• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГА ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ “ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАЙЛАН

2017-08-23                                                                                                                 Мөрөн сум

 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Төслийн нэр: “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ”

Төслийн хамрах хүрээ:Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори, Мөрөн сумын таван өрхийн эрүүл мэндийн төв, түүгээр үйлчлүүлэгч иргэд

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 2017 оны 8 дугаар сарыг дуустал  /8 сарын хугацаанд/

Төсөвт өртөг: 86000000 ₮

 Төслийн зорилго: “Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг

сайжруулахад хувь нэмэр оруулах”

Төслийн зорилт:

1.    АНЭ-ийн амбулаторийн эмч нарын цаг ашиглалтыг сайжруулснаар

үйлчлүүлэгчдийн эмчид үзүүлэх хүлээгдлийн цагийг бууруулна

2.    Эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал хоорондын үйлчлүүлэгч

шилжүүлэх тогтолцоог сайжруулна

3.    Түр оршин суугчдыг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулна

4.    Мөрөн сумын иргэд, эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл

хүлээн авна гэсэн зорилт хэрэгжүүлж Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад нөлөөлнө.

            Төслийн хүлээгдэж буй үр дүн: Иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч, хүлээгдэл, чирэгдлийг багасгана.

 

БҮЛЭГ 1. ТАЙЛАНГИЙН ХУГАЦААНД ХҮРСЭН ҮР ДҮН:

            Хөвсгөл аймагт “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөр” хэрэгжүүлэх бэлтгэл хангахад дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэв. Үүнд:

Ø  Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төрийн захиргаа, үйлчилгээний

байгууллага болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн танилцуулга, сургалтанд 2016 оны 4, 10-р саруудад 2 удаа хамрагдаж, нийгмийн эгэх хариуцлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдлэгтэй болсон.

Ø  Хөвсгөл аймагт “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийн

танилцуулах арга хэмжээг 2016 оны 6 дугаар сарын 04-нд орон нутгийн төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллага, иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын 50 төлөөллийн оролцоотой зохион байгуулж, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлага хамтран ажиллах талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн аймаг орон нутаг дахь зохицуулах зөвлөлийг Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2016 оны 07 дүгээр сарын 1-ний өдрийн А/336 тоот захирамжаар 7 төрийн захиргаа болон үйлчилгээний байгууллага, иргэн, ТББ-ын төлөөлөлтэй байгуулсан.

Ø  Мөрөн сумын төрийн байгууллагуудтай хамтран Мөрөн суманд хөдөөгийн

23 сумаас түр оршин сууж байгаа 6782 иргэний үндсэн болон түр оршин сууж байгаа хаяг, нэрээр нь тодорхойлон гаргаж, судалгааны тайлан мэдээллийн дүнг холбогдох төрийн удирдах байгууллага, сумдын Засаг дарга, ЭМТ-ийн дарга нарт танилцуулж мэдээллээр хангаж, мэдээллийг “Нийгмийн эгэх хариуцлага”, сумдын ЗДТГ, ЭМГ-ын Facebook, Мөрөн сумын дотоод сүлжээнд байршуулж, Мөрөн сумын бүх ӨЭМТ, багийн засаг дарга нарт цаасаар, файл, цаасан хэлбэрээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, санхүүжилтийг шийдвэрлэх УИХ, Эрүүл мэндийн сайд, аймгийн Засаг даргад санал, зөвлөмж хүргүүлэв. Эрх зүйн орчин зөрчилтэй байгаа учир санхүүжилтийг шийдвэрлэхэд хүлээгдэл үүсэж байна.

Ø  Иргэдийг чадавхижуулах зорилгоор 120 иргэнд “Уламжлалт эрүүл аж төрөх

Ёс”, “Эрүүл мэндээ хамгаалах эрх, үүрэг хариуцлага”, “Эрүүл мэндийн даатгалын ач тус” сэдвээр, 107 иргэнд “Эрүүл амьдрах ухаан, эрүүл аж төрөхөд иргэнээс хамаарахуй” “Хувь хүний хариуцлага ба хэрэгцээ”, 40 иргэнд “Ээжүүдийн мэдвэл зохих зүйлс” сургалтууд зохион байгуулж, иргэдийг чадавхижуулж, сургалтын материалаар иргэдийг хангаж,  эрүүл мэндийн зохих мэдлэг олгож, бэлтгэсэн мэдээллээр 10-15 минутын 8 төрлийн телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж олон нийтэд хүргэсэнийн гадна иргэдэд хүргэх мэдээллээр үе шаттай нэвтрүүлгүүд бэлтгэж байна..

