээш мэргэшсэн ажилтан бэлтгэгдсэн байна.

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

3

29

232

ХАА-г 100 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ

100 % онлайн хэлбэрт шилжсэн байна.

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

4

30

233

Аймаг, 24 сумын ХАА-нд шинэ техник технологи, программ хангамжийг нэвтрүүлнэ

Шаардлагатай шинэ техник, технологи, программ хангамжийг бүрэн нэвтрүүлнэ.

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

5

31

234

ХАА-г зохион байгуулах зориулалт бүхий танхимыг аймаг, 24 сумын ЗДТГ-т байгуулах.

24 сумын ЗДТГ-т ХАА-г зохион байгуулах зориулалтын танхимыг бий болгосон байна.

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

6

32

235

ХАА-д иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай, ил тод байх зарчмыг хэрэгжүүлнэ

Иргэний нийгмийн байгууллага, мэргэжлийн холбоод, иргэдийн оролцоо бий болсон байна

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

7

33

236

Тендерт оролцогчдын чадавхийг дээшлүүлж, тэдгээрийн ажлын гүйцэтгэл, барааны нийлүүлэлт, үйлчилгээний чанар өгөөжийг бодит байдлаар дээшлүүлж, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

Ажлын гүйцэтгэл, барааны нийлүүлэлт, үйлчилгээний чанар дээшилсэн байна.

2013-2016 онд

– Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

2.1.8

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлж аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах

1

34

237

Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн газар ашиглах, эзэмших эрхийг хууль журмын дагуу баталгаажуулж эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүрэн хамруулна

Улсын бүртгэлд 100% хамруулсан байна

2013-2016

-ХБХ-ийн дарга

-Орон нутгийн өмчийн албаны дарга

 

2

35

238

Орон нутгийн болон орон нутгийн оролцоотой аж ахуйн нэгжид орон нутгийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх, алдагдалтай ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжийн удирдлагад хариуцлага тооцох

Орон нутгийн өмчийн төлөөллийг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна

2013-2016

-ХБХ-ийн дарга

-Орон нутгийн өмчийн албаны дарга

 

3

36

239

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгөнд бүртгэл, тооллогоор тавих хяналтыг сайжруулна.

Бүртгэл, тооллогонд бүрэн хамруулсан байна.

2013-2016

-ХБХ-ийн дарга

-СТСХ-ийн дарга

-Орон нутгийн өмчийн албаны дарга

4

37

240

Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээр хүлээх талуудын эрх, үүргийн хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.

Ажлын хариуцлага дээшлэнэ.

 Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж нэмэгдэнэ.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

5

38

241

Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэл болон явцын хяналтыг чанар, үр дүнд суурилах

Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж нэмэгдэнэ

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хэлтэс, албад

6

39

242

Захиалагч гүйцэтгэчийн хооронд байгуулсан  бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээг жил бүр дүгнэж нийтэд мэдээлэх

Ажлын хариуцлага нэмэгдэнэ.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

Захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх хэлтэс, албад

Иргэний нийгмийн байгууллага

 

Гурав. Орон нутгийн хөгжлийн бодлого

 

            3.1. Эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын зорилтууд:

 

3.1.1

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцооллыг сайжруулж нэг хүнд ноогдох ДНБ-ыг 3,1 сая төгрөгт хүргэнэ

1

1

243

ДНБ-ний тооцоонд Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулж,

Далд эдийн засгийг тодорхойлж, тооцох чадавхи бүрдсэн байна.

2013-2016

- ХБХ-ийн дарга

СТХ-ийн дарга

2

2

244

Албан бус секторыг зөв тооцож хэрэглэгчдэд тархаах

 

2013-2016

-ХБХ-ийн дарга

– СТХ-ийн дарга

3.1.2

Хөгжлийн бодлогуудын хэрэгжилтийг дүгнэж, цаашдын урт, дунд, богино хугацааны оновчтой бодлогуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

1

3

245

Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2008-2015 онд  хөгжүүлэх хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэх.

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн бүрэн хангагдсан байна.

2015 он

- ХБХ-ийн дарга

2

4

246

Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015-2020 онд  хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах

Аймгийн дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулагдаж, зорилго, зорилт тодорхойлогдсон байна

2015-2016

- ХБХ-ийн дарга

3.1.3.

Орон нутгийн хөгжлийн индексийг тооцох, анхан шатны мэдээллийн чанарыг сайжруулан, тооцооллыг хийж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулна.

1

5

247

Анхан шатны мэдээллийн чанарыг сайжруулан  жил бүр сумдаас мэдээллийг тогтмол авч хэвшүүлэх

 

Мэдээллийн үнэн зөв бодит байдал сайжирснаар үзүүлэлт, үр дүн бодитой болно

2013-2016

- ХБХ-ийн дарга

– СТХ-ийн дарга

2

6

248

Тооцооллыг салбар бүрээр хийж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн төлөвлөлттэй уялдуулна.

 

2013-2016

- ХБХ-ийн дарга

–СТХ-ийн дарга

3.1.4

Сумдын Мянганы Хөгжлийн Цогц  бодлогтой уялдуулан гаргасан хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, шинэ сум төслийг хэрэгжүүлнэ.

1

7

249

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 75 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг бүрэн ханган ажиллах.

 

Сум болгон дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөртэй болсон байна.

2013-2014

- ХБХ-ийн дарга

 

2

8

250

Шинэчлэлийн засгийн газрын “Шинэ-Сум” төслийг хэрэгжүүлэх.

Аймагт төсөл амжилттай хэрэгжиж загвар сум бий болсон байна

 

 

3.1.5

Аймаг орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны үр дүнг  нэмэгдүүлж, гадна дотны  байгууллагуудтай хамтран шинээр хэрэгжих боломжтой төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

1

9

251

Гадна дотны ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ЖДҮ эрхлэгчид болон эдийн засаг нийгмийн үр ашигтай үйлдвэрлэлийн зориулалттаар бичигдэж шалгарсан төслүүдийг санхүү зээлийн бодлогоор дэмжиж ажиллана.

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэгчид тогтмол эргэлтийн хөрөнгөтэй болж өөрсдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломж бүрдэнэ. ЖДҮ-ийн чиглэлээр хадгалагдаж үлдэх ажлын байрны тоо нэмэгдэнэ

2013-2016

- ХБХ-ийн дарга

 

2

10

252

HYБ болон бусад олон улсын байгууллагуудын санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

1-2 төсөл хэрэгжиж аймаг орон нутагт бодит үр дүн гарсан байна

2013-2016

- ХБХ-ийн дарга

 

3.1.6

Бизнесийн  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААН байгууллага, иргэд болон хувь хүмүүстэй хамтран хэлэлцүүлэг хийх, бизнесийн үйл ажиллагааг нь өргөтгөх зах зээлд эзлэх байр суурийг нь бэхжүүлэх үүднээс шинэ  санал санаачлага гаргагчдыг дэмжинэ.

1

11

253

Хөгжиж буй орнуудын ЖДҮ-ийг хөгжүүлж буй туршлага жишээ алдаа оноог таниулах үүднээс ЖДҮ эрхлэн явуулах, удирдах, хөгжүүлэх чиглэлээр арга зүйн сургалт, семинар зохион байгуулах, зөвөлгөө өгөх.

 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн мэдлэг чадвар нэмэгдэн, ажлын дадлага туршлагатай болж шинэ санаа санаачлагыг бие болгосноор зах зээлд эзлэх байр сууриа тодорхой болгоно.

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга

– Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

2

12

254

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан”-гийн  эх үүсвэрээр шинэ  техник, технологи нэвтрүүлэх, орон нутгийн нөөц боломжид түшиглэсэн, нэмүү өртөг шингэсэн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байр олноор бий болгох санал санаачлагыг хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр дэмжинэ

Зээлд хамрагдсан ЖДҮ-үүдийн эдийн засгийн үр ашиг бодитой дээшилсэн байна. Үүнд: Ажлын байрны тоо Эргэлтийн хөрөнгө

Татварын хэмжээ

Ашиг орлого 10-аас доошгүй шинэ үйлдвэр, үйлчилгээ байгуулагдсан байна

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга

– Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

3

13

255

Бизнес инкубацийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох замаар ЖДҮ-ийн тусгай бүс байгуулна

Мөрөн суманд “Бизнес хөгжлийн төв” байгуулж, ЖДҮ-ийн бүс байгуулна

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга

– Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга

 

3.2. Дэд бүтэц хот байгуулалтын хөгжлийн бодлогын зорилтууд:

 

3.2.1

Мөрөн сумыг улсын зэрэглэлтэй хот болгож, 1000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

1

1

256

Эхний ээлжийн орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, төлөвлөгөөний дагуу барилгын ажлыг эхлүүлж 1000 айлын орон сууц барих

Ард иргэд орон сууцанд амьдрах боломж бүрдэх

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,– ГХБХБГазрын дарга

2

2

257

Мөрөн сумыг óëñûí çýðýãëýëòýé хот болгох

̺ðºí õîò áîëîõ

2013-2014

– ХБХ-ийн дарга,

– Мөрөн сумын Засаг дарга

3

3

258

Ёслол хүндэтгэлийн өргөө байгуулах

Ёслол хүндэтгэлийн өргөөтэй болох

2013-2014

– ХБХ-ийн дарга,– ГХБХБГазрын дарга

4

4

259

Гэр хорооллыг дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлж ажиллах

Гэр хорооллын оршин суугчдын амьдрах нөхцөл сайжирах

2014-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

– Мөрөн сумын Засаг дарга

5

5

260

Шинээр болон сэргээн засварлаж байгаа хатуу хучилтай авто замын ус зайлуулах шугам хоолой, байгууламжийг зураг төсөвт тусгаж шийдвэрлүүлэх

Төв зах, 1-р багт шинээр баригдах хатуу хучилттай автозамд ус зайлуулах байгууламж баригдсан байна.

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– Мөрөн сумын Засаг дарга

6

6

261

Инженерийн шугам сүлжээ нэвтрүүлэх, зориулалт бүхий “Хонгилын байгууламж”-ийг шаардлагатай цэгүүдэд төлөвлөж, зураг төсөвт тусгах

Хонгилын байгууламж баригдаж хатуу хучилттай авто замын доогуур инженерийн шугам сүлжээг  саадгүй нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– Мөрөн сумын Засаг дарга

7

7

262

Мөрөн сумын гэрэлтүүлгийг орчин үеийн гэрлэн чимэглэлээр нэмэгдүүлж, явган хүний зам, амралт зугаалгын парк шинээр байгуулах

Мөрөн сумын тохижилт нэмэгдэж, иргэд ая тухтай байх орчинг бүрдүүлэх

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– Мөрөн сумын Засаг дарга

8

8

263

Одоо байгаа орон сууцны айл өрхийг хэрэглээний халуун усаар хангах

Оршин суугчид хэрэглээний халуун устай болж,

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

9

9

264

Усан бассейн байгуулах

Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж бүрдэх

2014-2015

– ХБХ-ийн дарга,– ГХБХБГазрын дарга

10

10

265

̺ðºí ñóìûí îðîí ñóóöíû àéë ºðõèéí öýâýð óñíû õýðýãëýýã õýìíýõ, òîîëóóðæóóëàõ

Öýâýð óñíû õýðýãëýýã áàãàñíà.

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ̺ðºí ñóìûí Çàñàã äàðãà

11

11

266

̺ðºí ñóìûí õîã õàÿãäàëûã áàãàñãàõ àñóóäëûã ñóäëàí, òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëýõ

̺ðºí ñóìûã õîãã¿é õîò áîëãîõ

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ̺ðºí ñóìûí Çàñàã äàðãà

12

12

267

̺ðºí ñóìûí íîãîîí áàéãóóëàìæèéã íýìýãä¿¿ëæ çàãâàð õîò áîëãîõ

Íîãîîí áàéãóóëàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ̺ðºí ñóìûí Çàñàã äàðãà

13

13

268

Îðîí ñóóöíû ãàäíà èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýã ñàéæðóóëàõ, øèíý÷ëýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

Îðøèí ñóóã÷äûí àÿ òóõòàé àìüäðàõ íºõöºë ñàéæèðíà

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ̺ðºí ñóìûí Çàñàã äàðãà

3.2.2

Мөрөн сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад сумдын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

 

1

14

269

Сумдын ерөнхий төлөвлөгөөг ээлж дараатай боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах

Хот байгуулалтын үйл ажиллагаа төлөвлөгөөний дагуу явагдах

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

2

15

270

̺ðºí ñóìàíä ãàçàð õºäëºëèéã á¿ðòãýõ ñòàíö øèíýýð áàéãóóëàõ

Ãàçàð õºäëºëèéí ãàìøãèéí ìýäýýëëèéã öàã àëäàëã¿é íèéòýä õ¿ðãýõ áîëîìæ á¿ðäýõ

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

3

16

271

Газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг боловсруулах

Шаардлага хангасан зураглалтай болох

2013-2014

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

4

17

272

Аймгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах

Төлөвлөгөөний дагуу газар зохион байгуулалт хийгдэх

2014

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

5

18

273

Газрын харилцаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи ашиглах боломжийг бүрдүүлэх

Техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх

2014

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

6

19

274

Иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Иргэд газартай болж, өмчилсөн газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж бүрдэх

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

 3.2.3

Барилга байгууламжийн чанар  хөрөнгө оруулалтын үр дүнг сайжруулна

 

1

20

275

Барилгын материалын лабораторитой болох

Барилгын чанар сайжирах

2013-2014

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

2

21

276

Орон нутгийн барилгын материалын эрдэс түүхий эдийг ашиглан сумдыг барилгын материалын чиглэлээр бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлэх.

