ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВД ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА СУМДЫН МАЛ ТООЛЛОГЫН БАРИМТЫН СУДАЛГАА

Мэдээ Архивын тасаг
2022.02.21

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВД ХАДГАЛАГДАЖ БАЙГАА

СУМДЫН МАЛ ТООЛЛОГЫН БАРИМТЫН  (А ДАНС) СУДАЛГАА

2020 оны 01 дүгээр сарын 02                                                                                                                                                                              Мөрөн

Сумдын нэр

Оны хязгаар

1

Арбулаг

1990, 1992, 1993, 1994

2

Алаг-Эрдэнэ

1991, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

3

Бүрэнтогтох

1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

4

Тариалан

1991, 1993, 1994, 1995

5

Тосонцэнгэл

1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 20038 2006, 2007

6

Түнэл

1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

7

Рашаант

1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011

8

Их-Уул

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

9

Шинэ-Идэр

1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

10

Цагаан-Уул

1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014

11

Цагаан-Үүр

1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004

12

Цагааннуур

1990, 1992, 1993, 1994, 2008

13

Чандмань-Өндөр

1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002

14

Ханх

1991, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

15

Эрдэнэбулган

1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010

          Иргэн та дээрх сумдын  (оны хязгаарт) малын А дансны лавлагааг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасгаас авах боломжтой.

          Аймгийн Архивын тасагт байхгүй малын А дансны лавлагааг авахын тулд сумынхаа ЗДТГ-ын архивд хандана уу.

АРХИВЫН ТАСАГ