Байгалийн аялал жуулчлалын бүс

Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Улаан Уушиг уулын өвөрт буган хөшөө болон хиргисүүр тахилгын байгууламжийн томоохон цогцолбор оршино. Энд нэг дор 30 орчим буган хөшөө бий. Эдгээр хөшөө нь хойноосоо урагш цуварсан байрлалтай, тэдгээрийн эргэн тойронд битүү болон цагирган хэлбэрийн чулуун дарааст олон тахилгын байгууламжуудтай байдаг.