• Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
 • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ БОЛОН ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД 2013 ОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Хөвсгөл аймаг

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ БОЛОН ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД 2013 ОНД БАЙГУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

 

/2013 оны 9 сарын байдлаар/

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ХЭРЭГЖИЛТ

Суралцагч, багш, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлж, тогтолцооны шинэчлэл хийх чиглэлээр

1

3.6.1. Орон нутгийн боловсролын салбарыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

 

“Оюунлаг Хөвсгөл” боловсролыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг шинэчлэлийн бодлоготой уялдуулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

Оюунлаг Хөвсгөл хөтөлбөрт СӨБ-ын хүрээнд 5 зорилт 22 арга хэмжээ, бага дунд боловсролын хүрээнд 6 зорилт 62 арга хэмжээ, мэргэжлийн боловсролын хүрээнд 3 зорилт, 12 арга хэмжээ, дээд боловсролын хүрээнд 2 зорилт, 7 арга хэмжээ, бүх нийтийн боловсролын хүрээнд 6 зорилт 15 арга хэмжээ, төсөв хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 3 зорилт 5 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлээ.Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ИХ-аар хэлэлцүүлэн ажиллаж байна.

Мөн сургууль, цэцэрлэг бүр шинэчлэлийн бодлогод нийцүүлэн өөрсдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн Боловсролын газарт ирүүлж, хэрэгжилт, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулж эхэллээ.

70%

2

3.6.2. Сургалтын байгууллагын байршил, бүтэц, хэв шинжийг оновчтой болгох замаар бага, дунд боловсролын чанарыг дээшлүүлэх, сургууль төвт менежментийг хөгжүүлэх чиглэл баримтлан удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах;

 

Сургуулийн бүтэц, хэв шинжийг оновчтой болгох чиглэлээр:

 1. Сургууль цэцэрлэгийн нэрийг Боловсролын хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөв. Тухайлбал ахлах сургууль, бүрэн дунд боловсролын сургууль, дунд сургууль зэрэг янз бүрийн нэртэй байсныг ерөнхий боловсролын сургууль гэж нэр хаягаа бичих болов.
 2. Бүрэнхаан багийн сургуулийг Бүрэнтогтох сумын харьяалалд шилжүүлж, удирдлага зохион байгуулалтад өөрчлөлт хийлээ.

70%

3

3.6.3.Бага, суурь боловсролын түвшинд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, сургах арга зүй, технологи, сургалтын зохион байгуулалтыг нэвтрүүлэх ажлыгхэрэгжүүлэхэд бодит санхүүжилтийг төлөвлөж, үр дүнг тооцох;

            Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг нэвтрүүлэх сургалтын санхүүжилтийг төлөвлөн НҮБ-ын Хүүхдийн санд хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. 2013 оны 6-р сарын 21-23нд боловсролын газрын мэргэжилтнүүд, сургалтын менежрүүдэд БМДИ-ийн сургагч багшийн урин сургалт зохион байгуулан бэлтгэж, санхүүжилтийг Хүүхдийн санд хүргүүлэн шийдвэрлэснээр 2013 оны 8-р сарын 05-07ны өдрүүдэд 1538 багшид Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи, арга зүй сургалтыг зохион байгуулав.

70%

4

3.6.4.Орон нутгийн онцлог, нөөц боломжид суурилан “Авьяас”, “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;

“Авьяас”, “Ном” хөтөлбөрийг  орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тус хөтөлбөрүүдийн хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг тайланг 5 сард зохион байгууллаа. “Хөвсгөл аймгийн хүүхдийн номын чуулган”-ыг 5 сарын 24-нд 23 сумын 270 гаруй сурагчдыг хамруулан, номын үзэсгэлэн гаргаж багш, эцэг эхчүүдэд сурталчилан ном бүтээх арга зүйн тайланг зохион байгууллаа. СӨБ-ын 37 цэцэрлэг ном хөтөлбөрт амжилттай оролцож, хүүхдүүд үлгэрийн номоороо дүр бүтээж, эцэг эхчүүдтэйгээ ном бүтээж, өөрсдөө номын баатар болж ном бүтээх гэх мэт олон төрлийн арга хэмжээг өрнүүллээ. Мөн НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр эцэг эх, багш, багийн засаг даргын төлөөлөл 93 хүн  “Хамтдаа уншъя” сургалтад хамрагдаж бага насны хүүхдийг номоор дамжуулан төлөвшүүлэх арга зүйд суралцсан байна

 “Авьяас” хөтөлбөрийн тайланг урлагийн 10 төрлөөр сум, бүс, аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.   Наадмын удирдамжийг 2013 оны 02 сард хүргүүлсэн бөгөөд энэхүү наадмын гол зорилго нь хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх,  шинээр хүүхдийн авьяасыг нээн илрүүлж, түүнийг хөгжүүлсэн байдлыг тодорхойлох үйл ажиллагаа байв. Бүсийн наадмыг 8 бүсээр зохион байгуулж нийт 900 гаруй хүүхдийг хамрууллаа. Удирдамжид заагдсан төрлүүдийн дагуу бүсээс шалгарсан сурагчдыг наадмын төгсгөлийн шалгаруулалт болох “Хоймор нутгийн эгшиглэн-3” наадамд оролцуулсан юм. Наадам 2013 оны 05 сард  зохион байгуулагдаж, 480 орчим авьяастан сурагчид оролцлоо. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд сургууль бүр шинээр 5-аас доошгүй дугуйлан секцийг хичээллүүлж хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх ажилд идэвх зүтгэлтэй, амжилттай оролцлоо.

70%

5

3.6.5.Багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад улсын төсвөөс төсөвлөсөн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, зарцуулахад хяналт тавих, 12 жилийн сургалтын хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

2013 онд  БШУЯамнаас багш, удирдах ажилтны мэргжил дээшлүүлэх зардалд:

 • Сургуулиудад 298887,326
 • Цэцэрлэгүүдэд 4237,908
 • Боловсролын газарт 4681,669 төгрөг хуваарилдагдан ирлээ. Санхүүжилтийг сургууль, цэцэрлэгүүдэд хуваарилан олгож, нэгж байгууллага бүр багш ажилчдаа улс аймаг орон нутгийн хэмжээнд мэргэжил дээшлүүлэхэд зарцуулав.

Боловсролын газрын хяналт үнэлгээний баг 2013 оны 3, 5-р саруудад 5 сургуульд төсөвлөсөн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй зарцуулсан байдалд хяналт тавьж ажиллалаа.

70%

6

3.6.6.Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн зүгээс багш нарыг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, удирдлагаар хангах үйл ажиллагаанд хэлбэрдэх, оромдох, хэт загварчлах, уралдуулах зэрэг шинэчлэлийн үйл явцыг гажуудуулах, зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсний төлөө багшаас төлбөр авах зэргээр хууль тогтоомж зөрчихгүй байх, мэргэжлийн зэрэг, урамшуулал, нэмэгдэл олгох зэрэг багшийн хөгжлийг дэмжих ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зөв, оновчтой зохион байгуулах хэм хэмжээ, соёлыг орон нутгийн боловсролын газар, хэлтэс, сургалтын байгууллагад хэвшүүлэх;

         Боловсролын газар нь сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  Бүсийн төв цэцэрлэг сургуульд мэргэжил дээшлүүлэх зардлыг нэмэгдлээр олгон, хяналтыг тавин ажиллаж байна.

        Сургалтад хамрагдсан багш нар нь сургууль орон нутагтаа сургалтын агуулга, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг сургалтын менежертэй хамтран зохион байгуулж хэвшлээ.

Хүүхдээс төлбөр хураамж авах асууудлыг хориглож, санамж, анхааруулгыг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газартаа хамтран зохион байгуулав.

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга технологитой багшийг урамшуулах, арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор үзүүлэх хичээл сургалт, уулзалтыг хийж, мэргэжлийн зэргийг нэмэгдүүлэх зэрэг багшийн хөгжлийг дэмжсэн ажлуудыг зохион байгууллаа.

