Дугаар Захирамжийн нэр Батлагдсан огноо Файл
A/58 ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/57 ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОЖ, ЗАХИАЛАГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛЖ, АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/61 МАЛ, АМьТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/60 ӨСВӨРИЙН ШИГШЭЭ БАГИЙН ДАСГАЛЖУУЛАГЧААР ТОМИЛЖ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/59 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ТУХАЙ 2024-02-15 Татах
A/56 ЧАНАРЫН БАГУУД БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/54 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/53 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/55 ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2024-02-08 Татах
A/49 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-02-07 Татах
A/52 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2024-02-07 Татах
A/50 ОДОН МЕДИАЛААР ШАГНУУЛАХ САНАЛ УЛАМЖЛАХ ТУХАЙ 2024-02-07 Татах
A/48 БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БҮТЭЦ ОРОН ТОО БАТЛАХ ТУХАЙ 2024-02-06 Татах
A/47 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-06 Татах
A/46 ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ 2024-02-06 Татах
A/45 ИРГЭНИЙ ГАЗАР ӨМЧЛӨХ, ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОЖ, ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2024-02-05 Татах
A/43 ЦОЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 2024-02-01 Татах
A/44 УЛСЫН НӨӨЦИЙН САЛБАРААС ОЛГОХ ТЭЖЭЭЛИЙН ХУВИАР БАТЛАХ ТУХАЙ 2024-02-01 Татах
A/39 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 2024-01-30 Татах
A/42 МОГОЙН ГОЛ ХК-ИЙН НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2024-01-30 Татах