• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Төслийн нэр :Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, тогтвортой ойн менежмент, нүүрстөрөгчийн хийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2014-2018 

Санхүүжилт: Даян дэлхийн байгаль орчны сан                                                              БОАЖЯ, НҮБХХААБ

Хамрах хүрээ: Сум дундын ойн анги, Түнэл, Цагаан-Үүр, Төмөрбулаг, Галт, Жаргалант, Бүрэнтогтох

Төслийн зорилго: Ойн санд тогтвортой ойн менежментийг нэвтрүүлэх замаар ойн хомсдол доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

Хаяг, холбоо барих: Д. Пүрэвдаш

Утас 99389562

 

Төслийн нэр: “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2015-2020

Санхүүжилт: Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банк     / 11 ТХГазарт хэрэгжинэ. 11.5 сая евро /

Хамрах хүрээ: Улаан тайгын тусгай хамгаалалттай газар Төслийн зорилго: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг (орчны бүс болон экологийн коридор) бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой  амьжиргааг  дэмжих

  Хаяг, холбоо барих: УТХГ Ж.Төмөрсүх: 98380050,99490051, Б.Даваацэрэн 89892213

 

Төслийн нэр: “ Зуд болон ойт хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхийг бэхжүүлэх " төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2016.10.28-2019.10.28

Санхүүжилт: Япон улсын засгийн газар    / 4 аймгийн 12 суманд хэрэгжинэ. 3 сая ам. дол /

Хамрах хүрээ: Улаан-уул, Цагаан-Үүр сум

Төслийн зорилго: Гамшгийн эрсдлийн удирдлагын үндэсний болон орон нутгийн нэгж ба багийн иргэдийн зуд болон ой хээрийн түймрийн эрсдэлийг удирдах чадавхийг бэхжүүлэх.  Хаяг, холбоо барих: Улаан-Уул Т.Тамир 99794892, 89144030                        Цагаан-Үүр Ч. Эрдэнэчимэг 99382494

 

Төслийн нэр: МОН (9183): “Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолбор газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл”

Хэрэгжих хугацаа: 2016.03.16-2019.12.31

Санхүүжилт: Япон улсын засгийн газар- Ядуурлыг бууруулах Японы сан, Азийн хөгжлийн банк-Буцалтгүй тусламж: 3 сая ам.доллар

Монгол Улсын Засгийн Газар: 180 мянган ам доллар

Хамрах хүрээ: ХУТХГ-ын орчны бүсийн 6 сумын иргэд

Төслийн зорилго: Орон нутгийн иргэдийн оролцоонд тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар нутгийн ард иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх

Хаяг, холбоо барих: Хатгал ХУТХГ 

Холбоо барих утас:  Гантөмөр 99956343

 

Төслийн нэр: “Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ойн гол экосистемүүдийн дасан зохицох нь” хөтөлбөр

Хэрэгжих хугацаа: 2015 оны 02 сараас 2018 хүртэл

Санхүүжилт: ХБНГУ-ын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа Хөгжлийн Яам, ГОУХАН

Хамрах хүрээ: МСҮТ-ийн суралцагчид, СДОА, Энхбулган” ХХК

Төслийн зорилго: Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх

Хаяг, холбоо барих: Төслийн зөвлөх Daniel Maertz- 89838320 Сургалтын менежер                         Ж. Баттогтох  99382221

                                 

                                УСАН ХАНГАМЖ

Төслийн нэр:  Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ус хангамжийн менежментийг хөгжүүлэх, үндсэн үе шат

Хэрэгжих хугацаа: 2013 оны 9-р сараас 2017 оны 9 сар

Санхүүжилт: БНЧУ –ын Чехийн хөгжлийн агентлаг / :  БНЧех улсаас-   22,8 сая Чех крон

              Монголын талаас – 731 сая төгрөг

Хамрах хүрээ: Мөрөн сумын иргэд, аан

Төслийн зорилго: Мөрөн сумын усан хангамжийн менежментийг хөгжүүлэх төсөл нь сумын ард иргэдийг сайн чанарын ундны цэвэр усаар хангах, усан хангамжийн системийн урт хугацааны тогтвортой найдвартай ажиллагааны орчныг бүрдүүлэх

