ТӨРИЙН АРХИВЫН ТОНОГ ТӨХӨӨМӨРЖИЙГ БҮРЭН ШИНЭЧИЛЛЭЭ.

Онцлох мэдээ Архивын тасаг
2022.10.15
Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын хүрээнд Архивын тасагт техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн шинчлэл хийлээ.