• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧОО

  БАТЛАВ.

        ХӨВСГӨЛ  АЙМГИЙН  ЗДТГ-ЫН

ДАРГА                                           Г.ТӨМӨРБААТАР       

         

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧОО

/7, 8, 9 дүгээр сард/

 

2013.07.26

 

 

Бүлэг

Агуулга

Төлөвлөгдсөн ажлын тоо

1

Нэг. Хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэх асуудлууд                  

1.1. Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд хэлэлцүүлэх

6

1.2. Аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлууд

18

1.3. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлууд

18

2

Хоёр.

Судалж боловсруулах, зохион байгуулж гүйцэтгэх ажлууд

26

3

Гурав.

Мэдээлэл, сурталчилгаа, ил тод байдал, Хамтын ажиллагааны чиглэлээр хийх ажлууд

16

4

Дөрөв.

 Семинар, сургалт, уулзалт, зөвлөгөөн

12

5

Тав.

Хяналт, шалгалт, шинжилгээ, үнэлгээ, зөвлөн туслах чиглэлээр

4

6

Долоо.

 

Аж ахуй, бүтээн байгуулалтын ажлууд

9

7

Найм.

Жил бүр хэрэгжүүлэх графикт ажлууд                 

8

Дүн

НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН ЗААЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

117

       
   

 

         

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗААЛТУУДЫГ

ХЭЛТСҮҮДЭЭР АНГИЛАХАД:

 

 

 

Хэлтэс

 

Заалтууд

 

ТЗУХ

СТСХ

ХБХ

ХЗХ

НХХ

ЦШтаб

ХШҮТ

ХАА

НҮА

Хэлтэс дундын

Нийт заалт

1

1.1. Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд хэлэлцүүлэх

 

4

1

 

 

 

 

 

 

1

6

2

1.2. Аймгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлууд

2

 

6

 

10

 

 

 

 

 

18

3

1.3. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлууд

3

3

 

7

2

 

1

1

 

1

18

4

Судалж боловсруулах, зохион байгуулж гүйцэтгэх ажлууд

6

1

6

3

7

 

 

1

1

1

26

5

Мэдээлэл, сурталчилгаа, ил тод байдал, Хамтын ажиллагааны чиглэлээр хийх ажлууд

8

3

1

3

1

 

 

1 /СТСХ-тэй хамт/

 

 

16

6

 Семинар, сургалт, уулзалт, зөвлөгөөн

3

1

3

 

 

4

1

 

 

 

12

7

Хяналт, шалгалт, шинжилгээ, үнэлгээ, зөвлөн туслах чиглэлээр

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

4

8

Аж ахуй, бүтээн байгуулалтын ажлууд

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

9

Жил бүр хэрэгжүүлэх графикт ажлууд                 

2

 

1

1

1

 

3

 

 

 

8

 

 

Дүн

25

12

19

14

22

4

7

3

9

3

Нийт 117 заалт

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

ЗДЗ-өөр хэлэлцүүлэх хугацаа

ИТХ-аар хэлэлцүүлэх хугацаа

Хариуцах хэлтэс, тасаг, алба

Тайлбөар

НЭГ. ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД:

 

  1. АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНД:

1.1.1

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тооцох тухай

Хэлэлцүүлсэн.

2 дугаар улиралд

СТСХ

ИТХ хуралдаагүйгээс шалтгаалан 1-р улирлаас хойшлогдсон.

1.1.2

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төсөл

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

ХБХ

ИТХ хуралдаагүйгээс шалтгаалан 1-р улирлаас хойшлогдсон.

1.1.3

Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

ЗДТГ-ын дарга, Ажлын хэсэг

ИТХ хуралдаагүйгээс шалтгаалан 1-р улирлаас хойшлогдсон.

1.1.4

2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцүүлэх тухай

Хэлэлцүүлсэн.

2 дугаар улиралд

СТСХ

ИТХ хуралдаагүйгээс шалтгаалан 2-р улирлаас хойшлогдсон.

1.1.5

2012 оны давсан орлогын дансны үлдэгдлийг зарцуулах тухай

Хэлэлцүүлсэн.

2 дугаар улиралд

СТСХ

ИТХ хуралдаагүйгээс шалтгаалан 2-р улирлаас хойшлогдсон.

