Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

5295

2023.04.11

Овог нэр:Бямбажавын Батбилгүүн  

Мэргэжил: Хууль, Эрх зүйч мэргэжилтэй 

Төрийн албанд 22 жил ажилласан 

Удирдлагын академийн дунд хугацааны мэргэшүүлэх багц сургалт, ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтуудыг  тус тус дүүргэсэн.

Ажлын туршлага: 

- Хөвсгөл аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

- Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны захирагч

- Боомтын нэгдсэн захиргааны дарга

- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, одоо Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна