2022.03.09

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ЦЭРГИЙН ШТАБ  

Эрхэм зорилго 

 Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, дайчилгааны төлөвлөлт, тогтолцоог боловсронгуй болгох, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, батлан хамгаалах үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан төрийн албаны нэр хүндийг өргөх.

Чиг үүрэг

 Монгол улсын Засгийн газрын 2004 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм”-ийн дагуу Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар батлагдсан орон тоогоор аймгийн Засаг даргын шууд удирдлагын дор үйл ажиллагаагаа явуулна.

- Батлан хамгаалах талаарх бодлого, хууль тогтоомжийг биелүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

- Хуульд заагдсан удирдлага, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

- Цэрэг-техникийн тоо бүртгэл хөтлөх;

- Цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

- Цэргийн бэлтгэл үүрэгтний дайчилгааны болон дайчилгаатай сургуулийн бэлтгэлийг хангах;

- Нутаг дэвсгэртээ байрлаж байгаа Зэвсэгт хүчний цэргийн анги байгууллагатай хамтран ажиллах;

- Үй олноор хөнөөх зэвсэг болон хөнөөх хэрэгсэл, цэргийн зориулалттай химийн хорт бодисын хөнөөл, хордуулалт, тэдгээрийг ашиглан үйлдэгдэж болзошгүй алан хядах ажиллагаанаас сэргийлэх, иргэдийг хамгаалах, аврах, тэмцэх, хор уршгийг арилгах арга ажиллагаанд бүх нийтийг сургаж бэлтгэх, энэхүү арга ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг орон нутагт зохион байгуулах;

- Орон нутгийн хамгаалалтын үйл ажиллагааг аймаг, сумын хэмжээнд зохион байгуулах.

БҮТЭЦ,ОРОН ТОО 

           Штабын дарга,                    Тоо бүртгэл нөхөн хангалтын офицер          Орон нутгийн хамгаалалт сургалтын офицер

           Хурандаа С.Батхуяг                                   Дэд хурандаа Ү.Батбаяр                                                        Хошууч Анхбаяр 

             

      Утас: 99023104                                                    Утас: 88101128                                                                       Утас: 88364474

Мэйл: s.batkhuyag@khs.gov.mn                       Мэйл: u.batbayar@khs.gov.mn                                                   Мэйл: t.ankhbayr@khs.gov.mn