1.1.6

2013 оны төсөвт тодотгол оруулах тухай

Шаардлагатай хугацаанд

Шаардлагатай хугацаанд

СТСХ

 

 

1.2 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД:

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Аймгийн

ЗДЗ-өөр хэлэлцүүлэх хугацаа

ИТХТ-ээр хэлэлцүүлэх хугацаа

Зохион байгуулж, гүйцэтгэх  хэлтэс, тасаг, алба

Тайлбар

1.2.1

Монгол улсын төрийн дээд шагналд уламжлагдаж байгаа иргэдийн материалыг хэлэлцүүлэх

Тухай бүрт

Тухай бүрт

ТЗУХ

ЕТГ-т хүргүүлнэ.

1.2.2

“Багийн үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө” боловсруулж батлуулах

2-р улиралд

2-р улиралд

 

 

1.2.3

Аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр гарган батлуулах

9-р сард

9-р сард

НХХ, ХГБХХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.4

БЗДХӨ-ний өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

НХХ, ЭМГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.5

“Хүүхэд-Гэр бүл-Хөгжил” аймгийн хөтөлбөр /2013-2016/ батлуулах

9 дүгээр сард

9 дүгээр сард

НХХ, ХГБХХ

9-р сард хэлэлцүүлэхээр

хойшлогдсон.

1.2.6

Эмзэг бүлгийн эх, нярайд үзүүлэх эмийн тусламж үйлчилгээний сан байгуулан ажиллах тухай журмыг хэлэлцүүлж, батлуулах

Хэлэлцсэн.

улиралд

НХХ, ЭМГ

ЗДЗ-өөр 2-р улиралд

хэлэлцүүлсэн,

ИТХТ-ээр хэлэлцүүлнэ.

1.2.7

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлэх

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

НХХ, ЭМГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.8

“Цахим боловсрол” хөтөлбөрийг хэлэлцүүлж батлуулах

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

НХХ, БСГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.9

Сэргээн засах нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

НХХ, ЭМГ

 

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.10

Ахмад настны амралт, сувилал, нөхөн сэргээх төвийн байнгын ажиллагааг хангаж , орны тоог нэмэгдүүлэх тухай

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

НХХ, НХҮХ

 

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.11

Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн арга хэмжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц

2 дугаар улиралд

2 дугаар улиралд

ХБХ, ХХААЖДҮГ

 

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.2.12

Мөрөн, Түнэл сумын хил залгаа нутаг дэвсгэрт хэсэгчилсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх тухай

7 дугаар сард

7 дугаар сард

ХБХ, ГХБХБГ, Мөрөн, Түнэл сумдын Засаг дарга

 

1.2.13

“Ус” аймгийн дэд хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, үр дүнгийн тухай

7 дугаар сард

7 дугаар сард

ХБХ

 

1.2.14

Улсын болон орон нутгийн чанартай Мөрөн сумын доторхи хатуу хучилттай авто замыг эвдэж гэмтээсэн нөхцөлд уг замыг сэргээн засварлахад дагаж мөрдөх журам батлах тухай

7 дугаар сард

7 дугаар сард

ХБХ, ТАЗГ

 

1.2.15

Аймгийн “Экологийн боловсрол” хөтөлбөрийг хэлэлцүүлж батлуулах

8 дугаар сард

8 дугаар сард

НХХ, БСГ

 

1.2.16

Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

8 дугаар сард

8 дугаар сард

ХБХ, БОАЖГ

 

1.2.17

Цөлжилттэй тэмцэх дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөний биелэлтийн явц, үр дүнгийн тухай

9 дүгээр сард

9 дүгээр сард

ХБХ, БОАЖГ

 

1.2.18

Аймгийн ИТХТ-ийн 2010 оны 127-р тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн соёл урлагийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”-ийн биелэлт

9 дүгээр сард

9 дүгээр сард

НХХ

 

 

 

  1.  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНД:

Д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Зохион байгуулж, гүйцэтгэх  хэлтэс, тасаг, алба

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1.3.1

“Төрийн албан хаагчдын сургалт” дэд хөтөлбөр батлах тухай

2 дугаар улиралд

ТЗУХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.2

Төрийн албан хаагчдын “Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” дэд хөтөлбөр батлах тухай

2 дугаар улиралд

ТЗУХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.3

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

2 дугаар улиралд

Ажлын хэсэг

2-р улирлаас хойшлогдсон.