Ø  Эмч, сувилагчийн харьцаа хандлагыг сайжруулах зорилгоор “Эмч,

эмнэлгийн ажилтны ёс зүй”  сургалтыг 2017-02-р сарын 03-04-нд 206 эмч, эмнэлгийн ажилтанд, “Харилцах чадварт суралцахуй, сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ” сургалтанд Нэгдсэн эмнэлэг, таван ӨЭМТ-ийн 400 эмч, сувилагчийг хамруулж, “Сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээ үзүүлэхэд удирдах ажилтны оролцоо үүрэг” нөлөөллийн уулзалт зохион байгуулж, Эрүүл амьдрах ухаан сургалт, үйлчлүүлэгчид зөвөлгөө өгөх сургалтуудыг АНЭ, ӨЭМТ-ийн эмч сувилагч нарт явуулж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахад нөлөөллөө.

Ø  Мөрөн сумын ӨЭМТ-үүдэд 10 ш гудамжны чиглүүлэгч, 5 ш эмнэлгийн хаяг,

44 ш дуугүй хөтөч хийлгэж байршуулснаар ӨЭМТ-үүдийн байршил, хаягыг тодорхой болгож, иргэдийг  мэдээллээр хангасан.

Ø  НАймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төв корпусын үүдэнд тасгуудын байршил

схем, дуугүй хөтөчинй самбар хийж байршуулан, Төрөх тасаг, Сэтгэцийн тасаг, Хүүхэд судлалын төвийн хаяг хийлгэн байршуулж, Амбулаторийн дуугүй хөтөч хийж байна.

Ø  Үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах зорилгоор Аймгийн

Нэгдсэн эмнэлгийн цахимтай ӨЭМТ-үүдийг холбож, ӨЭМТ-өөс цахимаар шинжилгээ өгөх дугаар авч, сорцийг Нэгдсэн эмнэлэгийн лаборатори луу тээвэрлэж, Мөрөн сумын ӨЭТМ-үүдэд лабораторийн шинжилгээ авдаг болсноор иргэд Нэгдсэн эмнэлэгт 3 удаа очдог байсныг 1 удаа,  шинжилгээ өгөх гэж 5-аас дээш удаа явдаг байсныг 3 удаа явдаг болгож, Нэгдсэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэгч шинжилгээ хийлгэх дугаар олголгүй шууд эмчээс захиалгыг лабораторит өгч шинжилгээний хариу эмчид шууд ирдэг болсон нь олон удаагийн явдал, чирэгдэл хүлээлтийг багасгаж, Хөдөлмөрийн магадлах комиссын хуралд ӨЭМТ-ийн эмч нар 7 хоног бүр 4 дөх өдөр 14 цагаас хойш хуралд явж иргэдийг чирэгдүүлдэг байсан бол 14 хоногт 1 удаа ӨЭМТ-үүд тодорхой хуваариар ээлжлэн ХМК-ын хуралд оролцдог болсон нь хүлээгдэл чирэгдэл багассан үр дүн гарч үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж харьцангуй дээшилж, төслийн эцэст илүү үр дүн гарахаар байна.

БҮЛЭГ 2.ТАЙЛАНГИЙН ХУГАЦААНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ, ГАРЦУУД:

            Тайлангийн хугацаанд дараах үйл ажиллагаа явуулав. Үүнд:

Ø  Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх зорилт, хамтран

ажиллах нэгжийн нэрээр 2016 оны 9 дүгээр сард Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2016-2020- онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны “Хөвсгөл хөтөч” хөтөлбөрт зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгуулсан.

Ø  Хөвсгөл аймгийн Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн

чиглэлд Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төсөл, Хөдөө сумдаас Мөрөн суманд түр оршин сууж байгаа иргэдийн тоог тодорхой болгож, тэдний эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсан санхүүжилтийг шийдвэрлэх зорилт, хамтран ажиллах нэгжийг тодорхойлон батлуулж мөрдүүлэх нөлөөлөл үзүүлж, Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал, ИТХ-ын хуралдаанд оролцож, төслийн зорилтуудыг аймгийн зорилтуудад тусгуулав.

Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд: Хөвсгөл аймаг 2017 –оныг “Хариуцлага хамтын ажиллагааны жил”, Эрүүл мэндийн газар “Нийгмийн эрүүл мэнд-Хариуцлага, хамтын ажиллагааны жил”, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг “Хамтын хүч-Эрүүл мэндийн жил” нэрлэсэн жилийн арга хэмжээнүүдийг төрийн захиргаа болон үйлчилгээний байгууллагууд тус тусдаа нэрлэсэн жилийн төлөвлөгөө гарган үр дүнг тооцон хэрэгжүүлж, иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах нэгдсэн нэг зорилгод хүрсэн.

Ø  Төсөл боловсруулах зорилго зорилтоо тодорхойлох уулзалтыг төрийн

захиргаа болон үйлчилгээний байгууллага, иргэд, ТББ-ын дунд 2016 оны 10-р сард зохион байгуулж төсөл боловсруулав. Иргэдийн санал, хэрэгцээг тодорхойлох уулзалт:

Хөвсгөл аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТ-ийн удидлага, мэргэжилтэн, эмч,

сувилагч нарын хэрэгцээ тодорхойлох уулзалт:

Ø  Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төслийн танилцуулга, үр дүнтэй

хэрэгжүүлэх санал дүгнэлт хэлэлцүүлэх уулзалтууд зохион байгуулав.

ü  Аймгийн ЭМГ-ын дарга, мэргэжилтэн, Мөрөн сумын Засаг дарга, холбогдох

мэргэжилтэн, ӨЭМТ-үүдийн эмч, эмнэлгийн ажилтны уулзалт хэлэлцүүлгийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 8-нд зохион байгуулж, “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ”  төслийн танилцуулга хийж, Мөрөн суманд хөдөө сумдаас түр оршин сууж байгаа иргэдийн тоог тодорхой болгоход хамтран ажиллахаар шийдвэрлэв.

ü  Аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТ-ийн удирдлага, эмч, сувилагчийн

уулзалт, төслийн танилцуулга, хэлэлцүүлэг хийв.:

 Шатлал хоорондын үйлчлүүлэгч шилжүүлэх тогтолцоог сайжруулах, иргэдийн хүлээлт, чирэгдлийг багасгах, өрхийн эмнэлэг дээр лабораторийн шинжилгээ авдаг болох, түр оршин суугчдыг бүртгэлжүүлж, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулахад хэрхэн хамтарч ажиллаж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хэрхэн сайжруулах талаар хэлэлцэж тохиролцсон уулзалт зохион байгуулав.

Мөрөн суманд түр оршин суугчдын бүртгэл хийх бэлтгэл хангаж, хөдөөгийн 23

сумаас Мөрөн суманд хамгийн багадаа 6782 хүн 10 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгааг тодорхойлов. Түр оршин суугчдыг бүртгэхийн тулд Мөрөн сумын 13 СӨБ, 9 ЕБС, МСҮТ-д сурч байгаа сурагчдын бүртгэл, ӨЭМТ, багийн засаг дарга нараас бүртгэлийг урьдчилан гаргуулан дүгнэлт хийж,  23 сумаас Мөрөн суманд амьдарч байгаа иргэдийн нэр хаягыг авч нэрээр нь жагсааж, иргэн нэг бүрээр овог нэр, регистрээр нь тулгалт хийж, гаргасан нэрээ харъяа сумдад нь хүргүүлэн таниулж, нас барсан, шилжсэн иргэнийг хасаж, нэмэгдсэнийг нэмж, эцсийн байдлаар Мөрөн сумын баг тус бүрээр ялган нэгтгэн гаргаж, үр дүнг аймгийн ЗДТГ-ын холбогдох ажилтнууд, Мөрөн сум багийн Засаг дарга, ЭМГ-ын удирдлагад танилцуулсан хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Түр оршин суугчдын судалгаа, мэдээллийг холбогдох албан тушаалтнуудад цаасан хэлбэрээр сум тус бүрээр:

Баг тус бүрээр:

гаргаж, албан ёсоор хүлээлгэн өгч ба цахим сайтуудад дараах байдлаар албаны хэрэгцээнд ашиглах, шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөлөхөөр байршууллаа. Үүнд:

 1.Түр оршин суугчдын судалгаа сум, багийн байршлаар иргэдийн тоог харах боломжтой байдлаар:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjc4OGY1YzItYmU0MC00N2IyLTgxZTQtMDQ2NWU0ZWI2ZjlkIiwidCI6IjdjM2Q2MGVmLWViN2YtNDc3Mi1hMDRkLTlkMzFlMmYyOWJiZSIsImMiOjR9

Мөрөн суманд хөдөө сумдаас түр оршин сууж байгаа иргэдийн  тоо 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар Chart-1-ээр 6782 иргэн байна.   Chart-2 Баг ӨЭМТ-үүдийн тодорхойлсон хүн амын тоо-4592 гэсэн дутуу мэдээлэл байсныг харуулж байна .

2. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд түр оршин сууж байгаа иргэдийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад орон нутагт шийдвэрлэх боломжгүй, улсын хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай асуудал, хүсэлтийг Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг, Хөвсгөл аймгаас Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдсон Л.Энх-Амгалан, Ц.Даваасүрэн, Л.Мөнхбаатар нарт 2017 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр гардуулан  бичлэг: /11 минут 19 секунт/ хийж, цахим хуудсуудад доорхи линкээр байршуулав.

https://www.youtube.com/watch?v=IU0IOK0gOO0&feature=youtu.be

3. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд түр оршин сууж байгаа иргэдийн тоог тодорхой болгов. Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр МУНЭХБТ-ийн Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа "Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ" төслийн хүрээнд төслийн баг, Мөрөн сумын ЗДТГ, багийн засаг дарга нар, ӨЭТМ-үүд, хөдөөгийн 23 сумын ЗДТГ хамтран ажиллаж , / 24 минут 51 секунт/

https://www.youtube.com/watch?v=rl-ADrgHpBQ&feature=share  линк нэвтрүүлгүүдээр түр оршин суугчдын бүртгэл хийсэн үйл ажиллагаа болон нөлөөллийн үйл ажиллагааг харуулсны гадна 2017 оны 05 дугаар сарын 25-нд хөдөөгийн 23 сумын Засаг дарга, ЭМТ-ийн дарга нарт өөрийн харъяа Мөрөн суманд түр оршин сууж байгаа иргэдийнхээ эрүүл мэндийн үйлчилгээний санхүүжилтийг шийдвэрлэх, иргэдийн нь тоог танилцуулах, тоон мэдээллийг хэрхэн ашиглах болон  Нийгмийн эгэх хариуцлага бэхжүүлэх хөтөлбөр, Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ төслийн танилцуулга, дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгснөөр аймгийн хэмжээнд нийгмийн эгэх хариуцлагын мэдээлэлтэй боллоо..

Судалгааг сум тус бүр, Мөрөн суманд оршин сууж байгаа багийн хаягаар гаргаж, жагсаалтыг Мөрөн сумын ЗДТГ, ӨЭМТ-үүдэд файлаар, цаасаар хүлээлгэж өгөв.

Ø  Амбулаторийн эмч нарын цаг ашиглалт, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг

2017 оны 1-р сарын 23-27-нд,  2-р сарын 20-ноос 3-р сарын 10, 5-р сарын 20-ноос ,6-р 10 хүртэлх хугацаануудад иргэдийн сэтгэл ханамж, эмч, ажилчдын цаг ашиглалтын судалгаа хийж үнэлж дүгнэлт хийж, эхний 2 судалгааны үр дүн, цаашид засаж сайжруулах чиглэлээр холбогдох ажилтнуудад танилцуулж, зөвлөмж хүргүүлж, 3 дахь судалгааны дүнг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхний 2 судалгааны дүн танилцуулгыг “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төсөл дэлгэрэнгүй нэвтрүүлэг бэлтгэн орон нутгийн Далай ээж, Хөвсгөл телевизүүдээр нийт 4 удаа цацаж, Facebook, Youtybe, Иргэн-төр сайтад  https://www.youtube.com/watch?v=5YElk1MqKxM&t=5648s линкээр байршуулсан болно.

Ø  Төсөл хэрэгжүүлэх багийн гишүүдээр баг бүрдүүлж, ажлын чиглэл,

улирдамжаар хангаж, хийсэн ажлыг дүгнэн хэлэлцэж нэгдсэн дүгнэлт ойлголтод хүрлээ. Төслийн судалгаа үнэлгээний багийн гишүүд иргэн, ТББ-уудыг төлөөлөл 5-8 хүн ажиллав.

Эмч нарын цаг ашиглалт, үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны баг:

Түр оршин суугчдын бүртгэл, мэдээлэл боловсруулах ажил гүйцэтгэсэн баг:

2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн мэдээлэл, хэлэлцүүлэг:/Танилцуулгыг хавсаргав/

Мөн хэлэлцүүлгийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” нэвтрүүлгээс харах боломжтой.

