СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
04 2023.04
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс “Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах”, “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах” хүрээнд Цахим сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа.
“Хууль тогтоомжийн хэрэглээ-зөрчилгүй, цахим албан хэрэг хөтлөлт-Архивын чанар, үйлчилгээ” сэдэвт сургалт эхэллээ.
12 2022.12
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан “Хууль тогтоомжийн хэрэглээ - зөрчилгүй, цахим албан хэрэг хөтлөлт - архивын чанар, үйлчилгээ” сэдэвт сургалт 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Соёмбо зааланд боллоо.
2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явагдана.
22 2022.11
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийн бэлтгэл ажлыг хангуулахад чиглэгдэж байна.
ТӨРИЙН АРХИВЫН УДИРЛАХ АЖИЛТАН, УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ
21 2022.11
Монгол Улсын төрийн архивуудын удирдах ажилтан, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагчдын ээлжит зөвлөгөөн 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Архивын ерөнхий газарт боллоо.
“ШИНЭ СЭРГЭЛТ- ЦАХИМ АРХИВ” СЭДЭВТ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖИЛТНЫ АНХДУГААР ЧУУЛГАН ТӨРИЙН ОРДОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ
21 2022.11
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 30,000 гаруй төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 80,000 гаруй ажилтан, албан хаагчид архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр ажилладаг бөгөөд тэдний төлөөлөл болсон 500 гаруй ажилтан, албан хаагчид тус чуулганд оролцлоо.
ТӨРИЙН АРХИВЫН ТОНОГ ТӨХӨӨМӨРЖИЙГ БҮРЭН ШИНЭЧИЛЛЭЭ.
15 2022.10
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын хүрээнд Архивын тасагт техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн шинчлэл хийлээ.