• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2015-2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛСАН ТУХАЙ ТАЙЛБАР

ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2015-2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙГ БОЛОВСРУУЛСАН ТУХАЙ ТАЙЛБАР

 

 

2013-08-12

 

Орон нутгийн байгууллагуудын 2014 оны төсвийн төсөл , 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн суурь судалгааг  боловсруулах, хүлээн авах хугацааг Аймгийн Засаг даргын 2013-05-17-ны өдрийн А-119 дүгээр захирамжаар батлуулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллаа.

 

Орон нутгийн байгууллагуудын 2014 оны орлогын санал, суурь судалгааны талаар:

2014 оны орон нутгийн орлогын суурь судалгааны саналыг   24 сум, Аймгийн татварын хэлтэс, БОГазар, ГХБХБГазар, Цагдаагийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо хяналт зохицуулалтын газар, Орон нутгийн Өмчийн алба, Аймгийн шүүх, Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс  гаргуулан авч холбогдох маягтын дагуу нэгтгэлээ.

 

2014 оны Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөний суурь судалгааг  бодитой гаргаж ирэх нь орон нутгийн орлого нэмэгдэх нуугдмал орлогыг илрүүлэх үндэс болох юм. Орон нутгийн орлогын суурь судалгааг бүрдүүлэгч байгууллагуудаас Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2014 оны судалгааг нилээн бодитой гаргаж ирүүлсэн.

Улсын бүртгэлийн хэлтсээс ирүүлсэн Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар ногдуулвал зохих үл хөдлөх хөрөнгөнд бүртгэлтэй иргэн, ААНБайгууллагын  судалгаанаас тооцон үзвэл нийт 1200 гаруй иргэн, ААНБ-д  Аймгийн ИТХТ-ийн тогтоолыг үндэслэн 0,8 хувиар тооцоход 216,059,3 мянган төгрөгний татвар ногдуулахаар байгаа нь 2013 оноос 96,0 сая төгрөгөөр буюу 80 хувиар нэмэгдсэн байна. 

Өмнө жилүүдэд үл хөдлөх хөрөнгөнд бүртгэлтэй татварт хамрагдвал зохих иргэн ААНБ-ын судалгааг иргэний нууцлалтай холбоотой гээд гаргаж ирүүлдэггүй байсан. Энэ жилээс иргэн, ААНБ-ын нэрээр нь гаргуулж авсан.

Улсын бүртгэлийн хэлтсээс ирүүлсэн судалгааг сумдын судалгаатай харьцуулж үзэхэд улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн татварт хамрагдах иргэн ААНБ-ууд сумдын бүртгэлд  тусгагдаагүй, сумд үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг бууруулж татвар авах дутагдал нилээн түгээмэл байна.

Орон нутгийн орлогын суурь судалгааг цаг хугацаанд нь ирүүлэхгүй, ирүүлсэн материал нь шаардлага хангахгүй  байдал энэ жил мөн давтагдаж байна. Тухайлбал:

Цагдаагийн газар: Аймгийн Татварын хэлтэс болон сумдын татварын байцаагч нараас сүүлийн 10-д жилийн хугацаанд Цагдаагийн газраас бууны тооллого явуулаагүй, бууны үзлэг тооллогын нэгдсэн тайлан байхгүй тухай асуудал гаргаж байсныг үндэслэн бууны судалгааг бодитоор гаргаж албан татвар төлөлтөнд бүрэн хамруулах ажлын хүрээнд  Хэлтсийн 2013-05-06-ны өдрийн 8/1025 дугаар албан бичгийг Аймгийн Цагдаагийн  газарт хүргүүлсэн. Уг албан бичигт Бууны албан татварын тухай хуулийн 7-р зүйлд “Цагдаагийн байгууллага бууны бүртгэл, хөдөлгөөний мэдээг жил бүрийн 2-р сарын 15-ны дотор тухайн нутаг давсгэрийн татварын албанд гаргаж хүргүүлнэ” гэсэн заалтын дагуу 2012 оны Аймгийн бууны бүртгэл судалгаа, хөдөлгөөний нэгдсэн тайлан мэдээ албан ёсоор гарч Аймгийн татварын хэлтэст ирээгүй байна. Иймд бууны үзлэг тооллогыг Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж бодит судалгааг манай хэлтэст ирүүлэхийг мэдэгдсэн.

