4841

2022.09.16

ЭРХЭМ  ЗОРИЛТ

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын 5 жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЧИГ ҮҮРЭГ

 Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц /эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан/, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс, хөдөө аж ахуй малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан/, хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд энэ хэлтсийн үйл ажиллагааг илүүтэй чиглүүлж ажиллуулахын хамт санхүү, төрийн сангийн болон нийгмийн бодлогын хэлтсүүдтэй үйл ажиллагааг нь нягт уялдуулж ажиллана.

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

                      Хэлтсийн дарга                                                      Ахлах мэргэжилтэн                                          Мэргэжилтэн                                                                                                                                                                                   

                      

 Утас:99885508                                                                       Утас: 88039776                                               Утас: 99969307

Мэйл: b.oyuntuya@khs.gov.mn                                   Мэйл: l.zandaa@khs.gov.mn                        Мэйл: kh.buyantogtoh@khs.gov.mn 

 

            Ахлах мэргэжилтэн                                       Мэргэжилтэн                                                   Аймгийн ерөнхий архитектор     

         

Утас: 89807136                                                                      Утас: 99038770                                                     Утас: 80039579 

Мэйл: d.chinzorig@khs.gov.mn                                     Мэйл: e.batsaikhan@khs.gov.mn                        Мэйл: h.davaasuren@khs.gov.mn 

 

          Улын байцаагч                                                               Улсын байцаагч                                                  Улсын байцаагч 

     

                      Утас:99011297                                                                 Утас: 99505005                                        Утас:88030965      

     Мэйл: tsogt6465@gmail.com                                          Мэйл: ariunzaya.y123@gmail.com                         Мэйл:  Ayushd730@gmail.com    

        

                  Улсын байцаагч                                                       Улсын байцаагч                                                   Улсын байцаагч           

              

               Утас:98275555                                                                   Утас: 99182392                                             Утас: 89956777 

        Мэйл: Tseeree2702@gmail.com                                    Мэйл: buyanulzii.ref@gmail.com                           Мэйл: G4laa_0130@yahoo.com