Автомат тоглоом, биллъярд
НИТХ-ийн 2016 оны 35-р тогтоолоор батлагдсан "Соёл урлагийн сургалт, цэнгээнт үйлчилгээний журам"-ын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрлийн гэрчилгээг ажлын 7 хоногт багтаан 1 жилийн хугацаатайгаар үнэ төлбөргүй олгоно.
Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
"Галын сарай /гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл стандартын дагуу байрлуулсан эсэх/ Галын булан байрлуулсан эсэх Гал унтраагуур байрлуулсан эсэх /хэвийн ажиллагаатай/ Галын утааны болон дулааны мэдрэгчтэй эсэх Цахилгааны монтажлалт /Өндөр хүчдэлтэй эсэх/ байгаа бол холбогдох бичиг баримт Пийшин зуух, яндангийн галын аюулгүй байдлыг хангасан эсэх Аврах зам гарц заасан тэмдэг, тэмдэглэгээ, схем зураг байрлуулсан эсэх Аврах зам гарц заасан EXIT гэрэл, нөөц гэрэлтүүлэг /цэнэг хураагууртай/ Объект хоорондийн зай хэмжээ алдагдсан эсэх тус шаардлагуудыг бүрэн хангасан баримттай тохиолдолд олгох үйлчилгээ. "Чимэгэ-ээр сонсох
Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа гэдэг нь ямар нэгэн байгууллагын хурлын үеэр тэмдэглэн үлдээсэн баримт архивын байгууллагад хадгалагдсан байдал юм. Хурлын тэмдэглэлийн лавлагааг бүх шатны шүүх, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, хөдөлмөр нийгэм хангамжийн газар, сонгуулийн тойргийн хороо зэрэг газрууд ихэвчлэн шаарддаг. Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа авах иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага нь ямар байгууллагын хэдэн оны хэдэн сарын хэдэнд болсон хурлын тэмдэглэл гэдгийг тодорхой мэдэж ирэх хэрэгтэй
Тэг тэнхлэгийн акт болон тоон мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх
1. Үйлчилгээний зорилго:Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг орон зайн хувьд хангах, 2. Үйлчилгээ хүсэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр хийлгэх. 3. Тус үйлчилгээний ангилал, төрөл хэлбэр, тэдгээрийн хоорондын ялгааг товч тодорхойлох. Иргэн, ААН, байгууллагын инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зарим мэдээлэл нь нууцын тухай хуулиар хувийн, байгууллагын, төрийн нууцад хамаарагддаг. 4. Тухайн үйлчилгээ хүсэлт гаргахад хугацаа шалгуур байгаа юу? гм үйлчилгээг илүү нарийн тодорхойлоход анхаарна уу. “Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ээр хийлгэх.” Холбогдох норм дүрэм, стандартын дагуу үйлдэх гэсэн шалгуур тавигдана.
Техникийн нөхцөл сунгах
Өмнө нь олгогдсон цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тохиолдолд зөвшөөрлийн хугацааг сунгах үйлчилгээ юм
Газар тариаланч эрхлэгчдийн тамга авах хүсэлт
Өөрийн эзэмшлийн газар тариалан эрхлэгч байх. Чимэгэ-ээр сонсох
Малчны өрхийн тамга авах хүсэлт
3-с дээш жил малаа малласан малчин өрх байх. Чимэгэ-ээр сонсох
Ноосны урамшуулал материал хүлээн авах
Засгийн газрын 2019 оны 343-р тогтоолоор үндэслэн хүлээн авах.
Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд сонгон шалгаруулалт явуулж аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр авах
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг аж ахуйн нэгж /хуулийн этгээд/, татвар төлөгчөөр бүртгэлтэй иргэнд сонгон шалгаруулалт явуулж аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгодог.
Соёл урлагийн (дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зуаг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будалт, хувиргалт) сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах хүсэл
Нотариатын баримтын хуулбар
Баримтын он, сар тодорхой байх
Караоке эрхлэх зөвшөөрөл авах
Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх
1. Тухайн газрын зураг авах эрх бүхий этгээд / Тухайн газрын эзэмшигч, төсөл хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч иргэн, ААН/ 2. Эзэмшил газрын кадастрын зураг эсвэл байршил тодорхойлсон зураг 3. А4/А3 цаасны хэмжээтэй хэвлэнэ. 4. 1:1000/1:500-ны масштабаар хэвлэнэ