• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны төсөв боловсруулсан тухай

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны төсөв боловсруулсан  тухай

 

Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн  дагуу Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн  төсвийг

1.  2013 оны орон нутгийн төсвийн орлого

2.  2013 оны орон нутгийн  төсвийн зарлага

3.  2013 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв

4. 2013 оны тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсвийн төслийг танилцуулж байна.

 

 

1.   2013 оны орон нутгийн орлогын талаар :

 

Төсвийн тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор 2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын  орлого, зарлагын төлөвлөлт нилээд онцлог байна.

2013 оноос өмнө нь сумын орлого байсан газрын төлбөрийн орлого, газрын дуудлага худалдаа, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах усны төлбөр зэрэг орлогууд нь аймгийн орлогыг бүрдүүлэх болсон.

 

Аймгийн орон нутгийн байгууллагуудын орлогын нийт эх үүсвэр 26 тэрбум 614 сая төгрөг. Үүнээс:

-      Санхүүгийн дэмжлэг 19 тэрбум 440 сая төгрөг буюу 73,0 %

-      Аймгийн орлого 5 тэрбум 486 сая төгрөг буюу 20,6 %

-      Сумын орлого 1 тэрбум 324 сая төгрөг буюу  5 %

-      Авто замын сангаас орох  орлого 363,0 сая төгрөг буюу 1,4%

 

Аймгийн 2013 оны орон нутгийн орлого 6 тэрбум 765  сая төгрөгөөр хянагдаж ирснийг 7 тэрбум 173 сая төгрөг буюу 408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж батлуулахаар хуралдаанд оруулж байна.  Орлогыг сангийн яамны хянасан түвшинтэй харьцуулан үзвэл:

 

-Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос тооцох орлогоос буурсан орлогоос тооцох албан татвар 101,6 сая төгрөгөөр бууруулж төлөвлөсөн нь сангийн яамнаас хянасан түвшингээс  48,3 сая төгрөгөөр буурсан. Энэ нь 2013 онд ноосны үнийн хөнгөлөлтийн орлогоос албан татварыг тооцож авахгүй байх талаар чиглэл ирсэн тул энэхүү татварыг орлогын төлөвлөлтөнд оруулахгүй бууруулж төлөвлөсөн бөгөөд өөр буурсан орлого байхгүй болно.

 

 -Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогыг хяналтын түвшингээс 106,9 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж төлөвлөллөө. 2013 онд сумаас 300 ААН, Мөрөнгөөс 101 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, үйлчилгээний цэгүүдийн  гэрчилгээг сунгах, шинээр дунджаар 30 ААН-д тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгоно, шүүхээс орох тэмдэгтийн хураамжийн орлого зэргийг  нэмэгдүүлж төлөвлөллөө.

 

-Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 42,6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн нь сумдын хэрэглээний модны лимитийн санал , Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас баталсан хэрэглээний модны хэмжээг үндэслэн аймгийн Байгаль орчны газраас ирүүлсэн тооцоолыг үндэслэн төлөвлөлөө.

 

-Агнуурын нөөц ашигласны төлөвлөгөөг 64,0 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 37,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн нь ан, амьтан агнах, барих  зөвшөөрлийн хяналтын тоог үндэслэн тооцсон аймгийн байгаль орчны газрын тооцооллыг үндэслэв.

 

-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлөвлөгөөг 45,9 сая төгрөг буюу хяналтын түвшингээс 15,9 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн нь 2013 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг урьдчилан тооцон орлогын төлөвлөгөөнд нэмэгдүүлэн тусгаслаа.

 

-Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 131,2 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн нь сум дундын ойн ангийн үйл ажиллагааны орлого-102,8  сая төгрөг, Аймгийн ЗДТГ-ын өөрийн орлого 25,0 сая төгрөг, сумдын ЗДТГ-ын өөрийн орлого 2,4 сая төгрөг, байгаль орчны газрын өөрийн орлого 1,0 сая төгрөг тусгагдсан болно.

 

Нэр заагдаагүй бусад орлого 13,5 сая төгрөг нь Аймгийн аудитын газрын аудитын үйлчилгээний орлого тусгагдсан.

 

Аймгийн Хот тохижилт үйлчилгээний төсвийн хог хураамжаас орох орлогыг 53,1 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 173,1 сая төгрөг оруулна гэж тооцож байна

 

II. 2013 оны орон нутгийн зарлагын талаар

 

2013 онд аймгийн Байгаль орчины газар, Асрамжийн газар, халамжийн сан, байгаль хамгаалах сан зэрэг байгууллагууд орон нутгийн байгууллагын статустай болж байна.