Нэгдсэн эмнэлгийн дуугүй хөтөчийн загварын хэлэлцүүлэг: /Загвар/

Хоёрдох судалгааны дүнг аймийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Нэгдсэн эмнэлгийн дарга, тасаг нэгжийн дарга, эмч, ажилчдыг оролцуулсан өргөтгөсөн хэлэлцүүлэгт танилцуулж, холбогдох зөвлөмж хүргүүлэв. Хоёрдох судалгаагаар үйлчлүүлэгч иргэд болон эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг авч нэгтгэн дүгнэлт хийж, эмч, ажилчдын тулгамдаад байгаа асуудлыг тодорхойлж, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст холбогдох санал, зөьлөмж хүргүүлэв.

2017 оны 4 дүгээр сарын 10 ны өдрийн танилцуулга мэдээллэл: /Танилцуулгыг хавсаргав/.

Ø  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг

2017 оны 1 дүгээр сарын 23-31-нд амбулаториор тухайн үед үйлчлүүлж байсан 392 иргэнээс Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 13 дугаар тушаалын амбулаторийн үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авах загвараар 2017 оны 2 дугаар сарын 20-ноос, 3 дугаар сарын 20 ны хооронд үйлчлүүлсэн иргэдээс авч амбулаторийн эмч нарын цаг ашиглалт, үзлэгийн хугацааг тодорхойлов. Нэгдсэн эмнэлэг 1 үйлчлүүлэгчид үзүүлэх хугацааг 20 минут байхаар үзлэгийн хугацааг тогтоож, цахимаар дугаар олгодог ч Шүдний кабинет 10-33 минут зарцуулж байсан ба бусад кабинетуудын үзлэгийн хугацаа 4-10 минутаас хэтрэхгүй байгааг тогтоов. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид муугаар нөлөөлж байна гэж үзлээ. Судалгааны багийн гишүүдийн ажлын үр дүнг хэлэлцэж, санал дүгнэлтээ нэгтгэж, нэгдсэн танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

Ø  Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ төслийн нээлтийг 2017 оны

02 дугаар сарын 03-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд зохион байгуулж, Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн дарга, ЭМГ-ын дарга, Нэгдсэн эмнэлгийн дарга, тасаг, нэгж, ӨЭМТ-ийн дарга нар эмч сувилагч нийт 124 хүн оролцов.

Хоёрдох судалгааг 2016 оны 8 дугаар сараас 2017 оны 1 дүгээр сарын 31 ний хооронд үйлчлүүлсэн аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн-200, Мөрөн сумын таван ӨЭМТ-үүдийн- 190 иргэний сэтгэл ханамжийн судалгааг төслийн зөвлөх баг МЭММН-ийн ирүүлсэн загвар зөвлөмжийн дагуу, мөн Нэгдсэн эмнэлэг-270, ӨЭМТ-үүдийн-46 эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 13 дугаар тушаалын Эмч, эмнэлгийн ажилтны сэтгэл ханамжийн судалгаа” загвар маягтаар авч нэгтгэн дүгнэж дүнг Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Хяналт үнэлгээ дотоод аудитын удирдлага, Эрүүл мэндийн газрын төлөөлөл, Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, эмч, сувилагчдын нэгдсэн уулзалт зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг Нэгдсэн эмнэлэгт 2 удаа хүргэж хамтран ажиллав. Мөн 2016 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс 2017 оны 4 дүгээр сарын 30-ны хооронд Нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлсэн-200, ӨЭМТ-үүдээр үйлчлүүлсэн-190 иргэнээс МЭММН-ийн ирүүлсэн загвар зөвлөмжийн дагуу  2017 оны 5-р сарын 20-ноос 6 дугаар сарын 10-ны хооронд 3 дахь удаагийн сэтгэл ханамжийн судалгааг айл өрхөөр  багийн 4 гишүүн явж аваад дүгнэлт хийж, төрийн захиргааны болон иргэн, ИНБ-ын өргөтгөсөн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар бэлтгэж байна.  Судлаачдын ажиллагаа: Б.Нямаа- Иргэний төлөөлөл:

Ч.Бямбадорж- Хөвсгөл Танин мэдэхүй ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