Хаяг, холбоо барих: УСНААК  Г.Энхбаяр 88403098       88672415 Ariunaa engineer

                          НИЙГМИЙН САЛБАР

Төслийн нэр: Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ Хөвсгөл ОНХ

Хэрэгжих хугацаа: 2007-2023

Санхүүжилт: Гонг Конгийн Дэлхийн Зөн/ Жилийн санхүүжилт: 669 000$ /

Хамрах хүрээ: Хүүхдүүд,  зорилтот өрхийн гишүүд. Хөтөлбөрт сонгогдсон сум

Төслийн зорилго: Орон нутагт хүүхдийн тэр дундаа зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн сайн сайхан байдлын тогтвортой байдлыг хангах ядуурлыг багасгах, хөгжин цэцэглэхэд хувь нэмэр оруулах

Хаяг, холбоо барих: Г.Дулмаахүү   70388487, 80889977

 

Төслийн нэр: “Номын гүүр” хөтөлбөр

Хэрэгжих хугацаа: 2011 оноос

Санхүүжилт: Герман, Англи, Швейцарь улсын скаутын байгууллагын номын хандив

Хамрах хүрээ: Иргэд нийт, сурагчид

Төслийн зорилго: Хүүхэд багачууд, иргэд нийтийн англи хэлний мэдлэг, чадварыг сайжруулах

Хаяг, холбоо барих: Э. Лхамсүрэн    99505357

 

Төслийн нэр: Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл”

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2019

Санхүүжилт: Японы JAICA байгууллага 

Хамрах хүрээ: Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүд, багш, эмч, нийгмийн ажилтнууд

Төслийн зорилго: Хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлж, цаг алдалгүй хөгжлийн дэмжлэг  үзүүлэх, тэднийг бусад хүүхдийн нэгэн адил хөгжүүлэх, боловсролд тэгш хамруулах тогтолцооны жишгийг туршиж цаашид үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх

Хаяг, холбоо барих: ЗДТГ НБХ  Д. Цэцэгмаа  

ХХҮГ   Ц. Оюун-Эрдэнэ      88112935

 

Төслийн нэр: “ Жижиг сургууль” төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2013 оноос

Санхүүжилт: Швейцарь улсын иргэн Андрей Сигэр

Хамрах хүрээ: Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 5-10 хүүхэд

Төслийн зорилго: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, сургах, хөгжүүлэх

Хаяг, холбоо барих: Б. Энхтүвшин                   99908621                           Багш Ж. Жаргалмаа 88953326

 

Төслийн нэр: “ Боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага”  төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2014-2018

Санхүүжилт: Глоб  Интернэшнл төв” ТББ “Дэлхийн банк

Хамрах хүрээ: "Гурван Эрдэнэ" сургууль, Цагаан-уул сум, Улаан-Уул сум, Цагааннуур сумын ЕБС-ийн багш, сурагч, эцэг эх 

Төслийн зорилго: Боловсролын төсөв болон худалдан авах ажиллагааны ил тод үйл явцыг сайжруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар боловсролын илүү сайн, чанартай үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах.

Хаяг, холбоо барих: Чимгээ 96090585 . 

Тэгшжаргал 89242708

 

Төслийн нэр: Япон улсын гадаад оронд ажиллах “Сайн дурын ажилтан”-ны хамтын ажиллагааны хөтөлбөр

Хэрэгжих хугацаа: Хоол үйлдвэрлэл: 2016.04-2018.04-р сар

Гар урлал: 2017.02-2019.02-р сар хүртэл

Санхүүжилт: JOCV хамтын ажиллагааны хөтөлбөр

Хамрах хүрээ: МСҮТ-ийн суралцагчид

Төслийн зорилго: Сайн дурын гишүүд нь томилогдсон тухайн орон нутгийн иргэд, сурагчидтай амьдрал болон ажлын талбар дээр найрсаг харилцаа үүсгэж, эх хэлээр нь харилцан ойлголцож, хамтран ажиллаж байгаа хүмүүст өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, шинэ ур чадварт сургах, харилцан туршлага солилцох

Хаяг, холбоо барих: МСҮТ Сургалтын менежер                         Ж. Баттогтох  / 99382221/  Гадаад харилцааны ажилтан                             Ц. Хонгорзул /86382298

 

Төслийн нэр: “Эрүүл  мэндийн  анхан  шатны тусламж  үйлчилгээнд    болон олон нийтийн түвшинд  мобайл технологийг нэвтрүүлэх нь” төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2017оны 06 сарын 01-ээс хэрэгжиж байна.