70%

7

3.6.7.Сургууль, цэцэрлэгт шаардагдах мэргэжлийн багшийн судалгааг 5 жилээр  төлөвлөгөө гаргаж,  сургууль, цэцэрлэгийг багшаар хангах нэгдсэн төлөвлөлтийг хийх, багшийг бэлтгэх, багш, удирдах ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, тэдэнд орон сууцны болон бусад дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Сургууль, цэцэрлэгт шаардлагатай багшийн судалгааг авч, шинээр төгсөж ирсэн багш нарын мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд манай аймагт дутагдалтай байсан байгалийн ухааны хичээлүүдийн багш хангагдаж байна.  Цаашид сургууль , цэцэрлэгт шаардагдах багшийг бэлтгэх ажлыг судалгааны үндсэн дээр зохион байгуулж эхэллээ.

Сургуулиудын 22,8 хувь нь шинээр ажилд орсон багш нараа орон сууцаар хангах ажлыг дэс дараатайгаар шийдвэрлэж байна.

70%

8

3.6.8.Багш ажлын байрандаа хөгжих нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор “Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг дэмжих арга хэмжээ авах

“Багшийн хөгжлийн мэдээлэл, харилцааны технологийн төв”-ийг байгуулан ажиллаж байна. Төвийнзорилгоньбагшнарбиедаанмэргэжил, мэдлэг боловсролоодээшлүүлэх, өөрийн арга зүйгээ сайжруулах, бусдын арга туршлагаас суралцах, харилцан туршлага солилцох, мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх юм.

Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл

 • МХТ-ийг ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үзүүлэн боловсруулахад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн мэргэжлийн хичээл бүрээр АРГА ТУРШЛАГЫН цахим сан бүрдүүлнэ.
 • Багш бусад багш нартайгаа арга туршлагаа хуваалцах (өөрийн шинэ санаа, арга зүй, тухайн хичээлийг заах шилдэг туршлагаа бусад багш нартайгаа хуваалцах, мэргэжлийн хичээлийн цахим санд бүртгүүлэн байршуулах, бусад багш нараасаа суралцах)
 • Сургалт, арга зүйн зөвлөгөө авах (тулгамдаж байгаа асуудлаа хамтран хэлэлцэх, интернэтээс хэрэгцээтэй мэдээллээ авах, бусад багш нарын арга туршлагын сантай танилцах, сургалт, зөвөлгөө)

Үр дүн, ахиц

Багшийн хөгжлийн төв нь багш нарын мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийг чадамжийг ахисан түвшинд хүргэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, одоо ашиглагдаж байгаа болон шинээр нэвтэрч буй программ хангамжийг бие даан судлах, цаашид сургалтын үйл ажиллагаандаа бүтээлчээр ашиглан хичээл заахад дэмжлэг үзүүлэх гол төв болно.

Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн өндөр чадвар дадалтай багш нарыг бэлтгэх орон нутгийн жишиг төв болон цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллана.

90%

9

3.6.9.“Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн номын хангамжийг сайжруулах замаар хүүхдийг номтой нөхөрлүүлэх, оюуны алжаалыг тайлах шатрын хөдөлгөөнийг хүүхдийн насны онцлогт тохируулан өрнүүлэх

Ном хөтөлбөрийн хүрээнд:

 1. Аймгийн Боловсролын газраас 7-11-р ангийн сурагчдад зориулан “Сурагч насны хүсэл мөрөөдөл” хэмээх эссэ, илтгэлийн гарын авлагыг гарган ЕБС-ийн номын сан, багш, сурагчдад хүргэлээ.

IMG_2049

 1. ЕБС-иудын 1-5-р ангийн сурагчид  300ш ном бүтээн эцэг эхчүүддээ үзэсгэлэн хэлбэрээр үзүүлж тайлагнахаас гадна  1-11-р ангийн сурагчдын 200 гаруй ном бүтээн үзэсгэлэн зохион байгуулж, эцэг эхчүүддээ тайлагнажээ.

 

 1. Мөрөн 2-р сургууль Чингүнжавын талбайд авьяас, ном хөтөлбөрийн хаалтын үйл ажиллагааг хийн 350 гаруй номын үзэсгэлэнг дэлгэн үзүүлж, монгол хэл уран зохиолын багш нар үзэсгэлэнд оролцсон эцэг эх, сурагчдад монгол бичгээр нэрийг нь бичиж өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж үндэсний бичиг үсгээ сурталчлах түгээн дэлгэрүүллээ.
 2. Ном хөтөлбөрийн 1-р үе шатанд Шинэ-Идэр, Галт, Бүрэнтогтох, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Хатгал, Рэнчинлхүмбэ, Ханх, Тосонцэнгэл, Тариалан, Ирээдүй, ЭДЦСургууль, Бүрэнхаан бага сургууль, 2-р сургууль, ДМЦС, Авьяас-8 сургууль, Гурван-эрдэнэ сургууль, гэсэн 17 сургуулийн 6300 гаруй сурагчид оролцож өөрсдийн хийсэн даавуун ном, том,  жижиг номоороо сургуульдаа үзэсгэлэн гаргасан байна.

DSC_0208.JPG

90%

10

3.6.10.Орон нутгийн музейг түшиглэн хүүхдийн танин мэдэхүйн сургалтын танхим байгуулах, үндэсний уламжлал, түүх, ёс заншлыг видео хэлбэрээр үзүүлэх боломжийг бий болгох

Ном хөтөлбөрийн хүрээнд БГ, ОНСМ , сургуулиуд хамтран дүрийн тоглолт хийх, ном гэрээр унших аян зэргийг зохион байгуулсан.

50%

11

3.6.11. Суралцагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулж, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын уялдааг ханган ажиллах

          Сургууль, цэцэрлэгүүд нь хүүхдүүдээ жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулж эрүүлжүүлэлтийн ажлыг эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран явуулж хэвшлээ.

          Ихэнх сургуулиуд нь үзлэгийг явуулахдаа 1-5р анги, 7-11-р анги гэсэн 2 ангиллаар явуулж насны онцлогоор нь өвчлөлийн төвшинг тогтоож дүгнэлт гаргасан байна.

           Үзлэгийн судалгааны дүнгээс харахад өвчлөлих, эрүүлжүүлэлтийнхувьхангалтгүйбайгаашалтгаанньбаганасныхүүхдийншүднийбүтцийнөөрчлөлт, шүдлэлтээсхамаарчсүүншүдунаж, шүдлэлтбүрэнявагдаждуусаагүйзаримшүдэндэмчилгээхийхболомжгүйбайгаатайхолбоотойгэжүзэжбайна.

Үр дүн:

 • Сурагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулснаар өвчлөлийг эрт оношилж, эрүүлжүүлэх ажил хийгдэж байна.
 • Судалгааны үзүүлэлтийг эрүүл мэндийн хичээлтэй уялдуулан зохион байгуулснаар суралцагчид эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилд суралцаж байна.

70%

12

3.6.12. Хүүхдийг  архи, тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэх, донтох болон зан суртахууны буруу зуршилд автахаас сэргийлэх талаар орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран үр дүнтэй ажиллах

- “Хүүхэд бүрийн хөгжил, эрх, оролцоог дээдлэе” 6 сарын аяныг зохион байгуулж аймгийн бүх сургуулиуд оролцсон байна. Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд :

Сурагчид архи, тамхи, мансууруулах бодисны хор хөнөөлийн тухай, түүнийг хэрэглэхгүй байхын ач тусын талаар өөрийн гэсэн мэдлэгтэй болж тэдгээрээс татгалзах ухамсартай болсон төдийгүй хүүхдийн оролцооны байгууллагууд ажиллаж бие биендээ үлгэр дуурайл үзүүлж байна.

Боловсролын газар нь аймгийн цагдаагийн газартай хамтран үйл ажиллагаа зохион байгуулахаас гадна сургуулийн удирдлагууд, багш эцэг эх, олон нийтэд мэдээлэл хийлээ.