Орон нутагт барилгын материалын үйлдвэр хөгжиж, ажлын байр нэмэгдэх

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

3

22

277

Цемент, бåòîí çóóðìàãèéí ¿éëäâýð øèíýýð áàéãóóëàõ

Õèéö á¿òýýöèéí àæëûí ÷àíàð ñàéæèðíà

2013-2016

– ХБХ-ийн дарга,

– ГХБХБГазрын дарга,

3.2.4.

Эдийн засгийн үр ашгийг харгалзан төв суурин газрын дулаан хангамжийн нэгдсэн системийг ээлж дараатай бий болгох

1.

23

278

Суурин газрын дулаан хангамжийн нэгдсэн эх үүсвэрийг   болох ДС-танцыг бүрэн ашиглалтанд оруулах

Суурин газрын дулаан хангамжийн нэгдсэн эх үүсвэртэй   болох, ДС-танцыг бүрэн ашиглалтанд оруулах

2013-2016

Аймгийн Засаг даргын орлогч

Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга,

хариуцсан мэргэжилтэн

Хөвсгөл эрчим хүч компаний захирал

2.

24.

279

Салбар шугамын ажлыг 2013 онд  эхлүүлэх /2-р контр/, айл өрхийн дулаан хангамжийг экологи эдийн засгийн оновчтой хэлбэрээр шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх

Оршин суугч иргэдийг төвлөрсөн дулаан хангамжаар хангах

2013-2016

Аймгийн Засаг даргын орлогч

Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга,

хариуцсан мэргэжилтэн

Хөвсгөл эрчим хүч компаний захирал

3.

25.

280

Шугам сүлжээний засвар, шинэчлэл, өргөтгөл хийх  усан хангамжийн  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүрээг өргөтгөх, гадаргуугийн усны хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах

Шугам сүлжээ, усан хангамжийн  хүртээмж нэмэгдэх, хүрээ өргөжих, гадаргуугийн усны судалгатай болсон байх

2013-2016

Сумдын засаг дарга нар

3.2.5.

Авто замын мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, ард иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ

1

26

281

Улсын чанартай авто зам Мөрөн-Хатгалын 98.8 км авто замыг бүрэн ашиглалтанд авах,

 

Мөрөн-Хатгалын 98.8 км авто замыг бүрэн ашиглалтанд орсон байх

 

 

-ХБХ-ийн дарга

2

27

282

Уньт-Мөрөнгийн Хатуу хучилттай авто замын ажлыг гүйцээх, Мөрөн-Тэрхэн цагаан уулын 100 км авто замын ажлыг эхлүүлэх,

Уньт-Мөрөнгийн Хатуу хучилттай авто зам ашиглалтанд орсноор Мөрөн-УБ-ын авто зам бүрэн ашиглалтанд орно, Мөрөн-Тэрхэн цагаан уулын 100 км авто зам ашиглалтанд орсноор босоо тэнхлэгийн аялал жуулчлалын замтай болно

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3

28

283

Мөрөн-Улиастай чиглэлийн авто замын сүлжээг бий болгох ажлыг эхлүүлнэ

Мөрөн-Улиастай чиглэлийн авто замын сүлжээтэй болно

 

 

-ХБХ-ийн дарга

4

29

284

Мөрөн сум болон бусад сумдын авто замыг ээлж дараатай засварлаж, орон нутгийн болон аялал жуулчлалын авто, усан замын сүлжээг өргөтгөх

Мөрөн сум болон бусад сумдын авто замыг ээлж дараатай засварлаж, орон нутгийн болон аялал жуулчлалын авто, усан замын сүлжээг өргөжнө

2013-2016

 

-ХБХ-ийн дарга

3.2.6.

Холбоо мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ

1.

30

285

 Үүрэн телефоны хамрах хүрээг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж малчин өрхийн хэрэглээг хангана

Үүрэн телефоны хамрах хүрээг өргөтгөжиж хүчин чадал нэмэгдэнэ

2013-2016

 

-ХБХ-ийн дарга

2

31

286

Цахим засаглалыг орон нутагт хэрэгжүүлнэ

 

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3.2.7.

Цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, хөдөөгийн иргэдийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана

1

32

287

Мөрөн сумын төвийн хэсгийн агаарын шугамын АС утсийг СИП кабелиар солих ажилтай уялдуулан инженерийн шугам сүлжээг нэгтгэн хонгилын системд оруулах ажлыг ээлж дараатай хэрэгжүүлэх эхлэх

Мөрөн сумын төвийн хэсэг инженерийн шугам сүлжээний нэгдсэн хонгилын системд орно

 

 

-ХБХ-ийн дарга

2

33

288

Мөрөн-Могойн гол Улиастай чиглэлийн 110кВ ЦДАШ-г түшиглэн эрчим хүчний 2 дах эх үүсвэрийг бий болгох

 

Мөрөн-Могойн гол Улиастай чиглэлийн 110кВ ЦДАШ-г түшиглэсэн эрчим хүчний 2 дах эх үүсвэртэй болно.

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3

34

289

Могойн голын /Тэлмэн/ ДЦС-ын барилга угсралтын ажлыг эрчимжүүлэх, нөөц эх үүсвэртэй болох боломжийг судлах

Могойн голын /Тэлмэн/ ДЦС-ын барилга угсралтын ажлыг гүйцээж, нөөц эх үүсвэртэй болно

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3.2.8.

Тээвэр зуучлалын бодлого боловсруулж, шинэчлэл хийнэ

1

35

290

Ачаа тээвэр, зорчигч эргэлтийн эрэлт, эрчмийг тодорхойлж, түүнд тулгуурласан, бодлого боловсруулах

Ачаа тээвэр, зорчигч эргэлтийн эрэлт, эрчмийг тодорхойлсон судалгааны материалтай болох

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3.2.9.

Усан хангамж, ариутгах татуургын  шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ

2

36

291

Хот, сум суурингийн хот төлөвлөлтийг инженерийн дэд бүтцийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулах

Хот, сум суурингийн хот төлөвлөлтийг инженерийн дэд бүтцийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдаж цэгцтэй дэд бүтэц бий болгох

 

 

-ХБХ-ийн дарга

3

37

292

Мөрөн хотын төв хэсэгт инженерийн шугам сүлжээг нэгтгэсэн хонгилын системийг нэвтрүүлэх

Мөрөн хотын төв хэсэгт инженерийн шугам сүлжээг нэгтгэсэн хонгилын системтэй олох

 

 

-ХБХ-ийн дарга

4

38

293

Шинэ мөрөн хорооллын дэд бүтцийг иж бүрэн шийдэх /Цахилгаан эрчим хүч, дулааны шугам сүлжээ, зам талбай гэх мэт/     

 

 

ХБХ-ийн дарга

5

39

294

Мөрөн суманд өндөр хүчин чадлын трансформаторууд тавьж ашиглалтанд оруулах.

 

 

 

ХБХ-ийн дарга

                                                   

3.3. Худалдаа, үйлчилгээ  хүнсний аюулгүй байдлын бодлогын зорилтууд

 

3.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

Хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд бэлтгэгдсэн шим тэжээллэг чанар өндөртэй бүтээгдэхүүнээр хүртээмжтэй, тогтвортой хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

 

1

1

295

Гурилын үйлдвэрүүдийн тогтвортой хөгжлийг хангаж “Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрт хамруулан дэмжлэг үзүүлж дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах улмаар бүс нутгийн зах зээлд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх

Хүн амын гурилын хэрэгцээг өөрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр 100% хангаж, бүс нутгийн хэмжээнд гурил борлуулж зах зээлээ өргөтгөсөн байна.

 

 

 

 

2013-2016

 

- Õөгжлийн бодлогын хэлтэс

2

2

296

Өрхийн тариалан эрхэлэгчдэд техникийн дэмжлэг үзүүлэх га-гаас авах ургацыг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэн төмс, хүнсний ногооны төвлөрсөн агуулахыг бий болгох замаар хүн амын хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх

Төмсний хэрэгцээний 60%, хүнсний ногооны хэрэгцээний 20%-ийг дотоодын ургацаар хангадаг болно.

2013-2016

- Õөгжлийн бодлогын хэлтэс

 

3

3

297

Хүн амыг эрүүл ахуйн баталгаатай мах сүүгээр хангах, улирлын хэрэглээний ялгааг багасгахад төвлөрсөн суурин газар мах, сүүний үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг, сумдад сүү боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулахыг дэмжин хүн амын мах сүүний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах

Хүн амын мах, сүүний хэрэгцээг хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэсэн мах сүүгээр бүрэн хангаж, чанар аюулгүй байдлыг сайжруулна.

2013-2016

 

- Õөгжлийн бодлогын хэлтэс -

 

4

4

298

Гамшигийн үед хүн амын хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгах хүнсний нөөц бүрдүүлэх

Хүнсний нөөц бүрдүүлэх, зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх,

Шаардлага хангасан хүнсний нөөцийн агуулах бий болгох,

Хүнсний нөөц бүрдүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг жил бүрийн төсөвт тусгах

 

2013-2016

-ÕÁÕ

- ОБХ

- ЭМГ

-ХХААЖДҮГ

 

3.3.2

 

 

 

Худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоол үйлдвэрлэлийн чанар, хүртээмжийг сайжруулж  тохилог орчин бий болгох

 

5

5

299

Бөөний худалдааны сүлжээ байгуулах замаар хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлэгдэж байгаа импортын хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл аюулгүй байдал, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал сайжирна.

2013-2016

-ÕÁÕ

ÕÕÀÀÆįÃ-

1

6

300

Аймгийн төвд хүнсний худалдаанû битүү, төрөлжсөн захыг барьæ байгуулан худалдааны орчин нөхцлийг сайжруулах, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ýð¿¿ë àõóé, ÷àíàð, ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí îëîí íýð òºðëèéí  бүтээгдэхүүнээр хүртээмжтэй үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ

Худалдааны орчин нөхцөл сайжирсан байна.

2013-2016

-ÕÁÕ

 

 

 

 

2

7

301

Бөөний худалдааны сүлжээ, агуулахын худалдааг бий болгон төсвийн болон үйлдвэр,  үйлчилгээний байгууллагуудыг чанар стандартын шаардлага хангасан түүхий эд, бүтээгдэхүүнээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Төсвийн болон үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын түүхий эдийн чанар аюулгүй байдал сайжирна.

2013-2016

-ÕÁÕ

 

1

8

302

Тогооч бэлтгэх, ур чадварыг дээшлүүлэх  сургалт зохион байгуулан нийтийн хоол үйлдвэрлэлд мэргэжлийн боловсон хүчний чадамжийг дээшүүлэх,

 

Боловсон хүчний чадвар дээшилнэ.

 

2013-2016

-ÕÁÕ

Òîãîî÷äûí õîëáîî

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð

2

9

303

Бүсийн болон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд тогооч нарыг оролцуулах замаар тэдний ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах,

Òîãîî÷ íàðûí óð ÷àäâàð ñàéæèðíà.

 

2013-2016

-ÕÁÕ

Òîãîî÷äûí õîëáîî

3.3.3

 

 

 

 

 

Хүнсний үйлдвэрлэд аюулын дүн шинжилгээ, эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо /HACCP/,

Хүнсний аюулгүй байдлын чанарын удирдлагын тогтолцоо /ISO9001/,

үйлдвэрлэлийн зохистой дадал/GMP/ нэвтрүүлж хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулж хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх

1

10

304

Хүнсний аюулгүй байдал аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг жил бүрийн төсөвт тусган ажиллах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт эрчимжиж бодит үр дүн гарсан байна.

 

2013-2016

-ÕÁÕ

-ХААЖДҮГ

-Эрүүл мэндийн газар

-Мэргэжлийн хяналтын газар

-ÑÕÇÕ

2

11

305

Хүнсний үйлдвэрүүдэд олон улсын Стандартыг нутагшуулан нэвтрүүлж бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно

Хөтөлбөр хэрэгжилтээр

2013-2016

-ÕÁÕ

-ÑÕÇÕ

3

12

306

Хүнс, худалдаа, нийтийн хоолны салбарт үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах

Бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал сайжирч хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ.

2013-2016

- ÑÕÇÕ

Д.Лхагвасүрэн- ÌÕÃ

4

13

307

Архи согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудад хяналт шалгалтыг сайжруулж, стандартыг мөрдүүлнэ.

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн тоо цөөрнө

 

2013-2016

Õºãæëèéí áîäëîãûí õýëòýñ

Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçàð

Ñòàíäàð÷илал õýìæèë ç¿éí õýëòýñ

 

3.3.4

 

 

Худалдаа, үйлчилгээний соёл, стандарт, эрх үүргийн тухай мэдлэг, мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр иргэнд чиглэсэн сургалт, мэдээллийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

 

5

14

308

Хүнсний аюулгүй байдал, Мал эмнэлэг ариун цэврийн шинжилгээ, хилийн боомтын эрүүл ахуйн лабораториудын багаж, техник хэрэгсэлийн хангамжийг сайжруулж, шинжилгээ, оношлогооны чадамжийг дээшлүүлэх, хүнсний захуудад стандартын шаардлага хангасан лаборатори байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Хүнсний бүтээгдэхүүн түүхий эдийн аюулгүй байдал сайжирна.