2013 оны орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагыг 26 тэрбум 614 сая төгрөгөөр  батлуулахаар хуралдаанд оруулж байна. Энэ нь Сангийн яамны хянасан зарлагын түвшингээс  408,3 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

 

Орон нутгийн байгууллагуудын нийт зарлагаас:

- Халамжийн сан 13 тэрбум 673 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 51,4 хувь

-Сумын орон нутгийн байгууллагууд 6 тэрбум 903 сая төгрөг буюу  25.9%

-Аймгийн ЗДТГ  1 тэрбум 148 сая төгрөг буюу нийт төсвийн 4,3 %

-Бусад байгууллагууд -4 тэрбум 889  сая төгрөг буюу  18,4 % нийт зарлагад  эзэлж байна.

 

2013 оны төсвийн төслийн хуваарилагдаагүй зардал нийт: 463,3 сая төгрөг Үүнээс:

-СЯ-наас хянасан зарлагын түвшингээс нэмэгдсэн 408,3 сая төгрөг

-2013 онд батлагдсан Цалин, НДШ-ийн хэмнэгдсэн зөрүү 55,0 сая төгрөг

 

Хуваарилагдаагүй зардлыг дараах зардлуудад хуваарилсан:

 

1. Аймгийн ИТХ-ын  ажлын албаны жолоочийн цалин, НДШ-7,7 сая төгрөг,   Орон нутгийн сонгуулийн өөрчлөлтөөр нэмэгдсэн 6 суудлын мөнгө 3,0 сая төгрөг нийт 10,7 сая төгрөг.

-Суурь орлого, хянасан орлогын зөрүү 85,0 сая төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд хуваариллаа.

-Авто замын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэн төлөвлөснөөс 63,0 сая төгрөг

-Ойн ангийн өөрийн орлогоос нэмэгдсэн 22,8 сая төгрөг

Хөвсгөлийн “Долгио” радиод 10,4 сая төгрөг

-Аймгийн татварын хэлтсийн  гэрээт байцаагчдын урамшуулалын зардалд-30,0 сая төгрөг.

-Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгт-10 сая төгрөг

-Иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвлөлд-14,4 сая төгрөг

-Хуваарилагдаагүй зардлын үлдэгдэл 217,0 сая төгрөг байна.

 

2013 оны орон нутгийн зарлагад тусгагдсан гол онцлогуудаас дурьдвал:

 

-МУ-ын ЗГ-ын 2012 оны 209 дугаар тогтоолоор гэр хороололд амьдарч байгаа иргэдийн усны үйлчилгээний үнийг тухайн орон нутгийн орон сууцанд амьдарч буй иргэдийн төлж байгаа хэмжээнд хүртэл бууруулах тухай тогтоолыг үндэслэн Аймгийн Ус-Чандмань ОНӨҮГ-ын усны алдагдлыг тооцоолоход 560,0 сая төгрөгийг татаасаар авахаар тооцоолсноор 2013 оны төсвийн төлөвлөлтөнд 526,2 сая төгрөг байхаар хянуулсан.

-2012 онд шинэчлэн найруулан баталсан МУ-ын ойн тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17.1.1, 17.2.2, 17.2.8 дугаар заалтуудыг тус тус үндэслэн сум дундын ойн ангийг орон нутагтаа зохион байгуулж 2012 онд орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж байсан бол 2013 оноос  76,2 сая төгрөгийг татаасаар, 102,8 сая төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос олохоор тусгагдсан.

2. УИХурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012.05.01-ний 1-р хавсралтаар баталсан журмыг үндэслэн  Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2012.05.14-ний өдрийн 1/111 тоотыг үндэслэн сумын ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргад ажил хавсарсны 10% -н хувиар тооцон  нэмэгдэлд 16,1 сая төгрөг;

3. 2013 оны багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт олгох урамшууллыг Багийн засаг дарга нарын үндсэн цалингийн дунджаас 30%-иар тооцоход  нэг сарын урамшуулал 140170 төгрөг.  2012 оныхоос 20,9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

4. 2013 онд сумын ЗДТГ-ын газрын гэрээт ажиллагсдыг 33-н орон тоогоор, Хот тохижилт үйлчилгээний төвд Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, айл өрх, гудамж хорооллын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2013 онд шинээр 17 үйлчилгээний ажилтан нэмж ажиллуулахаар төлөвлөж цалингийн санг 86,6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж хянуулсан.

