Статистик мэдээлэл
Хүн Ам 136.1мянга
Өмнө жилээс +1.3%
Боловсрол 3,127
Өмнө жилээс -0.32%
Ажил Эрхлэлт 57,376
Өмнө жилээс +0.25%
Барилга 35.6тэрбум
Өмнө жилээс -9.24%
ДНБ 5.2сая
Өмнө жилээс -1.54%
Тээвэр 35,791
Өмнө жилээс +13.35%
Аж Үйлдвэр 31.6сая
Өмнө жилээс +57.44%
Цааны Тоо 2,636
Өмнө жилээс +10.02%
мэдээ мэдээлэл Бүгдийг үзэх
Хөвсгөл аймгийн төсвийн талаар нээлттэй үзэх боломжтой ном хэвлэгдэн гарлаа
24 2023.03
“Монгол Улсад ил тод байдал, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эргэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” буюу MASAM II төслийн баг, хамт олонд талархал илэрхийлье
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА
23 2023.03
www.mle.mn цахим системээр 2023-04-24-ны өдрийн 09 цагаас өдрийн 15 цагийн хооронд зарлаж байна
Захирамж, шийдвэр Бүгдийг үзэх
Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/01-А-59 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 01-ДҮГААР САРЫН ЗАХИРАМЖУУД 2018-01-30 Татах
А/185 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-06-02 Татах
А/22 ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/21 ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/21 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/20 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ОЛГОХ СУНГАХ ТУХАЙ 2022-01-25 Татах
А/19 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЭР ОЛГОХ, ЧИГЛЭЛ ХАСАХ ТУХАЙ 2022-01-21 Татах
А/18 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2022-01-21 Татах
А/17 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2022-01-21 Татах
A/01 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2022-01-03 Татах
Хүний нөөц Бүгдийг үзэх
2013.05.23
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
Дэлгэрэнгүй
2013.05.23
Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм
Дэлгэрэнгүй
1970.01.01 07:00
ЭМТ авто машин худалдан авах ХӨАЦСЗДТГ/202201002
Дууссан
1970.01.01 07:00
1970.01.01 07:00
ЕБС-ийн үдийн цай Үдийн цай ХӨАБТСЗДТГ/202112029
Дууссан
1970.01.01 07:00
Багаж техник хэрэгсэл ХӨАРЛСЗДТГ/202102181
Дууссан
1970.01.01 07:00
Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ХӨАТБСЗДТГ/202109035
Дууссан