• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
журамд нэмж тусгах, өөрчлөх иргэдийн санал, хүсэлтийг авч байна

Архидан согтуурахтай тэмцэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд Согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журмын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 13 өдрийн А/108 тоот захирамжаар байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг болон ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс боловсруулж дуусаад байна. 

Уг журамд нэмж тусгах, өөрчлөх иргэдийн санал,  хүсэлтийг аймгийн цахим хаяг болон Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын “А” байрны 203, 204 тоот өрөөнд авч байна. Холбоо барих утас: 70382751

 

 

 

 

 

Аймгийн Засагдаргын 2013 оны........

                                                                                       дугаар сарын.......-ны өдрийн.......

                                                                                  тоот..... дугаархавсралт

 

 

 

 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх

Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй

болгох журам

 

/ТӨСӨЛ/

 

1 дүгээр зүйл: Нийтлэгүндэслэл

 

         Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, 14 дүгээр зүйлийн 14.3 болон Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16.2.5 дахь заалтыг үндэслэн Àðõè, ñогтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгахàä òóñãàé çºâøººðºë õ¿ñýã÷ýýñ á¿ðä¿¿ëýõ ìàòåðèàë, òусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох үйл ажиллагаа, àæ àõóéí íýãæèä òàâèãäàõ øààðäëàãà, хүлээх үүрэг, õîðèãëîõ ¿éë÷èëãýý, òàâèõ õÿíàëò, õàðèóöëàãà зэрэг àñóóäëûã çîõèöóóëàõàä ýнэõ¿¿ журмын зорилго оршино.

 

2 дугаар зүйл:Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх аж ахуйн

íэгжиä òавигдах шаардлага

 

2.1. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг  2-оос доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, татвар санхүүгийн тайлангаа цаг хугацаанд нь гаргаж хэвшсэн Хөвсгөл аймгийн Татварын хэлтэст бүртгэлтэй ашигтай ажиллаж байгаа НӨАТатвар төлөгч аж ахуйн нэгжид олгоно.

 

2.2. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газар нь 40 квадрат метрээс доошгүй талбайтай, худалдаа, үйлчилгээний онцлог, технологийн дагуу оновчтой төлөвлөгдөж хийгдсэн зохион байгуулалт бүхий ариун цэвэр, эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулгүй байдлыг хангасан, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг /10 квадрат метр тутамд 20 ваттаас дээш/, агааржуулалттай, худалдан авагч, үйлчлүүлэгчдийн ая тухыг хангахуйц худалдаа, үйлчилгээний танхимтай байна.

 

2.3. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газар нь Стандарт хэмжил зүйн төвийн 2009 оны “Төрөл бүрийн архи, техникийн ерөнхий шаардлага” МNS179:2009 стандарт, “Худалдааны газрын үйлчилгээ” МNS 5021:2007 гэсэн стандартад нийцсэн байх бөгөөд худалдаа, үйлчилгээний танхимаас гадна технологийн урсгалыг зөв тооцож шийдсэн бэлтгэлийн өрөөтэй байна.

 

2.4. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газар нь худалдаа, үйлчилгээний онцлог, технологи, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байрнаас гадна тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл, мэргэжлийн ажиллагсдаар хангагдсан байна.

 

2.5. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газар нь кассын машин, барааны зураасан код унших тооцооны машин, хэрэглэгчийн хяналтын жинтэй байна.

 

2.6. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газар нь гадна болон дотор хяналтын камертай байна.

 

2.7. Шинэ бүтээн байгуулалт, дэвшилтэт үйлчилгээ эрхлэн ажлын байр шинээр бий болгосон үйлчилгээг /зочид буудал, зоогийн газар/ түлхүү дэмжих бодлого баримтална.

 

2.8. Хүнсний  бөөний  худалдааны төв, их дэлгүүр, супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, ресторан,  баар,   кафе   зэрэг үйлчилгээний   чиглэлээр   тухайн ажлын байранд улсын   байцаагчийн болон ажлын байрны дүгнэлт гаргуулсан, Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгоно. Кафены ангиллаар үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд зөвхөн дарс, шар айргаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоно.