 

5. 2013 онд тэтгэвэрт гарах төрийн албан хаагчид төрөөс нэг удаа буцалтгүй  олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 11 төрийн албан хаагчид олгох 198,6  сая төгрөг тусгагдсан.

 

Сумдын орон нутгийн байгууллагуудын талаар:

 

2012 оны ЗГ-ын 30 дугаар тогтоолыг үндэслэн  сумын орон нутгийн байгууллагуудын хувьсах зардлын тооцооллыг хийж хуваариллаа. Тогтоолд тусгагдснаар орон нутаг өөрөө хувьсах зардлын хэмжээг өөрийн орон нутгийн онцлогт тулгуурлан өөрчилж болно гэж заагдсаны дагуу орон нутгийн индекс тооцох аргачлалыг

 Хүн ам-30%, газар нутаг-35%, алслалт 35 % байхаар тооцоолон сумдад хуваариллаа. Сумдын орон нутгийн байгууллагуудад нийт  6903,5 сая төгрөг хуваарилагдсанаас 6077,5 сая төгрөг буюу 88 хувь нь тогтмол зардалд, 826,0 сая төгрөг буюу 12 хувь нь хувьсах зардалд хуваарилагдаад байна.

 

2012 оны тодотгосон төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 2013 онд тогтмол зардал 719,4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байхад, хувьсах зардал 313,2 сая төгрөгөөр буурсан байна.

 

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

 

Шинэ төсвийн хуулиар  орон нутгийн эрх мэдэл, хариуцлагыг  нэмэгдүүлсэн  нэг гол асуудал нь орон нутгийн хөгжлийн сан юм

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалтыг хийхдээ Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоол, аргачлалыг үндэслэл хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ алслалт, хөгжлийн индекс, татварын идэвхи санаачилга гэсэн 4 үзүүлэлтийн индексээр тооцлоо, Татварын идэвхи санаачлагын индексийг тооцохдоо аймаг, улс орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтнд эзлэх хувийн жин , төсвийн орлогын төлөвлөлт сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн индексийг тооцож хуваариллаа. Мөрөн сумын иргэд ААН-ийн улс, орон нутгийн төсөвт оруулж  байгаа орлого нь аймгийн нийт төсвийн орлогын 55,2 хувийг эзэлж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11 тэрбум 138 сая төгрөг хуваарилагдан ирснийг аргачлалын дагуу тооцход   аймгийн хөгжлийн санд 4 тэрбум 455 сая төгрөг, Мөрөн суманд 1 тэрбум 518 сая төгрөг, бусад сумдад 279,7-176,3 сая төгрөг тус тус хуваарилагдсан байна.

Өнөөдрийн хурлаар бид орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг батлуулахаар оруулж байна. Цаашид орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг батлахдаа  Монгол улсын төсвийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн дагуу иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллахыг аймаг сумын ИТХ-ын төлөөлөгч төсөв захирагч нарт анхааруулж байна.

 

4. Тусгай шилжүүлгийн төсөв:

 

Төсвийн тухай хуулиийн дагуу 2013 оноос сургуулийн өмнөх боловсрол,  соёлын үйлчилгээ, сургууль,  сумын нийгмийн эрүүл төв, номын сан, ГХБХГ, БТСГ, музей, ХДТ, хүүхдийн гэр бүл хөгжлийн хэлтсүүд нь тусгай зориулалтыг шилжүүлгээр орон нутагт ирээд байна. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийг  45 тэрбум 650 сая төгрөгөөр батлуулахаар оруулж ирсэн нь хянагдсан төсвөөс 41,4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Тусгай шилжүүлгийн төсвийн 143,2 сая төгрөг нь өөрийн орлогоос буюу 3,1 хувийг, үлдсэн 96,9 хувь нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих юм.

Сургууль 28 тэрбум 63 сая төгрөг буюу 61,5 хувь

Соёл  үйлчилгээ-1 тэрбум 205 сая төгрөг буюу 2,6 хувь

СӨБ-9 тэрбум 246 сая төгрөг буюу 20,2 хувь

Сумдын эмнэлэг-4 тэрбум 879 сая төгрөг буюу 10,7 хувь

Өрхийн эмнэлэг-479,9 сая төгрөг буюу 1,0 хувь

Бусад байгууллагууд тусгай 1 тэрбум 176 сая төгрөг буюу нийт төсвийн  3,8 хувийг тус тус эзэлж байна.

