2022.09.16

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Аймгийн эрхэм зорилгыг хангаж, нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн үндсэн зорилготой хэлтэс юм.

 ЧИГ ҮҮРЭГ

 Нийгмийн бодлогын  хэлтэс нь аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл-урлаг, спорт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг  хүн ам зүйн чиглэлээр бодлого боловсруулах төсөл хөтөлбөр гаргах,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийгмийн салбарын зорилтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

                Хэлтсийн дарга                                                  Ахлах мэргэжилтэн                                      Ахлах мэргэжилтэн 

                 

           Утас: 88100462                                                                 Утас: 88385445                               

     Мэйл хаяг: d.tsetsegmaa@khs.gov.mn           Мэйл хаяг: p.galsandorj@khs.gov.mn            

 

                                   Мэргэжилтэн                                       Мэргэжилтэн                                            Мэргэжилтэн 

          

                         Утас:9999-3212                              Утас:8927-7052                                                           Утас: 9905-3592
        Мэйл хаяг: g.narangerel@khs.gov.mn               Мэйл хаяг:  o.dagiimaa@khs.gov.mn          Мэйл хаяг: s.otgonjargal@khs.gov.mn