1.3.4

Аймгийн шагналаар шагнуулах иргэдийн материалыг тухай бүрт танилцуулж шийдвэр гаргуулах

Тухай бүрт

ТЗУХ

 

1.3.5

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журам хангах чиглэлээр авах арга хэмжээний тухай 

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.6

Аймгийн Засаг даргын 2011-2012 оны захирамжинд хяналт шинжилгээ хийж, зарим захирамжийг хүчингүй болгох, өөрчлөх тухай асуудал оруулж хэлэлцүүлэх

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.7

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.8

“Хүний эрхийг хангах” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.9

“Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.10

“Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллаганд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.11

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний орон нутаг дахь агентлагуудын үйл ажиллагаанд ТББ-аар хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, дүнг аймгийн ЗДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох

9 дүгээр сард

ХЗХ,  Иргэний нийгмийн байгууллагууд

Захирамж гаргуулах

1.3.12

Аймаг, орон нутгийн төсвийн 2014-2016 оны дунд хугацааны төсвийн төслийн саналыг танилцуулах

8 дугаар сард

СТСХ

 

1.3.13

Аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн гүйцэтгэлийг танилцуулах

9 дүгээр сард

СТСХ

 

1.3.14

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээний саналыг хэлэлцүүлэх

Шаардлагатай үед нь

СТСХ

 

1.3.15

Аймгийн боловсролын салбарын сургалтын орчныг сайжруулах зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

2 дугаар улиралд

НХХ, БСГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.16

Багш нарын “Орон сууц” хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх алхмуудын тухай

2 дугаар улиралд

НХХ, БСГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

1.3.17

Худалдан авах ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах, худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл

7 дугаар сард

ХБХ, ХААА

 

1.3.18

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай

9 дүгээр сард

ХШҮТ

 

 

ХОЁР. СУДАЛЖ БОЛОВСРУУЛАХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛУУД

2.1

Аймгийн үйл ажиллагааны сар бүрийн шуурхай мэдээг ЗГХЭГ-т хүргүүлэх

Сар бүр

ТЗУХ

 

2.2

Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны улирлын төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, дараа улирлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан хэлтсүүдэд хүргүүлэх

4, 7, 10, 1 дүгээр сард

ТЗУХ

 

2.3

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн хурлын бэлтгэлийг хангуулж, зохион байгуулах

тогтмол

ТЗУХ

 

2.4

“Эрх зүйн туслалцааны төв”-өөс иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, төлбөрийн чадваргүй иргэдэд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллана.

тогтмол

ХЗХ

 

 

2.5

Эрх зүйн баримт бичгүүдийг хянан үзэж, хууль тогтоомжинд нийцүүлэх арга хэмжээ авах

тогтмол

ХЗХ

 

 

2.6

Хууль тогтоомжийн бүртгэл, лавламжийн системчилсэн санг цаасан болон цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх түүгээр үйлчлэх

тогтмол

ХЗХ

 

 

2.7

Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХБХ, ХХААЖДҮГ,

Мөрөн сумын ЗДТГ

Харилцан туршлага солилцох худалдаа хийгдэнэ.

2.8

Согтууруулах ундаа худалдах цэгүүдийн тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хураамж төвлөрүүлэх, судалгааг шинэчлэх 

жилдээ

ХБХ

Судалгаа гаргах.

2.9

Аймаг, сумдын 2012 оны орон нутгийн хөгжлийн индексийг тооцож, сумдыг хөгжлийн индексээр эрэмбэлэх

2 дугаар улиралд

ХБХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

2.10

Тэргүүний ажиллагаатай аймгийн  санхүү, төрийн сангийн үйл ажиллагаанаас туршлага судлаж ажилдаа хэрэгжүүлэх

2 дугаар улиралд

СТСХ

 

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

2.11

Гэр цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

5 дугаар сараас

НХХ, БСГ

 

2-р улирлаас үргэлжлэн хийгдэнэ.