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоор 41,4 сая төгрөг нэмэгдсэн бөгөөд  39,7 сая төгрөг нь сургуулийн өөрийн орлого, 1,7 сая төгрөг нь сумын соёлын төвүүдийн орлого байна.

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Хөвсгөл аймаг 2013 оны санхүүгийн жилд ерөнхий боловсролын 36 сургуульд 2489 багш ажиллагсад, өдрөөр 24663 сурагч, дүйцсэн хөтөлбөрөөр 990 хүүхэд, орой эчнээ сургалтаар 80 суралцагч,  дотуур байранд 3847 хүүхэд амьдрах,  үдийн цай хөтөлбөрт  1-5-р ангийн 11812 хүүхэд хамрагдахаар тооцож дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр ангилан  төлөвлөж 28 тэрбум 23 сая төгрөгийн зардал санхүүжүүлэхээр төсвийг хуваарилан хүргүүлж байна. 

Бага, дунд боловсрол олгох үйлчилгээний төсөв нь 2012 оны батлагдсан төсвөөс 2 тэрбум 926 сая төгрөгөөр буюу 11,7 хувиар нэмэгдсэн байна. Нэмэгдсэн шалтгаан нь:

1.   Нэг хүүхдийг сургах хувьсах зардал 2012 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн ЗГ-н 94-р тогтоолоор нэмэгдсэн

2.   Дотуур байрны хүүхдийн хоол /1545төг нь 2315төг болсон/, Үдийн цайны зардал /400 төг нь 600 төг болсон/ 2012 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн ЗГ-н 106 дугаар тогтоолоор нэмэгдсэн

3.   Боловсролын хуулийн өөрчлөлтөөр тэтгэвэрт гарч байгаа багш, боловсролын салбарын ажилтнуудад олгох тэтгэвэрийн хэмжээ 18 сар байснаас 36 сар болж өөрчлөгдсөн гэсэн үндсэн шалтгаануудаас төсөв нэмэгдэж байна.

Цалингийн зардлын төсвийг тооцохдоо Засгийн газрын 2012 оны 94 дүгээр тогтоолоор батлагдсан багшийн цалингийн хувьсах зардлын нормативт үндэслэн багшийн цалинг, сургуулийн  хүчин чадалд үндэслэсэн орон тооны   нормативаар захиргаа, аж ахуйн ажиллагчдын цалинг шууд орцын аргаар, уурын зуухны галч нарын цалинг тогтмол зардлын судалгаанд нэгж байгууллагаас ирүүлсэн галч нарын тоо, мөн 2012 оны 9-р сарын цалингийн сангийн бодит гүйцэтгэлийн дүнтэй харьцуулан тооцсон ба хууль эрх зүйн дагуу мэргэжлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс, ур чадварын нэмэгдэл, амралтын цалин болон бусад нэмэгдлүүдийг  оролцуулан тооцсон болно. Энэ тооцоололоор 2013 оны төсөвт цалингийн санд цалин, НДШ-н хамт нийт 936,2 сая төгрөгөөр дутагдаж байна. Энэ зардлыг дотуур байрны хоолны хэмнэгдэж байгаа 831,8 сая төгрөг, үдийн цайны зардлаас хэмнэгдэж байгаа 124,0 сая төгрөгөөс тус тус санхүүжүүлэхээр тооцлоо.

 

Боловсролын хуулийн өөрчлөлтөөр үйлчилгээний ажилтны тэтгэвэрт гарах тэтгэмжийг 2014 он хүртэл хойшилсон шалтгаанаар тэтгэвэрт гарах хүний тоо буурч 28 хүн, 2012 онд тэтгэвэрт гарах байгаад 2013 онд болж хойшилсон 11 хүн нийт 37 хүнд 680,1 сая төгрөг хуваарилан 161,7 сая төгрөг хэмнэгдэн үлдэж байна. Төрийн албаны хуулийн дагуу олгох унааны зардалд 5,2 сая төгрөг тэтгэвэрийн зардал дээр нэмж тусгагдаж ирсэн.