70%

 

 

 

 

Боловсролын чанар, хүртээмж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр

13

3.7.1.Малчин, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн бага насны хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамруулах боломжийг бүрдүүлэх, багийн “Гэр” цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, бусад шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх

            2012-2013 îíû õè÷ýýëèéí æèëä  õóâèëáàðò ñóðãàëòààð ѪÍÕ-äýä ѪÁ ýçýìø¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð  äîîðõ àæëóóäûã õèéëýý.  23 ñóìàíä  áàãèéí  ãýð öýöýðëýã 2013.06.20-íîîñ  íýãäñýí æóðìààð  àæèëëàæ, малчин өрхийн хүүхдүүдийг СӨБ-д хамруулж байна.  ̺í ýíý õè÷ýýëèéí æèëä Öàãààíнóóð ñóìûí áàðóóí, ç¿¿í òàéãûí  óðöàí öýöýðëýãò 35, Öýöýðëýãèéí Èõ ßìààò, Áàÿíç¿ðõèéí Õàéñûí õèëèéí çàñòàâûí öýöýðëýãò íèéò 35 õ¿¿õäèéã õàìðóóëàí àæèëëàæ áàéíà.  ̺ðºí суманд ñàëáàð á¿ëãèéã  ñóâèëëûí õýâ øèíæýýð àæèëëóóëàõààð Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí çàõèðàìæèéã ãàðãóóëàí àæèëëàв.

Үр дүн: Тайгууд болон хилийн заставуудад шинээр гэр цэцэрлэг нээн ажиллуулснаар алслагдсан багийн малчин өрхийн хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдаж СӨБ-ын хамран сургалт нэмэгдлээ.

Цаашид:  Хилийн заставын цэцэрлэгүүдэд ажиллах багш нарыг орон сууцжуулах, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад анхаарах шаардлагатай.

90%

14

3.7.2.Аймаг /нийслэл/, сум, /дүүрэг/-ийн албан бус боловсролын “Гэгээрэл” төвийн үйл ажиллагааг өргөтгөн насан туршийн боловсролын чиг үүргээр ажиллуулах, үйл ажиллагааг чанаржуулах, бие даасан байр, танхимтай болгоход дэмжлэг үзүүлэх, багш нарыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшүүлэх, албан бус боловсролд зарцуулах төсвийг нэмэгдүүлэх

 

2012-2013 оны хичээлийн жилд боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг Хөвсгөл аймагт 277,883,8 сая төгрөгийн санхүүжилттэйгээр 24 сумын Гэгээрэл төвд НТБ-ын үндсэн багш нар болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 гаруй багш нар хамтран зохион байгуулж байна. Сумдын албан бус боловсролын Гэгээрэл төвүүдийн 70% нь  материаллаг орчин тоног төхөөрөмжийн хувьд сургалт явуулах нөхцөл хангагдаагүй байсан. Иймээс 2013 онд НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран Гэгээрэл төвүүдэд гэр сургууль, тогог төхөөрмж, техник хэрэгслээр бүрэн хангалаа.

90%

15

3.7.3. Сургууль завсардсан болон сургуульд огт ороогүй хүүхэд, залуучуудыг “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөр”-ийн сургалтад хамруулах замаар боловсрол нөхөн олгох, ЕБС-д шилжүүлэн суралцуулах ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах

 

2012-2013 оны хичээлийн жилд боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтыг Хөвсгөл аймагт 277,883,8 сая төгрөгийн санхүүжилттэйгээр 24 сумын Гэгээрэл төвд НТБ-ын үндсэн багш нар болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 гаруй багш нар хамтран зохион байгуулж байна. Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад сургууль завсардсан ба сургуулийн гадна байгаа 996 хүүхэд залуучуудыг хамруулан сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үр дүн: Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдсан суралцагчдын 1 нь бүрэн дунд боловсрол, 114 нь суурь боловсрол эзэмшиж боловсролын бичиг баримттай болсон. Сургуулийн насны сурагчдаас 42 нь ЕБС-д эргэн орсон байна.

90%

16

3.7.4. Хүн амын бичиг үсгийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх болон насанд хүрэгчдийн боловсрол, амьдрах арга ухааны мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган үр дүнг тооцож ажиллах

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 2011 оны 10 сарын 03 ны 1520 тоотоор бичиг үсэггүй иргэдийн судалгааг нэгтгэхэд аймгийн хэмжээнд бичиг үсэггүй иргэд 937 байна гэсэн дүн гарсан. Насанд хүрэгчдийн бичиг үсгийн боловсрол олгох сургалтыг амьдрах ухаан, эрүүл мэндийн сургалттай хослуулан явуулав. 2012- 2013 оны хичээлийн жилд бичиг үсэггүй 318 иргэн бичиг үсгийн сургалтад хамрагдсанаас 184 нь анхан шатны, 76 нь дунд шатны, 58 нь гүнзгийрүүлсэн шатанд суралцсан байна.

Үр дүн:

69 иргэн бичиг үсэг тайлагдаж, 249 нь бичиг үсгийн боловсролын түвшингээ ахиулсан төдийгүй нийгмийн орчинд дасан зохицож, зөв амьдрах мэдлэг, хандлагыг төлөвшүүлсэн байна.

70%

17

3.7.5.Суралцагчдыг сурах бичгээр хангах үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн шалгалт хийх, тоон мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хянан шалгаж, холбогдох арга хэмжээг авах замаар сургуульд сурах бичиг илүүдэх, дутагдах үзэгдлийг зүй зохистойгоор шийдвэрлэх

2012-2013 оны хичээлийн жилд 1-5-р ангийн сурагчдыг сурах бичгээр 80% ханган ажиллаа. 1-р анги 100%, 2-р анги 70%, 3-р анги 70 %, 4-р анги 90%, 5-р анги 100% тус тус хангагдсан.2,3,4-р анги 100% хангагдаагүй шалтгаан нь жил бүр нөхөн хангалтаар ирдэг сурах бичгийн тоо цөөн /100ш/ байна. Ирсэн сурах бичгийг аймгийн 35 сургуульд 2-3 ширхэгээр хуваарилан олголоо. 

            Дунд, ахлах ангийн сурагчдын 40%-ийг сурах бичгээр үнэгүй хангасан.  Үлдсэн 60%-ийг эргэлтийн номын сан төслөөр бүрэн хангалаа..

Үр дүн:

 • Хүүхэд бүр сурах бичигтэй болсноор сурагчдын сурах идэвх нэмэгдэж сургалтын чанарт ахиц гарч байна.
 • Эргэлтийн номын сангийн төсөл хэрэгжсэнээр эцэг эхчүүдэд тулгардаг санхүүгийн бэрхшээл багаслаа.

Цаашид:

Жил бүр анги дэвшиж буй сурагчдын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан нөхөн хангалтаар олгож буй сурах бичгийн тоог нэмэгдүүлэх

90%

18

3.7.6.Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг аймаг, сум, дүүргээрээ нэгдсэн загварын, эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага хангасан дүрэмт хувцастай болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

            БШУЯам мэргэжлийн байгууллагатай хамтран боловсруулсан дүрэмт хувцасны төслийг сургуулийн захирал багш нараар хэлэлцүүлэн баталлаа. Дүрэмт хувцсаар хангагдах сурагчдын дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, БШУЯ-нд хүргүүлсэн бөгөөд Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй оёдлын үйлдвэрүүдэд судалгаа хийж, ярилцлага зохион байгуулав. Манай аймгийн оёдлын үйлдвэрүүд нь бүх сурагчдыг нэгдсэн загварын дагуу эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага хангасан дүрэмт хувцсаар хангах бүрэн боломжтой байна.  Мөн хүүхдийн нас биений өсөлтөд тохируулан жижигсгэж, томсгодог хувцас үйлдвэрлэхээс гадна суралцагчдаа тохируулан газар дээр нь хасаж оёх, тэдний сэтгэл ханамжид нийцүүлэн үйлдвэрлэх зэрэг хэрэглэгчдэд ойртуулсан үйл ажиллагаа явуулахыг зорин ажиллаж байна.

