Мэдээ Онцлох мэдээ
2020.02.11
Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас иргэдийг соён гэгээрүүлэх зорилтын хүрээнд Монгол Өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж байгаа юм.
Орон нутгийн иргэдийн өмнө тулгамдсан олон асуудалд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх Монгол Өрх сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн С.Баасанбат ахлагчтай мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийн баг Мөрөн хотод ажиллаж байна. Сэтгэл зүйч нар архи согтууруулах ундааны хамааралтай, сэтгэл зүйн хямрал, уй гашуу тохиолдсон иргэд, гэр бүлийн тогтворгүй харилцаа, хүчирхийлэлтэй гэр бүл, ажилгүйдэл, орлогогүй, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийн төлөөллүүдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч байна. Монгол Өрх сэтгэл зүйн хүрээлэн нь 2006 оноос хувь хүн, гэр бүл, албан байгууллагуудад сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжлийн байгууллага бөгөөд орон нутгийн дээрх иргэдтэй уулзсанаар олон өрхөд эерэг үр дүн гарна гэж үзэж байгаа гэнэ. Тус арга хэмжээг Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Хөвсгөл орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна гэдгийг Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Ч.Дашбаяр хэлж байлаа.