С.Чинбат-Хөвсгөл Танин мэдэхүй ТББ-ын тэргүүн

З.Бат-Эрдэнэ-Хөвсгөлийн хөгжил, дэвшилд ТББ-ын гүйэтгэх захирал

Судалгааны үр дүнгээр нийт судалгаанд оролцогчдын  сэтгэл ханамжийн түвшинг  хувиар илэрхийлбэл: Нэгдсэн эмнэлэгийн үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшин 1-р сард онц-0, сайн-23,0 хувь, дунд-59,0 хувь, муу-18 хувь байсан бол 3 дугаар сарын судалгааны дүнгээр онц-2,6 хувь, сайн-48,4 хувь, дунд-46,4 хувь, муу-2,6 хувь гарсан ба 3 дахь судалгааны дүн урьдчилсан байдлаар чанарын өсөлттэй гарахаар байгаа ба дүгнэлтээ хийж дуусах шатандаа явж байна.  Эндээс төслийн үр дүнд иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшин сайжирч байгаа нь тодорхой харагдлаа. Судалгааг гишүүд, айл өрхөөр явж аймгийн Нэгдэн эмнэлэг, ӨЭМТ-ийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсан үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлов. Судалгааны дүнг хэлэлцэж, судалгаатай нэг бүрчлэн танилцаж хүлээж авав.

Ø  Мөрөн сумын ӨЭМТ, Нэгдсэн эмнэлэгт дуугүй хөтөч хийж,  байршуулах

санал, дүгнэлт гарган Өрхийн эмнэлгүүдийг хаяг, дуугүй мэдээллийг хүлээлгэж аөглөө. Энх-Үйлс ӨЭМТ-д

Гурвангал ӨЭМТ-д

Хөвсгөл-Энэрэл ӨЭМТ-д

Дэлгэрмөрөн ӨЭМТ-д

Далайн-Элбэрэлт ӨЭМТ-д

Нэгдсэн эмнэлгийн дуугүй хөтөчийн загвар гарсан ба Хүүхдийн тасаг, Төрөх тасаг, сэтгэцийн тасгийн хаягжилт хийгдэж бусад тасгийн дуугүй мэдээллийг барилгад засвар хийгдэж байгаатай холбогдож хойшлуулахыг удирдлагын зүгээс хүссэн учир одоогоор байршуулаагүй хойшлогдоод байна.

Ø  Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар: 2017-02 дүгээр сарын 01

ний байдлаар 392 үйлчлүүлэгчийн санал дүгнэлтээр:

Засаж, сайжруулах, анхаарах асуудал:/Бичгээр илэрхийлсэн баримтад

тулгуурласан дүгнэлт/

·         Харьцаа, ёс зүй муу байна-65 иргэн, 34,9 %

·         Чирэгдэл, хүлээлт их, хүнд сурталтай байна-76 иргэн, 40,9 %

·         Эмнэлгийн гадаад, дотоод орчин, үйлчлүүлэх ая, тух муу-20 иргэн, 10,8%

·         ЭМД хэт өндөр байна-10 иргэн, 5,4 %

·         Үйлчилгээний чанар хангалтгүй байна-10 иргэн,5,4 хувь байсанд дүгнэлт

хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж доогуур байгаа шалтгаан эмч, эмнэлгийн ажилтны харьцаа ёс зүй муу, чирэгдэл хүлээлт их хүнд сурталтай байна гэж нийт судалгаанд оролцогчдын 75,8 хувь нь үзсэн учир энэ зөрчлийг бууруулах, арилгахаар Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажилласны үр дүнд:

ü  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, таван ӨЭМТ-ийг цахим сүлжээгээр холбож,

шинжилгээг ӨЭМТ-үүдэд авч, сорцийг Нэгдсэн эмнэлэг амбулаторит хүргэж, хариуг цахимаар ӨЭМТ-үүдэд илгээдэг болсноор үйлчлүүлэгч шинжилгээ хийлгэхээр хамгийн багадаа 5 удаа явдаг байсныг ойрхон байрлах өөрийн харъяалалын ӨЭМТ- дээр 3 удаа очиж, эмчилгээ үйлчилгээг авдаг боллоо.

ü  Нэгдсэн эмнэлгийн эмч нар, үйлчилчлүүлэгчийн шинжилгээ хийлгэх

дугаарыг цахимаар илгээж, шинжилгээны хариу эмч нарт шууд цахимаар ирүүлдэг болгосон нь иргэдийг үйлчлүүлэгч шинжилгээ өгөхөөр цахим дугаар авах, шинжилгээний хариу авахаар лабораторит очих зэрэг олон удаагийн явдлыг цөөлж, цаг хугацааг багасгаж, шинжилгээ хийлгэхээр явах давтамжийг 2 –оор багасгаж, шуурхай болгосон нь үйлчлүүлэгчдийн чирэгдлийг багасгасан үр дүн болов.