2.12

Соёлын ажилчдын  сургалт, семинар хийж , соёлын ажилчдын баярыг тэмдэглэх

9 дүгээр сард

НХХ, БСГ

 

2.13

Ажлын байранд хийх дасгалыг зааж дадал хэвшил болгох

Жилд тогтмол

НХХ, БТСГ

 

2.14

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх чиглэлээр байгууллагуудын дунд 2 сарын аян зарлаж шалгаруулан дүгнэх

4 дүгээр сараас

НХХ, БТСГ, ЭМГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

2.15

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлаар шаардлагатай салбарууд болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад орон тоо бий болгох хяналт тавих

4 дүгээр сараас

НХХ,

Хөдөлмөрийн хэлтэс

2-р улирлаас үргэлжлэн хийгдэнэ.

2.16

“Маргаашаа өнөөдрөөс илүү сайхан болгоё” уриан дор хөдөлмөрийн бүтээмжийн аян өрнүүлэх

6 дугаар сараас

НХХ,

Хөдөлмөрийн хэлтэс

2-р улирлаас үргэлжлэн хийгдэнэ.

2.17

Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх, чийрэгжүүлэх ажлыг 7 хоног бүр тогтмол зохион байгуулж хэвшүүлэх

7 хоног бүр тогтмол

НХХ

 

2.18

Хэлтэс бүр улиралд 1, мэргэжилтэн, ажилчид бүр улиралд нэг нэг шинэлэг ажил санаачилж хийх

тогтмол

Бүх хэлтэс, албадын дарга нар

 

2.19

Худалдан авах ажиллагааны бэлтгэл, зохион байгуулалтыг хангаж, зохион байгуулж явуулах

Жилийн турш

ХАА-ны алба

 

2.20

Сорьцын хяналт хийх

4, 5, 8, 9, 11 дүгээр сард

ХБХ, СХЗХ

 

2.21

Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудын амралт-зугаалгыг зохион байгуулах

7 дугаар сард

НҮА

 

2.22

Гудамжуудыг хааж, ногоон байгууламж болгох асуудлаар Мөрөн сум, Байгаль орчны газарт үүрэг даалгавар өгч ажил зохион байгуулах

7 дугаар сард

ХБХ

 

2.23

Сумуудад орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажилд хяналт тавих, энэ асуудлаар сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарын семинар зохион байгуулах, бэлтгэх

7 дугаар сард

ХБХ

 

2.24

Сумдын удирдлагуудыг Мөрөн суманд дуудаж, семинар, сургалт зөвлөгөөнд оролцуулах асуудлыг журамлах

7 дугаар сард

ТЗУХ

 

2.25

ЗДЗ-ийн хуралдаанд сум, агентлагийн дарга нарын мэдээлэл, сонсголыг оруулж хэлэлцэх, график гаргаж хэрэгжүүлэх

7 дугаар сард

ТЗУХ

 

2.26

Монгол улсын Ерөнхий сайдын тус аймагт ажилласны мөрөөр зохиох ажлын төлөвлөгөөг цахимаар авч арга хэмжээ авч ажиллах

7 дугаар сард

ТЗУХ

 

 

ГУРАВ. МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР:

3.1

Аймгийн вэб сайтыг хөгжүүлж, мэдээллээр тогтмол баяжуулах

тогтмол

ТЗУХ

 

3.2

“Мэдээллийн цаг” ажлыг графикийн дагуу зохион байгуулж, ирц, явцад хяналт тавих

Даваа гараг бүр

ТЗУХ

 

3.3

Мөрөн сумын байгууллага, ААН-ийн дарга нарын цугларалтыг зохион байгуулах

Сар бүр

ТЗУХ

 

3.4

Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудын “Сургалтын цаг”-ийг зохион байгуулж ажлын ирц, явцад хяналт тавьж ажиллах

Сар бүр

ХЗХ

Тусгай хуваарь гаргаж батлуулах

3.5

Аймгийн ЗДТГ-т “Угтах үйлчилгээ”, 7038-1111 төвийн үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах, хяналт тавих

9 дүгээр сараас

ТЗУХ

 

3.6

Хөвсгөл аймгийн тухай танилцуулга-брошурын мэдээлэл, зураг, загварыг шинэчлэн бэлтгэх

2 дугаар улиралд

ТЗУХ

 

3.7

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан болон бусад гол гол үйл явдлууд, шийдвэрүүдийн талаар тоймлон 14 хоног тутам хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл хийж байх

тогтмол

ТЗУХ

 

3.8

Цахим архив, цахим мэдээллийн сан үүсгэх

Жилдээ тогтмол

ХЗХ-ийн Архивын тасаг

 

3.9

Аймгийн ЗДТГ-ын түүхтэй холбоотой зураг, баримтууд цуглуулж, аймгийн ЗДТГ-ын түүхийг бэлтгэж хэвлүүлэх

2 дугаар улиралд

ХЗХ

2-р улирлаас үргэлжлэн хийгдэнэ.