Тулгамдсан асуудал:

 • Энэ хичээлийн жилд бүх сурагчдыг дүрэмт хувцсаар хангах боломжгүй юм. Учир нь манай аймгийн олонх  сургууль өнгөрсөн жил сурагчдаа дүрэмт хувцсаар хангасан байгаа тул шинэ дүрэмт хувцсаа 1-2 жил хэрэглэх саналтай байна. Иймд эхний ээлжинд бага, дунд ангийн сурагчдын 30-50 хувийг   дүрэмт хувцсаар хангах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

БШУЯ, мэргэжлийн байгууллага хамтран ирүүлсэн төслийн саналд буй дүрэмт хувцасны үнэ өндөр байгаа нь олон хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдэд хүндрэлтэй байна. Иймд орон нутагтаа эрүүл ахуй, эдэлгээний шаардлага хангасан, дүрэмт хувцсыг хямд үнээр үйлдвэрлэх боломжийг судлан тоног төхөөрөмж, бусад судалгааг ХААХҮЯ-нд хүргүүлээд байна.

90%

19

3.7.7.Сурагчдыг зам, тээврийн болон бусад болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт халдлагаас хамгаалах, бүхий л орчинд аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах

-“Ногоон гэрэл цагаан шугам” тэмцээнийг аймгийн цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулсан. Энэ үйл ажиллагаанд нийт сурагчдын 80 гаруй хувь оролцож замын хөдөлгөөнд зөв, соёлтой оролцох хөдөлгөөний дүрмийг мөрдөх зан үйлд суралцсан.

- ЕБС-ийг замын хөдөлгөөний дүрмийн танхимтай болгох аян өрнүүлэхэд  Мөрөн сумын бүх сургуулиуд идэвхитэй оролцож танхимыг тохижууллаа.

70%

20

3.7.8.Сургууль, цэцэрлэгт хүүхэд элсүүлэхэд хандив, хууль тогтоомжид зааснаас бусад төлбөр, хураамж авах, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас зөвшөөрөл олгоогүй сурах бичиг, ном, гарын авлага болон бусад сургалтын материал, сонин зэргийг сурагчдад албадлагаар худалдан авахыг шаардахгүй байх, энэ төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх талаар урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах

               2013 оны 2,4-р сард аймгийн мэргэжлийн хяналтын байцаагчидтай хамтран сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагууд багш нарт хүүхэд элсүүлэхэд хандив, хууль тогтоомжид зааснаас бусад төлбөр, хураамж авах, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас зөвшөөрөл олгоогүй сурах бичиг, ном, гарын авлага болон бусад сургалтын материал, сонин зэргийг сурагчдад албадлагаар худалдан авахыг шаардахгүй байх, талаар сургалт мэдээлэл хийлээ.

Сумдын сургууль дээр ажиллахдаа саналын хайрцаг ажиллуулж,  зөрчил гаргасан багш нартай уулзаж сануулга өгч ажиллаа.

70%

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын менежмент, эдийн засаг, санхүү хөрөнгө оруулалтын бодлогыг шинэчлэх чиглэлээр

21

3.8.1. Орон нутгийн боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг хангаж, сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хамт олон, эцэг, эх, суралцагчдын оролцоотой ил тод зарчмаар сонгон шалгаруулж, томилж чөлөөлөх ажлыг хэвшүүлэх

        Боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны 60-р тогтоолыг үндэслэн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг ил тод нээлттэйгээр зохион байгууллаа. Эхний хагас жил 2 удаа сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан бөгөөд шаардлага хангасан захирлуудыг ажилд нь томилоод байна.

                Одоо 3 сургуулийн захирлын ажилын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж, мэдээллийг ТАЗ-ийн сайтад байршуулаад байна.

70%

22

3.8.2. Орон нутгийн боловсролын байгууллага, сургалтын технологийн хөгжил, сургууль, багш нарын бүтээлч санал, санаачилгыг дэмжин хөгжүүлэх “Боловсрол хөгжүүлэх сан” байгуулж ажиллах

АЗДТГ-ын Б байранд “Багш хөгжлийн төв” –ийг байгуулан сургалтын шинэ технологи, мэргэжлийн хичээлүүдийн шилдэг хөтөлбөр, шилдэг бүтээлүүдийн сан бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүйтэй багшийн бүтээлийг шалгаруулах болзол гарган шилдэг бүтээлүүдийг БШУЯ-нд хүргүүллээ.

Шилдэг багш нар, тэдний санаачилгыг дэмжин хамтран ажиллаж “Оюунлаг Хөвсгөл” арга зүйн зөвлөмжийг боловсруулан 400 багшид түгээлээ.

70%

23

3.8.3. Бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа, төсөв, санхүүгийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийг олон нийт, эцэг эх, иргэдэд ил тод, нээлттэй болгох боломжит арга хэмжээ авах, шийдвэр гаргах үйл явцад тэдний оролцоог бий болгох механизмыг бүрдүүлэх

Хөвсгөл аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хувьд төсвийн ил тод байдлыг ханган ажиллах ажлын хүрээнд бүх байгууллага “Санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийн самбар”-ыг ажиллуулан тогтмол шинэчилэн хэрэглэгч нарт шаардлагатай мэдээ мэдээллээр үйлчилж байна.

Төсвийн шинэ хуулийн дагуу тухайн сумын төсөвт байгууллагуудын жилийн төсвийг батлахдаа сумын ИТХ-р хэлэлцүүлж байгаа нь ард иргэд шийдвэр гаргах түвшинд оролцож байгаагийн нэг хэлбэр юм.

70%

24

3.8.4. Боловсрол, сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудитын тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх

Аймгийн санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дотоод аудитын нэгжээс төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу байгууллагуудад дотоод аудитын үйл ажиллагааг явуулж байна.

Боловсролын газрын төсөв, санхүүгийн нэгжээс боловсролын газрын хамт олны зөвлөн туслах баг сумдад ажиллах үед хамт явж сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвүүдийн байгууллагын ажилтан ажиллагсад, сурагчид, эцэг эх, олон нийт, төрийн байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзалт хийн асуудлыг тодруулах, хариулт өгөх, мэдээлэл хүргэх зэргээр ажилладаг. Тухайн очсон сумын байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаа, байгууллагын гадаад дотоод орчин , нөхцөл, тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх, гарсан санхүүгийн алдаа зөрчил дутагдлыг засах талаар заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

70%

25

3.8.5. Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, спорт заалны барилга шинээр барих, өргөтгөх, засварлах, сургалтын байгууллагын тавилга, тоног төхөөрөмж, тоглоом наадгайг шинэчлэх дунд хугацааны төлөвлөлт хийж, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах

Хөвсгөл аймгийн боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны төлөвлөлтийг 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын санал боловсруулан БШУЯаманд хүргүүлсэн болно.

Мөн одоо хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын тендер зарлах, тендер шалгаруулах үйл ажиллагаанд оролцон хяналт тавьж ажиллаж байна.

Салбарын байгууллагуудын сургалтын тоног төхөөрөмж, дотуур байрны тавилга эд хэрэгсэл, зөөлөн эдлэл, сургууль, цэцэрлэгийн тавилга тоног төхөөрөмжүүдийг шат дараалан шинэчлэх, хангах ажлуудыг УИХ-н гишүүн Энх-Амгалан, Даваасүрэн, БШУЯамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хэрэгжүүлж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны төсөл, Тогтвортой Амьжиргаа-2 төсөл, Дэлхийн Зөн ОУБ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан зэрэг олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хөрөнгө оруулалтууд хийгдэж байна.

