Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/489 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-20 Татах
A/486 МАЛ БҮРТГЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2023-09-19 Татах
A/483 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/482 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/485 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/481 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/484 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-18 Татах
A/478 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
A/477 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
A/479 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2023-09-15 Татах
A/476 ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2023-09-14 Татах
A/475 2023 ОНЫ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА, ТОВЧОО БАЙГУУЛАХ, УРЬДЧИЛСАН ҮЗЛЭГ ЯВУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-14 Татах
A/474 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-13 Татах
A/473 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-12 Татах
A/472 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ 2023-09-11 Татах
A/469 ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-08 Татах
A/468 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-08 Татах
A/471 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2023-09-08 Татах
A/470 ОРОН ТООНЫ БУС САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-08 Татах
A/464 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2023-09-06 Татах