Хөвсгөл аймгийн Архивын тасаг лавлагаа үйлчилгээний хураамжийг пос машинаар хүлээн авдаг боллоо.

Онцлох мэдээ Архивын тасаг
2022.09.15

       Хөвсгөл аймгийн Архивын тасаг лавлагаа үйлчилгээний хураамжийг пос машинаар хүлээн авч, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг улам ойртууллаа. Цаашид Төрийн архиваас лавлагаа үйлчилгээ авах иргэдэд үзүүлдэг бүх төрлийн үйлчилгээний төлбөрийн хураамжийг пос машинаар хүлээн авах боломж бүрдсэн.

pos