2013-2016

ХБХ

МХГ

СХЗÕ

Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар

1

15

309

Дэлхийн стандартын болон чанарын өдрийг аймгийн хэмжээнд тэмдэглэж хэвшүүлнэ.

Худалдаа үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавихад олон нийтийн оролцоо нэмэгдэнэ

2013-2016

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

ХБХ

СХЗХ

 

2

16

310

“Ард түмэн та-Хаан” нээлттэй хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж хэрэглэгч, иргэдээ сонсох ажил зохион байгуулна.

Иргэн, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа өргөжинө.

Хэрэглэгчийн мэдлэг мэдээлэл дээшилж, олон нийтийн зүгээс үйлдвэрлэгч, үйлчилгээний байгууллагад тавих шаардлага нэмэгдэнэ.

 

2013-2016

 

Аймгийн ЗДТГ

Хууль зүйн хэлтэс

Стандарчлал, хэмжилзүйн хэлтэс

Эрүүл мэндийн газар

-

 

 

3

17

311

Бүх нийтийн стандартын боловсролыг дээшлүүлэх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг сахиулахад мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор байгууллага, аж ахуй нэгжийн захиалгын дагуу стандартчлал, тохирлын үнэлгээ, хэмжил зүйн онол, хэмжлийн арга аргачлалын сургалт зохион байгуулна.

 

4

18

312

“Стандартай Хөвсгөл” сонинг улирал тутам гаргаж иргэн, ААНБ-д хүргэнэ.

-ÕÁÕ

-ÑÕÇÕ

 

3.3.5

 Мэргэжлийн байгуулагын холбоодтой хамтран ажиллаж, хуульд нийцүүлэн тодорхой дэмжлэгийг үзүүлнэ

1

19

313

Үсчдийн холбоо, Тогоочдын холбоо зэрэг салбарын үйл ажиллагаа эрхлэгч нартаа уулзалт зохион байгуулна.

 

Сургалт мэдээлэлээр хангана

 

-ÕÁÕ

-ÑÕÇÕ

 

3.4. Хөрөнгө оруулалт үйлдвэржүүлэлтийн бодлогын зорилтууд

 

 

3.4.1

Байгаль орчинд ээлтэй технологи бүхий хайрган бутлуур, бетон зуурмаг, барилгын материалын үйлдвэрлэл, загас үржүүлэх, олзворлох,  мал аж ахуйн түүхий эдэд тулгуурласан хаягдалгүй технологи бүхий модны үйлдвэрлэлийг дэмжих

1

1

314

Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд аймаг, сум орон нутгийн эрдэс түүхий эд, байгалийн нөөцийг судалж, Барилгын материалын үйлдвэр,  ЖДҮ байгуулах.

“Үйлдвэржилтийг дэмжих дэд хөтөлбөр”ийн хэрэгжилт сайжирна. Аймаг орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүний тоо нэмэгдэж импортоор орж ирж буй өндөр үнэ өртөг бүхий бүтээгдэхүүнийг дотооддоо хямд өртөгөөр үйлдвэрлэх боломж нөхцөл бүрдэнэ. Модны хэрэглээ багасаж ойн тухай хуулийн хэрэгжилт сайжирна. Цаашлаад зах зээлээ өргөтгөж гадаадад экспортлох боломж бүрдэнэ.

2013-2016

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,

 

Байгаль орчны газар,

 

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

 

2

 

2

315

Барилгын материалын болон ЖДҮ-ийн чиглэлээр үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хүсэлтэй иргэд ААН-ийг, ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөлд хамруулж дэмжлэг үзүүлэх.

 

3

3

316

Байгаль орчин ойт хээрийг цэвэрлэх зарчмаар шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах

 

3.4.2

Үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай байдлыг хангахуйц, хэрэгцээнд нийцсэн орчин үеийн зочлох үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих

 

1

4

317

Холбогдох агентлагууд болон төсөл хөтөлбөрийн болон сургалтын байгууллагауудтай хамтрах, үйлчилгээний байгууллагуудад “Зочлох үйлчилгээний онцлог төрлүүд, төрөл бүрийн үйлчилгээний технологиуд, үйлчилгээний ажилтны соёл ёсзүй харилцаа болон бусад стандартын бүхийл дүрэм журмын талаар сургалт явуулан гарын авлага гаргах.

Аймаг орон нутггийн  үйлчилгээний салбарынхны үйл ажиллагаа сайжирч аялагч амрагчдын эрүүл аюулгүй тав тухтай байдал хангагдаж, үйлчилгээний салбарынхны үйл ажиллагаа өргөжиж  аймаг орон нутгийн аялал жуулчлалын салбарын хөгжил дээшлэнэ.

2013-2016

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,

Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар

 

 

3.4.3

Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих идэвхтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

1

5

318

Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих идэвхтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлж, гадаад, дотоодын  хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ

Улсын болон орон нутаг бусад хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэн байна

2013-2016

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,

Худалдан авах ажиллагааны алба

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 

3.4.4

Аймгийн хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх бодлого, зөвлөмж боловсруулах

1

6

319

Хөвсгөл аймгийн 2013-2016 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2013-2016 онуудад хийх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт ач холбогдлоороо эрэмблэгдэн батлагдсан байна

2013

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,

Худалдан авах ажиллагааны алба

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 

 

2

7

320

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруултын талаарх зөвлөмж боловсруулах.

Төсвийн хууль орон нутагт хэрэгжих боломж хангагдсан байна.

2013

 

 

3.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн явцад захиалагч болон ашиглагч байгууллагаас тавих хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох

1

 

8

321

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн явцад захиалагч болон ашиглагч байгууллагаас тавих хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтанд тавигдах хяналт сайжирч, чанар стандартын шаардлагад нийцсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт бий болно.

2013-2016

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс,

Худалдан авах ажиллагааны алба

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6

 

 

 

 

 

Могойн голын уурхайд хувь нийлүүлэгчтэй хамтарч техникийн шинэчлэл хийж үйл ажиллагааг өргөтгөх

1

9

322

Мэргэжилийн байгууллагуудтай хамтран Могойн голын нүүрс олборлолтын ашиглалтын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан батлуулах.

Уурхайн техникийн хүчин чадал сайжирч олборлолт нэмэгдэнэ. Шинэ техник технологитой болсоноор аюулгүй ажиллагаа сайжирна.

2013-2016

ХБХ,

СТСХ,

БОГ,

Мэргэжлийн хяналтын газар

 

2

10

323

Тус уурхайд техникийн шинэчлэл хийж нүүрсний олборлолтыг жилд 250000 /хоёр зуун тавин мянган тонн/-оос доошгүй олборлох хүчин чадалтай болгох. Техникийн шинэчлэлийг 4-н жилийн хугацаанд ээлж дараатайгаар явуулах.

 

3.4.7

Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ төрлийн бизнесийн санал санаачлага гаргасан иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин Хөвсгөл аймгийн бренд бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх

1

11

324

Сумдад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлж сум орон нутгийн онцлог шинжийг харуулан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоог олшруулах

Гадаад болон дотоодын аялагч амрагчид аймаг орон нутгийн онцлог шинжийг хадгалсан брэнд болсон  бүтээгдэхүүнийг нэг цэгээс авах болон захиалах боломж бүрдэнэ.

2013-2016

 ÕÁÕ,

 Хөдөлмөрийн хэлтэс

 

2

12

325

Аймгийн төвд сумдаас брэнд бүтээгдэхүүнийг борлуулах сүлжээ дэлгүүрүүдийг бие болгон зах зээлд өрсөлдөх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх.

 

 

- Õөгжлийн бодлогын хэлтэс

 

3.4.8

Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, нутагшуулах замаар импортрлох, экспортын чиг баримжаатай гадаад зах зээлд өрсөлдөхүйц хэмжээний хүнсний үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх

1

13

326

Хүний эрүүл мэндэд тустай ургамал, жимс, жимсгэнийг  нутагшуулан тарималжуулах, загас үржүүлэх, олборлох боловсруулах цогц үйлдвэрлэлийг байгуулах,  импорт орлох, экспортонд гаргах “Монгол брэнд”-ын  үйлдвэрлэлийг дэмжих

Импорт орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нэмэгдсэн байна.

2013-2016

-ÕÁÕ

 

 

2

14

327

Мөрөн суманд мах боловсруулах үйлдвэр, мал нядалгааны төвлөрсөн цэг, сумдад удаан хугацаанд хадгалах сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахыг дэмжин үйлдвэрийн аргаар боловсруулагдсан мах сүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх,

Хэрэглээн дэх үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах сүүний хэмжээг 10-аас доошгүй хувь нэмэгдүүлсэн байна

2013-2016

-ÕÁÕ

 

 

3

15

328

Хүнсний үйлдвэрүүдэд дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, дотоод хяналтын лаборатори байгуулхад нь  дэмжлэг үзүүлэн хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанар аюулгүй байдал, сайжирч, үйлдвэрлэлтийн хэмжээг 15% нэмэгдүүлсэн байна.

2013-2016

-ÕÁÕ

 

 

 

3.5. Аялал жуулчлалын бодлогын зорилтууд

 

 

3.5.1

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûã àéìãèéí íèéãýì ýäèéí çàñãèéí òýðã¿¿ëýõ ñàëáàðûí íýã  áîëãîí    õºãæ¿¿ëýõ

1

1

329

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áàéãàà  ÀÀÍ-¿¿äýä  àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãî çàðëàãà òîîöîõ àðãà÷ëàëûã íýâòð¿¿ëæ, îðîí íóòàãò îðîõ îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñóäàëãààòàé áîëæ  îðîí íóòàãò îðîõ òºñâèéí îðëîãî íýìýãäýíý. Àÿëàë æóóë÷ëàë õºãæ¿¿ëýõ ñàíòàé áîëñîí áàéíà.

 

 

 

 

 

2013-2016

 

 

 

 

 

-HХХ

-БОАЖГ-ын дарга

 

2

2

330

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áàéãàà ÀÀÍ áàéãóóëëàãà èðãýäèéã óëñûí õýìæýýíä ÿâàãääàã  àòòåñòà÷ëàëä  á¿ðýí õàìðóóëæ, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí сòàíäàðòûí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëæ àæèëëóóëàõ

 

3.5.2

Аймгийн аялал жуулчлалын нэгдсэн маршруттай болох

 

 

1

3

331

Ñóì á¿ð àÿëàë æóóë÷ëàëûí  ìàðøðóò, á¿òýýãäýõ¿¿íýý тодорхойлж аймгийн аялал жуучлалын  маршрутад оруулах

Аялал жуулчлалын маршруттай болсон байна.

 

 

 

2013

 

 

 

 

-HХХ

 

-БОГ-ын дарга

 

3.5.3

Àÿëàë æóóë÷ëàëûã áàéãàëü õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîõ çàìààð ýêîòóðèçìûí

àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëýõ.

1

4

332

Öýâýð, áîõèð óñ, öàõèëãààí äóëààíûã áàéãàëü îð÷èíä сөрөг íºëºº áàãàòàé òåõíîëîãèîð øèéäâýðëýñýí æóóë÷íû áààçóóäàä “Íîãîîí ãýð÷èëãýý” îëãîæ ãàäààä,  äîòîîä ñóðòàë÷èëãààíä íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ  

Áàéãàëü îð÷èíä ýýëòýé “ýêîòóðèçìûí àÿëàë æóóë÷ëàë” õºãæèíº.

 

 

Æèë á¿ð

 

 

 

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

2

5

333

Æóóë÷íû áààçóóäыг   áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí нарийвчилсан ¿íýëãýýнд  бүрэн õамруулах

2013-2014

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

3

6

334

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà èðãýí, ÀÀÍ-òýé Õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, òýýâýðëýõ, àíãèëàí ÿëãàõ çàìààð õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíòèéã íýâòð¿¿ëýõ, ãýðýý áàéãóóëæ, áèåëýëòèéã õàíгуулах

 

3.5.4

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал /НИТАЖ/-ыг хөгжүүлэх

1

7

335

Õºâñãºëèéí ÓÒÕÃ-ûí íóòàã äýâñãýðò  “Çàãâàð îòîãëîõ öýã”-èéã áèé áîëãîõ, ò¿¿íèé äàãóó áóñàä îòãóóäûã òîõèæóóëæ ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí ¿íäñýí äýýð íóòãèéí èðãýäýä ýçýìø¿¿ëýõ

Í¿¿äëèéí ñî¸ë, зан заншил, амьдралын õýâ ìàÿãт  түшиглэсэн àÿëàë æóóë÷ëàëûã

õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñ ñóóðü òàâèãäàíà.

 

2013-2016

 

 

 

 

 

 

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

2

8

336

Ãàð óðëàë, áýëýã äóðñãàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýäýã èðãýí, ºðõ, á¿ëýã íºõºðëºë¿¿äèéã  òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ, õóäàëäààíû öýã íýãæ¿¿äèéã áèé áîëãîõ /Õàòãàë, ̺ðºí, áóñàä ñóìä/

 

3.5.5

Нүүдэлчний соёл, зан, заншил амьдралын хэв маягт түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

 

 

 

1

9

337

Нүүдэлчний соёл, зан заншлыг харуулсан аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгож, орон нутгийн иргэд малчдын оролцоог нэмэгдүүлэх

Аялал жуулчлалыг түүх соёлын дурсгалт газруудтай холбосон маршруттай  болох.

2013-2016

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

2

10

338

Түүх соёлын дурсгалт газруудыг газруудыг аялал жуулчлалын маршрутанд оруулах

 

 

Àÿëàë æóóë÷ëàëûã ãàçàð íóòãèéí îíöëîã, äýä á¿òöèéí õºãæèëòýé óÿëäóóëàí õºãæ¿¿ëñýí áàéíà.