 

 

3 äóãààð ç¿éë: Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах,

түдгэлзүүлэхýä áүрдүүлэх материал, үндэслэл журам

 

3.1.  Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь журмын 2 дугаар зүйлд заагдсан шаардлагыг хангасан тохиолдолд дараах материалыг бүрдүүлэн Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт материалаа өгнө. Үүнд:

 1. МХГ-ын санал, ажлын байрны дүгнэлт /худалдаа үйлчилгээ явуулах шаардлага хангасан зориулалтын байр танхим, агуулахын талаархи зөвшөөрөл/
 2. Татварын албаны тодорхойлолт /тайлангаа тогтоосон цаг хугацаанд тушаадаг, татвар төлөлтийн хэмжээ, ногдуулсан татварын өр төлбөргүй байх/
 3. СХХэлтсийн санал, тохирлын гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 4. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 5. Цагдаагийн байгуулллагын тодорхойлолт, санал дүгнэлт
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн санхүүгийн баримт
 7. Аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдөл / эрхлэх үйлчилгээний төрел, ажилласан хугацаа, зөвшөөрөл хүсэх болсон шалтгаан, худалдаа үйлчилгээний газрын оноосон нэр, байрлах хаяг,харилцах утас, факс зэргийг тодорхой дурьдах/
 8. Дэлгүүр, үйлчилгээний цэгийн ажиллах дотоод журам,байршлын зураг
 9. Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний жагсаалт, нөөцийн хэмжээ /2-3 сарын нөөцтэй байх/

3.2. Тусгай зөвшөөрлийн эрхээ сунгуулахыг хүсэгч нь дараах материалыг бүрдүүлж хугацаа дуусахаас14 хоногийн өмнө Сумын Засаг дарга түүний Тамгын газарт ирүүлнэ. Үүнд:

 

 1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл
 2. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /Санхүү татварын тайланг цаг хугацаанд нь гаргаж,орлого татвараа зөв тодорхойлдог эсэх/
 3. МХГ-ын улсын байцаагчийн дүгнэлт /Тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэх/
 4. Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт / Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хэрхэн биелүүлдэг/
 5. СХЗХэлтсийн санал дүгнэлт / Чанарын баталгаажуулалтад хамрагдсан байдал/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн санхүүгийн баримт

 

3.3. Дараах үндэслэл, журмаар тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлнэ:

 

 1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нөхцөл, шаардлага энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд сумын Засаг дарга, МХГазар, Цагдаагийн газар, СХЗХэлтэс,   Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллагын албан бичгээр гаргасан санал, дүгнэлтийг үндэслэн хугацаанаас өмнө түдгэлзүүлнэ.
 2. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлага энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдлыг холбогдох байгууллага баримтжуулж зөрчил гаргагчид танилцуулсан байвал зохино.
 3. Тусгай зөвшөөрлийг 3 сарын хугацаатайгаар түдгэлзүүлнэ.

 

4 дүгээрç¿éë:Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах,  хүчингүй болгох

үйл ажиллагаа

 

 1. Сумын Засаг даргын санал дүгнэлт, аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлсэн материалыг үндэслэн Аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталсан ажлын хэсэг газар дээр нь шалгалт хийж  дүнг Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж зохих  шийдвэрийг гаргана. Үүнд:

а/ Тусгай зөвшөөрөл олгох:

 • Энэ журмын 2-р зүйлд заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг 2-3 жил хүртэлх хугацаатай олгож мөн хугацаагаар сунгана.
 • Түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө арилган холбогдох байгууллагаар шалгуулсан тухай дүгнэлтийг  үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн эрхийг анх авсан зөвшөөрлийг үлдсэн хугацаагаар сэргээнэ.

 

б/ Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох:

 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хүсэлт гаргасан.
 • Хуулийн этгээд татан буугдсан болон бусдад худалдаа үйлчилгээний газраа худалдсан.
 • Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг 2 удаа зөрчсөн болон түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй.
 • Онцгой албан татварын тэмдэггүй, хуурамч тэмдэгтэй, үндсэн баримтгүй болон хуурамч баримттай худалдаа үйлчилгээ эрхлэн татварын багц хуулийг зөрчсөн.
 • Ажлын байрны дүгнэлтгүй болон мэргэжлийн байгууллагын холбогдох дүгнэлтийг сунгуулаагүй худалдаа үйлчилгээ эрхэлсэн болон зөвшөөрөл олгосноос өөр газар байршлаа өөрчилсөн буюу тусгай зөвшөөрлийн эрхийг бусдад шилжүүлсэн.
 •  Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш үйл ажиллагаа эхлээгүй 3 сар болсон.
 • Хуулиар заасан заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд
 1. Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс   хүсэлтийг   хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор энэхүү журмын дагуу ажлын хэсгээр шалгуулж, шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжийн   материалыг  бүрдүүлж,   согтууруулах  ундаа худалдах,  түүгээр үйлчлэх тусгай  зөвшөөрел  олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.
 2. Тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний төвеөс олгосон тохирлын гэрчилгээтэй, улсын   стандартын   шаардлагыг   100  хувь  хангасан, аливаа зөрчилгүй ажиллаж ирсэн /мэргэжлийн хяналтын байгууллага, цагдаа, татварын байгууллагын саналыг үндэслэн/ аж ахуйн нэгжид 3 /гурав/ жилийн хугацаатай, стандартын шаардлагыг 80 хувиас доошгүй хангасан тохиолдолд 2 /хоёр/ жилийн хугацаатай олгоно.
 3. Тусгай зөвшөөрлийн эрхийг олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тухай шийдвэрийг Сумын Засаг дарга, холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжид албан бичгээр ажлын 5 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

