“ШИНЭ СЭРГЭЛТ- ЦАХИМ АРХИВ” СЭДЭВТ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖИЛТНЫ АНХДУГААР ЧУУЛГАН ТӨРИЙН ОРДОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

Мэдээ Архивын тасаг
2022.11.21
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 30,000 гаруй төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 80,000 гаруй ажилтан, албан хаагчид архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр ажилладаг бөгөөд тэдний төлөөлөл болсон 500 гаруй ажилтан, албан хаагчид тус чуулганд оролцлоо.