Ø  Эмч, эмнэлгийн ажилтны харьцаа хандлагыг өөрчлөх сайжруулах

зорилгоор:

ü  Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүй, ур чадварын сургалтыг 2017 оны 02

дугаар сарын 03,04-нд Нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТ-ийн 206 эмч, сувилагчдын дунд зохион байгуулав. Багш С.Наранчимэг-МЭММН-ийн гишүүн, ЭМ-ийн яамны ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн дарга Байгаль нар

ü  Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран “Хамтын хүч-

Эрүүл мэнд” арга хэмжээг дараах хөтөлбөрин дагуу зохион байгууллаа.

ü  Харилцах чадварт суралцахуй, сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээ” сургалтыг

ЭМШУИС-ийн АУ-ны доктор, профессор С.Наранчимэгийн сургалт:

 Сувилахуйн ухааны докторант С.Нармандах нарын сургалт

Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүй, харьцаа хандлагыг сайжруулах, Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын  дунд хандлага, харилцааны талаарх цогц чадамжийг эзэмшүүлэх арга зүйд сургах зориго бүхий сургалтад Нэгдсэн эмнэлэг, ӨЭМТ-үүд, Хувийн эмнэлгийн эмч, сувилагч 400 ажилтны сургалт явуулж, “Сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээ үзүүлэхэд удирдах ажилтны оролцоо, үүрэг” сэдэвт нөлөөллийн уулзалтыг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж, иргэдийн хүсэлт хэрэгцээ, тулгамдаж байгаа асуудал, хэрхэн үр дүнг сайжруулах талаар танилцуулав.

Нөлөөллийн уулзалтын үр дүнд: ЭМШУИС-ын багш АУ-ны доктор, профессор С.Наранчимэг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 1 жилийн хугацаатай зөвлөхөөр ажиллахаар болов.

ü  “Эрүүл амьдрах ухаан, эрүүл аж төрөхөд иргэнээс хамаарахуй”, Хувь хүний

хариуцлага ба хэрэгцээ” сэдвээр 107 иргэнийг сургалт, мэдээллээр хангав. С.Наранчимэг –ЭМШУИС-ийн багш  

ü  “Уламжлалт эрүүл аж төрөх ёс” сэдвээр иргэдэд тусгай хөтөлбөрөөр

өвчнөөс урьчилан сэргийлэх арга зам, эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талын мэдээлэл, мэдлэг олгох сургалтыг Олонд туслах эмнэлгийн их эмч, клиникийн профиссор П.Эрдэнэ-Очир явуулж, 120 иргэнийг хамруулав.

ü  “Иргэний эрүүл мэндийн эрх үүрэг, хариуцлага” сэдвээр П.Гүррагчаа- Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газрын хуулийн зөвлөх

ü  “Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд даатгалын ач тус” Эрүүл Хөвсгөл аймгийн

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн дарга       

                                                       Т.Түвшинтөгс:

ü  Эмэгтэйчүүдийн мэдвэл зохих зүйлс: “Гэрэлт сахиус ТББ-ын тэргүүн,

хүүхдийн их эмч Л.Эрдэнэцэцэг 2 удаагийн сургалтаар 40 эмэгтэйчүүдэд жирэмсэн үеийн хяналт, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам,  хүүхдийн асаргаа, сувилгаа, хооллолт, эмийн зохистой хэрэглээ, эрүүл мэндээ хамгаалах талаар мэдээлэл, сургалт явуулав.

Иргэдэд эрүүл мэндээ хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аж төрөх ёс, эрүүл мэндийн эрх, үүрэг, хариуцлага, эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 267 иргэнд биечлэн мэдлэг олгож, өгсөн мэдээллийг олон нийтэд хүргэхээр телевизийн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэж, түгээхэд бэлэн болголоо.

Ø  Хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, үр дүнг орон нутгийн телевиз

“Далай ээж”, “Хөвсгөл”, “Мөрөн”  телевизүүдээр олон нийтэд хүргэж байна.

“Хөвсгөл” телевиз хөдөөгийн 23 суманд цацагддаг учир мэдээллийг олон нийт өргөн хүрээтэй авах боломжтой.

