Бидний зорилго, зорилт

1957

2023.04.24

АЛСЫН ХАРАА                 

            Ёс зүйтэй, манлайлагч, мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болно.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бүх нийтийн  оролцоог хангасан, ил тод, хариуцлагатай засаглалтай, цахим технологид тулгуурласан иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг эрхэмлэн, аймгийнхаа хөгжил дэвшлийг оновчтой бодлого зохицуулалтаар  хангана.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 

  • Мэргэшсэн, ёс зүйт төрийн албан хаагч
  • Нягт, үр дүнтэй хамтын манлайлал
  • Эрх тэгш, найрсаг соёлтой үйлчилгээ
  • Шуурхай, хариуцлагатай, ил тод үйл ажиллагаа

 

 

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Хуулиа дээдэлж, иргэдээ эрхэмлэсэн, ёс зүйтэй мэргэшсэн төрийн албыг бэхжүүлж, цахим технологид суурилсан, ил тод,  хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээгээр манлайлна.