Статистик мэдээлэл
Хүн Ам 136.1мянга
Өмнө жилээс +1.3%
Боловсрол 3,127
Өмнө жилээс -0.32%
Ажил Эрхлэлт 57,376
Өмнө жилээс +0.25%
Барилга 35.6тэрбум
Өмнө жилээс -9.24%
ДНБ 5.2сая
Өмнө жилээс -1.54%
Тээвэр 35,791
Өмнө жилээс +13.35%
Аж Үйлдвэр 31.6сая
Өмнө жилээс +57.44%
Цааны Тоо 2,636
Өмнө жилээс +10.02%
мэдээ мэдээлэл Бүгдийг үзэх
МАЛЧДАД ШААРДЛАГАТАЙ ӨВС ТЭЖЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙГ ХҮРГЭСЭЭР
22 2024.02
Галт, Шинэ-Идэр, Төмөрбулаг, Жаргалант, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул сумдын малчдад өвс, тэжээл хүргэх, зам нээх, гаргах ажилд томилогдон үүрэг гүйцэтгэж байна.
Захирамж, шийдвэр Бүгдийг үзэх
Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/57 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/58 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/59 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/60 ӨСВӨРИЙН ШИГШЭЭ БАГИЙН ДАСГАЛЖУУЛАГЧААР ТОМИЛЖ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/61 МАЛ, АМьТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/53 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/54 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/55 ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/56 ЧАНАРЫН БАГУУД БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/49 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-02-07 Татах
Хүний нөөц Бүгдийг үзэх
2013.05.23
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
Дэлгэрэнгүй
2013.05.23
Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм
Дэлгэрэнгүй
2022.02.10 11:30
ЭМТ авто машин худалдан авах ХӨАЦСЗДТГ/202201002
Дууссан
2022.01.24 11:00
2022.01.03 11:30
ЕБС-ийн үдийн цай Үдийн цай ХӨАБТСЗДТГ/202112029
Дууссан
2021.12.24 11:20
Багаж техник хэрэгсэл ХӨАРЛСЗДТГ/202102181
Дууссан
2021.12.19 09:00
Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ХӨАТБСЗДТГ/202109035
Дууссан