Байгалийн аялал жуулчлалын бүс

Хатгалаас Улаан-Уул руу явах замд 13 овоо бүхий Өлийн халзан даваа байдаг. Өлийн халзан даваа нь 2110м-ийн өндөрт оршино. Дархад овгийн хүмүүс манай улсын олон аймаг сумаар тархсан байдаг гэж угсаатан зүй судлаачид өөр өөрсдийн бүтээлд тэмдэглэсэн байдаг. Дархад овгийн хүмүүсийн уг гарал XII-XIII зуунаас улбаатай. “Монголын нууц товчоо”-нд дархад аймаг гэж гардаг.