2013-2016

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

3.5.6.

Гадаадын жуулчин, дотоодын аялагч нарын тав тухтай аялах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор дýä á¿òöèéã õºãæ¿¿ëýõ

1

11

339

Á¿õ ñóìäûã øèëýí êàáåëüä õîëáîæ, èíòåðíåò ìýäýýëëèéí òºâ áàéãóóëàõ

Àÿëàë æóóë÷ëàëûã ãàçàð íóòãèéí îíöëîã, äýä á¿òöèéí õºãæèëòýé óÿëäóóëàí õºãæ¿¿ëñýí áàéíà.

2013-2016

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

2

12

340

Õàòãàëä áàðèãäàæ áóé îíãîöíû áóóäëûã àøèãëàëòàíä îðóóëæ, íèñýõ áóóäàëä àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿éë÷èëãýýíèé öýã áèé áîëãîõ

 

3

13

341

̺ðºí ñóìàíä ãàäààäûí æóóë÷èí äîòîîäûí àÿëàã÷äàä çîðèóëñàí ìýäýýëëèéí òºâ ãàð óðëàëûí õóäàëäàà, áóñàä ¿éë÷èëãýýã öîãöîîð íü ¿ç¿¿ëýõ “Æóóë÷íû ãóäàìæ” áèé áîëãîíî

 

3.5.7

 

 

 

 

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí сургалт, ñóðòàë÷èëãààã ºðãºí õ¿ðýýíä õèéõ

1

14

342

 Àéìàã îðîí íóòãàà ãàäààä,  äîòîîäîä ñóðòàë÷ëàõ, ñóðãàëò, ñóäàëãààíû àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ, ¿çýñãýëýí ÿàðìàãò îðîëöóóëàõ çýðãýýð àæèëëàõ àÿëàë æóóë÷ëàëûí тºëººëºã÷èйг Óëààíáààòàð  õîòîä àæèëëóóëàõ

Ãàäààä, äîòîîäод

àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñóðòàë÷èëãààã ºðãºí õ¿ðýýíä õèéñíýýð, æèëä èðýõ æóóë÷äûí óðñãàë íýìýãäýíý.

 

2013-2016

 

 

 

-HХХ

-БОГ-ын дарга

 

 

 

2

15

343

̺ñíèé áàÿð”,“Öààòàí ôåñòèâàëü”, “Ñàðëàã ôåñòèâàëü”, “Äàðõàä äóóíû íààäàì”, “Õîòãîéä äóóíû íààäàì”   зэрэг ýâåíò àðãà õýìæýýí¿¿äèéã  òîãòñîí öàã õóãàöààíä нь çîõèîí áàéãóóëàõ, ñóðòàë÷èëãàà õèéõ

 

3

16

344

Áàéãàëèéí ¿çýñãýëýí, ò¿¿õ, ñî¸ëûí äóðñãàë, øàøèí çàí ¿éëèéí îíöëîã, ¿íäýñòýí ÿñòíóóäûí ñî¸ëûí  ÿëãààòàé áàéäëûã öîãö áàéäëààð õàðóóëñàí  “Âèðòóàë òóð”  /îðîí çàéí/ àÿëëûã õºãæ¿¿ëýõ ýõ ñóóðèéã  òàâèõ.

 

4

17

345

Аÿëàë æóóë÷ëàëûí íýãäñýí âýá ñàéòûã áàéðøóóëæ, òîãòâîðòîé àæèëëóóëàõ

 

5

18

346

Аÿëàë æóóë÷ëàëûí газрын зураг, танилцуулга, буñад сóðòàë÷èëãààíû ìàòåðèàë õýâë¿¿ëýõ 

 

 

 

 

6

19

347

Аÿëàë æóóë÷ëàëûí сургалт çºâëºãººí, ¿çýñãýëýí çîõèîí áàéãóóëæ òîìîîõîí òóð îïåðàòîðóóäûã óðüæ îðîëöóóëàí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äýý ñóðòàë÷ëàõ

 

7

20

348

Õºòº÷ òàéëáàðëàã÷èéí çýðýãëýë òîãòîîõ, ãýð÷èëãýý îëãîõ, ìýðãýæëèéí ñóðãàëòóóä çîõèîí áàéãóóëàõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

21

349

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÷èãëýëýýð áýëòãýãäñýí ìýðãýæèëòýé àæèëòíóóäûã äàâòàí ñóðãàõ,  àæëûí áàéðàíä  çóó÷ëàõ àæëûã “Õºâñãºë-Àÿëàë” ìýäýýëýë õîëáîî Òºðèéí áóñ  áàéãóóëëàãàä õàðèóöóóëàõ

 

 

3.5.8

 

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàäààä õàðèëöààã õºãæ¿¿ëýõ

1

22

350

Õºâñãºë – Áàéãàëü íóóðûí àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëýõ õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä òºëºâëºãºº ãàðãàæ, õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí òºñºë áîëîâñðóóëæ  холбогдох дээд байгууллагуудад тавьж øèéäâýðë¿¿ëýõ

Хèë îð÷ìûí àÿëàë æóóë÷ëàëûã õºãæ¿¿ëæ Õàíõ-Ìîíäûí áîîìòîîð æóóë÷äûã íýâòð¿¿ëäýã áîëñîí áàéíà.

 

 

2013-2016

 

-HХХ

 

-БОГ-ын дарга

 

2

23

351

Æóóë÷íû áààçóóäûã гàäààä, äîòîîäûí àÿëàë æóóë÷ëàëûí ¿çýñãýëýí ÿàðìàãóóäàä íýãäñýí çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð îðîëöóóëàõ

 

 

Дөрөв. Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлого

 

            4.1. Мал аж ахуйн бодлогын зорилтууд

 

4.1.1

Эрчимжсэн аж ахуй хөгжүүлэхýä  äýìæèæ àæèëëàõ

 

1

1

352

Төвлөрсөн суурин газрын ойролцоо фермерийн аж ахуй байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг бүхий л хэлбэрээр дэмжих

/мах, сүүний үхэр, гахай, тахиа çºãèé ã.ì/

Мах, сүүний үхэр, гахай, тахиа өсгөн үржүүлж буй иргэн аж ахуйн нэгж, тэнд өсгөн үржүүлж байгаа мал амьтны тоо  нэмэгдэнэ.

 

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.2

Мал сүргийн чанарыг сайжруулж,зохистой бүтэц бүхий бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх

 

 

1

2

353

Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийж, цөм сүргийн болон өндөр ашиг шимт мал сүргийг олж илрүүлэн нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт малын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлнэ.

Нийт мал сүрэгт эзлэх өндөр ашиг шимт малын тоог 10 %-д хүргэнэ.

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

2

3

354

Малын чанар, нэг малаас  ашиглах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор малчид иргэдийн мэдэлд байгаа стандартын шаардлага хангасан бог малын хээлтүүлэгчийг орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгож дутууг нөхөн тавихад нэг удаа  төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, бог мал дээр хээлтүүлэгч, хээлтэгчийн тохироог бүрдүүлэн жилд дунджаар 3000-аас доошгүй өсвөр хээлтүүлэгч нөхөн тавих ажлыг сумдын Засаг даргын тамгын газар, МЭҮТ хариуцна.

Бог малд хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн зохистой тохироо бүрдэж, хээлтүүлэгч мал аж ахуйн нэгж, хоршоодод төвлөрсөн байна

 

 

 

 

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

3

4

355

Цэцэрлэг, Цагаан-уул, Рэнчинлхүмбэ,Баян-зүрх сумдад хонины, Төмөрбулаг суманд ямааны, Тариалан суманд монгол үхрийн, Жаргалант суманд сарлаг үхрийн цөм сүрэг бүрдүүлнэ.

Бүрдүүлсэн цөм сүргийн тоо

 

 

2013-2016

 ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4

5

356

Малчдын ажлыг дэмжиж уламжлалт төлчид,  малчдын зөвлөгөөнийг жил тутам хийж үүгээр тэдэнд мэдээлэл хүргэх, ажлыг нь дүгнэж, урамшуулал үзүүлдэг тогтолцоог бүрдүүлнэ.

¯éë àæèëëàãàà, хамрагдсан малчдын тоо

 

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.3

Ìàë ñ¿ðãèéã

ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ àæëûã

øàò äàðààëàëòàé

çîõèîí áàéãóóëæ, ýð¿¿ë ìàëààñ ýð¿¿ë õ¿íñ áýëòãýн óëìààð ãàäààä çàõ çýýëä ãàðãàõ

ìàë÷äûí ÌÀÀ-ãаас îëîõ оðëîãûг íýìýãä¿¿ëýõ

 

1

6

357

Мал сүргийг гоц халдварт шүлхий өвчнөөр тайван статусаа хадгалах, мал эмнэлгийн шуурхай бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

Олон улсын түвшинд худалдааны хориггүй зах зээл нээлтэй болно

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

2

7

358

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулж тогтвортой бууруулах, бруцеллёз өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээг иж бүрнээр хэрэгжүүлэх.

Халдварт өвчний гаралт буурч эдийн засагт эерэгээр нөлөөлнө, малаас дамжин халдварладаг бруцеллёз өвчний хэлхээг таслана

 

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

3

8

359

Аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторийн нөхцөлийг сайжруулж,  оношлогооны ур чадварыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд халгүй технологиор устгал хийдэг тоног төхөөрөмжтэй болоход дэмжлэг үзүүлэх

Лабораторийн оношлогоонд чадамж сайжирснаар тэмцэх арга хэмжээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлнэ, Био аюулгүй ажиллагааг хангаснаар халдвар алдах, байгаль орчин бохирдохоос бүрэн сэргийлнэ

 

 

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4

9

360

 Малын эмийн сүлжээг бодлогоор  дэмжиж, зохистой хэрэглээг бий болгох

Малын гаралтай хүнсээр дамжин хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг нөлөөллөөс сэргийлнэ

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

5

10

361

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний гол цөм болсон ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын  үр ашгийг  дээшлүүлэх.

Халдварт паразит өвчний голомтыг устгана,  өвчин гарахаас сэргийлнэ

 

 

2013-2016

ХБХ

 

6

11

362

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийг аттестачлалд хамруулан чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлж байгаа нэгжийг хөрөнгө, зээлийн бодлогоор дэмжихийн зэрэгцээ малчдын хоршоотой хамтран ажиллахыг хөхүүлэн дэмжих

Хувийн нэгжүүдийг чадвахижуулж чанартай үйлчилгээг малчид ард иргэдэд хүргэнэ,

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

7

12

363

Халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний нөөцийг аймаг суманд бүрдүүлэх

Тэмцэх арга хэмжээг иж бүрэн хэрэгжүүлж эрсдэл буурна,

 

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.4

Цаа бугын удмын санг хамгаалж, цаачдын амьдралыг дэìæèæ àæèëëàõ

 

 

 

 

 

1

13

364

Цаа бугûí àæ àõóéã ñýðãýýõ, öàà÷äûí àìüäðàëûí ò¿âøèíã ñàéæðóóëàõ õºòºëáºð, ÌÓ-ûí åðºíõèéëºã÷èéí àëáàí äààëãàâàðûí õ¿ðýýíä öàà áóãûí óäìûí ñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýýíèé õ¿ðýýíä ¿ðæëèéí íàñíû ýòýð-5, ìÿíä -20-ã õóäàëäàí àâч сүрэг сэлбэн, цаа бугын аж ахуй эрхэлдэг ижил төстэй орнуудад туршлага судлуулах

Цаа бугын удмын санг сайжруулах чиглэлээр цус сэлбэсэн цааны тоо, туршлага судалсан хүний тоо

 

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.5

 

Áýë÷ýýðèéã óñæóóëàõ, õàìãààëàõ, нөхөн сэргээх ажлыг үргэлжлүүлэх

 

1

14

365

Бэлчээрийн эрсдлийн менежментийг сайжруулахад малчид, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ

Ìàë÷äûí ñàíàà÷ëàãûã ºðí¿¿ëíý

 

2013-2016

 ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

2

15

366

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх байгалийн тогтоцод нь түшиглэн цас борооны ус хуримтлуулах зорилгоор хөв цөөрөм байгуулаí àøèãëàëòûã õýâø¿¿ëíý.

Бэлчээр ургалт сайжирна.

 

 

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

3

16

367

Áаг бүрт шинээр 1 инженерийн хийцтэй худаг гаргах, аймагт засвар үйлчилгээний чиглэлээр ажиллах хувийн хэвшлийн аж ахуй эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Уст цэгийн тоо нэмэгдэнэ.

 

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4

17

368

Бэлчээрийн хортонтой тэмцэх талбайн хэмжээг жил тутам 10-аас доошгүй га-аар нэмэгдүүлж, тархалтыг 5 сумын хэмжээнд барих, бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

Бэлчээрийн талбайг нэмэгдүүлнэ.

 

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.6

Мал  аж ахуйн байгалийн эрсдэл даах чадавхийг нэмэгдүүлж, аймаг, сум, багт өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх

 

 

 

 

1

18

369

Өвс тэжээлийн нөөцийн цэгүүдийг /Улаан-уул, Цагаан-уул, Шинэ-идэр/ улсын нөөцийн мэдэлд төвлөрүүлэн орон нутгаас нөөц бүрдүүлэх тэжээлийн ургамал тариалах, техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

Улсын нөөцийн салбарын тоо нэмэгдэнэ.

