• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

                                                                                                                                                                    Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн албаны

салбар зөвлөлийн 2016 оны 01 дүгээр

                                                                                                                                                                   сарын 22-ны өдрийн        дугаар                           тоотын хавсралт

 

 

ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ 
СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ  ТУХАЙ

 
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Хөвсгөл  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.
 
Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2016 оны 02  дугаар сарын  05-ны  өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.
Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 
1.     Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
2.     Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
3.     Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·          Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
·          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
·          Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
·          Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
·          Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
·          “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
·          Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
 
·          Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70383629   дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.


ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ  СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИЛГА

                                                                                             ДЭС ТҮШМЭЛ

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Хэдэн удаа мэргэшлийн шалгалт зарласан

Хүн бүртгүүлээгүй      байгаа шалтгаан

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

Ангилал

Нэр

Хариусан асуудал

 Орон тоо          

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

  ХБХ

ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, төлөвлөлтийн бодлого үйл ажиллагааг зохион байгуулах

1

Баклавр

Эдийн засагч, нягтлан бодогч

 

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан

Удирдлагын тавьсан асуудлыг хүлээн авах, ажил зохион байгуулах, бодлого төлөвлөх, боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, үр ашгийг тооцох, багаар ажиллах чадвартай,гадаад хэл болон  компьютер дээр ажиллах чадвартай

Орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, асуудлыг зохицуулах, шйидвэрлэх, зохион байгуулах чадвартай, харилцааны соёлтой

 

 

 

 

2

Аймгийн ЗДТГ

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

ТЗ-5

мэргэжилтэн

Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

1

Бакалавр

Төрийн захиргаа удирдлага, эдийн засагч

 

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан

Харилцааны өндөр соёлтой,  гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй,   компьютер дээр ажиллах чадвартай

Тогтвор суурьшилтай ажиллах ачаалал даах чадвартай

 

 

 

 

 

                                                                                                            

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Хэдэн удаа мэргэшлийн шалгалт зарласан

Хүн бүртгүүлээгүй      байгаа шалтгаан

Сул орон тоо гарсан үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангилал

Нэр

Хариусан асуудал

 Орон тоо       

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Түнэл сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Нийгмийн ажилтан

Нийгмийн асуудал хариуцах

1

Бакалавр,

Нягтлан бодох_ нийгмийн ажилтан

 

 

Нийгмийн зорилтот бүлгүүдэд ажиллах Харилцааны соёлтой багаар ажиллах чадвартай, Компьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай

Компьютер дээр бүрэн ажиллах чадвартай

 

 

 

 

2

Ханх сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Нийгмийн ажилтан

Нийгмийн асуудал хариуцах

1

Бакалавр,

Нягтлан бодох, нийгмийн ажилтан

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Нийгмийн зорилтот бүлгүүдэд ажиллах Харилцааны соёлтой багаар ажиллах чадвартай, Компьютерийн программ дээр ажиллах чадвартай

 

 

 

 

 

3

Ханх сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Аялал жуучлал хариуцах

1

Бакалавр,

 Аялал жуучлал

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Англи болон Орос хэлний ярианы болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

 

 

 

 

 

4

Хатгал тосгон

ЗАА

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Аялал жуулчлал хариуцах

1

Бакалавр,

Аялал жуулчлал

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Англи болон Орос хэлний ярианы болон бичгийн дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

 

 

 

 

 

5

Галт сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн салбарын бодлого зохицуулалт хариуцах

1

Бакалавр,

Нийгмийн ажилтан

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Хариуцсан ажлаа бие даан гүйцэтгэх чадвартай, баримт бичиг боловсруулах дүн шинжилгээ хийх чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Ёсзүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах харилцааны соёлтой, авилга ашиг сонирхолгүй байх

 

 

 

 

6

Тариалан сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн салбарын бодлого зохицуулалт хариуцах

1

Бакалавр, болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, багш

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Хариуцсан ажлаа бие даан гүйцэтгэх чадвартай, баримт бичиг боловсруулах дүн шинжилгээ хийх чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Ёсзүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах харилцааны соёлтой, авилга ашиг сонирхолгүй байх

 

 

 

 

7

Жаргалант сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн салбарын бодлого зохицуулалт хариуцах

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, багш

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Хариуцсан ажлаа бие даан гүйцэтгэх чадвартай, баримт бичиг боловсруулах дүн шинжилгээ хийх чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Ёсзүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах харилцааны соёлтой, авилга ашиг сонирхолгүй байх

 

 

 

 

8

Цагаан-Уул сум

ЗДТГ

ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Нийгмийн салбарын бодлого зохицуулалт хариуцах

1

Бакалавр, болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, багш

 

Ажилласан жил харгалзахгүй

Хариуцсан ажлаа бие даан гүйцэтгэх чадвартай, баримт бичиг боловсруулах дүн шинжилгээ хийх чадвартай, багаар ажиллах чадвартай

Ёсзүйн хэм хэмжээг сахин ажиллах харилцааны соёлтой, авилга ашиг сонирхолгүй байх

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                                  

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2016-01-26 15:29:49
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   4
Нийт хандалт:   191553
Таны IP:   3.237.2.4
Facebook messenger