• Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
  • Хөвсгөл аймаг
ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН “ ХӨГЖИЛД ХАМТДАА" ТУСГАЙ ОЛИМП АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА...       Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл...       АТГ-ын ажлын хэсэг манай аймагт...       2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ...       70381111 утас ажилуулах журам...       7038-1111 УТСАНД 2017.08.01 НЭЭС 08 САРЫН 31 ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД НИЙТ 27 ДУУДЛАГА ИРСЭН БАЙНА...       "МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ" АЯН...       7038-1111 утсанд ирсэн санал хүсэлт гомдол, түүний шийдвэрлэлт...       Монгол банкны мэдэгдэл...       Монгол банкнаас мэдээллэв...       2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ ...       5 сарын Өргөдөл гомдлын мэдээ...       70381111 төвд байгууллагууд ажиллаж байна...       3 сарын өргөдөл гомдол...       2 сарын өргөдөл гомдлын мэдээ...      
Хууль зүйн хэлтсийн танилцуулга

Хууль зүйн хэлтсийн танилцуулга
Хууль зүйн хэлтэс нь  Засгийн газрын 2008 оны 67 дугаар  тогтоолын дагуу  архивын тасагтайгаар зохион байгуулагдаж, хэлтсийн дарга,  эрх зүйн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хууль тогтоомжийн сан хариуцсан мэргэжилтэн гэсэн 3 орон тоотойгоор, архивын тасаг нь  архивын тасгийн дарга, сан хөмрөгийн эрхлэгч лавлагааны архивч, цахим сангийн операторч 2, архивч операторч 2 гэсэн 7 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
Тус хэлтэс  Захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, эрх зүйн хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах болон эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, эрх зүйн сургалт-сурталчилгааг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн системчлэл, иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах  зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулах, холбогдох хуулийн биелэлтийг хангуулах, сурталчлах зэрэг ажлыг хариуцан зохион байгуулж байна.
Монгол улсын Засгийн газар болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн ЗДТГ-ын хэтийн төлөвлөгөөнд дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд Аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын даргын удирдлага, ХЗДХЯ-ны мэргэжил, Архивын ерөнхий газар, арга зүйн удирдлага, чиглэлийн дагуу ажлаа жил, улирлаар төлөвлөн хэрэгжүүлж ирлээ.
 Хэлтэс хууль тогтоомжийн бүртгэл-лавламжийн сан, цахим санд 13000 гаруй  акттай бөгөөд  иргэд, ажилтанд  хүчинтэй хууль тогтоомжоор лавлагаа өгөх бүрэн боломжтой болсон.   Аймгийн Засаг даргын тамгын газар комьпютерийн сүлжээнд  холбогдож “Хууль тогтоомжийн нэгдсэн сан” –гаас  мэдээлэл авч байна. .
    Иргэдийн эрх зүйн мэдлэг  боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор хэлтсээс  “Эрх зүйн мэдээллийн төв”-ийг нээн   иргэдэд эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа  бөгөөд энэ төвд төлбөрийн чадваргүй иргэдэд өмгөөллийн туслалцаа үзүүлдэг  1 өмгөөлөгч  ажиллаж  байна.

Архивын тасаг
Эрхэм зорилго нь архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, аймгийн төр захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын   түүх эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны  ач холбогдол бүхий баримт бичгээр сан хөмрөгөө байнга нөхөн бүрдүүлж, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг боловсронгуй болгож архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлж, цахим сан, цахим баримт бий болгон эрэл хайлтыг хөнгөвчлөж архивын мэдээллээр байгууллага, иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагааг  удирдан зохион байгуулахад оршино.
Алсын хараа   Аймгийн ард түмний түүх соёлын үнэт өв, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалтыг боловсронгуй болгож,  орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэдээллийн цахим хэлбэрээр үе шаттай шийдвэрлэж мэдээллээр шуурхай үйлчлэх боломжийг бий болгох,  олон улсын стандартад нийцүүлэх

Зорилт:  Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг  хангуулж, төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар орон нутагтаа зохион байгуулна
    Аймгийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг  зохион байгуулж, төрийн болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын  түүх, эрдэм шинжилгээ мэдээлэл лавлагааны ач холбогдолтой баримтаар  сан хөмрөгөө байнга нөхөн бүрдүүлнэ.
Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, давтан сургах, мэргэшлийн зэрэг олгуулах ажлыг зохион байгуулж тэдгээрт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тогтмол өгч ажиллана.
Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, ашиглалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож байгууллага, иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчилж ажиллана.
Үүсч байгуулагдсан түүх -  Хөвсгөл  аймгийн Хөдөлмөрчдийн Депутатуудын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1957 оны 12 дугаар сарын 20-ны  “ Архивыг ажилд нь оруулах тухай “ 107 дугаар захирамжаар архивын эрхлэгчээр Шагьжийн Данааг томилон ажиллуулснаар аймгийн архивын тасаг  үүсэн байгуулагдах үндэс суурь тавигдсан.
 

Нийтэлсэн: 2013-04-12 16:18:08
Танд мэдээлэл таалагдаж байвал like хийнэ үү. Баярлалаа
Холбоотой мэдээ
Facebook messenger