 

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

2

19

370

Боломжит сумдад малын тэжээлийн ургамал тариалах талбайг нэмэгдүүлэх замаар тэжээлийн хангамжийг сайжруулан тýæýýë үйлдвэрлэлийг íýìýãä¿¿лнэ. Энэ чиглэлийн аж ахуй эрхëýã÷дийн техник тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлнэ

 

Хадлан тэжээл бэлтгэлийг нэмэгдүүлнэ.

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

3

20

371

Сумдын мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 80-аас дээш хувиар хангуулж аймаг сумын хэмжээнд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэн, аймгийн мал хамгаалах сан өвс, тэжээлийн шаардлага хангасан агуулах, саравчтай болно.

Сумдууд жил бүр өвс, тэжээлийн шаардагдах нөөц бүрдүүлж, мал хамгаалах санд шаардлага  хангасан  агуулахтай болно.

 

 

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4

21

372

Ìàëûí òýæýýëèéí óðãàìàëын тоо òàðèàëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ

Тарималын тоо

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

5

22

373

Õàäëàíãèéí òàëáàéã õàìãààëàõ õàøèõ, öýâýðëýõ, óðãàìàëûí óðãàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ ñàíàë ñàíàà÷ëàãûã äýìæèõ

Иргэд, малчид бүр өөрсдийн хадлангийн талбайтай болно.

2013-2016

 ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.1.7

Малчдын хоршоо, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагааг дэмжих

1

23

374

Малчдыг  ºөрсдийн санаачлагаар зохион байгуулалтад оруулж хоршоонд хамруулах

Малчид хоршооны зохион байгуулалтанд бүрэн орсон байна.

2013-2016

ХБХ

ХХААЖДҮГ

 

2

24

375

Хөдөө аж ахуйн хоршоонд бүх талын дэмжлэг үзүүлж чадамжтай хоршоодыг бий болгох

Õîðøîîäûí ¿éë àæèëëàãàà ñàéæèðíà.

2013-2016

ХБХ                                                    ХХХХААЖДҮГ

 

3

25

376

Хөдөө аж ахуйн бараа түүхий эдийг биржийн арилжаагаар борлуулах чадамж бүхий  хоршоодыг бий болгох.

Чадамж бүхий малчдын хоршоод бий болж биржийн арилæаанд бэрхшээл саадгүй оролцох нөхцөл бүрдсэн байна.

2013-2016

ХБХ

ХХААЖДҮГ

 

4

26

377

Үндэсний үйлдвэрт түүхйи эд бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн хоршооны гишүүн малчдад урамшуулал олгох

Урамшуулалд хамрагдсан малчин өрхийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016

 -ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.2. Газар тариалангийн бодлогын зорилтууд

 

 

4.2.1

 Газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдэд парк шинэчлэл, техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

 

 

1

 

1

378

Аж ахуйн нэгж, иргэдийн техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг үе шаттайгаар хийхэд дэмжлэг үзүүлэх

20%-èàð нэмэгдүүлнэ

2013-2016

Аж ахуйн нэгж иргэд

 

2

2

379

Төмс хүнсний ногоо тариалж байгаа иргэдэд техникийн дэмжлэг үзүүлэх

Хөтөлбөр төсөлд хамрагдсан байна

2013-2016

-ХБХ

ХХААЖД¯Ã

 

 

4.2.2

Эрчимжсэн газар тариалан, хөрс хамгаалал, òàðèàëàíãèéí ойн зурвас, õàéãóóë õèéõ óëìààð òàðèàëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ 

1

3

380

Усалгаатай газар тариалан эрхлэх боломжтой газарт хайгуул судалгаа хийлгэх

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул судалгаа хийгдсэн байна

2013-2016

 

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

2

4

381

Усалгаатай үртариа, жимс жимсгэнэ, төмс хүнсний ногооны тарèалах талбайг нэмэгдүүлэх.

Өмнөх оноос нэмэгдсэн байна

2013-2016

 

 

3

5

382

Нийт бэлтгэх ураншийн 20-оос доошгүй хувийг химийн болон цомхотгосон технологоор бэлтгэх.

Жил бүр

2013-2016

Аж ахуйн нэгж, иргэн

 

4

6

383

Тариалах талбайн шаардагдах үрийн 80-аасдоошгүй хувийг I, II-р ангийн үрээр тариалах.

Лабораторийн шинжилгээгээр

2013-2016

ХХААЖДҮГ

МХГ

 

5

7

384

Аж ахуйн нэгжүүдийг үр тариа хадгалах босоо агуулахтай болоход дэмжлэг үзүүлнэ

Агуулахын тоо нэмэгдсэн байна

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

6

8

385

Тариалсан талбайн 50-аас доошгүй хувьд хоã ургамалтай химийн аргаар тэмцэх

Мэдээгээр

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

 

 

7

9

386

Тарималын сэлгээнд буурцагт болон тосны ургамал тариалах талбайг нэмэгдүүлэх.

Буурцагт болон тосны ургамал тариалсан талбай нэмэгдсэн байна

2013-2016

Аж ахуйн нэгж иргэд

 

8

10

387

Тариалангийн талбайд ойн зурвас байгуулах аж ахуйн нэгж иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх

Ойн зурвас байгуулсан талбай нэмэгдсэн байна

 

Аж ахуйн нэгж, ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

9

11

388

Төмсний үр үйлдвэрлэх лицензтэй үр үйлдвэрлэгчийг бий болгож өндөр уулын бүсэд тохирсон үр үйлдвэрлэж эхлэх.

Нэг-ээс доошгүй үр үржүүлэгчтэй болно

 

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

4.2.3

Өрхийн аж ахуй, хүлэмж, çîîðü àøèãëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ

1

12

389

Өрхийн аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдэд хүлэмж, зоорь барихад бүх талын дэмжлэг үзүүлэх

Зээлийн бодлогоор дэмжих

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

2

13

390

Аймгийн төвд төвлөрсөн хүлэмжийн аж ахуй бий болгох

Газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгөх

2013-2016

Мөрөн сум

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

3

14

391

Мөрөн суманд 1000 тн-ний багтаамж бүхий механикжсан төмс хүнсний ногооны зоорь барина.

Бодлогоор дэмжих

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

4.2.4

Жимс, жимсгэний суулгац бэлтгэх, тариалах үйл ажиллагааг дэмжих

 

1

15

392

Жилд 30000-аас доошгүй Чацарганы суулгацыг аж ахуйн нэгж, иргэдэд зээлээр нийлүүлнэ.

Жил бүр тариалах талбай нэмэгдсэн байна

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

2

16

393

Үхрийн нүд болон бусад жимс, жимсгэний суулгац үйлдвэрлэж  байгаа иргэн аж ахуйн нэгжид бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ.

Газар болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна

2013-2016

БОАЖГ,

 Мөрөн сум

ХБХ

 

3

17

394

Жимс, жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Зээл санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ

2013-2016

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

4.2.5

Менежмент, хүний нөөц, ìýðãýæèëòýí áýëòãýх сургалтын орчин бүрдүүлэх

 

 

1

18

395

Тариаланчдын залгамж халааг бэлтгэх сургалтуудыг сургалтын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах.

Суралцагчдын тоо нэмэгдсэн байна

 

МСҮТ аж ахуйн нэгж

 

4.2.6

Òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëàëòûã íýìýãä¿¿ëэх

 

1

19

396

Жилд 200 га-аас доошгүй га талбайд тэжээлийн ургамал тариална.

Тэжээлийн ургамал тариалсан талбай нэмэгдсэн байна

 

Сумын ЗДТГ

 

2

20

397

Тэжээлийн ургамлын нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ

Нэг ба олон наст ургамал тариалсан байна

 

ХБХ,

ХХААЖДҮГ

 

4.3. Байгаль орчны бодлогын зорилтууд

 

 

4.3.1

Байгаль хамгаалах ажилд оролцох талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 

1

1

398

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчтай   сумын Засаг даргын   байгаль орчныг хамгаалах  чиглэлээр  байгуулах  гэрээний  бүтээгдэхүүний сонголтыг оновчтой тодорхойлох

 

Сумдын Засаг даргын  үүрэг, хариуцлага дээшилж, байгаль хамгаалах ажлын үр дүн  сайжрах

 

 

2013 оноос

 

 

 

 

ХБХ-ийн дарга,

БОГ-ын дарга

 

2

2

399

Байгаль орчныг хамгаалах хуулийн хэрэгжилт, байгалийн нөөцийн халдашгүй  байдлыг   хангуулах  чиглэлээр  сумын Засаг даргын зүгээс хэрэгжүүлж буй ажлын үр дүнг  жилд 5-аас  доошгүй суманд шалгаж  дүнг Засаг даргын зөвлөл, ИТХТ-н хурлаар хэлэлцүүлж байх

 

3

3

400

Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг  хангуулах талаар  жилд 2 сумын Засаг даргын сонсголыг  аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар  хэлэлцүүлэх, хариуцлага тооцох

 

4

4

401

Байгаль  орчныг хамгаалах чиглэлээр хийсэн   сумын жилийн  ажлын тайланг 1 жил, төлөв байдлын тайланг 2 жил тутамд гаргаж, сумдын Засаг даргын ажлыг дүгнэхдээ иргэд, иргэний  нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажилласан  оролцоог харгалзсан үзэх.

 

 

 

 

5

5

402

Иргэд нийтийн Хурал, багийн Засаг даргад чиглэсэн тусгайлсан  сургалт зөвлөлгөөн  зохион байгуулж, мэдээллээр тогтмол хангах

Байгаль орчны  хууль тогтоомж засаг захиргааны анхан шатны нэгжид  хэрэгжих  нөхцөл бололцоо  бүрдэж, иргэдийн оролцоо, хяналт  сайжирна

 

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

6

6

403

Иргэд нийтийн Хурал, багийн Засаг дарга нарын хариуцсан  нутаг дэвсгэрийнхээ  байгаль  орчныг  хамгаалах чиглэлээр хийж буй   ажлын туршлага, үр дүнг харилцан судлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх,  сурталчилах

 

7

7

404

Иргэд нийтийн Хурал, багийн Засаг даргад чиглэсэн тусгайлсан  сургалт зөвлөгөөн  зохион байгуулж, мэдээллээр тогтмол хангах

 

Байгаль орчны  хууль тогтоомж засаг захиргааны анхан шатны нэгжид  хэрэгжих  нөхцөл бололцоо  бүрдэж, иргэдийн оролцоо, хяналт  сайжирна

 

 

 

 

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

, БОГ-ын дарга

 

 

8

8

405

Иргэд нийтийн Хурал, багийн Засаг дарга нарын хариуцсан  нутаг дэвсгэрийнхээ  байгаль  орчныг  хамгаалах чиглэлээр хийж буй   ажлын туршлага, үр дүнг харилцан судлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх,  сурталчилах

 

 

 

 

 

9

 

9

406

Áàéãàëü õàìãààëàõ áàéãóóëëàãóóäûí  áîëîí òóñ àéìãèéí íóòàã äýâñãýðò õýðýãæèæ áóé òºñëèéí íýãæ¿¿äèéí æèëèéí àæëûí òàéëàí, ¿ð ä¿íã àéìãèéí  Çàñàã äàðãûí Ǻâëºë ÈÒÕÒ-èéí õóðàëäààíààð  өргөтгөсөн байдлаар õýëýëö¿¿ëýí  áàòàëãààæóóëæ ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºã÷  áàéõ

 

Байгаль  орчны чиглэлийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал сайжирч, байгаль хамгаалах ажлын чанар, үр дүн дээшилнэ

 

.2013 оноос

 

 

 

ХБХ-ийн дарга

,

БОГ-ын дарга

 

 

 

 

10

 

 

10

407

Áàéãàëü õàìãààëàõ çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà áîëîí òºñëèéí óäèðäëàãà àæèëòíóóäûí õàìòàðñàí çºâºë㺺í óóëçàëò, ÿðèëöàëãûã æèëä 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà çîõèîí áàéãóóëæ áàéõ

 

 

 

 

4.3.2

Íýã áàéãàëü õàìãààëàã÷ийн хариуцан ажиллах талбайг батлагдсан нормативын хэмжээнд хүргэх.

1

11

408

Æèë á¿ð òîäîðõîé òîîãîîð áàéãàëü õàìãààëàã÷èéí  îðîí òîîã íýìýãä¿¿ëæ íîðìàòèâò õýìæýýíä õ¿ðãýõ

Хамгаалалт, хяналт шалгалт, урьдчилан  сэргийлэх  ажлын үр нөлөө дээшилнэ.

2013 оноос

ХБХ-ийн дарга

 

БОГ-ын дарга

 

 

4.3.3

Аймгийн нутаг дэвсгэрт  ногдох улсын тусгай хамгаалалттай газрын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх

1

12

409

Рэнчинлхүмбэ  сумын Жар харууны  нурууг   дархан цаазат газрын ангилалаар  улсын тусгай  хамгаалалтанд  оруулах

Нэн ховор, ховор амьтан ургамлын  тархац нутгийн хамгаалалтын хүрээ нэмэгдэнэ

2013-2014

ХБХ-ийн дарга

 

БОГ-ын дарга

 

 

4.3.4

Усны нөөцийг хамгаалж, усны ай сав газрыг хамгаалах тогтолцоог бий болгон хэрэгжүүлэх

1

13

410

Жилд 10-аас доошгүй булгийн эхийг  хашиж хамгаалах

Хүн, мал, бэлчээрийн усан хангамж сайжирна.