Цагдаагийн газрын 2013-06-17-ны өдрийн 1091 Аймагт галт зэвсэг эзэмшигч иргэд, байгууллагын судалгааг ирүүлсэн.

Энэхүү судалгаагаар тооцон үзэхэд бууны татварт Аймгийн хэмжээнд 4113 галт зэвсэг эзэмшигч иргэнээс 17306,0 мянган төгрөгний бууны албан татварыг бүрдүүлэхээр байна.

Гэтэл сумдын саналаар 2308 галт зэвсэг эзэмшигч иргэнээс 10216,0 мянган төгрөгний татвар авах санал ирүүлсэн.

Гэвч нэгтгэлийн явцад энэхүү Цагдаагийн газраас ирүүлсэн судалгаанд байгаа галт зэвсэг эзэмшигч иргэн нь нас барсан, шилжсэн, буугаа зарсан, сүүлийн жилүүдэд шинээр нэмэгдсэн  бууны бүртгэл хөдөлгөөн хийгдээгүй болох нь сумдаас ирүүлсэн бууны судалгаатай харьцуулж, татварын байцаагч нартай тулгалт хийх үед харагдаж байсан. Энэхүү галт зэвсэг эзэмшигч иргэний бүртгэл хөдөлгөөнд үндэслэн ногдуулалт хийх боломжгүй болох нь нэгтгэлийн явцад ажиглагдсан тул 2014 оны төлөвлөлтийг сумдын саналыг үндэслэн 10449,0 мянган төгрөгөөр төлөвлөсөн.

Цаашид Аймгийн Цагдаагийн газар Галт зэвсэг эзэмшигч иргэний бүртгэл тооллогыг зохион байгуулж бодит бууны судалгааг ирүүлэх шаардлагатай байна. 

-ГХБХБГ: Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газрын дарга, Татварын ерөнхий газрын даргын хамтарсан 2012 оны 01 дүгээр тушаалаар Газрын төлбөр болон газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэл, тайлан маягтыг баталж Аймгийн ГХБХБГ улирал бүрийн сүүлийн сарын 10-ны дотор мэдээлж байхыг үүрэг болгосон.  Энэхүү тайлан мэдээнд үндэслэн 2014 оны газрын төлбөрийн орлогын тооцооллыг ирүүлэхийг мэдэгдсэн боловч удаа дараа шаардуулж байж маш хангалтгүй судалгаа ирүүлсэн.

ГХБХБГ-ын газраас ирүүлсэн 2014 онд татварт хамрагдах газрын талбайн хэмжээ, газрын төлбөрийн саналыг 204200,0 мянган төгрөг байхаар ирүүлсэн боловч энэхүү санал нь бодит биш, одоогоор манайд нэгдсэн мэдээллийн бааз үүсээгүй байна бодит тооцооллыг 2013 оны 10 сард өгье гэсэн хариуг холбогдох мэргэжилтэн өгсөн. ГХБХБГ-ын дарга газрын нэгдсэн мэдээллийн бааз байгаа манайхаас энэ мэдээлэл бүрэн гарна гэдэг, мэргэжилтэн нь одоо энэ мэдээлэл гарах боломжгүй гэдэг ийм зөрүүтэй байдал үүссэн байна.

Цаашид Хамтарсан тушаалын дагуу Газрын албан татвар ногдуулалтын мэдээ, газрын албан татвар ногдуулалтын өөрчлөлт, газрын албан татвар төлөлтийн мэдээ, газрын төлбөрийн тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь Аймгийн Татварын хэлтэст ирүүлж байх, Газрын тооллогыг яаралтай явуулж нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Газрын төлбөрийн 2014 оны орлогын саналыг сумдын саналыг үндэслэн 212880,0 мянган төгрөг байхаар тооцсон.

