Статистик мэдээлэл
Хүн Ам 136.1мянга
Өмнө жилээс +1.3%
Боловсрол 3,127
Өмнө жилээс -0.32%
Ажил Эрхлэлт 57,376
Өмнө жилээс +0.25%
Барилга 35.6тэрбум
Өмнө жилээс -9.24%
ДНБ 5.2сая
Өмнө жилээс -1.54%
Тээвэр 35,791
Өмнө жилээс +13.35%
Аж Үйлдвэр 31.6сая
Өмнө жилээс +57.44%
Цааны Тоо 2,636
Өмнө жилээс +10.02%
мэдээ мэдээлэл Бүгдийг үзэх
“БИДНИЙ БАХАРХАЛ” ТӨСӨЛ ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА
25 2023.09
Төслийн хүрээнд эх оронч үзлийг сурталчилж, сургалт мэдээллээр хангав
НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ 750 САЯ ТӨГРӨГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА
25 2023.09
Засварын ажлыг үе шаттай хийж иргэдийн тухтай үйлчилгээ авах боломжийг ханган ажиллаж байна
Захирамж, шийдвэр Бүгдийг үзэх
Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/489 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-20 Татах
A/486 МАЛ БҮРТГЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2023-09-19 Татах
A/481 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/482 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/483 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/484 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/485 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/477 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
A/478 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
A/479 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
Хүний нөөц Бүгдийг үзэх
2013.05.23
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
Дэлгэрэнгүй
2013.05.23
Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм
Дэлгэрэнгүй
2022.02.10 11:30
ЭМТ авто машин худалдан авах ХӨАЦСЗДТГ/202201002
Дууссан
2022.01.24 11:00
2022.01.03 11:30
ЕБС-ийн үдийн цай Үдийн цай ХӨАБТСЗДТГ/202112029
Дууссан
2021.12.24 11:20
Багаж техник хэрэгсэл ХӨАРЛСЗДТГ/202102181
Дууссан
2021.12.19 09:00
Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ХӨАТБСЗДТГ/202109035
Дууссан