Жил бүр

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

2

14

411

5-аас доошгүй рашааны  чанар найрлагыг   тогтоох

Рашаан эмчилгээг  оновчтой сонгох   боломж бүрдэнэ

2013

ХБХ-ийн дарга

 БОГ-ын дарга

 

 

4.3.5

Ерөнхий  агнуур зохион байгуулалт хийж, ан амьтны нөөцийг  тогтоох

1

15

412

Тарвага, бор гөрөөс, буга, гахайны нөөц тогтоох

Ан амьтны нөөцийг тархац нутгийн хүрээнд  шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хамгаалах, төсөл хэрэгжүүлэх, аж ахуйн аргаар хамгаалах  нөхцөл бүрдэнэ

2013-2014

ХБХ-ийн дарга

 

,

БОГ-ын дарга

 

 

2

16

413

Агнуурын бүс нутаг сум бүрээр тогтоох

 

 

 

 

3

17

414

Агнуурын  менежментийн  төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах

 

 

 

 

4.3.6

Агаарын бохирдлыг бууруулахад төр, хувийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, бохирдолгүй цэвэр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих.

1

18

415

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд барилга, байгууламжийн дулаан алдагдлыг бууруулах ÷èãëýëýýð ÒÁÁ, Õóâèéí õýâøèëòýé õàìòðàí àæèëëàõ

Дулаалгын материал, гэр байшингийн дулаан алдагдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явагдсан байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга Х

БОГ-ын дарга

 

 

2

19

416

Шахмал түлшний үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ.

Шахмал түлшний хэрэглээ нэмэгдсэн байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

3

20

417

Гэр хороололын айл өрхүүдийг сайжруулсан зуухаар хангах ажлыг шат дараалалтайгаар авч хэрэгжүүлнэ.

Агаарын бохирдол тодорхой түвшинд буурсан байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

4

21

418

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох боломж, шаардлагыг судалж, бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсийг тогтоож, журам мөрдүүлэх

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоосноор тухайн бүсэд бохирдол буурна

. 2013-2014

ХБХ-ийн дарга

, БОГ-ын дарга

 

 

4.3.7

Аймгийн төв болон бүх  сумдын хог хаягдын төвлөрсөн цэгийг байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд халгүй технологиор тохижуулах, хог хаягдлыг хаях, цуглуулах тогтолцоог сайжруулах.

1

22

419

Ñóìûí òºâ, ñóóðèí ãàçðóóäûí õîãèéí öýãèéí òàëáàéã  òîõèæóóëàõ àæëûã ýýëæ äàðààòàéãààð çîõèîí áàéãóóëàõ

Хог хаягдлаас  байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө  буурна

2013-2015

 

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

2

23

420

Төлөвлөгөө тооцоолол хийж, аймгийн төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт ландфилл технологийг нэн тэргүүнд цогц байдлаар нэвтрүүлэх

Хог хаягдлын  нэгдсэн цэг, орчны  газрын экологийн  эрүүл орчин  бүрдэж, байгальд хаягдах хогийн хэмжээ буурч, ачилтын зохион байгуулалт  сайжирна

2013-2015

 

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

3

24

421

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, дахин боловсруулах, цуглуулах журам батлан, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

2015-2016

 

4.3.8

Цөлжилòтýй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хэмжээнд хэрэгжүүлнэ.

1

25

422

Цөлжилòтýй тэмцэх аймгийн äэд хөтөлбөрийã хэрэгж¿¿ëýõ

Цөлжилттэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн зүйл, заалтууд хэрэгжсэн байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

 

 

 БОГ-ын дарга

 

 

4.3.9

Îéí õºíººëò øàâьæны тархалтын ñóäàëãàà, òýìöлийн àæëûг үргэлжлүүлж, Ойн анги, ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг дэмжих замаар ойн санг хамгаалах, нөхөн сэргээх ойжуулах ажлыг нэмэгдүүлэх.

1

26

423

Ойн хөнөөлт шавж тархсан îéí ñàíä тэмцлийн ажил хийгдэх зайлшгүй шаардлагатай газруудад улсûí áîëîí орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр тэмцлийн ажил хийлгүүлнэ.

Ойн хөнөөлт шавжíû тархаëòûí ñóäàëãàà õèéãäñýí áàéíà. Îйн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлûã îéí ñàíä õèéæ гүйцэтгýñэн байна.

2013-2016

 

ХБХ-ийн дарга

 БОГ-ын дарга

 

 

 

2

27

424

Улсын áîëîí îðîí íóòãèéí төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлыг аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу зохион байгуулна. Мөн æèë á¿ð урьд онд хийгдсэн ойжуулалтын арчилгааны ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгүүлнэ.

Улсын áîëîí îðîí íóòãèéí төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил 1000-ààñ äîîøã¿é ãà-ä õèéãäýõ, ºìíºõ æèëèéí îðîí íóòãèéí òºñ⺺ð õèéãäñýí ойжуулалтын арчилгааны ажил æèë á¿ð гүйцэтгэгдсэн байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

3

28

425

Îйн мэргэжлийн байгууллагуудад îéãîîñ ìод бэлтгэсэн îéí òàëáàéäàà өөрийн хөрөнгөөр хийх ойжуулалт, байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажлûã гүйцэтгүүлэх асуудлыг үүрэгжүүлнэ.

Îéãîîñ ìîä áýëòãýõ ýðõ á¿õèé îéí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäûí ºөрийн хөрөнгөөр хийгдэх ойжуулалт, байгалийí сэргэн ургалтанд туслах ажил гүйцэтгэгдсэн байна

 

 

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

4

29

426

Àéìãèéí îéí ñàíãèéí 20-èîñ äîîøã¿é õóâèéã îéí íºõºðëºëä ýçýìø¿¿ëýõ

Ñóì á¿ð îéí íºõºðëºëòýé áîëñîí áàéíà. Àéìãèéí îéí ñàíãèéí 20-èîñ äýýø õóâèéã îéí íºõºðëºë ýçýìøñýí áàéíà

. 2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

5

30

427

Мод бэлтгэлийн мэргэжлийн байгууллагууд бэлтгэсэн модныхоо хэмжээнд тулгуурлан түүнийгээ нөхөн сэргээх  үрийн нөөцтэй болгох

Мэргэжлийн байгууллагууд өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэгдэх ойг нөхөн сэргээх ажилд шаардлагатай үрийн нөөц бүрдсэн байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

6

31

428

Аймгийн хэмжээнд àíõ áàéãóóëàãäñàí îéí íºõºðëºëèéí эзэмшлийн ойн сангийн нөөц тогтоох, ой зохион байгуулалтûн ажилд жилд 3 доошгүй íºõºðëºëèéг хамруулах.

Ойн нөхөрлөл менежментийн төлөвлөгөөний дагуу  үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэнэ.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

 

БОАЖГ-ын дарга

 

 

7

32

429

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр арчилгааíû огтлолт, цэвэрлэгээ õèéõ ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх

Îéä àð÷èëãàà, öýâýðëýãýý õèéõ òàëààð æèë æèëä òºëºâëºñºí àæëóóä õèéãäñýí áàéíà. Òóõàéí îéí ñàíãèéí òºëºâ áàéäàë ñàéæèðñàí áàéíà.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

4.3.10

Сумдад байгуулагдсан ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí газрын үйл ажиллагааг дэмжинэ

1

33

430

Мод үржүүлгийн газруудыг өргөжүүлэх хүлэмж барüж, тарьц, суулгац ургуулах гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлнэ.

Аймаг орон нутгийн онцлогт тохирсон тарьц, суулгацны нөөцтэй болсон байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

2

34

431

Сум дундын ойн ангиудын мод үржүүлгийн газруудыг өргөтгөх, гэрээ байгуулан ажиллах

Аймаг орон нутгийн онцлогт тохирсон тарьц, суулгацны нөөцтэй болсон байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

3

35

432

Улсын áîëîí îðîí íóòãèéí төсвийн хөрөнгөөр үрийн талбай тусгаарлах ажил гүйцэтгүүлэх

Байнгûн үр түүх талбайíóóäòàé болсон байна.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

БОГ-ын дарга

 

 

4.3.11

Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг иргэдэд шуурхай хүргэх мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх.

 

1

36

433

Нэгдсэн халаалт, цэвэр бохир усанд холбогдсон конторын барилга барьж ажилчдын ажиллах орчныг сайжруулна

Ажилчдын ажиллах орчин бүрдсэн байна

2014-2015

 

ХБХ-ийн дарга

, УЦУОША-ны дарга

 

 

2

37

434

Ургац нэмэгдүүлж зуншлага сайжруулах, түймэр унтраах зорилгоор хөдөлгөөнт экспедиц ажиллуулж газрын генераторыг 2-3 суманд байрлуулах

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

 УЦУОША-ны дарга

 

 

3

38

435

Төв орон нутгийн салбаруудыг дэвшилтэт шинэ багаж хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

УЦУОША-н дарга

 

 

4

39

436

4 сумын цаг уурын өртөөг дулааны улиралд явуул судалгаанд хэрэглэх мотоциклээр хангах

2013-2016

ХБХ-ийн дарга

УЦУОША-н дарга

 

 

 

 

Тав. Засаглалын үйл ажиллагааны бодлого

 

                5.1 Төрийн удирдлага, иргэний нийгмийн бодлогын зорилтууд:

 

 

5.1.1.

Төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, тунгалаг болгох цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

1

1

437

Төрийн ажил, үйлчилгээг иргэд нийтэд ил тод явуулах, боломжит бүх хэлбэрээр тайлагнах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Ил тод байдал хангагдсан байна.

2014-2016

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,                                               -Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

2

2

438

 

Аймгийн “Иргэний танхим”-ын үйл ажиллагааг дэмжин, аймгийн хэмжээнд аливаа шийдвэр гаргах явцад иргэдийн оролцоог хангана.

Иргэдийн оролцоо хангагдсан байна.

2014-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга                                               -Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны дарга

 

3

3

439

Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт “Нэг цонхны үйлчилгээ”-г нэвтрүүлнэ.

Сумын ЗДТГ-уудад “НЦҮ” нэвтэрсэн байна.

2014-2016

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

4

4

440

Аймгийн төрийн байгууллагууд, сумдыг вэб сайттай болгож, аймгийн нэгдсэн вэб сайтад холбон идэвхитэй ажиллуулж, төрийн үйл ажиллагааны бүх төрлийн мэдээллээр иргэдийг хангана.

Сум, байгууллагууд вэб сайттай болж, тогтмол ажиллуулдаг болсон байна.

2014-2016

 

5

5

441

Аймгийн ЗДТГ-ын дэргэд иргэдээ сонсох “7038-1111” нээлттэй утсыг ажиллуулан тэдний саналын дагуу холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана.

Төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

2014-2016

 

6

6

442

Аймгийн ИТХ, Засаг даргын дэргэдэх бодлогын салбар хороо, зөвлөлүүдэд иргэд, иргэний нийгмийн төлөөллийг оролцуулж хэвшүүлнэ.

Төлөөлөл оролцуулж хэвшсэн байна.

2014-2016

 

5.1.2

Авлига, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх

 

1

7

443

Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг төрийн захиргааны байгууллага бүр ажиллагсаддаа сурталчилж ажиллана.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ

2013-2016

 

 

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

2

8

444

Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гаргаж тайлагнах үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ.

Төрийн албан хаагчийн хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлнэ.

2013-2016

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

3

9

445

Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аймгийн  төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллана.

Төрийн байгууллагууд авлига, хүнд сурталгүй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

2013-2016

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

4

10

446

Авилга, хээл хахууль, тендерийн будлианыг халах зорилгоор төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг 50 хувь онлайн хэлбэрт шилжүүлж, тендерийг иргэд, олон нийтийн хяналтын дор ил тод явуулна.

 

Худалдан авах ажиллагаа ил тод болж, олон нийтийн хяналт сайжирна.

 

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

- Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

 

5.1.3

Төрийн байгууллагаас гаргаж байгаа бодлого, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг иргэдээр хэлэлцүүлж, захиргааны актын хууль зүйн үндэслэлийг оновчтой хангах

1

11

447

Төрийн байгууллагаас гаргаж байгаа бодлого, хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг иргэдээр хэлэлцүүлж, саналыг тусган боловсруулж, хэрэгжилтийг иргэдэд тайлагнана.

Төрийн байгууллагын гаргасан шийдвэр бүрэн хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

2013-2016

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

 

2

12

448

 

Төрийн байгууллагаас гаргаж буй шийдвэрийн хууль тогтоомж зөрчдөг байдлыг таслан зогсооно.

 

Хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа таслан зогсоогдоно.

2013-2016

 

5.1.4

Бүх шатны төрийн байгууллагуудын ажил үүргийн давхардлыг арилгаж, сум, байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах

1

13

449

Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж мөрдүүлнэ.

Стратеги, бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдсан байна.

2014 оноос

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

 

 

2

14

450

Аймгийн, сумын төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн ачаалал, чиг үүргийг нягтруулж, ажил үүргийн давхардлыг арилгана.

Ажил үүргийн давхардал арилсан байна.

2014 оноос

 

3

15

451

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт ажиллаж байгаа босоо удирдлагатай байгууллагын харьяаллын   ажилтнуудыг орон нутагт гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллуулна.

Хариуцлага, ажлын уялдаа сайжирсан байна.

2014-2016 он

 

4

16

452

 “Удирдах ажилтнуудын уулзалт”-ыг сар бүр зохион байгуулж хэвшүүлэн хэлтэс, агентлагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулна.