Санхүүжилт: ДЭМБ, ЭМЯ

Хамрах хүрээ: Хатгал тосгоны иргэд

Төслийн зорилго: Халдварт болон халдварт бус  өвчний эрт илрүүлэг, үзлэг, оношлогоо болон эмчилгээг багтаасан эрүүл мэндийн цогц тусламж, үйлчилгээг  Wi-Fi  холболт бүхий ЭКГ, ЭХО, даралт хэмжигч, GeneXpert, хурдавчилсан оношлуур зэрэг эрүүл мэндийн мобайл mHealth технологи ашиглан ард иргэдэд хүргэх

Хаяг, холбоо барих: Хатгал ,ЭМТ-ийн  дарга  П. Цэрэндолгор

98380303

 

Төслийн нэр: Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн “Хамтын оролцоотой эрүүл мэндийн үйлчилгээ” төсөл

  Хэрэгжих хугацаа: 2017.1.1- 2017.8.31

Санхүүжилт: Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банк Хөвсгөл аймагт - 53 сая

Хамрах хүрээ: ЭМГ, АНЭ, ӨЭМТ-5, иргэд, ИНБ

Төслийн зорилго: Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг

сайжруулахад хувь нэмэр оруулах

Хаяг, холбоо барих: ЗДТГ Б корпус 3-р давхар  Б. Лхагва /88743951/

 

Төслийн нэр: Хүүхдийн хараа хамгаалах сүлжээ төсөл

Хэрэгжих хугацаа: 2014-2019

Санхүүжилт: ОРБИС олон улсын байгууллага

Хамрах хүрээ: Аймгийн нийт хүүхдүүд

Төслийн зорилго: Монгол улсад хүүхдийн нүдний цогц  тусламжийн загвар бий болгох.

Хаяг, холбоо барих: АНЭ Э. Ганхуяг 88447338, 89447338

 

                           ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Төслийн нэр: “ Хөдөө аж ахуйн маркетинг “ төсөл.

Хэрэгжих хугацаа: 2014-2017

Санхүүжилт: ХХААХҮЯ, ДЭЛХИЙН БАНК, НҮБХХАБ

Хамрах хүрээ: Тосонцэнгэл, Түнэл, Бүрэнтогтох

Төслийн зорилго: Хөдөөгийн хүн амын амын амьжиргааг дээшлүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах

Хаяг, холбоо барих: Аймгийн зөвлөх  Р. Хонинхүү

96640065

Төслийн нэр: МЭРСИ КОРПС -МОНГОЛ  

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2019

Санхүүжилт: АНУ-ын ОУХА-ын харьяа Гамшигт Нэрвэгдсэн Гадаад Орнуудад Тусламж Үзүүлэх Алба (OFDA

Хамрах хүрээ: 18 сумын малчид

Төслийн зорилго: Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжиж, иргэд, төрийн байгууллагуудын шок стрессийг даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх замаар хот, хөдөөгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх

Хаяг, холбоо барих: Ө. Баярсайхан                                          7038-8838, 94110299

 

Төслийн нэр: “ Ногоон алт- Малын эрүүл мэнд” төсөл

Хэрэгжих хугацаа:2017-2020 / 2017 оны санхүүжилт 100 сая төг/

Санхүүжилт: Швейцарийн хөгжлийн агентлаг

Хамрах хүрээ: Арбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Улаан-Уул, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг

Төслийн зорилго: Орон нутагт бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсэг байгуулах,

бэлчээрийн хяналт үнэлгээний шинэлэг аргыг нэвтрүүлэх,

малчдын байгууллагын зохион байгуулалтыг дэмжих

Хаяг, холбоо барих: Г. Энхболд  99002855

Нийтэлсэн: 2017-01-25 11:26:23
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   45
Нийт хандалт:   168916
Таны IP:   35.175.201.14
Facebook messenger