Газрын дуудлага худалдааны орлогын саналыг  ирүүлээгүй.

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо,хяналт зохицуулалтын газар: Аймгийн хэмжээнд татварт хамрагдвал зохих авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн судалгаа тоон мэдээллийг авахаар Аймгийн ЗД-ын захирамж, тоот, хэлтсийн даргын тоотыг жил бүр хүргүүлж удаа дараа араас нь шаарддаг боловч 2009 оноос хойш ганц ч удаа энэхүү мэдээллийг ирүүлж байгаагүй.

Засаг дарга болон дээд байгууллагынхаа албан бичигт хариу ирүүлдэггүй, ойшоодоггүй энэ газрын холбогдох хүмүүст арга хэмжээг авах , хариуцлага тооцох цаг хугацаа  болсон байна.

Татварт хамрагдвал зохих Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тоог үнэн зөв бодитоор гаргахыг Тээврийн хэрэгслийн үзлэг тооллого явуулах тухай Аймгийн засаг даргын 2013 оны А/35 дугаар захирамжаар авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг тооллого явуулах комисст даалгасан боловч одоо 15 суманд үзлэг, тооллого явагдсан үлдсэн сумдад авто машины үзлэг тооллого явагдаагүй байна.

Сумдын саналыг үндэслэн 2014 оны авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг 385,3 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оноос 22,3 сая төгрөг буюу 6,1 хувиар нэмэгдсэн байна.

Аймгийн татварын хэлтэс: Аймгийн Татварын хэлтсээс ирүүлсэн 2014 оны орлогын төлөвлөгөөний санал маш хангалтгүй түвшинд хийгдсэн бөгөөд өмнөх жилүүдийн гүйцэтгэлд үндэслэн төлөвлөлтийг нийт дүнгээр нь хийсэн мөн ямар ч судалгаа, тоо баримтгүй бүхэл тоог 7 сарын 30-ны өдөр ирүүлсэн.

Иймд ирүүлсэн судалгаа хангалтгүй, орлогыг сумдаар нь салгах, холбогдох тайлбар, тооцоо, судалгааг 2013 оны 08 дугаар сарын 01-ний дотор гэсэн хэлтсийн даргын албан тоотыг хүргүүлсэн боловч 08 сарын 04-ний өдөр ирүүлсэн төсөл нь сумдаар орлогыг салгаснаас өөр ямар ч тооцоо, судалгаа ирүүлээгүй.

Байгаль орчны газар: Хүн амын унд, ахуйн хэрэглээний зориулалтаар ус ашигласны төлбөрийн орлого, Үйлдвэрлэлийн зориулалттай ус бэлтгэсний төлбөрийн орлогыг бүрдүүлэгч байгууллага, хэрэглэх усны хэмжээ, орон нутгийн орлогод оруулах төлбөрийн хэмжээ зэргийг хамруулсан нарийвчилсан судалгаа байхгүй, ирүүлээгүй болно.

2014 онд Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөрийг 32057,8 мянган төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оноос 9142,2 мянган төгрөг буюу 22,2 хувиар буурч байна.

Хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ус ашигласны төлбөрийн орлогыг БОГ-аас орох боломжгүй орлого гэсэн тайлбар ирүүлсэн тул татварын хэлтсийн саналыг үндэслэн  7762,1 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оноос 1228,7 мянган төгрөг буюу 18,8 хувиар нэмэгдсэн байна.

Мөн Мөрөн, Тосонцэнгэл сумууд орон нутгийн орлогын төлөвлөлтийг ирүүлэхгүй удаа дараа шаардуулж, хугацаа хоцруулж ирүүлсэн болно. Мөрөн суманд 2013-07-31-ний өдрийн 8/1782 албан бичгээр 08 сарын 01-ний дотор ирүүлэхийг дахин шаардсан боловч 08 сарын 06-ний өдөр ирүүлсэн.