70%

26

3.8.6. Сургууль, цэцэрлэгийн орчин дахь хоол, хүнс, ундны цэвэр ус, бие засах газрын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын баталгааг хангах, тэдгээрийг стандартын дагуу засварлан тохижуулах, сайжруулах ажлыг дэс дараатай хэрэгжүүлэх

 • НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг”, “Хүүхдэд ээлтэй сургууль” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 12 сургууль, 12 ариун цэврийн байгууламжийг / 00, гар угаалтуур/ эрүүл ахуйн  стандартын хэмжээнд хүргэн тохижуулахаар ажиллаж байна.

Цаашид зураг төсөл нь хийгдсэн байгаа бусад сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжийг барьж тохижуулах ажилд шаардлагатай хөрөнгийн судалгааг гарган ажиллаж байна.

30%

27

3.8.7. Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд хүүхдийн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны ус уух боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор шаардлагатай арга хэмжээ авах /гүний худаг гаргах/

 

-  НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн 12 сургууль, 12 цэцэрлэгийн цэвэр усан хангамжийн  байгууламжийг эрүүл ахуйн  стандартын хэмжээнд хүргэн тохижуулахаар ажиллаж байна.

50%

28

3.8.8. Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн байгууллага, эцэг, эх, олон нийтийн хяналтыг тогтмолжуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авах

ÅÁ-ûí 35 ñóðãóóëèéí ¯äèéí öàé õºòºëáºðèéí                        “Õÿíàëòûí êîìèññ ” –ûã ñóðãóóëèéí çàõèðëûí òóøààëààð áàéãóóëæ 7 õîíîã á¿ð êîìèññûí ãèø¿¿ä “¯äèéí öàé “ õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ õýâøñýí. Îðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà æèëä íýã óäàà õÿíàëò òàâüäàã. Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà ýíý õè÷ýýëèéí æèëä 70%-ä õÿíàëò òàâèàä áàéíà. ¯äèéí öàé õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëæ áóé ãàçàð, àëáàí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, õóâü õ¿ì¿¿ñòýé òóõàéí ñóðãóóëü ýð¿¿ë àþóëã¿é áàéäëûã  õàìòàðñàí ãýðýýíä òóñãàí óрüд÷èëàí àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàæ áàéíà.         70%

29

3.8.9. Сургууль, цэцэрлэгийн биеийн тамирын болон тоглоомын талбайг тохижуулах, ногоон орчныг бий болгох

Биеийн тамирын гадаад талбайн судалгааг сургууль бүрээр гаргалаа. Цаашид ногоон орчин бий болгох, тоглоомын талбайг тохижуулах ажлыг дэс дараатайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

50%

30

3.8.10. Сургалтын байгууллагын эзэмшил газрыг баталгаажуулах, сургууль, цэцэрлэгийн эдэлбэр, эзэмшил газрыг өөр зориулалтаар бусдад ашиглуулахгүй байх эсвэл газрын зөвшөөрөл олгохгүй байх

Захирал, эрхлэгийн үр дүнгийн гэрээнд сургууль, цэцэрлэгийн эдэлбэр газрыг сургалтын бус зориулалтаар ашиглуулах, бусдад ашиглуулахгүй байх заалтыг тусган, гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна.

70%

31

3.8.11. Орон нутгийн боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтан авилга авах, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор соён гэгээрүүлэх боломжит бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийн үр дүнгийн гэрээнд сонирхлын зөрчилтэй холбоотой арга хэмжээг төлөвлөн оруулав. Боловсролын байгууллагад ажиллагсдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилэн сэргийлэх талаар мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулж, мэдээллийг авав.

70%

 

 

32

3.8.12.  Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлогтой эмзэг бүлгийн айл өрхийн  хүүхдүүдийг ном, сурах бичгээр хангах ажлыг орон нутгийн төсвөөр шийдвэрлэх

2012-2013 оны хичээлийн жилд 1-5-р ангийн сурагчдыг сурах бичгээр 80% ханган ажиллаа. 1-р анги 100%, 2-р анги 90%, 3-р анги 90 %, 4-р анги 90%, 5-р анги 100% тус тус хангагдсан байна.

            Амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн дунд, ахлах ангийн сурагчдыг сурах бичгээр үнэгүй хангалаа.   Үлдсэн 60%-ийг эргэлтийн номын сан төслөөр бүрэн хангаж хүүхэд бүрийг сурах бичигтэй билгох ажлыг шийдвэрлэж байна.

90%

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсвийн удирдлага, хэрэгжилтийн чиглэлээр

33

3.9.1. “Төсвийн тухай хууль”-ийн 39.4.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу тусгай зориулалтын шилжүүлгийг орон нутгийн төсвийн суурь зарлага болон бусад салбарын санхүүжилтэд шилжүүлэхгүй байна

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн төсөв нь тусгай зориулалтын шилжүүлгээр шилжин ирж санхүүжигдэж байгаа бөгөөд төсвийн хуулийн 39,4,1-д заасан зориулалтын дагуу зарцуулагдаж байна.

                                                                                   70%

34

3.9.2. “Төсвийн тухай хууль”-ийн 39.4.2 дугаар зүйлд заасны дагуу авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байна

Оны эхний хагас жилийн байдлаар Ерөнхий боловсролын сургуулиудын цалингийн сан хүрэлцэхгүй байгаагийг улмаас 271 сая төгрөгийн өглөг үүсээд байна. Өглөгийг барагдуулах талаар сангийн яамнаас ирсэн зөвлөмжийн дагуу ажиллан тооцоолол хийж зохицуулалт хийгдсэн боловч дээрх хэмжээний өглөг барагдаж чадахгүй байна.                                30%

35

3.9.3. “Төсвийн тухай хууль”-ийн 39.4.3 дугаар зүйлд заасны дагуу үйлчилгээний стандарт, тоо хэмжээ, чанар хүртээмжийг бууруулахгүй байна.

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилтээр ирсэн төсвийг сургууль, цэцэрлэгийн үндсэн үйл ажиллагаанд бүрэн зориулан хийгдэж байна.

70%

36

3.9.4. “Төсвийн жилийн дундуур төсвийн зохицуулалт хийхдээ "Төсвийн тухай хууль"-ийн 42.4 дэх заалтын дагуу дээд шатны төсвийн захирагчийн зөвшөөрлийг авна

Төсвийн зохицуулалтыг хийхдээ тусгай шилжүүлгээр эрх шилжин ирсэн тул аймгийн Засаг дарга эрх хэмжээний хүрээнд зохицуулалт хийх шийдвэр гаргаж үүний хүрээнд хийгдсэн.

70%

37

3.9.5. Төсөвт зохицуулалт хийхдээ хөрөнгийн болон урсгал зардлын хооронд шилжүүлэх, төсөвт тусгагдаагүй шинэ хөтөлбөр санхүүжүүлэхийг хориглоно

Шинэ төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлээгүй бөгөөд зардлыг хооронд шилжүүлэхдээ сангийн сайдын 73-р тушаалйг баримтлан ажилласан.

90%

38

3.9.6. Монгол Улсын Сангийн сайдын 2010 оны 48 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтад заасан “Зардлын зүйл тус бүрээр хяналт тогтоох зардлын зүйл”-д хамаарах зардлуудын өртгийг энэхүү гэрээний хавсралтаар батлах бөгөөд батлагдсан дүнгээс бууруулахгүй, зориулалтын дагуу зарцуулна

Сангийн сайдын 48-р тушаал хүчингүй болж 73-р тушаал гарсан бөгөөд энэ тушаалын хүрээнд төрийн сангийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан хяналт тавигдаж тушаалыг баримтлан ажиллаж байна.

90%

39

3.9.7. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн дахин хуваарилалтад Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарыг дэмжих хөрөнгө оруулалтыг оруулна

Багш хөгжлийн төвд 240,000 төгрөгийг тусгасан.