 

5 дугаар зүйл: Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх аж ахуйн

нэгжийн хүлээх үүрэг

 

 1. Аж ахуйн нэгж улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, архи,согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл, бүтээгдэхүүн тус бүрийн шинжилгээний бичиг, улсын байцаагчийн дүгнэлт, бэлтгэн нийлүүлсэн газрын зарлагын баримт / тамга, гарын үсэгтэй байх/ зэрэг материалыг байнга бэлэн байлгаж шаардлагатай тохиолдолд чирэгдэлгүй шалгуулна.
 2. Аж ахуйн нэгж тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хэрэглэгчдэд харагдахуйц газар  байрлуулан,Сумын Засаг даргын баталсан цагийн хуваарийг хатуу чанд мөрдөж ажиллана.
 3. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр байгууллага хамт олны дунд зохион байгуулж байгаа ажил, сайн туршлагаа сурталчлах, архинаас гарсан хүмүүсийг шагнаж урамшуулахад санаачлагатай ажиллана.
 4. Аж ахуйн нэгж нь албан өрөө, ажлын өрөө, агуулах болон үйлчилгээний тасалгаанд  согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй улмаар хамт олноороо архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй, архигүй орчин бүрдүүлэх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана.
 5. Хууль хяналтын байгууллага, аймаг сумаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай биелүүлэх, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, иргэд үйлчлүүлэгчдээс гарсан санал, гомдлыг барагдуулахад хариуцлагатай хандаж ажиллана.
 6. Зөвхөн стандарт, чанарын баталгаатай хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч, зөв хадгалан боловсруулж иргэдэд худалдаалж үйлчилнэ.
 7. Зоогийн газар, баар нь халуун хүйтэн зууш, хоолгүйгээр архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэхгүй байх, үйлчилгээнд шаардагдах цэвэр үзэмжтэй хийгдсэн хоолны цэстэй, түүнд бичигдэх бусад бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл согтууруулах ундааны төрөл стандартаар тогтоогдсон хэм хэмжээтэй байна.
 8. Тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь Засгийн газрын шийдвэрээр эрх авсан үйлдвэрүүдийн стандарт, аюулгүй байдал, чанарын шаардлага хангасан   баталгаатай   мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрх бүхий лаборатороор шинжлүүлж, хүний эрүүл мэндэд харшлахгүй тухай дүгнэлттэй   орон нутгийн зохих  шийдвэрийн   дагуу зөвшөөрөгдсөн согтууруулах ундаа   худалдах,   түүгээр   үйлчлэх   үйл   ажиллагаа явуулна.
 9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь ААН нь архины талаарх хориглосон болон далд сурталчилгааг явуулахыг хатуу хориглох бөгөөд Зар сурталчилгааны тухай болон Өрсөлдөөний хуулийг чанд баримтлана.

 

­6 дугаар зүйл: Хориглох үйлчилгээ

 