Төсвийн төслийг хугацаа хоцруулж ирүүлэх, төсвөө ирүүлэх талаар байнга нэхүүлэх, утасдуулах нь явдал жил бүр давтагдаж байна.

Энэ жил төсвийн санал хүлээн авах албан тоотыг биечлэн хүргээд байхад тухайн албан тоотыг хүлээж аваагүй гэж Татварын хэлтэс, ГХБХБГ, албан бичгээ авчихаад олохоо байсан гэж Улсын бүртгэлийн хэлтэст дахин албан бичгийг хувилж  хүргүүлсэн байгаа.

 

Орон нутгийн байгууллагуудын 2014 оны зарлагын санал, суурь судалгааны талаар:

 

Орон нутгийн байгууллагуудын зарлагын саналыг 24 сумын 71 төсөвт байгууллага, 24 сумын халамжийн сан, Аймгийн төвийн 14 байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэлээ.

Халамжийн сангаас бусад Зарлагын саналыг байгууллагууд цаг хугацааны хувьд  хоцруулахгүй ирүүлсэн хэдий ч Төсвийн саналын өсөлт бууралтын тайлбар дутмаг байхаас гадна ялангуяа хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлтийн төсвийн саналын товчоо, хөтөлбөрийн мэдэгдэл, зарлагын төлөвлөлтийн мэдэгдэл, шалгуур үзүүлэлт, хөтөлбөрийн өөрчлөлтийн мэдэгдэл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүнг тооцох маягтуудыг хангалттай түвшинд тооцоолж ирсэн байгууллага байхгүй байна.

Төсвийн төлөвлөлтийн явцад төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээ зөрүүлэх явдал бүх сумуудад гарч байсан. Төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг нь тааруулж чадахгүй буцаасан ч тааруулж чадахгүй. Зарим сумдыг 5-6 удаа буцаагаад нь төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээ тааруулж чадахгүй байна. Энэ нь нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтны мэдлэг боловсролын дутмаг, чадваргүй байдал. Төлөвлөгөө, гүйцэтгэлээ тааруулж чадахгүй байгаа санхүүгийн ажилтан байгууллагын төлөвлөлтийг яаж хийх юм бэ???

Төлөвлөлтийн явцад Төсвийн санал боловсруулах нь санхүүгийн ажилтны үүрэг гэсэн ойлголттой байгууллагын дарга, удирдлагууд нилээд байна.

Төсвийн зарлагын тооцооллыг хийх нь нягтлан, санхүүгийн ажилтны үүрэг боловч хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлтөнд шилжсэнээр дараа жил ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, ямар шалгуур үзүүлэлт тавих, ямар үр дүнд хүрэхийг байгууллагын дарга, , удирдлагын баг тооцоолох ажил юм гэдгийг удирдлагуудад ойлгуулах, хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлтийн талаар нэгдсэн нэг ойлголт өгөх шаардлага байна, энэ талын мэдлэг мэдээлэл ихээхэн дутмаг байна.

 

 Халамжийн сан: Халамжийн сан 2013 оноос эхлэн орон нутгийн төсөвт тооцогдох болсон орон нутгийн байгууллагын нийт зардагын 50,4 хувийг эзэлдэг томоохон сан юм.

Халамжийн сангийн төлөвлөлтийг саналыг тусгай маягтын дагуу 24 сум, Аймгийн Нийгмийн халамжийн хэлтсээр гаргуулахаар албан бичгүүдийг хүргүүлсэн хэдийн ч  Жаргал, Рэнчинлхүмбэ, Цэцэрлэг, Мөрөн гэсэн 4 сум одоо хүртэл ирүүлээгүй, Тосонцэнгэл, Ханх, Тариалан, Түнэл сумууд хугацаа хоцруулж ирүүлсэн нь халамжийн сангийн нэгтгэлийг гаргах боломжгүй байдлыг бий болгоод байна.