40

3.9.8.Төсвийн жилийн дундуур тогтмол зардлын үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээж ажиллана. “Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 26 дугаар тушаалын 1 дэх заалтын дагуу ерөнхий боловсролын сургууль,  цэцэрлэгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд шаардагдах дулааны эх үүсвэртэй холбогдсон засварын зардлын 20.0 сая төгрөг хүртэлх санхүүжилтийг Засаг дарга орон нутгийн төсөв, өөрийн үйл ажиллагааны эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ

Төсвийн жилийн дундуур тогтмол зардлын үнийг нэмэгдүүлээгүй.

 

41

3.9.9. Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1, 40.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сургууль, цэцэрлэгийн санхүүжилтийг Засгийн газраас баталсан нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын нормативыг баримтлан санхүүжүүлж, боловсролын хүртээмж, тэгш байдал, чанар, үр ашгийг хангаж ажиллана

Сургууль, цэцэрлэгийн санхүүжилтийг нэг хүүхдэд ноогдох хувьсах зардлын норматив баталсан Засгийн газрын 94-р тогтоолын дагуу тооцон төсвийг хуваарилж байна.

70%

42

3.9.10. Өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж Салбарын орон нутаг дахь үйл ажиллагаа, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийсэн нөхцөлд тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг тухайн жилийн батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай зөвшилцөн шийдвэрлэнэ

Мөрөн Гурван—Эрдэнэ сургуулийн харьяанд байсан Албан бус боловсролын төвийг салган бие даасан Гэгээрэл төв болгох Мөрөн сумын Засаг даргын шийдвэр гаргалаа. Нэг хүүхдэд ноогдох хувьсах зардлаар өмнө санхүүжиж байсан бөгөөд энэ байгууллага бие дааж салснаар төсөв нормативт хэмжээгээрээ дагаж явсан. Нэмэгдэл зардал түлш, ус, бичиг хэрэгт нийт 700,0 төгрөг нэмж төсөвлөсөн.

Шинээр төрийн өмчийн бус Тэмүүлэл цэцэрлэг байгуулагдсан бөгөөд төсвийг хүүхдийн тоо илүүдэлтэй анги дүүргэлт өндөр байсан цэцэрлэгүүдээс хүүхэд авч шилжүүлэх замаар шийдвэрлэв.

90%

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ  БОЛОНАЙМАГ/НИЙСЛЭЛ/- ИЙН  ЗАСАГДАРГЫНХООРОНД 2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН

ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ НЭГДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

 

ЧАНАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ:

Хэрэгжилт

Хэрэгжилтийн хувь

 

1

Боловсролын чанарын шинэчлэлд олон нийтийн оролцоог хангасан байдал

        Сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагууд болон нийт багш нар боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогын сургалтын зохион байгуулж,  сурталчилж, орон нутгийн радио,телевизээр нэвтрүүлэг хийж байна. Авьяас, ном  хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх асуудлаар эцэг эхийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 4500 гаруй хүн хамрагдлаа.

      Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хүрээнд 11 сумын эцэг эхчүүдэд  “Хүүхэд бүрийн хөгжилд эцэг эхийн оролцоо” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтад 11 сумын 166 эцэг эх хамрагдлаа.

     “Хүүхэд бүрийн эрүүл мэндийн хөгжил-Хамтын оролцоо” сэдэвт уулзалтыг үндэсний лаборатори сургууль санааачилан ЭМ-ийн байгууллага, эцэг эх, сурагчдыг хамруулан зохион байгуулсан нь шинэлэг ажил боллоо.

90%

 

2

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын орчин хэрэглэгдэхүүний хангалтанд зориулсан санхүүжилтийн хэмжээ  /орон нутгийн төсвөөр/

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын орчинг сайжруулан НҮБ-ын “Хүүхдийн сан”-гийн хөрөнгөөр СӨБ-д 14, ЕБС-д 19 гэр сургууль, цэцэрлэг, 59167900 төгрөгийн тоглоом, 33440,0 төгрөгийн тавилга, 34 сургууль, багш хөгжлийн төв, хүүхэд хөгжлийн төвийг байгуулж, тоног төхөөрөмжөөр ханган, албан бус боловсролын Гэгээрэл төвүүдэд компьютер, сургалтын тоног төхөөрөмжийг нийлүүллээ.

Эдгээрийн нийт зардал 836 сая төгрөг болж байна.

100%

3

Багш нарын хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй технологийн хөгжилд зориулсан хөтөлбөр үйл ажиллагаа

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга технологийн сургалтыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж, аймгийн сургагч багш нарын багийн сургалтыг 22 багш, мэргэжилтэнд зохион байгуулав.

2013 оны 8-р сарын 5-7-ны өдрүүдэд аймгийн нийт багш нарын хувь буюу 1538 багшийг “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологи” сургалтад хамруулж, боловсролд чанарын шинэчлэл хийх шаардлагын талаар нийт багшийг нэгдсэн ойлголттой болголоо.

100%

4

Багш нарын хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй технологийн хөгжилд зориулсан санхүүжилтийн хэмжээ   /орон нутгийн төсвөөр/

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга технологи сургалтад 1538 багшийг хамруулж, НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас 73.000.000, аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 5 сая төгрөгийн санхүүжилтийг гаргалаа.

100%

5:

Орон нутгийн боловсролын салбарыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлсэн байдал

“Оюунлаг Хөвсгөл” хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсролын  чанарын шинэчлэлийн бодлоготой уялдуулан, нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулан, сумын засаг дарга, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудтай байгуулсан гэрээнд тусган, биелэлт үр дүн тооцон  ажиллаж байна.

70%

6.

Сургууль, цэцэрлэгийн эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлсэн байдал

НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран аймгийн 72 сургууль, цэцэрлэгийн орчинд үнэлгээ хийж, усан хангамжийг сайжруулах асуудлыг судалсан бөгөөд 6 сургууль, цэцэрлэгийн усан хангамж сайжруулах ажлыг гүйцэтгээд байна.

Боловсролын газраас сумын засаг дарга, сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчтэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд эрүүл, аюулгүй  орчин бүрдүүлэх чиглэлээр 6 заалт бүхий асуудлыг тусган, сургууль, цэцэрлэгээс 100 м-ийн доторхи үйлчилгээний газруудад хяналт тавьж журамлан ажиллаж байна.

90%

7.

Сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд орон нутгийн төсвөөр оруулсан хөрөнгө оруулалт

Багшийн хөгжлийн ордны нэмэлт санхүүжилтэд 240 сая төгрөгийг тусгав.

50%

8.

Боловсролын хүртээмж, чанар, сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан багшийн үйл ажиллагааны  талаарх хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ

Нийт сургууль, цэцэрлэгийн хамт олон эцэг эхийн төлөөллөөс БСГ-ын  боловсруулсан асуумжийн дагуу  судалгааг сумдын ЗДТГ-аар дамжуулан авч  сэтгэл ханамжийн үнэлгээг хийхэд 89 хувь 74 өөс дээш хувийн гүйцэтгэлтэй буюу хангалттай үнэлгээг авчээ.

Хичээлийн жилийн эхэнд аймгийн нийт багш, удирдах ажилтан 1538 хүнээс боловсролын хүртээмж, чанар, үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ханамжийн үнэлгээ авахад оролцогчдын 83% нь хангалттай үнэлгээ өгсөн байна.  Мөн аймгийн Боловсролын газар нь багшийн хөгжих болон мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээг судлан,багшийг хөгжүүлэх төлөвлөлтийг боловсруулан ажиллаж байна.

 

90%

 

 

 

 

 

 

Б.

 ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ:

2012 оны хүрсэн түвшин

2013 оны хүрэх түвшин

Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл

 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ:

 

Сургуулийнөмнөхболовсролынхамрансургалтынхувь /бохир жин/ 

88.9

89.7

89,7

 

Үүнээс: Цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь /бохир жин/ 

60.8

61.7

61,7

 

Хувилбарт сургалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь  /бохир жин/ 

28.1

28.2

28,1

 

СӨБ-ын багшийн  хангалтын хувь

98.8

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

 

СӨБ-ын мэргэжлийнбагшийнхангалтынхувь 

93.7

 

 

СӨБ-ын мэргэжил дээшлүүлэх багшийн тоо

359

393

Давхардсан тоогоор.