3.10

Хангайн бүсэд Хөвсгөл аймгийн эзлэх байр суурь, нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг гарган товхимол бэлтгэх

7 дугаар сард

ХБХ

 

3.11

“Ил тод байдлын танхим” байгуулан тохижуулж, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллах

тогтмол

СТСХ,

ХАА-ны алба

2-р улиралд хөрөнгийн асуудал шийдэгдсэн, үргэлжлэн хийгдэнэ.

3.12

ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүдийг албаны и-мэйл хаягтай болгож, компьютерүүдийг албан ёсны лицензтэй антивирусын программтай болгох

2 дугаар улиралд

СТСХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

3.13

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод сүлжээг шинэчилж, серверийг шинэчилж, Firewall төхөөрөмжтэй болгох.

2 дугаар улиралд

СТСХ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

3.14

Аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр “Өв соёл “ цуврал нэвтрүүлэг явуулах

9, 10 дугаар сард

НХХ, БСГ

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

3.15

БНСУ-ын Тэжон хотын Согу дүүргийн эмч нарыг хүлээн авах, бэлтгэл зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

7 дугаар сард

ТЗУХ, НХХ

 

3.16

Аймгийн Төрийн албан хаагчдын төлөөллийг БНСУ-ын Тэжон хотод сургалт, туршлага судлах ажилд хамруулах бэлтгэлийг хангаж, явуулах

7 дугаар сард

ТЗУХ

 

 

ДӨРӨВ. СУРГАЛТ, СЕМИНАР, УУЛЗАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН:

4.1

“Сумдын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын 2012 оны үйл ажиллагаанд ХШҮ хийсэн дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай” ЗДТГ-ын дарга нарт сургалт зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХШҮТ

 

4.2

“Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”, “Төрийн албан хаагчдын 2-р зөвлөгөөн” зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ТЗУХ, хэлтсүүд

 

4.3

Сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарт бусад хэлтэс, албадтай хамтран сургалт зохион байгуулах

Тухайн үед шийднэ.

ТЗУХ

 

4.4

Зарим сумдад  Төрийн албаны стандартын талаар сургалт семинар зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ТЗУХ

 

4.5

Монгол улсад Мал эмнэлгийн салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХБХ, ХХААЖДҮГ

 

 

4.6

Мал аж ахуйн мэргэжилтний урлаг спортын арга хэмжээг зохион байгуулах

9 дүгээр сард

ХБХ, ХХААЖДҮГ

 

 

4.7

Ойн нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих уулзалт зөвлөгөөн хийх

7-8 дугаар сар

ХБХ, Ойн алба  

 

4.8

Жижиг аж ахуйн нэгжийн эздэд  зориулсан нягтлан бодох бүртгэл болон байгууллагын дотоод хяналтыг зохион байгуулах, талаар  сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  зохион байгуулах

 

9 дүгээр сард

СТСХ

 

4.9

Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт зохион байгуулах

2 дугаар улиралд

Цэргийн штаб

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

4.10

Дайчилгаа удирдах бүрэлдэхүүнтэй цэргийн бэлтгэл сургалт зохион байгуулах

2 дугаар улиралд

Цэргийн штаб

2-р улирлаас

хойшлогдсон.

4.11

БХГ-ын шинээр оногдуулан данслагдсан албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулж, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах

9 дүгээр сард

Цэргийн штаб

Төсөв нь ЗДТГ-аас

4.12

Хатгал тосгонд терроризмын эсрэг сөрөг тусгай ажиллагааны хээрийн сургууль зохион байгуулах

8 дугаар сард

Цэргийн штаб, Тагнуулын хэлтэс

 

 

ТАВ.ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

5.1

Сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын үйл ажиллагаанд тусгай график, хуваарийн дагуу ХШҮ хийж, үр дүнг үнэлж, зөвлөмж чиглэл өгөх

4-6 дугаар сард болон 9-11 дүгээр сард

ХШҮТ

ХШҮ хийх графикийг тусгайлан батлуулж ажиллана.