 

“Төсвийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах,  “Төсвийн санал ирүүлэх тухай”  Аймгийн Засаг даргын 2013 оны А-119 дүгээр захирамжийн биелэлтийг тооцон:

 

Төсвийн тухай хуулийн 70.4.1 –д заагдсаны дагуу төсвийн төсөлд шаардагдах тайлан, тооцоо, судалгааг цаг хугацаанд ирүүлээгүй Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт зохицуулалтын газар, ГХБХБГазар,  Мөрөн, Тосонцэнгэл сумууд, Халамжийн сангийн төлөвлөлтийг цаг  хугацаанд нь ирүүлээгүй Жаргалант, Рэнчинлхүмбэ, Цэцэрлэг, Мөрөн, Тосонцэнгэл, Ханх, Тариалан сумдын Засаг дарга, холбогдох албан тушаалтанд нарт хариуцлага тооцох санал оруулж байна.

Мөн Төсвийн саналын тооцоо, судалгаа бодит бус, хангалтгүй  материал ирүүлсэн Цагдаагийн газар, Байгаль орчны газар , Татварын хэлтэс, Рашаант, Төмөрбулаг сумдын ЗДарга, холбогдох албан тушаалтанд сануулах арга хэмжээ авах.

 

 

 

 

 

2014 оны орон нутгийн орлогын саналыг боловсруулсан

тухай тайлбар

 

2013-08-11

 

2014 оны төсвийн төсөл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийг ТЕЗ-ийн төсвийн төсөл боловсруулах удирдамжийг үндэслэн боловсрууллаа.

 

2014 оны орон нутгийн орлогыг 7464883,0 мянган төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оноос 293041,5 мянган төгрөг буюу  4,1 хувиар нэмэгдсэн байна. 

2013 оноос сумын орлого 155346,0 мянган төгрөг буюу 8,5 хувиар буурч, Аймгийн орлогыг 448387,5 сая төгрөг буюу 8,4 хувиар  нэмэгдсэн  хэдий ч 2014 онд олгогдох буцаан олголтыг 100,0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төлөвлөсөн нь аймгийн орлогын өсөлтийг бууруулж  байна.

 

ЦХБТАОАТ-ыг Аймгийн байгууллагын 2013 оны батлагдсан цалингийн сан, ажиллагсдын тоонд үндэслэн тооцоолоход 5650809,1 мянган төгрөг байгаа хэдий ч 2013 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, ХБГ-ийг тооцон үзэхэд 4923492,3 мянган төгрөг байгаа тул Аймгийн Татварын хэлтсийн саналыг үндэслэн 5290439,5мянган төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оныхоос 406,2 сая төгрөг буюу 8,3 хувиар өсч байна.

2013  оны орлогын төлөвлөлтөөс бууруулж төлөвлөсөн зардлуудыг авч үзвэл:

-Суутгагчаас хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татвар буюу хувиараа бараа материал бэлтгэж борлуулсны орлогын албан татварыг 2014 онд 60,0 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оноос 31,7 сая төгрөг буюу 34,6 хувиар буурч байна. Энэ нь 2013 оноос худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгууллагууд иргэн, хувь хүнээс бараа, материал худалдан авахаас татгалзаж ихэвчлэн ААНБ-аас худалдан авалтыг хийх болсон нь энэхүү орлогыг бууруулж төлөвлөхөд нөлөөлсөн.

-Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр: 2014 онд ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 552672,5 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн нь  энэ жилийнхээс 74,7 сая төгрөг буюу 11,9 хувиар буурч байна. Татварын хэлтэс болон сумаас Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийг 2014 онд бууруулахгүй санал ирүүлсэн хэдийч БОГ-аас энэхүү орлогыг бууруулж төлөвлөсөн ба буурсан шалтгаан нь:

-Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолт хийх боломжгүй тул огтлолтыг хийхгүй болсон нь шууд 78,2 сая төгрөгөөр ойн орлогыг бууруулж байна.