Хариуцлага, ажлын уялдаа сайжирсан байна.

2014-2016

 

5.1.5

Аймгийн төрийн байгууллагуудад техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн үйл ажиллагааг хурдан шуурхай, чирэгдэлгүй, хүртээмжтэй болгох

1

17

453

Сум, байгууллагуудыг онлайн сүлжээнд холбон мэдээлэл дамжуулах асуудлыг цахим хэлбэрт шилжүүлж,  программ хангамж, техник хэрэгслийг сайжруулах арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлнэ.

Мэдээлэл дамжуулах цахим үйлчилгээ бий болж, үйл ажиллагааны хурд нэмэгдсэн байна.

2014-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга

 

2

18

454

Аймгийн төрийн байгууллагуудад цахим оффисын программ, үүлэн тооцооллын систем нэвтрүүлэх асуудлыг хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Ажил хэрэгжиж эхэлсэн байна.

2014-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн дарга

 

3

19

455

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хяналт тавих бүх үе шат нь өргөдөл, гомдол гаргагчид ил тод байдаг мэдээллийн систем нэвтрүүлнэ.

Мэдээллийн системийг нэвтрүүлсэн байна.

2014-2016

 

5.1.6

Сум, багийн үйл ажиллагааг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлэх

1

20

456

Багийн бүтцийг хүн амын тоонд нь үндэслэн оновчтойгоор шинэчлэн зохион байгуулна.

Шинэчлэлт хийгдсэн байна.

2014-2016

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,    

                                          -Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

2

21

457

Хатгал тосгоныг сумын зэрэглэлтэй болгох асуудлыг хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Хатгал тосгон сумын зэрэглэлтэй болсон байна.

2014-2016

 

3

22

458

Мөрөн сумыг хотын зэрэглэлтэй болгох асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Мөрөн сум хотын зэрэглэлтэй болсон байна.

2014-2016

 

4

23

459

Мөрөн, Рашаан, Галт сумдын Засаг даргын Тамгын газрын барилга шинээр барих

ЗДТГ-ын шинэ барилга баригдсан байна.

2014-2016

- Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

5.1.7

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төлөвшүүлэх шат дараатай арга хэмжээ авч, бүх шатанд төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх

1

24

460

Төрийн албаны мэргэшлийн  шалгалтыг цахим хэлбэрээр авах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Шалгалтыг бүрэн цахим хэлбэрээр авдаг болсон байна.

2014 оноос

 

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

2

25

461

Төрийн албан хаагчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх үе шаттай арга хэмжээ авна.

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадвар дээшилсэн байна.

2014-2016

 

3

26

462

Төрийн албан хаагчдын ажил үүргийг тодорхой болгож, үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог, урамшуулдаг болно.

Үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна.

2014-2016

 

4

27

463

Иргэдэд өдөр тутам үйлчилдэг нийтийн албан хаагчдыг иргэд нийтээр үнэлүүлдэг арга хэлбэрт шилжүүлэх замаар ажлын хариуцлагыг өндөржүүлнэ.

Иргэдээр үнэлүүлдэг арга хэлбэрт шилжсэн байна.

2014-2016

 

5

28

464

Төрийн албаны стандартыг бүх шатны төрийн байгууллагуудад мөрдүүлж ажиллана.

Төрийн албаны стандарт хэрэгжинэ.

2014-2016

 

 

5.1.8

Аймгийн хэмжээнд гарч буй мэдээ мэдээллийн үнэн бодит, нэгдмэл байдлыг хангах

1

29

465

Бүх шатны төрийн байгууллагуудаас гаргаж буй мэдээ мэдээллийн үнэн бодит, нэгдмэл байдлыг хангуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллана.

Мэдээ мэдээлэл үнэн зөв, нэгдмэл болсон байна.

2014-2016

-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

-Статистикийн хэлтсийн дарга

 

5.1.9

Төр-иргэний нийгмийн түншлэлийн чанар, үр нөлөөг дээшлүүлж, төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх

1

30

466

“Төр ба иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа” зөвлөгөөнийг 2 жил тутам зохион байгуулан, төр-иргэний нийгмийн түншлэлийн чанар, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

Зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж, хамтын ажиллагааны чанар, үр дүн сайжирсан байна.

2014, 2016 онд

 

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

2

31

467

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ.

 

ТББ-уудаар гэрээгээр ажил гүйцэтгүүлдэг болсон байна.

2014-2016

 

                                 

 

5.2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний бодлогын зорилтууд

 

5.2.1.

Сумын Засаг дарга, салбар, байгууллагын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  зорилтуудыг Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөгжлийн бодлогын бусад баримт бичгүүдтэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ.

1

1

468

Сумдын Засаг дарга нарын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, мянганы хөгжлийн зорилтот суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эрхэм зорилго, гол зорилтуудтай хэрхэн уялдаж байгаа байдалд дүн шинжилгээ хийж чиглэл, зөвлөмж өгөх

Сумдын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөгжлийн гол баримт бичгүүд болон Засгийн газар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн сумтай холбогдолтой гол зорилтуудыг тусгасан байх.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт заалтууд нь хэрэгжихүйц тодорхой байх.

 

2014 он

ХШҮТасгийн

дарга

 

2

2

469

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төсвийн байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөө, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийх

Тухайн байгууллагын стратеги болон жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд МУ-ын хөгжлийн баримт бичгүүд болон Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн байгууллагатай холбогдолтой гол зорилт, заалтуудыг тусгасан байх.

2014 он

ХШҮТасгийн

дарга

5.2.2.

Төрийн албан хаагчдын үүргийг тодорхой болгож, үүргийн биелэлтэд үндэслэсэн хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

1

3

470

Аймаг, сум, агентлагийн шинэчилсэн бүтцийн дагуу ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчилж, түүнд үндэслэн Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу хийлгэнэ. Үр дүнгийн гэрээ байгуулах үе шаттай сургалтыг зохион байгуулна. Үр дүнгийн гэрээ хийсэн байдалд дүн шинжилгээ хийж хэвших

Төрийн албанд ажлын чиг үүргийн давхардал, хийдэгдлийг арилгаж, үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож эзэнжүүлнэ.

2013 оноос

 

 

ТЗУХ-ийн дарга

 

 

 

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

 

2

4

471

Ажлын байрны тодорхойлолтод үндэслэж хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг төрийн албан хаагч бүрээр хөтлүүлж хэвшүүлэн жилийн эцсээр архивын нэгж болгон өгсөн баримт бичигт үндэслэн үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудсыг дүгнэх

Үр дүнгийн гэрээг ерөнхий менежер, менежер дүгнэхэд ХШҮ-ний нэгжээс санал оруулах нэг үзүүлэлт болгож хэвшинэ.

2014-2016 он

ТЗУХ-ийн дарга

ХЗХ-ийн дарга

ХШҮТ-ийн дарга

3

5

472

Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод тухайн асуудлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх чиг үүргийг тусгаж, үр дүнгийн гэрээгээр хариуцлага тооцох ажлыг хэвшүүлэх

Хариуцлагын тогтолцоо бий болж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын үр нөлөөнд ахиц дэвшил гарна.

2014 оноос

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

5.2.3

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тогтолцоог нэвтрүүлж, гүйцэтгэлийг үр дүнд суурилсан аргаар үнэлэх  хэлбэрийг хэвшүүлнэ.

1

6

473

Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үр дүнг дүгнэхдээ  Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журмын дагуу төрийн

байгууллагын ХШҮ-ний нэгж урьдчилсан үнэлгээ өгч байх зохион байгуулалтыг хэвшүүлэн, үр дүнгийн гэрээг бодитой дүгнэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Бүх шатны төрийн албан хаагчдын жилийн ажлын үр дүнг үнэлэхдээ гэрээнд заагдсан ажил үүргийн биелэлт, иргэдэд үзүүлж буй төрийн ажил үйлчилгээг тухайн харьяа нэгжийн иргэдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу хэрэглэгчийн үнэлгээг харгалзаж дүгнэж хэвшсэн байх

2014 оноос

ТЗУХ-ийн дарга

ХШҮ-ний тасгийн дарга

5.2.4

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаарх албан тушаалтан, иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлж, зөв ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

1

7

474

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, ач холбогдлын талаарх ойлголтыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах

Төрийн албан хаагчид, удирдах ажилтнууд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүн, мэдээллийг ашиглаж хэвшин, ойлголт сайжирсан байна.

2014 оноос

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

2

8

475

Үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвшилтийн талаар судалгаа хийж, шийдвэрлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Төрийн албан хаагчид, иргэдээс ойлголт, хандлагын талаар авсан судалгааны дүнд ахиц өөрчлөлт гарсан байна.

2014, 2016 онд

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

3

9

476

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний эрх зүйн орчин, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйг сурталчлан таниулах

Шийдвэр гаргачид, төрийн албан хаагч, иргэдийн мэдлэг хандлагад ахиц гарсан байна.

2014-2016 онд

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

5.2.5

Байгууллага, салбарын үйл ажиллагаа, бодлогын хэрэгжилтэд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

1

10

477

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд  салбар, байгууллагын хамтын оролцоог нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгож, уялдаа холбоог хангаж ажиллах

Холбогдох хууль журмын хүрээнд төлөвлөсөн графикийн дагуу хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээ хийгдсэн байна.

Жил бүр

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

2

11

478

Хэрэглэгчийн үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй болгох арга хэмжээ авах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнд иргэд, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн нөлөөлөл нэмэгдэнэ.

2014 оноос

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

3

12

479

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог хангах арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлэх.

Төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагаа өргөжиж,

ХШҮ-ний дүн бодитой гарна.

2014 оноос

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

ХШҮ-ний Тасгийн дарга

 

5.3. Хууль эрх зүйн хэрэгжилт, нийгмийн аюулгүй байдал, хил хамгаалалтын бодлогын зорилтууд:

 

 

 

 

5.3.1

 

 

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хууль, эрх зүйн салбарын шинэчлэлийг орон нутагт хэрэгжүүлж, аливаа шударга бус үйлдэлтэй хатуу тэмцлийг өрнүүлэн ажиллана

1

1

480

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод, тэгш байдлыг хангана

 

 

Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дээшилнэ.

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

2

2

481

Хууль, эрх зүйн салбарын шинэчлэлийг орон нутагт хэрэгжүүлж, шинээр байгууллагдаж буй алба, нэгжийн үйл ажиллагааг    дэмжинэ.

Хуулийн хэрэгжилт хангагдана.

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

3

3

482

Албан хаагчийн хууль зөрчсөн шударга бус үйлдэлтэй холбоотой иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шалган шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх ажлыг шуурхай зохион байгуулна

Төрийн  үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

5.3.2

 

 

 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажлын үр дүнг дээшлүүлж, иргэд аюулгүй орчинд тайван амьдрах баталгааг хангахад чиглэсэн цогц арга хэмжээг орон нутгийн эрх мэдлийн түвшинд

зохион байгуулна

 

 

1

4

483

Малын хулгайтай тэмцэх асуудлын хүрээнд байнгын ажиллагаатай цахим сүлжээ

нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна

Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр нөлөө дээшилнэ

2013-2014

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

2

5

484

Малын хулгайн гэмт хэргийн талаар мэдээлэл авах утас ажиллуулна

Мэдээллийг шуурхай авах нөхцөл бүрдэнэ

2013 он

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

3

6

485

Гэмт хэргийн талаар үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Гэмт хэргийн илрүүлэлт нэмэгдэнэ

2013 он

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

4

7

486

Гэмт хэргийн илрүүлэлт, хохирол барагдуулалтын ажлыг сайжруулна

Иргэдийн хохирол, гомдол барагдана

 

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

7

8

487

Аймгийн төвийг камерын хяналтын системд үе шаттайгаар шилжүүлнэ

Нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд ахиц гарна

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

8

9

488

Сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах ажилд ахиц гарна

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

9

10

489

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гаралтыг бууруулах, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд иргэд, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулна

Төрийн байгууллага иргэдтэй хамтран ажиллах нөхцөл бүрдүүлснээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр нөлөө дээшилнэ

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

10

11

490

Цагдаагийн албан хаагчдын ёс зүйн харилцааны асуудлыг онцгой анхаарч, хариуцлагатай албыг төлөвшүүлнэ

Цагдаагийн албан хаагчдын ёс зүйн хариуцлагыг дээшлүүлж, иргэдийн эрх зөрчдөг байдлыг таслан зогсоогдоно

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

 

 

11

12

491

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, замын тэмдэг тэмдэглэгээг орон нутаг хариуцан шинэчилнэ

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт буурна.

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

12

13

492

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг сум бүрт ажиллуулж, иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

 

Хуулийн хэрэгжилт хангагдана

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Цагдаагийн газрын дарга

5.3.3.

Архигүй Монгол хүн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ

 

1

114

493

“Архигүй монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ

Архидан согтуурах үйл ажиллагаатай тэмцэх ажлыг үр нөлөө дээшилнэ.

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

2

115

494

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй эрүүл идэвхтэй хамт олны үйл ажиллагааг дэмжин, хамтран ажиллана. 