БҮЛЭГ3.СУРГАМЖ:

            “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төслийн хүрээнд:

Ø  Нийгмийн эгэх хариуцлагын тухай ойлголт авч, иргэн, иргэний нийгмийн

байгууллага төрийн байгууллагад хүсэлтээ илэрхийлж, харилцан ойлголцсны гадна Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн тусламж,үйлчилгээг сайжруулахад төрийн байгууллага, ТББ-ууд нэг баг болон хамтран ажиллаж чадлаа. Төсөл хэрэгжих үйл явцад Төрийн захиргааны байгууллага болон үйлчилгээний байгууллага, ТББ-ууд хамтран ажиллсанаар 2017 оныг шат шатандаа хариуцлага сайжруулах жил болгон нэрлэсэн жилийн төлөвлөгөөнд нийгмийн хариуцлагын агуулгыг тусгасан нь сайн туршлага боллоо. Тухайлбал: 2017 оны аймгийн хэмжээнд Хөвсгөл аймаг “Хариуцлага-Хамтын ажиллагааны жил”, Эрүүл мэндийн газар “Нийгмийн эрүүл мэнд-Хариуцлага хамтын ажиллагааны жил”, Нэгдсэн эмнэлэг “Хамтын хүч-Эрүүл мэндийн жил” болгон шат шатандаа нэрлэсэн жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь нийгмийн эгэх хариуцлагатай холбогдож байна. Тайлан үнэлгээнээс дараах ахиц өөрчлөлт, үр дүн гараад байна. Үүнд:

      1.Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хөдөөгийн 23 сумаас түр оршин сууж байгаа иргэдийн тоог хамгийн багадаа 6782 иргэн байгааг нэр, үндсэн болон түр оршин сууж байгаа хаягаар тодорхойлж бүртгэл мэдээлэлтэй болсны гадна бусад аймаг хотод сургамж боллоо.

      2. Төсөл хэрэгжих явцад 2 сар тутам 3 удаа 390-392 нийт 1172 иргэнээс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хэрхэн сайжруулах талаар судалгаа авч цаашид анхаарах асуудлаар эмнэлгийн эмч, ажилчдад дэлгэрнгүй мэдээлэл хийж, 314 эмч, эмнэлгийн ажилтны сэигэл ханамжийн судалгаа хийж, үр дүнг нийт ажилтнуудад танилцуулан холбогдох төрийн байгууллагад санал, зөвлөмж хүргүүлэв.

      3.Мөрөн сумын таван Өрхийн эрүүл мэндийн төвийг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн цахим сүлжээнд холбогдсон.

      4.Мөрөн сумын үндсэн болон бүртгэлтэй түр оршин суугчдын лабораторийн шинжилгээг ӨЭМТ-д авдаг болсон, Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаториор үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн лабораторит өгөх шинжилгээний дарааллыг үзүүлсэн эмч цахимаар  явуулдаг, шинжилгээний хариу үзүүлсэн эмчид цахимаар ирдэг болсон нь өмнө иргэдийн 5-аас дээш удаа явдаг байсныг 2-оос дээш удаагаар цөөрүүлж чирэгдлийг багасгасан нь иргэдийн талархал хүлээж байна.

      5.Мөрөн сумын ӨЭМТ-үүд хороолол дунд гудамжинд байрладаг учир иргэд ӨЭМТ-өө олохгүй, үйлчилгээ авахаас өмнө бухимддаг байсан бол ӨЭМТ-ийн байрлал заасан гудамжны чиглүүлэгч, эмнэлгийн хаяг, харилцах утас нь тодорхой болсноор иргэдийн цагийг  хэмнэж, бухимдлыг арилгасан.

      6.АНЭ-ийн тасаг, нэгжүүд хаана үйлчилгээ вуулдаг нь мэдэгддэггүй байсан бол байрлал заасан схем, байрлал тодорхой болсон.

            7. Орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг тухай бүр бичлэг, нэвтрүүлэг бэлтгэн баримтжуулж, олон нийтэд хүргэж байгаа нь төслийн үр дүн, үйл ажиллагаа олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээллээр хангагдаж байна.

      8.Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, ажилчдын ёс зүй, харьцаа хандлагыг сайжруулах зорилгоор ЭМШУИС-ийн АУ-ны доктор, профессор С.Наранчимэгтэй 1 жил хамтран ажиллах шийдэлд хүрсэн нь сайн туршлага боллоо гэж үзэж байна.

      Төслийн зорилт гол болох Мөрөн сумын ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн түр оршин суугчдын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийн эрх зүйн орчны зөрүүтэй байдлаас шалтгаалж, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд удаашралтай байгаа нь гол бэрхшээл  байна.

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ БИЧСЭН:

 

                                     ХӨВСГӨЛИЙН ХӨГЖИЛ, ДЭВШИЛД

                                  ТББ-ЫН ТЭРГҮҮН                            Б.ЛХАГВАА

 

Нийтэлсэн: 2017-09-04 16:18:12
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   3
Нийт хандалт:   173742
Таны IP:   35.168.112.145
Facebook messenger