-Зарим сумдын ойгоос орох орлогыг бууруулж, зарим сумдын ойн орлогыг нэмэгдүүлсэн.

-Зарим сум хэсэгчилсэн халаалтанд шилжсэн мөн түлээгээр галладаг уурын зуухыг нүүрсээр галлах болсон зэрэг шалтгаанаар ойн орлого буурч байна. 

 

-Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр: 2014 онд 30973,8 мянган төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь  2013 оноос 33,0 сая төгрөг буюу 51,6 хувиар буурч байна. Амьтны тухай хуулийн 5.8.1-д заасны дагуу аймгийн БОГазар  тухайн жилд аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах барих ан амьтны тоо хэмжээний талаарх саналаа тухайн аймгийн батлагдсан, ан амьтны менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагуудад хүргүүлнэ гэж заасан байдаг ба Хөвсгөл аймгийн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө 1990 оноос хойш хийгдээгүй тул Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам 2013 оноос манай аймагт ахуйн зориулалтаар агнах барих, ан амьтны зөвшөөрөл олгоогүй энэ оны агнуурын төлөвлөгөө эхний хагас жилийн байдлаар 60 хувиар тасарч байна. Энэ онд ан амьтны менежментийн төлөвлөгөө хийхэд аймгийн ИТХ-аас 12,0 сая төгрөг баталсан ба Арбулаг, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Төмөрбулаг, Бүрэнтогтох, Их-Уул, Тосонцэнгэл гэсэн 7 суманд “Монгол анчдын нийгэмлэг” ТББ агнуур зохион байгуулалт хийж байгаа ба үлдсэн сумдад агнуур зохион байгуулалт хийх төсөвгүй байна.

Энэ онд  ан, амьтны менежментийн төлөвлөгөөг хийгээгүй тохиолдолд БОНХЯ-аас 2014 онд агнуурын төлөвлөгөө өгөхгүй шийдтэй байна.

-Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр: 2014 онд 21,5 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оныхоос 25,0 сая төгрөг буюу 53,7 хувиар буурч байна. 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажил тодорхой бус тул төлөвлөлтийг хийх боломжгүй гэсэн хариуг ГХБХБГ-аас ирүүлж байгаа бөгөөд энэ орлого 2014 оны хөрөнгө оруулалт батлагдсан үед нэмж тооцоологдох ба энэхүү орлого буурахгүй батлагдах бүрэн боломжтой юм.

Рашаант, Цагаан-Үүр сумдад 2013 онд төлөвлөгдсөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 29,5 сая төгрөг хасагдсан.

-Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого: 2014 онд 149,8 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оныхоос 21,2 сая төгрөг буюу 12,4 хувиар буурч байна. 2013 онд

Байгууллага

2013 он

2014 он

Зөрүү

Тайлбар

ХТҮТөв

37391.9

36063.0

-1328.9

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу захын нийтийн эзэмшлийн газрын орлого  Цагаан-Уул тэрхэн компанид шилжсэн.

Байгаль ОГазар

1000.0

1250.0

250.0

 

Аймгийн ЗДТГ

25000.0

25000.0

0.0

 

Ойн анги

102801.1

85299.9

-17501.2

 

Сум

4916.0

2270.0

-2646.0

 

Нийт дүн

171109.0

149882.9

-21226.1

 

 

-Хог, хаягдлын хураамжийн орлого: 2014 онд 128,4 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оноос 7,3 сая төгрөг буюу 5,4 хувиар буурч байна. 2013 онд нийт 6500 өрхөөс тооцоо хийдэг байсан ба 2014 онд 7134 өрх болж нэмэгдсэн хэдий ч 2013 онд Цагаан-Уул захын нийтийн эзэмшлийн газрын орлого нь шүүхийн шийдвэрийн дагуу Цагаан-Уул Тэрхэн компанид шилжсэн тул нийт 9897,9 сая төгрөг ХТҮТөвийн  төсөвт байгууллагын өөрийн орлого, хог хаягдлын хураамжийн орлогоос хасагдаж байна.  /7314 өрх *1500төг*12 сар=128412.0 мянган төгрөг/

