Статистик мэдээлэл
Хүн Ам 136.1мянга
Өмнө жилээс +1.3%
Боловсрол 3,127
Өмнө жилээс -0.32%
Ажил Эрхлэлт 57,376
Өмнө жилээс +0.25%
Барилга 35.6тэрбум
Өмнө жилээс -9.24%
ДНБ 5.2сая
Өмнө жилээс -1.54%
Тээвэр 35,791
Өмнө жилээс +13.35%
Аж Үйлдвэр 31.6сая
Өмнө жилээс +57.44%
Цааны Тоо 2,636
Өмнө жилээс +10.02%
мэдээ мэдээлэл Бүгдийг үзэх
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭГДЭЛ
11 2024.06
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулахтай холбогдуулж төрийн албан хаагчдын улсын төрийн нам, эвслийн үйл ажиллагаанаас ангид байлгах төрийн албаны зарчмын хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтан, албан хаагч нарт хандаж мэдэгдэл гаргалаа
Захирамж, шийдвэр Бүгдийг үзэх
Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
А/268 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/269 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНЭЭС ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧ ХАСАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/270 ЗАХИРАМЖ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/271 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/272 МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/273 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/274 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2024-05-27 Татах
A/262 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/264 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
A/265 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-05-24 Татах
Хүний нөөц Бүгдийг үзэх
2013.05.23
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
Дэлгэрэнгүй
2013.05.23
Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм
Дэлгэрэнгүй
2022.02.10 11:30
ЭМТ авто машин худалдан авах ХӨАЦСЗДТГ/202201002
Дууссан
2022.01.24 11:00
2022.01.03 11:30
ЕБС-ийн үдийн цай Үдийн цай ХӨАБТСЗДТГ/202112029
Дууссан
2021.12.24 11:20
Багаж техник хэрэгсэл ХӨАРЛСЗДТГ/202102181
Дууссан
2021.12.19 09:00
Тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ХӨАТБСЗДТГ/202109035
Дууссан