 1. Зөвшөөрлийн гэрчилгээг ашиглан зөвшөөрөгдсөн байрнаас бусад газарт архи, согтууруулах ундаа худалдаж түүгээр үйлчлэх, тусгай зөвшөөрлийн эрх бүхий худалдаа үйлчилгээний газрыг бусдад худалдах, түрээслүүлэхийг хориглоно.
 2. Хүнсний дэлгүүр согтууруулах ундааг савлах, аягалж хундагалж худалдахыг хориглоно.
 3. Зоогийн газар, баар, кафед халуун хүйтэн зуушгүйгээр согтууруулах ундаагаар үйлчлэхийг хориглоно.
 4.  Согтууруулах ундаа худалдах, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах түүгээр үйлчлэх ажилд 18 нас хүрээгүй хүн авч ажиллуулахыг хориглоно.
 5. Мөн 21 нас хүрээгүй болон биеэ хянах чадвараа алдсан согтуу хүнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.
 6. Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэхийг дараах байршлуудад хориглоно. /Хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль, оюутан сурагчдын байр, клиник эмнэлэг ,хүүхдийн байгууллагын байр, шатахуун түгээх станцын байр, орон сууцны суурийн давхар, түргэн үйлчилгээний цэг, мухлаг, павилон, түрээсийн лангуу гэх мэт/
 7. Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь төрөл бүрийн сугалаа, хонжвор, аливаа хэлбэрийн урамшуулалт худалдаа, далд болон хориглосон зар сурталчилгаа явуулахыг хориглоно.
 8. Тусгай зөвшөөрел авсан аж ахуйн нэгж нь зөвхөн зөвшөөрөгдсөн байршилд үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд баяр ёслол, биеийн тамирын уралдаан тэмцээн, аялал зэрэг олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохиогдож байгаа газар, зах, түрээсийн лангуу, тасаг, түргэн үйлчилгээний цэгт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.
 9. Согтууруулах ундаа худалдах болон үйлчлэх тогтоосон цагийн хуваарийг зөрчиж, худалдаа, үйлчилгээ явуулахыг хориглоно.
 10. Аж ахуйн нэгж, иргэд нь аливаа албан тушаалтны бичиг, ам шийдвэрээр согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
 11. Аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшеөрлийг хувилж олшруулах, өөр ажпын байранд шилжүүлэх, бусдад ашиглуулах,түрээслэх, худалдахыг хориглоно.
 12. Бөөний худалдааны төвд жижиглэнгээр согтууруулах ундаа худалдаалах, чанар аюулгүй байдал, стандартын баталгаагүй, жишиг үнээс доогуур үнэ бүхий согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.
 13. Худалдаалж байгаа согтууруулах ундааны хэмжээ нь нийт худалдаалж буй бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 25 хувиас хэтрэхгүй байна.

 

 1. дугаар зүйл: Журмын хэрэгжилтэд тавих хяналт

 

 1. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журмын хэрэгжилтэнд сумын Засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын  газар, Цагдаагийн газар, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус байгууллага  хяналт тавина.
 2. Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд бүх шатны Засаг дарга, мэргэжлийн хяналтын газрын худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч, хүнсний эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн чанарын шинжээч, уг асуудлыг хариуцсан цагдаагийн  ажилтан,  Засаг даргын шийдвэрээр баталгаажсан ажлын  хэсгийн  гишүүд хяналт тавина.

 

8 дүгээр зүйл: Хариуцлага

 

 1. Энэ журмыг зөрчсөн этгээд эрүүгийн хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн дагуу  хариуцлага хүлээнэ.
 2. Энэхүү журмыг зөрчиж согтууруулах ундаа худалдсан түүгээр үйлчилсэн аж ахуйн нэгжийн зохих зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, дахин олгохгүй.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын 20......оны

                                                                                     дугаар сарын.......-ны өдрийн.......

                                                                                               тоот..... дугаар хавсралт

 

 

 

Хөвсгөл аймагт согтууруулах ундаа, түүгээр үйлчлэх

цэгийн тоог тогтоох норматив /сумдаар/

 

Сумын нэр

хүн амын

тоо

 

нормативаар байвал зохих цэгийн тоо

төрлөөр ангилах:

худалдаа

Үйлчилгээ

1

Арбулаг

 

 

 

 

2

Алаг-эрдэнэ

 

 

 

 

3

Áàÿíç¿ðõ

 

 

 

 

4

Бүрэнтогтох

 

 

 

 

5

Галт

 

 

 

 

6

Жаргалант

 

 

 

 

7

Их–уул

 

 

 

 

8

Мөрөн

 

 

 

 

9

Рашаант

 

 

 

 

10

Ренчинлхүмбэ

 

 

 

 

11

Тосонцэнгэл

 

 

 

 

12

Тариалан

 

 

 

 

13

Төмөрбулаг

 

 

 

 

14

Түнэл

 

 

 

 

15

Улаан-уул

 

 

 

 

16

Ханх

 

 

 

 

17

Хатгал

 

 

 

 

18

Цагаан-уул

 

 

 

 

19

Цагаан-үүр

 

 

 

 

20

Цагаан-нуур

 

 

 

 

21

Цэцэрлэг

 

 

 

 

22

Чандмань-өндөр

 

 

 

 

23

Шинэ-идэр

 

 

 

 

24

Эрдэнэбулган

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийтэлсэн: 2013-08-29 13:25:30
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   19
Нийт хандалт:   191387
Таны IP:   3.236.55.22
Facebook messenger