В.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ:

1

6 настайхүүхдийнсургуульдхамрагдалтынхувь 

100.2

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

2

Багаболовсролынхамрансургалтынхувь /цэвэр жин/ 

91.02

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

3

Багаангиасдундангидшилжинсуралцагчдынхувь 

 

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

4

ЕБС-ийнбагшийн хангалтынхувь 

99.6

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

5

ЕБС-ийн мэргэжлийнбагшийнхангалтынхувь 

100

100

100

6.

ЕБС-ийн мэргэжил дээшлүүлэх багшийн тоо

654

1538

654

7.

Дотуурбайрныхамрагдалтын хувь 

93.4

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

8.

Төгсөлтийнхувь 

97.9

 

 

Үүнээс: Бага анги

96.5

 

 

               Дунд анги

98.6

 

 

              Ахлах анги

99.2

 

9.

Сургуульзавсардалтыниндекс

0.38

0.19

0,19

10

Албан бус боловсролын дүйцсэн сургалтад хамрагдсан суралцагчдын  тоо

996

 

2013-2014 оны статистик мэдээ нэгтгэгдээгүй байгаа тул гарах боломжгүй

           

 

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ БОЛОНАЙМАГ/ НИЙСЛЭЛ/-ИЙН   ЗАСАГ ДАРГЫН

ХООРОНД  2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ОРОН

НУТАГТ  ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

ХОЁРДУГААР ХАВСРАЛТ

 

Шинэ бүтээн байгуулалт

Шалгуурүзүүлэлтүүд

 2012 оны

хүрсэн түвшин

 

2013 онд хүрэх түвшин

1.

Шинээр ашиглалтад оруулах сургуулийн тоо

1

0

                                             -  Дотуур байрны тоо

-

1

                                               -Спорт заалны тоо

3

1

2.

Шинээр ашиглалтад оруулах цэцэрлэгийн тоо

2

1

3.

Шинээр ашиглалтад оруулах болон засварлах угаалтуур, суултуурын тоо

-

60

4.

Засвар хийх сургуулийн тоо /орон нутгийн төсвөөр/

2

4

5.

Засвар хийх цэцэрлэгийн тоо /орон нутгийн төсвөөр/

3

3

6.

Шинээр гаргах гүний худгийн тоо

1

1

 

 

         

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ  БОЛОНАЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/ -ИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН

ХООРОНД 2013 ОНДЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРГИЙГ

ОРОН НУТАГТ  ТӨЛӨӨЛӨНХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

ГУРАВДУГААР ХАВСРАЛТ

 

“Авъяас” хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

Шалгуурүзүүлэлтүүд

2013онд хүрэх түвшин

2013онд хүрсэн түвшин

1.

Дугуйлан, секц, клубт хамрагдсан хүүхдийн тоо

7200

10184

2.

Дугуйлан секцийг удирдсан хүүхэд, багш, сайн дурын хүмүүсийн тоо

180

171

3.

Зохион байгуулагдсан фестиваль, эрдэм шинжилгээний бага хурал, сонгон, дугуйлан, секц, клубын тоо, сургалтын чанар

1/1/30

1/0/168

4.

Үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлсэн теле хичээл, нэвтрүүлгийн тоо чанар

2

1

5.

Зарцуулсан төсвийн хэмжээ

18,000,000

116,000,000

 

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ БОЛОНАЙМАГ/НИЙСЛЭЛ/ -ИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН

ХООРОНД 2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ  ҮҮРГИЙГ

 ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХАВСРАЛТ

“Ном” хөтөлбөрийн  хэрэгжилт

Шалгуурүзүүлэлтүүд

2013онд хүрэх түвшин

Хүрсэн түвшин

1.

Ном уншсан нийт хүүхдийн тоо

12500

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 35 сургуулийн  17500 сурагч ном уншиж, тэмдэглэл хөтөлж, эссе, илтгэл бичин  шилдэг 100, эссе илтгэлийг  БГ-т ирүүлэв.   

90%

2.

Багш, эцэг эхчүүд, сурагч, оюутнууд ном унших арга зүй эзэмшсэн байдал

1750

1800 эцэг эхчүүд ном унших арга зүйд суралцан том жижиг ном хийж сурчээ.Мөн Аймгийн төвийн 110 бага ангийн багш ангийн номын сангаар дамжуулан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтад хамрагдлаа.

90%

3.

Телевизийн бүтээл, эфирийн цагийн тоо

4/360

БГ-аас Аймгийн төвийн сургуулиудын дунд “Номын ертөнц” 8 цуврал нэвтрүүлэг хийж, Лха ТВ-ээр нэвтрүүлэв.

90%

4.

Номын чуулганд ирүүлсэн хүүхдийн уран бүтээлийн тоо

150

 Аймгийн хүүхдийн номын чуулганд 500 сурагч бүтээлээ ирүүлж үзэсгэлэн гаргасан ба сургууль цэцэрлэг дээрээ 8500 бүтээл хийж нийт эцэг эхчүүдэд үзэсгэлэн гаргасан байна.

90%

5.

Хүүхдийн туурвисан фото зургийн үзэсгэлэн үзсэн хүний тоо

3900

35 сургууль, 37 цэцэрлэгийн хүүхдийн дүрийн тоглолтоор фото зургийн үзэсгэлэнг гаргаж 15000 эцэг эх, сурагчид  оролцлоо.

70%

6.

Хүүхдийн туурвисан цомог-номыг худалдан авсан хүний тоо

500

Аймгийн хүүхдийн ном эхийг бэлтгэн УБ хотод хэвлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

50%

7.

“Номын чуулган”-д оролцсон хүний тоо

450-350

350 сурагч аймгийн хүүхдийн номын чуулганд оролцож, сургууль, цэцэрлэгийн номын чуулганд 6500 сурагч оролцсон байна.

90%

8.

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд нийлүүлсэн номын тоо

300

 Аймгийн төвийн 7 сургуульд  6279 ш номыг “НОМ”  хөтөлбөрийн хүрээнд тарааж, 35 сургуульд 355 ширхэг “Сурагч насны хүсэл мөрөөдөл”, “Ангийн дарга” номыг бэлэглэв.

9

Зарцуулсан төсвийн хэмжээ

2,300,000

Ном хөтөлбөрт зориулж Боловсролын газар  болон НҮБ-ын хүүхдийн сан хамтран 5785900 төгрөгзарцууллаа.

90%

 

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ БОЛОНАЙМАГ /НИЙСЛЭЛ/ -ИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД 2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ  ҮҮРГИЙГ

                                                      ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

 тавдугааР ХАВСРАЛТ

 

Урсгал төсвийн санхүүжилт

Үзүүлэлт

Дүн

/мянган төгрөгөөр/

Төсвийн зарцуулалт

Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл

Гэрээний нийт дүн

37270002.3

37270002.3

37570002.3

1.

Сургуулийн өмнөх боловсрол

9246611.6

9246611.6

9246711.6

1.1.

Үүнээс: Монгол Улсын Сангийн сайдын 2010 оны 48 дугаар тушаалын дагуу зардал тус бүрээр хяналт тогтоох зардлын дүн

Холбооны суваг ашигласны төлбөр

9450.0

9450.0

9450.0

1.2.

Хоол

1783707.8

1783707.8

1783707.8

1.3.

Эм

3224.8

3224.8

3224.8

1.4.

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

38698.1

38698.1

38698.1

1.5.

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага сургуулилт

69481.7

69481.7

69481.7

1.7.

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж

175599.8

175599.8

175599.8

1.8.

Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

305223.0

305223.0

305223.0

2.

Ерөнхий боловсрол

28023390.7

28023390.7

28023590.7

2.1.

