9437

2022.09.16

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Аймгийн эрхэм зорилгыг хангаж, нийгмийн салбарын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн үндсэн зорилготой хэлтэс юм.

 ЧИГ ҮҮРЭГ

 Нийгмийн бодлогын  хэлтэс нь аймгийн нийгмийн хөгжлийн стратеги бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл-урлаг, спорт, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадууд зэрэг  хүн ам зүйн чиглэлээр бодлого боловсруулах төсөл хөтөлбөр гаргах,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн нийгмийн салбарын зорилтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

                                                                    

                         

           Утас:8800-3999                        Утас: 88385445                           Утас:   88013789  

     Мэйл: d.tsetsegmaa@khs.gov.mn        Мэйл: p.galsandorj@khs.gov.mn      Мэйл:m.davaadulam@khs.gov.mn   

                                                      

                   

      Утас:8927-7052                                  Утас: 9905-3592                        Утас:9939-1929 
    Мэйл o.dagiimaa@khs.gov.mn          Мэйл: s.otgonjargal@khs.gov.mn       Мэйл: g.narangerel@khs.gov.mn