5.2

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагийн үйл ажиллагаанд тусгай графикийн дагуу ХШҮ хийж, үр дүнг үнэлж, зөвлөмж чиглэл өгөх

2-6 дугаар сар болон 9-10 дугаар сард

ХШҮТ

БСГ, ЭМГ, Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газар, ХХААЖДҮГ, ГХБХБГ, НДХ, МХГ-уудыг хамруулна.

5.3

Сум хөгжүүлэх сангийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх

Улирал тутам

ХБХ

 

 

5.4

Соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр сумдад ажиллах

9 дүгээр сард

НХХ, БСГ

 

 

 

ЗУРГАА.АЖ АХУЙ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД:

6.1

Аймгийн ЗДТГ-ын байрны Б корпусын өрөө, хана, таазанд урсгал засвар хийх

8, 9 дүгээр сард

НҮА

 

6.2

Аймгийн ЗДТГ-ын гражийн дээврийг засварлах төсвийг 2014 оны төсөвт суулга

8,9 дүгээр сард

НҮА

 

 

6.3

Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтнуудын зусланд барих байрны асуудлыг шийдвэрлэх

8,9 дүгээр сард

НҮА

 

 

6.4

Аймгийн ЗДТГ-ын подвалийг командын байрны зориулалтаар тохижуулан засварлах төсвийг 2014 оны төсөвт суулгах

9 дүгээр сард

Цэргийн штаб, НҮА

 

6.5

Биллъяардын өрөөг тохижуулах, мод, шарик солих

7 дугаар сард

НҮА

 

6.6

ЗДЗ-ийн хуралдаанд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийг шийдэх /диктафон, укаска г.м

7 дугаар сард

ТЗУХ

 

6.7

Худалдан авсан бэлэг дурсгалын зүйлсийг бүртгэлд авах, үлдэгдлийн судалгааг шинэчлэн гаргаж танилцуулах

7 дугаар сард

НҮА

 

6.8

Парк шинэчлэлийн асуудлыг тавих

Улиралд

НҮА

 

6.9

1 дүгээр давхрын заалыг тохижуулах төсвийг 2014 оны төсөвт суулгах

Улиралд

НҮА

 

           

 

ДОЛОО. ЖИЛ БҮР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГРАФИКТ АЖЛУУД

Сар

Хийх ажлын утга

Хугацаа

Хариуцах хэлтэс, алба, тасаг

 

Тайлбар

7-Р С

 

 

 

 

 

 

7 САР

 

 

 

 

 

 

АР

 

1

Аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлтийн мэдээг нэгтгэж, биелэлтэнд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх.

 

1-15

ТЗУХ

 

 

2

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоолын биелэлтэнд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх

1-15

ТЗУХ

 

 

3

Улсын баяр наадмын бэлтгэл ажлыг хангах, тэмдэглэн өнгөрүүлсэн материалыг цэгцлэх, архивлах

сард

ХЗХ

 

 

4

Аймгийн Засаг даргаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдтай байгуулсан батламжийн биелэлтийг гаргаж хүргүүлэх

сард

ХШҮ-ний тасаг

 

5

Сумдын Засаг дарга, түүний Тамгын газрын эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд ХШҮ хийж, дүнг танилцуулах

сард

ХШҮТ

 

6

Аймгийн ЗДТГ-ын хэлтэс, албадын дарга, мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтэнд ХШҮ хийх

сард

ХШҮ-ний тасаг

 

8-Р САР

 

1

 

Багш нарын ээлжит бага хурал зохион байгуулах

 

20-28

НХХ

 

9-Р

САР

 

1

“Хөвсгөл брэнд” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

сардаа

ХБХ

 

 

 

                                        НИЙТ 8 АЖИЛ

Тайлбар: Төлөвлөгөөнд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг сар бүрийн хэлтсийн төлөвлөгөөнд хийж тодотгоно.

 

ХЯНАСАН:                                         ЗДТГ-ЫН ДАРГА Г.ТӨМӨРБААТАР

НЭГТГЭСЭН:                                     ТЗУХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.УНДРАХ

 

Нийтэлсэн: 2013-07-31 17:05:10
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Facebook messenger