ТӨРИЙН АРХИВЫН УДИРЛАХ АЖИЛТАН, УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛОВ

Архивын тасаг
2022.11.21
Монгол Улсын төрийн архивуудын удирдах ажилтан, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагчдын ээлжит зөвлөгөөн 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Архивын ерөнхий газарт боллоо.