Үйл ажиллагааны үр нөлөө дээшилж, согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй эрүүл идэвхтэй амьдралын клуб бий болно  

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

Сумдын Засаг дарга нар

3

116

495

Согтууруулах ундааг худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн тоог багасгах, улсын тэмдэгтийн хураамжаас орж буй орон нутгийн орлогын 5-10 хувийг архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд төвлөрүүлэн зарцуулах

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарна

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

5.3.4

Хууль сахиулах байгууллагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг сайжруулж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлнэ

1

17

496

Хууль сахиулах байгуулагын хүч хэрэгсэл, техник хангамжийг сайжруулна

Хууль сахиулахын байгууллагын ажиллагсадын ажиллах нөхцөл сайжирч, ажлын үзүүлэлт дээшилнэ

 

 

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

2

18

497

Хууль сахиулах байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлнэ.

Хууль сахиулах байгууллагын ажлын үзүүүлэлт дээшилнэ

 

2013-2016

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

 

 

5.3.5

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ

1

19

498

 Сум бүрт иргэд олон нийт хууль эрх зүйн мэдээлэл авах бололцоог бүрдүлсэн “Эрх зүйн танхим” бий болгоно

Иргэд хууль, эрх зүйн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө авах нөхцөл бүрдэнэ

2013-2014

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

2

20

499

Сумын дотоод ажил, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтнийг эрх зүйч боловсон хүчнээр хангана.

Сумдын иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн туслалцаа, иргэдэд зориулсан эрх зүйн албан бус сургалтын чанар дээшилнэ.

 

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

3

21

500

Сум бүр эрх зүйн хөтөч бэлтгэн тогтвор суурьшилтай ажиллуулна.

Иргэдэд эрх зүйн мэдээ, мэдээлэл хүргэх ажлын хүртээмж дээшилнэ.

2013-2014

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

4

22

501

Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор “Иргэний боловсрол” аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

ЕБС-ийн сурагчдын болон иргэдийн эрх зүйн боловсрол дээшилнэ.

2013-  2016

-Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

5.3.6

Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлнэ

1

23

502

Төрийн болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын архивыг зориулалтын байр, өрөө, тоног төхөөрөмжөөр хангах

Архивын нэгжийн хадгалах нөхцөл сайжирна.

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

- Архивын тасгийн дарга

2

24

503

Нэн үнэт, үнэт болон ихээхэн ашиглагддаг 400 мянга орчим хуудас баримтад цахим хувь үүсгэх, цахим санд данс бүртгэл оруулна.

 

Төрийн архивын эх баримт ашиглалтаас чөлөөлөгдөж хадгалалт, хамгаалалтын шинэ орчин бий болж, эрсдэлээс хамгаалагдана

 

 

2013-2016

 

- Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-Архивын тасгийн дарга

 

3

25

504

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд албан хэрэг хөтлөлтийн болон байгууллагын программ суурилуулах, шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулна

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа сүлжээний орчинд явагдаж, цахим архив, цахим албан хэрэг хөтлөлтийн тогтолцоо бүрдэнэ

 

 

2013-2016

 

Хууль зүйн хэлтсийн дарга

Архивын тасгийн дарга

5.3.7

Төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, эд хөрөнгө, газар өмчлөх эрхийг бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх

1

26

505

Иргэний болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй үзүүлнэ

Иргэд чирэгдэлгүй үйлчилгээ авах нөхцөл бүрдэнэ

 

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

2

27

506

Аймгийн хэмжээнд үл хөдлөх хөрөнгө, газар өмчлөх эрхийг бүртгэлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

Иргэдийн өмчлөх эрх баталгаатай болно

 

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

5.3.8

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой мэдээллийг нээлттэй болгож, гэмт хэргийн улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд учирсан хохирлыг барагдуулах

1

28

507

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангана

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааны талаар иргэд мэдээлэл авах боломж нээлттэй болно

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-ШШГА-ны дарга, хурандаа

2

29

508

Ялтны хөдөлмөрийн хөлсийг нэрийн дансанд төвлөрүүлж, төлбөртэй ялтны төлбөр барагдуулалтын  ажиллагаанд ахиц гаргана

Ялтан өөрийн хөдөлмөрөө үнэлэмж дээшилж, ялтны төлбөр барагдуулалтын  ажиллагаанд ахиц гаргана.

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-ШШГА-ны дарга, хурандаа

3

30

509

Ял эдлэх хугацаанд ялтнуудыг мэргэшүүлэх, нийгмийн чиг баримжаа олгох сургалтыг тогтмол зохион байгуулна

Ялтынг нийгэмшүүлэх ажлын үр нөлөө дээшилж, суллагдсан ялтнууд нийгэмд өөрийн хүч боломжоор ажиллаж амьдрах чадвартай болгох

2013-2016

Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-ШШГА-ны дарга, хурандаа

4

31

510

Малын хулгайн гэмт хэргийн хохирол барагдуулалтын ажиллагааг 90-ээс дээш хувьд хүргэж, мэдээллийг ил тод болгоно

Малын хулгайн гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэдийн хохирол барагдана

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга

-ШШГА-ны дарга, хурандаа

5.3.9

Хил хамгаалалтад туслах орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлснээр улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангана

1

32

511

Хил хамгаалалтад туслах орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ

 

Хил хамгаалах ажилд иргэдийн хүч бололцоог ашиглаж, хилийн зөрчилтэй тэмцэх ажлын үр нөлөө дээшилнэ

 

 

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга -

Хилийн 0257 дугаар ангийн захирагч, хурандаа

2

33

512

Хилчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлнэ

Хилчдийн ажиллах нөхцөл сайжирна.

2013-2016

-Хууль зүйн хэлтсийн дарга -

Хилийн 0257 дугаар ангийн захирагч, хурандаа

 

5.4. Батлан хамгаалах бодлогын зорилтууд

 

5.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан

иргэдийн алба хаах хүсэл сонирхолыг нэмэгдүүлж, иргэдэд эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж идэвхитэй хамтран ажиллана.

1

1

513

ХЦ-ийн 0311 дүгээр ангид алба хааж байгаа цэргийн албан хаагчдын амьдрал ахуйтай аймгийн ЗДТГ, эцэг, эхийн төлөөлөл очиж танилцан радио, телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж иргэдэд хүргэнэ.

Цэргийн алба хаах хүсэл сонирхол нэмэгдэнэ.

2013 онд

Цэргийн штабын дарга

2.

2

514

Иргэдийн эх оронч үзэл хүмүүжлийн хялбарчилсан ном товхимол гаргах. (Өврийн номд төрийн дуулал, сүлд, соёмбын тайлбар толь утга учир, Д.Нацагдоржийн Миний нутаг шүлэг, Ц.Дамдинсүрэнгийн Монгол нутаг, Д.Сэнгээгийн эх орон /дуу/ Явуухулангийн Би хаана төрөв, Ж.Бадраагийн Элгэн халуун нутаг гэх мэт сонгодог бүтээлүүдийг оруулах.)

Эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшинө.

2014-2015 он

-Цэргийн штабын дарга,

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

3

3

515

ЕБС –дад Эх орончдын булан, хүндэтгэлийн байр бий болгох,

Эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшинө

2015 он

- Цэргийн штабын дарга,

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

4

4

516

 Цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн ар гэрт туслах, халагдаж ирсний дараа буюу алба хаах хугацаанд нь мэргэжил олгож ажлын байраар хангах арга хэмжээ зохион байгуулах

Ажлын байр бий болно. Алба хаах сонирхол нэмэгдэнэ.

2014-2015 он

-Цэргийн штабын дарга,

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

5

5

517

ХЦ-ийн 0311 дүгээр ангитай хамтран 2000 цэргийн баярыг Мөрөн суманд зохион байгуулна

Цэргийн алба хаах хүсэл сонирхолыг нэмэгдүүлнэ.

2013 он

Цэргийн штаб, ХЦ-ийн 0311 дүгээр анги

6

6

518

ЕБС-уудын сурагчдын дунд цэрэг, спортын тэмцээн зохион байгуулна.

Бие бялдарын хөгжлийн түвшин ахина.

2014 он

- Цэргийн штабын дарга , БТСГ

5.4.2

Хөвсгөл аймагт байрлаж байгаа цэргийн анги байгууллагуудаас НҮБ-ийн мандаттай энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох цэргийн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлнэ.

1.

7

519

ЗХ-ний 321, ХЦ-0257 анги, Цагдаагийн газар, ШШГА, ОБХ-ээс Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох сонирхолтой ЦАХ-ын судалгааг гаргаж уг ажиллагаанд оролцуулах бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ. 

Ур чадвар сайжирна.  Өрхийн орлого нэмэгдэнэ.

2013-2016 он

-Цэргийн штабын дарга

2.

8

520

 Цэргийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах ажлыг бүх талаар дэмжиж “Цэргийн хотхон” байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Амьдралын чанар дээшилнэ.

2013-2016 он

Цэргийн штабын дарга, Цэрэгжүүлсэн байгууллагуудын удирдлага.

5.4.3

Орон нутгийн чанартай бүтээн байгуулалт, нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд цэргийн дүйцүүлэх албаны оролцоог нэмэгдүүлнэ.

1

9

521

Орон нутгийн чанартай бүтээн байгуулалтын ажилд цэргийн дүйцүүлэх албаны оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Хөрөнгө хэмнэгдэнэ.

2013-2016 он

Цэргийн штабын дарга

2

10

522

Гамшиг ослоос урьдчлан сэргийлэхэд дүйцүүлэх албаны оролцоог нэмэгдүүлнэ.

Эрсдлийг бууруулна.

2013-2016 он

Цэргийн штабын дарга

5.4.4

Цэрэг-стратегийн бэлтгэл сургалт болон дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг орон нутагт бэлтгэх тогтолцоог төгөлдөржүүлнэ.

1

11

523

Жил бүр сургалт бэлтгэлийн үндсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж БХЯ, ЗХЖШ-ын холбогдох албан тушаалнуудаар хянуулж БХЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

Сургалтын чанар сайжирна.

2013-2016

он

Цэргийн штабын дарга

2

12

524

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг ЗХЖШ- аас тогтоосон мэргэжлээр зохион байгуулна.

ДБН-ийн чанар ахина

Жил бүр

Цэргийн штабын дарга

 

5.5. Гадаад харилцааны бодлогын зорилтууд

 

5.5.1

Хөрш ОХУ-ын хил залгаа муж, районуудтай тогтоосон уламжлалт харилцааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлж, хамтын ажиллагааг илүү үр ашигтай хэлбэрээр өрнүүлэх

1

1

525

ОХУ-ын хил залгаа орших Эрхүү муж, Тува болон Буриад улсын муж, хотуудтай сайн хөршийн уламжлалт харилцаагаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ.

Хамтын ажиллагаа өргөжсөн байна.

2014-2016

 

Аймгийн Засаг дарга,

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

2

2

526

ОХУ-ын Буриадын Түнхэн, Ахын районтой “Эв модны наадам” зохион байгуулна.

Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна.

Жил бүр

 

3

3

527

Хил орчмын худалдааг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, эдийн засаг, аялал жуулчлалын салбарт  гадаадын болон хамтарсан хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, бусад бүхий л салбарын гадаад харилцааг дэмжинэ.

Гадаадын хөрөнгө оруулалт хийгдэж, гадаад харилцаа өргөжсөн байна.

2014-2016

Аймгийн Засаг дарга,

 

 Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

 

 -Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга

4

4

528

Ханхын хилийн боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлж,  олон улсын жишигт ойртуулна.

Хилийн боомтын хүчин чадал нэмэгдэж, өргөжсөн байна.

2014-2016

Аймгийн Засаг дарга,

 

 Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

 

 -Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга

5

5

529

“Мөрөн” нисэх буудлыг олон улсын боомт болгон өргөтгөж, улирлын чанартай олон улсын нислэг үйлдэх боломжийг бүрдүүлнэ.

Олон улсын нислэг үйлдэх боломж бүрдсэн байна

2014-2016

5.5.2

Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орны муж, хотуудтай байгуулсан харилцаа хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, стратегийн түншлэлийг тогтоон, оюутан, сурагч солилцох, мэргэжилтэн  бэлтгэх, аймгийн хөгжлийг дэмжүүлэх зэрэг өргөн хүрээнд ажиллах

1

6

530

Өндөр хөгжилтэй орнуудтай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, тэднээс суралцах, туршлага солилцох ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна.

2014-2016

Аймгийн Засаг дарга,

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга,

-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

2

7

531

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг гадаадын ижил төстэй байгууллагуудтай харилцаа тогтоох, техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, туршлага солилцох асуудлыг дэмжинэ.

Үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна.

2014-2016

3

8

532

Аймгийн дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр гадаадын улс орнуудтай хамтран ажиллана.

Хамтран

 

Аймгийн Засаг дарга,

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга,

 

-Аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-ийн дарга

3

9

533

Гадаадын болон олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, идэвхитэй хамтран ажиллана.

Төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт

2014-2016

5.5.3

Аймгийн гадаад харилцааны бодлого, үйл ажиллагаа нэгдмэл байх, сум, төрийн байгууллагуудын гадаад харилцаа харилцан зохицуулалттай байх зарчмыг хэрэгжүүлэх

1

10

534

 

Аймгийн гадаад харилцааны бодлого, үйл ажиллагаа нэгдмэл байх, сум, төрийн байгууллагуудын гадаад харилцаа харилцан зохицуулалттай байх зарчмыг хэрэгжүүлнэ.

Гадаад харилцааны үйл ажиллагаа нэгдмэл, харилцан зохицуулалттай болсон байна.

2014 оноос

 

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

 

 

 

 

 

 

___________о О о _____________

Нийтэлсэн: 2013-12-30 16:21:50
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   11
Нийт хандалт:   191505
Таны IP:   3.236.55.22
Facebook messenger