Боловсролын хуулийн 43,1,7 дахь заалт буюу хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан багш нарт олгодог 5 жил тутмын тэтгэмжийн мөнгө 378 хүнд 1132,5 сая төгрөг төлөвлөсөнөөс 1132,3 сая төгрөг батлагдаж ирсэн. Харин энэ хуулинд 2012 оны 5-р сард нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон 7 төрлийн албан тушаалтаны тэтгэмжийг мөн 2014 он хүртэл хойшлуулсан тул 174 хүнд 528,9 сая төгрөг хуваарилан 603,4 сая төгрөг хэмнэгдэж үлдлээ.  Нийтдээ тэтгэвэр тэтгэмжийн зардалд 765,1 сая төгрөгийг үлдээсэн бөгөөд энэ нь тэтгэмж хойшилсон албан тушаалтнуудын авах ёстой нэрээр төлөвлөгдөн ирсэн мөнгө учир хуваарилаагүй болно.

ХОЁР. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд нийт 38 цэцэрлэгийн 273 бүлэгт өдрөөр 6421, хувилбарт сургалтаар 2969 хүүхэд хамрагдаж байна.

2013 оны төсвийн санхүүжих дундаж хүүхдийг тоог гаргахдаа төсвийн төсөлд өгсөн хүүхдийн прогноз тоо, 2012-2013 оны хичээлийн жилийн статистик тоон мэдээлэл зэргийг харьцуулан гаргалаа.

Цэцэрлэгийн үйлчилгээний төсөв нь 2012 оны батлагдсан төсвөөс 1420,4 сая төгрөгөөр буюу 18,1хувиар нэмэгдсэн байна. Нэмэгдсэн шалтгаан нь:

1.      Хүүхдийн тооны өсөлт голлон нөлөөлж байна.

1        Нэг хүүхдийг сургах хувьсах зардал 2012 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн ЗГ-н 94-р тогтоолоор нэмэгдсэн

2        Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардал 2012 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн ЗГ-н 106 дугаар тогтоолоор 1100 төгрөгнөөс 1650 төгрөг болж нэмэгдсэн

3        Боловсролын хуулийн өөрчлөлтөөр тэтгэвэрт гарч байгаа багш, туслах багшид олгох тэтгэвэрийн хэмжээ 18 сар байснаас 36 сар болж өөрчлөгдсөн гэсэн үндсэн шалтгаануудаас төсөв нэмэгдэж байна.

2012 оны төсвөөс 2013  төсвийн өсөлтийн дүнд нөлөөлж байгаа дээр дурдсан шалтгаануудаас гадна тухайн сум тойргийн хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Бүрэнтогтох, Цагаан-Үүр, Цэцэрлэг, Эрдэнэбулган, Мөрөн-8, Мөрөн-11 цэцэрлэгүүдэд тус бүр 1 бүлэг нэмж төсөвлөсөн нь батлагдаж ирсэн. 2013 оны 9-р сараас Мөрөн-9 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтанд орсноор нэмж 4 бүлэг нээгдэхээр тооцогдсон.

2013 онд нийт 10 бүлэг нэмэхтэй холбоотойгоор 30 орчим шинэ ажлын байр нэмэгдэнэ. /багш, туслах багш, дуу хөгжмийн багш, үйлчлэгч/

Зуны нүүдлийн цэцэрлэгт 2013 оны төсөвт нэмж тусгагдсан шинэлэг зүйл нь хилийн заставууд дээр зуны улиралд байнгын цэцэрлэг ажиллуулахаах тооцсон. Баянзүрх сумын Хайс, Цэцэрлэг сумын Их Ямаат, Эрдэнэбулган сумын Зэрлэг гэсэн 3 застав энд хамрагдана. Хайс, Их Ямаатын заставуудад НҮБ-н Хүүхдийн Сангаас цэцэрлэг ажилуулах гэрийг бэлтгэн өгсөн байгаа.

ГУРАВ. СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

Хөвсгөл аймагт 23 соёлын төв үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Соёлын төвүүдийн албан ёсоор батлагдсан орон тоо нэг соёлын төвд 5 байгаа боловч одоогийн байдлаар 23 байгууллагад нийт 145 хүн ажиллаж байна.

Үүнээс 23 эрхлэгч, бүжгийн багш, хөгжмийн багш, номын санч, музейн арга зүйч нийт 77, үйлчилгээний ажилтан 27, галч 18 байна.

2013 оны төсвийн төслийг өгөхдөө соёлын төвүүдэд галчийн орон тоог гэрээт ажилтнаар тооцон 8 сар ажиллахаар төлөвлөж өгснөөр цалингийн сан батлагдаж ирсэн.

Цалингийн сангаас бусад зардлын хувьд өмнөх оны хэмжээгээр батлагдан ирсэн байна

Энэ төсвөөр тогтмол зардал болон бусад хувьсах зардлыг 2012 оны төсөвтэй ижил хэмжээнд хуваариллаа.

