# Гарчиг Огноо
1. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ 2013.05.23 Дэлгэрэнгүй
2. Төрийн захиргааны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2013.05.23 Дэлгэрэнгүй