Үүнээс: Монгол Улсын Сангийн сайдын 2010 оны 48 дугаар тушаалын дагуу зардал тус бүрээр хяналт тогтоох зардлын дүн

Холбооны суваг ашигласны төлбөр

 

 

 

2.2.

Хоол

2048071.8

2048071.8

2048071.8

2.3.

Эм

11589.3

11589.3

11589.3

2.4.

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

63589.2

63589.2

63589.2

2.5.

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага сургуулилт

199559.0

199559.0

199559.0

2.6.

Үдийн цай

1110918.6

1110918.6

1110918.6

2.7.

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж

841895.4

841895.4

841895.4

2.8.

Хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

1132308.3

1132308.3

1132308.3

 

 

 

 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ БОЛОНАЙМАГ/НИЙСЛЭЛ/ -ИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД 2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ  ҮҮРГИЙГ

                                                      ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

 ЗУРГААДУГААР ХАВСРАЛТ

Урсгал төсвийн санхүүжилт

                                                                                                              /мянган төгрөгөөр /

Бүтээгдэхүүнийанги, бүтээгдэхүүнийнэр

Хамрагдах хүүхдийн тоо

Өртөг

Үүнээс

Улсынтөсвөөссанхүүжих

Өөрийнорлогоорсанхүүжих

А

1

2

3=4+5

4

5

1

Сургуулийнөмнөхболовсрол

9446

9246611.6 

 9246611.6

 

1.1

Цэцэрлэгийнүйлчилгээ/Энгийнцэцэрлэгтөдрөөр/

5915

8824468.8

8824468.8

 

 

Үүнээс: төрийн

5835

7862133.9

8762133.9

 

 

төрийнбус

80

62334.9

62334.9

 

1.2

24 цагийнцэцэрлэгийнүйлчилгээ

 

     

1.3

СӨБ-ынхувилбартсургалтынүйлчилгээ

3531

422142.8

422142.8

 
 

Үүнээс

Нүүдлийн

3102

321072.1

321072.1

 
 

Ээлжийн

153

38746.0

38746.0

 
 

Явуулын

276

62324.7

62324.7

 

2

Ерөнхийболовсрол

25716

28023390.7

27938028.2

85362.5

2.1

Багасуурьбүрэндундболовсролынүйлчилгээ

24663

24714332.4

24628969.9

85362.5

 

Үүнээс: төрийн

24340

24887500.8

24502138.3

85362.5

 

төрийнбус

323

126831.6

126831.6

 

2.2

Бага, суурьбүрэндундболовсролэчнээ, оройнхэлбэрээролгохүйлчилгээ

80

17764.7

16764.7

 

2.3

Тусгайхэрэгцээтболовсролынүйлчилгээ

-

-

-

 

2.4

Дотуурбайрныүйлчилгээ

3845

2969011.7

2969011.7

 

2.5

Албанбусболовсролынүйлчилгээ

973

323281.9

323281.9

 

 

НИЙТ ДҮН

35162

37270002.3

37184639.8

85362.5

 


 

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН

ЗАХИРАГЧ БОЛОНАЙМАГ/НИЙСЛЭЛ/-ИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД 2013 ОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЧИГ  ҮҮРГИЙГ

                                                      ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ

 ДОЛООДУГААР ХАВСРАЛТ

Урсгал төсвийн санхүүжилт

/мянган төгрөгөөр, эдийн засгийн ангиллаар /

Д/д

Үзүүлэлт

Дүн

1

Нийт

9246611.6

1.1

Цэцэрлэг

9246611.6

1.1.1.

ТөрийнөмчийнЦэцэрлэгийнүйлчилгээ

8762133.9

1.1.1.1

Баганасны хүүхдийгасранхамгаалах, хөгжүүлэх

5682261.3

1.1.1.2

Хоол хүнсээрхангах

1646345.3

1.1.1.3

Хэвийнүйлажиллагаагхангах

949987.5

1.1.1.4

Нийгмийнбаталгаагхангах

483539.8

1.1.2.

            24 цагийнажиллагаатайцэцэрлэгийнүйлчилгээ

-

1.1.2.1

Баганасны хүүхдийгасранхамгаалах, хөгжүүлэх

-

1.1.2.2

Хоол хүнсээрхангах

-

1.1.2.3

Нийгмийнбаталгаагхангах

-

1.1.3.

Хөгжлийнбэрхшээлтэй хүүхдүүдэдүзүүлэхсургуулийнөмнөхболовсролынүйлчилгээ

-

1.1.3.1

Хөгжлийнбэрхшээлтэй хүүхдийгсэргээнзасах, сувилах, хөгжүүлэх

-

1.1.3.2

Хоол хүнсээрхангах

-

1.1.4

            СӨБ-ынхувилбартсургалтынүйлчилгээ

422142.8

1.1.4.1

Ээлжийн бүлэгтхамруулахүйлчилгээ

38746.0

1.1.4.2

                  Нүүдлийн бүлэгтхамруулахүйлчилгээ

321072.1

1.1.4.3

Явуулынбагшийнүйлчилгээндхамруулах

62324.7

1.1.5.

Төрийнбусөмчийнцэцэрлэгийнүйлчилгээ

62334.9

1.1.5.1

Баганасны хүүхдийгасранхамгаалах, хөгжүүлэх

62334.9

1.2.

Ерөнхийболовсролынсургууль

28023390.7

1.2.1

ТөрийнөмчийнсургуулийнБага, суурь, бүрэндундболовсрололгохүйлчилгээ

24587500.8

1.2.1.1

Бага, суурь, бүрэндундболовсролынстандарт, сургалтынтөлөвлөгөө, хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх

17840372.6

1.2.1.2

Сургалтынхэвийнүйлажиллагаагхангах

3671410.9

1.2.1.3

Нийгмийнбаталгаагхангах

1974203.7

1.2.1.4

Үдийнцай

1101513.6

1.2.2

Эчнээ, оройнсургалтаарболовсрололгохүйлчилгээ

16764.7

1.2.1

Оройнсургалтаарсуурь, бүрэндундболовсролынстандартхэрэгжүүлэх

6683.7

 

1.2.2

Эчнээсургалтаарсуурь, бүрэндундболовсролынстандартхэрэгжүүлэх

10081.0

1.2.3.

Тусгайхэрэгцээтболовсролынүйлчилгээ

-

1.2.3.1

Бага, суурь, бүрэндундболовсролынстандарт, сургалтынтөлөвлөгөө, хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх

-

1.2.3.2

Сургалтынхэвийнүйлажиллагаагхангах

-

1.2.3.3

Нийгмийнбаталгаагхангах

-

1.2.3.4

Үдийнцай

-

1.2.4

Дотуурбайрныүйлчилгээ

2969011.7

1.2.4.1

Дотуурбайрныхэвийнүйлажиллагаагхангахүйлчилгээ

920939.9

1.2.4.2

Дотуурбайрнысурагчдыгхоолхүнсээрхангахүйлчилгээ

2048071.8

1.2.5

Албанбусболовсрололгохүйлчилгээ

323281.9

1.2.5.1

                  Дүйцсэнхөтөлбөрөөрбага, суурь, бүрэндундболовсролынстандартхэрэгжүүлэх

323281.9

1.2.5.4

                  АББ-ынтөлөвлөлт, зохицуулалт

-

1.2.6

Төрийнбусөмчийнсургуулийнбагасуурь бүрэндундболовсрололгохүйлчилгээ

126831.6

1.2.6.1

Бага, суурь, бүрэндундболовсролынстандарт, сургалтынтөлөвлөгөө, хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх

117426.6

1.2.6.2

Үдийнцай

9405.0

 

 

 

 

 

 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ГАРГАСАН:

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НХХ-ИЙН                         БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА             Ж.ГАНБОЛД                    ДАРГА                     Н.БААТАР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

                                               

ХЯНАСАН: ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                      Л.ЦЭРЭНЖАВ.

 

Нийтэлсэн: 2010-08-06 00:00:00
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   4
Нийт хандалт:   192360
Таны IP:   3.236.218.88
Facebook messenger