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого нэг соёлын төвд жилд 1сая төгрөг хэвээрээ батлагдсан. Уран бүтээл хийх, бэлтгэх зардал нэг байгууллагад 2 сая төгрөг байна.

Соёлын төвийн цалин хөлс, тогтмол зардлуудыг жил бүр бодит гүйцэтгэлээр нь судалгаа авч цалинг хүн нэг бүрээр тооцон төсвийн төлөвлөлтөнд хийж өгснөөр байнга өсч байна.

 

ДӨРӨВ:  СУМДЫН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨВ

Аймгийн хэмжээнд 18 сумын эрүүл мэндийн төв, 2 бага эмчийн ортой салбар / Галтын зүрх баг, Цэцэрлэгийн могойн баг/, Мөрөн сумын 6 өрхийн ЭМТөв анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна

Сумын нийгмийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2013 оны цалингийн зардал 3327,1   мянган төгрөгөөр үр дүнгийн урамшууллыг үндсэн цалингаас 10%-иар тооцож 281,6 сая төгрөгөөр  тусгав.

Тогтмол зардлын хувьд: Гэрэл цахилгааны зардлыг  өмнөх оныхоос 5,4 сая төгрөг буюу 22.5%-иар , Түлш халаалтын зардлыг өмнөх оныхоос  47,6 сая төгрөг буюу 52.2%-иар ,цэвэр бохир усны зардлыг 14.7%-иар,шагнал урамшууллын зардлыг 1.9 сая төгрөг буюу 46.9%-иар ,тээвэр шатахууны зардлын хувьд үнийн өсөлтийг тооцож, жил бүрийн өр үүсгэдэг тооцоо зэргийг харгалзан үзэж 20,9 сая төгрөг буюу 11%-иар зардлыг нэмэгдүүллээ,

Шуудан холбооны зардлын хувьд “цахим – эрүүл мэнд” хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан 1 сум 1 сард 55,0 мянган төгрөгний суурь хураамж төлнө гэж тооцоолж 11,8 сая төгрөгний нэмэлт төсвийг хуваарилж  4 дахин нэмэгдүүлэв.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн төсвийг нэг иргэнээр тооцох зардлаар 2011 онд тогтоосон хүн амын тооцоог үндэслэн 6 эрүүл мэндийн  төвд коэффициентлож хуваариллаа.

Сумын эрүүл мэндийн төв Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж ажиллах нь зүйтэй тул эмийн төсвийг нэмэгдүүлсэнгүй.

Сүүлийн 5 жилийн дундажаар хүн амын тоог гаргаж  1 иргэнд 1411 төгрөг ногдохоор тооцоолж, нийгмийн эрүүл мэндийн зардлыг 11.4 сая төгрөг буюу 13.6%-иар нэмэгдүүлж хуваарилав.

Багийн бага эмчийн ортой салбарын төсвийг сумын иргэдийн хурлаар оруулж дотооддоо хуваарилах нь зүйтэй гэж үзэж сумын ЭМТөвийн төсөвт багтаан төсөвлөв.

Тусгай шилжүүлгийн орлогоор санхүүжих биеийн тамир спортын газар,Хөгжимт драмын театр,хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс , Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар,нийтийн номын сан , орон нутгыг судлах музейн 2013 оны төсөв нь 2012 оны төсвөөс зарчмын өөрчлөлтгүй тусгагдаж ирсэн байна.

 

Биеийн тамир спортын газрын  2013 онд төсвийн төсөл байгууллагын санал болгосон төсвөөр батлагдаж ирээгүй тул  түлш халаалтын зардлаас 25,5 сая төгрөг, цэвэр бохир уснаас 0,9 сая төгрөгийг хасч  дутагдаж байсан  цалин нийгмийн даатгал бусад зардлуудад  тусгаж өглөө .

Аймгийн Хөгжимт драмын театраас  2013 онд тэтгэвэрт 4 хүн гарахаар 25,1 сая төгрөгийн  тэтгэмжийн зардал төлөвлөж хүргүүлсэн боловч  11.8 сая төгрөг батлагдаж  13,3 сая төгрөгөөр,  орон нутгийн судлах музейн 2013 оны төсөвт зайлшгүй шаардлагатай 32 сая төгрөг  тус тус дутагдаж байгааг  Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яаманд асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэх шаардлагатай болж байна.

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2013-09-30 12:34:21
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   6
Нийт хандалт:   191500
Таны IP:   3.230.144.31
Facebook messenger