 

2014 оны орон нутгийн зарлагын саналыг боловсруулсан

тухай тайлбар

 

Орон нутгийн байгуулагуудын  суурь зарлагын саналыг 2014 онд 48,0 тэрбум төгрөг байхаар тооцоолсон ба Үүнд:

- 11,0 тэрбум төгрөг нь орон нутгийн хөгжлийн сан,

-2,7 тэрбум төгрөг нт орон нутгийн хөрөнгө оруулалт,

-Үлдсэн 34,3 сая төгрөг нь урсгал зардалд зарцуулагдахаар тооцоологдоод байна.

 СЯ-аас өгсөн зарлагын хязгаараас /ОНО 7,3 тэрбум төгрөг гэж тооцвол/ 10,8 тэрбум төгрөг буюу 23 хувиар, 2013 оны батлагдсан төсвөөс   9,8 тэрбум төгрөг буюу  21 хувиар нэмэгдсэн байна.

            2014 оны орон нутгийн суурь зарлагын төлөвлөлтөнд шинээр нэмэгдэж төлөвлөгдсөн зардлуудаас дурьдвал:

1.    2012 оны сонгуулийн үр дүнгээр ажлаас халагдсан 129 төрийн албан 429,9 сая төгрөг

2.    Засгийн газрын 2013 оны 20 дугаар тогтоолыг үндэслэн орон нутгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх зардалд 562,3 сая төгрөг.

3.    Хотын захирагчийн ажлын албыг шинээр байгуулах урсгал зардалд-634,6 сая төгрөг

4.    Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардалд-2698200,0 мянган төгрөг тус тус төлөвлөгдсөн байна.

 

Цалингийн сан: 2014 онд 8770,7 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөн нь 2013 оноос  1872,7 сая төгрөг буюу 27,2 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнд:

1. МУ-ын ЗЗНДНТУТухай хуулийн 20.3-т Хурлын тэргүүлэгчид ажлын албатай байх бөгөөд түүний орон тоо, цалингийн санг тэргүүлэгчид өөрөө тогтооно" гэсэн заалтын дагуу аймгийн ИТХ-ын даргын 2013 оны   албан бичгийг үндэслэн 24 суманд дотоод ажил, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан, Аймгийн ИТХ-ын ажлын албыг 14 орон тоотой байхаар 6 ажилтны орон тоог шинээр нэмж тусгав.

-Аймгийн аудитын газар 18 орон тоогоор төлөвлөсөн нь энэ оныхоос 6 орон тоогоор

-ХАА-ны нэгж 4 орон тоогоор төлөвлөж ирүүлсэн нь 1 орон тоогоор

-Хот тохижилт үйлчилгээний төв 54 орон тоог шинээр нэмж ажиллуулахаар 

-Мөрөн хотын захирагчийн ажлын албыг шинээр байгуулах 37 орон тоотой байхаар төлөвлөж цалингийн санд 283278,7 мян.төг

-Хатгал тосгоны захирагчийн ажлын алба 2014 оноос хотын статусаар ажиллахаар 2 орон тоо  нэмж төлөвлөсөн

-24 суманд төрийн сангийн ерөнхий нягтлан бодогч ажиллуулах-228170.8 мян.төг

- 24 суманд төсвийн төлөвлөлт, бүртгэл, тусгай сан хариуцсан мэргэжилтэн ажилуулах-178341.8 мян.төг

-20 сумаас  114 ажлын байр нэмэгдүүлэх санал ирүүлсэн-682053.5 мян.төг

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Нийтэлсэн: 2013-09-30 12:13:14
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа

Сайтын хандалт

Өнөөдөр:   7
Нийт хандалт:   191427
Таны IP:   3.236.16.13
Facebook messenger